Klasa VIII B – zagadnienia do zrealizowania

12 TYDZIEŃ 02.06 –  05.06

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B-12 tydzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

                                                                                                                              Temat: Cechy dobrego stylu. Etykieta językowa.

1. Cechy stylu:                                                                                                                                                  – jasność, prostota, dynamiczność, zwięzłość, konkretność, konstrukcyjność, stosowność, spójność.

2. Warunki udanej komunikacji.   Język powinien być dostosowany do: 

 • charakteru wypowiedzi ( oficjalna czy nieoficjalna);
 • przewidywanego odbiorcy ( np. jego pozycji społecznej, przynależności do grupy, relacji między nadawcą a odbiorcą;
 • sytuacji ( np. odnoszenie się do wypowiedzi innych osób).

3. Zasady etyki mowy:

 • uczciwość – trzeba mówić prawdę;
 • wzajemny szacunek – należy unikać obrażania, ośmieszania, zastraszania rozmówcy.

4. Intencje wypowiedzi to m.in.:

 • aprobata, np. Podoba mi się ten pomysł.
 • dezaprobata ,np. Mógłbyś się lepiej zachować;
 • negacja, np. To nieprawda!
 • prowokacja, np. I co – wyrzucicie mnie ze szkoły?
 • rozkaz, np. Zostaw to!
 • prośba, np. Czy mógłbyś mi pomóc?
 • obietnica, np. Wiosną kupię ci nowy rower.
 • ostrzeżenie, np. Nie radzę tego robić.

5. Etykieta językowa – to używanie w przyjętym języku odpowiednich formuł grzecznościowych.

Temat: Perswazja i manipulacja językowa.

Perswazja- nakłanianie kogoś do czegoś, przekonywanie o czymś.  Najczęściej wykorzystywane w perswazji środki językowe to:

 • apel
 • wyrazy wskazujące na konieczność działań czy powinności (trzeba, należy, wypada );
 • bezpośrednio wyrażone żądania, rozkazy, zakazy,np. Nie pozwolę , żeby ich dręczono.

Manipulacja językowa –wpływanie na czyjeś poglądy w sposób nieuczciwy, niejawny.

Osoba manipulująca pragnie osiągnąć własne korzyści, ale ukrywa ten cel.  Wypowiedzi o charakterze manipulacyjnym występują często w reklamie i propagandzie politycznej. Skuteczność manipulacji zależy od stopnia świadomości odbiorcy.

Temat: Wypowiedzi monologowe i dialogowe.

1. Wypowiedzi monologowe– wypowiedzi jednej osoby:

·         dziennik – notatki o charakterze osobistym prowadzone codziennie ( dziennik literacki, podróży, blog )

·         pamiętnik – wspomnienia spisywane przez kogoś, oparte na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach ( np. „ Pamiętnik z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego);

·         przemówienie – oficjalna wypowiedź okolicznościowa skierowana do jakiegoś zgromadzenia ( np. orędzie, kazanie ).

2. Wypowiedzi dialogowe .                                                                                Dialog – rozmowy dwóch osób, np. bohaterów powieści czy filmu.

Formy dialogowe:

 • dyskusja – wymiana opinii między osobami o odmiennych poglądach ( np. burza mózgów, czyli zbieranie pomysłów rozwiązania problemu; dyskusja panelowa- dyskusja grupy specjalistów);
 • wywiad – rozmowa z drugą osobą na określony temat, przeznaczona do opublikowania w prasie, telewizji, radiu lub Internecie.

Sprawdzian podsumowujący naukę w klasie VIII szkoły podstawowej. Termin oddania – 3. 06. 2020.

Pozostałe testy przekazane w teczkach – czas realizacji do 8. 06. 2020.

Język angielski ·         konsultacje wg harmonogramu

·         testportal – piątek g. 11.00

·         discord – piątek g. 13.00

·         e-mail – karta pracy nr 1 – e-mail musi być napisany RĘCZNIE!

KARTA PRACY NR 1 – angielski – klasa 8

·         dodatkowe zadania egzaminacyjne – podane będą na grupie na FB

 

Język niemiecki

 

 We wtorek zostanie przesłana na grupę kartkówka.

Thema: Wenn ich mehr Zeit hätte! – Gdybym miał więcej czasu! Wyrażanie życzeń i marzeń.

 1.      W języku niemieckim życzenia oraz marzenia możemy wyrażać w następujący sposób:

(przepisz do zeszytu)

Ich möchte … – Chciałbym…….

Ich möchte viel Geld verdienen. – Chciałbym zarabiać dużo pieniędzy.

 

Ich hätte gern…. – Chciałbym ……

Ich  hätte  gern ein schnelles Auto. – Chciałbym mieć szybki samochód.

Ich wünschte ….. – Chciałbym….

Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für dich. – Chciałbym mieć więcej czasu dla ciebie.

Wenn ich doch reich wäre! – Gdybym był bogaty!

Wenn ich doch mehr Zeit hätte!- Gdybym miał więcej czasu!

Es wäre schön, wenn ….   – Byłoby pieknie, gdyby ….

Es wäre schön, wenn,  ich nicht arbeiten müsste. –Byłoby pięknie, gdybym nie musiał pracować.

Es wäre schön, wenn ich meine Freundin treffen würde. – Byłoby pieknie, gdybym spotkała moją przyjaciółkę.

2.      Zapoznaj się z formami trybu przypuszczającego czasowników modalnych:

(przepisz tabelę do zeszytu)

 

  können

 

müssen dürfen sollen wollen
ich könnte müsste dürfte sollte wollte
du könntest müsstest dürftest solltest wolltest
er/sie/es könnte müsste dürfte sollte wollte
wir könnten müssten dürften sollten wollten
ihr könntet müsstet dürftet solltet wolltet
sie/Sie könnten müssten dürften sollten wollten

 

Es wäre schön, wenn,  ich schwimmen könnte. –Byłoby pięknie, gdybym umiał pływać.

Es wäre schön, wenn mein Vater nicht so viel arbeiten müsste. – Byłoby pieknie, gdyby mój tata nie musiał tak dużo pracować.

3.      Wykonaj zadania 19 str. 67 z podręcznika oraz ćwiczenie 21 i 22 str.52 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Thema: Wovon träumen sie? –  O czym oni marzą?

1.      Zapoznaj się ze słownictwem do tekstu z podręcznika 15/66 i przepisz do zeszytu:

seit fünf Jahren – od pięciu lat

früh Feierabend machen – wcześnie kończyć pracę

ins Finale kommen – wejść do finału

auf der Bühne stehen – stać na scenie

die Zuschauer – widzowie

zujubeln – wiwatować

der Autounfall – wypadek samochodowy

an den Rollstuhl gefesselt sein – być przykutym do wózka inwalidzkiego

auf einer Wiese – na łące

mit nackten Füssen – gołymi stopami

an der Expedition teilnehmen – wziąć udział w ekspedycji (wyprawie)

auf dem Gipfel – na wierzchołku/na szczycie

Przeczytaj tekst 15/66 w podręczniku, a następnie wykonaj zadanie 16/67  – dopasuj wypowiedzi do osób (do jednej osoby może pasować więcej wypowiedzi). Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.

Historia Temat: Polska po II wojnie światowej – powtórzenie i  utrwalenie wiadomości.

Proszę powtórzyć tematy :

Początki władzy komunistów.  Opór społeczny wobec komunizmu (dział IV).                                        

Zwróćcie uwagę na: przesiedlenia ludności (mapa), postawy Polaków, sfałszowane wybory, podziemie antykomunistyczne, represje antykomunistyczne.                                                                              W ramach utrwalenia proszę obejrzeć film:                                                                                                   Niezłomni Ziemi Kieleckiej – Polskie drogi do niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=xSdGgPAIY-I

Zeszyt przedmiotowy: Wymień bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego Ziemi Kieleckiej.

WOS

 

 

Temat 1 : Wiadomości – serwis informacyjny.

Obejrzyj serwis informacyjny na dowolnym kanale TV w ciągu bieżącego tygodnia – zapisz w zeszycie datę, godzinę, stację TV.

Temat 2 : Kraje bogate, kraje biedne.

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– formułować sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 5 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

·         „Najbogatsi i najbiedniejsi” – przeanalizuj dane statystyczne, wskaż kraje na mapie świata;

·         przeczytaj historię młodych ludzi i porównaj ich sytuację życiową tekst: „Punam, Moses i Ty”;

·         zastanów się co się robi, żeby „Świat nie pękał|?”;

·         przeczytaj tekst „Lekarze bez granic” oraz „Długi, które trzeba spłacić” – pomyśl jakie działania trzeba podjąć, żeby poprawić los mieszkańców?”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.      Kraje bogate i biedne – życie mieszkańców.

2.      Sytuacja dzieci – lepiej, ale czy dobrze?

3.      Świat – globalna wioska.

4.      Polska i globalne Południe – organizacje pozarządowe: Polska Akcja Humanitarna ( PAH ), Caritas Polska, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Zielona Sieć, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

Na zakończenie zastanów się: Co to znaczy być obywatelem świata? Jakie cechy i umiejętności powinieneś mieć, jakie obowiązki wiążą się z tą rolą? – swoje przemyślenia możesz zapisać w zeszycie.

Dla chętnych – możesz poszerzyć swoją wiedzę klikając w koss online – link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Najbogatsi%20i%20najbiedniejsi

 

Geografia

 

 

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.

Podręcznik str. 180-185 – opracuj zagadnienia:

–  status prawny Antarktydy,

 – badania obszarów okołobiegunowych,

 – zakres współcześnie prowadzonych badań,

–  polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych,

–  warunki życia w polarnej stacji badawczej.

·         Zeszyt ćwiczeń str.83-86.

 

Biologia

Temat – Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ( str.157 – 163). Zwróćcie uwagę na          

·         pojęcie różnorodności biologicznej  

·         sposób użytkowania ekosystemów 

W zeszycie wpiszcie temat lekcji oraz wyjaśnijcie pojęcie różnorodność biologiczna.                         W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 4.        

Praca dla uczniów zainteresowanych: Wyszukaj informacji o ekosystemach o największej różnorodności biologicznej na Ziemi i ich zagrożeniach. Pracę proszę odesłać na e-mail nauczyciela.        

Więcej informacji do lekcji umieszczonych będzie we wtorek na WSiPnecie.                                   

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Powtórzenie wiadomości z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Obejrzyj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw (44 min)

Rozwiąż: Zadania:1, 2, 3, 4, 5 – podręcznik str.220 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.123-124

05.06.( piątek) praca klasowa z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Praca klasowa zostanie przesłana w godz. 10 – 10.30 drogą mailową! Czas odesłania pracy upływa o godz.11.30.

 

Fizyka

 

 

Temat: Wady wzroku .

Wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej .

Link do lekcji: https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku—krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Temat tygodnia : Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Na stronie https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

znajdują się zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki, które zgodnie z wytycznymi CKE wchodzą w zakres tematyczny egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie posiada obszerne rozwiązanie krok po kroku

Na stronie https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania.htm znajdują się zestawy zadań powtórkowych wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Od wtorku do piątku  należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań.

Lekcja 1 (2.06) Obliczenia procentowe

https://szaloneliczby.pl/procenty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990407-powtorka-z-matematyki-Obliczenia-procentowe.htm

Proszę rozwiązać i odesłać test umieszczony na platformie Wsipnet

Lekcja 2 (3.06) Wyrażenia algebraiczne

https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990405-powtorka-z-matematyki-Wyrazenia-algebraiczne.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

Lekcja 3 (5.06) Równania

https://szaloneliczby.pl/rownania-zadania-egzamin-osmoklasisty/ 

 https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990403-powtorka-z-matematyki-Rownania-z-jedna-niewiadoma.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

EDB Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 05.05.2020 r. 

Przypominam:

1.      „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.      Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.      Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”.

