Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa III – zagadnienia do zrealizowania

Zadania do wykonania  w domu  dla uczniów kl.III

 

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.

Edukacja zintegrowana:
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Uwaga!Zwierzęta” podr. s.50-51, zapamiętaj zasady zachowania sie wobec zwierząt. Wykonaj polecenia w podręczniku ., a także ćwiczenia w kartach pracy s. 46-47.
 2. Przeczytaj mowę afrykańskich zwierząt-podr. s.52, a także tekst „Doktor Dolittle i jego zwierzęta-Wielka podróż” i wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem. Poznaj świat roślin i zwierząt oraz typy krajobrazu Afryki-podr.s. 54-57. Wykonaj ćw. w karcie pracy s. 48-49.
 3. Przeczytaj rymowanki wyjaśniające zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy. Naucz się wybranej rymowanki na pamięć-podr. s. 60-61.Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5 – karty pracy s. 52, 53 oraz wszystkie ćw. w kartach pracy s. 54-55.
 4. Przeczytaj tekst „Odkrycia i wynalazki”-podr. s.62. Zapamiętaj czym różni się odkrycie od wynalazku. Poznaj odkrywców, wynalazców oraz ich dokonania – podr. s.63. Wykonaj ćw.1-5 w karcie pracy s. 56-57.
 5. Przeczytaj tekst „Czy wynalazki są dobre dla przyrody?”- podr. s.64-65. Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5, 6-karty pracy s. 58-59, także ćw. 2 i 3-karty pracy s. 61.
 6. Przeczytaj wiersz „Tańczące pisanki”-podr. s. 86- odpowiedz ustnie na pytania ze s.87 podręcznika. Wykonaj ćw. 1,2-karty pracy s. 80, oraz kurczaka zgodnie z instrukcją ze s. 81 karty pracy.
 7. Przeczytaj tekst „Co się wykluwa z jaj?”- odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem-podr. s. 88-89. Wykonaj ćw. w karcie pracy s. 82,83,84 oprócz ćw. 8.
Edukacja matematyczna: 
 1. Naucz się odczytywać liczby czterocyfrowe i zapisywać je za pomocą słów i cyfr- karty pracy s.32, 33-wszystkie zadania.
 2. Wykonaj dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych w kartach pracy s. 34-35. Możesz zagrać z bliskimi w grę planszową na str. 36 kart pracy.
 3. Wykonaj zadania rozmaite „Ćwiczymy z Noni” na s. 38 i 39 – karty pracy.
 4. Sprawdź się! – wykonaj zadania w karcie pracy s. 40, 41.
 5. Wykonaj zad. od 1 do 6-karty pracy s. 42, 43. Zadanie 7 i 8 jest dla chętnych.
 6. Wykonaj zadania rozmaite 1-9 – karty pracy s. 60-61, zad. 10 jest dla chętnych. Możesz zagrać także z bliskimi w grę „Kiermasz wielkanocny”.
 7. Wykonaj zad. 1,2,3,4,5 ze s. 64 karty pracy z cyklu „Ćwiczymy z Noni”, a także tekst matematyczny- karta pracy s. 67.
Język angielski

English lesson „step by step” number 1  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 1.

Unit 5 – My day (mój dzień)  str. 36 w podręczniku.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad? Bored? Tired? ….?

Temat: Nauka nazw czynności życia codziennego

Zadanie 1.

 Open your book at page 36 and look at the picture.

Na obrazku przedstawiono film „Zaplątani”(Tangled). Postacie : Rapunzel – dziewczyna  i jej przyjaciółka żaba -Pascal . Znajdują się w  bedroom. Rapunzel czyta książkę, jest znudzona (bored), gdyż każdy dzień (every day ) jest taki sam (the same), te same czynności codzienne – get up – wstawać, have breakfast- jeść śniadanie, have lunch – jeść lunch. Ona nie może iść do miasta (go to town)  i zobaczyć lamp /lampionów (see the lanterns).

Posłuchaj nagrania 2.18 i wskaż na obrazku postacie, miejsca i czynności.

 Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki , rozpoznaj czynności ( trzy z nich już masz wyjaśnione w zadaniu 1)

Have a shower – brać prysznic, go to school – iść do szkoły, work – pracować.

Posłuchaj nagrania 2.19 – powtórz zwroty i wskaż prawidłowe obrazki.

Zadanie 3.

Posłuchaj nagrania 2.20 – dokończ zdania i powtórz.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 34.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 2  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 2.

Unit 5 – My day (mój dzień)  str. 37 w podręczniku.

Temat: Nauka nazw czynności życia codziennego. Nauka piosenki.

Zadanie 4.

Spójrz na obrazki i nazwij czynności, które już znasz z poprzedniej lekcji.

Następnie zapoznaj się z nowymi czynnościami poniżej:

Go home – wracać do domu,

Have supper – jeść kolację,

Go to bed – iść spać.

Wymowę znajdziecie w nagraniu do kolejnego zadania.

Zadanie 5.

Posłuchaj nagrania 2.21–  zaśpiewaj piosenkę.

Posłuchaj nagrania 2.22 – zaśpiewaj w wersji karaoke

Zadanie 6.

Zabawa w parach. Jedna osoba pokazuje gestem czynność a druga osoba zgaduje nazwę – oczywiście po angielsku.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 35.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

Religia 

Powtórzyć formułę sakramentu pokuty i pojednania. 

Wykonać ćwiczenia do tematów 43 i 44.

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Edukacja zintegrowana:

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem teksty str. 38-40-podręcznik. Zapamiętaj pojęcia: układ słoneczny, ruch obrotowy, ruch  obiegowy Ziemi, przedwiośnie, przedzimie. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami oraz wykonaj wszystkie ćwiczenia w kartach pracy str. 33-35.
 2. Określ nastrój obrazu „Wiosna, kaczeńce”, podr. str.41. Przeczytaj tekst „Wypalanie traw”, podr. str. 42-43. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem i wykonaj ćwiczenia w karcie pracy s. 36-37. Opisz w zeszycie krajobraz za oknem.
 3. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj teksty w podręczniku s. 44-45, odpowiedz ustnie na pytania:”Kiedy następuje powódź?, Jak zapobiegać powodziom?”. Wykonaj ćw. w kartach pracy s.38.
 4. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Wiosna, wiosna”-podr. s.46-47 i odpowiedz w zeszycie na pytanie : „Dlaczego Henio nie chciał chodzić z Hanią i Basią na spacery?”. Wykonaj wszystkie zadania w karcie pracy  s. 40-43.
 5. Zapoznaj się z fr. lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”-podr. s.48-49, uzupełnij metryczkę lektury – karta pracy s. 44, ćw. 1. Wykonaj także ćw. 2, 3, 4, 5 w kartach pracy s. 44-45.

Edukacja matematyczna:

 1. Przypomnij sobie ile minut ma godzina, ile sekund ma minuta i wykonaj zad. 1-9 na s. 24-25 matematycznych kart pracy.
 2. Zamień lub godziny na minuty – zad. 1 – karta s. 26, a także minuty i sekundy na sekundy-zad. 3-karta s.26. Wykonaj zad.2, 4, 5 ,6, 7,8 na s. 26-27 – karty matematyczne.
 3. Wykonaj zadania z cyklu: „Noni na tropie”- matematyczne karty pracy s. 28-29.
 4. Przypomnij sobie rozkład liczb na tysiące,setki, dziesiątki, jedności i wykonaj zadania 1-8 na s. 30-31 w matematycznych kartach pracy.

Edukacja muzyczna:

 1. Zapoznaj się na s. 91 podr. z wiadomościami dot. „walca” i wykonaj ćw. 4,5 na s. 86. – karty pracy

   W razie pojawienia się trudności proszę o kontakt z wychowawcą tel. 730692425

 

I tydzień 16-20.03.2020 r.

Edukacja polonistyczna:

 • doskonalić czytanie – podręcznik str. 94 – 110,
 • wykonać wszystkie ćwiczenia dodatkowe z kart pracy do str. 103,
 • przeczytać lekturę „O psie, który jeździł koleją” i napisać opis głównego bohatera – psa Lampo,
 • utrwalić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki,
 • przygotowywać się do sprawdzianu trzecioklasisty – powtarzać!

