Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa III – zagadnienia do zrealizowania

Zadania do wykonania  w domu  dla uczniów kl.III

 

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.

Edukacja zintegrowana:
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Uwaga!Zwierzęta” podr. s.50-51, zapamiętaj zasady zachowania sie wobec zwierząt. Wykonaj polecenia w podręczniku ., a także ćwiczenia w kartach pracy s. 46-47.
 2. Przeczytaj mowę afrykańskich zwierząt-podr. s.52, a także tekst „Doktor Dolittle i jego zwierzęta-Wielka podróż” i wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem. Poznaj świat roślin i zwierząt oraz typy krajobrazu Afryki-podr.s. 54-57. Wykonaj ćw. w karcie pracy s. 48-49.
 3. Przeczytaj rymowanki wyjaśniające zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy. Naucz się wybranej rymowanki na pamięć-podr. s. 60-61.Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5 – karty pracy s. 52, 53 oraz wszystkie ćw. w kartach pracy s. 54-55.
 4. Przeczytaj tekst „Odkrycia i wynalazki”-podr. s.62. Zapamiętaj czym różni się odkrycie od wynalazku. Poznaj odkrywców, wynalazców oraz ich dokonania – podr. s.63. Wykonaj ćw.1-5 w karcie pracy s. 56-57.
 5. Przeczytaj tekst „Czy wynalazki są dobre dla przyrody?”- podr. s.64-65. Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5, 6-karty pracy s. 58-59, także ćw. 2 i 3-karty pracy s. 61.
 6. Przeczytaj wiersz „Tańczące pisanki”-podr. s. 86- odpowiedz ustnie na pytania ze s.87 podręcznika. Wykonaj ćw. 1,2-karty pracy s. 80, oraz kurczaka zgodnie z instrukcją ze s. 81 karty pracy.
 7. Przeczytaj tekst „Co się wykluwa z jaj?”- odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem-podr. s. 88-89. Wykonaj ćw. w karcie pracy s. 82,83,84 oprócz ćw. 8.
Edukacja matematyczna: 
 1. Naucz się odczytywać liczby czterocyfrowe i zapisywać je za pomocą słów i cyfr- karty pracy s.32, 33-wszystkie zadania.
 2. Wykonaj dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych w kartach pracy s. 34-35. Możesz zagrać z bliskimi w grę planszową na str. 36 kart pracy.
 3. Wykonaj zadania rozmaite „Ćwiczymy z Noni” na s. 38 i 39 – karty pracy.
 4. Sprawdź się! – wykonaj zadania w karcie pracy s. 40, 41.
 5. Wykonaj zad. od 1 do 6-karty pracy s. 42, 43. Zadanie 7 i 8 jest dla chętnych.
 6. Wykonaj zadania rozmaite 1-9 – karty pracy s. 60-61, zad. 10 jest dla chętnych. Możesz zagrać także z bliskimi w grę „Kiermasz wielkanocny”.
 7. Wykonaj zad. 1,2,3,4,5 ze s. 64 karty pracy z cyklu „Ćwiczymy z Noni”, a także tekst matematyczny- karta pracy s. 67.
Język angielski

English lesson „step by step” number 1  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 1.

Unit 5 – My day (mój dzień)  str. 36 w podręczniku.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad? Bored? Tired? ….?

Temat: Nauka nazw czynności życia codziennego

Zadanie 1.

 Open your book at page 36 and look at the picture.

Na obrazku przedstawiono film „Zaplątani”(Tangled). Postacie : Rapunzel – dziewczyna  i jej przyjaciółka żaba -Pascal . Znajdują się w  bedroom. Rapunzel czyta książkę, jest znudzona (bored), gdyż każdy dzień (every day ) jest taki sam (the same), te same czynności codzienne – get up – wstawać, have breakfast- jeść śniadanie, have lunch – jeść lunch. Ona nie może iść do miasta (go to town)  i zobaczyć lamp /lampionów (see the lanterns).

Posłuchaj nagrania 2.18 i wskaż na obrazku postacie, miejsca i czynności.

 Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki , rozpoznaj czynności ( trzy z nich już masz wyjaśnione w zadaniu 1)

Have a shower – brać prysznic, go to school – iść do szkoły, work – pracować.

Posłuchaj nagrania 2.19 – powtórz zwroty i wskaż prawidłowe obrazki.

Zadanie 3.

Posłuchaj nagrania 2.20 – dokończ zdania i powtórz.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 34.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 2  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 2.

