Święto patrona szkoły jest ważnym wydarzeniem dla całej społeczności uczniowskiej.

Nasz patron zobowiązuje nas do pracy i uczciwości. Staramy się rzetelnie uczyć, osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości i postępować tak, by nie zawieść zaufania rodziców i nauczycieli.

30 listopada 2017 roku obchodziliśmy 153 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 92 rocznicę jego śmierci.

Z tej okazji odbył się uroczysty apel poświęcony życiu i twórczości pisarza.

W programie apelu wykorzystano wiersze o Stefanie Żeromskim autorstwa L. Staffa, K. Iłłakowiczówny, J. Tuwima, A. Słonimskiego, L. Kruczkowskiego

oraz utwory muzyczne:

Świętokrzyskie, jakie cudne”,  „Ciekoty, Ciekoty”, „Tu w dolinach”

Montaż poetycki został przygotowany przez:

p. Mirosławę Grabowską

p. Katarzynę Krzysztoporską

i uczniów klas szóstych.