4.      Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8 wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.      Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka

 

Informatyka wypada w tym tygodniu 1 czerwca, czyli w dzień wolny od zajęć dydaktycznych dlatego nic nie jest zadane. Proszę przysłać zaległe prace. Ewentualny czas wolny proszę poświęcić na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.  

 

 


TYDZIEŃ 11    25.05 –  29.05

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B-11tydzień

 

Język polski I. Temat : Jak omawiać środki artystyczne?

Notatki do zeszytu i do nauki   

1. Wskazywanie w tekście środków artystycznych nie wystarczy. Istotniejsze jest wyjaśnienie ich funkcji, czyli wytłumaczenie , co dzięki nim zyskuje tekst, jak oddziałują na czytelnika, jakie sensy i znaczenia sugerują.

·         Analiza tekstu- to odnajdywanie i wskazywanie środków.

·         Interpretacja – sformułowanie swojego sposobu rozumienia tekstu.

2. Analiza i interpretacja wiersza „ Listy” M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej

·         „Do pieca, miłosny zeszycie!

·         Do pieca, listy – stos cały!

·         A żeście z ognia powstały,

·         więc w ogień się obrócicie!”

Ø  Wykrzyknienia – podkreślają gniew, złość i bezradność osoby mówiącej.

Ø  Apostrofa – adresatem wypowiedzi są listy, w których dochodziło do wyznań miłosnych. Są one niejako świadkiem minionego uczucia.

Ø  Epitet – miłosny- wskazuje na charakter listów; to pewnie intymny pamiętnik, dziennik.

Ø  Powtórzenie – do pieca – wskazuje, że wielkie uczucie minęło, a niszczenie pamiątek po nim budzi silne uczucie.

Ø  Metafora – „ żeście z ognia powstały” – nawiązanie do „ Biblii” – „ prochem jesteś i w proch się obrócisz” . Ogień – to wybuch wielkiego uczucia ,ale gdy miłość przemija, w ogniu może nastąpić jej koniec- przemiana w proch.

II.Temat: Literatura i inne dziedziny sztuki.

1. Sztuka to m.in. literatura, muzyka, malarstwo, film, teatr.

Niektóre dzieła wykorzystują różne dziedziny sztuki, np.

·         komiks- obraz i słowo,

·         opera – muzykę i słowo,

·         film – obraz, słowo, muzykę.

2. Terminy:

·         Adaptacja – przetworzenie utworu literackiego na potrzeby filmu lub teatru.

·         Karykatura- wyolbrzymienie, przerysowanie cech kogoś lub czegoś; często stosowana w dziełach satyrycznych.

·         Parodia – naśladowanie innego dzieła w celu ośmieszenia go.

·         Kultura popularna – to typ kultury kierowany do dużej grupy ludzi; powszechnie dostępna uwzględniająca potrzeby przeciętnego odbiorcy.

3. Rodzaje filmu

·         -dokumentalny

·          fabularny

·         animowany.

Gatunki filmowe to m.in. western, melodramat, horror, komedia, sensacyjny, science fiction.

Język filmu – kadr, ujęcie, scena, plan, montaż.

4. Sztuki plastyczne -malarstwo, rzeźba, architektura, plakat, grafika, fotografia.

III.Temat: Fleksja – czasownik.

1. Czasownik

 • określa czynność, stan, proces;
 • odpowiada na pytania: co robi?, co się dzieje?, w jakim jest stanie?
 • odmienia się przez osoby ( koniugacja), czasy, liczby, strony, tryby.

Wyróżniamy czasowniki:

 • przechodnie- występują w stronie czynnej i biernej,np. grał, jest grany.
 • nieprzechodnie- tylko w stronie czynnej – spał, powiedział. np

Aspekt czasownika:

 • dokonany- mówi o czynności skończonej w przeszłości lub przyszłości,. napisałem- napiszę ,
 • niedokonany- mówi o czynności nieskończonej i występuje w trzech czasach, np. pisałem- piszę – będę pisał.

2. Nieosobowe formy czasownika:

 • bezokolicznik- c, – ć np. myśleć, piec, iść, gryźć;
 • formy zakończone na – no , – to, np.wykonano, pominięto;

imiesłowy :

 • przymiotnikowe- czynne – ący, -ąca, -ące;
 • bierne – ny, – ty, – ony, – ta, – te.
 • przysłówkowe- współczesne – ąc
 • uprzednie – łszy, – wszy.

II.Fleksja- odmienne części mowy.

Deklinacja-to odmiana przez przypadki.

1. Rzeczownik- kto?, co?;

 • nazwy osób, zwierząt, ludzi, roślin, zjawisk, cech,
 • odmienia się przez przypadki i liczby,
 • występuje w rodzaju męskim, żeńskim, nijakim.

2. Przymiotnik- jaki?, który?, czyj?;

 • oznacza cechy;
 • odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaj.

Stopniowanie przymiotników( przysłówków odprzymiotnikowych) proste opisowe nieregularne

 • stopień równy stary miękki duży
 • wyższy starszy bardziej miękki większy
 • najwyższy najstarszy najbardziej miękki największy.

3. Liczebniki- ile?, ilu?, który z kolei?;

– oznacza liczbę, kolejność.

Typy liczebników:

 • główne – jeden, osiem, sto, dwa;
 • porządkowe – pierwszy, ósmy, drugi,
 • ułamkowe – pół, ćwierć, półtora;
 • nieokreślone – kilka, wiele;
 • zbiorowe – dwoje, troje , sześcioro, sto dwoje.

4. Zaimki – zastępują inne wyrazyw zdaniu.

Typy zaimków:

 • rzeczowne np. co, kto, ten, nic, siebie, nikt;
 • przymiotne np. jaki, taki, ten, czyj, który, mój;
 • przysłowne np. jak, tak, gdzieś, wtedy, wszędzie;
 • liczebne np. tyle, ile, ileś.

III.Napisz sprawozdanie z dowolnego filmu nakręconego na podstawie jednej z lektur szkolnych.

Pamiętaj! Sprawozdanie składa się z części informacyjnej i komentarza.

Język angielski · karta pracy nr 1 – E-mail (odesłać do nauczyciela) – email musi być napisany ręcznie! KARTA PRACY – VIII – ANGIELSKI – 11 TYDZIEŃ

·  mini – zadania egzaminacyjne – platforma testportal – 2 części x 30 min

·  lekcje online – platforma discord – 2 lekcje x 45min

·  konsultacje w szkole

terminy zadań na platformach oraz lekcji i konsultacji będą podane w Niedzielę 24 maja na grupach klasowych na FB

Język niemiecki

 

Thema: Was ziehen sie an? Co oni zakładają?

 der Anzug – garnitur

der Hut-  kapelusz

der Rock – spódnica

der Pullover – sweter

der Mantel – płaszcz

die Hose – spodnie

die Bluse – bluzka

 

die Jeans- jeansy

die Jacke – kurtka

die Lederjacke – skórzana kurtka

 

das Kleid – sukienka

das Hemd – koszula

das Top – top

das T-Shirt – t-shirt

das Sweatshirt – bluza

die Sandalen – sandały

die Stiefel – kozaki

die Schuhe – buty

anziehen – zakładać, ubierać

tragen-nosić

abgetragen – znoszony

 

  r. m. r. ż r. n. l. mn.
rodzajnik określony der die das die
rodzajnik nieokreślony ein eine ein ————

 

 Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku

   r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Nominativ/Mianownik ein eleganter Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid  elegante Sandalen
Akkusativ/Biernik einen eleganten Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid elegante Sandalen

Odpowiedz na pytania, wykorzystaj słownictwo z ramki ćw. 13/65 w podręczniku. Zapisz w zeszycie

·         Was zieht Sebastian an? Sebastian zieht einen klassischen Anzug an.

·         Was zieht Till? …………………………………………………………………………

·         Was zieht Jessica?……………………………………………………………………..

·         Was zieht Sören?……………………………………………………………………….

·         Was zieht Ramona?…………………………………………………………………..

Wykonaj ćwiczenie 16/50 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.

Thema: Was würdest du tun, wenn…….? – Co zrobiłbyś, gdybyś…..?

 W języku niemieckim przypuszczenia, życzenia oraz uprzejme prośby możemy sformułować, stosując tryb przypuszczający.

Czasowniki sein i haben mają następujące formy trybu przypuszczającego:

sein                                                                       haben

ich wäre        (ja byłbym)                                           ich hätte (ja miałbym)

du wärest      (ty byłbyś)                                            du hättest (ty miałbyś)

er/sie/es  wäre                                                           er/sie/es hätte

wir wären                                                                    wir hätten

ihr wäret                                                                      ihr hättet

sie/Sie wären                                                              sie/Sie hätten

Formy trybu przypuszczającego czasowników regularnych i większości nieregularnych tworzy się za pomocą konstrukcji würde + bezokolicznik.

 (Przepisz odmianę i przykłady do zeszytu)

würde

ich würde                             wir würden

du würdest                           ihr würdet

er/sie/es würde   sie/Sie würden

 

Ich würde ein neues Auto kaufen. – Kupiłbym nowy samochód.

Du   würdest Karriere machen. – Ty zrobiłbyś karierę.

Wir würden ins Gebirge fahren. – My pojechalibyśmy w góry.

Zapoznaj się ze zdaniami wyrażającymi przypuszczenia. Zwróć uwagę na formy czasowników, jakie zostały użyte do wyrażania przypuszczeń. Przepisz zdania do zeszytu.

·         Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. – Gdybym był bogaty, kupiłbym duży dom.

·         Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich jeden Tag meine Freunde besuchen. – Gdybym miał dużo czasu, odwiedzałbym każdego dnia moich przyjaiół.

·         Wenn ich Probleme hätte, würde ich mit meinen Eltern darüber sprechen. – Gdybym miał problemy, porozmawiałbym o tym z rodzicami.

Wykonaj w zeszycie zadanie 9/73 oraz 20/68 z podręcznika. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Historia Temat: Polska i świat w nowej epoce – powtórzenie.

 Podsumowanie rozdziału – podręcznik str.266, 267, 268 – proszę przeanalizować .

 Zwróćcie uwagę na oś czasu,  przy tematach.

Zeszyt ćwiczeń: Podsumowanie rozdziału VI. Sprawdź, czy potrafisz (str. 118 – 120 ).

Temat: Sprawdzian. Polska i świat w nowej epoce.

Proszę rozwiązać test. Test będzie dostępny w piątek (29.05.2020r.) o godz.10:00.  

Test historia kl. VIII

Proszę, aby wszyscy w ciągu godziny od udostępnienia przesłali na adres mailowy:  katarzyna.chuda2305@gmail.com

WOS

 

 

Temat 1 :Wspólna Europa jak i po co?

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wymienić cele działania Unii Europejskiej;

– przedstawić  podstawowe korzyści  związane z obecnością Polski w UE.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 3 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

·         droga do wspólnej Europy;

·         znajdź na mapie – wskaż obecnych członków UE;

·         działać sprawniej – znaczenie traktatów;

·         główne instytucje oraz budżet UE.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Unia Europejska – ponadnarodowa organizacja gospodarczo – polityczna.

2.       Trzy filary UE: Filar I – gospodarka, Filar II – polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, Filar III – sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości.

3.       Droga do wspólnej Europy – cztery traktaty: Traktaty rzymskie ( 1957r. ) – powstanie EWG, Traktat z Maastricht ( 1992r. ) – powołanie do życia UE, obywatelstwo unijne, Traktat z Nicei ( 2000r. ) – reformujący skład i strukturę organów UE, Traktat Lizboński ( 2007r. ) usprawnienie funkcjonowania instytucji unijnych.

4.       Cztery wolności obowiązujące w UE : wolny przepływ towarów, usług, pieniądza, osób.

5.       Główne instytucje UE: Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

6.       Budżet unijny : dochody i wydatki.

Na zakończenie zastanów się jak ty możesz wpływać na to co dzieje się w UE ? – zapoznaj się w tym celu z tekstem „ Młody też może! „ koss online – link poniżej.

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Cztery%20traktaty

 

Temat 2 : Narody Zjednoczone.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku oraz wejdź w ceo koss online rozdział VIII temat 4 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wyjaśnić jaką rolę pełnią organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie;

– przedstawić cele, metody, działania oraz najważniejsze organy ONZ;

– wyjaśnić kim jest uchodźca oraz scharakteryzować jego sytuację w Polsce i na świecie.

Lekcję przeczytaj w kos online i przeanalizuj według punktów :

·         „Główne cele ONZ” – przeczytaj fragmenty Karty Narodów Zjednoczonych;

·         „Przykłady działań ONZ”;

·         „W Radzie Bezpieczeństwa”;

·         „Uchodźcy w Polsce”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Organizacja Narodów Zjednoczonych ( ONZ ) jest organizacją międzynarodową do której należy większość państw na świecie; powstała w 1945r., siedziba – Nowy York; cele: tłumienie wojen, rozwijanie współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw.

2.       Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne – przedstawiciele wszystkich państw, Rada Bezpieczeństwa – odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie, Sekretariat – organizuje i koordynuje pracami organizacji, na czele stoi sekretarz generalny ONZ.

3.       Organizacje wyspecjalizowane ONZ min.: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), Fundusz NZ na rzecz Dzieci (UNICEF)

4.       Pomoc uchodźcom – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Na zakończenie: przeczytaj tekst „Uchodźcy w Polsce” i odpowiedz na pytanie kim jest uchodźca? – zapisz w zeszycie, nie odsyłaj.

Geografia

 

 

Temat: Arktyka i Antarktyka-środowisko przyrodnicze.

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

Zeszyt ćwiczeń str. 80-82.

Biologia Temat – Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.

Z tej lekcji dowiecie się:

 • zasobach przyrody: odnawialnych i nieodnawialnych, ich przykładach i wykorzystywaniu
 • sposobach pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów przyrody
 • zasadach zrównoważonego rozwoju
 • powstawaniu i zagospodarowaniu odpadów

Zapoznajcie się z materiałem ze str.151-156 podręcznika. Zastanówcie się nad poleceniem  5  ze str.156. Wnioski zapiszcie w zeszycie pod tematem lekcji. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad.1 i 3.

Więcej informacji na platformie WSiPnet.

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharoza- disacharyd

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=x0NmPIdkRkA  (4 min)- przepisz notatkę do zeszytu!

https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA ( 1 min)

Rozwiąż: ćwiczenia 29-35 z zeszytu ćwiczeń str.119-120

Temat 2: Skrobia i celuloza- polisacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wx4LtqcqmAg  ( 3 min)- przepisz notatkę do zeszytu

https://www.youtube.com/watch?v=UwPaAzYgfYA ( 3 min) 

Rozwiąż ćwiczenia: 37,38,39,40 z zeszytu ćwiczeń str.121-122

Fizyka

 

 

 

Temat : Soczewki . Konstrukcja obrazu w soczewkach.   (temat na 2 godziny lekcyjne)

(uczniowie notatki + pr. domową  otrzymają na grupie klasowej )

Z podanego linku tylko punkt 3 i 4

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

Z poniższego linku punkt 1 , 2 , 3 .

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/DpTCQujkZ

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg

 

 

 

Matematyka

Dział : Symetrie

Lekcja 1  (25.05.2020)  Temat: Symetria osiowa

Na podstawie podręcznika str. 289 -294 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

 • kiedy dwie figury są symetryczne względem prostej
 • kiedy 2 punkty są symetryczne względem prostej
 • kiedy punkty są symetryczne względem osi układu współrzędnych
 • kiedy figura jest osiowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach (oglądanie filmików nie jest obowiązkowe):

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00493-figury-osiowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00494-symetria-osiowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424

Po wykonaniu notatki (codziennie)wykonaj polecany zestaw ćwiczeń na Wsipnecie

Lekcja 2 (26.05.2020) Temat: Symetria środkowa

Na podstawie podręcznika str. 300 -305 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

 • kiedy  punkty są symetryczne względem punktu
 • kiedy 2 punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych
 • kiedy figura jest środkowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach:

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00496-symetria-srodkowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424 Lekcja 2

 

Lekcja 3 (27.05.2020) Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Obejrzyj krótkie filmy

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo (ok.1min)

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4 (ok. 1 min)

https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU  (ok. 5 min)

Na podstawie podręcznika str. 310 -317 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytanie (wykonaj odpowiednie rysunki):

– co to jest symetralna odcinka oraz dwusieczna kąta

Skonstruuj oraz zapisz opis konstrukcji:

– symetralnej odcinka (przykład 1 str. 310) i dwusiecznej kąta (przykład 2 str. 312).

Lekcja 4 (29.05.2020)  Podsumowanie wiadomości: symetrie.

Rozwiązywanie wybranych zadań z podręcznika str. 321-324 na platformie Wsipnet

EDB Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 29.05.2020 r. 

Przypominam:

1.       „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.       Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.       Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”

4.       Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8 wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.       Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Prace należy przesłać na adresbgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Proszę powtórzyć pytania do bierzmowania od 175 do końca
Informatyka Proszę wykonać zadania z użyciem funkcji logicznych. Ćwiczenie funkcji jeżeli

Wykonane prace proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com do czwartku 28.05.2020 r.

Jeżeli zagadnienie jest dla kogoś niezrozumiałe lub trudne zapraszam na konsultacje.

Uczniowie którzy chcą poprawić test proszę o kontakt telefoniczny lub sms 601590660

 

 


10 TYDZIEŃ 18.05 –  22.05   KLASA VIII B

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B-10 tydzień

 

 Język polski I. Temat: Rodzaje literackie – dramat.

1. Utwory dramatyczne:

– są przeznaczone do wystawienia na scenie;

– składają się z dialogów i monologów- tekst główny

                         wskazówek inscenizacyjnych – tekst poboczny, czyli didaskalia;

– nie mają narratora, tylko wypowiedzi i działania bohaterów;

– zbudowany z aktów i scen.

2. Gatunki dramatyczne:

 – tragedia – przedstawia konflikt bohatera tragicznego; tragizm polega na tym, że każdy wybór prowadzi do zguby, np. ” Romeo i Julia”, ” Balladyna”;

 – komedia – bohaterowie i zdarzenia przedstawieni w sposób wesoły, często   satyryczny; nieskomplikowana akcja z pomyślnym zakończeniem; wyróżniamy  komizm- postaci, słowny, sytuacyjny, np. ” Zemsta” A. Fredro;

 – dramat właściwy – wyraźnie zarysowana akcja oparta często na konflikcie społecznym lub psychologicznym, np. ” Dziady cz. II” A. Mickiewicza.

3.  Kompozycja utworów dramatycznych:

   – ekspozycja ( wstęp) – zarysowanie głównego wątku;

   – rozwinięcie akcji – narastanie problemu;

   – punkt kulminacyjny – splot wątków, moment dużego napięcia;

   – rozwiązanie akcji – wyjaśnienie problemu.

II. Temat: Różne sposoby kształtowania świata przedstawionego.

   1. Światem przedstawionym określa się to , co spotykamy w utworach literackich- postacie, zdarzenia, czas, miejsce, wypowiedzi. Nie ma tekstów literackich bez świata przedstawionego.

  2. W utworach literackich mamy do czynienia z fikcją literacką . Jest to twór wymyślony i wykreowany przez autora.

  3. Konwencje przedstawiania świata:

a). realistyczna – świat przedstawiony ma cechy prawdopodobieństwa; odbiorca ma wrażenie,że przedstawione wydarzenia mogłyby zaistnieć w realnym świecie, np. ” Krzyżacy” H. Sienkiewicza, ” Zemsta” A. Fredry, ” Pan Tadeusz ” A. Mickiewicza;

b). fantastyczna – ma cechy fantastyczne; występują zjawiska , postacie, przedmioty magiczne, nienaturalne, nadprzyrodzone. Dzielimy je na:

    – fantasy – świat baśniowy- smoki, hobbity, elfy- np. baśnie legendy, mity, „Alicja w krainie Czarów”, ” Opowieści z Narnii”;

    – science fiction – fantastyka naukowa, związana z rozwojem nauki i techniki – roboty, kosmici, podróże w czasie;

   c). groteskowa – jej świat jest niespójny; występują elementy sprzeczne i kontrastowe, np. miecz i laptop, elektrownia atomowa w stodole; to świat paradoksalny i pełen  absurdu, ” Artysta” S. Mrożka.

III. Motywy wędrowne w literaturze

1. Motyw wędrowny – pojawienie się w dziełach literackich tych samych lub zbliżonych motywów( elementów).

   Podobieństwo może dotyczyć np.

     zdarzeń- wojna, zabory, wiosna , śmierć, cierpienie,

     postaci – wróżka, sierota, kosmita, macocha, królewicz,

     przedmiotu – różdżka, korona.

2.  Motywy wędrowne w literaturze to m.in. motyw:

    – wojny – ” Pamiętnik z powstania warszawskiego”, ” Kamienie na szaniec”;

    – przyrody – „Latarnik”, ” Stary człowiek i morze”;

    miłości – samopoznawanie, droga do Boga „Treny”, odpowiedzialność – Staś i Nel, sens życia – Romeo i Julia, wierność – Odys, podziw i troska – Zbyszko z Bogdańca, Winicjusz, Ligia;

     – ojczyzny – Ig. Krasicki ” Hymn do miłości Ojczyzny”, J. Wybicki ” Mazurek Dąbrowskiego”,S. Żeromski ” Syzyfowe prace”, ” Pan Tadeusz”;

     – przyjaźni – Staś i Nel; Alek, rudy i Zośka; Andrzej Radek i Marcin Borowicz, Mały Książę i lis.

IV.   Uzasadnij , że myśl Terencjusza ” Człowiekiem jestem i nic ,co ludzkie, nie jest mi obce” znajduje odbicie w twórczości Jana Kochanowskiego – rozprawka. W swojej pracy odwołaj się do pieśni” Czego chcesz  od nas ,Panie”, ” Serce roście”, fraszek ” Na lipę”, ” Na zdrowie”, trenów.

  Rozprawkę proszę przesłać do sprawdzenia i oceny nauczycielowi do 22 maja .

Język angielski

czwartek 21.05 – g. 11.00

piątek 22.05 – g. 11.00

 lekcje online „Discord”- informacja o terminie pojawi się w niedzielę wieczorem 17.05 na grupie na FB

Język niemiecki

 

 

 

 

 

Thema: Was für ein Typ bist du?

Zapoznaj się z nowym słownictwem i przepisz do zeszytu:

alternativ – alternatywny                                          kreativ – kreatywny

sensibel – wrażliwy                                        tolerant – tolerancyjny

praktisch – praktyczny                                               oberflächlich – powierzchowny

fantasievoll – pełen fantazji, wyobraźni                    kalt – zimny

extravagant – ekstrawagancki                                  gründlich –solidny, sumienny

elegant – elegancki                                       altmodisch-staromodny

unkonventionell – niekonwencjonalny                     autoritär-autorytarny

konventionell – konwencjonalny                               introvertiert- introwertczny

extrovertiert – ekstrowertyczny                                fantasielos-bez wyobraźni

dynamisch – dynamiczny                                          faul – leniwy

konservativ – konserwatywny                                   unordentlich – nieporządny, niechlujny

ordentlich – porządny, schludny

1.      Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik der elegante

Mann

die elegante

Frau

das elegante

Mädchen

die eleganten

Personen

Inne przykłady:

der sensible Mann – wrażliwy mężczyzna

die schöne Frau – piękna kobieta

das tolerante Mädchen – tolerancyjna dziewczyna

die kreativen Personen – kreatywne osoby

Przeczytaj tekst w podręczniku – 10/64, a następnie wykonaj ćwiczenie pod tekstem

według podanego przykładu. Ćwiczenie przepisz do zeszytu.

Wykonaj ćwiczenie 11/49 w zeszycie ćwiczeń.

Thema: Was für ein Typ bist du?

