Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa VIII B – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VIII B – zagadnienia do zrealizowania. Pobierz całość

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.     

    

 

 

 

Język polski

Analiza wysłanego wcześniej przykładowego arkusza egzaminacyjnego CKE – rozwiązanie krok po kroku.   

Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych CKE

„Świat dorosłych widziany oczami Małego Księcia”- opowiadanie- prace prześlijcie na maila tak jak wcześniej rozprawkę i charakterystykę.

Podręcznik str.155 Melchior Wańkowicz ” Poliglotyzm”- przeczytajcie. Ćwiczenia pod tekstem- 3,5,6 do zrobienia w zeszycie

Egzamin próbny – poniedziałek  –  30 marca g.9.00  –  STRONA CKE – do zrobienia oraz odesłania odpowiedzi na email-nauczyciela

    

 Język angielski

·         ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów) – FB – grupy klasowe   

·         egzamin próbny – środa 01.04 g.9.00 (kontakt z nauczycielem – FB – od g. 8.30)

·         Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

    

  

Język niemiecki

 

1.       Temat: Wozu brauchst du einen iPod? (wpisujemy do zeszytu)   

Wozu brauchst du einen iPod?

Ich brauche einen iPod, um Musik zu hören

Zapoznać się z zasadą tworzenia konstrukcji um…zu – podręcznik IV/ 56 oraz https://www.youtube.com/watch?v=Z-1KeLD2Ta4

Po zapoznaniu wykonać zadanie 5 i 6 str. 58 z podręcznika ( wpisujemy do zeszytu pod tematem) i zadanie 14 str. 36 zeszyt ćwiczeń

2.       Zapoznać się z wynikami ankiety zadanie 16 str. 52 podręcznik i odpowiedzieć na pytania pod ankietą

3.       Powtórzyć  zastosowanie dopełniacza – kartkówka do pobrania, rozwiązania przesyłamy do środy do 14.00 na skrzynkę nauczyciela

gosiadoniecka@outlook.com

    

 

 

 

Historia

Historia –  kl. VIII – pobrać i rozwiązać sprawdzian w pliku word. Odesłać na e-mail nauczyciela. Polska_po_II_wojnie_swiatowej   

Opracować nowy temat  – „Początek III Rzeczypospolitej” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2, 3,5.       

W zeszycie wymienić najważniejsze ustalenia zawarte przy Okrągłym Stole.   

Obejrzeć na YouTube:

·         Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989r. https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo

·         PRL 1989r. Rząd T. Mazowieckiego. Expose.

https://www.youtube.com/watch?v=O9Lv6k_CDts

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 WOS

1. Zapoznaj się z treścią lekcji – tematem : ” Środki masowego przekazu – czwarta władza”.   

W serwisie koss online w ćwiczeniu „Reklama i ty” koss.ceo.org.pl zamieszczone jest kilka pytań, które pozwolą określić w jakim stopniu młodzi ludzie ulegają wpływom haseł reklamowych.

Wykonaj jedno zadanie do wyboru :

Mój tygodniowy plan medialny – tabela, link do pobrania:

https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/moj_tygodniowy_plan_medialny-tabela_1.pdf

„Reklama na opak” ćw. ze str, 189 podręcznik, które polega na wymyśleniu zabawnej i ironicznej antyreklamy, np. Red Bull nie doda mi skrzydeł . Antyreklamę wykonać możecie dowolną techniką.

Prześlij pracę do 09.04. 2020 r. korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem: https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

2. Inwazja „fejków” . Zapoznaj się z infografiką EAVI „Nie tylko fake newsy. 10 typów informacji wprowadzających w błąddo pobrania w formacie PDF.

    

 

 

 

Geografia

 Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 132-139 ) i opracować odpowiedzi do zagadnień:   

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

cechy położenia geograficznego Kanady,

– wpływ klimatu na krajobraz Kanady,

– zależność między ukształtowaniem powierzchni a klimatem Kanady,

– zasięg lasów, upraw i hodowli – analiza mapy tematycznej,

– struktura użytkowania ziemi – analiza diagramu kołowego,

– cechy gospodarstw wielkoobszarowych (farmy),

– cechy gospodarki kraju – surowce mineralne, przemysł, handel.

Zeszyt ćwiczeń str. 63-65 – uzupełnić.

    

Biologia

,,Oddziaływania nieantagonistyczne. Współpraca międzygatunkowa”.    

 Zwróćcie uwagę na typy relacji nieantagonistycznych, ich charakterystyczne cechy oraz organizmy, które w nich funkcjonują.

Wykonajcie zadanie 2,4,5,6 z zeszytu ćwicz., dla chętnych dodatkowo zadanie 8.

W zeszytach zapiszcie temat oraz odpowiedzcie na pytanie 1 . 

