Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa II – zagadnienia do zrealizowania

ZADANIA DO WYKONANIA W DOMU DLA UCZNIÓW KL. II

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.

 1. Temat: Co nowego na wiosnę?
 • Przeczytaj ze zrozumieniem tekst ” Wiosenne nowiny”-podręcznik s.36-37. Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.38-39

Edukacja matematyczna:

 • wykonaj ćwiczenia do strony 31- karty pracy
 • podręcznik s.109, karty pracy s.32-33

2.Temat: Wiosenne kwiaty.

 • Przeczytaj wiersz -podręcznik s.38, wykonaj ćwiczenie: 2,3,5,6
 • Napisz odpowiedź na pytanie : Jakie kwiaty pierwsze zakwitają na wiosnę?
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.40-42

Edukacja matematyczna

 • podręcznik s.110 – 111
 • karty pracy s.34-35
 1. Temat: Przechwałki krokusa
 • Przeczytaj samodzielnie lub wysłuchaj ( poproś kogoś o przeczytanie tekstu) opowiadanie  Krokus”- podręcznik s. 40-41, odpowiedz ustnie na pytanie umieszczone pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 44-46. Dla chętnych osób gra s. 47 zasady są  podobne do gry Statki” 
 • Ćwiczenia w czytaniu: karty pracy s. 100 ćw. 3 

Edukacja matematyczna

 • podręcznik s.112- odczytywanie temperatury, różnica temperatur
 • karty pracy s. 36-37, s.71 – ćw. 21

4.Temat: Wędrówki ptaków. 

 • Przeczytaj lub poproś kogoś o przeczytanie tekstu z podręcznika s.43-44
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 48-49.(ćw.1- bocian, drozd, jaskółka, wilga),
 • Ćwiczenia dodatkowe s.94

Edukacja matematyczna

 • gra planszowa s.38-39, ćwiczenia s. 40-41
 1. Temat: Calineczka”
 • Wysłuchanie baśni ,, Calineczka” Hansa Christiana Andersena-youtube
 • Wykonanie ćwiczeń karty pracy s. 50-51
 • Utrwalenie wiadomości i umiejętności : karty pracy s. 52-53
 • Ulep Calineczkę z plasteliny
Religia 

Wykonać rysunek o Panu Jezusie- technika dowolna.

Język angielski

English lesson „step by step” number 1  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 1.

 Unit 4 – My room (mój pokój)  str. 34 w podręczniku.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad?

 Temat: Liczby od 16 do 20

 Przypomnij liczby od 1 do 15 – strona 10 w podręczniku.

 Open your book at page 34. – otwórz swój podręcznik na stronie 34.

Zadanie 15.

Posłuchaj nagrania 2.17 –  wskaż i powtórz liczby od 16 do 20.

Odpowiedz na pytania jakiego koloru jest każda z liczb.

What colour is sixteen?

What colour is seventeen?

What colour is eighteen?

What colour is nineteen?

What colour is twenty?

 Zadanie 16.

Spójrz na magiczny dywan. Przerysuj go na kartce. Wysłuchaj nagrania 2.18 i zaznacz kolorami odpowiednie liczby w drugiej, niepokolorowanej części dywanu.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 32. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 32.

Polecenia masz na dole strony.  W ćw. 13 uzupełnij zdanie pod rysunkiem . Użyj słów : under, table.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 2 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 2.

 Unit 4 – My room (mój pokój)  str. 35 w podręczniku.

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 4.

Policz od 1 do 20.

Zadanie 18.

Open your book at page 35. Otwórz podręcznik na stronie 34.

Spójrz na obrazek i przeczytaj pytania poniżej. Odpowiedz na nie.

Posłuchaj nagrania 2.19 – to są pytania z  tego zadania i odpowiedzi. Powtórz pytania i odpowiedzi.

 Zadanie 19.

Na kartce narysuj wybraną rzecz z obrazka z zadania 18 i opisz według przykładu w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 33. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 33.

Polecenia masz na dole strony. W ćwiczeniu 15 zaznacz TICK i przyklej  naklejkę z rozdziału 4.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Proszę aby uczniowie wykonali ćwiczenia:

 • Przeczytaj tekst z podręcznika s.26-28
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.28-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakie zabytki Kuba zwiedzał w Krakowie?
 • Przeczytaj tekst”Wszystkie szlaki prowadzą do Sukiennic” – karty pracy s. 102 i wykonaj ćwiczenia na stronie 103

Edukacja matematyczna

 • Przeanalizuj ćwiczenie 1 w podręczniku s. 107
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 s. 107
 • Wykonaj w kartach pracy ćwiczenia 1-3 s.20-21
 • ćwiczenia 1-5 s. 22-23

Edukacja polonistyczna

„Na tropie zabytków”

 • Przeczytaj tekst ze s. 30-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co to jest zabytek?
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.32. Wykonaj ramkę na zdjęcie.

Edukacja matematyczna

Wykonaj ćwiczenia s.24-25

Edukacja polonistyczna

 • Przeczytaj tekst s.32-33
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co produkowano w łódzkiej Manufakturze?
 • Napisz w zeszycie nazwy mieszkańców miast z podręcznika s.33. Pamiętaj! Nazwy mieszkańców tworzonych od nazw miejscowości piszemy małą literą. 
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 34-35

Edukacja matematyczna

 • Karty pracy s. 26-27

I tydzień 16-20.03.2020 r.

 • Elementarz – przeczytać czytanki str. 20-25
 • Karty pracy Ed. Polonistyczna  ćwiczenia 1,2,3,4,5 – str.20

            Ćw. 1, 2, 3, 5 – str. 23-24

            Ćw. 1, 2, 3  – str. 25-26

 • wykonujemy ćwiczenia w kartach pracy „ Ortografia”,
 • utrwalamy części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 • utrwalamy pisemne formy wypowiedzi: życzenia, zaproszenie
 • Karty pracy Ed. Matematyczna – ćwiczenia ze stron 14-19,
 • utrwalamy tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe.

Język angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – My room – podręcznik str. 28-33.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-30.
Close Menu