Zajęcia profilaktyczne

Społeczność szkolna w dniu 23.05.2024r. w ramach obchodów Koneckich Dni Profilaktyki brała udział w spotkaniach z przedstawicielem Powiatowej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej z Końskich, podczas których pan Marcin Szyposzyński najpierw przedszkolakom i uczniom klas I-III przedstawił zagadnienia dotyczące zdrowia. Wspólnie odpowiedzieliśmy sobie na pytania: Co to jest zdrowie? Jak dbać o własne zdrowie? Co może szkodzić zdrowiu? Jak również dowiedzieliśmy się bardzo ważnych informacji na temat kleszczy: jak mogą być niebezpieczne, jakie środki ostrożności zachować…
Następnie uczniowie klas IV-VIII wysłuchali informacji na temat: zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, substancji psychoaktywnych oraz napojów energetycznych.