Zapoznaj się z pytaniami:

Was für ein Typ/ ein Mann/ ein Junge ist ……(np. dein Bruder) ?- Jakim typem/ mężczyzną/chłopakiem jest (np.twój brat)?

Was für eine Person/eine Frau ist …….(np.deine Mutter)? – Jaką osobą/kobietą jest ……(np. twoja mama) ?

Was für ein Mädchen/ein Kind ist …….(np. Simone)? – Jaką dziewczyną/ dzieckiem jest …..?

Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik ein eleganter

Mann

eine elegante

Frau

ein elegantes

Mädchen

 elegante

Personen

 

Przykłady:

Er ist ein konservativer Typ/Mann/ Junge. – On jest konserwatywnym typem/mężczyzną/chłopakiem.

Się ist eine nette Person/ Frau. – Ona jest miłą osobą / kobietą.

Sie ist ein romantisches Mädchen. – Ona jest romantyczną dziewczyną.

Es ist ein gutes Kind. – Ono jest dobrym dzieckiem

Przetłumacz ustnie na język polski ćw.11a/65 w podręczniku.

 Wykonaj ćwiczenie 11b/65 w podręczniku. (przepisz do zeszytu)

Wykonaj ćwiczenie 13/49 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.                      

Historia Temat 1: Świat w erze globalizacji. 

Proszę zwrócić uwagę na: przejawy globalizacji, rewolucję informacyjną, kulturę masową, współczesne migracje.

Proponuję filmy edukacyjne:        

Zeszyt przedmiotowy:    Globalizacja- szansa na rozwój czy zagrożenie dla świata? Podaj kilka argumentów.

                   Argumenty ,,za”                                        Argumenty ,,przeciw”   

 Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4 str.114, 115.

 Temat 2: Wyzwania współczesnego świata. 

Proszę zwrócić uwagę na : problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązywania, nierówności społeczne, ich konsekwencje, zagrożenia ekologiczne, terrorystyczne.

Warto zobaczyć prezentację i krótki film:

Zagrożenia i problemy współczesnego świata – prezentacja

·         https://www.youtube.com/watch?v=Tl0WFGHRxe4

Państwo islamskie ISIS – 10 faktów

·         https://www.youtube.com/watch?v=eONKko-FIzA

 Zeszyt przedmiotowy:

Wymień trzy największe według Ciebie zagrożenia współczesnego świata.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4a. Ćwiczenie 4 b – dla chętnych.

Przypominam – w następnym tygodniu powtórzenie i sprawdzian. 

WOS

 

 

Temat 1 :Silna Polska w świecie.

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

 • wyjaśnić, kto prowadzi w państwie polskim politykę zagraniczną;
 • scharakteryzować główne kierunki i cele polityki zagranicznej Polski;
 • opisać relacje Polski z innym państwem;
 • odróżnić zadania ambasadora od zadań konsula;
 • wskazać na mapie sąsiadów Polski oraz krótko scharakteryzować relacje między nimi a Polską.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 1 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      Polityka zagraniczna  – kiedyś i teraz ( przed 1989r. i po 1989r. ).

2.      Polityka zagraniczna RP – przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania: Jakie są jej główne cele ? W jaki sposób ją realizuje ?

3.      Kto się tym zajmuje – ambasador czy konsul ? – przeczytaj tekst: „Nasi przedstawiciele za granicą” – odpowiedz na pytania pod tekstem.

4.      Polityka sąsiedzka – na podstawie tekstu ze s. 249–250 oraz mapy Europy, przeanalizuj relacje Polski z sąsiadami i w zeszycie zanotuj przy każdym państwie jedną najważniejszą informację dotyczącą ich relacji z Polską (np. Czechy – stosunki bezproblemowe, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej; Litwa – bardzo dobre stosunki, niekiedy powraca problem uprawnień mniejszości polskiej na Litwie itp.).

Temat 2 : NATO, czyli nasi sojusznicy.

Podczas tych zajęć:

 • scharakteryzujesz politykę obronną Polski,
 • poznasz cele i sposoby działania NATO,
 • dowiesz się też, jaką rolę w NATO odgrywa Polska i w jakie jego działania jesteśmy aktualnie zaangażowani.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 2 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      „Bezpieczna Polska” – Czy współczesnej Polsce nic nie grozi? Jakie zagrożenia mogą się pojawić w przyszłości?

2.      „Polityka obronna Polski”- czym jest oraz kto i jak ją realizuje?

3.      „Jak powstało NATO?”-  praca z tekstem, praca z mapą).

4.      „W służbie pokoju”- czy Polacy powinni tam być ?  W zeszycie sporządź plan swojej wypowiedzi (wspierającej udział Polski w misjach wojskowych, krytykującej go lub prezentującej argumenty „za” i „przeciw”).

5.      „Co z tego wynika dla Polski?” – podsumowanie: zastanów się, jakie znaczenie dla naszego kraju ma członkostwo w NATO. Jaka byłaby nasza sytuacja obecnie, gdybyśmy do NATO nie należeli?

Notatka i szczegółowe informacje do lekcji znajdują się na dropbox:

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

Geografia

 

 

 

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Podręcznik str. 162-167 , przeczytaj temat i omów zagadnienia:

 • liczba ludności i gęstość zaludnienia Australii,
 • rdzenni mieszkańcy Australii,
 • cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych,
 • surowce mineralne,
 • przemysł przetwórczy i high-tech,
 • znaczenie turystyki,

Zeszyt ćwiczeń str. 75-77.

Biologia  TEMAT TOLERANCJA EKOLOGICZNA. SKALA POROSTOWA.

Proszę, zwróćcie uwagę na:

 • znaczenie terminu ,,tolerancja ekologiczna” oraz zawarte w nim dane:  minimum, optimum, maksimum  
 • pojęcia ,,stenobionty” i eurybionty     
 • czynniki środowiska, na które organizmy mają różną tolerancję
 • porosty jako organizmy wskaźnikowe (bioindykatory)

W ćwiczeniówkach wykonajcie zad.5.

Więcej informacji na platformie WSiPnet (wtorek 19 maja).

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharydy- skład pierwiastkowy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU   (3min.)

skorzystaj z informacji z podręcznika str.202-203, zrób własną notatkę i rozwiąż ćwiczenia:20, 21 i 22 z zeszytu ćwiczeń str.116

Temat 2: Glukoza i fruktoza- monosacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bSVdITZ0qkA  ( 4 min.) i przepisz do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=MbkYi2ywv90  ( 20 min.)

Rozwiąż ćwiczenia 23-27 z zeszytu ćwiczeń str.117-118.

Fizyka

 

 

 

Temat : Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1 )

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

 Temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat.

Kartkówka z prawa odbicia i zwierciadeł (zagadnienia klasa otrzyma na grupie)

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1)

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/D13X5QgzI

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA

Matematyka

Temat tygodnia : Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

                                                                                                                                                                                                                     

Lekcja1 (18.05) Kombinatoryka – reguła mnożenia

Podręcznik str.267; samodzielna analiza przykładów 1,2 ,3 zapisanie reguły mnożenia (zeszyt) str. 268   

Rozwiązywanie zadań 1- 10 (pomoc na Wsipnet)

Lekcja 2 ( 19.05) Kombinatoryka – zadania

Podręcznik str.269; samodzielna analiza przykładów 4,5,6

Udostępnienie (na platformie Wsipnet) rozwiązań wybranych 4-5 zadań  z proponowanych od 11do 24 str. 272-273

Rozwiązując zadanie 14/272 warto obejrzeć pierwsze 12 min. filmu

https://www.youtube.com/watch?v=sF4ZKHIfcMg

Lekcja 3,4 (20.05, 22.05)

Rachunek  prawdopodobieństwa

Warto obejrzeć :

Podręcznik str.275 – 279; samodzielna analiza przykładów 1,2 ,3

Rozwiązywanie zadań 1- 12 (udostepnienie rozwiązań na platformie Wsipnet)

W ramach pracy domowej w dniach 11 –14.05 rozwiązujemy  polecane zestawy zadań

(Więcej informacji  od poniedziałku do piątku: https://www.wsipnet.pl/)

EDB  Temat: „Urazy kości i uszkodzenia stawów”.

Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Proszę zrobić zdjęcie; następnie przesłać do 22.05. na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia  Odpowiedz na pytania umieszczone w katechezie nr 59 i 60.

Obejrzyj dowolny filmik na YouTube dotyczący dowolnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Informatyka Proszę rozwiązać test: Test poprawa

Test będzie dostępny we wtorek 19.05.2020 r. 13.00 do 14.05

W Przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

 

 

 


TYDZIEŃ 9 11.05 –  15.05   KLASA VIII B

Pobierz:  Zagadnienia do zrealizowania – 8B-9tydzień

Język polski I. Temat: Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?

 • Przeczytaj fragment lektury ,, Stowarzyszenie Umarłych Poetów” str. 199
 • DO ZESZYTU

1. Naczelne zasady Akademii Weltona to:

 • honor
 • dyscyplina
 • tradycja
 • doskonałość

Zostały wyszyte złotymi literami na sztandarze szkoły, by dbano o ich przestrzeganie.

 • Odpowiedz na pytanie:
 • Jak profesor Keating traktuje swoich uczniów?
 • Jakich sposobów używa, by wpłynąć na myśli i emocje odbiorców?
 • Nauczyciel radzi swoim uczniom: ,, Uczyńcie swoje życie niezwykłym” Co ty możesz zrobić, by  wykorzystać tę radę ?

II. Temat: Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?

1.                  Lekcje angielskiego prowadzone przez Johna Keatinga prowadzone były niekonwencjonalnie. Dzięki niemu chłopcy poznali piękno poezji i sztuki, zaczęli samodzielnie myśleć, a przede wszystkim realizować swoje marzenia.

2.                  Wyjaśnienie tytułu – „ Stowarzyszenie Umarłych Poetów”:

 • założone przez Keatinga w czasie jego nauki w Akademii;
 • spotkania w nocy;
 • spotkania w jaskini;
 • recytowanie wierszy;
 • spotkania w tajemnicy.

Podczas spotkań chłopcy czytali wiersze poświęcone miłości, wyrażające zachwyt życiem, mówiły o radości, pięknie, przeżyciach. Spotkania te miały na celunieustanne pobudzanie bohaterów do realizowania zasady „ carpe diem”.

III. Temat: Rodzaje literackie – liryka. Utrwalenie wiadomości.

1.                  Liryka:

 • obejmuje utwory wierszowane;
 • porusza temat przeżyć, odczuć, doznań, emocji;
 •  osobą mówiącą wwierszu jest podmiot liryczny;
 • świat ukazany jest w sposób subiektywny;
 •  monolog podmiotu lirycznego może być – wyznaniem, opisem, apostrofą, opowiadaniem.

2.                  Podstawowe odmiany liryki :

 • bezpośrednia – podmiot wypowiada się w sposób jawny w 1 os. l. poj. lub l. mn.
 • pośrednia – podmiot nie wypowiada się wprost, a swoje doznania ukrywa za światem przedstawionym;
 • zwrotu do adresata – pojawia się adresat „ ty „ liryczne.

3.                  Gatunki liryczne:

 • sonet
 • fraszka
 • hymn
 • pieśń
 • oda
 • tren
 • elegia.

4.   Środki artystyczne:

 • leksykalne – archaizmy, neologizmy, zgrubienia, zdrobnienia;
 • stylistyczne – epitety, porównania, metafory ( animizacja, personifikacja, hiperbola, oksymoron );
 • fonetyczne – onomatopeja, rytm, rym ( męski – żeński; dokładny – niedokładny, parzysty – krzyżowy – okalający );
 • składniowe – anafora, apostrofa, inwokacja, refren, przerzutnia.

5.   Rodzaje wiersza:

 • sylabiczny
 • sylabotoniczny
 • wolny
 • biały
 • stroficzny
 • stychiczny.

                 IV.Korzystając z informacji zamieszczonych w temacie III, dokonaj szczegółowej analizy i interpretacji wiersza K. K. Baczyńskiego pt. „ Elegia o …[ chłopcu polskim] – podr. Str. 77.

