Klasa III – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień 2-5.06.2020 r.

Pobierz: 

Klasa III 2-5.06.2020r.

 1. Temat dnia : „Dzień Dziecka”

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, spędźcie go Drogie Dzieci radośnie w gronie najbliższych. Możecie np.: tańczyć przy ulubionych melodiach, śpiewać poznane piosenki, bawić się wesoło i bezpiecznie na podwórku lub oglądać bajki w telewizji. Zachęcam również do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Dziecka – informacja na stronie szkoły.

 1. Temat dnia: „Znowu wakacje”

Edukacja zintegrowana

– Przeczytaj wiersz „Znów wakacje” – udziel ustnie odpowiedzi na 1 i 2 pytanie pod wierszem. Naucz się pięknie czytać tego wiersza.

Edukacja matematyczna

-W kartach matematycznych wykonaj zad. 1 – 7 s. 42 -43

III. Temat dnia : „Wakacyjne plany”

Edukacja zintegrowana

– Napisz w zeszycie o swoich wakacyjnych planach – wypowiedź powinna zawierać 6 lub więcej zdań. Zad. 1 -2 w kartach ćwiczeń s. 60 i 61 jest dla chętnych uczniów. Jeśli nie potrafisz nie wykonuj tego ćwiczenia.

Edukacja matematyczna

– Rozwiąż zadania 8 – 11 na s. 44 kart matematycznych.

 1. Temat dnia: Ćwiczymy z Noni” – powtórzenie.

Edukacja zintegrowana

– Wykonaj ćw. 1 – 9 – karty ćwiczeń s. 56 – 57.

Edukacja matematyczna

– Rozwiąż zad. 1 – 5 – karty matematyczne s. 45

Edukacja plastyczna

– Wykonaj dowolną techniką pracę pt.: „Jak spędziłem, – łam Dzień Dziecka?”

 1. Temat dnia: „Kraj nad Wisłą i Odrą”

Edukacja zintegrowana

– Naucz się pięknie czytać opow. pt.: „Najlepszy kajakarz świata” – podr. s. 96 – 97. Wykonaj ćw. 1 i 2 w karcie pracy s. 76.

Edukacja matematyczna

– Rozwiąż zad. 6 – 8 ( obliczanie czasu) na s. 46 – karty matem.

Religia

Przypominamy o dostarczeniu zeszytów ćwiczeń do 5 czerwca oraz zaliczaniu spowiedzi.

Wychowanie fizyczne:
 1. Ćwiczenia gimnastyczne : 

https://www.youtube.com/watch?v=L1t8GKorkGQ

 1. Dbamy o prawidłową postawę: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
Język  angielski

English lesson numer 14.

UNIT 7 – Lions eat meat – Rozdział 7 – Lwy zjadają/jedzą mięso.

Temat: Antelopes eat grass. Nauka nazw roślin i zwierząt.

 Open your book at page 52. Otwórz podręcznik na stronie 52.

Zadanie 1.

Poznajesz film przedstawiony na obrazku? „ The Lion King” – Król Lew.

Who’s this? This is Simba/ Rafiki/Nala/ Zazu.

Where are they? They are in the forest.

Posłuchaj nagrania 3.1 i wskaż na obrazku zwierzęta, które usłyszysz. Nowe słówka/zwroty:

Can you see …? – czy widzisz…? What do crocodiles eat? – co krokodyle zjadają? Fly away! – odlatuj !

Zadanie 2.

Przeczytaj wyrazy pod obrazkami i sprawdź w nagraniu 3.2 część 1 (Part 1) ich wymowę, następnie w części drugiej (Part 2) usłyszysz pełne zdania o tym, kto kogo lub co zjada. Powtórz pełne zdania. Następnie „przenieś” małe obrazki na duży i odpowiedz czy one są czy nie, używając krótkiej odpowiedzi Yes/No.

Nowe słowa: grass –trawa, leaves – liście, fruit – owoce, eat – jeść, antelope – antylopa. 

Zadanie 4.

Spójrz na zwierzęta (1-4) oraz na ich pożywienie poniżej. Nowe słowa: bugs – owady, seeds – nasiona. Posłuchaj nagrania 3.4. powtarzaj pytania i odpowiedzi oraz dopasuj do każdego dialogu prawidłową parę obrazków.

ZAPAMIĘTAJ!

Pytanie i odpowiedź. What do frogs eat? – co jedzą/ zjadają żaby? Frogs eat bugs.- żaby jedzą owady. What do giraffes eat? Giraffes eat leaves. What do lions eat? Lions eat meat.

 

Zadanie 5. – dla chętnych!!!

Przeczytaj tekst piosenki, następnie wysłuchaj nagrania 3.5. Zaśpiewaj kilka razy

a następnie spróbuj w wersji karaoke- nagranie 3.6.

Zeszyt ćwiczeń. – Strona 50-51.

Extra Adventure str. 77.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!

 


11 tydzień 25-29.05.2020 r.

Pobierz: Klasa III 25-29.05

 

 1. Temat dnia: „Chcemy, by świat był szczęśliwy”

Edukacja zintegrowana:

–  Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod wierszem „Drzewo pokoju” – podr. s. 62, 63. Wykonanej ćw. 1 – 5 – karty ćwiczeń s. 44, 45.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania na s. 32, 33 – karty matematyczne.

Edukacja muzyczna:

– Przeczytaj informacje na temat kujawiaka – podr. s. 92 i wykonaj ćw. 1 – 2 – karty ćwiczeń s. 72.

 

 1. Temat dnia: „Moje królestwo”

Edukacja zintegrowana:

– Zapoznaj się z postacią Janusza Korczaka – podr. s. 64. Przeczytaj fragment książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” – podr. s. 65-67 i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wykonaj ćw. 1-7-karty ćwiczeń s. 46-47.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania 1 – 9 – karty matematyczne s. 34-35.

 1. Temat dnia: „Prawa dziecka”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj fragment opowiadania „Pamiętnik Blumki”, a także informacje o Rzeczniku Praw Dziecka w Polsce i odpowiedz na pytania – podr. s. 68 – 69. Wykonaj ćwiczenia 1 -4 – karty ćwiczeń s. 48 – 49.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 10 – karty matematyczne s. 36, 37.

 1. Temat dnia: „Jak dbać o piękny uśmiech?”

Edukacja zintegrowana:

– Przypomnij sobie zasady dotyczące dbałości o zęby – przeczytaj tekst pt.: „Jak dbać o piękny uśmiech?” – podr. s. 70, 71 – odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wykonaj ćw. 1 – 8 – karty ćwiczeń s. 50 – 52.

– Wykonaj pracę techniczną zgodnie z instrukcją – karty ćwiczeń s. 53.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania na s. 38 i 39 – karty matematyczne.

Edukacja plastyczna:

– Namaluj swoje drzewko pokoju.

 

 1. Temat dnia: „Zabawy z tatą”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem inscenizację pt.: „Tatusiowie” – podr. s. 72 – 73 i wykonaj ustnie ćw. 1 – 3, natomiast ćw. nr 4 wykonaj w zeszycie, a następnie prześlij do sprawdzenia . W kartach ćwiczeń na s. 54 i 55 wykonaj zad. 1 – 6.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania 1 – 5 – karty matematyczne s. 40.

W-F

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne.

https://ewf.h1.pl/student/?token=hoWlHbCsIfqMik9YlRG5Og9pHu9Ro4VY0Lbht2iYEOwX7Dtrbo

 

Temat: Ćwiczenia oswajające z piłką. Nauka umiejętności kozłowania.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Lx2zrUa3GN4X4HCCBHjufGRQTDkrqSAlGXTUsEMDHeuaMHq6vA

 

Temat: Trening interwałowy  „Ćwicz jak Janusz Kusociński”.

https://ewf.h1.pl/student/?token=EXOV8nkLLJa7KZMWJoy7YPrYFl3AlBauPtwmeoKLESepXtiW2S

Informatyka

To już wiem! – sprawdzian

Wykonaj ćwiczenia 1-5 z podręcznika str.42-43

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do 29 .05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Język angielski

English lesson „step by step” number 12 and 13.

Temat: Story time – słuchanie historyjki. Pytanie: What do you do…?

Open your book at page 48. Otwórz podręcznik na stronie 48.

Zadanie 10.

Czas na kolejną historię naszych bohaterów. Spójrz na obrazki, przeczytaj teksty w chmurkach – czy domyślasz się dlaczego  na koniec Mickey  jest przerażony i zmęczony? Nowy zwrot: What do you do on Friday? – co robisz w piątek? Posłuchaj historyjki w wersji aktorskiej- nagranie 2.42

oraz wersji lektorskiej – nagranie 2.43.

Zadanie 12.

Przeczytaj zdania i wskaż osobę, do której te zdania odnoszą się. Sprawdź w nagraniu 2.45.

Zadanie 13.

Z materiałów dodatkowych wytnij karty obrazkowe. Zagraj z rodzeństwem lub rodzicem – utwórz pełne zdania według podanego w zadaniu schematu. Posłuchaj nagrania 2.46.

Zeszyt ćwiczeń. – Strony 46-47.

Polecenia masz na dole strony. Nagranie 2.44 do zadania 9.

 

Temat: Harcerstwo. Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

Open your book at page 50.

 Zadanie 14.

Przeczytaj informacje o harcerzach – scouts. Słownictwo/ zwroty: Fun and adventure – zabawa i przygoda, helping people – pomaganie ludziom, lots of exciting activities – dużo ciekawych czynności, make new friends – zdobywać nowych przyjaciół, get badges – otrzymywać/ zdobywać odznaki, a Scout uniform – mundur harcerski, a special scarf called – specjalny szalik nazywany, do archery – strzelać z łuku. Posłuchaj nagrania 2.47 –  powtarzaj z tekstem.

Zadanie 15.

Znajdź prawidłowe dokończenie zdań 1-4. Dopasuj a-d. Przeczytaj całe zdania.

Zadanie 17.

Who’s this? This is Russel, Mr Fredricksen, Dug (pies As), Kevin (ptak Stefan). Where are they? In the forest. Przeczytaj zdania 1-6 i spróbuj określić czy są prawdziwe czy fałszywe w odniesieniu do pana Fredricksena. Posłuchaj nagrania 2.48 – sprawdzisz swoje odpowiedzi.

 

Zeszyt ćwiczeń. – Strony 48-49.

Polecenia masz na dole strony. W zadaniu 16 przyklej naklejkę zaliczającą rozdział 6 oraz wstaw Tick – V.

Strona 76 Extra Adventure My hobbies.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!

 

 


X tydzień 18-22.05.2020 r

Pobierz: Klasa III

 1. Temat dnia: „Ogród warzywno-kwiatowy”

Edukacja zintegrowana:

– Zapoznaj się z tekstami „Ogród warzywno-kwiatowy”, „Zwierzęta w ogrodzie”, „Praca ogrodnika”. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstami – podr. s. 46, 47, 49.

Wykonaj doświadczenie – podr. s. 48 oraz ćwiczenia  s. 30 – 33 – „Karty ćwiczeń” część 5.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 7 – karty matematyczne s.20 – 21.

Edukacja muzyczna:

– Utrwal słowa i melodię pios. „Na majówkę” – karty ćwiczeń s. 92.

Nagranie piosenki jest zamieszczone w poprzednim tygodniu.

 1. Temat dnia: „Klasowy ogródek”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem czyt. pt.: „Moja działka zmienia się w dżunglę” – podr. s. 50, odpowiedz na pytania pod tekstem, naucz się jej pięknie czytać. Wyjaśnij znaczenie wyrazów z „Leksykonu”. W podr. s. 52 – 53 przeczytaj i zapamiętaj informacje na temat zdań. Zwróć szczególną uwagę na zdania pojedyncze i złożone. Wykonaj ustnie ćw. 1 – 6 – podr. s. 53, a także ćwiczenia 1-6 – karty ćwiczeń s. 34 – 35.

– wykonaj wg instrukcji roślinkę – podr. s. 36.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 5 – karty matematyczne s. 22 – 23.

 1. Temat dnia: „Kompozycje kwiatowe”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Kompozycje kwiatowe” – podr. s. 54, 55, odpowiedz na pytania pod tekstem (ustnie) oraz  ćw. 1 podr. s. 56. Wykonaj ćw. 1 – 5 – karty ćwiczeń s. 37 – 38.

Edukacja matematyczna:

– Liczby sześciocyfrowe – wykonaj zad. 1 – 7 – karty matematyczne s. 24 – 25.

 

 1. Temat dnia : „Dzień Matki”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj opowiadania pt.: „Odpoczynek”, naucz się go pięknie czytać i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wyjaśnij znaczenia wyrazu „rześki” – podr. s. 58 -59. 

Napisz w zeszycie kilkuzdaniową wypowiedź na temat: „Za co kocham moją mamę?”, wykonaj ćw. 5 – 9 – karty ćwiczeń s. 39.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 7 – karty matematyczne s. 26 – 27.

Edukacja plastyczna:

– Wykonaj portret swojej mamy lub zaprojektuj dla niej komplet biżuterii – ćw. 6 – karty ćwiczeń s. 41 – wykonaną pracę wręcz swojej mamie w dniu jej święta.

 1. Temat dnia : „Matka, mama, mamusia”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem opowiadanie pt.: „Nieudane święto”- podr. s. 60 – 61. Wykonaj ćw. 1 – 4 – karty ćwiczeń s. 40 -41. Dopisz w zeszycie do wyrazu „mama” wyrazy rymujące się. Napisz w zeszycie życzenia dla mamy z okazji jej święta.

Ćwiczenie numer 1 w podr. s. 42 – 43 jest dla chętnych dzieci.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zad. 1 – 6 w kartach matematycznych s. 30 – 31. Zagraj z mamą w gry planszowe : „Truskawkowy deser” i „Smaczne jabłuszko” – karty matematyczne s. 28 i 29.

Informatyka

To już wiem! – sprawdzian

Wykonaj ćwiczenia 1-5 z podręcznika str.42-43

Wykonane ćwiczenia proszę przesłać do 29 .05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Religia

Proszę uzupełnić pozostałe ćwiczenia oraz powtórzyć formułę sakramentu spowiedzi i zaliczyć telefonicznie do 18.05.

W-F

Temat 1: Nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem górnym.

https://ewf.h1.pl/student/?token=VGRfvM4KNjFXCyhs7y63GzFIgO5cUdVroTqNvMsLjP8yOU9oGD

Temat 2.  :  Nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem dolnym

https://ewf.h1.pl/student/?token=wJDEf8UuBC7Us1qXV7T5HlIioAe36ignlw6k5stkNCDXaBtiHn

Temat 3: Ćwiczenia koordynacyjne. Mini zabawa biegowa.

https://ewf.h1.pl/student/?token=47mlzOzZB4MLtEXStahcgfQ4wOHTVaPr6Ti9tFxJaHDFJfp4EJ

Język angielski

English lesson „step by step” number 10 and 11  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 10 i 11.

UNIT 6 My hobbies – moje hobby

Temat: Nauka nazw hobby. Nauka piosenki.

 Open your book at page 44. Otwórz podręcznik na stronie 44.

Zadanie 1.

Poznajesz film na dużym obrazku? To „Odlot” (Up) Who’s this? This is Mr Fredricksen and Russell. Where are they? They are in the forest.

Nowe słowa/ wyrażenia: adventures – przygody, at the weekend – w / podczas weekendu.

Wysłuchaj nagrania 2.32 i wskaż postacie, które usłyszysz.

Zadanie 2.

Wysłuchaj nagrania 2.33 – pierwsza część – powtarzaj słowa, patrząc i wskazując na odpowiednie obrazki. Druga część nagrania – powtarzaj zdania i odpowiedz Yes/No – jeśli te czynności są przedstawione na dużym obrazku lub nie.

Go hiking – wędrować. Pozostałe słownictwo jest Ci znane.

Zadanie 4 str. 45.

Spójrz na małe obrazki 1-6 i przeczytaj zdania a-f.

Do karate – ćwiczyć karate, have music lessons – mieć lekcje muzyki, do balet – ćwiczyć balet, have art lessons – mieć lekcje plastyki/ malarstwa, do gymnastics- ćwiczyć gimnastykę, have English lessons – mieć lekcje angielskiego. Posłuchaj nagrania 2.35 – dopasuj do każdego zdania, które usłyszysz numer obrazka. Powtórz zdania.

Zadanie 5.

Przeczytaj tekst piosenki. Zwrot: Have fun – jestem zadowolony/ cieszę się/ mam wspaniały czas.

Zaśpiewaj piosenkę – nagranie 2.36

a potem z wersją karaoke – nagranie 2.37.

Zeszyt ćwiczeń. – Strony 42-43.

Polecenia masz na dole strony.

Temat: Nauka nazw dni tygodnia.

Open your book at page 46.

 Zadanie 6.

Widzisz nazwy dni tygodnia : Monday – poniedziałek, Tuesday – wtorek, Wednesday – środa, Thursday – czwartek, Friday – piątek, Saturday – sobota, Sunday – niedziela.

Wysłuchaj nagrania 2.38 – wskaż słowa i powtórz wymowę każdego dnia kilka razy.

Odpowiedz pełnym zdaniem  na moje pytania: What colour is Monday? Monday is…. What colour is ….? Pytaj  o kolor pozostałych dni tygodnia i odpowiadaj pełnym zdaniem.

Zadanie 7.

Look. This is Mary and her diary – Spójrz. To jest Mary i jej terminarz. Do każdego dnia ma dopasowane jakieś zajęcia. Przeczytaj początki zdań 1-7 i  dopasuj dokończenia zdań aby były zgodne z terminarzem Mary. Posłuchaj nagrania 2.39 – sprawdź swoje zdania. Uwaga: w nagraniu jeden dzień jest pominięty. Który to dzień tygodnia. Odpowiedz na moje pytanie: Which day is missing? It’s…….

 

Zadanie 8.

Spójrz na terminarz Russel. Ukryte są zajęcia jakie on wykonuje w poszczególne dni tygodnia. Wysłuchaj nagrania 2.40 , zatrzymuj po każdym pytaniu i odpowiedzi, powtórz.

ZAPAMIĘTAJ! 1) Zawsze dni tygodnia piszemy dużą literą, nawet jeśli są w środku zdania.

2) Zawsze mówiąc, że coś jest …w jakiś dzień, używamy on….

on Monday ( nie wolno użyć – in! Pomimo, że ogólne znaczenie in jest właśnie takie – w!),

 on Tuesday, on Friday ……….

Zadanie 9.

Ćwicz wymowę „i” oraz „ee”. Spójrz na zdania pod obrazkami. Masz wyróżnione na czerwono i zielono masz literki, na wymowę których musisz zwrócić uwagę. Posłuchaj nagrania 2.41.

