31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku Fundacja WOŚP zbierała pieniądze na walkę z sepsą i wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

 Hasło 31. Finału to: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”.

Do tej szlachetnej, charytatywnej akcji włączyli się jak co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie. Finał WOŚP był monitorowany przez Komendę Powiatową Policji w Radoszycach.

Akcja była przygotowywana już od grudnia, a w ostatnim tygodniu przygotowań pomagała wolontariuszom cała brać szkolna począwszy od przedszkolaków po klasy VIII. Za pomoc w organizacji tej szlachetnej akcji dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły, a także wspaniałym Rodzicom, którzy sprawowali opiekę przez cały czas kwesty.

W sumie w powiecie koneckim udało się zebrać około 169 262,00 zł,

w tym uczniowie z naszej szkoły zebrali :  2673,20 zł.

Wszystkim darczyńcom naszej gminy Fałków DZIĘKUJEMY za ten cudowny dar serca, zrozumienie, okazaną serdeczność i wsparcie w 31 ogólnopolskim finale WOŚP. 

Uczniowie – wolontariusze Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie to:

 Anna Doniecka, Kinga Cieślik, Wiktoria Orman, Antoni Zganiacz, Alan Pluta, Przemysław Flejterski.

`Koordynatorzy szkolni sztabu #949 w Końskich: Katarzyna Krzysztoporska, Anna Grochala