    

Chemia

 Obejrzyj na youtube filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 51-58 z zeszytu ćwiczeń str.95-98. Skorzystaj również z informacji z podręcznika str.169-173   

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę, podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03 kwietnia 2020r

Karkówka Kwasy Karboksylowe

Przypominam o głosowaniu do 02.04.!

    

 

  

 

Fizyka

 1.Silnik elektryczny na prąd stały.   

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/D12l7CPU8

z tego linku punkt 1,2. Wykonaj do tematu ćwiczenie1,2.

Filmik „Fizyka od podstaw” https://www.youtube.com/watch?v=5VzUPz5BbJs

2.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9 

z tego linku tylko punkt 8  oraz zapoznać się z treściami z podręcznika (naszego) strona 152 .

    

 

 Matematyka

 Temat 8.6 – Zadania tekstowe z zastosowaniem równań – zeszyt ćwiczeń str. 70,71.   

We wtorek – 31.03.2020 r. o godz. 9.00  – przystąpcie do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, pojawi się na stronie CKE .

 Zadania oznaczone numerem i kodem ucznia rozwiązujcie na kartkach (bez przepisywania treści), a po upływie 100 minut zróbcie zdjęcia lub skany swoich rozwiązań i prześlijcie na adres e- maila nauczyciela matematyki.

Do 30.03.2020 (poniedziałek) proszę o przesłanie skanów lub zdjęć dotychczasowej pracy, czyli rozwiązań zadań z zeszytu ćwiczeń str.67, 68.(każdą stronę podpisujemy).

    

 

 

 

 

EDB

 Temat: „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka”   

Temat do realizacji przez dwa tygodnie!

 • Praca własna – notatka – krótka  (można skorzystać z podsumowania tematu).
 • Praca własna  – prezentacja na powyższy temat.

Wykonana prace przesłać na adres mailowy do nauczyciela przedmiotu.

INFORMATYKA Temat: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci.   

Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań
platforma www.zooniverse.org,

Portale:  www.TED.comwww.Ed.TED.com

    

 

RELIGIA

 

 

Wykonać notatkę:   

·         z katechezy 48 – „Żyć w prawdzie – VIII przykazanie”

·         z katechezy 49 – „Wezwanie do uczciwości i wstrzemięźliwości – IX i X przykazanie”

    

 Doradztwo zawodowe

Co to jest rynek pracy?   

 • Kto jest kupującym na rynku pracy?
 • Kto jest sprzedającym na rynku pracy?
 • Co jest walutą na rynku pracy?
 • Uniwersalny pracownik, czyli kto? Podaj cechy uniwersalnego pracownika

 

II tydzień 23 – 27.03.2020 r.

    

Język polski

„Oskar i pani Róża” – do przeczytania   

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów  – publikowane codziennie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Powtórzyć wiadomości o czasowniku – odmiana oraz formy bezosobowe bezokolicznik i imiesłów

 Język angielski Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.  (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

    

Język niemiecki

 

 • Przeczytać informacje o Marku Zuckenbergu ćw. 13/51 – podręcznik
 • Tekst w zadaniu 14/51 – podręcznik (wykonać zadanie pod tekstem (richtig/fallach  prawda/fałsz)
 • Zeszyt ćwiczeń – ćw. 10/35 – ułożyć w kolejności pytania w wywiadzie i dopasować odpowiedzi
 Muzyka   Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
    

Historia

 Utrwalić 3 ostatnie tematy: „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”, „Powstanie Solidarności”, „Stan wojenny i schyłek PRL”.   

Wyjaśnić w zeszycie znaczenie terminów

a) czerwiec 1976r.   b) porozumienia sierpniowe  c) NSZZ ,,Solidarność”  

d) stan wojenny        e)WRON

· Zapoznać się  z jednym  tematem:  „Rozpad bloku wschodniego” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,4 – (ołówkiem)

 WOS Zapoznaj się z treścią lekcji –  tematem ; ” Opinia z którą trzeba się liczyć”.    

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : „Jakie wydarzenia poruszyły w ostatnich tygodniach opinię publiczną? „Jeśli nie jesteś na bieżąco – zajrzyj do internetu lub zapytaj kogoś z dorosłych.

 Geografia 1. Urbanizacja w Ameryce.   

 • znaczenie terminów : urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej,
 • obszary słabo oraz gęsto zaludnione – wymienić i wskazać na mapie,
 • największe miasta i aglomeracje obu Ameryk –   wymienić i wskazać na mapie,
 • cechy magalopolis Ameryki Północnej,
 • negatywne skutki urbanizacji,
 • przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach Ameryki Południowej.

•    Podręcznik – str. 126-131

•    Zeszyt ćwiczeń str. 60-62 – uzupełnić.

    

Biologia

 Powtórzyć wiadomości z tematu ,,Drapieżnictwo .Roślinożerność.”   

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania 1-4. Wykorzystać materiały dostępne na str. www.gov.pl/web/zdalnelekcje – lekcja 2 oraz materiał dodatkowy.

