Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W poniedziałek, 29.05.2023r.  uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w jednodniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie.  Wycieczka rozpoczęła  się od przejścia  ścieżki przyrodniczej: Huta Szklana – Łysa Góra Wśród świętokrzyskich jodeł i buków. Kolejnym punktem było gołoborze na Łysej Górze będące wizytówką Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. Zwiedzanie rozpoczęło się od sali, w której można obejrzeć makietę współczesnego krajobrazu terenu Parku i jego okolic oraz makietę przedstawiającą pierwotny krajobraz, zanim człowiek zaczął przekształcać teren. W kolejnej sali zapoznano się z geologicznymi i paleontologicznymi dziejami Gór Świętokrzyskich począwszy od paleozoiku, poprzez mezozoik i kenozoik. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie klasztoru z relikwiami Św. Krzyża oraz Muzeum Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po zejściu z Łysej Góry uczniowie przeszli do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, gdzie czekało na nich szereg atrakcji prezentujących walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze ziemi świętokrzyskiej m.in. dawne chaty rzemieślników – garncarza, stolarza, szewca, kowala i zielarki. Zwięczeniem pobytu w Osadzie był udział w warsztatach garncarskich, podczas których uczniowie wykonali gliniane miseczki. Ostatnim punktem wycieczki był posiłek w Mc Donald`s.

Takiego wyjazdu nie da się zapomnieć – zbieramy siły na nowe przygody!

Uczniowie IV

Nauczyciele:  Małgorzata Doniecka, Krystyna Waszczyk, Monika Wołczyk