Zeszyt ćwiczeń. – Strony 44-45.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r

Pobierz: Klasa III 11-15.05

 1. Temat dnia : „O psie, który jeździł koleją”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj fragment lektury – podr. s. 28 – 29, odpowiedz ustnie na pytania ze s. 29. Wykonaj ustnie „Lekturowy test” na s. 30 – 31 – podr. Wykonaj  ćw. 1 – 4 – Karty ćwiczeń s. 16 i 17.

Edukacja muzyczna:

– Przypomnij sobie jakie znasz wartości nut oraz pauzy muzyczne, poćwicz ich pisanie w zeszycie.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zad. 1 – 9 w Karcie matematycznej s. 12, 13. Zapamiętaj pojęcia : pół godziny, kwadrans, czyli ćwierć godziny.

 

 1. Temat dnia : „O psie, który jeździł koleją”

Edukacja zintegrowana :

– Wykonaj ćw. 5 – 8 – Karty ćwiczeń s. 18. Naucz się pięknie czytać tekst ze s. 28 i 29 podręcznika.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania 1 – 10 – Karty matematyczne s. 14, 15.

 

 1. Temat dnia : „Migracje zwierząt”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem teksty – Podręcznik s. 32 – 35. Wykonaj ćw. 1 – 5 – karty ćwiczeń s. 20 i 21 oraz ćw. 8 – 10 – karty ćwiczeń s. 23.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 8 – karty matematyczne s. 16 i 17.

 

 1. Temat dnia : „Transport lądowy”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem tekst pt.: „Transport lądowy” – podr.s. 36 – 37 i wykonaj ćw. 1 i 2 – karty ćwiczeń s. 24. Naucz się pięknie czytać wiersz J. Tuwima „Lokomotywa” – podr. s. 38 – 40 i wykonaj ćw. 5 i 6 – karty ćwiczeń s. 25

Edukacja plastyczna:

– Zilustruj dowolną przygodę psa Lampo.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zad. 1 – 9 – karty matematyczne s. 18 i 19.

 

 1. Temat dnia : „W Europie”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj ze zrozumieniem teksty o Europie na s. 41 – 43 w podręczniku, a także wierszyki ortograficzne na temat pisania zmiękczeń – podręcznik s. 44 – 45. Wykonaj ćw. w kartach ćwiczeń

 1. 26 – 29.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania 4 – 6 – karty matematyczne s. 53.

Edukacja muzyczna:

www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs

 

W-F

Temat: Znaczenie sportu w procesie utrzymania zdrowia.

 1. Obejrzyj wspólnie z rodzicami filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M&feature=share&fbclid=IwAR3pxOVKt4Wo-CYgMAM2zxjhQGpyjXmZbAaQgy_FuMsRkpAosCdEgp3t7cs-
 2. Zaproponuj rodzicom wspólny spacer, a na nim Twoją ulubioną zabawę sportową, np. w berka.

Temat: Profilaktyka wad postawy u dzieci.

 1. Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 Temat: Ćwiczymy taniec.

 Rytmiczna rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 Poćwicz wybrany przez Ciebie taniec:

– Taniec Gumi miś: https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

– Taniec do piosenki z Króla Lwa : https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

 Jeśli masz ochotę możesz poćwiczyć dwa  tańce. Powodzenia!

 Język angielski

English lesson „step by step” number 9- lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

numer 9

Temat: Test – Unit 5 – My day.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją. Test3 angielski klasa III

Zadanie 1.

Popatrz na ilustracje przedstawiające zegary. Wysłuchaj nagrania 10 –  i zgodnie z nim ponumeruj zegary.

Zadanie 2.

Popatrz na tabelkę.  Wysłuchaj nagrania 11 i zaznacz w tabeli znakiem V właściwe  godziny wykonywania każdej czynności.

Zadanie 3.

Popatrz na obrazki i przeczytaj zdania w dymkach. Połącz zdania z właściwymi obrazkami, wpisując odpowiednią cyfrę przy każdym obrazku.

Zadanie 4.

Spójrz na plan dnia na obozie letnim.Uzupełnij plan dnia, zakreślając odpowiednie wyrazy.

Zadanie 5.

Popatrz na obrazki. Zwróć uwagę na zegary.Uzupełnij zdania w dymkach.

 

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 15.05. 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                 Good luck!!! – Powodzenia.

Informatyka

Proszę zapoznać się z 19 tematem lekcji – „Edytor tekstu –Praca w dwóch programach”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 19 zamieszczone na płycie.

https://www.synonimy.pl/szukaj/  – skorzystaj z pomocnej strony

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 19 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

 


VIII tydzień 4-8.04.2020 r

Pobierz: Klasa III 04-8.05

 1. Temat dnia : „Namalowana historia”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj wiersz pt.: „Jan Matejko” – podr. część 5 s. 3, odpowiedz na pytania znajdujące się pod wierszem, a także zapoznaj się ze znaczeniem wyrazów w leksykonie. Przeczytaj informacje dot. obrazu J. Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, odpowiedz ustnie na pytania – podr. s. 4-5. Dowiedz się i zapamiętaj kto sprawuje władzę w Polsce, a także w Gminie Fałków. Wykonaj ćw. 1 – 8 – karty ćwiczeń cz. 5, s. 3 – 5.

 Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania w kartach matematycznych cz.5 s. 3 – 5. Zapamiętaj ile to jest „połowa”, a ile „ćwierć”.

Edukacja muzyczna:

– Przypomnij sobie wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i zaśpiewaj w postawie na baczność.

 1. Temat dnia :„O Syrence warszawskiej”

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj komiks pt.: „Syrena”. Wyjaśnij ustnie znaczenie wyrazów „kum” i wyrażenia „pełnia miesiąca” – podr. s. 8 i 9. Wykonaj ćw. 1 i 2 w kartach ćwiczeń s. 6.

Edukacja matematyczna:

– Rozwiąż zadania na s. 6 i 7 – karty matematyczne.

 1. Temat dnia : „Z biegiem Wisły”.

Edukacja zintegrowana:

– „Co ciekawego można zobaczyć w Warszawie?” – obejrzyj ilustracje na s. 10 i 11 w podręczniku. Przeczytaj wiersz pt.: „Wisła” i naucz się go na pamięć. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 – karty ćwiczeń s. 8 oraz ćw. 5, 6 – karty ćwiczeń s. 9. Zapoznaj się z wierszem pt.: „Chrząszcz” – podr. s. 13 oraz tekstem „Blog klasy 3a” – podr. s. 14 – 15.

 Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania 1 – 8 – karty matematyczne s. 8 – 9 .

 

 1. Temat dnia : „W rzece”.

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj tekst pt.: „Rzeka” – podr. s. 16 -21. Zapamiętaj pojęcia :  „źródło rzeki”, „górny bieg rzeki”, „środkowy bieg rzeki”, „dolny bieg rzeki”, „ujście rzeki”. Wykonaj ustnie ćw. 1 s. 21 – podręcznik oraz ćw. 1, 2, 3 w karcie ćwiczeń s. 10 – 11. Przeczytaj i zapamiętaj informacje dotyczące czasownika na s. 22 – 23 – podr. i wykonaj ćwiczenia na s. 12 – 13 – karty ćwiczeń.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania w karcie matematycznej na s. 10 – 11.

Edukacja plastyczna:

– Wykonaj farbami rysunek pt.: „Bieg rzeki od źródła do ujścia”.

 

 1. Temat dnia: „Transport wodny”.

Edukacja zintegrowana:

– Przeczytaj tekst „Transport wodny” – podr. s. 24 – 25 oraz „Słynne polskie statki” – podr. s. 26. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami. Wykonaj ćw. 1 – 8 – karty ćwiczeń s. 14 – 15. Przeczytaj i zapamiętaj informacje ze s. 27 podręcznika.

Edukacja matematyczna:

– Wykonaj zadania dodatkowe na s. 52 – karty matematyczne.

 

J.angielski

English lesson „step by step” number 7 and 8  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 7 i 8.

Open your book at page 41. Otwórz podręcznik na stronie 41.

Zadanie 13.

 Spójrz na obrazki i zegary. Przeczytaj teksty w chmurkach. Czy zgadzają się ? W jednym jest błąd, znajdź go i podaj prawidłową odpowiedź.

 Zadanie 15.

This is our Earth – to jest nasza Ziemia.

Nowe słownictwo i zwroty:

It goes round and round – Ziemia obraca się,

Every day, half of the Earth is in the sun – codziennie połowa ziemi jest w słońcu,

For people here it’s daytime – dla ludzi tutaj jest pora dnia,

But half of the Earth is dark – ale połowa ziemi jest w ciemności,

For people here it’s night – dla ludzi tutaj jest noc.

When is…- kiedy jest …..

He/She lives ..- on/ona mieszka/ żyje…

Poland – Polska

Japan – Japonia

Wysłuchaj nagrania 2.30 – powtarzaj tekst, patrząc i wskazując na odpowiednie zdania.

Zadanie 16.

Przeczytaj zdania 1-4 i określ czy są prawdziwe, czy fałszywe, mówiąc Yes/No.

Jeśli fałszywe to podaj prawidłowe.

 

Zadanie 18.

Who’s this? – kto to jest? This is Flynn and Rapunzel.

Podane są czynności jakie wykonują o danej godzinie. Wysłuchaj nagrania 2.31 – zatrzymuj po każdym pytaniu i powtarzaj, wskazując odpowiedni zegar.

Zadanie 19.

Przeczytaj co mówi dziewczynka. Według tego wzoru powiedz o sobie – pamiętaj o podaniu właściwej godziny.

Zeszyt ćwiczeń. – Strony 39-41 oraz 75-Extra Adventure.

Polecenia masz na dole strony.

W zadaniu 16 przyklej naklejkę zaliczającą 5 rozdział.

W materiałach dodatkowych Karty obrazkowe Unit 5 – wytnij i zagraj z rodzeństwem lub rodzicem na różne sposoby, tak jak z koleżanką/kolegą w klasie.

Za tydzień TEST Unit 5 My day!

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!

Religia

Proszę zapoznać się z katechezą  61.

W-F

Temat: Zasady bezpiecznego treningu w domu.

 1. Przygotuj miejsce do ćwiczeń, odsuń stół lub inny mebel, o który mógłbyś się uderzyć. Najlepiej ćwiczyć na macie bądź dywaniku, ponieważ zmniejszamy ryzyko poślizgnięcia się. 
 2. Ćwicz w obuwiu sportowym lub boso, nigdy w samych skarpetkach. 
 3. Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę. Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka zwiększa możliwości wysiłkowe oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Rozgrzewkę robimy 10-15 minut.
 4. Gdy czujemy ból w mięśniach lub stawach, przerywamy dane ćwiczenie.
 5. Ćwiczmy zawsze we własnym tempie.
 6. Skacząc, zawsze uginaj kolana.
 7.  Dbaj o prawidłową technikę wykonania ćwiczeń.
 8. Staraj się ćwiczyć wtedy, kiedy w domu jest jeszcze inna osoba, by w razie potrzeby

 mogła udzielić Ci pomocy.

 1. Zadbaj o miejsce do ćwiczeń, przewietrz pokój.
 2. Pamiętaj o nawadnianiu organizmu.

Temat: Zabawy poprawiające koordynację i skoczność.

 1. Rozgrzewka – wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
 2. Wykonaj ćwiczenia ze skakanką: https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k
 3. Wykonaj ćwiczenia z użyciem nowego przyboru  (butelki): https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Temat: Pokonywanie toru przeszkód.

 1. Wykonaj rozgrzewkę – ćwiczenia z poprzedniej lekcji.
 2. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód:  https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg
 3. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód: https://www.youtube.com/watch?v=keebzVw23k4

Zachęcam do codziennej aktywności fizycznej (przez około 30 minut). Wykonujcie ćwiczenia, które znacie z lekcji lub takie, które najbardziej  lubicie, z przyborami (np.  piłka, skakanka) lub bez. Ćwiczcie w przewietrzonym pokoju, przy otwartym oknie lub jeśli to możliwe na świeżym powietrzu. Powodzenia!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 18 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Słownik”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 18 zamieszczone na płycie.

https://www.synonimy.pl/szukaj/  – skorzystaj z pomocnej strony

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 18 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Biblioteka

Dla uczniów chętnych

1- „Ilustracja do przeczytanej książki” (prace oddacie po powrocie do szkoły). Pracę proszę opisać, tzn. na małej doklejonej kartce  wpisujemy autora i tytuł książki oraz swoje imię                              i nazwisko.

2- Uczniowie prowadzący „Zeszyt przeczytanych lektur, książek” dalej uzupełniają go. Zachęcam innych do założenia takiego zeszytu.

Drodzy Rodzice.

Jeżeli wasze dziecko  wykonało pracę na konkurs plastyczny z biblioteki to  proszę o przesłanie zdjęcia tej pracy na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com    ze wskazaniem do Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r.

Pobierz: Klasa III 27-30.04

Edukacja zintegrowana:
 1. Napisz list do koleżanki lub kolegi i opowiedz jak spędziłeś Święta Wielkanocne – zachowaj do kontroli.
 2. Naucz się na pamięć wybranego wiersza J. Tuwima – zadanie dla osób biorących udział w konkursie recytatorskim.
 3. Zredaguj i napisz w zeszycie opis bociana.
 4. Napisz w zeszycie zaproszenie na swoje urodziny dla bliskiej osoby.
 5. Napisz w zeszycie kilka zdań na temat: „Co najczęściej robisz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych”.
 6. Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką pt.:”Wiosna”.
Edukacja matematyczna:
 1. Zapisz słowami liczby: 2666, 596, 985, 9550, 6659, 5765.
 2. Ułóż treści zadań do działań: 56:7=, 9 x 6 =, 56 + 27 =, 98 – 39 = , następnie rozwiąż je i zapisz odpowiedzi.
 3. Przeczytaj treść zadania, ułóż wszystkie możliwe pytania do tego zadania , napisz działania i odpowiedzi.

W ogródku Hani rosły 24 tulipany i 19 krokusów, a w ogródku Olka rosło 37 tulipanów i 14 krokusów.

 1. Rozwiąż zadanie i udziel odpowiedzi:

 Kasia miała 16 żółtych kredek i o 7 więcej kredek czerwonych. Ile kredek miała Kasia razem?

Wszystkie zadania wykonaj w zeszycie.

 

Religia

Proszę zapoznać się z katechezami nr 59 i 60.

Język angielski

English lesson „step by step” number 5  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 5.

Hello!!!!! Open your book at page 39. Otwórz podręcznik na stronie 39.

Temat: Nauka podawania godziny.

 Zadanie 9.

 Spójrz na obrazki 1-4 i przeczytaj zdania pod obrazkami. Pamiętaj, że przy osobach „He/She” do czasownika dodajemy „s” (She gets up).  Spróbuj dopasować godziny na zegarach a-f do wykonywanych przez Roszpunkę czynności. Następnie wysłuchaj nagrania 2.25 i wskaż prawidłowy zegar. Powtórz każde pytanie i odpowiedź.

Zadanie 10.

Ćwiczenie językowe. Posłuchaj nagrania 2.26 i powtórz kilka razy, zwracając uwagę na wyróżnione w tekście kolorem czerwonym i zielonym słowa

 

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 37.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 6  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 6

Open your book at page 40. Otwórz podręcznik na stronie 40.

 

Temat: Story time. Słuchanie historyjki.

Zadanie 11.

 Spójrz na obrazki i przeczytaj historyjkę. Nowe słowa/zwroty:

We’re late – jesteśmy spóźnieni,

A hot shower – gorący prysznic,

It’s dark – jest ciemno,

It’s early – jest wcześnie,

Go back to bed – wracać do spania.

Wysłuchaj historyjki w wersji aktorskiej – nagranie 2.27 oraz lektorskiej – nagranie 2.28.

w wersji lektorskiej:

Odpowiedz pełnym zdaniem na pytanie: What time is it?

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 38.

Polecenia masz na dole strony.

Early/late – wcześnie/późno

A cold/hot shower – zimny/gorący prysznic

For breakfast – na śniadanie

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 Informatyka

Proszę zapoznać się z 17 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Obramowanie strony. Orientacja”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 17 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 17 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

 


Zagadnienia do realizacji od 15.04- 24.04. 2020

Zaktualizowano 18.04.2020 r.

Edukacja zintegrowana:
 1. Przeczytaj inscenizację na s. 66-69 podr.. Wykonaj ćw. 1 i 2 ustnie, a 3 pisemnie w zeszycie. W karcie pracy wykonaj ćw. 1 i 2 s. 62.
 2. Przeczytaj ze zrozumieniem teksty na s. 70-71 w podręczniku i wykonaj ustnie ćw. 1-4 znajdujące się pod tekstem. Zapamiętaj odpowiedzi! W kartach pracy s. 64-65 wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 3. Przeczytaj tekst „Co ja czuję?” podr. s. 72-73. Wykonaj w zeszycie ćw. 1 z podr. s. 75, a także ćw. 1 i 2 karty pracy s.66. Rozwiąż zagadki dot. uczuć podr. s. 74-75 i wykonaj ćw. 3, 4, 5, 6 w kartach pracy s. 66-67. Zapamiętaj nazwy uczuć!
 4. Udziel ustnie odpowiedzi na pytania „Czy radzisz sobie z uczuciami?” po przeczytaniu opisu zdarzeń i możliwych zachowań podr. s. 76, 77. Wykonaj ćw. 1-7 karty pracy s. 68-69. Zapoznaj się z pisownią wyrazów z : om, em, on, en. Naucz się pięknie czytać tekstu pt.: „Radzimy sobie ze złością” podr. s. 110.
 5. Przeczytaj tekst „Wstyd” na s. 78-79 podr. Wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem, a także ćw. na str. 70 i 71 w kartach pracy.

Wykonaj pracę plastyczną „Moja twarz” zgodnie z instrukcją.

Zapoznaj się z formą wypowiedzi „Podziękowanie” podr. s. 80 oraz przeczytaj wiersz na s. 81 podręcznika.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Jak wyrażamy uczucia?” podr. s. 82-83, wykonaj ćw. 1-5 znajdujące się pod tekstem. W kartach pracy s. 73-75 wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 2. Przeczytaj wierszyki ortograficzne i zapamiętaj zasady pisowni wyrazów a : ą, ę, om, em, on, en podr. s. 84-85. Wykonaj ćw. 1, 3, 5 podr. s. 84-85, a także ćw. w kartach pracy s. 76-79.

W podr. s. 92 przeczytaj informacje dot. orkiestry. Wykonaj ćw. 7, 8, 9, 10 – karta pracy s. 87, 88.

Edukacja matematyczna:
 1. Zamień metry na kilometry i kilometry na metry. Wykonaj zadania w karcie matematycznej na s. 44-45. Zapamiętaj : 1 kilometr to 1000 metrów!
 2. Wykonaj dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych, a także zadania tekstowe na s. 46-47 – karty matematyczne.
 3. Zamień tony na kilogramy i kilogramy na tony. Wykonaj zadania na s. 48-49 – karty matematyczne. Zapamiętaj: 1 tona to 1000 kilogramów!
 4. Rozwiąż zadania w kartach matematycznych s. 50 – 51.
 5. Rozwiąż zadania na s. 52 i 53 – karty matematyczne.
 6. Przypomnij sobie cyfry rzymskie i wykonaj zadania 1-6 w kartach matematycznych s. 54 i 55. Zapamiętaj, że wiek ma 100 lat!
 7. Wykonaj zadania w kartach matematycznych s. 56-59, a także s. 65 i 66.
Informatyka 20-24.04.2020 r.

Proszę zapoznać się z 16 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Łączenie obrazu z tekstem”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 16 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 16 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Informatyka

Proszę zapoznać się z 15 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Obrazy online”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 15 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania z podręcznika proszę zapisać w utworzonym folderze pod nazwą „imię i pierwsza litera nazwiska kl.3” (np. Tomek Z kl. 3) następnie przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

W-F

Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne  (wykorzystaj szablon  „ruletka” lub „otwórz okno” i każde z ćwiczeń wykonaj  minimum 1x)

Dołącz do zabawy i przygotuj sałatkę owocową – „Sałatka owocowa”: https://www.youtube.com/watch?v=9KvDK9egVBU

Język angielski 20-24.04.2020 r.

Temat: Test – Unit 4 – There’s a park.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją.

Pobierz test

Zadanie 1.

Popatrz na obrazki przedstawiające różne miejsca w mieście. Twoim zadaniem będzie wysłuchać

 Nagrania 8  –  i oznaczyć znakiem V te ilustracje, które odpowiadają treści nagrania, a znakiem X te, które jej nie odpowiadają. Znaki wstaw w małe kwadraciki pod obrazkami.

Zadanie 2.

Przeczytaj zdania, następnie wysłuchaj nagrania 9 i zakreśl poprawne wyrazy lub zwroty. Są one wytłuszczone, łamane przez siebie. Wybierz prawidłowy wyraz z każdej pary w zdaniu.

Zadanie 3.

Popatrz na plan miasta. Podpisz miejsca wyrazami z ramki.

Zadanie 4.

Spójrz na rysunek. Uzupełnij opis okolic szkoły zgodnie z rysunkiem, zakreślając prawidłowe słowa i zwroty.

Zadanie 5.

Popatrz na plan miasta i przeczytaj przykład. Uzupełnij opis miejscowości zgodnie z rysunkiem, uzupełniając zdania jak w przykładzie ale innymi nazwami miejsc.

 

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 24 kwietnia 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                 Thank you . Goodbye!!!

Język angielski

English lesson „step by step” number 3  – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 3.

 Unit 5 – My day (mój dzień)  str. 38 w podręczniku.

Temat: It’s one o’clock. Nauka podawania godziny.

 Zadanie 7.

 Nagranie 2.23 – posłuchaj pytań „Która jest godzina? – What time is it?” i odpowiedzi – podane na obrazkach zegarów. Powtórz kilka razy.

Zadanie 8.

Spójrz na obrazki przedstawiające różne czynności oraz zegary wskazujące godziny.

Posłuchaj nagrania 2.24 i wskaż prawidłowy zegar. Włącz jeszcze raz nagranie i po każdej wypowiedzi zatrzymuj się i zadaj pytanie- What time is it? oraz podaj odpowiedź – It’s nine o’clock

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 36.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”.

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

Religia

Proszę zapoznać się katechezami 50 i 55.


II tydzień 23-27.03.2020 r.

Edukacja zintegrowana:

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem teksty str. 38-40-podręcznik. Zapamiętaj pojęcia: układ słoneczny, ruch obrotowy, ruch  obiegowy Ziemi, przedwiośnie, przedzimie. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami oraz wykonaj wszystkie ćwiczenia w kartach pracy str. 33-35.
 2. Określ nastrój obrazu „Wiosna, kaczeńce”, podr. str.41. Przeczytaj tekst „Wypalanie traw”, podr. str. 42-43. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem i wykonaj ćwiczenia w karcie pracy s. 36-37. Opisz w zeszycie krajobraz za oknem.
 3. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj teksty w podręczniku s. 44-45, odpowiedz ustnie na pytania:”Kiedy następuje powódź?, Jak zapobiegać powodziom?”. Wykonaj ćw. w kartach pracy s.38.
 4. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Wiosna, wiosna”-podr. s.46-47 i odpowiedz w zeszycie na pytanie : „Dlaczego Henio nie chciał chodzić z Hanią i Basią na spacery?”. Wykonaj wszystkie zadania w karcie pracy  s. 40-43.
 5. Zapoznaj się z fr. lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”-podr. s.48-49, uzupełnij metryczkę lektury – karta pracy s. 44, ćw. 1. Wykonaj także ćw. 2, 3, 4, 5 w kartach pracy s. 44-45.

Edukacja matematyczna:

 1. Przypomnij sobie ile minut ma godzina, ile sekund ma minuta i wykonaj zad. 1-9 na s. 24-25 matematycznych kart pracy.
 2. Zamień lub godziny na minuty – zad. 1 – karta s. 26, a także minuty i sekundy na sekundy-zad. 3-karta s.26. Wykonaj zad.2, 4, 5 ,6, 7,8 na s. 26-27 – karty matematyczne.
 3. Wykonaj zadania z cyklu: „Noni na tropie”- matematyczne karty pracy s. 28-29.
 4. Przypomnij sobie rozkład liczb na tysiące,setki, dziesiątki, jedności i wykonaj zadania 1-8 na s. 30-31 w matematycznych kartach pracy.

Edukacja muzyczna:

 1. Zapoznaj się na s. 91 podr. z wiadomościami dot. „walca” i wykonaj ćw. 4,5 na s. 86. – karty pracy

   W razie pojawienia się trudności proszę o kontakt z wychowawcą tel. 730692425

I tydzień 16-20.03.2020 r.

Edukacja polonistyczna:

 • doskonalić czytanie – podręcznik str. 94 – 110,
 • wykonać wszystkie ćwiczenia dodatkowe z kart pracy do str. 103,
 • przeczytać lekturę „O psie, który jeździł koleją” i napisać opis głównego bohatera – psa Lampo,
 • utrwalić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki,
 • przygotowywać się do sprawdzianu trzecioklasisty – powtarzać!

Edukacja matematyczna:

 • wykonać wszystkie zadania dodatkowe w kartach matematycznych do str. 75,
 • utrwalić tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000, znaki rzymskie do 20, pisanie liczb słowami, rozwiązywać zadania z treścią,
 • wykonać zadania w kartach pracy str. 18, 19, 20,
 • utrwalić obliczanie czasu na zegarze.     

Język Angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – podręcznik str . 28-35
 • Piosenka str. 29.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-33. Extra Adventure 4 str. 74.

Klasa II – zagadnienia do zrealizowania

Klasa II 2-5.06.2020 r.

01.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z okazji Dnia Dziecka. Wszystkim Dzieciom życzymy miłej zabawy. Zachęcam również do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Dziecka – informacja na stronie szkoły.

 

 1. Temat: Podróżowanie
 • Zapoznaj się z postacią Jana Pawła II nazywanego ,, papieżem podróżnikiem”- podręcznik s. 43
 • Przeczytaj fragment wiersza Aleksandry Gajewskiej ,, O ludziku podróżniku”- podręcznik s. 44,45
 • Odpowiedz ustnie na pytanie zapisane pod tekstem.
 • Napisz list do Ludzika podróżnika zawierającego rady,co powinien zrobić, by jego podróż doszła do skutku – ćwiczenie 1 s.44- karty pracy.( proszę o zdjęcie).
 • Przypomnij sobie jak napisać list: 

 https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/2016/11/list-recepta-jak-napisac.html

https://www.youtube.com/watch?v=P16fsH282fE

ćw.2 s. 44 w kartach pracy dla chętnych

 

Ed. matematyczna: Odczytywanie informacji w tabelach.

 • Wykonaj zadanie 1,2 s. 38 – karty pracy
 • Dla chętnych zad. 3,4 s. 39 
 1. Temat: Kontynenty
 1. matematyczna:Rozwiązujemy zadania z treścią.
 • Wykonaj zadanie 1,2,4 s. 40,41- karty pracy
 • dla chętnych zad. 3,5,6 s. 40,41
 1. muzyczna: Utrwalamy wartości rytmiczne nut.
 • Wykonaj ćwiczenie 6,7 s. 70 – karty pracy ( Proszę o zdjęcie)

3.Temat : Gorące słońce Afryki. Pisownia wyrazów z ,, h”

 • Przeczytaj fragment książki ,, Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego ,, Ciemne okulary” – podręcznik s.48,49
 • Odpowiedz ustnie na pytania: 

– Przez jaki kontynent podróżował bohater opowiadania?

– Co wydarzyło się podczas wędrówki przez pustynię?

– Dlaczego podróżnik stracił wzrok?

– Jak należy zabezpieczyć się intensywnym światłem słonecznym?

– Jakie trudności mogą mieć ludzie mieszkający na pustyni? 

 • Wykonaj ćwiczenia 1,3,8,10 s. 48,49,51
 • Wykonaj ćwiczenie 6 s. 50 – napisz samodzielnie zdania z pamięci w zeszycie.( Proszę o zdjęcie zapisanych zdań) 
 • ( dla chętnych pozostałe ćwiczenia należące do tematu lekcji)
 1. matematyczna: Rozwiązujemy zadania tekstowe
 • Wykonaj zadanie 1,2, 4 s. 42,43 
 • zadanie 3, 6 s. 42,43 dla chętnych
 1. Temat: Australia
 • Przeczytaj tekst ,, ciekawe kropki” – podręcznik s. 51
 • Wyszukaj w tekście fragment informujący o tym , w jaki sposób tworzone są obrazy techniką kropkową.
 • Odpowiedz ustnie : Jakich kolorów używają Aborygeni?
 • Przeczytaj tekst ,, Zwierzęta Australii”- podręcznik s. 52,53
 • Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 – karty pracy s. 52, 53
 • Dla chętnych ćwiczenie 4 s. 53
 1. matematyczna:  Obliczanie iloczynów i sum.
 • Wykonaj zadanie: 1,2 s.44
 • Dla chętnych zad. 3, 6, 7 s. 44,45
 1. plastyczna: Malowanie techniką kropkową.
 • Wykonaj dowolną pracę plastyczną techniką kropkową ( wykorzystaj zamiast pędzelka patyczki higieniczne) 
Wychowanie fizyczne:
 1. Ćwiczenia gimnastyczne : 

https://www.youtube.com/watch?v=L1t8GKorkGQ

 1. Dbamy o prawidłową postawę: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
Religia

Katecheza 52

Temat: Maryja Matką Kościoła.

 1. Maryja Matka Jezusa towarzyszyła Mu przez całe Jego ziemskie życie. 
 2. SŁOWO BOŻE: odczytaj tekst biblijny, który mówi o tym, że P. Jezus oddał Maryję za Matkę nie tylko Janowi ale każdemu z nas.
 3. W pierwszym dniu po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Maryi – Matki Kościoła.
 4. Wykonaj jedno dowolne ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń

 

Język angielski

English lesson number 14.

UNIT 7 – Our world – Nasz świat.

Temat: There’s a river. Nauka nazw elementów krajobrazu.

Open your book at page 52. Otwórz podręcznik na stronie 52.

Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki. Przedstawione są elementy krajobrazu. Nowe słowa: river – rzeka, forest – las, mountain – góra, field – pole, lake – jezioro, town – miasteczko.

Posłuchaj wymowy w nagraniu 3.2 – części pierwszej (Part 1) i powtórz. Druga część nagrania (Part 2) to pełne zdania z poznanymi słowami. There’s a river – jest/ znajduje się rzeka; There’s a forest – jest/znajduje się las; Powtarzaj każde zdanie.

Zadanie 4.

Wskaż na obrazku i nazwij po angielsku elementy krajobrazu, które już znasz. Następnie spójrz na wyrazy pod obrazkiem. ZAPAMIĘTAJ !

Lakes – jeziora , two lakes  – dwa jeziora. Mountains-góry, three mountains – trzy góry

Zwróć uwagę, że jeśli mamy więcej niż jedną rzecz dodajemy na koniec wyrazu literkę s. Wtedy pełne zdanie brzmi: There are two lakes – są/ znajdują się dwa jeziora. There are three mountains – są/ znajdują się trzy góry.

Posłuchaj nagrania 3.4  i odpowiedz ile znajduje się poszczególnych elementów krajobrazu na obrazku. Zatrzymuj nagranie i powtarzaj pełne zdania.

Zadanie 5 – dla  chętnych !!!

Przeczytaj słowa piosenki. Posłuchaj nagrania 3.5 , zaśpiewaj kilka razy

a następnie spróbuj w wersji karaoke – nagranie 3.6.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 50-51. Polecenia masz na dole strony.

Extra Adventure – str. 77.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                           Thank you . Goodbye!

 


XI tydzień 25-29.05.2020 r.

Pobierz: Klasa II 25-29.05

 

 1. Święto rodziny.
 • Odpowiedz ustnie na pytania:

– Jakie znasz święta?

– Czym dzień świąteczny różni się od powszedniego?

– Jakie święta poza kalendarzowymi obchodzi rodzina?

 • Zapoznaj się z budową notatki kronikarskiej- podręcznik s. 28

Notatka kronikarska zawiera : datę, nazwę wydarzenia, krótki opis wydarzenia, opis wrażeń.

 • Przeczytaj informacje o kronikarzu Gallu Anonimie – podręcznik s. 29.
 • Wymień ( ustnie) elementy, które świadczą o tym , że tekst ,, Niecodzienna wystawa” jest notatką kronikarską. podr. s.29
 • Czytanie ze zrozumieniem  – podr. s. 30,31. Odpowiedz ustnie na pytania:

– Jaka uroczystość odbyła się w klasie 15 maja?

– Jak wyglądały przygotowania do niej?

-Dlaczego klasa podzieliła się na grupy?

– Za co były odpowiedzialne poszczególne osoby?

-Jakie atrakcje przygotowano na święto?

 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 32,33,34,35
 1. matematyczna: Odczytywanie i zapisywanie liczb trzycyfrowych.
 • Wykonaj zadnia w kartach pracy s. 28
 1. Temat: ,,Nasza mama czarodziejka”.
 • Przeczytaj tekst ,, Czar dla mamy”- podr. s. 36-38
 • Naucz się pięknego i wyrazistego czytania wybranego fragmentu opowiadania. 
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 38-39

Ed. plastyczna : Narysuj piękną laurkę dla Mamy.

 

Ed. matematyczna: Obliczanie sum i różnic.

 • Wykonaj zadania w kartach pracy :5,6,7,8,9- s. 29 
 1. Temat: ,, Nasza mama czarodziejka”.
 • Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu czarować – karty pracy s. 40 ćw. 5( proszę o zdjęcie
 • Wykonaj ćwiczenie 6 s. 40 – karty pracy.

Ed matematyczna: Działania na liczbach trzycyfrowych

 • Wykonaj zadanie 1 i 2 z podręcznika s. 91( Proszę o zdjęcie zad. 2)
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 30-31
 • Zagraj w matematyczną grę planszową – karty pracy s. 32-33

Ed. muzyczna:  Nauka piosenki,, Bo rodzina to rodzina”

 • Naucz się piosenki ,, Bo rodzina to rodzina” – słowa karty pracy s. 92

https://www.youtube.com/watch?v=qxPyWet7_hk

 

 1. Temat: Niespodzianka
 • Odpowiedz ustnie na pytania:

– Co to jest niespodzianka?

-Czy lubisz niespodzianki?

– Kiedy ludzie robią sobie niespodzianki?

– Jaką niespodziankę przygotowałbyś/ przygotowałabyś dla przyjaciela?

 • Przeczytaj inscenizację Doroty Gellner,, Gady z szuflady”- podręcznik s. 33-35
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 36-37( Proszę o zdjęcie ćw. 3 i 4 s. 36,37) 

Ed. matematyczna: Ćwiczymy z Noni.

 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 34-35
 • Utrwal : ile miesięcy ma rok, ile miesięcy ma kwartał , dwa kwartały , trzy kwartały, cztery kwartały.
 1. Temat: Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka w różnych krajach – przeczytaj informacje z podręcznika s.39
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów na podst. fragmentu książki Grzegorza Kasdepkego ,, Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”- podręcznik s. 40,41
 • Odpowiedz ustnie na pytania umieszczone pod tekstem.
 • Odpowiedz ustnie na pytania ze strony 42- podręcznik
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.42,43

Wychowanie fizyczne: 

Ćwiczenia z przyborem nietypowym( rolka papieru toaletowego) : https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8

Ćwiczenia ogólnorozwojowe: https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

Ćwiczenia z przyborem nietypowym ( plastikowa butelka): https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Religia

Katecheza 50

Temat: Pan Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

 1. Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się uczniom. Mówił, że niedługo odejdzie do swojego Ojca (ilustracja w książce).
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Łk 24, 50-52). Słowa te mówią o Wniebowstąpieniu P.J. Pan Jezus wstąpił do nieba, aby przygotować nam miejsce.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – uzupełnij krzyżówkę.

Katecheza 51

Temat: Pan Jezus posyła Ducha Świętego.

 1. Pan Jezus obiecał, że ześle kogoś ważnego i tą osobą zapowiadaną jest Duch Święty.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (J 14, 16-17, 26) i (Dz 2, 2-4) – obejrzyj ilustrację w książce przedstawiającą Zesłanie Ducha Świętego pod postacią gołębicy i języków ognia.
 3. Duch Święty jest z nami od Chrztu Świętego. Mieszka w nas i pomaga nam w wypełnianiu dobrych postanowień.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 i 2 – uzupełnij teksty biblijne

ćw. 4 – pokoloruj gołębicę

Język angielski

English lesson number 12 and 13.

Temat: Story time – słuchanie historyjki. Can I have pizza , please?

Open your book at page 48. Otwórz podręcznik na stronie 48.

Zadanie 10.

Kolejne spotkanie z naszymi bohaterami. Do nich dzisiaj dołączają Donald Duck and Daisy. Co widzisz na obrazkach? Zgaduj co zdarzy się w historyjce. Przeczytaj co mówią bohaterowie. Wyjaśniam nowe słowe/zwroty: Can I have three onions please? Czy mogę prosić trzy cebulki? Here you are – proszę/ zwrot grzecznościowy stosowany przy podawaniu czegoś. Soup’s ready – zupa gotowa. Watch out – uważaj.  Posłuchaj historyjki w wersji aktorskiej – nagranie 2.47

oraz w wersji lektorskiej – nagranie 2.48.

(Minnie zaprosiła przyjaciół na obiad. Ugotowała dla nich zupę i w momencie podania postawiła ją na krawędzi stołu tak niefortunnie, że złamała się noga u stołu. Całe nakrycie niemal spadło na ziemię. Na szczęście, w tym momencie pojawił się Goofy, który uratował sytuację….)

Zadanie 12.

