Lapbook z impetem

„Lapbook z imPETem”

    Z powodu pandemii oraz wprowadzenia nauczania na odległość , zadania konkursowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” realizowali uczniowie klasy III z dużym wsparciem ze strony rodziców. Przygotowali bardzo ciekawą pracę która pokazuje jaką drogę musi pokonać  butelka PET od momentu segregacji w domu, poprzez sortownię, zakład przetwarzania, aby mogła otrzymać „drugie życie”

Oto ich praca!……………..

Praca została przesłana do organizatora konkursu, możemy ją znaleźć na stronie

https://dzialajzimpetem.pl   w zakładce : Dla szkół – Konkurs – Galeria prac konkursowych!

Głosowanie na Pracę Konkursową odbędzie się:   od 14 maja godz.12:00  do 30 maja godz.15:00

    Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, znajomych do głosowania na naszą pracę.

Głosujemy również z telefonów komórkowych! Aby wszyscy domownicy oddali po jednym głosie, należy wyłączyć w telefonie Wi-Fi i skorzystać z danych komórkowych własnego telefonu! W przeciwnym przypadku- oddajemy tylko jeden ważny głos!( Internet domowy)

Zasady Głosowania:

  1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.

  2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

  3. Celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.

  4. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia a w szczególności:

4.1. zmienianie adresów IP;

4.2. korzystanie z fikcyjnych kont e-mail;

4.3. stosowanie programów do automatycznego głosowania.