Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

W dniu 20 maja 2024 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Konkurs adresowany był do uczniów klas VII – VIII, którzy chcieli sprawdzić swoje wiadomości z zakresu kulturoznawstwa Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Uczestnicy konkursu zmagali się z testem konkursowym wielokrotnego wyboru, który obejmował wiadomości z zakresu geografii, historii, życia  politycznego i kulturalnego krajów niemieckiego obszaru językowego. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło dziewięciu uczniów z klasy VII oraz czterech uczniów z klasy VIII.
Głównym celem konkursu było motywowanie młodzieży do nauki języka niemieckiego, wzbogacenie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, jak również kształtowanie szacunku i tolerancji dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.
Najlepsze wyniki w konkursie uzyskali następujący uczniowie:
I miejsce: Wiktor Wijaczka (Kl. VII)
II miejsce: Wiktor Stolarski (Kl. VII)
III miejsce: Konrad Brudny (kl. VII)


Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizator: Małgorzata Dudzińska