W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym. Wprowadzając wszystkich w świąteczny, magiczny nastrój Rada Samorządu Uczniowskiego ogłosiła konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy. Uczniowie z wielkim zapałem zaangażowali się, stworzyli piękne i oryginalne dekoracje. Największą ilość stroików przygotowała klasa VII b. Komisja konkursowa w składzie p. Joanna Chojnacka, p. Beata Delowska, p. Halina Kalita miała trudności z wyłonieniem zwycięzców, gdyż wszystkie prace były wyjątkowej urody. Biorąc pod uwagę wkład pracy, estetykę wykonania, fantazję artystyczną dokonano oceny i przyznano:

I miejsce – Patrycja Lizińczyk - kl. II a, dziewczęta z kl. VI b

II miejsce – Patrycja Pluta - kl. II a, dziewczęta z kl.VI a, chłopcy z kl.VI b

III miejsce – Weronika Sikora, Jakub Płotica - kl. VII b, Wojciech Auguścik - kl. III a