Nauczanie hybrydowe

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w  tzw. systemie hybrydowym.

Harmonogram zajęć lekcyjnych  odbywanych w szkole od  17.05  do  28.05.2021 r.

Dni Tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

17.05-21.05

VIII A

VIII B

VIII A

VIII B

VIII A

VII A

VII B

VII A

VII B

VII A

VI A

VI B

VI A

VI B

VI A

V

IV

V

IV

V

 

24.05-28.05

VIII B

 

Egzamin  ósmoklasisty

VIII B

VII B

VII B

VI B

VI B

IV

IV

 

Zajęcia odbywać się będą w budynku A – wejście główne.

Klasa VIII A i VIII B – sala 17

Klasa VII A – sala 19

 Klasa VII B – sala  27

Klasa VI A i VI B – sala  26

Klasa V – sala 27

 Klasa IV – sala 19

Poszczególne klasy pozostające w określone dni tygodnia w domu  realizują zajęcia lekcyjne zdalnie.

Autobusy szkolne dowożą uczniów w/g dotychczasowego planu.

Działa stołówka szkolna i świetlica.

Oddziały przedszkolne i  klasy I – III pozostają w budynku B( bez zmiany).

 

Dni  25.05 – 27.05.21 ( egzamin ósmoklasisty ) dla uczniów  klas I – VII oraz oddziałów przedszkolnych  01 i 0są dniami wolnymi od zajęć ,

 uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

Zajęcia w szkole będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie zalecaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.