Ślubowanie pierwszoklasistówŚlubowanie  uczniów klasy pierwszej w PSP Fałków

10.11.2021 w PSP w Fałkowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ślubowanie, pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym momentem w życiu młodego człowieka.

Na tę uroczystość do szkoły przybyły dzieci i ich rodzice, Pani Dyrektor Mirosława Palus, Wicedyrektor Anna Barańska, Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny, Skarbnik Anna Wainberger, ks. Proboszcz Andrzej Gawryś, ks. Rafał Kosowski, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gonerka oraz nauczyciele uczący w klasie pierwszej. 

Pierwszaki pod kierunkiem  wychowawczyni, Pani Elżbiety Szymczyk i Pani Katarzyny Krzysztoporskiej przedstawiły program artystyczny. Uczniowie klasy pierwszej  zaprezentowali dorobek dwumiesięcznej pracy:  tańczyli trojaka, śpiewali, recytowali.  Uczniowie pomimo ogromnej tremy poradzili sobie świetnie.

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment: uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pasowania dokonała Pani dyrektor PSP Fałków Mirosława Palus. Ks. Proboszcz Andrzej Gawryś poświęcił plecaki pierwszoklasistów. Po uroczystości uczniowie klasy pierwszej stanęli do pamiątkowego zdjęcia i  udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 Do społeczności szkolnej przyjęto 17 nowych uczniów.

Gratulujemy!

Wychowawca klasy dziękuje Rodzicom i Nauczycielom  za wspaniałą współpracę w przygotowaniach do ślubowania uczniów klasy pierwszej.

 1. Filip Białecki
 2. Julian Dajer
 3. Nadia Flejterska
 4. Igor Jach
 5. Marta Jaranowska
 6. Kacper Leśniewicz
 7. Miłosz Łuczyński
 8. Agata Majchrzak
 9. Michał Orzeł
 10. Bartłomiej Ostrowski
 11. Lena Pawlik
 12. Anna Przybył
 13. Alicja Pytlos
 14. Kacper Waszczyk
 15. Mikołaj Szymczyk
 16. Marcelina Zatora
 17. Jan Zięba

                                                                                                                  Wychowawca: Renata Michalska

Święto Odzyskania Niepodległości

DLA NIEPODLEGŁEJ

      W przededniu Święta Niepodległości 10 listopada  o godz. 11.11, odśpiewaniem hymnu narodowego (w ramach akcji ,Szkoła do hymnu”) przez całą społeczność szkolną rozpoczęliśmy uroczystą akademię poświęconą   103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie z siódmych klas  słowem mówionym i poezją  przedstawili genezę i drogi prowadzące do wolności naszego kraju. Występy uczniów uświetnił chór szkolny, który zaprezentował patriotyczne pieśni m.in. ,,Bogurodzica”, ,, Ojczyzna”, ,, Marsz Polonia”.  Akcentem podkreślającym powagę i charakter tego wyjątkowego dnia była dekoracja w biało – czerwonych kolorach oraz odświętny ubiór uczniów z przypiętym kotylionem w barwach narodowych.  Program patriotyczny został  przedstawiony  w kościele parafialnym   w dniu  11 listopada podczas mszy św. w  intencji  Ojczyzny. Uczestnicząc  w obchodach Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

 

Nauczyciele historii:  Jolanta Grzegorczyk, Katarzyna Chuda.

Oprawa muzyczna: Katarzyna Krzysztoporska