Unit 5 – My day (mój dzień)  str. 37 w podręczniku.

Temat: Nauka nazw czynności życia codziennego. Nauka piosenki.

Zadanie 4.

Spójrz na obrazki i nazwij czynności, które już znasz z poprzedniej lekcji.

Następnie zapoznaj się z nowymi czynnościami poniżej:

Go home – wracać do domu,

Have supper – jeść kolację,

Go to bed – iść spać.

Wymowę znajdziecie w nagraniu do kolejnego zadania.

Zadanie 5.

Posłuchaj nagrania 2.21–  zaśpiewaj piosenkę.

Posłuchaj nagrania 2.22 – zaśpiewaj w wersji karaoke

Zadanie 6.

Zabawa w parach. Jedna osoba pokazuje gestem czynność a druga osoba zgaduje nazwę – oczywiście po angielsku.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 35.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

Religia 

Powtórzyć formułę sakramentu pokuty i pojednania. 

Wykonać ćwiczenia do tematów 43 i 44.

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Edukacja zintegrowana:

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem teksty str. 38-40-podręcznik. Zapamiętaj pojęcia: układ słoneczny, ruch obrotowy, ruch  obiegowy Ziemi, przedwiośnie, przedzimie. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami oraz wykonaj wszystkie ćwiczenia w kartach pracy str. 33-35.
 2. Określ nastrój obrazu „Wiosna, kaczeńce”, podr. str.41. Przeczytaj tekst „Wypalanie traw”, podr. str. 42-43. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem i wykonaj ćwiczenia w karcie pracy s. 36-37. Opisz w zeszycie krajobraz za oknem.
 3. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj teksty w podręczniku s. 44-45, odpowiedz ustnie na pytania:”Kiedy następuje powódź?, Jak zapobiegać powodziom?”. Wykonaj ćw. w kartach pracy s.38.
 4. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Wiosna, wiosna”-podr. s.46-47 i odpowiedz w zeszycie na pytanie : „Dlaczego Henio nie chciał chodzić z Hanią i Basią na spacery?”. Wykonaj wszystkie zadania w karcie pracy  s. 40-43.
 5. Zapoznaj się z fr. lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”-podr. s.48-49, uzupełnij metryczkę lektury – karta pracy s. 44, ćw. 1. Wykonaj także ćw. 2, 3, 4, 5 w kartach pracy s. 44-45.

Edukacja matematyczna:

 1. Przypomnij sobie ile minut ma godzina, ile sekund ma minuta i wykonaj zad. 1-9 na s. 24-25 matematycznych kart pracy.
 2. Zamień lub godziny na minuty – zad. 1 – karta s. 26, a także minuty i sekundy na sekundy-zad. 3-karta s.26. Wykonaj zad.2, 4, 5 ,6, 7,8 na s. 26-27 – karty matematyczne.
 3. Wykonaj zadania z cyklu: „Noni na tropie”- matematyczne karty pracy s. 28-29.
 4. Przypomnij sobie rozkład liczb na tysiące,setki, dziesiątki, jedności i wykonaj zadania 1-8 na s. 30-31 w matematycznych kartach pracy.

Edukacja muzyczna:

 1. Zapoznaj się na s. 91 podr. z wiadomościami dot. „walca” i wykonaj ćw. 4,5 na s. 86. – karty pracy

   W razie pojawienia się trudności proszę o kontakt z wychowawcą tel. 730692425

 

I tydzień 16-20.03.2020 r.

Edukacja polonistyczna:

 • doskonalić czytanie – podręcznik str. 94 – 110,
 • wykonać wszystkie ćwiczenia dodatkowe z kart pracy do str. 103,
 • przeczytać lekturę „O psie, który jeździł koleją” i napisać opis głównego bohatera – psa Lampo,
 • utrwalić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki,
 • przygotowywać się do sprawdzianu trzecioklasisty – powtarzać!

Edukacja matematyczna:

 • wykonać wszystkie zadania dodatkowe w kartach matematycznych do str. 75,
 • utrwalić tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, znaki rzymskie do 20, pisanie liczb słowami, rozwiązywać zadania z treścią,
 • wykonać zadania w kartach pracy str. 18, 19, 20,
 • utrwalić obliczanie czasu na zegarze.     

Język Angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – podręcznik str . 28-35
 • Piosenka str. 29.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-33. Extra Adventure 4 str. 74.
Close Menu