W swojej pracy zwróć uwagę na obrazy poetyckie- wymien je i dokonaj ich interpretacji. Dodatkowe informacje o liryce znajdziesz w podręcznku na str. 290 i 299.

Pełną analizę proszę przesłać do sprawdzenia do 13 maja-do godz. 14.

Przypominam , że wszystkie prace nieoddane będą odnotowane w dzienniku oceną niedostateczną. 

Język angielski
 • wykonaj kartę pracy i odeślij na FB
 • mini zadania egzaminacyjne na platformie „testportal” oraz lekcje online – informacja o sposobie i terminie pojawi się w niedzielę wieczorem 10.05 na grupie na FB  KARTA PRACY – JĘZYK ANGIELSKI – 9 TYDZIEŃ
Język niemiecki

 

1.                  Thema: Ein Fünfzehnjähriger ist verschwunden!

verschwinden – znikać

aus dem Schulbus aussteigen – wysiadać z autobusu szkolnego

der Mitschüler, -,  – kolega szkolny

seitdem – od tego czasu

der Hinweis, -e, -wskazówka

die Polizeidienststelle – komisariat policji                                

abhauen – uciekać

Proszę wysłuchać śledząc jednocześnie tekst  5/62. Po wysłuchaniu   wykonać zadanie pod tekstem.  Następnie przeczytać wiadomość SMS od Jensa 6/62 i dokończyć zdanie. Zadania będą przesłane na platformę.

2.                  Thema: Psychologen warnen.

warnen – ostrzegać

zu Drogen und Genussmittel greifen – sięgać po narkotyki i używki

aus Langeweile –  z nudów

aus Neugier – z ciekawości

die Sucht – uzależnienie

süchtig – uzależniony

die Unterstützung bekommen –  otrzymać wsparcie

die Gefahr – en, -niebezpieczeństwo

internetsüchtig- uzależniony od internetu

computersüchtig – uzależniony od komputera

drogenabhängig – uzależniony od narkotyków

durch den Handybarauch – poprzez używanie telefonu komórkowego

Internet

Votreile – korzyści                                                                             

– auf Informationen, Bilder  und Videos zugreifen – sięgać po informacje, zdjęcia, video

– Leute kennenlernen –  poznawać ludzi

– Daten austauschen –wymieniać  dane

-Online-Games spielen – grać w gry online

Gefahren – niebezpieczeństwa

– Gewalt – przemoc

-falsche Online-Freunde – fałszywi  online- przyjaciele

-Viren – wirusy

-Belästigung – nękanie

-Mobbing – mobbing

Proszę przeczytać tekst 8a/63. Po przeczytaniu proszę wykonać zadanie pod tekstem. Zadanie zostanie przesłane na platformę.                                                                                                         

Historia Temat: Polska w NATO i UE.

Zwróćcie uwagę na: drogę Polki do UE, polskie społeczeństwo wobec unii, Polska  w strukturach NATO, Polska w  wojnie z terroryzmem.

Polecam filmy:

 Zeszyt przedmiotowy:

 • Wyjaśnij znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski,  Grupa Wyszehradzka.
 • Napisz,  z którymi państwami oraz kiedy Polska przystąpiła do NATO?
 • Podaj datę przyjęcia Polski do UE .
 • Wymień korzyści (po 3), jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO.

Wykonane zadani proszę przesłać na e-mail:  katarzyna.chuda2305@gmail.com

 Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia 1, 2, 3, 4.str. 112, 113.

UWAGA: Zostały jeszcze 2 tematy z działu, więc po nich spodziewajcie się sprawdzianu.

WOS

 

 

Temat 1 : Na scenie politycznej.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 8 rozdział VII.

Lekcję przeanalizuj, pomogą ci w tym pytania :

– Jakie znasz partie ?

– Dlaczego powstają partie polityczne ?

– Na czym polega różnica między systemem wielopartyjnym a dwupartyjnym ?

– Czy potrafisz wskazać nieprawidłowości w życiu publicznym (schorzenia demokracji ) ?

– Co młodzi ludzie mogą zrobić w sprawie korupcji ?

Po opanowaniu materiału lekcyjnego wykonaj notatkę podsumowującą w zeszycie:

1. Partie polityczne – organizacje, których celem jest wpływanie na sprawy państwa; dążą do zdobycia i utrzymania władzy.

2. Pluralizm polityczny – możliwość działania partii politycznych w państwie demokratycznym ( wielopartyjność ).

3. Systemy polityczne : dwupartyjne i wielopartyjne – system partyjny w Polsce oraz innych krajach.

4. Współczesna scena polityczna w RP : koalicja, opozycja, populizm, korupcja.

Dla chętnych : na zakończenie wykonaj online QUIZ „ Skrzydlate słowa” ( ciekawe, popularne powiedzenia polityków ) z tematu 8. Na scenie politycznej –  koss ceo  klikając w link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

Temat 2 : Sprawdzian z działu VII – PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE.

Sprawdzian będzie do pobrania na Dropbox w dniach 13 – 15. 05. 2020 r. (środa – piątek ) i trzeba go odesłać na adres mailowy nauczyciela do 15. 05. 2020 r. ( piątek godz. 15 ). Powodzenia !!!

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

Geografia

 

 

 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

·        Podręcznik – przeczytać podany temat ( str. 154-161 ) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

– położenie geograficzne Australii i Oceanii,

– środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii,

– ukształtowanie powierzchni,

– strefy klimatyczno-roślinne,

– znaczenie terminu: basen artezyjski

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–74 uzupełnić.

·                    Przeczytaj tylko pkt 1 i 2 i wykonaj ćwiczenia 1-4.

https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

Biologia Temat: Abiotyczne czynności środowiska.

Z wcześniejszych zajęć  wiecie, że ekosystem składa się z biocenozy (organizmy żywe) oraz biotopu (składniki nieożywione – ABIOTYCZNE). Celem lekcji jest

– poznanie wpływu czynników abiotycznych na organizmy

– porównanie warunków panujących na lądzie i w wodzie

– określenie wpływu dwutlenku siarki i dwutlenku węgla na organizmy

– ukazanie powiązań między żywymi i nieożywionymi czynnikami środowiska.

Proszę, pracujcie zgodnie z podanymi celami.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadanie 1.

Więcej informacji umieszczonych będzie na WSiP-necie we wtorek (12 maja).

Chemia Temat 1 i 2 : Białka- właściwości ( 2 godz)

Obejrzyj na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=IPpRNTaBkzM   (27 min)

https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ   (5 min) https://www.youtube.com/watch?v=FPenyaRO_No  ( 4 min) https://www.youtube.com/watch?v=V_HBeXxsrZA&pbjreload=10  (3min)

Zrób własną notatkę, oraz rozwiąż: ćwiczenia 9-17 w zeszycie ćwiczeń str.112-115

Fizyka

 

 

 

(temat na dwie godziny lekcyjne)

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadłach kulistych .

Pomocny link ( z tego linku punkt 3)

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk

(notatki , instrukcje do konstrukcji obrazu w zwierciadłach uczniowie otrzymają na grupie)

Matematyka Temat tygodniaKoło i okrąg

Lekcja – 11.05.2020- Temat: Pole koła

Wprowadzenie:

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola

Z tego filmu dowiesz się:

– jak obliczyć pole koła (wzór zapisz w zeszycie )i wykonaj zad. 1b, 2b , 3a,  str.256,

– jak obliczyć obwód koła o danym polu; wykonaj zad. 4a, 5a str. 256

Zad. 6,7 str. 256

Lekcja -12.05.2020- Temat: Pole pierścienia kołowego

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534

Podręcznik : analiza przykładu 2 str.254 oraz przykładu 4 str.255

zad. 8 / 256, zad.14/ 257 – zapisujemy w zeszycie

W dniach 11.05-13.05 wykonujemy wskazane zestawy ćwiczeń

(Więcej informacji na platformie https://www.wsipnet.pl/)

Lekcja – 13.05. i 15.05- Temat: Podsumowanie działu: Koło i okrąg

Podręcznik str.260 – 264 – wybrane zadania

Zestawy ćwiczeń i test  na platformie  wsipnet.pl

EDB Temat: „Urazy kości i uszkodzenia stawów”.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w prezentacji:

https://slideplayer.pl/slide/10165410/

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Wykonaj notatkę z katechezy 57-58.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

Informatyka Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

pobierz: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Data wysłania e-mail: 15.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

 


TYDZIEŃ 8 – 04.05 –  08.05   KLASA VIII B

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B – 8 tydzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

I. Temat: Dlaczego kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek ” Artysta”

 – Przeczytaj biografię autora i jego utwór – str. 162- 163

Notatka do zeszytu

1. Opowiadanie ” Artysta” , a bajki

 Podobieństwa                                             Różnice

– personifikacja zwierząt,                – rodzaj literacki ( epika / gatunek mieszany, czyli synkretyczny)

– obecność narratora,                      – sposób napisania ( proza / wiersz )

– dydaktyczne przesłanie,               – obszerność ( rozwinięcie / skrótowość ).

 

2. Plany życiowe koguta.

       Jak jest?                                      Jak powinno być?

Kogut:                                                   Kogut powinien :

– udaje kogoś innego,                         – znać swoje możliwości,

– odgrywa rolę,                                    – pozostać sobą,

– nie jest sobą,                                     – pokazać swoje atuty jako kogut.

 

  Dlaczego nie jest tak jak powinno być?                       Wnioski- co trzeba zrobić?

Kogut:                                                                                  Kogut powinien:

– ma nadmierne ambicje,                                                – mierzyć siły na zamiary,

– chce być kimś innym,                                                    – nie udawać lwa ani tygrysa,

– chce wszystko podporządkować karierze                 – rozwijać swoje możliwości jako kogut.

3. Na podstawie tabeli – polecenie 9 ze str. 164 – napisz ogłoszenie.

 

II. Temat: Z Guliwerem w Krainie Mądrych Koni.

  – Przeczytaj tekst i notatkę o utworze -str. 165 – 167

Zrób notatkę

1. Człowiek dzięki rozumowi potrafi:

-odróżniać dobro od zła,

– dokonuje wyborów,

– stworzył technikę, naukę, sztukę,

– zorganizował życie społeczne,

– ujarzmił naturę.

2. Ludzie to istoty rozumne. Bohaterowie fragmentu ” Przygody Guliwera” to konie, które tutaj też są istotami rozumnymi.

3. Świat stworzony przez konie to świat idealny, wzorcowy, doskonały.

Utopia- (wyjaśnij termin)

4. Autor zestawił utopijny świat koni ze światem ludzi, by krytycznie pokazać świat ludzi, stworzyć wzorzec , jak ten świat powinien się zmienić.

 

III. Temat:  Jakie znaczenia kryją się w ” Piramidzie zwierząt” K. Kozyry? Instalacja plastyczna jako dzieło sztuki.

1. Zapisz swoje skojarzenia związane z egipskimi piramidami-

2. Wymień znane ci piramidy.

3.. Instalację K. Kozyry tworzą- koń, pies, kot i kogut. Zwróć uwagę na ich anatomię, barwę, pozycję, w jakiej się znajdują i moment ruchu. .Na co według ciebie chciała zwrócić uwagę autorka.

Odpowiedz w kilku zdaniach.

IV. Temat: Epika i jej gatunki

1. Napisz, co charakteryzuje epikę- jako rodzaj literacki.

2. Wskaż cechy poniższych gatunków i daj po jednym przykładzie utworu literackiego:

powieść-

epos –

nowela –

baśń –

mit –

legenda –

pamiętnik –

Efekty swojej pracy – temat IV- prześlij do sprawdzenia.

