Święto Odzyskania Niepodległości

DLA NIEPODLEGŁEJ

      W przededniu Święta Niepodległości 10 listopada  o godz. 11.11, odśpiewaniem hymnu narodowego (w ramach akcji ,Szkoła do hymnu”) przez całą społeczność szkolną rozpoczęliśmy uroczystą akademię poświęconą   103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie z siódmych klas  słowem mówionym i poezją  przedstawili genezę i drogi prowadzące do wolności naszego kraju. Występy uczniów uświetnił chór szkolny, który zaprezentował patriotyczne pieśni m.in. ,,Bogurodzica”, ,, Ojczyzna”, ,, Marsz Polonia”.  Akcentem podkreślającym powagę i charakter tego wyjątkowego dnia była dekoracja w biało – czerwonych kolorach oraz odświętny ubiór uczniów z przypiętym kotylionem w barwach narodowych.  Program patriotyczny został  przedstawiony  w kościele parafialnym   w dniu  11 listopada podczas mszy św. w  intencji  Ojczyzny. Uczestnicząc  w obchodach Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

 

Nauczyciele historii:  Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda.

Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska