Działaj z Impetem

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół „Działaj z imPETem” na rok szkolny 2020/2021.

      Wystawa szkolna programu Nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu „Działaj z imPETem”, którego głównym celem jest edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

     We wrześniu wszyscy wychowawcy klas I- VIII przeprowadzili pierwsze zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę segregacji odpadów oraz recyklingu butelek PET. Głównym celem zajęć było poznanie/utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer wewnątrz ŚMIECIArki Mieci oraz wyrazili chęć udziału w dodatkowym konkursie na: hasło zachęcające do odwiedzenia Mieci.

Konkurs dostępny jest dla każdego przez cały wrzesień i październik!    

    Pozostałe nasze działania oparte będą  na 6 kartach edukacyjnych z zadaniami (jedna karta na każdy miesiąc)

     Pierwsze zadanie  już umieściliśmy na tablicy w specjalnie przygotowanym w tym celu kąciku: Pierwsze zadanie na październik:

     Po lenistwie czas na formę!

     Na wuefie o nią dbamy.

     Kiedy wodę wypijemy

     Tu↓ butelkę wyrzucamy.

     Odkręcamy, opróżniamy

     i zgniatamy ją dokładnie

     by zajęła mniejszą przestrzeń,

     gdy do pojemnika wpadnie!