Drzewo w krajobrazie

DRZEWO W KRAJOBRAZIE   

Któremu  towarzyszą słowa Leopolda Staffa:       

                         „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”

     W ramach programu Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich, w obrębie obszaru ,,Do przodu’’ 20 października odbyły się obchody Dnia Krajobrazu – idea zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID-19 musieliśmy zrezygnować z wycieczek krajobrazowych (które były dotychczasową formą obchodów Dnia Krajobrazu), a obrać formę plastyczną bądź fotograficzną. 

Swoje prace dostarczyli:
Damian Marchewka, Wiktoria Orman, Oliwia Zuchmańska, Julia Sobczyk, Maria Zawodzińska, Oliwia Cieślik, Natalia Jach, Rafał Szokalski, Aleksandra Orzeł, Konrad Wijaczka, Anna Auguścik.

Opiekun stowarzyszenia PSPIH

Marzena Kuzdak