Lekcja w Przedborskim Parku Krajobrazowym

Lekcja terenowa z przyrody i geografii w Przedborskim Parku Krajobrazowym – 20 czerwca 2022.

Poznanie walorów przyrodniczych Przedborskiego Parku Krajobrazowego (PPK) było głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów klasy IV i VI naszej szkoły.

Oczywiście nie zdołaliśmy poznać wszystkich atrakcyjnych turystycznie miejsc PPK ze względu na ograniczony czas ale …….weszliśmy na Fajną Rybę – 347 m.n.p.m – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego i najwyższy punkt w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Wcale nie było łatwo zdobyć szczyt tak stromym podejściem (od Gór Suchych) ale jakże warto – przepiękny widok rozciągający się od Rezerwatu Piskorzeniec przez Góry Mokre do Rezerwatu Czarna Rózga.

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Murawy Dobromierskie, gdzie podziwialiśmy roślinność kserotermiczną na wapieniach jurajskich. Obszar ten inaczej nazywany jest rezerwatem stepowym.

Niestety nie udało się nam wejść do Rezerwatu Bukowa Góra, który sąsiaduje z Murawami, gdyż w kwietniu tego roku wprowadzony został zakaz zwiedzania. Prowadzona jest wycinka ogromnych suchych buków, które zagrażają bezpieczeństwu turystów.

W następnym roku szkolnym będziemy odkrywać kolejne ciekawe i „cieszące oko” zakątki Przedborskiego Parku Krajobrazowego.