Spójrz na obrazek, masz członków rodziny 1-4 oraz MENU – jadłospis. Przeczytaj go. Posłuchaj nagrania 2.49 i podaj nazwy dań, które zamawiają w restauracji członkowie rodziny. Zatrzymuj po każdym dialogu. Zapamiętaj, że jeśli coś zamawiamy/ kupujemy używamy zwrotu: Can I have…., please? Czy mogę prosić …….?

Zadanie 13.

Z materiałów dodatkowych wytnij karty obrazkowe do rozdziału 6. Zagraj z rodzeństwem lub rodzicem w „restaurację”. Wzór pytania i odpowiedzi masz w chmurkach na rysunku oraz w nagraniu 2.50.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 46-47. Polecenia masz na dole strony.

Nagranie 2.51 do zadania 11.

 

 Temat: Opisywanie zdrowych posiłków. Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

Open your book at page 50. Otwórz podręcznik na stronie 50.

Zadanie 14.

Spójrz na obrazki przedstawiające: 1- a girl, 2- a boy and 3 -a family oraz ich jedzenie – food – podczas śniadania – breakfast, posiłku południowego – lunch i obiadu – dinner. Posłuchaj nagrania 2.52 – wskaż produkty, które usłyszysz i podaj numer obrazka, o którym mowa w nagraniu. Usłyszysz bardzo ważne pytanie: What’s for dinner/ lunch/breakfast? Co jest na obiad…? Powtórz pytania i odpowiedzi.

Zadanie 15.

Podaj nazwy angielskie produktów widocznych na obrazkach. Są one pogrupowane na: breakfast, lunch, dinner. Posłuchaj nagrania 2.53 i powiedz, które produkty lubi dziewczynka z nagrania według mojego przykładu: What does she like for breakfast? – co ona lubi na śniadanie? For breakfast she likes cereal and milk.  Ona lubi płatki i mleko na śniadanie.

Zadanie 17.

Look! Remy, the rat. What’s this? This is the omelette (omlet ). Przeczytaj składniki omletu, czy na pewno wszystkie są  użyte przez Remy’ego? Posłuchaj nagrania 2.54 – jednocześnie czytaj wyrazy – składniki omletu. Jeśli Remy lubi je odpowiedz YES, jeśli NO.

Zadanie 18.

Spójrz na tabelkę z produktami – powiedz ich nazwy po angielsku. W pierwszym rzędzie jest Colette a w drugim Linguini oraz buźki symbolizujące, że ona/on  coś lubi/ nie lubi. Według schematu podanego w zadaniu oraz na poprzednich lekcjach powiedz pełnym zdaniem co lubią a czego nie. Przypominam : ona – she, on – he.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 48-49. Polecenia masz na dole strony. W zadaniu 16 przyklej naklejkę zaliczającą rozdział 6 oraz wstaw Tick – V.

Strona 76 – Extra Adventure.

Karta Pracy 6 – He likes cheese!

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                           Thank you . Goodbye!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 25 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Wyrównywanie, kolor strony”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-2 ( w podręczniku jest pomyłka w druku – dwa razy ćw. 3) i ćwiczenia do lekcji 25 zamieszczone na płycie.

Ćwiczenie 2 (życzenia z okazji Dnia Mamy) prześlij na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

 

 


X tydzień 18-22.05.2020 r.

Pobierz: Klasa II

 

1.Temat: Czy zawsze trzeba wygrywać?

 • wysłuchaj tekstu”Zawody” z cyklu ,, Listy od Hani i Henia” lub przeczytaj s.24-25

https://www.youtube.com/watch?v=le1oEANEajE

 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 26-27
 • Czytam sam – karty pracy s. 82 ćw. 3 ( naucz się czytać)
 1. matematyczna: Liczby trzycyfrowe.
 • wykonaj zadania w kartach pracy s. 20,21
 • Zapoznaj się z informacją w podręczniku s. 90, wykonaj zadanie 1 ( proszę o zdjęcie) i zadanie 2 ( ustnie)
 • Wykonaj zadania w kartach pracy 1,2,3,4 s 22-23
 • Dla chętnych zadanie 5 , 6 i 7 s. 23
 1. Temat: Klasowe igrzyska sportowe.
 • Przeczytaj wiersz” Wyścigi w workach”- podręcznik s. 26 ( zwróć uwagę na odpowiednią intonację i znaki przestankowe)
 • Wskaż w treści wiersza wyrazy, które się rymują.
 • Wykonaj ćwiczenie 5 – karty pracy s. 29
 • Wykonaj ćwiczenia : 1,2,3,4 s. 28-29 – karty pracy.
 1. Temat: Ćwiczymy z Noni – opis ilustracji.
 • Przypomnij sobie na jakie pytania odpowiada rzeczownik ( kto? co?), przymiotnik( jaki? jaka?jakie?), czasownik (co robi? co się z kimś, czymś dzieje?).
 • Opisz co się dzieje na ilustracji – ćwiczenie 1 s. 30- karty pracy ( proszę o zdjęcie)
 • Gimnastyka oka i języka -ćwiczenia w głośnym i wyrazistym czytaniu wiersza – podręcznik s. 27
 1. matematyczna: Liczby trzycyfrowe.
 • Wykonaj zadanie 4 – podręcznik s. 90
 • Wykonaj zadania: 1,2,3 w kartach pracy s. 24-25
 1. muzyczna: Nauka piosenki ,, Gimnastyka na dywanie”

 

Naucz się piosenki ,, Gimnastyka na dywanie „- karty pracy s. 90

https://www.youtube.com/watch?v=8AlBk8HabRE

 

 1. Temat: Utrwalamy wiadomości.
 • Znaki drogowe – karty pracy s.30, ćw.2
 • Układamy wyrazy z rozsypanki wyrazowej – karty pracy s.31, ćw.3
 • Utrwalamy pisownię nazw państw i ich mieszkańców wielką literą – karty pracy s.31, ćw.4
 • Zwierzęta żyjące na łące- karty pracy s.31, ćw.5
 1. matematyczna: Porównujemy liczby trzycyfrowe.
 • Wykonaj zadania: 4,5,6,7 – karty pracy s.25
 1. Temat: Doskonalimy umiejętność czytania.
 • Przeczytaj zdania z odpowiednią intonacją – karty pracy s.83 ćw.5
 • Przeczytaj wyrazy najszybciej jak potrafisz. Sprawdź czy udało Ci się to zrobić w ciągu minuty. Jeżeli nie, ćwicz dalej – karty pracy s.83 ćw. 6
 1. matematyczna: Obliczanie różnic.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 26-27
 • Obliczanie różnic na podstawie ilustracji – podręcznik s. 89 zad. 5
 • wykonaj zadanie 6 – podręcznik s. 6
 1. plastyczna: Medale
 • Wykonaj medale według podanej instrukcji- karty pracy s. 23
Wychowanie fizyczne:

Obejrzyj film, postaraj się wykonać ćwiczenia (większość tych ćwiczeń uczniowie wykonywali w szkole, więc są im znane). W filmie są umieszczone zestawy ćwiczeń na pięć dni.

https://www.youtube.com/watch?v=Xh6wmRAVdVg

 Powodzenia!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 24 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Punktory. Numerowanie”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 24 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 24 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Religia

Katecheza 48

Temat: Z Maryją wielbimy Pana Boga

 1. Słowo „uwielbiać” odnosi się też do uwielbienia Boga i polega na wychwalaniu i dziękowaniu Mu za wszystkie dary, jakie od Niego otrzymaliśmy.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Łk 1, 46b).

W tych słowach jest opisana modlitwa, którą wypowiedziała Maryja, gdy spotkała się ze św. Elżbietą. Podziękowała tymi słowami za dar, że zostanie Matką Syna Bożego.

 1. Maryja jest naszą Matką w niebie. W czasie nabożeństwa majowego, gdy odmawiamy Litanię Loretańską, prosimy, aby wstawiała się za nami u Boga.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1
 • ćw. 2

Katecheza 49

Temat: Nakaz misyjny i nasza odpowiedź.

 1. Działalność nauczania o Panu Jezusie to bardzo ważne zadanie Kościoła.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 28, 19-20).

Pan Jezus dał zadanie Apostołom, aby nauczali wszystkie narody.

 1. My wszyscy jesteśmy wezwani, aby pomagać misjonarzom. Co roku zbieraliśmy pieniążki dla misji w mieście Timberii w kraju Czad, kontynent Afryka. Dlatego w ćw. 3 narysujcie taką puszkę na pieniążki i to będzie sposób w jaki na pewno jeszcze włączymy się w misyjne dzieło Kościoła.
 2. Proszę o przesłanie trzech zadań: MMS lub n adres e-mail (aleksandra.lesniewicz60@gmail.com):
 • 40 – modlitwa ćw. 3
 • 41 – rysunek symboli Eucharystii (np. hostię, kielich)
 • 45 – ćw. 3 gdzie należało wpisać w konturach owieczek, kiedy jesteś blisko Jezusa.
Język angielski

English lesson „step by step” number 10 and 11 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 10 i 11.

UNIT 6 He likes cheese! – Rozdział 6 – On lubi ser!

Temat: I like carrots! Nauka nazw warzyw. Nauka piosenki.

Open your book at page 44. Otwórz podręcznik na stronie 44.

Spójrz na duży obrazek. Look! This is Remy- Spójrz. To jest Remy. Czy oglądałeś/aś film „Ratatuj”? To szczur  a po angielsku – rat.

Zadanie 1.

Posłuchaj nagrania 2.36 i wskaż na obrazku produkty, których nazwy usłyszysz.

Usłyszysz następujące słowa i zwroty: a mouse- mysz, a rat – szczur, he loves food – on kocha jedzenie, He’s got bread and cheese – on ma chleb i ser, can you see the grapes – czy widzisz winogrona.

Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki. Posłuchaj pierwszej części nagrania 2.37 i powtarzaj każde słowo. To jest wymowa produktów, które masz na obrazkach.

Włącz drugą część nagrania i zwróć uwagę na to jak mówimy po angielsku: np. Lubię winogrona – I like grapes. Nie lubię ryby – I don’t like fish.

Zadanie 4 – str. 45.

Look! Children at a birthday party. Spójrz na dzieci urodzinową imprezę. Każde z nich ma coś dobrego na talerzyku. Przeczytaj zdania poniżej obrazka. Posłuchaj nagrania 2.39 i podaj numer dzieci, do których odnoszą się poszczególne zdania. Zatrzymuj po każdej wypowiedzi i odszukaj odpowiedni numer dziecka. Dla przypomnienia słownictwo: ice cream – lody, cake-ciasto, chocolate – czekolada, sandwiches – kanapki, But everyone likes … – ale każdy lubi…

Zadanie 5.

Przeczytaj obrazkowy tekst piosenki. Posłuchaj nagrania 2.40 – zaśpiewaj piosenkę.

Zaśpiewaj z wersją karaoke – nagranie 2.41.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 42-43. Polecenia masz na dole strony.

Nagranie 2.42 do zadania 3.

 

 Temat: Struktura : He/ She likes …He/She doesn”t like…

Open your book at page 46. Otwórz podręcznik na stronie 46.

Zadanie 6.

Spójrz na obrazki przedstawiające chłopca – he, dziewczynkę – she.

Jedzenie oraz buźki mówiące o tym, czy dzieci lubią coś czy nie.  Nowe słownictwo: carrots – marchewki, peas – groszek zielony, onions – cebulki, salad – sałata/ sałatka,

tomatoes – pomidory. Posłuchaj nagrania 2.43 i wskaż na obrazkach co chłopiec oraz  dziewczynka lubi bądź nie lubi.

Ważne: He / She likes carrots  – On/ona lubi marchewki. He/She doesn’t like peas. – on/ona nie lubi groszku. Porównaj z : I like carrots – ja lubię marchewki. I don’t like peas – ja nie lubię groszku. Czy widzisz różnice w wyróżnionych na czerwono zwrotach? To jest bardzo ważne! Zapamiętaj!

Zadanie 7.

Na małych obrazkach widzisz dzieci 1 i 4 z minami zadowolonymi , bo lubią jakieś warzywo przedstawione poniżej, oraz z minami smutnymi 2 i 3 – nie lubią czegoś. Odszukaj linią warzywa i powiedz, które dziecko co lubi a czego nie według wzorów, które podałam wyżej na czerwono.

Np. Number 1 – He likes salad , numer 2- ……..

Zadanie 8.

Look! This is Linguini -1, and Colette – 2. Where are they? They are in the kitchen.

Colette i Linguini są w kuchni i sprzeczają się o produkty, które mają włożyć do zupy ( Zupa po angielsku soup). Zwróć uwagę na listę z warzywami. Wysłuchaj nagrania 2.45 i wskaż na tej liście warzywa, które wybiera Linguini , a które Colette. Następnie przeczytaj zdania obok a-f. Wstawione buźki oznaczają, że coś on/ona lubi lub nie lubi. Przeczytaj prawidłowo te zdania.

Zadanie 9.

Ćwiczenia wymowy „ch” , masz zaznaczone w tekście na zielono. 2. Posłuchaj nagrania 46 i powtórz kilka razy.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 44-45. Polecenia masz na dole strony.

Nagranie 2.44 do zadania 5.

Zadanie 7 . – Remy’s favourite soup – ulubiona zupa Remiego.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                           Thank you . Goodbye!

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r.

Pobierz: Klasa II 11-15.05

 1. Temat: Mieszkańcy łąki.

Łąka to teren, na którym rosną trawy, zioła i inne rośliny. Łąka jest domem dla wielu zwierząt. Na ziemi wśród traw buduje gniazdo czajka. Dla większości motyli łąka jest jedynym miejscem, gdzie potrafią żyć. Motyle i pszczoły nie tylko upiększają łąkę, ale pomagają w zapylaniu roślin.  

Ed. matematyczna: Litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra.

 • Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=1P2r5XnaXtU
 • Przeczytaj informacje z podręcznika s.86
 • Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo
 • Wykonaj ustnie ćwiczenia ze s. 86 – podręcznik
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 10-11 ( Jeśli to możliwe, to proszę zadanie 2,4, 5,6 wykonać praktycznie z dziećmi ( z odmierzaniem wody) , pomoże to im w lepszym zrozumieniu tematu lekcji.
 • Zadanie dodatkowe: karty pracy s.54, zad. 5 ( dla chętnych)

 

 1. Temat : ,,Bocianie gniazdo” – fragment książki ,, Drzewo do samego nieba”.

Dla chętnych : cały tekst książki ,,Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej

( do wysłuchania dla chętnych): https://www.youtube.com/watch?v=u1PkE9BqDNg

 • Przeczytaj tekst ,, Bocianie gniazdo”- podręcznik s. 16 
 • Postaraj się ustnie odpowiedzieć na pytania zawarte pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 18-19 ( w ćw. 5 chłopiec powie: szedłem, zszedłem, a dziewczynka powie : szłam, zeszłam ( dzieci bardzo często popełniają błędy używając tych wyrazów))
 1. Temat: Igrzyska olimpijskie.  Wielka litera w nazwach mieszkańców państw.
 • Przeczytaj tekst ,, Igrzyska olimpijskie”- podręcznik s. 18-19
 • Wykonaj ustnie polecenia umieszczone pod tekstem: 1,2,3 
 •  Napisz w zeszycie i zapamiętaj: Nazwy mieszkańców państw piszemy wielką literą: Polak, Francuz, Niemiec, Rosjanin, Włoch, Czech.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 20-21

Ed. matematyczna: Liczby trzycyfrowe.

Dla chętnych zadanie dodatkowe : karty pracy s.55 zad. 6, 8

Ed.muzyczna:  Poznajemy Polkę- czeski taniec narodowy.

 • Przeczytaj informacje z podręcznika s. 67 
 • Wysłuchaj utworu – Polka Pizzicato Johanna Straussa: 

https://www.youtube.com/watch?v=xsOwumN3utE

 • Wykonaj ćw. 4 s. 69 – karty pracy
 • Nauka kroków polki: dla chętnych

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU

 1. Temat: Igrzyska paraolimpijskie.

Ed. matematyczna: Matematyka w działaniu.

 • Zapoznaj się z działaniami : dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych, karty pracy s.14-15
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 16-17
 •  Dla chętnych : wykonaj zadanie 4 s. 87- podręcznik 
 1. Temat: Sport to zdrowie.
 • Jak dbać o kondycję fizyczną? -Przeczytaj informacje z podręcznika s. 21
 • Wykonaj polecenia zamieszczone pod tekstem.
 • Przeczytaj opowiadanie ,, Bieg rodzinny” – podręcznik s. 22-23
 • Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4,5 bez kropeczki – karty pracy s. 24-25

Ed. matematyczna: Dodawanie liczb trzycyfrowych.

 • Wykonaj zadania : 1,2,3,4 w kartach pracy s.18
 • Zapoznaj się ze sposobami dodawania liczb trzycyfrowych: podręcznik s. 88 zadanie 2,3,4 ( Napisz w zeszycie)
 • Dla chętnych zadania w kartach pracy s.19

Ed. plastyczna: Moja ulubiona dyscyplina sportowa – wykonanie pracy dowolną techniką. ( proszę o zdjęcie)

Wychowanie fizyczne:
 • Tor przeszkód ( ustaw na podwórku różne przeszkody np. patyk, kamień,  zabawkę) . Podczas biegu staraj się ominąć ustawione przeszkody w dowolny sposób. Można ominąć przeszkody slalomem, krokiem odstawno- dostawnym, przeskoczyć . 
 • Skok w dal z miejsca. ( to ćwiczenie można wykonać również w domu)

https://www.youtube.com/watch?v=rjM7SPfcIgE

 • Ćwiczenia ze śpiewem:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM  

Informatyka

Proszę zapoznać się z 23 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Usuń, zapisywanie zmian w tekście”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 23 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 23 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Religia

Katecheza 45

Temat: Pan Jezus jest dobrym Pasterzem.

 1. Obejrzyj uważnie ilustrację przedstawiającą P. Jezusa jako dobrego Pasterza.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny w podręczniku (J 10, 14a.15b).

Z tego tekstu wynika, że Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym Pasterzem, a my jego owieczkami. Kocha nas, chroni przed złem i prowadzi do Boga.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1
 • ćw. 3 – wpisz w konturach owieczek, kiedy jesteś blisko Jezusa dobrego Pasterza.

Katecheza 47

Temat: Pan Jezus uczy nas miłości do bliźniego.

 1. Obejrzyj na YouTube przypowieść o miłosiernym Samarytaninie: https://www.youtube.com/watch?v=85Sr53RT9P8
 2. Wykonaj ćwiczenie 2. – uzupełnij słowami z ramki przykazanie miłości (całe to przykazanie jest przy modlitwach w podręczniku).
 3. Naucz się na pamięć dwa przykazania miłości zadanego przy modlitwach (na końcu podręcznika) – termin do zaliczenia 2 tygodnie).

 

Język angielski

English lesson „step by step” number 9- lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

Numer 9.

Temat: Test – Unit 5 – I can jump.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją. Test2 angielski kl.II

Zadanie 1.