Język angielski 1. Karta pracy  – wykonaj, odeślij do nauczyciela na FB Klasa VIII – karta pracy język angielski 8 tydzień

2. Sprawdzian – styl egzaminacyjny – 90 minut – termin i forma (link) będzie podana na grupie na FB w niedzielę (03.05) wieczorem

Język niemiecki

 

 

1.       Thema: Worüber streitest du dich mit deinen Eltern? 

Obejrzyj:

·          https://www.youtube.com/watch?v=Dicfdy3Da_o

·         https://www.youtube.com/watch?v=behinzID5OI

Po obejrzeniu przeczytaj I Pytania o dopełnienie przyimkowe w podręczniku na stronie 70.

Wykonaj ćwiczenia 1, 2/72 w podręczniku – -zostaną przesłane na platformę oraz 1, 2/46 w zeszycie ćwiczeń – zostaną przesłane na platformę.

2.       Meine Eltern lassen mich alles tun. Moi rodzice pozwalają mi na wszystko.

Zapoznaj się z II Czasownik lassen w podręczniku na stronie 70.

Zapisz pod tematem odmianę czasownika lassen.

Wykonaj ćwiczenie 3/ 72 z podręcznika – zostanie przesłane na platformę                                            

Historia Temat:  Polska w latach 90. XX wieku.

zwrócicie uwagę na:

a) plan Balcerowicza

b) reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. (szkolnictwa, administracji, służby zdrowia, emerytalna)

c) najistotniejsze przemiany ustrojowe

d) podstawy ustrojowe III RP w świetle Konstytucji z kwietnia 1997r.

Proszę obejrzeć film „Plan Balcerowicza” pod załączonym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=vIhwCLjH-qI

– zeszyt przedmiotowy:

1. Wymień prezydentów  III RP w kolejności chronologicznej (w latach 1989-2010 ) wraz z okresem kadencji.

– zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 2,3,4,5/str. 111.                                                                                               

WOS Temat 1 : Prezydent i rząd czyli władza wykonawcza w Polsce.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku oraz wejdź w ceo koss online rozdział VII temat 6 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

W tej lekcji poznasz :

– zasady wyboru i główne uprawnienia prezydenta

– sposoby powoływania rządu i jego kompetencje ( uprawnienia )

– strukturę administracji rządowej.

Na podstawie zamieszczonego w serwisie internetowym „Kalendarium: świat i Polska 1945-2017” określ, ile rządów upadło od wyborów w czerwcu 1989 r. Czy to dużo, czy mało? Który sprawował władzę najdłużej? –  nie zapisuj, zastanów się.

Po opanowaniu materiału lekcyjnego wykonaj notatkę podsumowującą w zeszycie:

Organami władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej są prezydent i rząd.

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Rząd prowadzi politykę wewnętrzna i zewnętrzną oraz kieruje administracją rządową. Systemy sprawowania władzy w państwach demokratycznych różnią się w zależności od roli prezydenta i parlamentu ( system prezydencki, parlamentarny lub mieszany ).

Temat 2 : Wymierzając sprawiedliwość.

Zapoznaj się z tematem 7 z rozdziału VII podręcznika i wykonaj notatkę w zeszycie – tekst poniżej:

 

1. Niezależna władza sadownicza jako filar demokracji.

2. Sady powszechne w Polsce – struktura ( podział ).

3. Zasady działania sądów: niezawisłość, dwuinstancyjność, sposób działania i hierarchia.

4. Prokuratura i policja ( stoją na straży przestrzegania prawa) – zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

5. Organy kontrolujące działanie władz państwowych: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba kontroli ( NIK ).

6. Na straży praw i wolności obywateli : Rzecznik Paw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.

Następnie : przeczytaj tekst zawarty w lekcji „W służbie Temidy” , zastanów się i odpowiedz na pytania pod tekstem ( odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym – nie odsyłaj do sprawdzenia ).

 Uwaga !!! Zapowiadam sprawdzian z działu VII „PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE” który będzie do pobrania na Dropbox w 9 tygodniu nauki zdalnej tj. 11- 15. 05. 2020r.

Geografia Temat: Test sprawdzający – Rozdział 3  Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Test odbędzie się we wtorek (5.05.2020) w godz. 11.00 – 11.45  – szczegóły podam na grupie FB

 

Biologia Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Podstawy ekologii”

Test dostępny będzie w dniu sprawdzianu na WSiPnet.

 

Chemia  

Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat lekcji: Tłuszcze ( 2 godz.)

Obejrzyj na youtube filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=bTHG1vXYT2Q ( 13 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=bs3Dp0oVJOo (11min.)

Zrób własną notatkę, oraz rozwiąż: zad.1-5 podręcznik str.195

Ćwiczenia: 1-7 zeszyt ćwiczeń str.109-111

 

 Fizyka

 

 

 

Temat: Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.

Obejrzyj podany link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

Warto zapoznać się z filmikiem „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA

(notatkę +pracę domową uczniowie otrzymają na klasowej grupie )

 Temat: Zwierciadła kuliste.

Z podanego linku zapoznaj się tylko z punktem 1 i 2 .

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Warto  obejrzyj filmik „ Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

(notatkę +pracę domową uczniowie otrzymają na klasowej grupie )

 

 

Matematyka

Temat tygodnia: Koło i okrąg

 4.05 . -Temat: Liczba π

Wprowadzenie:

Obejrzyj film  https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534

Na podstawie filmu lub podręcznika str. 243-245 odpowiedz  w zeszycie na pytania:

– co to jest liczba π

-jakie są  przybliżenia liczby

Analiza przykładów 2, 3 str. 245

W zeszytach proszę wykonać ćwiczenia: 3 i 4 znajdujące się bezpośrednio pod przykładami 2,3  str. 245

5.05 – 8.08 (3h) Temat: Długość okręgu

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow

 1. Korzystając z podręcznika str. 248-249 wykonaj w zeszycie notatkę w której zapiszesz:
 2. wzór na długość okręgu ( obwód koła); jak obliczyć długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy
 3. jak obliczyć promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu

Analiza rozwiązań przykładów 1,2 str. 249

W zeszytach proszę rozwiązać ćw. 1,2 str.249

Zestaw ćwiczeń ; wsipnet.pl

 1. Podręcznik str. 250 zad. 1- 6 rozwiązujemy w zeszytach (praca samodzielna)

Zeszyt ćwiczeń : zad. 1-4 str. 75-76

III. Podręcznik str. 250-251 zad. 11-14 , praca na platformie wsipnet. pl (dołączony plik do uzupełnienia)

Zeszyt ćwiczeń: zad.  5-8 str. 76-77

Więcej informacji na platformie https://www.wsipnet.pl/

 

EDB Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowegohttps://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8 wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia. (Poproś o pomoc rodzeństwo lub rodziców). Zrób zdjęcie i prześlij.bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.
Religia Wykonaj notatkę z katechezy 56-57.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

 

Informatyka Temat: Z tabeli wykres. Praca z danymi w arkuszu kalkulacyjnym

Rozwiąż zadania znajdujące się w poszczególnych arkuszach w pliku: Zadania Excel kl 8

Jeśli czegoś nie pamiętamy lub nie wiemy co i jak zrobić proszę o telefon: 601590660

Gotowy plik wyślij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wpisując imię, nazwisko i klasę.

 

 

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 

 


bierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B – 7 tydzień 

27-30.04.2020 r.

Język polski 1. Wzorując się na ćwiczeniach z poprzedniego tygodnia, napisz swój życiorys i CV.

Prace prześlij do sprawdzenia.

2. „ZOSTAŃ W DOMU”                                                                                           

Używając środków perswazji, zachęć koleżanki i kolegów do siedzenia w domu.  Przedstaw swoje pomysły, jak ciekawie i pożytecznie wykorzystać ten czas. Forma pracy – dowolna.

Praca do sprawdzenia.

3. Wyjaśnij pojęcie- Holocaust.

Daj przykłady utworów literackich i filmowych, w których jest on ukazany.

Język angielski Słownictwo do nauczenia: – podręcznik str. 127

oraz zadanie 8/121– podręcznik – zrobić ołówkiem – podkreślić informacje – odesłać zdjęcie

– phases and crazes

– reading p.122

– listening p. 124

– other words

 

Karta pracy – email. – odeślij na FB do czwartku 30.04 g. 15.00 VIII – karta pracy – język angielski – 7 tydzień

Następny tydzień – test. – wzór egzaminacyjny – link i termin będzie podany na FB

Język niemiecki

 

1. Sprawdzian –  będzie przesłany we wtorek o godzinie 9.00 na grupę konwersacji klasowej. Rozwiązanie przesyłamy na adres mailowy  nauczyciela.

2. Thema: Streit und Ärger mit den Eltern.

der Streit – kłótnia

sich streiten-  kłócić się

sich streiten über – kłócić się o

der Ärger – złość

sich ärgern  – złościć się

sich ärgern über  – złościć się na

 

Worüber streiten sich die Kinder mit ihren Eltern?  O co kłócą się dzieci ze swoimi rodzicami?

 

 der Grund, die Gründe – przyczna, przyczyny:

                – die Unpünktlichkeit – niepunktualność

                – die Schule – szkoła

                – die Unordnung im Zimmer – bałagan w pokoju

                – das Ausgehen – wychodzenie

                – das Rauchen – palenie (papierosów)

                -das Aufräumen – sprzątanie

                – das Make-up

                – das Taschengeld – kieszonkowe

                – die Computerspiele – gry komputerowe

                – die Hausaufgaben – prace domowe, lekcje

                – die Klamotten – ciuchy

 

-Worüber streitest du dich mit deinen Eltern? 

– Meistens  über die Hausaufgaben. Und du?

-………………………………………………………………. – proszę uzupełnić

 

– Mit wem streitest du dich? – Z kim się kłócisz?

– Meistens mit: meinem Bruder/ meiner Schwester/ meinen Eltern.

 

Przeanalizuj wyniki ankiety ćw. 2/61 w podręczniku. Uzupełnij ustnie luki w tekście.

Dalsza część notatki

Schule schwänzen – wagarować

zu spät nach Hause kommen – wracać późno do domu

sich schminken – malować się

zu viel fernsehen –  oglądać za dużo telewizji

im Internet surfen – surfować po internecie

schlechte Noten bekommen – dostawać złe oceny

mit  der Clique ausgehen – wychodzić z paczką, kliką

lange telefonieren – długo telefonować

Zu Hause nicht helfen – nie pomagać w domu

sich mit den Geschwistern streiten – kłócić się z rodzeństwem

zu laut Musik hören – słuchać za głośno muzyki

lügen – kłamać

Unordnung im Zimmer haben – mieć bałagan w pokoju

Historia  Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

·         proszę zwrócić uwagę również na infografikę( podręcznik str.244, 245 współczesne konflikty na świecie), ponieważ też jest źródłem informacji.

·         zeszyt ćwiczeń-zad 1, 2, 3, 4, 5 str.108, 109.

WOS Temat1 :    Zasady ustroju państwa.

Zapoznaj się z tematem 4 z rozdziału VII podręcznika i wykonaj notatkę w zeszycie -tekst poniżej:

Trójpodział władzy :

1.WŁADZA USTAWODAWCZA (legislatywa) – jedna z centralnych władz państwa, której zadaniem jest stanowienie prawa w formie pisemnych ustaw. W demokracji współczesnej władza ustawodawcza należy do parlamentu (jedno – lub dwuizbowego – w Polsce : SEJM i SENAT ), wybieranego przez ogół obywateli w wyborach powszechnych. Do uprawnień władzy ustawodawczej w Polsce należą także sprawowanie kontroli nad finansami państwa (uchwalanie budżetu) i ocena pracy rządu (wotum nieufności).

2.WŁADZA WYKONAWCZA (egzekutywa) – jedna z centralnych władz państwa, której zadaniem jest wykonywanie ustaw i bieżące zarządzanie sprawami państwowymi. W Europie władza wykonawcza należy najczęściej zarówno do prezydenta, jak i do rządu. Możliwe jest także inne rozwiązanie: w Stanach Zjednoczonych głowa państwa jest zarazem szefem rządu.

