"Tworzymy kulturę szacunku w sieci" - Dzień Bezpiecznego Interntu

 

    Społeczność naszej szkoły kolejny raz włączyła się w obchody Świętokrzyskiego DBI pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji.

 

    Inicjatywy które przeprowadziliśmy to po pierwsze lekcje poświęcone tej tematyce. Dzieci począwszy od klas najmłodszych zobaczyły w zabawnej formie zagrożenia z jakimi mogą się spotkać korzystając z Internetu. W klasach starszych i gimnazjalnych na lekcjach dyskutowaliśmy o wykorzystaniu narzędzia jakim jest sieć.

    W dniu 7.02 do szkoły przyjechali przedstawiciele policji aby wzmocnić przekaz i podkreślić rangę bezpieczeństwa zarówno w sieci jak i podczas wypoczynku w czasie ferii zimowych. Uczniowie zaprezentowali scenki z życia młodzieży, aby uświadomić wszystkim zagrożenia związane z uzależnieniem od Internetu. Aplauz, który towarzyszył szkolnym aktorom potwierdził trafność poruszanych problemów.

    Po występach uczniów głos zabrali przedstawiciele policji, pani Sylwia Sobczyńska i pan Łukasz Morka w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” rozwinęli tematykę bezpieczeństwa w sieci jak również podczas zimowego wypoczynku. Zaprezentowany film, prezentacja i wyjaśnienia uświadomiły wszystkim zagrożenia i konsekwencje niewłaściwych zachowań.

Na koniec podczas obchodów DBI 2018 podkreśliliśmy także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata innych ludzi, ale także do własnej osoby, poszanowania bezpieczeństwa swojego oraz koleżanek i kolegów.