Popatrz na zestawy obrazków przedstawiających zwierzęta. Wysłuchaj nagranie 10 i zakreśl w każdej ramce rysunek tego zwierzęcia, którego nazwę usłyszysz. 

Zadanie 2.

Przeczytaj zdania, wysłuchaj nagrania 11   i zakreśl w każdym zdaniu właściwe słowo: can lub can’t.

Zadanie 3.

Popatrz na obrazek przedstawiający scenkę piknikową. Połącz części zdań tak, aby uzyskać poprawne  wypowiedzi postaci na rysunku.

Zadanie 4.

Pokoloruj małpkę i uzupełnij jej wypowiedź.

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 15.05. 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                Good luck!!! Powodzenia!!!

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r.

Pobierz: Klasa II 04-08.05

 

1.Temat: Majowe święta.

 • Przeczytaj tekst,, Flaga Polski” -podręcznik s. 4
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.3 i 4
 1. matematyczna: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
 • Wykonaj ustnie zadania: 1,2,4 z podręcznika s.82, 83. Zadanie 3  napisz w zeszycie ( wzór)

3 . 7 =21

21 : 3 = 7

 • Zadanie 5 s.83 napisz w zeszycie .Pamiętaj najpierw wypisz dane:

ilość jabłek – 

ilość gruszek – 

ilość – mandarynek –

Obliczamy: po ile jabłek , gruszek i mandarynek jest w każdej torbie?

Wiemy , że do 6 toreb zapakowano po tyle samo owoców , czyli w jednej torbie będzie: 

 jabłek 48 : 6=

 gruszek 36: 6=

  mandarynek 54: 6=

Dalej musimy obliczyć ile jest razem owoców w każdej torbie ? Trzeba wykonać kolejne działanie:……………………………..

 

Napisz odpowiedź. 

Proszę o zdjęcie zadania. 

 • Wykonaj zadania 1,2,3 w kartach pracy s.3 
 1. Temat: Flagi różnych państw.
 • Przeczytaj tekst z podręcznika s.5
 • Wykonaj ćwiczenie 5 i 6 s. 5 – karty pracy.( Proszę o zdjęcie ćw.6)
 1. matematyczna: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100
 • Wykonaj zadania : 4,5,6  s .4 -karty pracy
 • dla chętnych zad. 7,8,9 s.5 – karty pracy
 1. Temat: Legenda o Piaście.
 1. muzyczna: Elementy muzyki – harmonia.
 • Przeczytaj informacje ze strony 66 w podręczniku. Na podstawie przeczytanego tekstu wykonaj ćwiczenie 1 w kartach pracy s. 68

4.Temat: Wycieczka rowerowa.

 • Przeczytaj  opis budowy roweru s. 9 – podręcznik
 • Zapoznaj się ze znakami drogowymi w ćw. 5- podręcznik s. 9
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa rowerzysty – podręcznik s. 8
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 10

Krajobrazy Polski – podręcznik s. 10-11

Obejrzyj film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

 • Wykonaj ćwiczenie 4 s. 11- karty pracy
 • Wykonaj ćwiczenie 6 i 7 s. 12 – karty pracy. Zapamiętaj pisownię wyrazów z końcówką -aż.
 1. matematyczna: Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.
 • Wykonaj zadanie 1 ( napisz w zeszycie)  ,2 i 4 ustnie s.84 – podręcznik
 • wykonaj zadania w kartach pracy s. 6, 7 ( proszę o zdjęcie zad. 1 s. 6)
 1. Temat: Mieszkańcy łąki.
 • Wiosenna łąka- podręcznik s. 12-13
 • Odpowiedz ustnie na polecenia umieszczone pod ilustracją.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy 1,2,- s.14( Proszę o zdjęcie ćw. 2)
 1. matematyczna: Pojęcie kwartału
 • Podręcznik s. 85 – przeczytaj informacje o kwartałach.

 Zapamietaj : Kwartał to 3 miesiące.

                      Rok ma 4 kwartały( dzieci powinny znać miesiące w poszczególnych kwartałach)

 • Wykonaj ustnie zad. 1,2,3,4,5,6 s. 85
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 8-9 

Ed. plastyczna: Kolorowanie motyla zgodnie z osią symetrii.

 •   Wykonanie ćwiczenia 3 s. 15 – karty pracy
 • Dokończ zdania( pierwsza kropeczka)

 

W-F

Temat: Zasady bezpiecznego treningu w domu.

 1. Przygotuj miejsce do ćwiczeń, odsuń stół lub inny mebel, o który mógłbyś się uderzyć. Najlepiej ćwiczyć na macie bądź dywaniku, ponieważ zmniejszamy ryzyko poślizgnięcia się. 
 2. Ćwicz w obuwiu sportowym lub boso, nigdy w samych skarpetkach. 
 3. Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę. Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka zwiększa możliwości wysiłkowe oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Rozgrzewkę robimy 10-15 minut.
 4. Gdy czujemy ból w mięśniach lub stawach, przerywamy dane ćwiczenie.
 5. Ćwiczmy zawsze we własnym tempie.
 6. Skacząc, zawsze uginaj kolana.
 7.  Dbaj o prawidłową technikę wykonania ćwiczeń.
 8. Staraj się ćwiczyć wtedy, kiedy w domu jest jeszcze inna osoba, by w razie potrzeby

 mogła udzielić Ci pomocy.

 1. Zadbaj o miejsce do ćwiczeń, przewietrz pokój.
 2. Pamiętaj o nawadnianiu organizmu.

Temat: Zabawy poprawiające koordynację i skoczność.

 1. Rozgrzewka – wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
 2. Wykonaj ćwiczenia ze skakanką: https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k
 3. Wykonaj ćwiczenia z użyciem nowego przyboru  (butelki): https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Temat: Pokonywanie toru przeszkód.

 1. Wykonaj rozgrzewkę – ćwiczenia z poprzedniej lekcji.
 2. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód:  https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg
 3. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód: https://www.youtube.com/watch?v=keebzVw23k4

Zachęcam do codziennej aktywności fizycznej (przez około 30 minut). Wykonujcie ćwiczenia, które znacie z lekcji lub takie, które najbardziej  lubicie, z przyborami (np.  piłka, skakanka) lub bez. Ćwiczcie w przewietrzonym pokoju, przy otwartym oknie lub jeśli to możliwe na świeżym powietrzu. Powodzenia!

Religia

Katecheza 42

Temat: Pan Jezus we Mszy Świętej jednoczy nas między sobą.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Przykazane – nakaz, polecenie do wypełnienia;

 Bliźni  – każdy człowiek.

 1. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Jan 13, 34).

W tym tekście P. Jezus nakazał, abyśmy miłowali bliźnich, żyli z nimi w zgodzie i jedności. Możemy pomagać potrzebującym, pocieszać smutnych, dzielić się z biedniejszymi, modlić się za bliźnich.

 1. We Mszy Świętej jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem i ludźmi, szczególnie wtedy gdy przekazujemy znak pokoju.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – uzupełnij tekst biblijny

 

Katecheza 43

Temat: Niedziela pamiątką zmartwychwstania Jezusa.

 1. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Jan 20, 1-2.6-9) i na jego podstawie uzupełnij ćwicz. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń.
 2. Uzupełnij ćwicz. 3 – zaplanuj jak powinna wyglądać niedziela chrześcijanina (jest podpowiedź – co powinniśmy robić rano).
Język angielski

English lesson „step by step” number 7 and 8 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 7 i 8.

Temat: Describing animals (opisywanie zwierząt). Powtórzenie materiału z rozdziału 5.

Open your book at page 40. Otwórz podręcznik na stronie 40.

Zadanie 11.

Utrwalenie zwrotów z ostatniej lekcji przez wysłuchanie historyjki naszych bohaterów – Mickey, Minnie, Goofy. Spójrz na obrazki i powiedz co Goofy potrafi a czego nie.

Look at my airplane! – spójrzcie na mój samolot!

Look at me! – spójrzcie na mnie!

Watch out – uważaj.

Posłuchaj nagrania 2.31-wersja aktorska /nagranie 2.32- wersja lektorska – powtórz każdą wypowiedź.

wersja lektorska

Zadanie 13.

Spójrz na obrazki 1-4, przeczytaj zdania poniżej. Spróbuj dopasować opisy do obrazków. Sprawdź swoje odpowiedzi w nagraniu  2.33 – zatrzymuj nagranie po każdym dialogu . Kto mówi po kolei : Which numer?

Zadanie 15.

Spójrz na obrazki zwierząt 1-4 oraz na trzy opisy. Dopasuj obrazek do opisu podając jego numer. Zwróć uwagę , że jedno zwierzę nie jest opisane. Znaczenie słów:

Kangaroo – kangur, shark – rekin, emu – emu, platypus-dziobak, tail-ogon, beak-dziób, wings – skrzydła, fins- płetwy.

Posłuchaj nagrania 2.35 – zatrzymaj po każdym dialogu i wskaż poprawny obrazek.

Zadanie 18.

Look! Mowgli and the animals – Spójrz ! Mowgli i zwierzęta.

Przeczytaj zdania pod rysunkiem i dopasuj do nich postacie (jeśli ich nie pamiętasz to spójrz na str.38-39).

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 38-41. W zadaniu 16 jest samoocena – przyklej w duże koło naklejkę zaliczającą rozdział 5. Polecenia masz na dole strony.

Strona 74 i 75 – Extra Adventure Unit 4 and 5.

Karta Pracy 5 – z materiałów dodatkowych.

Karty obrazkowe z rozdziału 5 (Unit 5) z materiałów dodatkowych – wytnij i zagraj z rodzeństwem lub rodzicem w ten sposób jak grałeś z kolegą/ koleżanką w klasie.

Za tydzień TEST  – UNIT 5 – I CAN JUMP!

 Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                           Thank you . Goodbye!

 

Informatyka 

Proszę zapoznać się z 22 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Kopiuj, Wklej”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 22 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 22 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Biblioteka

Dla uczniów chętnych

1- „Ilustracja do przeczytanej książki” (prace oddacie po powrocie do szkoły). Pracę proszę opisać, tzn. na małej doklejonej kartce  wpisujemy autora i tytuł książki oraz swoje imię                              i nazwisko.

2- Uczniowie prowadzący „Zeszyt przeczytanych lektur, książek” dalej uzupełniają go. Zachęcam innych do założenia takiego zeszytu.

Drodzy Rodzice.

Jeżeli wasze dziecko  wykonało pracę na konkurs plastyczny z biblioteki to  proszę o przesłanie zdjęcia tej pracy na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com    ze wskazaniem do Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r

Pobierz: Klasa II

1.Temat: Dzień Ziemi 22 kwietnia.

 • Napisz życzenia dla Ziemi z okazji jej święta- karty pracy s. 98
 • Wykonaj ćw. 2 s.98 ( karty pracy)
 1. matematyczna: Utrwalamy wiadomości: linie proste, krzywe, łamane.
 • Wykonaj zad. 6 s.65, zad. 33 s.74 – karty pracy 

2.Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

 • Przeczytaj tekst: Restauracja ,, U Jana”- karty pracy s.104 i wykonaj ćwiczenia: 1,2,3,4,5- s.105
 1. matematyczna: Utrwalamy wiadomości: Odcinek.
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 74-75( Proszę o zdjęcie zad.3 s.74 i

zad.36 s. 75)

 

 1. Temat: Życzenia na różne okazje.

 

 • Piszemy życzenia na różne okazje – ćw. 23-s. 99 ( karty pracy)
 • Doskonalimy czytanie – ,,Nareszcie wiosna”  – podręcznik s. 90 – 91( dostosowujemy ilość tekstu do możliwości dziecka. Proszę pamiętać o znakach interpunkcyjnych i odpowiedniej intonacji głosu podczas czytania)

 

 1. matematyczna:  Powtarzamy wiadomości o jednostkach wagi: kilogram, dekagram.
 • Wykonaj zad.15 s. 69- karty pracy.
 1. muzyczna: Elementy muzyki.
 • Przeczytaj informacje o elementach muzyki – podręcznik s. 82
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy: 9,10 s. 87 ( proszę o zdjęcie)

 

 1. Temat: Opis.
 • Wykonaj ćwiczenie 1 s. 78 – karty pracy
 • Opisz w zeszycie dowolnie wybrane zwierzę,roślinę lub zabawkę ( pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu). Proszę o zdjęcie pracy. 
 1. matematyczna: Rozwiązujemy zadania tekstowe.
 • Rozwiąż zadania w kartach pracy: 23,24,25,27 s.72
 Religia

 

Katecheza 40

Temat: Msza Święta dziękczynieniem za ofiarę, którą składa P. Jezus pod postaciami chleba i wina.

 1. Obejrzyj film dla dzieci o Eucharystii: https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc
 2. Zanim przeczytasz tekst biblijny, uważnie obejrzyj ilustracje w książce.
 3. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Łk 22, 19).
 4. Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo. Ostatnia Wieczerza i ofiara jaką złożył pod postaciami chleba i wina są zapowiedzią ofiary Mszy Świętej. Kapłan podczas każdej Mszy Świętej wypowiada te same słowa, jakie wypowiedział Pan Jezus na ostatniej Wieczerzy.
 5. Wykonaj zadania:
 • ułóż modlitwę, w której podziękujesz P. Jezusowi za jego obecność we Mszy Świętej.

Katecheza 41

Temat: Eucharystia chlebem dającym życie wieczne.

 1. Wysłuchaj piosenki „Idzie mój Pan”.
 2. Pan Jezus wiedział co to znaczy być głodnym. Dlatego rozmnożył chleb i dwie ryby, żeby nakarmić głodnych ludzi. Ale w tekście, który przeczytacie poniżej, P. Jezus mówi o chlebie „żywym”, którym karmi nas abyśmy żyli na wieki. P. Jezus ukrył swoje ciało pod postacią chleba o to jest Eucharystia.
 3. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (J 6,51).
 4. Zwróć uwagę na, że tę część Mszy Św., w której P. Jezus karmi nas swoim Ciałem nazywamy Liturgią Eucharystii.
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • narysuj symbole Eucharystii: hostię i kielich.

*Nadal proszę o zaliczenie grzechów głównych i brakujących Aktów (u niektórych uczniów).

Język angielski

English lesson „step by step” number 5 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 5.

HELLO !!! How are you today?

 

Temat: I can climb. Nauka piosenki.

Open your book at page 37. Otwórz podręcznik na stronie 37.

Zadanie 4.

Spójrz na zdjęcia dzieci. Podaj angielskie nazwy czynności. Powiedz o sobie, które z tych czynności potrafisz. Użyj zwrotów: I can …… – ja potrafię……; I can’t …..- ja nie potrafię…..

Posłuchaj nagrania 2.23 – powtórz każde zdanie i dopasuj do obrazka podając jego numer.

Dopasuj obrazki do zdań poniżej a,b,c,d.

 

Zadanie 5.

Spójrz na obrazek, nazwij czynności, które wykonują postacie. Włącz nagranie 2.24 – usłyszysz piosenkę. Dzieci śpiewają jakie czynności potrafią a jakie nie.

Nagranie 2.25 – zaśpiewaj z wersją karaoke.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 35. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 35.

Polecenia masz na dole strony.

 

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

 

English lesson „step by step” number 6 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 6

Temat: Can you fly? Pytania dotyczące umiejętności.

Open your book at page 38 -39. Otwórz podręcznik na stronie 38-39.

Zadanie 6.

Spójrz na obrazek. Przedstawione postacie znajdują się w dżungli. Przypomnij znaczenie słów pod poszczególnymi numerami.  Posłuchaj nagrania 2.26 – wskaż wymienione postacie i powtórz zdania, które  usłyszałaś/eś.

Zadanie 7.

W ramce masz pytania, które tworzymy aby zapytać : Czy potrafisz……..? Can you….? Np.

Can you fly? I odpowiedź  No, I can’t   lub:

Can you swim? Yes, I can.

Wysłuchaj nagrania 2. 27 -powtórz każde pytanie i odpowiedź oraz zgadnij jakie zwierzę jest opisane. Na koniec  pojawi się pytanie : Are you a monkey? Czy jesteś małpką? NO.

Are you ….. – czy jesteś…? No właśnie!!! Jakie to zwierzę….?

Zadanie 8   (dodatkowo)

Gra edukacyjna – Zgadnij zwierzę! Jeśli masz z kim zagrać, to jedna osoba  wybiera w myślach zwierzę ( z obrazka) a druga zadaje pytania  Can you….?(wzór w zadaniu) i próbuje odgadnąć jakie to zwierzę.

Zadanie 9.

Nagranie 2.29 – wysłuchaj czterech zdań – one są napisane w ćwiczeniu  pod ramką i dopasuj zwierzę z ramki do opisu. Po każdym zdaniu w słuchance  będzie pytanie : Who am I ? Kim ja jestem? Odpowiedz po angielsku.

Zadanie 10

Ćwiczenie językowe – wymowa „g” i „j” po angielsku. Masz wyróżnione w tekście. Posłuchaj nagrania 2.30 i powtórz kilka razy.

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 36 – 37. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 36 -37.

Polecenia masz na dole strony. Nagranie 2.28 do zadania 5.

 Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                           Thank you . Goodbye!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 21 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Rozmiar czcionki”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 21 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 21 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

 

 


VI tydzień 20-24.04.2020 r

 

 1. Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.
 • Na podstawie przeczytanego tekstu – podręcznik s. 60-61, ustal kolejność etapów pracy podczas siania rzodkiewki:

Podlewamy wodą.

Przekopujemy ziemię.

Zagrabiamy spulchnioną ziemię.

W zrobionym rowku wysiewamy nasiona.

Usuwamy chwasty.

Wytyczamy ścieżki i grządki.

Czekamy na pierwsze rzodkiewki.

Nawozimy ziemię.

 • Zapisz w odpowiedniej kolejności zdania w zeszycie. ( Proszę o zdjęcie. )
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 68-69

ed.matematyczna: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 52-53

2.Temat: Zwierzęta w ogrodzie.

 • Przeczytaj inscenizację,, Kto zjadł sałatę?” – podręcznik s. 62-64, wykonaj ustnie polecenia zapisane pod tekstem : 1,2,3
 • wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 70-71( Proszę o zdjęcie ćw.4 s. 71)

ed.matematyczna : Obliczanie iloczynów i ilorazów.

 • Wykonaj ustnie zadania ze s. 115 – podręcznik
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 54 – 55
 1. Temat: Historia pewnej rośliny.
 • Rozwiąż zagadkę ( ustnie)

Te rośliny cebulowe na rabatce rosną

Kwitną pięknie, kolorowo, ale tylko wiosną.

Wiosna żółte i czerwone plecie z nich dywany,

a te kwiaty- tak dostojne – zwą się…..