    

Chemia

 Obejrzyj na YouTube film „ Klasa8.Rozdział 10.2. Kwasy karboksylowe” – www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:   

Ćwiczenia: 35,36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 – zeszyt ćwiczeń str. 90- 93

 Fizyka Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia:   

Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

temat do zeszytu; notatka do zeszytu z podsumowania str.148 ;

Obejrzeć film edukacyjny na You Tube „Fizyka od podstaw”- Magnetyzm i elektromagnetyzm, Jak to działa , Eksperymenty.(około 11 minut)

Praca w domu : odpowiedzieć na pytania zawarte w filmiku edukacyjnym po 10 minucie oglądania ( do zeszytu).

Elektromagnes i jego zastosowanie. Wypisz na podstawie dostępnych ci źródeł zastosowanie elektromagnesu. (z pop. tyg.)

Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”.( należy ująć 8 fal elektromagnetycznych, ich zakres długości i zastosowanie ; (przydatne informacje znajdziecie w podręczniku od str.156 oraz polecam treści z tego zakresu na kanale You Tube „Fizyka od podstaw”.)

Utrwalać wzory i utrwalać dział do sprawdzianu – prąd elektryczny

 Matematyka Powtórzenie – 6.4 – Równania – podręcznik
                            8.4 – Rozwiązywanie równań – zeszyt ćwiczeń.   

        Uwaga! – Powtórzenie rozpocznij od zapoznania się z tematami lekcji matematyki dla klasy 7  ( 3 lekcje) w linku- https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje –  umieszczonym  na stronie naszej szkoły – marzec – 1 tydzień

 Doradztwo zawodowe Zagrać w multimedialną grę internetową e-rzemieślnik oraz Miliard w rzemiośle pod adresem:  www.gra.spoleczne-rzemioslo.pl
 EDB  Powtórzyć tematy    

 • Istota udzielania pierwszej pomocy; 
 • Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać; 
 RELIGIA
 • Wykonać notatkę na minimum 1 stronę z katechez od nr 44-47.
 • Powtórzyć pytania od 125-175 do bierzmowania.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

    

Język polski

·         Napisz rozprawkę w której rozważysz czy powieści historyczne słusznie znalazły się na liście lektur. W swojej pracy powołaj się przynajmniej na jeden przykład z literatury   

·         „Istnieją ludzie, którzy niezależnie od okoliczności pozostają wierni swoim ideałom.”   Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który cechował się właśnie taką wiernością

Lektury do samodzielnej analizy:

1.       A. Fredro „Zemsta”

2.       J. Kochanowski –„Treny I, V, VII, VIII, Fraszki „Na zdrowie” „Na lipie”, pieśni „Czego chcesz od nas panie”

3.       J. Słowacki – „Balladyna”

4.       A. de Saint-Exupery – „Mały Książę”

5.       A. Kamiński – „Kamienie na szaniec”

Gramatyka:

1.       Czasownik – jego forma fleksyjna, formy bezosobowe

    

 

Język angielski

·         Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

·         Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.

·         Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik

    

Język niemiecki

 

·         Powtórzyć wyrażanie przynależności za pomocą Genitivu   

·         Ćwiczenie 2 str. 32 zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 /57 podręcznik,

Tekst Nutzt du soziale Medien –  11 str. 57 – podręcznik . + zdania pod tekstem

    

Muzyka

    

·         Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”

    

Historia

 ·        Utrwalenie materiału do sprawdzianu (był zapowiedziany) zapoznanie się  z nowymi tematami – 3 nowe tematy – uzupełnić ćwiczenia ołówkiem
    

 

WOS

·        Rozwiąż krzyżówkę z podręcznika str.178 z lekcji „Stowarzyszenie – czyli razem jaśniej”   

·         Odpowiedz na 3 pytania po przeczytaniu tekstu „Moc słowa i obrazu” ćwiczenie ze str. 184 podręcznika

    

 

 

Geografia

Tematy z podręcznika – str. 110 – 125,  zeszyt ćwiczeń str. 46-59   

1.       Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

2.       W Amazonii

3.       Ludność Ameryki

    

Biologia

 ·        Utrwalić wiadomości z ekologii. Zapoznać się z nowym tematem. 
    

Chemia

 ·         Wykonać plakat „Węglowodany” – wiadomości ogólne , podobieństwa i różnice (powtórzenie działu o węglowodanach)
    

Fizyka

·         Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego.   

·         Elektromagnes i jego zastosowanie.

·         Filmik na YouTube „Fizyka od podstaw” – Magnetyzm (ok. 12 min.) Zapoznać się z tematem „Silnik elektryczny na prąd stały. Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”

    

 

Matematyka

 Powtórzenie 6.3 – wyrażenia algebraiczne. Zapoznać i rozwiązać zadania egzaminu z roku ubiegłego na stronie   

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 

Plastyka  – Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

Close Menu