Edukacja matematyczna:

 • wykonać wszystkie zadania dodatkowe w kartach matematycznych do str. 75,
 • utrwalić tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, znaki rzymskie do 20, pisanie liczb słowami, rozwiązywać zadania z treścią,
 • wykonać zadania w kartach pracy str. 18, 19, 20,
 • utrwalić obliczanie czasu na zegarze.     

Język Angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – podręcznik str . 28-35
 • Piosenka str. 29.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-33. Extra Adventure 4 str. 74.

Klasa II – zagadnienia do zrealizowania

ZADANIA DO WYKONANIA W DOMU DLA UCZNIÓW KL. II

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.

 1. Temat: Co nowego na wiosnę?
 • Przeczytaj ze zrozumieniem tekst ” Wiosenne nowiny”-podręcznik s.36-37. Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.38-39

Edukacja matematyczna:

 • wykonaj ćwiczenia do strony 31- karty pracy
 • podręcznik s.109, karty pracy s.32-33

2.Temat: Wiosenne kwiaty.

 • Przeczytaj wiersz -podręcznik s.38, wykonaj ćwiczenie: 2,3,5,6
 • Napisz odpowiedź na pytanie : Jakie kwiaty pierwsze zakwitają na wiosnę?
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.40-42

Edukacja matematyczna

 • podręcznik s.110 – 111
 • karty pracy s.34-35
 1. Temat: Przechwałki krokusa
 • Przeczytaj samodzielnie lub wysłuchaj ( poproś kogoś o przeczytanie tekstu) opowiadanie  Krokus”- podręcznik s. 40-41, odpowiedz ustnie na pytanie umieszczone pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 44-46. Dla chętnych osób gra s. 47 zasady są  podobne do gry Statki” 
 • Ćwiczenia w czytaniu: karty pracy s. 100 ćw. 3 

Edukacja matematyczna

 • podręcznik s.112- odczytywanie temperatury, różnica temperatur
 • karty pracy s. 36-37, s.71 – ćw. 21

4.Temat: Wędrówki ptaków. 

 • Przeczytaj lub poproś kogoś o przeczytanie tekstu z podręcznika s.43-44
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 48-49.(ćw.1- bocian, drozd, jaskółka, wilga),
 • Ćwiczenia dodatkowe s.94

Edukacja matematyczna

 • gra planszowa s.38-39, ćwiczenia s. 40-41
 1. Temat: Calineczka”
 • Wysłuchanie baśni ,, Calineczka” Hansa Christiana Andersena-youtube
 • Wykonanie ćwiczeń karty pracy s. 50-51
 • Utrwalenie wiadomości i umiejętności : karty pracy s. 52-53
 • Ulep Calineczkę z plasteliny
Religia 

Wykonać rysunek o Panu Jezusie- technika dowolna.

Język angielski

English lesson „step by step” number 1  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 1.

 Unit 4 – My room (mój pokój)  str. 34 w podręczniku.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad?

 Temat: Liczby od 16 do 20

 Przypomnij liczby od 1 do 15 – strona 10 w podręczniku.

 Open your book at page 34. – otwórz swój podręcznik na stronie 34.

Zadanie 15.

Posłuchaj nagrania 2.17 –  wskaż i powtórz liczby od 16 do 20.

Odpowiedz na pytania jakiego koloru jest każda z liczb.

What colour is sixteen?

What colour is seventeen?

What colour is eighteen?

What colour is nineteen?

What colour is twenty?

 Zadanie 16.

Spójrz na magiczny dywan. Przerysuj go na kartce. Wysłuchaj nagrania 2.18 i zaznacz kolorami odpowiednie liczby w drugiej, niepokolorowanej części dywanu.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 32. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 32.

Polecenia masz na dole strony.  W ćw. 13 uzupełnij zdanie pod rysunkiem . Użyj słów : under, table.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 2 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 2.

 Unit 4 – My room (mój pokój)  str. 35 w podręczniku.

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 4.

Policz od 1 do 20.

Zadanie 18.