 • Budowa tulipana – podręcznik s. 65
 • Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 w kartach pracy s. 72-73
 • Wykonaj ćwiczenie 3 s. 79 – karty pracy
 • Przeczytaj tekst – podręcznik s. 66-67, odpowiedz ustnie na pytania zawarte pod tekstem.
 • wykonaj ćwiczenie 5 – karty pracy s. 73
 • Napisz w zeszycie wyrazy z,, ż” niewymiennym -podr. s. 65. Ułóż i napisz dwa zdania z wybranymi wyrazami z,, ż” niewymiennym.

ed.matematyczna : Rozpoznawanie, rysowanie linii prostych, krzywych i łamanych.

 • Wykonaj zadania 1-4 – podr. s. 116
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 56-57 ( proszę o zdjęcie zad. 5 s. 57)

ed.muzyczna – utrwal piosenkę ,, Pisanki, kraszanki”, wysłuchaj utworu muzycznego ,,Wiosna” Antonio Vivaldi( youtube)

 

 1. Temat: Niezwykłe ogrody.
 • Przeczytaj tekst ,, W hamaku” s. 68
 • Odpowiedz ustnie na pytania umieszczone pod tekstem.
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.74
 • Przeczytaj informacje o rodzajach ogrodów – podr. s. 69
 1. matematyczna : Odcinek
 • Podręcznik s. 117- zadania wykonaj ustnie.
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 58-59
 1. Temat: ,, Nic w ogrodzie”- Danuta Parlak
 • Przeczytaj lub wysłuchaj( lekturyMP3.pl)-  Nic w ogrodzie – fragment książki ,, Kapelusz Pani Wrony”
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 76-77
 1. matematyczna: Utrwalenie wiadomości o jednostkach: kilogram, dekagram.
 • Wykonaj ustnie zadania 1-4 podr. s. 118
 • Wykonaj zadania w kartach pracy s. 60 – 61
 1. plastyczna – kompozycja płaska – wyklejanie konturu tulipana plasteliną.
Język Angielski

Temat: Test – Unit 4 – My room.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją.

Pobierz test

Zadanie 1.

Popatrz na pary obrazków (od 1do 4) przedstawiających pomieszczenia w domu oraz przedmioty gospodarstwa domowego. Twoim zadaniem będzie wysłuchać nagrania i zaznaczyć w każdej parze znakiem V obrazek, który pasuje do opisu. Wstawiamy w mały kwadracik poniżej obrazka. Nagranie 8  – zatrzymuj po każdym zdaniu.

Zadanie 2.

Popatrz na obrazki przedstawiające kota w różnych miejscach. Posłuchaj nagrania 9  i zaznacz V te ilustracje, które odpowiadają treści nagrania, a znakiem X te, które jej nie odpowiadają.

Zadanie 3.

Popatrz na obrazek przedstawiający pokój. Uzupełnij opis pokoju zakreślając odpowiednie wyrazy. Są one wytłuszczonym drukiem, ponumerowane, łamane przez siebie. W każdej z pięciu par  zakreśl prawidłowy wyraz.

Zadanie 4.

Spójrz na rysunek pokoju i uzupełnij opis. Brakuje tylko dwóch wyrazów, które bardzo dobrze znasz.!

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 24 kwietnia 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                 Thank you . Goodbye!!!

 

Wychowanie fizyczne

WF w domu – lekcja 1

 

Informatyka 

Proszę zapoznać się z 20 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Krój czcionki”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 20 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 20 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Religia

Katecheza 38

Temat: Pan Jezus umiera  za nasze grzechy – Wielki Piątek.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Wielki Piątek.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (J 15,3).
 3. Uważnie obejrzyj ilustrację biblijną w podręczniku.
 4. Zwróć uwagę, że w Wielki Piątek w sposób szczególny rozważamy śmierć Jezusa i adorujemy krzyż.
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:

1)      ćw. 1 – poprzestawiaj litery tak, aby otrzymać odpowiedź na pytanie „Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu?”,

2)      ćw. 2 – uzupełnij fragment Pisma Świętego, które poznałeś na katechezie.

Katecheza 39

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa zwycięstwem nad grzechem i śmiercią.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Zmartwychwstanie, Wielkanoc.
 2. Uważnie obejrzyj ilustrację zmartwychwstałego Jezusa.
 3. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Mt 28, 2-7).
 4. Zwróć uwagę na to, ze zmartwychwstanie Jezusa to największy cud. Na pamiątkę tego wydarzenia w Wielka Niedzielę o świcie odbywa się procesja, a po niej uroczysta Msza Święta zwana rezurekcją.
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:

1)      ćw. 1 – wstaw do 1 zdania słowo „cud”, drugie słowo to „wiary”’

2)      ćw. 4 – narysuj pisankę wielkanocną. 

 

V tydzień 15-17.04.2020 r.

 1. Temat: Jak powstaje dom?
 •  Jak powstaje dom? -podręcznik s.48
 • wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.54-55
 • czytam sam- karty pracy s. 101-ćw.5                                                                          
 1. matematyczna – mnożenie i dzielenie w zakresie 100
 • podręcznik s.113 – zadania:1,2,3- tylko 2 i 3  zad. zapisać w zeszycie,
 • karty pracy do matematyki s.46-47
 • zadania dodatkowe dla chętnych , karty pracy s.72
 1. muzyczna : piosenka ,, Pisanki, kraszanki” – karty pracy s.109

 

 1. Temat: Kto buduje dom? Nazwy zawodów związanych z budową domu.
 • podręcznik s.50,51
 • napisz w zeszycie nazwy zawodów związanych z budową domu( s. 51), zapamiętaj ich pisownię, nazwy zawodów zakończonych końcówką -arz. Warto wykorzystać obrazki do zabaw ortograficznych z ,, Wycinanki” – arty nr 56,57
 • wykonaj w kartach pracy ćwiczenia ze strony 56-58
 1. matematyczna – Doskonalenie rachunku pamięciowego
 • podręcznik s.113 – zad.4 i 5
 • karty pracy s.48, zad. 7 s.49
 1. Temat: Architekci wśród zwierząt.
 • Przeczytaj tekst ,, Niezwykli architekci” – podr.s. 54-55, wykonaj ustnie polecenie 1 .
 • Na podstawie informacji zawartych tekście, napisz w zeszycie  z jakich materiałów osy budują swoje domy. 
 • wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 62-63
 • Przeczytaj wiadomości z podr. s. 58-59, wykonaj ćw.2 i 3 w kartach pracy s.66-67
 1. matematyczna – cechy kwadratu.
 • podr. s. 114 – przeczytaj informacje , wykonaj zadania ustnie,
 • wykonaj zadania w kartach pracy s. 50-51
 1. plastyczna – narysuj swój dom. 
 Informatyka:

Proszę zapoznać się z 19 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Kropka, przecinek…”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 19 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania z podręcznika proszę zapisać w utworzonym folderze pod nazwą „imię i pierwsza litera nazwiska kl.2” (np. Tomek Z kl. 2) następnie przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Język angielski

English lesson „step by step” number 3 – lekcja angielskiego „krok po kroku” numer 3.

Unit 5 – I can jump! (Potrafię skakać)  str. 36 w podręczniku.

Temat: I can dance. Nauka nazw czynności.

Zadanie 1.

Open your book at page 36. Otwórz podręcznik na stronie 36.

Spójrz na duży obrazek – z filmu „Księga dżungli”. Bohaterowie: chłopiec Mowgli, niedźwiedź Balu i pantera Bagheera.

Posłuchaj nagrania 2.20- i wskaż na obrazku postacie, których nazwy usłyszysz. Pojawią się słowa:

Animals – zwierzęta,

Jungle – dżungla,

Bear – niedźwiedź,

Panther – pantera,

Climb – wspinać się,

Run – biegać,

Dance – tańczyć,

Can – potrafić/umieć.

 Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki. Posłuchaj pierwszej części nagrania (Part 1) 2.21 i powtarzaj słowa:

Dance, walk – spacerować, run, climb, , jump – skakać, swim – pływać.

W drugiej części nagrania (Part 2) wysłuchasz zdania do każdego obrazka:

I can dance – potrafię/umiem tańczyć…………

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 34. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 34.

Polecenia masz na dole strony.

 

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

RELIGIA

Katecheza 35

„Niedziela Palmowa pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy”

Zapoznaj się ze słowami „Niedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej)”

Bóg Mówi: Mk 11,9  „Hosanna: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”

– są to słowa powitania Pana Jezusa, które także mówią o tym, że Jezus jest Synem Bożym. 

To wydarzenie przeżywamy w Niedzielę Palmową przychodząc do kościoła z palmami. 

ćw. 1- uzupełnij słowa Pisma Świętego wyrazami z ramki,

ćw. 2- n odczytaj ukryty wyraz w labiryncie i dokończ zdanie.

Katecheza 36

„Wielki Czwartek dniem dziękczynienia za Eucharystię”

Zapoznaj się ze słowami „Wielki Czwartek”.

Przeczytaj uważnie Słowo Boże (MK 14,22-24).

Zapamiętaj: Pamiątką Ostatniej Wieczerzy jest Msza Święta. W Najświętszym Sakramencie – Eucharystii Chrystus jest prawdziwie, rzeczywiście obecny.

Praca do wykonania w zeszycie: 

ćw. 1 – uporządkuj litery według kolejności i uzupełnij zdanie,

ćw. 2 – z rozsypanki wyrazowej ułóż modlitwę, którą pozdrawiamy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

 

W-F

Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne  (wykorzystaj szablon  „ruletka” lub „otwórz okno” i każde z ćwiczeń wykonaj  minimum 1x)

Dołącz do zabawy i przygotuj sałatkę owocową – „Sałatka owocowa”: https://www.youtube.com/watch?v=9KvDK9egVBU

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Proszę aby uczniowie wykonali ćwiczenia:

 • Przeczytaj tekst z podręcznika s.26-28
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.28-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Jakie zabytki Kuba zwiedzał w Krakowie?
 • Przeczytaj tekst”Wszystkie szlaki prowadzą do Sukiennic” – karty pracy s. 102 i wykonaj ćwiczenia na stronie 103

Edukacja matematyczna

 • Przeanalizuj ćwiczenie 1 w podręczniku s. 107
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 s. 107
 • Wykonaj w kartach pracy ćwiczenia 1-3 s.20-21
 • ćwiczenia 1-5 s. 22-23

Edukacja polonistyczna

„Na tropie zabytków”

 • Przeczytaj tekst ze s. 30-31
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co to jest zabytek?
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.32. Wykonaj ramkę na zdjęcie.

Edukacja matematyczna

Wykonaj ćwiczenia s.24-25

Edukacja polonistyczna

 • Przeczytaj tekst s.32-33
 • Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Co produkowano w łódzkiej Manufakturze?
 • Napisz w zeszycie nazwy mieszkańców miast z podręcznika s.33. Pamiętaj! Nazwy mieszkańców tworzonych od nazw miejscowości piszemy małą literą. 
 • Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 34-35

Edukacja matematyczna

 • Karty pracy s. 26-27

I tydzień 16-20.03.2020 r.

 • Elementarz – przeczytać czytanki str. 20-25
 • Karty pracy Ed. Polonistyczna  ćwiczenia 1,2,3,4,5 – str.20

            Ćw. 1, 2, 3, 5 – str. 23-24

            Ćw. 1, 2, 3  – str. 25-26

 • wykonujemy ćwiczenia w kartach pracy „ Ortografia”,
 • utrwalamy części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik,
 • utrwalamy pisemne formy wypowiedzi: życzenia, zaproszenie
 • Karty pracy Ed. Matematyczna – ćwiczenia ze stron 14-19,
 • utrwalamy tabliczkę mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100, obliczenia zegarowe.

Język angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – My room – podręcznik str. 28-33.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 26-30.

Klasa I – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień  02-05.06.2020 r.

Pobierz: 

 

 1. Temat dnia : „Dzień Dziecka”

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, spędźcie go Drogie Dzieci radośnie w gronie najbliższych. Zachęcam również do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z okazji Dnia Dziecka – informacja na stronie szkoły.

II Temat dnia „Wycieczka na łąkę”

Wybierzcie się na wycieczkę, pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Cele wycieczki:

 • obserwacja roślin i zwierząt znajdujących się na łące,
 • wzbogacenie wiedzy o roślinach i zwierzętach mieszkających na łące,
 • gromadzenie materiału przyrodniczego,
 • odpoczynek i zabawa na świeżym powietrzu.

Propozycja zabaw:

„Słuchamy ciszy” – zamykamy oczy i w całkowitej ciszy wsłuchujemy się w odgłosy. Po około 2-3 minutach otwieramy oczy i opowiadamy o swoich doznaniach.

„Obserwacja roślin i zwierząt” szukanie odpowiedzi na pytania:

 jakie barwy dominują na łące?

Jakie widzicie rośliny?

Jakie widzicie zwierzęta?

„Wesoła matematyka”

– przeliczanie zaobserwowanych zwierząt i roślin,

– porównywanie liczebności zwierząt i roślin: Czego jest więcej? Czego jest mniej ? O ile?

Dla chętnych poczytanka elementarz str. 74-75.

III Temat dnia: „ W barwach tęczy”

-elementarz str. 48 -48,

– ćwiczenia polonistyczne str. 46-47,

– zeszyt w linię zapisz zasadę: Ó wymienia się na O np. kózka – koza, nóżka – noga.

– ćwiczenia matematyczne str. 47-48, dla chętnych str. 49-51.

 

IV Temat dnia: „Skąd się wzięły smoki”

– elementarz str. 50-51- wysłuchaj opowiadania i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem,

– ćwiczenia polonistyczne str. 48 –ćw. 1,

– ćwiczenia matematyczne str. 52-53.

 

 V Temat dnia:  „ Skąd się wzięły smoki cd”

– elementarz str. 52-53,

-ćwiczenia polonistyczne str. 48- cw.2, 49 -51,

– ćwiczenia matematyczne str. 62-63.

 

Wychowanie fizyczne:
 1. Ćwiczenia gimnastyczne : 

https://www.youtube.com/watch?v=L1t8GKorkGQ

 1. Dbamy o prawidłową postawę: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
Religia

Katecheza 57

Temat: Pan Jezus zsyła Ducha Świętego.

 1. Dziś dowiecie się, że Pan Jezus po swoim wstąpienia do nieba zesłał na ziemię Ducha Świętego na Apostołów i Jego Matkę.
 2. Uważnie obejrzyj ilustrację w podręczniku i odczytaj słowa pod ilustracją.
 3. Pokoloruj według wzoru znak Ducha Świętego.
Język angielski

English lesson number 14.

UNIT 7 – My clothes – Rozdział 7 – moje ubrania.

Temat: A blue T-shirt. Nauka nazw ubrań.

Open your book at page 52– otwórz swój podręcznik na stronie 52.

Zadanie 2.

Spójrz na małe obrazki przedstawiające ubrania. Wysłuchaj angielskich nazw tych ubrań – nagranie 3.3  – zatrzymuj po każdym słowie i powtórz.

Nowe słowa: dress – sukienka, skirt – spódnica, shirt – koszula, trousers – spodnie, boots – buty z zakrytą kostką (wyższe), hat – kapelusz.

Zadanie 3.

Przed wykonaniem zadania, powiedz w jakich kolorach są ubrania. Wysłuchaj nagrania 3.4 i wskaż w każdej parze ubranie, które usłyszysz.

Nowe słowa: T-shirt – koszulka z krótkim rękawem, coat – kurtka/ płaszcz, sweater – sweter, shoes – buty z odkrytą kostką (niższe).

Zadanie 4.

Poznaj nowy zwrot: I’m wearing blue trousers – jestem ubrany w niebieskie spodnie. I’m wearing a white T-shirt. – jestem ubrany w białą podkoszulkę. W nagraniu 3.5 usłyszysz 4 pytania : What are you wearing? – w co jesteś ubrany? oraz 4 odpowiedzi. Musisz rozszyfrować, o której osobie z obrazka jest mowa. Zatrzymuj nagranie po każdym dialogu i powtarzaj.

Zadanie 1 –  Dla chętnych !!! str. 52

Na obrazku widzisz bohaterów filmu „Zaplątani” – znasz ten film? Look! This is Rapunzel (Roszpunka) ! This is Flynn! Posłuchaj rymowanki – nagranie 3.1 . Poniżej tekst rymowanki:

Put on your trousers. Put on your shirt. Put on your dress or put on your skirt. Put on your hat. 1,2,3. Put on your boots and clap with me.

Załóż spodnie. Załóż koszulę. Załóż sukienkę lub załóż spódnicę. Załóż kapelusz. 1,2,3. Załóż buty i zaklaszcz ze mną.

Zeszyt ćwiczeń. Polecenia masz na dole strony.

Strona 52-53. Nagranie 3.6 do zadania 3.

Strona 83 – zadanie 1 i 2 – Extra Adventure.

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.      Thank you . Goodbye!!!


11 tydzień  25-29.05.2020 r.

Pobierz: Klasa I 25-29.05

 

Temat „ Kolorowy rok”

– elementarz str.42-43,

– ćwiczenia polonistyczne str. 40-41, do sprawdzenia odsyłamy ćw. 2 str.41,

– ćwiczenia matematyczne str. 40-41.

Temat „Świętujemy Dzień Mamy”

Ed. Plastyczna- wykonaj laurkę dla mamy – technika dowolna,

Ed. muzyczna utrwalamy piosenkę „Moja wesoła rodzinka”,

Zeszyt w linię zapisz: 26 maja  –  Dzień Matki.

Lektura:

https://view.genial.ly/5eb02ae97792df0d45fec54e/presentation-nasza-mama-czarodziejka?fbclid=IwAR3j2lPiw9QBlvQJaxOqoi4jHOKjwec_UNmwV7TJEhTbepe6-RoFpGOdhKA

Temat „ Różnobarwna działka”

-elementarz str.44-45,

– ćwiczenia polonistyczne str. 42-43- przysyłamy do sprawdzenia,

-ćwiczenia matematyczne str.42-44.

Temat „Utrwalamy”

przypomnij sobie nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia- zaliczmy telefonicznie 29.05.

Temat „ Mieszkańcy łąki”

– elementarz str. 46-47,

-ćwiczenia polonistyczne str. 44-45,

-ćwiczenia matematyczne str. 45-46- przysyłamy do sprawdzenia.

Religia

Katecheza 56

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba.

 1. Dziś dowiecie się o kolejnym ważnym wydarzeniu z życia Pana Jezusa. Zmartwychwstały Pan Jezus spotykał się z Apostołami i swoimi najbliższymi, ale czterdzieści dni później zaprowadził uczniów na górę, aby tam z nimi się pożegnać przed odejściem do nieba.
 2. Uważnie obejrzyjcie ilustrację przedstawiającą wniebowstąpienie P. Jezusa (w podręczniku) i odczytajcie słowa pod ilustracją.
 3. Pan Jezus obiecał, że chociaż pójdzie do nieba to będzie z nami zawsze. Na tę pamiątkę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia czterdzieści dni po Wielkanocy.
 4. Zadanie do wykonania – wyklej z tyłu naklejki (Kat. 56) i wklej w chmurki cechy, które pomagają dziecku Bożemu dojść do nieba (pokoloruj także znak P. Jezusa).
 5. Przyślijcie mi 3 prace z książki na ocenę:
 • 53 – ilustracja przedstawiająca dzieci modlące się z przy figurze Matki Bożej (str. 133);
 • 54 – ilustracja przedstawiająca Maryję Królową Polski (str. 135);
 • 55 – rysunek kwiatów dla swojej mamy (str. 137).

