Znamy wyniki Międzynarodowego Konkursu KANGUR  MATEMATYCZNY  

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ma swoje korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.    W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo "Kangourou Sans Frontières", skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje. Głównym organizatorem konkursu „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Bierze w nim udział około 6 mln uczestników z 60 krajów położonych na wszystkich kontynentach. Zadania w teście mają wysoki stopień trudności i wymagają od ucznia zdolności matematycznych, szerokiej wiedzy i dużej umiejętności logicznego myślenia. Tylko niewielki procent najlepszych uczniów ma szansę na uzyskanie tytułu laureata, wyniku bardzo dobrego czy też wyróżnienia. Są to miejsca nagradzane przez kapitułę “Kangourou Sans Frontières”. Konkurs został przeprowadzony w  czwartek 15 marca 2018 r. Wzięło w nim udział  21 uczniów naszej szkoły.

Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny” w Dwikozach (Region Sandomierski przyznał naszym najlepszym uczniom następujące nagrody:

Najlepszy wynik w kategorii Maluch uzyskała uczennica klasy III b Zuzanna Czechowska,    w kategorii Beniamin uczeń klasy V a Adam Skwarek oraz uczeń klasy VI b Bartosz Maciejczyk, w kategorii Junior uczennica klasy II b ( oddział gimnazjalny ) Kamila Gotowicka. Uczniowie ci zdobyli dyplom z  tytułem WYRÓŻNIONY oraz nagrodę książkową.

 

Na pochwałę zasługują wszyscy uczestnicy, oni także zdobyli dobre wyniki w swoich kategoriach wiekowych.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 Szkolny koordynator konkursu

Katarzyna Najmrocka