Dzień Edukacji Narodowej

    W dniu 13 października 2017 r. społeczność szkolna wraz z przybyłymi gośćmi z Ukrainy, władzami gminy i powiatu, przedstawicielami rady rodziców, księdzem proboszczem uroczyście obchodziła Święto Edukacji Narodowej.

    Na początku pani dyrektor złożyła pedagogom i pracownikom szkoły podziękowania za pracę i trud włożony w wychowanie i nauczanie uczniów oraz najserdeczniejsze życzenia, do których dołączyli zaproszeni goście. Święto Edukacji to również okazja do nagrodzenia pedagogów za ich ciężką pracę. Wielkie znaczenie dla społeczności szkolnej miało uhonorowanie Pani Dyrektor Agnieszki Lipskiej Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia, owocną pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W uznaniu za osiągnięcia w pracy Pani Dyrektor Mirosława Palus otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Fałków.

    Tę podniosłą uroczystość wzbogacił występ artystyczny przygotowany przez p. Elżbietę Szymczyk, p. Katarzynę Chudą i p. Katarzynę Krzysztoporską. Uczniowie z poczuciem humoru zainscenizowali posiedzenie rady uczniowskiej, na którym podjęli się rzeczowej oceny nauczycieli oraz przedstawili zestaw niezbędnych pomocy w ich pracy. Bardzo miłym akcentem był występ pedagogów oraz uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Pohrebyszcze. Na zakończenie artyści zadedykowali wzruszającą piosenkę, wiersze, wspólny taniec wszystkim obchodzącym to święto oraz wręczyli kwiaty ufundowane przed Radę Rodziców.