Prace można przesłać MMS na mój nr tel. 782250245 lub adres e-mail: aleksandra.lesniewicz60@gmail.com

 Informatyka

Proszę zapoznać się z 28 tematem lekcji – „Programowanie. Wesołe misie.”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-2 i ćwiczenia do lekcji 28 zamieszczone na płycie.

Zadanie  – wykonać laurkę dla Mamy i Taty w dowolnym edytorze grafiki.

Laurkę proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

W-F

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne.

https://ewf.h1.pl/student/?token=hoWlHbCsIfqMik9YlRG5Og9pHu9Ro4VY0Lbht2iYEOwX7Dtrbo

 

Temat: Ćwiczenia oswajające z piłką. Nauka umiejętności kozłowania.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Lx2zrUa3GN4X4HCCBHjufGRQTDkrqSAlGXTUsEMDHeuaMHq6vA

 

Temat: Trening interwałowy  „Ćwicz jak Janusz Kusociński”.

https://ewf.h1.pl/student/?token=EXOV8nkLLJa7KZMWJoy7YPrYFl3AlBauPtwmeoKLESepXtiW2S

 Język angielski

English lesson number 12 and 13.

Temat: Story time – słuchanie historyjki. Opis położenia przedmiotów.

Open your book at page 48 – otwórz swój podręcznik na stronie 48.

Zadanie 9.

Kolejne spotkanie z naszymi bohaterami. Spójrz na obrazki. Where’s Goofy? Gdzie jest Goofy? Goofy’s in the bathroom. Goofy jest w łazience. Znasz już to pytanie i odpowiedź z poprzedniej lekcji. Posłuchaj historyjki w wersji aktorskiej – nagranie 2.48 i wersji lektorskiej- nagranie 2.49. Zatrzymuj po każdej wypowiedzi i powtórz.

wersji lektorskiej

Zadanie 11.

Spójrz na obrazki przedstawiające znane ci miejsca  – garden, kitchen, living room, bathroom. Na małych obrazkach 1-4  są rzeczy, o które zapytam. Odpowiedz na pytania – te same do każdego obrazka: 1)What is it? It’s …….Co to jest? To jest …. 2) What colour is it?  It’s …….Jakiego koloru jest….? Wysłuchaj nagrania 2.51 i odpowiedz na pytania: Where’s the book? It’s in the…… Where’s the milk? It’s in the……..Where’s the ball? It’s in the……Where’s the cake? It’s in the…..

Zadanie 12.

W materiałach dodatkowych są Karty obrazkowe z tego rozdziału. Rozetnij je. Podziel na dwie grupy – miejsca i przedmioty w domu.  Posłuchaj nagrania 2.52 i zgodnie z tym co usłyszysz, zagraj z rodzeństwem lub rodzicem.

Zeszyt ćwiczeń.

Strona 48-49. Polecenia masz na dole strony.

Nagranie 2.50

Temat: Opisywanie niecodziennych domów. Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

Open your book at page 50 – otwórz swój podręcznik na stronie 50.

Zadanie 13.

Spójrz na obrazki 1-3. Czym wyróżniają się te domy? Mają niezwykłe kształty – buta, twarzy, ślimaka. Wyjaśnię nowe słowa: a boot – but, a snail – ślimak. Jakiego koloru są domy? Jakie mają okna? Big/small. Ile mają drzwi/ okien? Posłuchaj nagrania 2.53 – zatrzymuj po każdym opisie, wskaż obrazek i podaj jego numer.

Zadanie 14.

Policz przedstawione z boku fragmenty domu-łódki. How many doors? How many windows?

How many…? – ile…? Widzisz, że fragmenty domu to kształty, które wcześniej poznałeś. Przypomnij sobie patrząc na nie od góry:  square – kwadrat, circle – koło, rectangle – prostokąt, triangle – trójkąt.

Zadanie 16.

Who’s this? This is the monster – Mike. Where’s Mike? Pod każdym obrazkiem masz podane dwa miejsca, gdzie jest Mike. Wysłuchaj nagrania 2.54 i wybierz prawidłowe. Powtórz każde zdanie.

 

Zeszyt ćwiczeń.

Strona 50-51. Polecenia masz na dole strony. W zadaniu 16 przyklej w kółka naklejki z potworkami zaliczające rozdział 6 – Unit 6.

Nagranie 2.55. do zadania 15.

Strona 81-82 Extra Adventure.

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                                                Thank you . Goodbye!!!

 

 

 


10 tydzień  18-22.05.2020 r.

Pobierz: Klasa I 18-22.05

 

Temat „Wspaniałych rodziców mam”

-Elementarz str. 30-33-  przeczytać i wykonać polecenia pod tekstem,

-ćwiczenia polonistyczne str. 30-31,

– ćwiczenia matematyczne str. 28-29, elementarz str. 82.

– edukacja muzyczna:

https://www.youtube.com/watch?v=dxKA0073O34&ab_channel=AgnieszkaSmieszka piosenka „ Moja wesoła rodzinka” – tekst ćwiczenia polonistyczne str. 85.

Temat „Jesteśmy uczniami”

– elementarz str. 34-35,

– zeszyt w linię: dż, Dż, dżem,

– ćwiczenia polonistyczne str. 32-33,

-ćwiczenia matematyczne: 30-31.

Temat „ Jesteśmy koleżeńscy”

– elementarz str 36-39, nagranie list Hani i Henia „Egoista”,

-ćwiczenia polonistyczne str. 34-37,

– ćwiczenia matematyczne str. 32-33.

Temat „ Jacy jesteśmy”- czwartek i piątek

– elementarz str.40-41- przyjrzyj się ilustracji i opowiedz ustnie co robiły dzieci? Poczytanka str. 72-73,

-ćwiczenia polonistyczne str. 38-39,

-ćwiczenia matematyczne str. 34-37.

Informatyka

Proszę zapoznać się z 27 tematem lekcji – „Programowanie. W świecie robotów.”.

Narysuj w dowolnym edytorze grafiki robota. Prześlij rysunek.

adres bgonerka@poczta.onet.pl

Następnie wykonać ćwiczenia 2 i 3 z podręcznika i ćwiczenia do lekcji 27 zamieszczone na płycie. (Tych zadań proszę nie przesyłać).

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

W-F

Temat 1: Nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem górnym.

https://ewf.h1.pl/student/?token=VGRfvM4KNjFXCyhs7y63GzFIgO5cUdVroTqNvMsLjP8yOU9oGD

 

Temat 2.:  Nauka i doskonalenie odbić oburącz sposobem dolnym

https://ewf.h1.pl/student/?token=wJDEf8UuBC7Us1qXV7T5HlIioAe36ignlw6k5stkNCDXaBtiHn

 

Temat 3: Ćwiczenia koordynacyjne. Mini zabawa biegowa.

https://ewf.h1.pl/student/?token=47mlzOzZB4MLtEXStahcgfQ4wOHTVaPr6Ti9tFxJaHDFJfp4EJ

Religia

Katecheza 55

Temat: Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję.

 1. Pamiętajcie, że każda mama kocha swoje dziecko od chwili narodzin. Pan Jezus także wzrastał w rodzinie. Swoim postępowaniem uczy nas jak okazywać mamom miłość.
 2. Zwróćcie uwagę na ilustrację przedstawiającą mamę i dzieci, które przyszły do niej z kwiatami. Na ścianie wisi obraz Maryi z Panem Jezusem.
 3. Narysuj kwiaty dla swojej mamy.
Język angielski

English lesson „step by step” number 10 and 11 – lekcja języka angielskiego „krok po kroku” numer 10 i 11.

Temat: Miejsca w domu. Nauka rymowanki.

Open your book at page 44 – otwórz swój podręcznik na stronie 44.

UNIT 6 My house – mój dom

Spójrz na 3 obrazki. Czy poznajesz postaci? To Sulley (niebieski) i Mike (zielony) z filmu „Uniwersytet Potworny” o potworach na uniwersytecie. Na obrazkach przedstawiony jest dom, pokój gościnny i sypialnia. Na dzisiejszej lekcji poznasz  słownictwo związane z pomieszczeniami oraz przedmiotami w domu.

Zadanie 1.

Posłuchaj rymowanki – nagranie 2.38 – i zaśpiewaj. A oto tekst rymowanki: „1,2,3, this is my house and garden. Come and see! The bedroom, the bathroom, the living room, the kitchen. 1,2,3, this is my house and garden. Come and see!” – po polsku: „1,2,3, to jest mój dom i ogród. Wejdź i zobacz! Sypialnia, łazienka, pokój gościnny, kuchnia. 1,2,3, to jest mój dom i ogród. Wejdź i zobacz!”

Zadanie 2.

Włącz nagranie 2.40 wysłuchaj nazw miejsc i wskaż odpowiednie obrazki. Zatrzymuj po każdym słowie i powtarzaj.

Zadanie 3.

Na obrazkach przedstawione są: table – stolik, chair – krzesło, door – drzwi, window – okno.

Posłuchaj nagrania 2.42 zatrzymuj po każdym opisie i wskaż odpowiedni obrazek. W opisie pojawią się słowa, które już znasz : big and small – duży mały oraz red and brown – kolor czerwony i brązowy.

Zadanie 4.

Wskaż i nazwij przedstawione na obrazku pomieszczenia. Odszukaj, gdzie znajdują się : table, window, door, chair, doll-lalka, book – książka, boat – łódka, pizza.

Aby zapytać o położenie używamy pytania: Where’s the table?  Odpowiadamy:

It’s in the kitchen.

Poćwicz zadawanie pytań i odpowiedzi z nagraniem 2.43 – powtarzaj pytania i odpowiedzi.

Zeszyt ćwiczeń.

Strona 44-45. Polecenia masz na dole strony.

Nagranie 2.41  Nagranie 2.44.

 

Temat: Where’s the monster? Nauka piosenki.

Open your book at page 46 – otwórz swój podręcznik na stronie 46.

Zadanie 5.

Look! It’s a teddy bear – Spójrz to jest miś zabawka.

Where’s the teddy bear? – gdzie jest miś?

Posłuchaj nagrania 2.45 , otrzymasz odpowiedź, wskaż odpowiedni obrazek.

Zadanie 6.

Spójrz na duży obrazek ( str.46 i 47) Where’s the monster? – Gdzie jest potwór? Tell me please! – powiedz proszę! Is it in the kitchen? No, it isn’t in the kitchen. Czy jest w kuchni ? – Nie, nie jest w kuchni. Is it in the living room? No, it isn’t in the living room. Is it in the bedroom? – ……

Posłuchaj piosenki nagranie 2.46 –   ona da ci odpowiedź na pytanie gdzie jest potwór. Tekst piosenki  to moje pytania i odpowiedzi powyżej napisane.

Zadanie 7.

Spójrz na małe obrazki i powiedz co one przedstawiają. Nowe słowo pod nr 4. hat – czapka.

Pozostałe słowa już znasz. ( book, schoolbag, pizza). Zdecyduj czy przedmioty te znajdują się na dużej ilustracji.

Zeszyt ćwiczeń.

Strona 46-47. Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                                                Thank you . Goodbye!!!

 


 

9 tydzień  11-15.05.2020 r.

Pobierz: Klasa I 11-15.05

„ Jesteśmy Europejczykami”

– elementarz str. 16-19, nagranie List Hani i Henia,

– ćwiczenia polonistyczne str. 18-19,

– elementarz str. 80,

– ćwiczenia matematyczne str. 14-15.

Edukacja muzyczna: elementarz str.68.

 https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs&ab_channel=okoskorpiona

 

„Niesamowite budowle”

– elementarz str. 20-21 (uczymy się czytać),

– ćwiczenia polonistyczne str. 20-21,

– ćwiczenia matematyczne str.16-17.

 

„Niesamowite muzea”

– elementarz str. 22-23, dla chętnych poczytanka str. 70-71,

– ćwiczenia polonistyczne str. 22-23,

-ćwiczenia matematyczne str. 18-21.

 

„Ruch w mieście”

– elementarz str. 24-25,

– ćwiczenia polonistyczne str. 24,

– edukacja plastyczna –wykonaj kolaż „Miasto” instrukcja w ćwiczeniach polonistycznych str. 25,

-ćwiczenia matematyczne str. 22-25.

 

„Jesteśmy pasażerami”

– elementarz str. 26-27,

– zeszyt w linię: dź, Dź, dźwig, dzi. Dzi, dziadek, ułóż zdanie ze słowem Jadzia,

-ćwiczenia polonistyczne str. 26-29,

– ćwiczenia matematyczne str. 26-27.

Język angielski

English lesson „step by step” number 9- lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

Numer 9.

Temat: Test – Unit 5– My body.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją.

Test1 klasa I

Zadanie 1.

Popatrz na obrazki przedstawiające potworki. Zaznacz V te potworki, których opis jest prawdziwy, a znakiem X te, których opis jest nieprawdziwy. Nagranie 18.

Zadanie 2.

Popatrz na obrazki przedstawiające rodziców i dzieci. Posłuchaj nagrania 19 i zakreśl w każdej ramce odpowiedni obrazek.

Zadanie 3.

Napisz po śladzie nazwy części ciała następnie połącz je linią  z odpowiednimi  elementami na obrazku.

Zadanie 4.

Przeczytaj zdania w dymku nad rysunkiem. Narysuj brakujące części ciała zgodnie z opisem.

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 15.05. 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                 Good luck!!! Powodzenia!!!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 26 tematem lekcji – „Edytor grafiki – „Zaznacz”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 i ćwiczenia do lekcji 26 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 26 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

 

Religia

Katecheza 53

Temat: Maryja Matką Boga i moją Matką.

 1. Obejrzyj uważnie rysunek przedstawiający dzieci najpierw sprzątające figurkę Matki Bożej.
 2. Pomyśl: miesiąc maj jest najpiękniejszym miesiącem w roku, dlatego ludzie wybrali go na miesiąc poświęcony Maryi. Dlatego sprząta się wokół figurki, aby uczcić Maryję i Jej Syna. Przynosi się do figurki kwiaty, bo są one darem miłości a Maryja jest też naszą Mamą.
 3. Pokoloruj ilustrację przedstawiającą dzieci modlące się przy figurze Maryi.

 

Katecheza 54

Temat: Oddaję część Maryi Królowej Polski.

 1. Zwróć uwagę, że w miesiącu maju obchodzimy też piękne święto, w którym czcimy Maryję jako naszą Matkę i Królową Polski. Wpisz do książki datę uroczystości – 3 maj.
 2. Obejrzyj w podręczniku obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od dawna znajduje się w Częstochowie na Jasnej Górze. Obraz ten łatwo rozpoznać, ponieważ na twarzy Maryi są dwie długie rysy. Codziennie na Jasnej Górze o godz. 21:00 ludzie modlą się do Maryi Królowej Polski śpiewając „Apel Jasnogórski”.
 3. Pokoloruj obrazek przedstawiający Maryję Królową Polski.
 4. Naucz się Apelu Jasnogórskiego i zalicz telefonicznie (termin 2 tygodnie).

 

W-F

Temat: Znaczenie sportu w procesie utrzymania zdrowia.

 1. Obejrzyj wspólnie z rodzicami filmik: https://www.youtube.com/watch?v=KSmjz0wjh9M&feature=share&fbclid=IwAR3pxOVKt4Wo-CYgMAM2zxjhQGpyjXmZbAaQgy_FuMsRkpAosCdEgp3t7cs-
 2. Zaproponuj rodzicom wspólny spacer, a na nim Twoją ulubioną zabawę sportową, np. w berka.

Temat: Profilaktyka wad postawy u dzieci.

 1. Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 Temat: Ćwiczymy taniec.

 Rytmiczna rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 1. Poćwicz wybrany przez Ciebie taniec:

– Taniec Gumi miś: https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

– Taniec do piosenki z Króla Lwa : https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

Jeśli masz ochotę możesz poćwiczyć dwa  tańce. Powodzenia!

 

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r.

Pobierz: Klasa I 04-08.05

Temat 1 „Na majówkę”

– elementarz część 5 str.3,

– wpisać do zeszytu w linię daty świąt majowych i ich nazwy- prześlij zdjęcie,

– ćwiczenia polonistyczne str. 3-4,

– ćwiczenia matematyczne str. 3-5,

– zeszyt w kratkę wpisać : Kilometr to miara odległości. 1 kilometr można zapisać: 1km.

Temat 2 „Na wycieczce w lesie”

– elementarz str. 4-5- nauczyć się czytać czytanki zapisanej czarno- zielonymi sylabami  do 7.05.

– zeszyt w linię zapisać: sz, Sz, szyszka, Szymek. Ułóż i zapisz zadanie z wyrazem Tadeusz- przyślij zdjęcie.

– ćwiczenia polonistyczne str. 5-7,

– ćwiczenia matematyczne str. 6-9.

Temat 3 „Moja mała ojczyzna”

– elementarz str. 6-9, załącznik nagranie list Hani i Henia „Majowe święta”,

– ćwiczenia polonistyczne str. 8-11,

-ćwiczenia matematyczne str.  10-11.

Temat 4 „ Czekoladowy raj”

-elementarz str. 10-13,

-ćwiczenia polonistyczne str. 12-15,

-ćwiczenia matematyczne str. 12-13.

Temat 5 „Mój kraj – Polska”

– elementarz str. 14-15. Poczytanka str.69- dla chętnych,

-ćwiczenia polonistyczne str. 16-17,

– ćwiczenia dodatkowe dla chętnych – ćw. polonistyczne str. 65, 66, 77, 81,82,

– edukacja muzyczna: przypomnieć i utrwalić hymn.

 

W-F

Temat : Wiosenna gimnastyka – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w domu i na powietrzu.

 1. Rozgrzewka na świeżym powietrzu – wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
 2. Pobaw się w zabawę- „Na ziemi zostaje”: https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
 3. Zabawa „Do góry i na dół” –   https://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk

Temat : Ćwiczenia przygotowujące do gry w piłkę nożną.

 1. Rozgrzewka – wykonaj ćwiczenia z poprzedniej lekcji.
 2. Poćwicz uderzanie piłki wewnętrzną częścią stopy – https://www.youtube.com/watch?v=Qu0N8WGBrEI
 3. Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=yLlnhwzK454

Temat : Ćwiczenia przygotowujące do gry w piłkę nożną.

Powtórz rozgrzewkę oraz zestaw ćwiczeń z poprzedniej lekcji.

Religia

Katecheza 52

Temat: Pan Jezus wybiera świętego Piotra na swego zastępcę.