3. WŁADZA SĄDOWNICZA – stoi na straży sprawiedliwości. Sądy rozstrzygają spory między obywatelami (prawo cywilne), między obywatelami a organami władzy (prawo administracyjne) i wymierzają kary za popełnione przestępstwa (prawo karne). Sędziowie, aby mogli wypełniać dobrze swoje zadania, muszą być niezawiśli, to znaczy być wolni od nacisków i wydawać orzeczenia, kierując się jedynie obowiązującym prawem i własnym sumieniem. Specjalne znaczenie mają Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, które sprawdzają, czy osoby sprawujące najwyższe funkcje w państwie nie naruszyły konstytucji lub ustawy.

Temat 2:   Jak działa PARLAMENT ?

Zapoznaj się z tematem – w tym celu wejdź w ceo koss online rozdział VII temat 5 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii#Sala%20obrad

 

obejrzyj zawarte w temacie „Posiedzenie Sejmu RP”

 

Notatka do zeszytu:

1. Zasady głosowania do parlamentu: wybory powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

2. Prawo wyborcze : czynne i bierne.

3. Kompetencje organów władzy w procesie ustawodawczym: SEJM, SENAT, PREZYDENT, RZĄD, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY.

Uzupełnij kartę pracy do lekcji  – znajdziesz ją w Dropbox  przedmioty – wos – kl 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

i odeślij na adres mailowy nauczyciela do dn. 05. 05. 2020r.

Geografia Temat: Powtórzenie wiadomości – Ameryka Północna i Południowa.

•   Podręcznik – str. 148 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.

•   Podręcznik – str. 149 – 150  Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.

•   Zeszyt ćwiczeń – str. 69-70.

 

Na lekcji następnej – test.!

Biologia Temat:  Podsumowanie działu ,,Podstawy ekologii”

Przypomnijcie sobie wiadomości zgodnie z treściami zawartymi w ,, Podsumowaniu działu”. Wykonajcie ćwiczenia  https://app.wsipnet.pl/sc-198647/podreczniki/strona/146482 .                     

Przygotujcie się do sprawdzianu, który odbędzie się 05 maja.

Chemia 30 kwietnia praca klasowa z działu „Pochodne węglowodorów”

Każdy uczeń w tym dniu otrzyma na swojego maila pracę klasową ( w godz.10 – 10.30)

Praca zwrotna musi zawierać pytania plus odpowiedzi.

Termin odesłania pracy na adres: iwona_blonska@o2.pl  upływa o godz. 12.00. Prace odesłane po godz. 12.00 nie będą sprawdzane.

Fizyka

 

 

 

Temat : Sprawdzian wiadomości z działu Elektromagnetyzm .

(uczniowie otrzymają testy do rozwiązania na grupie klasowej)

 Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia.

Link do lekcji 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx

(notatkę do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

 Warto obejrzeć  https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ

                               https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

 

Matematyka Powtórzenie wiadomości: 6.7 Figury płaskie

·         przeanalizuj przykłady: 1, 2, 3, 4 – podręcznik str.217, 218

·         rozwiąż zadania : 1 – 9 – podręcznik str.218,219

·         rozwiąż zadania – 12,13,14, 15, 23 – podręcznik str.220, 221

Przy rozwiązywaniu zadań możesz posłużyć się powtórzeniami umieszczonymi w linku poniżej:

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat083-twierdzenie-pitagorasa

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat143-zadania-dowodowe-geometria

https://pistacja.tv/film/mat00488-przystawanie-trojkatow?playlist=538

Na bieżąco wykonujemy ćwiczenia on-line  na wsipnet.pl , z działu :  VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie . Ćwiczenia (testy) wykonywane na wsipnet.pl,   traktowane są jako codzienna praca domowa.

EDB  Praca własna –wykonaj notatkę do tematu:

 „Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach”

 

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.                                                                                                                     

Religia Wykonaj notatkę z katechezy 55.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

 

Informatyka Temat: Multimedialna prezentacja

 Proszę wykonać prezentację składającą się z 10 slajdów na jeden z podanych tematów: Święto flagi Polski, Konstytucja 3-go maja, Polska w Europie.

Prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów, animacje przejścia slajdów, animacje tekstu i obrazu, linki do filmów lub zagnieżdżony film.

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w tytule wiadomości wpisując klasę, imię i nazwisko

 


Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8B – 6 tydzień

20-24.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

 

 

 

 

Proszę do 20 kwietnia przesłać uzupełnione karty pracy do lektury ” Oskar i pani Róża”

 1. Zeszyt ćwiczeń – ” Gramatyka i stylistyka”

 – Środki perswazji w reklamie – str. 209

     Ćwiczenia -1,2,3,5,7,9

– Życiorys – str. 223

     Ćwiczenia 1,2,3,4.

2. Podręcznik do literatury:

  Ida Fink „Wariat” str. 139

Temat: Jaki konflikt wewnętrzny musiał rozstrzygnąć bohater opowiadania?

– przeczytaj biografię Idy Fink;

– Przeczytaj tekst „Wariat”;

– W zeszycie zapisz odpowiedzi do pytań pod tekstem -1,2,4,6, 7, 9, 10.

Temat: Co wynika z wizyty w pewnym miasteczku?

Fragment reportażu Hanny Krall „Żal” – str. 141

  – Przeczytaj biografię pisarki;

  – przeczytaj reportaż;

  – wykonaj w zeszycie polecenia – 4,5,8.                                                                                                                                             

Język angielski Słownictwo do nauczenia: podręcznik strona 127 – podrozdziały

– citizenship

– volunteering

– crime and punishment

Wykonaj ćwiczenia z załącznika. Odeślij na FB do piątku (24.04) g. 15.00

j. angielski – załącznik – klasa 8

Język niemiecki

 

Temat: Zdania porównawcze.

Zapoznać się z zasadą budowania zdań porównawczych V/56 w podręczniku. Przykładowe zdania z podręcznika zapisać pod tematem w zeszycie.

Wykonać zadanie 8/58 w podręczniku. Rozwiązanie wpisać do zeszytu. Zadanie 8 zostanie przesłane na platformę.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału.

Proszę pobrać ćwiczenia do powtórzenia, wykonać je i przesłać na adres mailowy nauczyciela. kl. 8ab powtórzenie

Uwaga! W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian z działu Medien&Kommunikation

 

Historia Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

Zapoznać się z tematem. Zwrócić uwagę na mapy, tekst źródłowy, „warto wiedzieć”.

Praca z mapą-podręcznik str.235 – zadanie 1 (proszę napisać do zeszytu).

Zeszyt ćwiczeń – str. 104/105.

Zeszyt przedmiotowy – Wymienić przyczyny oraz skutki rozpadu Jugosławii.

WOS Temat1 : Różne oblicza państwa.

Zapoznaj się z lekcją z podręcznika temat 1 rozdz. VII  wg punktów:

1. Zastanów się jakiej władzy jesteś podporządkowany ?

2.„Siła i autorytet” (praca z tekstem) – czy w tekście znajduje się odpowiedź na pytanie, po co nam władza?

3. „Państwo – co właściwie oznacza to słowo?”

4. Wyjaśnij, czym jest państwo oraz jakie pełni funkcje we współczesnym świecie; zwróć uwagę na pojęcie suwerenności jako podstawowej właściwości państwa.

5. Zapoznaj się z odpowiednim fragmentem tekstu „Jaki to ustrój?”  oraz tabelki opisującej relacje władza – obywatel w ich państwie.

Praca pisemna – „Określ ustrój” wybierz pięć dowolnych państw świata i na podstawie informacji encyklopedycznych lub znalezionych w internecie spróbuj określić ich ustrój polityczny oraz formę rządów – zapisz w zeszycie.

Temat 2: Rola Konstytucji w państwie.

Zapoznaj się z rozdziałami konstytucji oraz materiałem – wejdź w link koss online: https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

Pod tematem lekcji zapisz notatkę w zeszycie :

KONSTYTUCJA (ustawa zasadnicza) – podstawowy akt prawny, stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju. Konstytucja definiuje strukturę i kompetencje władz, określa prawa przysługujące obywatelom, wyznacza też cele, które dane państwo chce realizować. Konstytucja powinna być trwała, dlatego jej zmiana jest znacznie trudniejsza niż uchwalenie ustawy zwykłej.

Geografia Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 140-147) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.

cechy położenia geograficznego USA,

– znaczenie terminów ; produkt światowy brutto, technopolia.

– poziom rozwoju kraju na podstawie wskaźników ekonomicznych,

– rozwój przemysłu i jego kluczowe działy,

– znaczenie przemysłu high-tech,

– rola Doliny Krzemowej,

– rozwój usług wyspecjalizowanych,

– rola i znaczenie rolnictwa,

– marnowanie żywności.

Zeszyt ćwiczeń str. 66-68 – uzupełnić.

 

 

 

Biologia

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami 

 Proszę zwróćcie uwagę na: znaczenie pojęć producent, konsument I- go i dalszych rzędów, poziomy troficzne i sieć pokarmowa, zasady zapisu łańcucha pokarmowego, rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii. 

– zeszyt ćwiczeń – 1, 2 i 5 zadanie.

 Uczniowie zainteresowani mogą wykonać pracę pisemną nt. ,,Materia i energia  w ekosystemie”. W pracy należy uwzględnić min. odpowiedzi na pytania; Dlaczego mówimy, że materia krąży a energia przepływa? Czym są spowodowane straty energii na poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego? W jakich łańcuchach są najmniejsze straty?

Pracę można przesłać na ilona.czapelska@gmail.com 

Przypominam, że od wtorku (21.04.) pracujemy na platformie WSiPnet. Będą tam umieszczane ćwiczenia i prace sprawdzające. 

Chemia Dział: Pochodne węglowodorów

Temat 1. Aminokwasy

Temat 2. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów

Obejrzyj na  YouTobe filmik: https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY (1 godz. 17 min) – pochodne węglowodorów

Materiał ten posłuży Ci do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu „ Pochodne węglowodorów”.

Korzystając z powyższego materiału oraz z treści umieszczonych w podręczniku strona: 182-184, rozwiąż zad. 1-5 ze strony 185 z podręcznika  oraz uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.  105-106.

Chcąc się sprawdzić polecam wykonanie testu ze strony 107 zeszytu ćwiczeń.

Zachęcam do rozwiązania kilku quizów

https://learningapps.org/1195276    – materiał ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/853381     – materiał ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/1248985   – material ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/873233      –          -//-

https://learningapps.org/1586713         -//-

Uwaga! W przyszłym tygodniu praca klasowa z tego działu w nieco innej formie niż do tej pory!

Fizyka Temat do zeszytu

Temat:Fale elektromagnetyczne.

(notatka będzie uczniom podana na grupie klasowej)

Temat do zeszytu;

Temat:Podsumowanie wiadomości z elektromagnetyzmu.

Utrwal treści z tego działu przy pomocy linku:

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/D1A06IJSC

oraz rozwiąż z podręcznika strona 168-9 „Sprawdź się” .

Matematyka Utrwalenie wiadomości:  6.6 Pierwiastki.

– podręcznik str. 208 – 210, przeanalizuj przykłady: 1,2,3,4,5,6.
– rozwiąż w zeszycie zadania:  11,12,13, 14,15,16- podręcznik str. 211,212.
– dla chętnych zadania:  od 21 do 25 str. 212 .

Rozwiązania zadań prześlij na maila nauczyciela do środy (22.04)

Lekcje powtórzeniowe znajdziesz tutaj:
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat060-pierwiastek-kwadratowy
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat062-dzialania-na-pierwiastkach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/pierwiastki/plmat061-pierwiastek-szescienny

EDB Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną” – załącznik EDB – załącznik – klasa 8

Wykonaną pracę proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  –  kontakt z nauczycielem.