Open your book at page 35. Otwórz podręcznik na stronie 34.

Spójrz na obrazek i przeczytaj pytania poniżej. Odpowiedz na nie.

Posłuchaj nagrania 2.19 – to są pytania z  tego zadania i odpowiedzi. Powtórz pytania i odpowiedzi.

 Zadanie 19.

Na kartce narysuj wybraną rzecz z obrazka z zadania 18 i opisz według przykładu w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 33. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 33.

Polecenia masz na dole strony. W ćwiczeniu 15 zaznacz TICK i przyklej  naklejkę z rozdziału 4.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Proszę aby uczniowie wykonali ćwiczenia:

 • Przeczytaj tekst z podręcznika s.26-28
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.28-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakie zabytki Kuba zwiedzał w Krakowie?
 • Przeczytaj tekst”Wszystkie szlaki prowadzą do Sukiennic” – karty pracy s. 102 i wykonaj ćwiczenia na stronie 103

Edukacja matematyczna

 • Przeanalizuj ćwiczenie 1 w podręczniku s. 107
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 s. 107
 • Wykonaj w kartach pracy ćwiczenia 1-3 s.20-21
 • ćwiczenia 1-5 s. 22-23

Edukacja polonistyczna

„Na tropie zabytków”

 • Przeczytaj tekst ze s. 30-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co to jest zabytek?
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.32. Wykonaj ramkę na zdjęcie.

Edukacja matematyczna

Wykonaj ćwiczenia s.24-25

Edukacja polonistyczna

 • Przeczytaj tekst s.32-33
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co produkowano w łódzkiej Manufakturze?
 • Napisz w zeszycie nazwy mieszkańców miast z podręcznika s.33. Pamiętaj! Nazwy mieszkańców tworzonych od nazw miejscowości piszemy małą literą. 
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 34-35

Edukacja matematyczna

 • Karty pracy s. 26-27

I tydzień 16-20.03.2020 r.

 • Elementarz – przeczytać czytanki str. 20-25
 • Karty pracy Ed. Polonistyczna  ćwiczenia 1,2,3,4,5 – str.20

            Ćw. 1, 2, 3, 5 – str. 23-24

            Ćw. 1, 2, 3  – str. 25-26

 • wykonujemy ćwiczenia w kartach pracy „ Ortografia”,
 • utrwalamy części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 • utrwalamy pisemne formy wypowiedzi: życzenia, zaproszenie
 • Karty pracy Ed. Matematyczna – ćwiczenia ze stron 14-19,
 • utrwalamy tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe.

Język angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – My room – podręcznik str. 28-33.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-30.

Klasa I – zagadnienia do zrealizowania

Zadania do wykonania w domu dla uczniów klasy I

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.

Temat 16 „Po co komu woda?” 30. 03. 2020 r.

 • elementarz str. 34- 36 oraz poczytanka str. 89,
 • ćwiczenia edukacja polonistyczna str. 36-37,
 • ćwiczenia matematyczne – matematyka w działaniu str. 36-37 oraz 38-39.

Temat 17 „Rośliny w naszej klasie” 31. 03. 2020 r.

 • elementarz str. 37,
 • ćwiczenia polonistyczne str.38-39,
 • ćwiczenia matematyczne str. 40-41,

Temat 22 „Prima aprilis” 1. 04. 2020 r.

 • wiersz Marcina Przewoźniaka „Prima aprilis”

                Prima aprilis

Co się stało! Co się stało!                                                           A nasz sąsiad, co ma fiata,

Mamie masło wykipiało!                                                            fiatem tym nad miastem lata

Tata ubrał się w spódnicę,                                                         i ulotki zrzuca z nieba,

i tak wyszedł na ulicę!                                                                  że do szkoły iść nie trzeba!

Zębów umyć dziś nie sposób,                                                   Jeśli z okna się wychylisz

bowiem z kramu leci rosół!                                                       dojrzysz, że …. Prima aprilis!!!

 • elementarz str. 46-47,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 48-49,
 • zeszyt zapisać: ż, Ż, żaba, Żaneta oraz ułożyć i zapisać zdanie z wyrazem żółw,
 • ćwiczenia matematyczne str. 51-52.

