Dzień krajobrazu

Dzień Krajobrazu  

20 października – Dzień Krajobrazu . Tegoroczne hasło:

„OTWARTE KRAJOBRAZY”

Poprzez różnego rodzaju działania podejmowane w ramach obchodów Dnia Krajobrazu – spacery krajobrazowe, wykłady online itp. – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce zwrócić uwagę na wartość krajobrazów w życiu codziennym, dać impuls do refleksji nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni i odpowiedzialnego ich planowania zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Warto uświadomić sobie ekonomiczną wartość krajobrazów i w nie inwestować. Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami. Często o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą trzeba dbać.

W związku z tym iż nasze tereny gminne oraz miejscowości , w których mieszkamy są wzbogacone o naturalny krajobraz proponujemy obejrzeć wirtualna Galerie Naszego Regionu. Zdjęcia wykonali uczniowie z naszej szkoły : Kuba Sowiński , Karolina Przybył , Stolarski Igor, Stolarski Wiktor , Cieślik Oliwia , Cieślik Kinga , Czechowska Zuzanna , Zuchmańska Oliwia , Antkiewicz Oliwier , Stolecka Wiktoria , Pawlik Michalina , Zofia Zub ,Zuzanna Zub . Serdecznie zapraszamy do refleksji nad pięknem natury .

                                                                                                                    Marzena Kuzdak