Szlakiem miejsc pamięci narodowej

SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

    W ramach programu ,,Bliżej historii – patriotycznie i turystycznie po regionie” uczniowie klas siódmych wraz z nauczycielami historii i wychowawcami w dniu 24 listopada 2021 r. pojechali na wycieczkę po naszej małej ojczyźnie. Celem wycieczki było kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy o historii naszego regionu, budzenie szacunku dla ludzi, którzy tworzyli historię naszej małej ojczyzny.

   Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Diablej Góry, gdzie miało miejsce wiele potyczek oddziałów partyzanckich w czasie powstania styczniowego oraz II wojny światowej. Kolejnym punktem wycieczki było miejsce pamięci – obelisk w Bulianowie upamiętniający tragizm rodziny Olszewskich i rodzin żydowskich. Następnie udaliśmy się do Czermna na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się mogiła ofiar I i II wojny światowej oraz grób żołnierza niezłomnego. Na zakończenie oddaliśmy hołd partyzantom oraz żołnierzom poległym w czasie I wojny,  spoczywającym  na cmentarzu w Falkowie.

  Chwile milczenia i zapalone znicze stały się wyrazem naszego szacunku i pamięci o bohaterach naszego regionu. Wygłoszone prelekcje pogłębiły  wiedzę uczestników wycieczki.

Opiekunowie: Jolanta Grzegorczyk, Beata Gonerka, Katarzyna Chuda