Temat 18 „ Tajemnice ćmy” 2. 04. 2020 r.

 • elementarz str. 38,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 40-41,
 • zeszyt zapisać: ć, Ć, ćma, liść oraz zdanie Ćmy latają nocami.
 • ćwiczenia matematyczne: str. 42-43.

Temat 19 „ Szanujmy wodę” 3. 04. 2020 r.

 • elementarz str. 39-41,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 42-43,
 • zeszyt zapisać: ci, Ci, ciocia oraz ułożyć zdanie z wyrazem: Maciek.
 • ćwiczenia matematyczne: 44-45.

Edukacja muzyczna: ćwiczenia polonistyczne str. 84.

Wychowanie fizyczne: 
Religia

Pokolorować obrazki do tematów o Wielkanocy.

Język angielski

English lesson „step by step” number 1  – lekcja języka angielskiego „krok po kroku” numer 1.

Unit 5 – My body (moje ciało)  str. 36 w podręczniku.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad?

Temat: Chant – Look at my body. Nauka rymowanki.

 Open your book at page 36. – otwórz swój podręcznik na stronie 36.

Spójrz na obrazek – widzisz jednego z bohaterów filmu „The Incredibles”  (w polskiej wersji „Iniemamocni”) Ma na imię Dash.

Zadanie 1.

Nagranie 2.18 – posłuchaj rymowanki, powtórz kilka razy i wskaż części ciała wymienione w tekście.

Head – głowa,

Tummy- brzuch,

Arms- ręce,

Legs – nogi

I’ve got …- ja mam….

Look at – spójrz na

Nagranie 2.19 – rymuj z wersją karaoke.

Zadanie 2.

Nagranie 2.20 – wysłuchaj uważnie nazw części ciała i wskaż odpowiednie obrazki. Powtórz wymowę kilkakrotnie.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 36. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 36.

Polecenia masz na dole strony. 

Nagranie 2.21.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 2 – lekcja języka angielskiego „krok po kroku” numer 2.

 Unit 5 – My body (moje ciało)  str. 37 w podręczniku.

 Temat: Nauka nazw części ciała.

Open your book at page 37. Otwórz podręcznik na stronie 37.

 Zadanie 3.

Look, this is a robot! – Spójrz, to jest robot!

Spójrz na obrazki: 1. Hands – dłonie, 2. Feet – stopy, 3. Fingers – palce u rąk. 4. Toes – palce u stóp.

Posłuchaj nagrania 2.22 i wybierz odpowiednią liczbę części ciała robota.

Zadanie 4.

Przyjrzyj się obrazkom różnych robotów – zwróć uwagę na poznane części ciała i ich ilość.

Posłuchaj nagrania 2.23 – zgadnij opisy dwóch robotów i podaj ich numery.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 37. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 37.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo /Tato maila agaalipska@wp.pl  bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

 

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Temat 13 „Małe i duże zwierzęta”

 • elementarz str. 27-29, 
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str 28-31, tekst do czytania str. 102
 • zeszyt linia: zi, Zi, Kazio, ziarno,
 • ćwiczenia matematyczne str. 30-31.

Temat 14 „Niespodzianki wiosny”

 • elementarz str. 30-31- opis ilustracji i udzielenie odpowiedzi na pytania pod tekstem- ustnie,
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str 32-33.
 • ćwiczenia ed. matematyczna str.32-33.

Temat 15 „Ptaki wracają”

 • elementarz str. 32-33,
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str. 34-35,
 • ćwiczenia ed. matematyczna 34-35.

I tydzień – 16-20.03.2020 r.

 • Elementarz strona 24-25- czytamy i wykonujemy zadania z ćwiczeniówki z edukacji polonistycznej do strony 25.
 • Ćwiczenia z edukacji matematycznej do strony 25, ćwiczenia dodatkowe do strony 86.
 • Dodatkowo utrwalać dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.
 • Czytać wybrane książeczki po 15 min. dziennie. 

Język angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – Food – podręcznik str. 28-35.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 28-35. Extra Adventure 4 str. 77-78.
Close Menu