 1. Wysłuchaj na YouTube piosenki religijnej: Małe TGD „Góry do góry”.
 2. Uważnie obejrzyj ilustrację przedstawiającą Pana Jezusa i jego ucznia – św. Piotra. Pan Jezus ustanowił go swoim zastępcą na ziemi. Po jego śmierci wybrano jego następcę i tak jest do dzisiaj.
 3. Obecnie następcą św. Piotra i zastępcą P. Jezusa jest papież Franciszek. Mieszka w Watykanie (małe Państwo). Obejrzyj dowolny obraz papieża Franciszka w Internecie.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • Pokoloruj św. Piotra na tle bazyliki św. Piotra (to jest najważniejszy kościół i znajduje się w watykanie). Uzupełnij też zdanie, żęe obecnym papieżem jest Franciszek.
Język angielski

English lesson „step by step” number 7 and 8 – lekcja języka angielskiego „krok po kroku” numer 7 i 8.

Temat: I like tennis (lubię tenis). Dyscypliny sportu. Powtórzenie materiału z rozdziału 5.

Open your book at page 42 – otwórz swój podręcznik na stronie 42.

Zadanie 13.

Spójrz na obrazki przedstawiające różne dyscypliny sportu: 1 -tennis (tenis ziemny), 2- gymnastics (gimnastyka), 3- football (piłka nożna). Powiedz czy je lubisz: I like……

Zwróć uwagę na piłki – wielkość i kolor. Potrafisz już powiedzieć:  I’ve got a big ball. It’s black and white. Wysłuchaj nagrania 2.35

i powiedz czy opis piłki zgadza się z obrazkiem. Zatrzymuj po każdym dialogu. Odpowiedz : Yes/No.

Zadanie 14.

Dopasuj piłki 1-6 do obrazków poniżej. Podaj numer piłki do każdej dyscypliny sportu. Opisz jej wielkość i kolor.

Zadanie 16.

Przeczytaj opisy części ciała podane w ramce. Popatrz na postacie i powiedz, które opisy do nich pasują. Przykład: Number 1? Long arms, Number 2?………Sprawdź swoje odpowiedzi w nagraniu 2.37.

Zeszyt ćwiczeń.

Strona 41-43. Polecenia masz na dole strony.

 

W zadaniu 16 przyklej naklejki z ostatniej strony zeszytu z Unit 5.

Strona 79-80 Unit 5 Extra Adventure.

Karta Pracy 11 z Materiałów dodatkowych.

W materiałach dodatkowych są Karty obrazkowe – wytnij  i zagraj z rodzeństwem lub rodzicem tak jak grałeś z kolegą/koleżanką w klasie.

Za tydzień TEST – UNIT 5 MY BODY.!

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                                                Thank you . Goodbye!!!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 25 tematem lekcji – „Edytor grafiki – Tekst”.

Po zapoznaniu się z tematem zilustruj przysłowie:  „Maj bogaty sieje kwiaty”.

Napisz przysłowie pod obrazkiem, używając narzędzia „Tekst.”

Wykonaną pracę proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Biblioteka

Dla uczniów chętnych

1- „Ilustracja do przeczytanej książki” (prace oddacie po powrocie do szkoły). Pracę proszę opisać, tzn. na małej doklejonej kartce  wpisujemy autora i tytuł książki oraz swoje imię                              i nazwisko.

2- Uczniowie prowadzący „Zeszyt przeczytanych lektur, książek” dalej uzupełniają go. Zachęcam innych do założenia takiego zeszytu.

Drodzy Rodzice.

Jeżeli wasze dziecko  wykonało pracę na konkurs plastyczny z biblioteki to  proszę o przesłanie zdjęcia tej pracy na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com    ze wskazaniem do Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


Klasa I 27-30.04.2020 r.

Pobierz: Klasa I 27-30.04.2020

Temat 29 „U lekarza”

-elementarz str. 66-67, dla chętnych poczytanka str.91,

-ćwiczenia polonistyczne str.64-65,

– ćwiczenia matematyczne str. 64-67.

Temat 30 „ Dbamy o zdrowie”

– elementarz str.68-71, nagranie List Hani i Henia „Dziwna babcia”,

-ćwiczenia polonistyczne str. 66-67,

-ćwiczenia matematyczne str. 68-69.

Temat 31 „Nasze ulubione zajęcia”

-elementarz str. 72-73,

-ćwiczenia polonistyczne str. 68-69,

-ćwiczenia matematyczne str. 70-71.

Temat 32 „ Niezwykłe kolekcje”

– elementarz str.74-75,

-ćwiczenia polonistyczne str. 70-73,

-ćwiczenia matematyczne str. 72-73.

Edukacja muzyczna:

„Abecadło instrumentów”elementarz str. 83, ćwiczenia polonistyczne str. 85, nagranie dźwięki instrumentów: trąbka, flet poprzeczny, flet prosty.

W-F

Temat: Zasady bezpiecznego treningu w domu.

 1. Przygotuj miejsce do ćwiczeń, odsuń stół lub inny mebel, o który mógłbyś się uderzyć. Najlepiej ćwiczyć na macie bądź dywaniku, ponieważ zmniejszamy ryzyko poślizgnięcia się. 
 2. Ćwicz w obuwiu sportowym lub boso, nigdy w samych skarpetkach. 
 3. Przed każdym treningiem należy wykonać rozgrzewkę. Prawidłowo przeprowadzona rozgrzewka zwiększa możliwości wysiłkowe oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Rozgrzewkę robimy 10-15 minut.
 4. Gdy czujemy ból w mięśniach lub stawach, przerywamy dane ćwiczenie.
 5. Ćwiczmy zawsze we własnym tempie.
 6. Skacząc, zawsze uginaj kolana.
 7.  Dbaj o prawidłową technikę wykonania ćwiczeń.
 8. Staraj się ćwiczyć wtedy, kiedy w domu jest jeszcze inna osoba, by w razie potrzeby

 mogła udzielić Ci pomocy.

 1. Zadbaj o miejsce do ćwiczeń, przewietrz pokój.
 2. Pamiętaj o nawadnianiu organizmu.

Temat: Zabawy poprawiające koordynację i skoczność.

 1. Rozgrzewka – wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
 2. Wykonaj ćwiczenia ze skakanką: https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k
 3. Wykonaj ćwiczenia z użyciem nowego przyboru  (butelki): https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

Temat: Pokonywanie toru przeszkód.

 1. Wykonaj rozgrzewkę – ćwiczenia z poprzedniej lekcji.
 2. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód:  https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg
 3. Wykonaj ćwiczenia – tor przeszkód: https://www.youtube.com/watch?v=keebzVw23k4

Zachęcam do codziennej aktywności fizycznej (przez około 30 minut). Wykonujcie ćwiczenia, które znacie z lekcji lub takie, które najbardziej  lubicie, z przyborami (np.  piłka, skakanka) lub bez. Ćwiczcie w przewietrzonym pokoju, przy otwartym oknie lub jeśli to możliwe na świeżym powietrzu. Powodzenia!

Informatyka

Proszę zapoznać się z 24 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Alt(prawy) + Shift”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 z podręcznika i ćwiczenia do lekcji 24 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 24 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Język angielski

English lesson „step by step” number 5 – lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

numer 5.

HELLO !!! How are you today?

 

Temat: Przymiotniki – długi, krótki. Części ciała.

Open your book at page 39 – otwórz swój podręcznik na stronie 39.

 

Zadanie 7.

Nagranie 2.27 – wysłuchaj 4 opisów postaci i wskaż je na obrazku – str 38 i 39, podając właściwą liczbę.

Zadanie 8.

Zwróć uwagę na obrazki. Masz wyróżnione pewne fragmenty. Powiedz o każdym odpowiadając na moje pytania:

 1. Long hair or short hair?
 2. Long legs or short legs?
 3. Long fingers or short fingers?

Następnie uzupełnij KARTĘ PRACY  12 . (oddzielna kartka z materiałów dodatkowych).

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 39. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 39.

Nagranie 2.28 –  zadanie 7.

Polecenia masz na dole strony.

 

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                                                Thank you . Goodbye!!!

English lesson „step by step” number 6 – lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

Numer 6

 

Temat: Story time. Słuchanie historyjki.

Open your book at page 40 – otwórz swój podręcznik na stronie 40.

Zadanie 9.

Spójrz na obrazki przedstawiające naszych bohaterów – Minnie, Mickey and Pluto.

Posłuchaj historyjki w wersji aktorskiej – nagranie 2.29 – 

i w wersji lektorskiej – nagranie 2.30

Mirrors – lustra , come on – chodź/ chodźmy.

Ponownie odtwórz historyjkę zatrzymując po jej poszczególnych częściach i odpowiedz na pytania:

Obrazek 1 Who’s this?

Obrazek 2  ( w lustrze) Has Minnie  got long or short legs?

Obrazek 3 ( w lustrze) Has Mickey got a small tummy or a big tummy?

Obrazek 4 (w lustrze) Has Pluto got a big head or a small head?

Obrazek 5 Is Mickey happy?

Obrazek 6 Has Pluto a big nose or a small nose?

 

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 40. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 40.

Nagranie 2.31 – wersja aktorska i nagranie 2.32  – wersja lektorska –  zadanie 9.

w wersji lektorskiej

Polecenia masz na dole strony.

 

Jeśli wykonałeś/aś zadania według podanego schematu i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

                                                Thank you . Goodbye!!!

 

Religia

Katecheza 51

Temat: Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie.

 1. Obejrzyj film dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=-p5gFWKgQCw
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny pod ilustracją w podręczniku.
 3. Zwróć uwagę na słowa P. Jezusa. Pan Jezus porównał siebie do dobrego Pasterza a nas do owieczek. Każdy z nas powinien starać się o to, aby być blisko Pana Jezusa. Z Nim nigdy nie zbłądzimy w drodze do nieba.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • Pokoloruj ilustrację: Pan Jezus i dziecko (kolory dowolne).

*proszę o zaliczanie brakujących Aktów (u niektórych uczniów);

*proszę także o nadesłanie dwóch prac plastycznych na ocenę: Katecheza 44: palma i Katecheza 50: rysunek wskazujący miejsca gdzie możemy przekazywać prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa (oczywiście tylko uczniowie, którzy jeszcze nie nadesłali).

 


VI tydzień  20-24.04.2020 r.

Pobierz: 

Temat 24 „Wiosenne porządki”

 • elementarz str. 52-55,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 52-53.
 • zapisujemy w zeszycie: rz, Rz, rzeka, Grześ.
 • ćwiczenia matematyczne str. 54-55.

Temat 25 „Do czego potrzebny jest wiatr”

 • elementarz str. 56-57,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 54-55.

Temat  26 „Święto drzewa”

 • elementarz str. 60-61,
 • ćwiczenia polonistyczne str.56-57,
 • ćwiczenia matematyczne str. 56-57.

Temat 27 „Historia dzbanka”

 • elementarz str.62-63,
 • ćwiczenia polonistyczne str. 58-59,
 • zeszyt linia: dz, Dz, dzbanek.
 • ćwiczenia matematyczne str. 58-60.

Temat 28 „Segregujemy odpady”

 • elementarz str.64-65,
 • ćwiczenia polonistyczne str.60-63,
 • ćwiczenia matematyczne str. 62-63
W-F

Wykonaj ćwiczenia z podanego linku:  https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Poproś rodzica, aby zrobił Ci zdjęcie podczas ćwiczeń, a następnie prześlij je na adres: mdudzinska@poczta.onet.pl  do 23 kwietnia do godz. 14.00

Jeśli nie masz piłki wykonaj ćwiczenia z linku: https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

 i prześlij zdjęcie na wyżej podany adres.

Informatyka

Proszę zapoznać się z 23 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Alt(prawy)”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 z podręcznika i ćwiczenia do lekcji 23 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania 2 i 3 z podręcznika proszę zapisać w utworzonym wcześniej folderze na pulpicie swojego komputera. Następnie zapisany plik z zadaniami z tematu 23 (tylko zad. 2 i 3 z podręcznika) proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

Bardzo proszę nie przysyłać zadań z płyty, bo nie wszyscy mają możliwość z niej korzystać!

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Język angielski

English lesson „step by step” number 4- lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

numer 4.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad?

Temat: Test – Unit 4 – Food.

Otwórz test i wykonuj polecenia zgodnie z podaną instrukcją.

Pobierz test

Zadanie 1.

Spójrz na obrazki przedstawiające produkty spożywcze. Twoim zadaniem będzie zakreślić w każdej ramce (od 1 do 6) obrazek, którego nazwę usłyszysz. Włącz nagranie 14 – zatrzymuj po każdym zdaniu.

Zadanie 2.

Posłuchaj nagrania 15  i w chmurce obok chłopca narysuj produkty spożywcze, które on lubi.

Zadanie 3.

Popatrz na obrazek przedstawiający przyjęcie urodzinowe Marty. Posłuchaj nagrania 16 i zakreśl obrazki przedstawiające produkty spożywcze, które lubi Marta.

Zadanie 4.

Posłuchaj nagrania 17 i narysuj w ramkach produkty spożywcze, które usłyszysz.

Jeśli pojawią się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Oczekuję Waszych testów  do piątku 24 kwietnia 2020 na podanym wyżej adresie mailowym.

                                 Thank you . Goodbye!!!

Religia

Katecheza 50

Temat: Apostołowie mówią o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

 1. Uważnie obejrzyj ilustrację biblijną w podręczniku przedstawiającą Apostołów głoszących i słuchających ich ludzi.
 2. Przeczytaj tekst biblijny pod ilustracją.
 3. Wysłuchaj na platformie com piosenkę religijną – „Spotkał mnie dziś Pan”.
 4. Wykonaj zadanie w podręczniku:
 • narysuj miejsce, gdzie możemy przekazywać prawdę o Zmartwychwstaniu P. Jezusa (takie miejsca to kościół, dom, lekcja religii).

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Proszę o kontakt telefoniczny uczniów, którzy dotąd nie zaliczyli brakujących aktów.

 

 


V tydzień 15-17.04.2020 r. pobierz: Materiały do samodzielnej pracy klasa I od 15-17.04

Temat 20 „Śpiąca królewna”

Śpiąca Królewna – audio 1

– elementarz str. 42-43,

– ćwiczenia polonistyczne str. 44-46.

Temat 21 „Strach ma wielkie oczy”

– elementarz  str.44- 45,

– ćwiczenia polonistyczne str. 47,

– elementarz  str. 100,

– ćwiczenia matematyczne str. 46-47.

Temat 23 „Strażacy w akcji”

– elementarz str. 50- 51,

http://www.dziecionline.pl/maluch/bajki/strazak/poczatek.htm

-ćwiczenia polonistyczne  str. 50 – 51,

-ćwiczenia matematyczne str. 48,49,53.

W-F
 1. Wykonaj ćwiczenia z podanego linku: https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne  (wykorzystaj szablon  „ruletka” lub „otwórz okno” i każde z ćwiczeń wykonaj  minimum 1x)
 2. Dołącz do zabawy i przygotuj sałatkę owocową – „Sałatka owocowa”: https://www.youtube.com/watch?v=9KvDK9egVBU
 3. Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami w następujące zabawy:

Zabawa ruchowa ”Maszynista zuch” –https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik

Zabawa rytmiczno- taneczna „Nie chcę cię” – https://www.youtube.com/watch?v=MMlx_1ja9XI

Pląs „Dwóm tańczyć się zachciało” – https://www.youtube.com/watch?v=oELLnyuGw5A

Informatyka

Proszę zapoznać się z 22 tematem lekcji – „Edytor tekstu – Podkreślenie”.

Następnie wykonać ćwiczenia 1-3 z podręcznika i ćwiczenia do lekcji 22 zamieszczone na płycie.

Wykonane zadania z podręcznika proszę zapisać w utworzonym folderze pod nazwą „imię i pierwsza litera nazwiska kl.1” (np. Tomek Z kl. 1) następnie przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl

W razie problemów proszę o kontakt 691340660

Język angielski

English lesson „step by step” number 3  – lekcja języka angielskiego „krok po kroku”

numer 3.

HELLO !!! How are you? Are you happy? Sad?

Temat: Stretch your body 1,2,3. Nauka piosenki.

Open your book at page 38. – otwórz swój podręcznik na stronie 38.

Zadanie 5.

Spójrz na małe obrazki.

Pod nr 1:

Long hair – długie włosy, short hair – krótkie włosy

Pod nr 2:

Long fingers – długie palce, short fingers – krótkie palce.

Nagranie 2.24 – posłuchaj i wskaż opisane obrazki.

Zadanie 6.

Nagranie 2.25 – posłuchaj piosenki o różnych częściach ciała. Pojawi się słowo „stretch”, które znaczy „rozciągnij”.

Nagranie 2.26 – zaśpiewaj z  wersją karaoke.

 

Zeszyt ćwiczeń.

Open your workbook at page 38. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 38.

Polecenia masz na dole strony.

Jeśli wykonałeś/aś  zadania według podanego schematu  i nie masz pytań, wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe to otrzymujesz „odznakę GREAT WORK”. – „Wspaniała praca”

Zapisuj na kartce każdą uzyskaną odznakę – data i temat lekcji.

Jeśli pojawiły się problemy – napisz Mamo/Tato maila agaalipska@wp.pl bądź skontaktuj się przez Messenger.

Thank you . Goodbye!!!

Religia 

Katecheza 49

„Przeżywam radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa”

Uważnie obejrzyj ilustrację biblijną w książce. 

Przeczytaj tekst biblijny pod ilustracją. 

Narysuj paschał (świecę) – łącząc kropki.

Wpisz litery w odpowiednie kratki, a dowiesz się jakie słowo wyraża radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa.

 

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Temat 13 „Małe i duże zwierzęta”

 • elementarz str. 27-29, 
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str 28-31, tekst do czytania str. 102
 • zeszyt linia: zi, Zi, Kazio, ziarno,
 • ćwiczenia matematyczne str. 30-31.

Temat 14 „Niespodzianki wiosny”

 • elementarz str. 30-31- opis ilustracji i udzielenie odpowiedzi na pytania pod tekstem- ustnie,
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str 32-33.
 • ćwiczenia ed. matematyczna str.32-33.

Temat 15 „Ptaki wracają”

 • elementarz str. 32-33,
 • ćwiczenia ed. polonistyczna str. 34-35,
 • ćwiczenia ed. matematyczna 34-35.

I tydzień – 16-20.03.2020 r.

 • Elementarz strona 24-25- czytamy i wykonujemy zadania z ćwiczeniówki z edukacji polonistycznej do strony 25.
 • Ćwiczenia z edukacji matematycznej do strony 25, ćwiczenia dodatkowe do strony 86.
 • Dodatkowo utrwalać dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.
 • Czytać wybrane książeczki po 15 min. dziennie. 

Język angielski

 • Powtórzenie treści rozdziału 4 – Food – podręcznik str. 28-35.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 28-35. Extra Adventure 4 str. 77-78.