Religia Wykonać notatkę z katechez 51-52. Notatkę proszę wysłać do piątku 24.04 na pocztę:

rafalkosowski@poczta.onet.pl

Proszę również dołączyć notatki z katechez 49-50

Informatyka    1. Wklej do edytora tekstu zawartość pliku „tekst_żródłowy.txt”

2.  Wykonaj zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując wzór zamieszczony w pliku Fast_Stone_Capture.pdf.

3.  Spis treści powinien generować się automatycznie; aby tak było elementy spisu treści należy zmienić w stylu na „Nagłówek1”, a następnie w menu odwołania wybrać spis treści z nagłówków.  Link do filmu o tworzeniu spisu treści:  https://www.youtube.com/watch?v=Yz8_QbtGoe4

4.  Wstaw rysunki i nadaj i podpisy; Odwołania – podpis

5.  Wykonana pracę wyślij na adres:  pgonerka@gmail.com Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.

6.  Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.

 Pliki do pobrania:

 1. Plik do odwzorowania
 2. Zdanie z informatyki klasa VIII 6 tydzień
 3. tekst_źródłowy
 4. Rysunki

 


V tydzień 15-17.04.2020 r.

Pobierz:  Zagadnienia do zrealizowania – 8B- 5 tydzień

 

 

Język polski

 

Uzupełnij kartę pracy. Kartę należy wydrukować, uzupełnić lub zrobić ręcznie. Odesłać do nauczyciela do soboty 18.04

Karta pracy

 

 

Język angielski

 

Wykonaj wszystkie ćwiczenia zawarte w załączniku „Open task practice”

Open task practice – Klasa VIII

Odeślij do nauczyciela na FB do piątku do 15.00

 

 

 

 

Język niemiecki

 

Zapoznaj się z informacją III Strona bierna str. 55 w podręczniku.

Zapisz w zeszycie temat: Mein Smartphon ist immer eingeschaltet. Mój smartfon jest zawsze włączony.

Jako notatka przepisz zdania z III Strona bierna str. 55 w podręczniku, zaznaczając czasownik odmienny i imiesłów czasu przeszłego na zielono.

Wykonaj zadanie 12, 13 strona 36 w ćwiczeniówce.

Wykonane zadania prześlij nauczycielowi.

 

 

 

Historia

 

                                                                                                                                                                     Temat: Upadek komunizmu – powtórzenie.

Proszę zwrócić uwagę na oś czasu (podręcznik str. 230-231).

Zeszyt ćwiczeń: Podsumowanie rozdziału V. Sprawdź, czy potrafisz (str. 100-103).

Proszę pobrać kartkówkę i odesłać na e-mail nauczyciela do dnia 17.04.2020r

Kartkówka Historia – klasa 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

 

Zapoznaj się z tematem: „Demokracja – co to takiego?” podręcznik rozdz. VII lekcja 2 lub

online link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii#Demokracje%20wi%C4%99kszo%C5%9Bciowe%20i

%20konstytucyjne

Zwróć uwagę na demokracje większościowe i konstytucyjne.

Na podstawie 3 części opowiadania „ Jak uratować Termorę?” przeanalizuj sytuację i odpowiedz napytania ( odpowiedzi zamieść w zeszycie przedmiotowym – nie wysyłaj do nauczyciela) :

 • Jak jest ?
 • Jak powinno być?
 • Dlaczego nie jest tak jak powinno być ?
 • Wnioski:

Rozwiąż quiz online „Skrzydlate słowa”

sprawdź samodzielnie poprawność swoich odpowiedzi.

Proszę o przesłanie pracy z tygodnia 3 tych, którzy jeszcze nie dostarczyli – link poniżej

https://bit.ly/2WQO5d6

 

 

 

 

 

Chemia

 

Dział: Pochodne węglowodorów

Temat : Estry- reakcja estryfikacji

 

Obejrzyj na YouTobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0   (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=c-AY4qwoB4A    (4 min)

 

Rozwiąż w zeszycie zadania: 1, 2, 3 –podręcznik str.181 oraz

uzupełnij w zeszycie ćwiczeń: Ćwiczenia: 68-75.

Skorzystaj z informacji : podręcznik str.177

 

Matematyka

Utrwalenie wiadomości: Dział 6.5 – Potęgi
Podręcznik- str.204 – przeanalizuj przykłady : 1,2,3,4
Zeszyt ćwiczeń – zadania od 6.1 do 6.5 – rozwiązania prześlijcie na maila nauczyciela (do soboty  18.04) Jeśli zadania sprawią Ci kłopoty możesz posłużyć się powtórzeniem wiadomości – link do strony https://matmagwiazdy.pl/imsearch.php?search=potęgi
Pozostałe informacje otrzymasz na swojego e-maila.
 RELIGIA  Napisz krótką notatkę z katechez – 49-50
 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

 

 Narysuj na kartce okrąg. W jego wnętrzu napisz, z czyich usług ludzie na co dzień korzystają najczęściej. Na zewnątrz – jakie czynności zawodowe wykonują osoby wymienione wewnątrz pola np. Fryzjer – obcina włosy. Zdjęcie wykonanego zadania oraz odpowiedzi na pytania prześlij na adres nauczyciela

Jakie zawody wymieniłeś/ aś?

Które wydają Ci się najciekawsze, najbardziej przyszłościowe? Dlaczego?

 

II tydzień 23 – 27.03.2020 r.

 

Język polski

„Oskar i pani Róża” – do przeczytania

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów  – publikowane codziennie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Powtórzyć wiadomości o czasowniku – odmiana oraz formy bezosobowe bezokolicznik i imiesłów

 Język angielski Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)

Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.  (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

 

Język niemiecki

 

 • Przeczytać informacje o Marku Zuckenbergu ćw. 13/51 – podręcznik
 • Tekst w zadaniu 14/51 – podręcznik (wykonać zadanie pod tekstem (richtig/fallach  prawda/fałsz)
 • Zeszyt ćwiczeń – ćw. 10/35 – ułożyć w kolejności pytania w wywiadzie i dopasować odpowiedzi
 Muzyka   Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
 

Historia

 Utrwalić 3 ostatnie tematy: „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”, „Powstanie Solidarności”, „Stan wojenny i schyłek PRL”.

Wyjaśnić w zeszycie znaczenie terminów

a) czerwiec 1976r.   b) porozumienia sierpniowe  c) NSZZ ,,Solidarność”  

d) stan wojenny        e)WRON

· Zapoznać się  z jednym  tematem:  „Rozpad bloku wschodniego” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,4 – (ołówkiem)

 WOS Zapoznaj się z treścią lekcji –  tematem ; ” Opinia z którą trzeba się liczyć”. 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : „Jakie wydarzenia poruszyły w ostatnich tygodniach opinię publiczną? „Jeśli nie jesteś na bieżąco – zajrzyj do internetu lub zapytaj kogoś z dorosłych.

 Geografia 1. Urbanizacja w Ameryce.

 • znaczenie terminów : urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej,
 • obszary słabo oraz gęsto zaludnione – wymienić i wskazać na mapie,
 • największe miasta i aglomeracje obu Ameryk –   wymienić i wskazać na mapie,
 • cechy magalopolis Ameryki Północnej,
 • negatywne skutki urbanizacji,
 • przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach Ameryki Południowej.

•    Podręcznik – str. 126-131

•    Zeszyt ćwiczeń str. 60-62 – uzupełnić.

 

Biologia

 Powtórzyć wiadomości z tematu ,,Drapieżnictwo .Roślinożerność.”

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania 1-4. Wykorzystać materiały dostępne na str. www.gov.pl/web/zdalnelekcje – lekcja 2 oraz materiał dodatkowy.

 

Chemia

 Obejrzyj na YouTube film „ Klasa8.Rozdział 10.2. Kwasy karboksylowe” – www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

Ćwiczenia: 35,36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 – zeszyt ćwiczeń str. 90- 93

 Fizyka Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia:

Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

temat do zeszytu; notatka do zeszytu z podsumowania str.148 ;

Obejrzeć film edukacyjny na You Tube „Fizyka od podstaw”- Magnetyzm i elektromagnetyzm, Jak to działa , Eksperymenty.(około 11 minut)

Praca w domu : odpowiedzieć na pytania zawarte w filmiku edukacyjnym po 10 minucie oglądania ( do zeszytu).

Elektromagnes i jego zastosowanie. Wypisz na podstawie dostępnych ci źródeł zastosowanie elektromagnesu. (z pop. tyg.)

Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”.( należy ująć 8 fal elektromagnetycznych, ich zakres długości i zastosowanie ; (przydatne informacje znajdziecie w podręczniku od str.156 oraz polecam treści z tego zakresu na kanale You Tube „Fizyka od podstaw”.)

Utrwalać wzory i utrwalać dział do sprawdzianu – prąd elektryczny

 Matematyka  Powtórzenie – 6.4 – Równania – podręcznik
                             8.4 – Rozwiązywanie równań – zeszyt ćwiczeń.Uwaga! – Powtórzenie rozpocznij od zapoznania się z tematami lekcji matematyki dla klasy  ( 3 lekcje) w linku – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje –  umieszczonym  na  stronie naszej szkoły
 Doradztwo zawodowe Zagrać w multimedialną grę internetową e-rzemieślnik oraz Miliard w rzemiośle pod adresem:  www.gra.spoleczne-rzemioslo.pl
 EDB  Powtórzyć tematy 

 • Istota udzielania pierwszej pomocy; 
 • Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać; 
 RELIGIA
 • Wykonać notatkę na minimum 1 stronę z katechez od nr 44-47.
 • Powtórzyć pytania od 125-175 do bierzmowania.

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

 

Język polski

·         Napisz rozprawkę w której rozważysz czy powieści historyczne słusznie znalazły się na liście lektur. W swojej pracy powołaj się przynajmniej na jeden przykład z literatury

·         „Istnieją ludzie, którzy niezależnie od okoliczności pozostają wierni swoim ideałom.”   Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który cechował się właśnie taką wiernością

Lektury do samodzielnej analizy:

1.       A. Fredro „Zemsta”

2.       J. Kochanowski –„Treny I, V, VII, VIII, Fraszki „Na zdrowie” „Na lipie”, pieśni „Czego chcesz od nas panie”

3.       J. Słowacki – „Balladyna”

4.       A. de Saint-Exupery – „Mały Książę”

5.       A. Kamiński – „Kamienie na szaniec”

Gramatyka:

1.       Czasownik – jego forma fleksyjna, formy bezosobowe

 

 

Język angielski

·         Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)

·         Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.

·         Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik

 

Język niemiecki

 

·         Powtórzyć wyrażanie przynależności za pomocą Genitivu

·         Ćwiczenie 2 str. 32 zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 /57 podręcznik,

Tekst Nutzt du soziale Medien –  11 str. 57 – podręcznik . + zdania pod tekstem

 

Muzyka

 

·         Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”

 

Historia

 ·        Utrwalenie materiału do sprawdzianu (był zapowiedziany) zapoznanie się  z nowymi tematami – 3 nowe tematy – uzupełnić ćwiczenia ołówkiem
 

 

WOS

·        Rozwiąż krzyżówkę z podręcznika str.178 z lekcji „Stowarzyszenie – czyli razem jaśniej”

·         Odpowiedz na 3 pytania po przeczytaniu tekstu „Moc słowa i obrazu” ćwiczenie ze str. 184 podręcznika

 

 

 

Geografia

Tematy z podręcznika – str. 110 – 125,  zeszyt ćwiczeń str. 46-59

1.       Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

2.       W Amazonii

3.       Ludność Ameryki

 

Biologia

 ·        Utrwalić wiadomości z ekologii. Zapoznać się z nowym tematem. 
 

Chemia

 ·         Wykonać plakat „Węglowodany” – wiadomości ogólne , podobieństwa i różnice (powtórzenie działu o węglowodanach)
 

Fizyka

·         Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego.

·         Elektromagnes i jego zastosowanie.

·         Filmik na YouTube „Fizyka od podstaw” – Magnetyzm (ok. 12 min.) Zapoznać się z tematem „Silnik elektryczny na prąd stały. Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”

 

 

Matematyka

 Powtórzenie 6.3 – wyrażenia algebraiczne. Zapoznać i rozwiązać zadania egzaminu z roku ubiegłego na stronie

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 

Plastyka  – Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna