Klasa VIII A – zagadnienia do zrealizowania

TYDZIEŃ 15     22-25.06.2020 r

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

temat 1/2 .   Zabawa słowem.

ćw.1. Wyjaśnij znaczenie wyrazów.

aplauz –                        skrupulatny-            tolerancja –

subiektywny –               biografia –               chronologiczny –

degustować –               kompromis –           awaria –

 

ćw.2. Podaj różne znaczenia homonimów.

 zamek       gwiazda       buda       klucz      wóz 

wzór: droga – szosa, ukochana

ćw.3. Podaj  3 przykłady paronimów.

wzór: las – lis – los

ćw.4. Do podanych wyrazów  dopisz synonimy.

 trasa – d ……………………                    borowik – p …………………..

sknera – ch …………………                  deszcz – u …………………….

zapomoga – z ………………                  męstwo – o ………………….

trop – ś ……………………..                    niedobry – z ………………….

konwersacja – r …………….                ekspedycja – w ………………  

ćw.5. Odgadnij wyrazy zastąpione podanymi omówieniami. 

królowa kwiatów – …………………………….

płynące po niebie barany – ……………………..

nocny towarzysz zakochanych – ……………….

spadające z nieba kryształki – …………………..

ćw.6. Odpowiedz na podane pytania – frazeologizmem, przysłowiem lub powiedzonkiem.

 • O czym można myśleć, jeśli na przykład nie interesuje cię lekcja?
 • Przez co patrzymy na świat, jeśli jesteśmy optymistami?
 • Co robimy, gdy nic nie robimy?
 • Na co trafiła kosa?
 • Kto nie czyni wiosny?
 • Kiedy Polak jest mądry?

temat 3/4 .   Literatura- kultura-sztuka.

Czy potrafisz?

 1.  Podać nazwiska trzech polskich pisarzy/poetów tworzących współcześnie.

2.  Wymienić nazwiska trzech dziennikarzy telewizyjnych oraz tytuły prowadzonych przez nich

programów.

3.  Podać nazwy trzech muzeów i powiedzieć, jakie zbiory się w nich znajdują.

4.  Wymienić  przynajmniej trzech reżyserów filmowych lub teatralnych.

5.  Wymienić polskich laureatów Nagrody Nobla.

6. Podać nazwiska sławnych Polaków w dziedzinie muzyki i malarstwa.

Język angielski 1. Obejrzyj dwa odcinki „English with Friends” 2x 15 minut

zanotuj temat w zeszycie:

Temat: English with Friends

wynotuj słownictwo wyróżnione w filmie i wpisz do zeszytu.

2. Zapoznaj się z zasadami CPR – pierwsza pomoc – English Way

Język niemiecki

 

Thema:  Was ist gut, was ist schlecht für die Umwelt? – Co jest dobre, co jest złe dla środowiska?

die Ökobewegung – ruchekologiczny

die Mülltrennung – segregowanieśmieci

das Recycling – utylizacja

dasOzonloch – dziura ozonowa

die Luftverschmutzung – zanieczyszczeniepowietrza

die Sonnenkollektoren – bateriesłoneczne

die Umweltpolitik – politykadotyczącaśrodowiska

der Treibhauseffekt – efektcieplarniany

die Windenergie – energiawiatru

die Bioprodukte – produktyekologiczne

die Plastikflasche –plastikowabutelka

der Klimawandel – zmianaklimatu

öffentliche Verkehrsmittel – publiczneśrodkikomunikacji

die Stofftasche – torba z materiału

die Plastiktüte – torbaplastikowa, „reklamówka“

der Pappbecher – kubekpapierowy (jednorazowy)

 

Bioproduktekaufen – kupować produkty ekologiczne

Stofftasche benutzen – używaćtorby z materiału

den Fernseher ausschalten – wyłączaćtelewizor

mit dem Fahrrad fahren – jeździć na rowerze

das Licht ausmachen – wyłączaćświatło

 

Wykonaj zadanie 9a/80 z podręcznika w zeszycie,  napisz, co jest dobre, a co złe dla środowiska.

 

gut für die Umwelt schlecht für die Umwelt
   

 

 

Wykonaj ćw.5/55 w zeszycie ćwiczeń

WOS

 

 

Temat 1: Sposób wybierania PREZYDENTA.

 Zapoznaj się w jaki sposób wybierany jest Prezydent RP:

·         Prezydentem może zostać obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych;

·         Kandydata zgłasza co najmniej 100.000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu;

·         Termin wyborów zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP;

·         Data wyborów jest wyznaczona na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzania wyborów;

·         Prezydent jest wybierany przez naród na pięcioletnią kadencję ( może być wybrany ponownie tylko jeden raz );

·         Prezydentem zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, jeżeli nie uzyskał wymaganej większości, po14 dniach od pierwszego głosowania przeprowadzana jest druga tura wyborów;

·         Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy;

·         Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez niego przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym;

·         Kadencja prezydenta może ulec skróceniu w wypadku unieważnienia wyborów, zrzeczenia się przez niego urzędu, śmierci, uznania przez Zgromadzenie Narodowe za niezdolnego do sprawowania funkcji lub orzeczenia przez Trybunał Stanu, że złamał konstytucję lub ustawę.

 Temat 2: Marsz na wybory!

 28 czerwca 2020 roku ( w niedzielę ) odbędą się w Rzeczpospolitej Polskiej WYBORY PREZYDENCKIE. Wybierz się z rodzicami. Za 5 lat, kiedy odbędą się następne wybory, będziesz już jako osoba pełnoletnia mógł/ mogła sama oddać głos na wybranego przez siebie kandydata !!!

Historia

 

 

Temat:  „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.

Proszę obejrzeć filmy pod wskazanymi linkami.

 Irena Sendlerowahttps://www.youtube.com/watch?v=Sj1I98LLvxE

Historia rodziny Ulmów – film z 2016r.https://www.youtube.com/watch?v=AJ8W_AMbCzs

Biologia Temat- Formy ochrony przyrody w Polsce.

Proszę, obejrzyjcie filmy

https://www.youtube.com/watch?v=p4zLahBkwxI

https://www.youtube.com/watch?v=w4-d96j_mGA

https://www.youtube.com/watch?v=8gpx7tgQwS0

Chemia Temat 1: Wzory i nazwy związków chemicznych- powtórzenie

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=gpjZrJp36CU powtarzaj i utrwalaj wiadomości.

Fizyka „Fizyka od podstaw”- filmiki edukacyjne –powtórzenie
Matematyka Temat: Omówienie zadań z Egzaminu Ósmoklasisty

Obejrzyj : https://www.youtube.com/watch?v=yc14cvktv58&list=PL4-sKppFY9ZQK8WIAhc6aqSrcfQ9Pdkl6 (omówienie każdego zadania  trwa ok. 1-2 min)

Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo

Ze strony: http://www.matzoo.pl/klasa8/79 wybierz dział: Statystyka i prawdopodobieństwo

Znajdziesz w nim 7 zagadnień:

·                     Diagramy kolumnowe

·                     Diagramy kołowe

·                     Wykres liniowy

·                     Diagramy słupkowe

·                     Losy na loterii

·                     Kostka do gry

·                     Kolorowe kule

W każdym zagadnieniu Graj do momentu uzyskania  5 prawidłowych odpowiedzi.

Temat:  Zagadki logiczne

Ze strony https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/ wybierz  (Minimum) 5 zagadek, spróbuj je rozwiązać samodzielnie, a następnie sprawdź  wyniki

25.06 Temat: Łamigłówki z zapałkami

Ze strony https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/zapalki/ wybierz  5  łamigłówek, rozwiąż je i sprawdź wyniki (pracuj ok. 30 minut)

G. wych. Zapoznaj się z filmami i zaleceniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

Linki umieszczone na stronie szkoły.

Informatyka

 

 

Podróże z komputerem

Korzystanie z map internetowych. Zapanuj swoje wakacje używając np.: https://www.google.com/earth

EDB

MOI DRODZY UCZNIOWIE!

To już ostatnie nasze spotkanie w tym roku szkolnym. Przed Wami zasłużony wypoczynek. Życzę Wam, abyście dostali się do wymarzonych szkół a czas wakacji był bezpieczny i szczęśliwy. Pozdrawiam Was serdecznie  – Beata Gonerka.

Zapoznajcie się proszę z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji.

https://www.youtube.com/watch?v=7qrT8vMkHlw – bezpieczny wypoczynek

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

 

1.      Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.

2.      Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.

3.      Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

4.      Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.

5.      Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.

6.      Nie rozmawiaj z obcymi.

7.      Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.

8.      Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.

9.      Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

10.  Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

11.  Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

12.  Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

13.  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

14.  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

15.  Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.

16.  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.

17.  Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.

18.  Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.

19.  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.

20.  Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.

21.  Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.

22.  Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.

23.  Nie rozpalaj ogniska w lesie.

24.  Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

25.  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

 

 


TYDZIEŃ 14     15.06 i  19.06

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A – 14tydzień

Język polski POWTARZAMY, SPRAWDZAMY SIĘ PRZED EGZAMINEM.

 temat 1/2 .   Motywy literackie.

1.                 DOM

    Ujęcie motywu – przykłady utworów

a. Dom jako ostoja spokoju, dostatku i jedna z najważniejszych wartości w życiu

     człowieka – Jan Kochanowski: „Na dom w Czarnolesie”;

b. Dom, do którego się wraca, który jest ostoją tradycji i patriotyzmu –

Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”;

c. Dom, który się opuszcza – Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

d. Dom pełen ciepła – Melchior Wańkowicz: „Ziele na kraterze”;

e. Dom, który się traci – Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, Miron Białoszewski:

Pamiętnik z powstania warszawskiego”;

f. Karykaturalny obraz domu – Ignacy Krasicki: „Żona modna”.

 

2.                 OJCZYZNA

a. Tęsknota za ojczyzną – „Mit o Dedalu i Ikarze”, Juliusz Słowacki: „Testament

j ”, Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”, Cyprian Kamil Norwid: „ Moja piosnka II”;

b. Walka o niepodległość ojczyzny – Ignacy Krasicki: „Hymn do miłości ojczyzny”,

    Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”, „Reduta Ordona”, „Śmierć pułkownika”,

    Henryk Sienkiewicz: „Krzyżacy”, Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”,

    Arkady Fiedler: „Dywizjon 303”;

c. Życie w zniewolonej ojczyźnie – Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”, Stefan Żeromski:

Syzyfowe prace”, Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”,

   Miron Białoszewski:  „ Pamiętnik z powstania warszawskiego”, Krzysztof Kamil

   Baczyński: „Elegia o …[ chłopcu polskim ]”.

 

3.                 SZKOŁA

a. „Szkołażycia” wskazująca na relacje społeczne – Ignacy Krasicki: „Bajki”;

b. Szkoła, która zniewala – Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

c. Szkoła w ukryciu – Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”;

d. Szkoła z tradycjami – Nancy Kleinbaum: „Stowarzyszenie umarłych poetów”.

 

4.                 DORASTANIE

a. Dorastanie do roli mężczyzny – Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”;

b. Odkrywanie tożsamości narodowej – Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

c. Dorastanie w obliczu wojny – Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”;

d. Przyspieszone dorastanie – Eric-Emmanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża”;

e. Dojrzewanie do uczuć – Antoine de Saint-Exupery: „Mały Książę”.

 

5.                 PODRÓŻ

a. Podróż do ojczyzny – „Mit o Dedalu i Ikarze”;

b. Podróż jako wewnętrzna przemiana – Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”,

Charles Dickens: „Opowieść wigilijna”;

c. Podróż w osamotnieniu – Adam Mickiewicz: „Burza”;

d. Tułaczka – Henryk Sienkiewicz: „Latarnik”;

e. Podróż po wiarę w siebie – Ernest Hemingway: „Stary człowiek i morze”;

f. Podróż po doświadczenia – Antoine de Saint-Exupery: „Mały Książę”.

 

6.                 BUNT

a. Bunt w imię dobra ludzkości – „ Mit o Prometeuszu”;

b. Bunt przeciw wartościom – Henryk Sienkiewicz: „Quo vadis”;

c. Bunt w imię wolnościAdam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”, „Reduta Ordona”,

Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”, Arkady Fiedler: „Dywizjon 303”;

d. Bunt przeciwko ograniczeniom – Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

e. Bunt w imię własnych wyborówNancy Kleinbaum: „Stowarzyszenie umarłych poetów”.

 

7.                 CIERPIENIE

a. Cierpienie dla ludzkości – „ Mit o Prometeuszu” , „Biblia”;

b. Cierpienie jako kara – „Mit o Syzyfie”;

c.  Cierpienie matki – Juliusz Słowacki: „Balladyna” ,  Krzysztof Kamil

     Baczyński: „Elegia o …[ chłopcu polskim ]”;

d. Cierpienie ojca – Mit o Dedalu i Ikarze”, Jan Kochanowski:Treny”,

Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”, Henryk Sienkiewicz: „Krzyżacy”;

e. Cierpienie zmarłych błąkających się w zaświatach – Adam Mickiewicz:

 „Dziady” cz.II;

f. Cierpienie zadawane innym – Juliusz Słowacki: „Balladyna”;

g. Cierpienie  w imię wiary – Henryk Sienkiewicz: „Quo vadis”;

h. Cierpienie  z miłości – „Mit o Orfeuszu i Eurydyce”, Henryk Sienkiewicz:

Quo vadis”, „Krzyżacy”, Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

i. Cierpienie dziecka – Eric-Emmanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża”;

j. Cierpienie starca – Ernest Hemingway: „Stary człowiek i morze”.

 

8.                 PRZYJAŹŃ

a. Przyjaźń w trudnej rzeczywistości – Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”,

     Arkady Fiedler: „Dywizjon 303”;

b. Przyjaźń dziecka z dorosłym – Eric-Emmanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża”,

 Ernest Hemingway: „Stary człowiek i morze;

c. Odkrywanie przyjaźni – Antoine de Saint-Exupery: „Mały Książę”.

 

9.                 MIŁOŚĆ

a. Miłość utracona – „Mit o Orfeuszu i Eurydyce”, Henryk Sienkiewicz: „Krzyżacy”;

b. Miłość do człowieka – Mit o Prometeuszu” , „Biblia”;

c. Miłość do bliźniego – „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”;

d. Miłość rodzicielska – „Mit o Demeter i Korze”, Jan Kochanowski:Treny”,

Henryk Sienkiewicz: „Krzyżacy”;

e. Miłość interesowna – Ignacy Krasicki: „Żona modna”, Juliusz Słowacki:

 „Balladyna”;

f. Miłość spełniona -Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”, Aleksander Fredro:

Zemsta”; 

g. Miłość tragiczna – Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”;

h. Trudna droga do miłości – Henryk Sienkiewicz: „Quo vadis”;

i. Miłość młodzieńcza – Stefan Żeromski: „Syzyfowe prace”;

j. Miłość w trudnych czasach – Aleksander Kamiński: „Kamienie na szaniec”;

k.  Miłość na nowo odkryta – Antoine de Saint-Exupery: „Mały Książę”.

 

10.              PRZYRODA

a. Wyobrażenia o przyrodzie – „Mit o Demeter i Korze;

b. Metafora przyrody – „Przypowieść o siewcy”;

c. Ład i harmonia w przyrodzie – Jan Kochanowski: „Czego chcesz od nas Panie”,

 „Na lipę”;

d.Sielski obraz przyrody – Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”;

e.Przyroda, która wymierza sprawiedliwość – Adam Mickiewicz: „Świtezianka”,

    Juliusz Słowacki: „Balladyna”;

f.Człowiek jako element świata przyrody – Ernest Hemingway: „Stary człowiek

 i morze”;

g. Przyroda, o którą trzeba dbać – Antoine de Saint-Exupery: „Mały Książę”.

Język angielski dodatkowe zadania egzaminacyjne będą podane na grupie na FB
Język niemiecki

 

Thema: Die Tiere und wir.

Hast du ein Haustier? – Czy masz zwierzątko domowe?

+

Ja, ich habe einen Hund.

Ja, ich habe eine Katze

Ja, ich habe ein Kaninchen.

 

Nein, ich habe kein Haustier.

Wie kümmerst du dich um dein Haustier? – Jak troszczysz się o swoje zwierzę?

Gassi gehen/führen- wyprowadzać psa

füttern – karmić

streicheln- głaskać

baden- kąpać

zum Tierarzt gehen- chodzić do weterynarza

Ohren/Zähne putzen- cyzyścik uszy/zębu

trainieren – trenować

Krallen schneiden- obcinać pazury

Käfig/ Aquarium putzen – czyścić klatkę/ akwarium

Wasser wechseln – wymieniać wodę

Przeczytaj tekst 2b/77 w podręczniku, przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją.

+ Füreinen Hund – Gegeneinen Hund
   

 

 

 

Wykonaj ćwiczenie 2/54, 3,4/55. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

WOS

 

 

Temat 1 : WYBORY PREZYDENCKIE 2020.

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– krytycznie analizować ulotki, hasła i spoty wyborcze;

Obejrzyj plakaty, ulotki, spoty wyborcze oraz przeanalizuj informacje o kandydatach:

 • Co proponują?
 • Porównaj hasła i oceń ich nośność: czy są ciekawe, zrozumiałe, przekonywujące ( chwytliwe )?
 •  Na ile obietnice kandydatów są możliwe do zrealizowania?

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

WYBORY – metoda wybierania przedstawicieli społeczeństwa ( np. parlamentarzystów ) lub kandydatów na urzędy publiczne ( np. prezydent miasta ). Szczególnym rodzajem wyborów są wybory powszechne, w których mogą wziąć udział wszyscy obywatele, są one powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu tajnym. W Polsce wybory parlamentarne i samorządowe odbywają się co cztery lata, a prezydenckie co pięć lat.

 

Geografia

 

Temat: Powtórzenie materiału z zakresu klasy VIII.

Krzyżówki geograficzne – zeszyt ćwiczeń str. 93-96.

Historia Temat: Polacy podczas II wojny światowej – powtórzenie.

Sprawdź się – podręcznik str.100.W ramach utrwalenia proponuję obejrzeć filmy:

 10 niezwykłych polskich bohaterów II wojny światowej.https://www.youtube.com/watch?v=c5wrqUxLs8M10 bitew Polaków poza Polską w trakcie II wojny światowej.https://www.youtube.com/watch?v=1TAbCJ1c6MU

Fizyka

 

Temat: Najważniejsze prawa i zjawiska fizyczne .

Podsumowanie praw i zjawisk fizycznych poznanych w kl.7 i kl.8 .

(wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Chemia Temat: Jak pisać i uzupełniać równania reakcji chemicznych- powtórzenie

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=zI6JvcMOG-E  (18 min.), powtórz daną partię materiału

rozwiązując samodzielnie prezentowane  przykłady!

https://www.youtube.com/watch?v=qSV34rV1Uwc ( 3 min.)- uzupełnianie równań reakcji chemicznych

 Matematyka Temat: Rozwiązywanie otwartych zadań egzaminacyjnych

Ze strony https://pistacja.tv/inspiracje/15-powtorka-last-minute-przed-egzaminem   wybierz zagadnienia, które chcesz powtórzyć.

Rozwiąż zestaw zadań dostępny na platformie WSIPnet

Informatyka

 

Dziel się wiedzą

Siostrzane projekty Wikipedii

Zapoznaj się z podaną niżej stroną, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie innych źródeł wiedzy- siostrzanych projektów – w pracy zdalnej ucznia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_siostrzane

 

 


13 TYDZIEŃ  08.06 – 10.06.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A

Język polski POWTARZAMY, SPRAWDZAMY SIĘ PRZED EGZAMINEM.

temat 1/2 .   Środki stylistyczne i ich funkcje.

1. Epitet- wyraz określający rzeczownik (najczęściej przymiotnik),

np. kamiennymost, sufit gwiazd.

Funkcje epitetów:

– wskazują na cechy postaci, przedmiotu, zjawiska,

– podkreślają plastyczność obrazu,

– oddziałują na wyobraźnię,

– wpływają na nastrój w utworze.

2. Porównanie- zestawienie podobnych cech osoby, przedmiotu lub zjawiska, np.Snuć miłość jak jedwabnik nić.

Funkcje porównań:

– wskazują podobieństwa między porównywanymi obiektami,

– wpływają na obrazowość opisu,

– ułatwiają zrozumienie trudnych zjawisk,

– oddziałują na wyobraźnię odbiorcy.

3. Przenośnia (metafora)- wyrażenie lub zwrot, w którym połączone wyrazy występują w nowym znaczeniu, niewynikającym ze znaczenia dosłownego tworzących je wyrazów, np. bagaż lat (doświadczenie związane z wiekiem).

     Rodzaje przenośni:

·  ożywienie (animizacja)- nadanie przedmiotom, zjawiskom przyrody i pojęciom cech istot żywych, np. płyną słowa;

·  uosobienie (personifikacja) – przypisywanie przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom i pojęciom cech ludzkich, np. niebo płacze.

Funkcje przenośni:

 • wskazują na niezwykłość zjawiska,
 • zaskakują, skłaniają do refleksji czytelnika,
 • odkrywają różne znaczenia,
 • oddziałują na wyobraźnię.

4. Wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja)- wyraz lub ciąg wyrazów, które naśladują dźwięki , np. stukać, świergot.

Funkcje onomatopei:

– oddanie dźwięków towarzyszących danej sytuacji,

– wpływają na kojarzenie brzmień z określonymi treściami,

– tworzą nastrój w utworze,

– wywołują różne stany emocjonalne(wzruszenie, niepokój).

5. Apostrofa- bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata ( osoby fikcyjnej lub rzeczywistej, boga, zjawiska, wartości), najczęściej utrzymany w tonie podniosłym, np. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Funkcje apostrofy:

– wywołuje określone wrażenie,

– wprowadza odpowiedni nastrój,

– personifikuje przedmioty i zjawiska, do których się zwraca.

6. Pytanie retoryczne- pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, ponieważ jest już ona w pewien sposób w nim zawarta, np. Ile razem dróg przebytych?

Funkcje pytania retorycznego:

– zwrócenie uwagi odbiorcy na treść wypowiedzi,

– wywarcie pożądanego wrażenia.

7.  Anafora- dwukrotne lub wielokrotne użycie tego samego wyrazu, zwrotu lub zdania na początku kolejnych wersów lub zwrotek utworu, np. A to jest moje miasto pod popiołem

A to jest moja laska i wstążki prorockie.

Funkcje anafory:

– podkreślenie danej myśli,

– zwiększenie ekspresji.

8. Powtórzenie- powtarzający się w utworze ten sam element językowy (sylaba, cząstka wyrazowa, wyraz, wyrażenie lub konstrukcja składniowa), np. Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,

Funkcje powtórzenia:

– podkreślenie znaczenia słów,

– zwiększenie ekspresji,

– wzmocnienie rytmu wiersza.

9.  Oksymoron- zestawienie słów, pojęć zawierających sprzeczność, np.Dla ciebiezjadłe smakują trucizny;

Funkcje oksymoronu:

– podkreślenie emocjonalności wypowiedzi,

– zaskoczenie odbiorcy,

– stworzenie nowego sensu wypowiedzi,

podkreślenie złożoności jakiejś sytuacji czy emocji.

10. Przerzutnia-przeniesienie części zdania z jednego wersu do następnego, np.Brzmi Polonez Trzeciego Maja – Skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją.

Funkcje przerzutni:

– zwrócenie uwagi na przeniesione słowa,

– wprowadzenie wieloznaczności w wypowiedzi,

urozmaicenie rytmu wiersza.

11. Wykrzyknienie-wyraz, grupa wyrazów lub zdanie wykrzyknikowe, często urwane, wtrącone w wypowiedź, np.

Uwaga! Uwaga! Przeszedł!

Koma trzy!

Funkcje wykrzyknienia:

– podkreślenie ekspresji wypowiedzi,

– uwydatnienie nastroju utworu,

– przekazanie emocji osoby mówiącej.

12. Neologizm poetycki– wyraz utworzony dla potrzeb języka literackiego w celu wyrażenia odczuć twórcy lub nowego określenia pewnych rzeczy, zdarzeń, sytuacji, np.I czarowałzniszczotą wonnych niedowcieleń

Funkcje neologizmów poetyckich:

– wyrażenie emocji podmiotu lirycznego,

– podkreślenie nastroju utworu,

– skłonienie odbiorcy do poszukiwania znaczeń.

 

13.  Archaizm- wyraz lub wyrażenie, które jest przestarzałe, wyszło z użycia, zmieniło formę lub znaczenie, np. A zatłumcie mój postępek brzydki,

Za który się długo wstydaćmuszę.

Funkcje archaizmów:

– nadają utworom styl dawnej epoki,

– są elementem stylizacji językowej,

– współtworzą nastrój utworu.

 14.  Zdrobnienie-wyraz nacechowany emocjonalnie w celu wzbudzenia

w odbiorcy pozytywnych skojarzeń, np. Jak wesoły milon drobnych, wilgnych muszek,

15. Zgrubienie-wyraz, który poprzez zastosowanie odpowiedniego formantu oznacza osobę lub rzecz większą od nazwanej wyrazem podstawowym, np. Skrzywił gębą na bakier i jęzorem mlasnął.

Funkcje zdrobnień i zgrubień:

– wyrażają ekspresję osoby mówiącej,

– wpływają na odbiór utworu,

– wskazują na zastosowanie ironii i drwiny.

16.  Eufemizm- wyraz lub zwrot, który jest zastosowany, by złagodzić lub zastąpić treść o znaczeniu dosłownym, często obraźliwym albo zbyt dosadnym, np. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!

Funkcje eufemizmów:

 – złagodzenie wypowiedzi,

– podkreślenie emocjonalnego zaangażowania osoby mówiącej,

– odzwierciedlenie zjawisk kulturowych i społecznych.

Język angielski · konsultacje wg harmonogramu

· testportal – informacja na grupie na FB

· discord  – informacja na grupie na FB

· e-mail – karta pracy nr 1 – e-mail musi być napisany RĘCZNIE!

KARTA PRACY – j. angielski – klasa 8 – 13 tydzień

·  dodatkowe zadania egzaminacyjne będą podane na grupie na FB

Język niemiecki

 

Thema: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu Probleme&Träume.

 Ćwiczenia powtórzeniowe zostaną przesłane na grupę konwersacji, wykonaj je i odeślij nauczycielowi.

Wykonaj ćwiczenia 21, 22, 23/52 zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Dla chętnych: ćw. 24/53. Jeśli wykonasz, prześlij rozwiązanie nauczycielowi.

WOS

 

 

Temat 1 : Globalizacja, czyli wzajemnie od siebie zależymy.

 Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– formułować sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata;

– rozważać propozycje działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 6 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

·  zastanów się jakie są źródła  terroryzmu we współczesnym świecie?;

·  przeczytaj tekst: „Przerazić świat”;

·   sprawdź skąd pochodzą ubrania, które masz na sobie, znajdź kraje na mapie świata;

·  zwróć uwagę na zjawisko imigracji – wskaż grupy imigrantów ( ramka );

· „Sąd nad globalizacją”- zapoznaj się z instrukcją, ocen szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą przejawy globalizacji;

·  zastanów się czy zwykli ludzie mogą wywrzeć znaczący wpływ na losy świata?

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1. GLOBALIZACJA – proces scalania gospodarek narodowych i rozprzestrzeniania się podobnych zjawisk w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym.

2. Cechy globalizacji – korporacje międzynarodowe: Światowa Organizacja Handlu ( WTO ), Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego ( OECD ), Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

3. Przejawy globalizacji – ogólnoświatowa sieć komunikacyjna.

4. Globalizacja w dziedzinie kultury : ujednolicony styl życia, przekazy medialne i wartości.

5. Szanse: upowszechnienie się osiągnięć cywilizacyjnych, demokracja, wygaszanie konfliktów zbrojnych.

6. Zagrożenia: zanik kulturowej różnorodności, wzrost znaczenia wielkich korporacji kosztem pastw, utrata przez państwa części suwerenności.

7.    Dla chętnych i tych, którzy chcą poprawić ocenę końcoworoczną na wyższą : „McDonald i inni” – zastanów się czy bary szybkiej obsługi pozwalają smacznie i wygodnie zjeść, czy też rujnują rodzimą gastronomię, lansują niezdrowy styl życia oraz niszczą architektoniczny krajobraz miast? lub wykonaj prezentacje multimedialną: „ Wybory prezydenckie 2020”.

Temat 2 : Test z działu VIII – POLSKA W ŚWIECIE, POLSKA W EUROPIE.

 Test będzie do pobrania i na Dropbox w dniu  – 09. 05. 2020 r. ( w godz. 14:00 – 15:00 ). Powodzenia !!!

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

Geografia

 

 

Temat: Znajomość mapy – powtórzenie map kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii , Antarktydy.

Zeszyt ćwiczeń str. 87-92 – Sprawdź, czy znasz mapę!

Biologia Temat- Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. 

Zapoznajcie się z materiałem przedstawionym w lekcji 26. Podczas pracy  z podręcznikiem zwróćcie uwagę na: wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, jej zagrożenia, sposoby ochrony oraz rolę ogrodów botanicznych, zoologicznych i banków genów.

W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 2.

Więcej informacji do lekcji we wtorek na WSiPnet.

Chemia Temat: Budowa atomu i wiązania chemiczne ( 2 godz.)- powtórzenie

Obejrzyj na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM ( 1 godz.30 min.)

Rób  własne notatki, powtarzaj materiał i rozwiązuj przykładowe zadania.

Fizyka

 

 

Temat: Porównanie fal mechanicznych i elektromechanicznych. Powtórzenie z Optyki .

Praca samodzielna –wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej.

Link do powtórzenia: https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq

Temat : Sprawdzian wiadomości z Optyki .

Forma sprawdzianu zostanie uzgodniona i podana na grupie klasowej.

 Matematyka Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Codziennie (od poniedziałku do środy) należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań, a następnie samodzielnie rozwiązać zestaw składający sie z 4,5 zadań (utworzony na bazie poleconych) umieszczony na platformie Wsipnet.

Lekcja 1 (08.06) Geometria przestrzenna

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990466-powtorka-z-matematyki-Geometria-przestrzenna.htm(8 zadań z wyjaśnieniami)

https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-zadania-egzamin-osmoklasisty/ (szczególną uwagę zwróć na zad. 1,2,7,8,12,14)

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet (utworzony na podstawie ww. zadań)

Lekcja 2  (09.06) Obliczenia praktyczne; prędkość, droga , czas

https://szaloneliczby.pl/obliczenia-praktyczne-zadania-egzamin-osmoklasisty/

(zad. 3, 5, 9, 11, 24, 30, 31, 32 – rozwiąż samodzielnie lub skorzystaj z wyjaśnień)

Rozwiąż i odeślij  zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

Lekcja 3 (10.06) Obliczenia praktyczne; zadania różne

https://szaloneliczby.pl/obliczenia-praktyczne-zadania-egzamin-osmoklasisty/

(zad. 4, 10, 21, 25, 27– rozwiąż samodzielnie lub skorzystaj z wyjaśnień)

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

 

EDB

 Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 10.06.2020 r. 

Przypominam:

1. „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2. Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3. Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”.

4. Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5. Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojswykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Zapraszam również na konsultacje.

Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka

 

 

Proszę o przesłanie zaległych prac. W przyszłym tygodniu wystawiamy oceny.

 Czas przeznaczony na informatykę wykorzystaj w celu powtórzeń do egzaminu.

 

 


12 TYDZIEŃ 02.06 –  05.06.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-12 tydzień

Język polski  POWTARZAMY, SPRAWDZAMY SIĘ PRZED EGZAMINEM.

temat 1 .   Analiza utworu lirycznego.

Przypomnij sobie pojęcia związane z liryką!

 • podmiot liryczny („ja” liryczne)
 • sytuacja liryczna (okoliczności, miejsce, czas)
 • bohater liryczny
 • formy wypowiedzi (opis poetycki, wyznanie liryczne, monolog i dialog liryczny)
 • budowa
 • środki językowe (epitet, porównanie, metafora, personifikacja, animizacja onomatopeja…)
 • gatunki ( fraszka, tren, pieśń, hymn, oda, elegia, sonet)

temat 2 .   Analiza utworu epickiego.

Przypomnij sobie pojęcia związane z epiką!

 •  narrator ( pierwszoosobowy, trzecioosobowy)
 • świat przedstawiony (czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia)
 • fabuła, wątek
 • charakterystyka bohaterów
 • formy wypowiedzi (opis, opowiadanie, dialog, monolog)
 • gatunki ( nowela, opowiadanie, powieść, baśń, legenda, mit)

 temat 3 .   Analiza utworu dramatycznego.

       Przypomnij sobie pojęcia związane z dramatem!

nadawca ( brak narratora, podmiotu lirycznego – informacje przekazywane

 przez bohaterów)

 • bohaterowie (pierwszoplanowi, drugoplanowi, epizodyczni)
 • akcja ( zawiązanie, perypetie, punkt kulminacyjny, rozwiązanie)
 • formy wypowiedzi ( dialog, monolog)
 • budowa ( tekst główny, tekst poboczny- didaskalia)
 • gatunki ( tragedia, komedia, dramat właściwy)

 

temat 4 .   Sztuka interpretacji.

 Przeczytaj tekst: Krzysztofa Biedrzyckiego „Interpretacja- szkoła rozumienia”

( podręcznik s.293 – 294).

Język angielski
 • konsultacje wg harmonogramu
 • testportal – piątek g. 11.00
 • discord – piątek g. 13.00
 • e-mail – karta pracy nr 1 – e-mail musi być napisany RĘCZNIE!

KARTA PRACY NR 1 – angielski – klasa 8

dodatkowe zadania egzaminacyjne będą podane na grupie na FB

Język niemiecki

 

We wtorek zostanie przesłana na grupę kartkówka.

Thema: Was würdest du tun, wenn…….? – Co zrobiłbyś, gdybyś…..?

W języku niemieckim przypuszczenia, życzenia oraz uprzejme prośby możemy sformułować, stosując tryb przypuszczający.

Czasowniki sein i haben mają następujące formy trybu przypuszczającego:

sein                                                                       haben

ich wäre        (ja byłbym)                                           ich hätte (ja miałbym)

duwärest       (ty byłbyś)                                            duhättest (ty miałbyś)

er/sie/es  wäre                                                           er/sie/es hätte

wir wären                                                                    wir hätten

ihr wäret                                                                      ihr hättet

sie/Sie wären                                                              sie/Sie hätten

Formy trybu przypuszczającego czasowników regularnych i większości nieregularnych tworzy się za pomocą konstrukcji würde + bezokolicznik.

(Przepisz odmianę i przykłady do zeszytu)

würde

ich würde                             wir würden

du würdest                           ihr würdet

er/sie/es würde  sie/Sie würden

Ich würdeeinneues Auto kaufen. – Kupiłbym nowy samochód.

Du   würdest Karriere machen. – Tyzrobiłbyśkarierę.

Wir würden ins Gebirge fahren. – Mypojechalibyśmy w góry.

Zapoznaj się ze zdaniami wyrażającymi przypuszczenia. Zwróć uwagę na formy czasowników, jakie zostały użyte do wyrażania przypuszczeń. Przepisz zdania do zeszytu.

·         Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. – Gdybymbyłbogaty, kupiłbymdużydom.

·         Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich jeden Tag meine Freunde besuchen. – Gdybymmiałdużoczasu, odwiedzałbymkażdegodniamoichprzyjaiół.

·         Wenn ich Probleme hätte, würde ich mit meinen Eltern darüber sprechen. – Gdybymmiałproblemy, porozmawiałbym o tym z rodzicami.

Wykonaj w zeszycie zadanie 9/73 oraz 20/68 z podręcznika. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Thema: Wenn ich mehrZeithätte! – Gdybym miał więcej czasu! Wyrażanie życzeń i marzeń.

1.       W języku niemieckim życzenia oraz marzenia możemy wyrażać w następujący sposób:

(przepisz do zeszytu)

Ich möchte … – Chciałbym…….

Ich möchtevielGeldverdienen. – Chciałbym zarabiać dużo pieniędzy.

 

Ich hättegern…. – Chciałbym ……

Ich  hättegerneinschnelles Auto. – Chciałbym mieć szybki samochód.

Ich wünschte ….. – Chciałbym….

Ich wünschte, ich hättemehrZeitfürdich. – Chciałbym mieć więcej czasu dla ciebie.

Wenn ich doch reich wäre! – Gdybymbyłbogaty!

Wenn ich doch mehr Zeit hätte!- Gdybym miał więcej czasu!

Es wäreschön, wenn ….   – Byłoby pieknie, gdyby ….

Es wäreschön, wenn,  ich nichtarbeitenmüsste. –Byłoby pięknie, gdybym nie musiał pracować.

Es wäre schön, wenn ich meine Freundin treffen würde. – Byłobypieknie, gdybymspotkałamojąprzyjaciółkę.

2.       Zapoznaj się z formami trybu przypuszczającego czasowników modalnych:

(przepisz tabelę do zeszytu)

  können

 

müssen dürfen sollen wollen
ich könnte müsste dürfte sollte wollte
du könntest müsstest dürftest solltest wolltest
er/sie/es könnte müsste dürfte sollte wollte
wir könnten müssten dürften sollten wollten
ihr könntet müsstet dürftet solltet wolltet
sie/Sie könnten müssten dürften sollten wollten

 

Es wäreschön, wenn,  ich schwimmenkönnte. –Byłoby pięknie, gdybym umiał pływać.

Es wäre schön, wenn mein Vater nicht so viel arbeiten müsste. – Byłobypieknie, gdybymójtata nie musiałtakduzopracować.

Wykonaj zadania  19 str. 67 z podręcznika oraz ćwiczenie 21 i 22 str.52 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę

Historia Temat: Polska po II wojnie światowej – powtórzenie i  utrwalenie wiadomości.

Proszę powtórzyć tematy :

Początki władzy komunistów.  Opór społeczny wobec komunizmu ( dział IV).Zwróćcie uwagę na: przesiedlenia ludności (mapa), postawy Polaków, sfałszowane wybory, podziemie antykomunistyczne, represje antykomunistyczne.

 W ramach utrwalenia proszę obejrzeć film:Niezłomni Ziemi Kieleckiej – Polskie drogi do niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=xSdGgPAIY-I

Zeszyt przedmiotowy: Wymień bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego Ziemi Kieleckiej.

WOS

 

 

Temat 1 : Kraje bogate, kraje biedne.

 Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– formułować sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 5 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

 • „Najbogatsi i najbiedniejsi” – przeanalizuj dane statystyczne, wskaż kraje na mapie świata;
 • przeczytaj historię młodych ludzi i porównaj ich sytuację życiową tekst: „Punam, Moses i Ty”;
 • zastanów się co się robi, żeby „Świat nie pękał|?”;
 • przeczytaj tekst „Lekarze bez granic” oraz „Długi, które trzeba spłacić” – pomyśl jakie działania trzeba podjąć, żeby poprawić los mieszkańców?”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

 1. Kraje bogate i biedne – życie mieszkańców.
 2. Sytuacja dzieci – lepiej, ale czy dobrze?
 3. Świat – globalna wioska.
 4. Polska i globalne Południe – organizacje pozarządowe: Polska Akcja Humanitarna ( PAH ), Caritas Polska, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Zielona Sieć, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

Na zakończenie zastanów się: Co to znaczy być obywatelem świata? Jakie cechy i umiejętności powinieneś mieć, jakie obowiązki wiążą się z tą rolą? – swoje przemyślenia możesz zapisać w zeszycie.

Dla chętnych – możesz poszerzyć swoją wiedzę klikając w koss online – link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Najbogatsi%20i%20najbiedniejsi

Geografia

 

 

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.

·         Podręcznik str. 180-185 – opracuj zagadnienia:

– status prawny Antarktydy,

 – badania obszarów okołobiegunowych,

 – zakres współcześnie prowadzonych badań,

 – polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych

– warunki życia w polarnej stacji badawczej.

Zeszyt ćwiczeń str.83-86.

Biologia Temat – Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ( str.157 – 163). Zwróćcie uwagę na          

 • pojęcie różnorodności biologicznej  
 • sposób użytkowania ekosystemów 

W zeszycie wpiszcie temat lekcji oraz wyjaśnijcie pojęcie różnorodność biologiczna. W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 4.     

Praca dla uczniów zainteresowanych: Wyszukaj informacji o ekosystemach o największej różnorodności biologicznej na Ziemi i ich zagrożeniach. Pracę proszę odesłać na e-mail nauczyciela.        

Więcej informacji do lekcji umieszczonych będzie we wtorek na WSiPnecie. 

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Powtórzenie wiadomości z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Obejrzyj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw (44 min)

Rozwiąż: Zadania:1, 2, 3, 4, 5 – podręcznik str.220 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.123-124

05.06.( piątek) praca klasowa z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Praca klasowa zostanie przesłana w godz. 10 – 10.30 drogą mailową! Czas odesłania pracy upływa o godz.11.30.

Fizyka

 

 

Temat: Wady wzroku .

Wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej .

Link do lekcji: https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku—krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH

Matematyka Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Codziennie (od wtorku do czwartku) należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań, a następnie samodzielnie rozwiązać zestaw składający sie z 4,5 zadań (utworzony na bazie poleconych) umieszczony na platformie Wsipnet.

 

Lekcja 1 (02.06) Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie i wielokąty

 https://szaloneliczby.pl/proste-odcinki-katy-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990420-powtorka-z-matematyki-Wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie-i-wielokaty.htm?podstr=0

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet (poprzez zakładkę praca domowa)

Lekcja 2 (03.06) Trójkąty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-czworokaty-wielokaty-foremne-sprawdzian-klasa-7/

po rozwiązaniu przykładowego testu proszę przejrzeć prawidłowe rozwiązania i ewentualnie wyjaśnienia

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

Lekcja 3 (04.06) Czworokąty i wielokąty – zadania

https://szaloneliczby.pl/czworokaty-i-wielokaty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-i-czworokaty-sprawdzian-klasa-8/

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

W tym tygodniu proszę rozwiązać przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki (online)

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990712-Matematyka-probny-egzamin-osmoklasisty-2020-online.htm

EDB  Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 05.05.2020r. 

Przypominam:

1.       „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.       Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.       Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”.

4.       Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.       Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojswykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

 Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka Informatyka wypada w tym tygodniu 1 czerwca, czyli w dzień wolny od zajęć dydaktycznych dlatego nic nie jest zadane. Proszę przysłać zaległe prace. Ewentualny czas wolny proszę poświęcić na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.  

 

 


11 TYDZIEŃ 25.05 –  29.05.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-11tydzień

 

Język polski LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

             Rozdział:   –  „W ogniu walki” ( s. 81 – 93)

 temat  1.   Lotnicy z eskadry – „Dywizjon 303”.

·  Przeczytaj tekst: Arkadego Fiedlera (s.81).

·  ćwiczenie

                                    Ułóż chronologicznie przebieg  pierwszej akcji bojowej Dywizjonu 303.

                                       ….. Przygoda porucznika Henneberga.

                                       ….. Rozkaz z ziemi dla eskadry A.

                                       ….. Ostatni szkolny lot patrolowy dywizjonu nad Londynem.

                                       ….. Radosne powitanie na lotnisku.

                                       ….. Dostrzeżenie przez pilotów bombowców nieprzyjaciela.

                                       ….. Major Kellet w niebezpieczeństwie.

                                       ….. Udany atak na messerschmitty.

 

·  ćwiczenie

Połącz środki językowe  z ich nazwami.

 

   „nareszcie!”                                                                                                                           metafory

   „myśliwcy płonęli zapałem”                                                                                                epitety                                                                                                                     

   „susem raptownym”, „wspaniale widowisko”,„ piorunującym wywrotem”              porównanie                                                                                                                         

 „jak kleszcze trzymali się wroga”                                                      krótkie, jednowyrazowe zdania

 „Czekał. Czuwał.”                                                                                                                wykrzyknienia                                          

 Zastosowane środki językowe eksponują dynamikę wydarzeń, oddają ruch, emocje, szybkość.

·  Znaczenie zwycięstwa w pierwszej bitwie :

Dla lotników – sprawdzili swoją siłę bojową, udowodnili przydatność dla angielskiego lotnictwa, sprawdzili się jako zespół.

Dla dowódców – uwierzyli, że polska eskadra to wyjątkowy zespół, można na niego liczyć w każdej sytuacji, są odważni, pełni fantazji, można na nich polegać i przydzielać im odpowiedzialne zadania bojowe.

Dla społeczeństwa angielskiego – dali nadzieję na skuteczną obronę przed atakami nieprzyjaciela.

Dla społeczeństwa polskiego – byli źródłem dumy, rozbudzali postawy patriotyczne.

 

temat  2.   Reportaż z wojennych okopów.

 ·  Przeczytaj tekst  Melchiora Wańkowicza (s.85).

·  ZADANIA:

1. Zapisz najważniejsze informacje dotyczące bitwy o Monte Cassino.

2. Wypisz elementy świata przedstawionego we fragmencie  Szkiców spod Monte Cassino.

– postacie- …..

– wydarzenia – …..

– miejsce- …..

– czas – …..

3. Wypisz cechy reportażu jako gatunku.

4. Przeanalizuj motywy, którymi kierował się kapitan Weiss, kiedy kazał Niemcom podać wodę.

 

 Problem: Czy podać Niemcom wodę?

 Decyzja: Tak.

 Skutki pozytywne: ……………..

 Skutki negatywne: ……………..

 

 Decyzja: Nie.

 Skutki pozytywne: …………….

 Skutki negatywne: ……………..

 Decyzja kapitana Weissa: Podać wodę Niemcom.

 Motywy: ………………….

              temat  3.   Pułkownik Wyżryn i jego żołnierze.

 ·  Przeczytaj tekst  Jacka Dukaja  (s.89).

·  Zapoznaj się z  informacjami o autorze  i lekturze.

·  Zapisz w zeszycie odpowiedzi do pytań pod tekstem – 1, 3, 6, 9.

           Działania wojenne można nazwać teatrem śmierci.

           Żołnierze odgrywają w nich role aktorów, dowódcy są reżyserami, telewidzowie widzami, miejsca toczonych walk – sceną. Efektem tego przedstawienia staje się śmierć wielu osób po obu stronach walczących stron.

Współcześnie wciąż uczestniczymy jako widzowie w takim teatrze śmierci, na przykład poprzez oglądanie w telewizji relacji z walk toczonych w różnych miejscach świata.

 

            temat  4/5.   Drobne użytkowe formy wypowiedzi.

                                    zeszyt ćwiczeń „Gramatyka i stylistyka” (s.131 – 141)

                                   podręcznik „Myśli i słowa”(s.155 i s.164)

 ·  Rozwiąż  ćw. 1 – 13 s.131 – 141.

PRACA NA OCENĘ!

·  Ćwiczenie  4 s.133/134 (dwa dowolne podpunkty) ,ćwiczenie  8 s.138

 i  ćwiczenie  13 s. 141  prześlij na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com    (termin – 28.05.2020r.)

Język angielski ·         karta pracy nr 1 – E-mail (odesłać do nauczyciela) – email musi być napisany ręcznie! KARTA PRACY – VIII – ANGIELSKI – 11 TYDZIEŃ

·         mini – zadania egzaminacyjne – platforma testportal – 2 części x 30 min

·         lekcje online – platforma discord – 2 lekcje x 45min

·         konsultacje w szkole

terminy zadań na platformach oraz lekcji i konsultacji będą podane w Niedzielę 24 maja na grupach klasowych na FB

Język niemiecki

 

Thema: Was für ein Typ bist du?

Zapoznaj się z pytaniami:

1.       Was für ein Typ/ ein Mann/ ein Junge ist ……(np. dein Bruder) ?- Jakim typem/ mężczyzną/chłopakiem jest (np.twój brat)?

2.       Was für eine Person/eine Frau ist …….(np.deine Mutter)? – Jaką osobą/kobietą jest ……(np. twoja mama) ?

3.       Was für ein Mädchen/ein Kind ist …….(np. Simone)? – Jaką dziewczyną/ dzieckiem jest …..?

Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik ein eleganter

Mann

eine elegante

Frau

ein elegantes

Mädchen

 elegante

Personen

Przykłady:

Er ist ein konservativer Typ/Mann/ Junge. – On jest konserwatywnym typem/mężczyzną/chłopakiem.

Się ist eine nette Person/ Frau. – Ona jest miłą osobą / kobietą.

Sie ist ein romantisches Mädchen. – Ona jest romantyczną dziewczyną.

Es ist ein gutes Kind. – Ono jest dobrym dzieckie

·         Przetłumacz ustnie na język polski ćw.11a/65 w podręczniku.

·         Wykonaj ćwiczenie 11b/65 w podręczniku. (przepisz do zeszytu)

·         Wykonaj ćwiczenie 13/49 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na  platformę

 

Thema: Was ziehen sie an? Co oni zakładają?

der Anzug – garnitur

der Hut-  kapelusz

der Rock – spódnica

der Pullover – sweter

der Mantel – płaszcz

die Hose – spodnie

die Bluse – bluzka

 

die Jeans- jeansy

die Jacke – kurtka

die Lederjacke – skórzana kurtka

 

das Kleid – sukienka

das Hemd – koszula

das Top – top

das T-Shirt – t-shirt

das Sweatshirt – bluza

die Sandalen – sandały

die Stiefel – kozaki

die Schuhe – buty

anziehen – zakładać, ubierać

tragen-nosić

abgetragen – znoszony

 

  r. m. r. ż r. n. l. mn.
rodzajnik określony der die das die
rodzajnik nieokreślony ein eine ein ————

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku

   r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Nominativ/Mianownik ein eleganter Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid  elegante Sandalen
Akkusativ/Biernik einen eleganten Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid elegante Sandalen

Odpowiedz na pytania, wykorzystaj słownictwo z ramki ćw. 13/65 w podręczniku. Zapisz w zeszycie”

Was zieht Sebastian an? Sebastian zieht einen klassischen Anzug an.

·         Was zieht Till? …………………………………………………………………………

·         Was zieht Jessica?……………………………………………………………………..

·         Was zieht Sören?……………………………………………………………………….

·         Was zieht Ramona?…………………………………………………………………..

Wykonaj ćwiczenie 16/50 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.

                                                                                                               

Historia Temat: Polska i świat w nowej epoce – powtórzenie.

 Podsumowanie rozdziału – podręcznik str.266, 267, 268 – proszę przeanalizować .

 Zwróćcie uwagę na oś czasu,  przy tematach.

Zeszyt ćwiczeń: Podsumowanie rozdziału VI. Sprawdź, czy potrafisz (str. 118 – 120 ).

Temat: Sprawdzian. Polska i świat w nowej epoce.

Proszę rozwiązać test. Test będzie dostępny w piątek (29.05.2020r.) o godz.10:00.

Test historia kl. VIII  

Proszę, aby wszyscy w ciągu godziny od udostępnienia przesłali na adres mailowy:  katarzyna.chuda2305@gmail.com

WOS

 

 

Temat 1 :Wspólna Europa jak i po co?

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wymienić cele działania Unii Europejskiej;

– przedstawić  podstawowe korzyści  związane z obecnością Polski w UE.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 3 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

·         droga do wspólnej Europy;

·         znajdź na mapie – wskaż obecnych członków UE;

·         działać sprawniej – znaczenie traktatów;

·         główne instytucje oraz budżet UE.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Unia Europejska – ponadnarodowa organizacja gospodarczo – polityczna.

2.       Trzy filary UE: Filar I – gospodarka, Filar II – polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, Filar III – sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości.

3.       Droga do wspólnej Europy – cztery traktaty: Traktaty rzymskie ( 1957r. ) – powstanie EWG, Traktat z Maastricht ( 1992r. ) – powołanie do życia UE, obywatelstwo unijne, Traktat z Nicei ( 2000r. ) – reformujący skład i strukturę organów UE, Traktat Lizboński ( 2007r. ) usprawnienie funkcjonowania instytucji unijnych.

4.       Cztery wolności obowiązujące w UE : wolny przepływ towarów, usług, pieniądza, osób.

5.       Główne instytucje UE: Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

6.       Budżet unijny : dochody i wydatki.

Na zakończenie zastanów się jak ty możesz wpływać na to co dzieje się w UE ? – zapoznaj się w tym celu z tekstem „ Młody też może! „ koss online – link poniżej.

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Cztery%20traktaty

Temat 2 : Narody Zjednoczone.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku oraz wejdź w ceo koss online rozdział VIII temat 4 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wyjaśnić jaką rolę pełnią organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie;

– przedstawić cele, metody, działania oraz najważniejsze organy ONZ;

– wyjaśnić kim jest uchodźca oraz scharakteryzować jego sytuację w Polsce i na świecie.

Lekcję przeczytaj w kos online i przeanalizuj według punktów :

·         „Główne cele ONZ” – przeczytaj fragmenty Karty Narodów Zjednoczonych;

·         „Przykłady działań ONZ”;

·         „W Radzie Bezpieczeństwa”;

·         „Uchodźcy w Polsce”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Organizacja Narodów Zjednoczonych ( ONZ ) jest organizacją międzynarodową do której należy większość państw na świecie; powstała w 1945r., siedziba – Nowy York; cele: tłumienie wojen, rozwijanie współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw.

2.       Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne – przedstawiciele wszystkich państw, Rada Bezpieczeństwa – odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie, Sekretariat – organizuje i koordynuje pracami organizacji, na czele stoi sekretarz generalny ONZ.

3.       Organizacje wyspecjalizowane ONZ min.: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), Fundusz NZ na rzecz Dzieci (UNICEF)

4.       Pomoc uchodźcom – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Na zakończenie: przeczytaj tekst „Uchodźcy w Polsce” i odpowiedz na pytanie kim jest uchodźca? – zapisz w zeszycie, nie odsyłaj.

 Geografia

 

 

Temat: Arktyka i Antarktyka-środowisko przyrodnicze.

 https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

 Zeszyt ćwiczeń str. 80-82.

Biologia Temat – Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.

 Z tej lekcji dowiecie się

 • zasobach przyrody: odnawialnych i nieodnawialnych, ich przykładach i wykorzystywaniu
 • sposobach pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów przyrody 
 • zasadach zrównoważonego rozwoju 
 • powstawaniu i zagospodarowaniu odpadów

Zapoznajcie się z materiałem ze str.151-156 podręcznika. Zastanówcie się nad poleceniem  5                       ze str.156. Wnioski zapiszcie w zeszycie pod tematem lekcji. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad.1 i 3.

Więcej informacji na platformie WSiPnet.

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharoza- disacharyd

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=x0NmPIdkRkA  (4 min)- przepisz notatkę do zeszytu!

https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA ( 1 min)

Rozwiąż: ćwiczenia 29-35 z zeszytu ćwiczeń str.119-120

 

Temat 2: Skrobia i celuloza- polisacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wx4LtqcqmAg  ( 3 min)- przepisz notatkę do zeszytu

https://www.youtube.com/watch?v=UwPaAzYgfYA ( 3 min) 

Rozwiąż ćwiczenia: 37,38,39,40 z zeszytu ćwiczeń str.121-122

Fizyka

 

 

 

Temat : Soczewki . Konstrukcja obrazu w soczewkach.   (temat na 2 godziny lekcyjne)

(uczniowie notatki + pr. domową  otrzymają na grupie klasowej )

 Z podanego linku tylko punkt 3 i 4

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

Z poniższego linku punkt 1 , 2 , 3 .

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/DpTCQujkZ

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg

Matematyka Temat tygodnia : Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Na stronie https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

znajdują się zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki, które zgodnie z wytycznymi CKE wchodzą w zakres tematyczny egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie posiada obszerne rozwiązanie krok po kroku.

Na stronie https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania.htm znajdują się zestawy zadań powtórkowych wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Codziennie (od poniedziałku do czwartku) należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań, a następnie samodzielnie rozwiązać zestaw składający sie z 4,5 zadań (utworzony na bazie poleconych) umieszczony na platformie Wsipnet.

 

Lekcja1 (25.05) Potęgi

https://szaloneliczby.pl/potegi-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990391-powtorka-z-matematyki-Potegi-o-podstawach-wymiernych-Pierwiastki.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet (poprzez zakładkę praca domowa)

 

Lekcja 2 (26.05) Wyrażenia algebraiczne

https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990405-powtorka-z-matematyki-Wyrazenia-algebraiczne.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

 

Lekcja 3 (27.05) Obliczenia procentowe

https://szaloneliczby.pl/procenty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990407-powtorka-z-matematyki-Obliczenia-procentowe.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

 

Lekcja 4 (28.05) Równania

https://szaloneliczby.pl/rownania-zadania-egzamin-osmoklasisty/ 

 https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990403-powtorka-z-matematyki-Rownania-z-jedna-niewiadoma.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

W tym tygodniu proszę rozwiązać przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki (online)

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4550048-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-matematyki-online.htm

EDB Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 29.05.2020 r. 

Przypominam:

1.       „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.       Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.       Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”

4.       Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8 wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.       Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Proszę powtórzyć pytania do bierzmowania od 175 do końca
Informatyka Proszę wykonać zadania z użyciem funkcji logicznych. Ćwiczenie funkcji jeżeli

Wykonane prace proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com do czwartku 28.05.2020 r.

Jeżeli zagadnienie jest dla kogoś niezrozumiałe lub trudne zapraszam na konsultacje.

Uczniowie którzy chcą poprawić test proszę o kontakt telefoniczny lub sms 601590660

 


10 TYDZIEŃ 10 – 18.05 –  22.05.2020 r

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-10tydzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

             Rozdziały:   –   „Wojenna groza”(s.128 – 138),

                                  –   „Czas pogardy” (s.139 – 161).

temat  1.   Nieludzki świat.

 ·                   Przeczytaj tekst: „Wspomnienia wojenne”  Karoliny Lanckorońskiej (s.128).

·                   Zapoznaj się z  informacjami o autorce, lekturze, obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz definicją moralności i reifikacji.

Notatka

1.  Tekst Lanckorońskiej reprezentuje literaturę faktu

    (argumenty:  wspomnienia, podane do­kładne daty, realne elementy świata przedstawionego, autorka była uczestniczką prezentowanych wydarzeń).

2.  Wspomnienia autorki z pobytu w obozie koncentracyjnym stanowią świadectwo dramatycznych wydarzeń, przestrzegają, do czego zdolny jest człowiek. Ocalają wspomnienia o ofiarach działań wojennych.

3.  Autorka przestrzega przed możliwością powtórzenia się w historii współczesnej zbrodni, jakich dopuścili się hitlerowcy, bowiem w naturze człowieka tkwi zło i przyzwalanie na okrucieństwo .

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 4, 5 i 7 s.130.

temat  2.   Marzenia o bochenku chleba…

 •  Przeczytaj tekst: „Oświęcimska bajka”  Bogdana Bartnikowskiego (s.131).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorze, lekturze, obozie koncentracyjnym Auschwitz.

 Notatka

              spokój                                           poczucie bezpieczeństwa

              rodzina        DZIECIŃSTWO       dom  

              radość                                           zabawa

 

1. Cechy baśni, potocznie zwanej bajką:

– gatunek epicki,

– realizm miesza się z fantastyką,

– bohater baśni podejmuje wędrówkę, w której często wspierają go zwierzęta lub magiczne przedmioty,

– baśń przedstawia walkę dobra ze złem, w której dobro zawsze zwycięża.

2. Historia opowiadana przez Andrzeja została nazwana bajką, choć brak w niej elementów fantastyki i  cudowności, ponieważ opowiada o świecie, który dla bohaterów był nieosiągalny.

3.   Chłopcy najbardziej tęsknią za zwykłą, rodzinną codziennością, wypełnioną miłością rodziców, poczuciem bezpieczeństwa. Próbują sobie radzić w obozowej rzeczywistości, wspominając przeszłość, pamiętając o życiu    w domu rodzinnym.

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 7, 8 i 9 s.134.

temat  3.   Jaki konflikt wewnętrzny musiał rozstrzygnąć bohater opowiadania Idy Fink?

 • Przeczytaj tekst: „Wariat”  Idy Fink (s.139).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorce                

Notatka

                      BOHATER :

a.  wygląd – jest bardzo brzydki – niski, ma krzywe nogi, garb, nieładną twarz;

b. zajęcie –  śmieciarz, zamiata ulice;

c. rodzina- żona i trzy córki. 

Bardzo je kocha, o dzieciach mówi z dumą. Szczyci się ich urodą i mądrością.

ŻYCIE W GETCIE:

W getcie panował głód. Życie codzienne naznaczone było regularnie przeprowadzanymi „akcjami”. Były to łapanki ludzi z ulicy, wypędzanie ichz domów, a później wywożenie w miejsca zagłady.

 • Wyjaśnij pojęcie – Holokaust.
 • Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 6, 7, 9 i  10 s.140.

temat  4.   Co wynika z wizyty w pewnym miasteczku?

 • Przeczytaj tekst: „Żal”  Hanny Krall (s.141).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorce.

 Notatka

 Ślady Ho­lokaustu  można odnaleźć w prezentowanej relacji  w  informacjach o:

 • rodzicach Szaji zagazowanych w Sobiborze.
 • getcie,
 • obozach w Pałkiniach, Sobiborze i Bełżcu,
 • ciałach Żydów grzebanych przez Lejbusia Katza,
 • zastrzeleniu żony i córeczek Lejbusia,
 • śmierci Estery i Mani.

Narratorka tekstu chce  napisać książkę o Żydach, mieszkańcach miasteczka, którzy zostali zamordowani w czasie wojny, aby historia każdego z nich została zapamiętana przez przyszłe pokolenia. Autorka nie chce, by zostali zapomniani, zwłaszcza, że nie mają własnych mogił.

 Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie  – 1 s.143.

temat  5.   Listy z nieludzkiego świata.

Przeczytaj tekst: „Listy z getta tomaszowskiego” Izraela Aljuche”Lutka” Orenbacha (s.144).

Zapoznaj się z  informacjami o autorze i lekturze.

 Notatka

1. Metafora „chmury w sercu” – oznacza lęk, niepewność, w jakiej żyje osoba, która nie wie, co przyniosą kolejne dni.

2. Listy są pisane stylem potocznym, bohater używa nawet wulgaryzmów: cholera, psiakrew. Służą one wyrażeniu silnych emocji związanych z niepewnością co do przyszłego życia.

PRACA  NA OCENĘ!

1. Wciel się w rolę Edith i odpisz Lutkowi  na wybrany list.

2. Niektórzy uczniowie twierdzą, że czytanie takich opowieści ( teksty 1-5) jest trudniejsze niż czytanie podręczników do historii. Co o tym sądzisz?  Forma pracy- dowolna.

Wybrany temat prześlij  na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  (termin – 21.05.2020 r.)

 Język angielski

czwartek 21.05 – g. 11.00

piątek 22.05 – g. 11.00

lekcje online „Discord”- informacja o terminie pojawi się w niedzielę wieczorem 17.05 na grupie na FB

 

 

Język niemiecki

 

 

 

 

 

1.      Thema: Psychologen warnen.

warnen – ostrzegać

zu Drogen und Genussmittel greifen – sięgać po narkotyki i używki

aus Langeweile –  z nudów

aus Neugier – z ciekawości

die Sucht – uzależnienie

süchtig – uzależniony

die Unterstützung bekommen –  otrzymać wsparcie

die Gefahr – en, -niebezpieczeństwo

internetsüchtig- uzależniony od internetu

computersüchtig – uzależniony od komputera

drogenabhängig – uzależniony od narkotyków

durch den Handybarauch – poprzez używanie telefonu komórkowego

Internet

Votreile – korzyści                                                       

– auf Informationen, Bilder  und Videos zugreifen – sięgać po informacje, zdjęcia, video

– Leute kennenlernen –  poznawać ludzi

– Daten austauschen –wymieniać  dane

-Online-Games spielen – grać w gry online

Gefahren – niebezpieczeństwa

– Gewalt – przemoc

-falsche Online-Freunde – fałszywi  online- przyjaciele

-Viren – wirusy

-Belästigung – nękanie

-Mobbing – mobbing

Proszę przeczytać tekst 8a/63. Po przeczytaniu proszę wykonać zadanie pod tekstem. Zadanie zostanie przesłane na platformę.

Thema: Was für ein Typ bist du?

1.      Zapoznaj się z nowym słownictwem i przepisz do zeszytu:

alternativ – alternatywny                                          kreativ – kreatywny

sensibel – wrażliwy                                                   tolerant – tolerancyjny

praktisch – praktyczny                                              oberflächlich – powierzchowny

fantasievoll – pełen fantazji, wyobraźni                   kalt – zimny

extravagant – ekstrawagancki                                   gründlich –solidny, sumienny

elegant – elegancki                                                    altmodisch-staromodny

unkonventionell – niekonwencjonalny                      autoritär-autorytarny

konventionell – konwencjonalny                              introvertiert- introwertczny

extrovertiert – ekstrowertyczny                                fantasielos-bez wyobraźni

dynamisch – dynamiczny                                          faul – leniwy

konservativ – konserwatywny                                  unordentlich – nieporządny, niechlujny

ordentlich – porządny, schludny

2.      Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik der elegante

Mann

die elegante

Frau

das elegante

Mädchen

die eleganten

Personen

Inne przykłady:

der sensible Mann – wrażliwy mężczyzna

die schöne Frau – piękna kobieta

das tolerante Mädchen – tolerancyjna dziewczyna

die kreativen Personen – kreatywne osoby

3.      Przeczytaj tekst w podręczniku – 10/64, a następnie wykonaj ćwiczenie pod tekstem

według podanego przykładu. Ćwiczenie przepisz do zeszytu.

4.      Wykonaj ćwiczenie 11/49 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.                                                                                                                

 

 

 

 Historia

Temat 1: Świat w erze globalizacji.     

Proszę zwrócić uwagę na: przejawy globalizacji, rewolucję informacyjną, kulturę masową, współczesne migracje.

Proponuję filmy edukacyjne:        

·         Przejawy globalizacji. https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

·         Dolina Krzemowa. https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU

Zeszyt przedmiotowy:                                                                                                                                      Globalizacja- szansa na rozwój czy zagrożenie dla świata? Podaj kilka argumentów.

                   Argumenty ,,za”                                        Argumenty ,,przeciw”   

 Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4 str.114, 115.

 Temat 2: Wyzwania współczesnego świata.            

 Proszę zwrócić uwagę na : problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązywania, nierówności społeczne, ich konsekwencje, zagrożenia ekologiczne, terrorystyczne.

Warto zobaczyć prezentację i krótki film:

Zagrożenia i problemy współczesnego świata – prezentacja

·         https://www.youtube.com/watch?v=Tl0WFGHRxe4

Państwo islamskie ISIS – 10 faktów

·         https://www.youtube.com/watch?v=eONKko-FIzA

 Zeszyt przedmiotowy:

Wymień trzy największe według Ciebie zagrożenia współczesnego świata.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4a. Ćwiczenie 4 b – dla chętnych.

Przypominam – w następnym tygodniu powtórzenie i sprawdzian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

 

 

Temat 1 :Silna Polska w świecie.

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

 • wyjaśnić, kto prowadzi w państwie polskim politykę zagraniczną;
 • scharakteryzować główne kierunki i cele polityki zagranicznej Polski;
 • opisać relacje Polski z innym państwem;
 • odróżnić zadania ambasadora od zadań konsula;
 • wskazać na mapie sąsiadów Polski oraz krótko scharakteryzować relacje między nimi a Polską.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 1 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      Polityka zagraniczna  – kiedyś i teraz ( przed 1989r. i po 1989r. ).

2.      Polityka zagraniczna RP – przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania: Jakie są jej główne cele ? W jaki sposób ją realizuje ?

3.      Kto się tym zajmuje – ambasador czy konsul ? – przeczytaj tekst: „Nasi przedstawiciele za granicą” – odpowiedz na pytania pod tekstem.

4.      Polityka sąsiedzka – na podstawie tekstu ze s. 249–250 oraz mapy Europy, przeanalizuj relacje Polski z sąsiadami i w zeszycie zanotuj przy każdym państwie jedną najważniejszą informację dotyczącą ich relacji z Polską (np. Czechy – stosunki bezproblemowe, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej; Litwa – bardzo dobre stosunki, niekiedy powraca problem uprawnień mniejszości polskiej na Litwie itp.).

Temat 2 : NATO, czyli nasi sojusznicy.

Podczas tych zajęć:

 • scharakteryzujesz politykę obronną Polski,
 • poznasz cele i sposoby działania NATO,
 • dowiesz się też, jaką rolę w NATO odgrywa Polska i w jakie jego działania jesteśmy aktualnie zaangażowani.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 2 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      „Bezpieczna Polska” – Czy współczesnej Polsce nic nie grozi? Jakie zagrożenia mogą się pojawić w przyszłości?

2.      „Polityka obronna Polski”- czym jest oraz kto i jak ją realizuje?

3.      „Jak powstało NATO?”-  praca z tekstem, praca z mapą).

4.      „W służbie pokoju”- czy Polacy powinni tam być ?  W zeszycie sporządź plan swojej wypowiedzi (wspierającej udział Polski w misjach wojskowych, krytykującej go lub prezentującej argumenty „za” i „przeciw”).

5.      „Co z tego wynika dla Polski?” – podsumowanie: zastanów się, jakie znaczenie dla naszego kraju ma członkostwo w NATO. Jaka byłaby nasza sytuacja obecnie, gdybyśmy do NATO nie należeli?

Notatka i szczegółowe informacje do lekcji znajdują się na dropbox:

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

 

 Geografia

 

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Podręcznik str. 162-167 , przeczytaj temat i omów zagadnienia:

 • liczba ludności i gęstość zaludnienia Australii,
 • rdzenni mieszkańcy Australii,
 • cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych,
 • surowce mineralne,
 • przemysł przetwórczy i high-tech,
 • znaczenie turystyki,

Zeszyt ćwiczeń str. 75-77.

 

Biologia

TEMAT TOLERANCJA EKOLOGICZNA. SKALA POROSTOWA.

Proszę, zwróćcie uwagę na:

 • znaczenie terminu ,,tolerancja ekologiczna” oraz zawarte w nim dane:  minimum, optimum, maksimum  
 • pojęcia ,,stenobionty” i eurybionty     
 • czynniki środowiska, na które organizmy mają różną tolerancję
 • porosty jako organizmy wskaźnikowe (bioindykatory)

W ćwiczeniówkach wykonajcie zad.5.

Więcej informacji na platformie WSiPnet (wtorek 19 maja).

 

Chemia

Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharydy- skład pierwiastkowy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU   (3min.)

skorzystaj z informacji z podręcznika str.202-203, zrób własną notatkę i rozwiąż ćwiczenia:20, 21 i 22 z zeszytu ćwiczeń str.116

Temat 2: Glukoza i fruktoza- monosacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bSVdITZ0qkA  ( 4 min.) i przepisz do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=MbkYi2ywv90  ( 20 min.)

Rozwiąż ćwiczenia 23-27 z zeszytu ćwiczeń str.117-118.

Fizyka

 

 

 

Temat : Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1 )

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat.

Kartkówka z prawa odbicia i zwierciadeł (zagadnienia klasa otrzyma na grupie)

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1)

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/D13X5QgzI

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Dział : Symetrie

Lekcja 1 Temat: Symetria osiowa

Na podstawie podręcznika str. 289 -294 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

– kiedy dwie figury są symetryczne względem prostej

– kiedy 2 punkty są symetryczne względem prostej

– kiedy punkty są symetryczne względem osi układu współrzędnych

– kiedy figura jest osiowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach (oglądanie filmików nie jest obowiązkowe):

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00493-figury-osiowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00494-symetria-osiowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424

Po wykonaniu notatki (codziennie)wykonaj polecany zestaw ćwiczeń na Wsipnecie

Lekcja 2 Temat: Symetria środkowa

Na podstawie podręcznika str. 300 -305 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

– kiedy  punkty są symetryczne względem punktu

– kiedy 2 punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych

– kiedy figura jest środkowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach:

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00496-symetria-srodkowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424 Lekcja 2

Lekcja 3 Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Obejrzyj krótkie filmy

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo (ok.1min)

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4 (ok. 1 min)

https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU  (ok. 5 min)

Na podstawie podręcznika str. 310 -317 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytanie (wykonaj odpowiednie rysunki):

– co to jest symetralna odcinka oraz dwusieczna kąta

Skonstruuj oraz zapisz opis konstrukcji:

– symetralnej odcinka (przykład 1 str. 310)

– dwusiecznej kąta (przykład 2 str. 312)

(dostępny w podręczniku opis można wydrukować i wkleić do zeszytu).

Lekcja 4 Podsumowanie wiadomości: symetrie

Rozwiązywanie wybranych zadań z podręcznika str. 321-324 na platformie Wsipnet

 

 

EDB

Temat: „Urazy kości i uszkodzenia stawów”.

Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Proszę zrobić zdjęcie; następnie przesłać do 22.05. na adres

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Odpowiedz na pytania umieszczone w katechezie nr 59 i 60.

Obejrzyj dowolny filmik na YouTube dotyczący dowolnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Informatyka Poprawa testu z informatyki  jutro 20.05 w godz. 14.00 -15.00

Rozwiąż test: https://tiny.pl/7t3bj

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

 

 

 


TYDZIEŃ 9   11.05 –  15.05   KLASA VIII A

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-9tydzień

Język polski I.                   LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

               Rozdział „Trudy porozumienia” (s.153 – 161)

 temat  1.   O czym i jak rozmawiano na pewnym przyjęciu w ogrodzie?

 •  Przeczytaj tekst: Stanisław Barańczak „Garden party” (s.153 – 154).
 • (W trakcie czytania zwróć uwagę na informacje dotyczące  uczestników przyjęcia.)
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorze  oraz definicją stereotypu.
 • Zadania:
 1. Wyjaśnij pojęcia: garden party, emigrant. 
 2. Zgromadź informacje  o okolicznościach rozmowy:

– miejsce – …………….

– uczestnicy – ………………

– tematy rozmów-…………………..

3.                  Omów relacje panujące między uczestnikami rozmowy:

 a. Jak jest? 

 – uczestnicy znają się, mówią sobie po imieniu,

 – rozmowy są  błahe, powierzchowne,

 – relacje są płytkie,

 – przekręcają nazwisko gościa,

 – w rzeczywistości życie pana ”Banaczka” wcale ich nie interesuje,

 – nic nie wiedzą i nie chcą się dowiedzieć o Polsce, to dla nich niepoważny temat.

 b. Jak być powinno?  (uzupełnij brakujący zapis)   

      …………………………….

 c. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

      …………………………..

 d. Co zrobić?(wnioski)

      ……………………………..

4.                  Wykonaj polecenie 9 s.154.

temat  2.   O sztuce porozumiewania się.

 • Przeczytaj tekst: Melchior Wańkowicz „Poliglotyzm” (s.155 – 157).
 • Przypomnij sobie definicję komunikacji językowej.
 • Zadania:
 1. Swoimi słowami zapisz definicje: poliglota, poliglotyzm.
 2. Wyjaśnij znaczenie metafory „wieża Babel”.
 3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi do pytań pod tekstem – 1, 3, 6, 7, 10.

 metafora –  „Przez wiele wejść włamywać się trzeba do świata.”

 wyjaśnienie – Świat nie stoi przed nami otworem.

 Trzeba mieć odpowiednie  narzędzia, żeby go móc poznawać. Takim narzędziem jest na   przykład język.

temat  3.   Jak myślenie łączy się z językiem, którym mówimy?

 • Przeczytaj tekst: Anna Wierzbicka „Przez pryzmat języka” (s.158 – 160).
 • Zapoznaj się z  definicją  języka.
 • Zadania:

1.                  Zapisz w zeszycie odpowiedź  na pytanie : 1 s.160 i 9 s.161.

  II.   GRAMATYKA   – zeszyt ćwiczeń „Gramatyka i stylistyka”

                temat  4.   KARTKÓWKA  NR 1  – Słownictwo.

( czwartek – 14.05.2020 r. godz.10.00 )   Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

                temat  5.   Powtarzamy, sprawdzamy się.  

Sprawdzian nr 4 ( zeszyt ćwiczeń  s. 253 -255).

Język angielski
 • wykonaj kartę pracy i odeślij na FB
 • mini zadania egzaminacyjne na platformie „testportal” oraz lekcje online – informacja o sposobie i terminie pojawi się w niedzielę wieczorem 10.05 na grupie na FB KARTA PRACY – JĘZYK ANGIELSKI – 9 TYDZIEŃ
Język niemiecki

 

  Meine Eltern lassen mich alles tun. Moi rodzice pozwalają mi na wszystko.

Zapoznaj się z II Czasownik lassen w podręczniku na stronie 70.

Zapisz pod tematem odmianę czasownika lassen.

Wykonaj ćwiczenie 3/ 72 z podręcznika – zostanie przesłane na platformę

1.       Thema: Ein Fünfzehnjähriger ist verschwunden!

verschwinden – znikać

aus dem Schulbus aussteigen – wysiadać z autobusu szkolnego

der Mitschüler, -,  – kolega szkolny

seitdem – od tego czasu

der Hinweis, -e, -wskazówka

die Polizeidienststelle – komisariat policji                 

abhauen – uciekać

Proszę wysłuchać śledząc jednocześnie tekst  5/62. Po wysłuchaniu   wykonać zadanie pod tekstem.  Następnie przeczytać wiadomość SMS od Jensa 6/62 i dokończyć zdanie. Zadania będą przesłane na platformę.        

Historia Temat: Polska w NATO i UE.

Zwróćcie uwagę na: drogę Polki do UE, polskie społeczeństwo wobec unii, Polska  w strukturach NATO, Polska w  wojnie z terroryzmem.

Polecam filmy:

 Zeszyt przedmiotowy:

 • Wyjaśnij znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski,  Grupa Wyszehradzka.
 • Napisz,  z którymi państwami oraz kiedy Polska przystąpiła do NATO?
 • Podaj datę przyjęcia Polski do UE .
 • Wymień korzyści (po 3), jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO.

Wykonane zadani proszę przesłać na e-mail:  katarzyna.chuda2305@gmail.com 

 Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia 1, 2, 3, 4.str. 112, 113.

UWAGA: Zostały jeszcze 2 tematy z działu, więc po nich spodziewajcie się sprawdzianu.

WOS

 

 

Temat 1 : Na scenie politycznej.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 8 rozdział VII.

Lekcję przeanalizuj, pomogą ci w tym pytania :

– Jakie znasz partie ?

– Dlaczego powstają partie polityczne ?

– Na czym polega różnica między systemem wielopartyjnym a dwupartyjnym ?

– Czy potrafisz wskazać nieprawidłowości w życiu publicznym (schorzenia demokracji ) ?

– Co młodzi ludzie mogą zrobić w sprawie korupcji ?

Po opanowaniu materiału lekcyjnego wykonaj notatkę podsumowującą w zeszycie:

1. Partie polityczne – organizacje, których celem jest wpływanie na sprawy państwa; dążą do zdobycia i utrzymania władzy.

2. Pluralizm polityczny – możliwość działania partii politycznych w państwie demokratycznym ( wielopartyjność ).

3. Systemy polityczne : dwupartyjne i wielopartyjne – system partyjny w Polsce oraz innych krajach.

4. Współczesna scena polityczna w RP : koalicja, opozycja, populizm, korupcja.

Dla chętnych : na zakończenie wykonaj online QUIZ „ Skrzydlate słowa” ( ciekawe, popularne powiedzenia polityków ) z tematu 8. Na scenie politycznej –  koss ceo  klikając w link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

Temat 2 : Sprawdzian z działu VII – PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE.

Sprawdzian będzie do pobrania na Dropbox w dniach 13 – 15. 05. 2020 r. (środa – piątek ) i trzeba go odesłać na adres mailowy nauczyciela do 15. 05. 2020 r. ( piątek godz. 15 ). Powodzenia !!!

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

Geografia

 

 

 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

Podręcznik – przeczytać podany temat ( str. 154-161 ) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

– położenie geograficzne Australii i Oceanii,

– środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii,

– ukształtowanie powierzchni,

– strefy klimatyczno-roślinne,

– znaczenie terminu: basen artezyjski

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–74 uzupełnić.

·         Przeczytaj tylko pkt 1 i 2 i wykonaj ćwiczenia 1-4.

https://epodreczniki.pl/a/australia—srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy

Biologia Temat: Abiotyczne czynności środowiska.

Z wcześniejszych zajęć  wiecie, że ekosystem składa się z biocenozy (organizmy żywe) oraz biotopu (składniki nieożywione – ABIOTYCZNE). Celem lekcji jest

– poznanie wpływu czynników abiotycznych na organizmy

– porównanie warunków panujących na lądzie i w wodzie

– określenie wpływu dwutlenku siarki i dwutlenku węgla na organizmy

– ukazanie powiązań między żywymi i nieożywionymi czynnikami środowiska.

Proszę, pracujcie zgodnie z podanymi celami.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zadanie 1.

Więcej informacji umieszczonych będzie na WSiP-necie we wtorek (12 maja).

Chemia Temat 1 i 2 : Białka- właściwości ( 2 godz)

Obejrzyj na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=IPpRNTaBkzM   (27 min)

https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ   (5 min) https://www.youtube.com/watch?v=FPenyaRO_No  ( 4 min) https://www.youtube.com/watch?v=V_HBeXxsrZA&pbjreload=10  (3min)

Zrób własną notatkę, oraz rozwiąż: ćwiczenia 9-17 w zeszycie ćwiczeń str.112-115

Fizyka

 

 

 

(temat na dwie godziny lekcyjne)

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadłach kulistych .

Pomocny link ( z tego linku punkt 3)

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk

(notatki , instrukcje do konstrukcji obrazu w zwierciadłach uczniowie otrzymają na grupie)

Matematyka Temat tygodnia : Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Lekcja1 (11.05) Kombinatoryka – reguła mnożenia

Podręcznik str.267; samodzielna analiza przykładów 1,2 ,3

zapisanie reguły mnożenia (zeszyt) str. 268

Rozwiązywanie zadań 1- 10 (pomoc na Wsipnet)

Lekcja 2 ( 12.05) Kombinatoryka – zadania

Podręcznik str.269; samodzielna analiza przykładów 4,5,6

Udostępnienie (na platformie Wsipnet) rozwiązań wybranych 4-5 zadań  z proponowanych od 11do 24 str. 272-273

Rozwiązując zadanie 14/272 warto obejrzeć pierwsze 12 min. filmu

https://www.youtube.com/watch?v=sF4ZKHIfcMg

Lekcja 3,4 (13-14.05)

Rachunek  prawdopodobieństwa

Warto obejrzeć :

W ramach pracy domowej w dniach 11 –14.05 rozwiązujemy  polecane zestawy zadań

(Więcej informacji codziennie od poniedziałku do czwartku: https://www.wsipnet.pl/)

EDB Temat: „Urazy kości i uszkodzenia stawów”.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w prezentacji:

https://slideplayer.pl/slide/10165410/

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Wykonaj notatkę z katechezy 57-58.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

Informatyka Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

pobierz: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Data wysłania e-mail: 15.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

 


TYDZIEŃ 8 – 04.05 –  08.05   KLASA VIII A

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A – 8 tydzień

    Język polski I. LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

Rozdział „W świecie ludzi i zwierząt” (s.162 – 170)

temat  1.   Dlaczego Kogut nie został artystą? Sławomir Mrożek „Artysta”.

·                    ćw.1     Dopisz do rzeczownika artysta wyrazy pokrewne (wskazane części mowy):

a.                  rzeczownik –

b.                  przymiotnik –

c.                   przysłówek –

·                    ćw.2    Do wyrazów z ćwiczenia 1. dopisz wskazane części mowy tak, by utworzyć

                poprawne związki wyrazowe:

a.                  artysta (jaki?) –

b.                  utworzony rzeczownik + przymiotnik –

c.                  utworzony przymiotnik + rzeczownik –

d.                  utworzony przysłówek + czasownik –

·                    notatka

1.                  Opowiadanie „Artysta” a bajki:

a.                  podobieństwa

– personifikacja zwierząt,

– obecność narratora,

– dydaktyczne przesłanie.

b.                  różnice

– przynależność rodzajowa – epika /gatunek pograniczny,

– sposób napisania – proza/ wiersz,

– obszerność – rozwinięcie/ skrótowość.

2.                  Sytuacja przedstawiona w opowiadaniu: (uzupełnij brakujący zapis)

a.                  Jak jest?

………………………….

b.                  Jak być powinno?

………………………….

c.                  Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

………………………….

d.                  Wnioski – co trzeba zrobić?

………………………………………….

                   temat  2.   Z Guliwerem w Krainie Mądrych Koni.

 ·                    Przeczytaj tekst: Jonathan Swift „Przygody Guliwera” (s.165 – 167).

·                    Zapoznaj się z  informacjami o autorze, utworze oraz definicją utopii.

·                    Zadania:

1.                  Nazwij wartości ważne dla Houyhnhnmów, o których mówi Guliwer. 

2.                  Ustal, co konie osiągnęły dzięki rozumowi.

3.                  Odtwórz ocenę ludzi przez Houyhnhnmów. 

4.                  Ustal, czego ludzie mogą się nauczyć od Houyhnhnmów.

·                    Wyjaśnij znaczenia podanych związków frazeologicznych:

– pójść po rozum do głowy –

– nauczyć kogoś rozumu –

– pozjadać wszystkie rozumy –

– ogarnąć coś rozumem –

– trafić komuś do rozumu –

– postradać rozum –

temat  3.   Jakie znaczenia kryją się w „Piramidzie zwierząt” Katarzyny Kozyry?

                   Instalacja plastyczna jako dzieło sztuki.

 • Zapoznaj się z  informacjami o autorce, dziele oraz definicją alegorii.
 • Zapisz swoje skojarzenia związane z „piramidą”.
 • Ćwiczenie 7 s. 170 (uwzględnij w opisie: szczegóły anatomiczne, barwę, pozycję zwierzęcia, w jakiej się znajduje w piramidzie oraz uchwycony moment ruchu).
 • Napisz, na co według ciebie chciała zwrócić uwagę Katarzyna Kozyra swoją instalacją.

Piramida zwierząt zwraca uwagę na to, że ………………

Jak oceniasz instalacje plastyczne jako dzieła sztuki? Uzupełnij podane zdanie.

Według mnie instalacja plastyczna to ………………….. forma wyrazu artystycznego, ponieważ ……………..

II.  GRAMATYKA  –  zeszyt ćwiczeń „Gramatyka i stylistyka”

temat  4.   Powtórzenie i utrwalenie wiadomości ze słownictwa.

                     zeszyt ćwiczeń (s.99 – 104)

                     Ćwiczenia  z zeszytu ćwiczeń stanowią materiał pomocniczy do utrwalania wiadomości na kartkówkę.

                UWAGA!   W PRZYSZŁYM TYGODNIU

KARTKÓWKA  NR 1  (Słownictwo). ( czwartek – 14.05.2020 r. godz.10.00 )

 Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

temat  5.   Formy wypowiedzi – notatka.

zeszyt ćwiczeń (s.142 – 144)

Rozwiąż ćw. 1 – 4 s.142-144

PRACA NA OCENĘ!

Ćwiczenie 4 s.144  prześlij na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com    (termin – 08.05.2020r.)

 Język angielski 1. Karta pracy  – wykonaj, odeślij do nauczyciela na FB Klasa VIII – karta pracy język angielski 8 tydzień

2. Sprawdzian – styl egzaminacyjny – 90 minut – termin i forma (link) będzie podana na grupie na FB w niedzielę (03.05) wieczorem

Język niemiecki                    

1.  Thema: Streit und Ärger mit den Eltern.

 

der Streit – kłótnia

sich streiten-  kłócić się

sich streiten über – kłócić się o

der Ärger – złość

sich ärgern  – złościć się

sich ärgern über  – złościć się na

 

Worüber streiten sich die Kinder mit ihren Eltern?  O co kłócą się dzieci ze swoimi rodzicami?

 

 der Grund, die Gründe – przyczna, przyczyny:

               – die Unpünktlichkeit – niepunktualność

               – die Schule – szkoła

               – die Unordnung im Zimmer – bałagan w pokoju

               – das Ausgehen – wychodzenie

               – das Rauchen – palenie (papierosów)

               -das Aufräumen – sprzątanie

               – das Make-up – makijaż

               – das Taschengeld – kieszonkowe

               – die Computerspiele – gry komputerowe

               – die Hausaufgaben – prace domowe, lekcje

               – die Klamotten – ciuchy

 

-Worüber streitest du dich mit deinen Eltern? 

– Meistens  über die Hausaufgaben. Und du?

-………………………………………………………………. – proszę uzupełnić

 

– Mit wem streitest du dich? – Z kim się kłócisz?

– Meistens mit: meinem Bruder/ meiner Schwester/ meinen Eltern.

 

Przeanalizuj wyniki ankiety ćw. 2/61 w podręczniku. Uzupełnij ustnie luki w tekście.

Dalsza część notatki

Schule schwänzen – wagarować

zu spät nach Hause kommen – wracać późno do domu

sich schminken – malować się

zu viel fernsehen –  oglądać za dużo telewizji

im Internet surfen – surfować po internecie

schlechte Noten bekommen – dostawać złe oceny

mit  der Clique ausgehen – wychodzić z paczką, kliką

lange telefonieren – długo telefonować

 

1.                   Thema: Worüber streitest du dich mit deinen Eltern? 

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=Dicfdy3Da_o

https://www.youtube.com/watch?v=behinzID5OI

Po obejrzeniu przeczytaj I Pytania o dopełnienie przyimkowe w podręczniku na stronie 70.

Wykonaj ćwiczenia 1, 2/72 w podręczniku – -zostaną przesłane na platformę oraz 1, 2/46 w zeszycie ćwiczeń – zostaną przesłane na platformę.                                                    

Historia Temat:  Polska w latach 90. XX wieku. 

zwrócicie uwagę na:

a) plan Balcerowicza

b) reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. (szkolnictwa, administracji, służby zdrowia, emerytalna)

c) najistotniejsze przemiany ustrojowe

d) podstawy ustrojowe III RP w świetle Konstytucji z kwietnia 1997r.

Proszę obejrzeć film „Plan Balcerowicza” pod załączonym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=vIhwCLjH-qI

– zeszyt przedmiotowy:

1. Wymień prezydentów  III RP w kolejności chronologicznej (w latach 1989-2010 ) wraz z okresem kadencji.

– zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 2,3,4,5/str. 111.  

   WOS  

 Temat 1 : Prezydent i rząd czyli władza wykonawcza w Polsce.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku oraz wejdź w ceo koss online rozdział VII temat 6 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

W tej lekcji poznasz :

– zasady wyboru i główne uprawnienia prezydenta

– sposoby powoływania rządu i jego kompetencje ( uprawnienia )

– strukturę administracji rządowej.

Na podstawie zamieszczonego w serwisie internetowym „Kalendarium: świat i Polska 1945-2017” określ, ile rządów upadło od wyborów w czerwcu 1989 r. Czy to dużo, czy mało? Który sprawował władzę najdłużej? –  nie zapisuj, zastanów się.

Po opanowaniu materiału lekcyjnego wykonaj notatkę podsumowującą w zeszycie:

Organami władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej są prezydent i rząd.

Prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Rząd prowadzi politykę wewnętrzna i zewnętrzną oraz kieruje administracją rządową. Systemy sprawowania władzy w państwach demokratycznych różnią się w zależności od roli prezydenta i parlamentu ( system prezydencki, parlamentarny lub mieszany ).

Temat 2 : Wymierzając sprawiedliwość.

Zapoznaj się z tematem 7 z rozdziału VII podręcznika i wykonaj notatkę w zeszycie – tekst poniżej:

1. Niezależna władza sadownicza jako filar demokracji.

2. Sady powszechne w Polsce – struktura ( podział ).

3. Zasady działania sądów: niezawisłość, dwuinstancyjność, sposób działania i hierarchia.

4. Prokuratura i policja ( stoją na straży przestrzegania prawa) – zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

5. Organy kontrolujące działanie władz państwowych: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba kontroli ( NIK ).

6. Na straży praw i wolności obywateli : Rzecznik Paw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.

Następnie : przeczytaj tekst zawarty w lekcji „W służbie Temidy” , zastanów się i odpowiedz na pytania pod tekstem ( odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym – nie odsyłaj do sprawdzenia ).

Uwaga !!! Zapowiadam sprawdzian z działu VII „PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE” który będzie do pobrania na Dropbox w 9 tygodniu nauki zdalnej tj. 11- 15. 05. 2020r.

Geografia  

Temat: Test sprawdzający – Rozdział 3  Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

Test odbędzie się we wtorek (5.05.2020) w godz. 11.00 – 11.45  – szczegóły podam na grupie FB

 

Biologia Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,, Podstawy ekologii”

Test dostępny będzie w dniu sprawdzianu na WSiPnet.

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat lekcji: Tłuszcze ( 2 godz.)

Obejrzyj na youtube filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=bTHG1vXYT2Q ( 13 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=bs3Dp0oVJOo (11min.)

Zrób własną notatkę, oraz rozwiąż: zad.1-5 podręcznik str.195

Ćwiczenia: 1-7 zeszyt ćwiczeń str.109-111

 

 

 

 

Fizyka

 

 

 

Temat: Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.

Obejrzyj podany link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF

Warto zapoznać się z filmikiem „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA

(notatkę +pracę domową uczniowie otrzymają na klasowej grupie )

 Temat: Zwierciadła kuliste.

Z podanego linku zapoznaj się tylko z punktem 1 i 2 .

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Warto  obejrzyj filmik „ Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

(notatkę +pracę domową uczniowie otrzymają na klasowej grupie )

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Temat tygodnia: Koło i okrąg

Lekcja 1 ( 04.05) Temat: Pole koła

Wprowadzenie:

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola

Z tego filmu dowiesz się:

– jak obliczyć pole koła (wzór zapisz w zeszycie )i wykonaj zad. 1b, 2b , 3a,  str.256,

– jak obliczyć obwód koła o danym polu; wykonaj zad. 4a, 5a str. 256

Zad. 6,7 str. 256

Lekcja 2 (05.05) Temat: Pole pierścienia kołowego

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534

Podręcznik : analiza przykładu 2 str.254 oraz przykładu 4 str.255

zad. 8 / 256, zad.14 (1 wybrany przykład)/ 257 – zapisujemy w zeszycie

W dniach 04-06.05 wykonujemy wskazane zestawy ćwiczeń

(Więcej informacji na platformie https://www.wsipnet.pl/)

Lekcja 3,4  ( 06-07.04) Temat: Podsumowanie działu: Koło i okrąg

Podręcznik str.260 – 264 – wybrane zadania

Kartkówka na platformie:  Wsipnet

 EDB Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowegohttps://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia. (Poproś o pomoc rodzeństwo lub rodziców). Zrób zdjęcie i prześlij.bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.
Religia Wykonaj notatkę z katechezy 56-57.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

Informatyka Temat: Z tabeli wykres. Praca z danymi w arkuszu kalkulacyjnym

Rozwiąż zadania znajdujące się w poszczególnych arkuszach w pliku: Zadania Excel kl 8

Jeśli czegoś nie pamiętamy lub nie wiemy co i jak zrobić proszę o telefon: 601590660

Gotowy plik wyślij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wpisując imię, nazwisko i klasę.

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 

 


Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A – 7 tydzień (1)

27-30.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 I.                   Literatura  – podręcznik „Myśli i słowa”

               Rozdział „Koleje losu” (s.189 – 196)

 

1.                  Przeczytaj tekst –  Barbara Kosmowska: „Pozłacana rybka”.

2.                  Obejrzyj film – Maciej Pieprzyca: ”Chce się żyć” – (vod.tvp.pl).

 Notatka w zeszycie:

temat 1.   Jak Alicja walczyła o życie brata?

                 

1.  Osoby należące do rodziny Alicji: mama, ojciec, Klaudia – druga żona ojca, Fryderyk – przyrodni brat, babcia, dziadek.

 

2.  Jak Fryderyk podchodził do śmierci? 

Chłopczyk podchodził do śmierci bez strachu, z zaciekawieniem. Mówił o śmierci bez skrępowania, bezpośrednio, przygotowywał się do niej na przykład poprzez leżenie nieruchomo.

 

3.  Co dla Alicji stanowiło największą trudność w rozmowach z chorym bratem? Bezpośredniość chłopca, który zadawał pytania dotyczące śmierci.

 

4.  Jak Fryderyk i Oskar z powieści Schmitta traktują śmierć? W czym te postawy są do siebie podobne?

Obie postawy opierają się na dziecięcej ciekawości, bezpośredniości, braku lęku. Obaj bohaterowie czują potrzebę rozmawiania o śmierci, przygotowania się do niej.

 

5.  Dlaczego Zuza zaczęła rozmawiać z siostrą Fryderyka?

Sama straciła młodszego brata, dzięki czemu wiedziała, co przeżywa Alicja. Pamiętała, jakie błędy sama popełniła i chciała przed nimi ustrzec siostrę Fryderyka. Znała też potrzeby chorego chłopca, chciała je uświadomić Alicji.

 

6.  Jak rozmowa z  Zuzą wpłynęła na sposób myślenia Alicji?

 

Alicja inaczej spojrzała na chorobę brata i zaakceptowała fakt, że on może umrzeć. Skupiła się na potrzebach chłopca, a nie na swoich uczuciach i lęku.

 

7. Co tobie uświadomiła rozmowa dziewcząt?

…………………………………….

 

temat 2.   Prawo do normalności, czyli na co zwraca uwagę film „Chce się żyć”?.

 

·                    Przeczytaj biografię Macieja Pieprzycy i Dawida Ogrodnika.

·                     W zeszycie zapisz odpowiedzi do pytań 2, 3, 4, 5, 10.

 

II.                 GRAMATYKA  – podręcznik „Myśli i słowa”

 

temat 3.   Uwaga! Błąd językowy!

               podręcznik  –  (s.284 – 286)

·                    Przeczytaj  wstęp do tematu „Poznajemy  język”  i  sporządź notatkę.

·                    Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.

               ćw. 1, 2, 3, 4 s.285

·                    Dla  chętnych uczniów:

                ćw. 5 s.285 i ćw. 12 s.286; ( zapisz w zeszycie) .

 

temat 4.   Sprawdzian: „Mały książę” Antoine`a de Saint-Exupery`ego i „Oskar i pani Róża”

                  Erica-Emmanuela Schmitta.

                    ( CZWARTEK – 30.04.2020 r.)

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Język angielski

Słownictwo do nauczenia: – podręcznik str. 127

oraz zadanie 8/121– podręcznik – zrobić ołówkiem – podkreślić informacje – odesłać zdjęcie

– phases and crazes

– reading p.122

– listening p. 124

– other words

 

Karta pracy – email. – odeślij na FB do czwartku 30.04 g. 15.00  VIII – karta pracy – język angielski – 7 tydzień (1)

Następny tydzień – test. – wzór egzaminacyjny – link i termin będzie podany na FB

 

Język niemiecki

 

Sprawdzian –  będzie przesłany we wtorek o godzinie 9.00 na grupę konwersacji klasowej. Rozwiązanie przesyłamy na adres mailowy  nauczyciela.
Historia   Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

·         proszę zwrócić uwagę również na infografikę( podręcznik str.244, 245 współczesne konflikty na świecie), ponieważ też jest źródłem informacji.

·         zeszyt ćwiczeń-zad 1, 2, 3, 4, 5 str.108, 109.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

Temat1 :    Zasady ustroju państwa.

Zapoznaj się z tematem 4 z rozdziału VII podręcznika i wykonaj notatkę w zeszycie -tekst poniżej:

Trójpodział władzy :

1.WŁADZA USTAWODAWCZA (legislatywa) – jedna z centralnych władz państwa, której zadaniem jest stanowienie prawa w formie pisemnych ustaw. W demokracji współczesnej władza ustawodawcza należy do parlamentu (jedno – lub dwuizbowego – w Polsce : SEJM i SENAT ), wybieranego przez ogół obywateli w wyborach powszechnych. Do uprawnień władzy ustawodawczej w Polsce należą także sprawowanie kontroli nad finansami państwa (uchwalanie budżetu) i ocena pracy rządu (wotum nieufności).

2.WŁADZA WYKONAWCZA (egzekutywa) – jedna z centralnych władz państwa, której zadaniem jest wykonywanie ustaw i bieżące zarządzanie sprawami państwowymi. W Europie władza wykonawcza należy najczęściej zarówno do prezydenta, jak i do rządu. Możliwe jest także inne rozwiązanie: w Stanach Zjednoczonych głowa państwa jest zarazem szefem rządu.

3. WŁADZA SĄDOWNICZA – stoi na straży sprawiedliwości. Sądy rozstrzygają spory między obywatelami (prawo cywilne), między obywatelami a organami władzy (prawo administracyjne) i wymierzają kary za popełnione przestępstwa (prawo karne). Sędziowie, aby mogli wypełniać dobrze swoje zadania, muszą być niezawiśli, to znaczy być wolni od nacisków i wydawać orzeczenia, kierując się jedynie obowiązującym prawem i własnym sumieniem. Specjalne znaczenie mają Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, które sprawdzają, czy osoby sprawujące najwyższe funkcje w państwie nie naruszyły konstytucji lub ustawy.

 

Temat 2:   Jak działa PARLAMENT ?

Zapoznaj się z tematem – w tym celu wejdź w ceo koss online rozdział VII temat 5 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii#Sala%20obrad

 

obejrzyj zawarte w temacie „Posiedzenie Sejmu RP”

Notatka do zeszytu:

1. Zasady głosowania do parlamentu: wybory powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

2. Prawo wyborcze : czynne i bierne.

3. Kompetencje organów władzy w procesie ustawodawczym: SEJM, SENAT, PREZYDENT, RZĄD, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY.

Uzupełnij kartę pracy do lekcji  – znajdziesz ją w Dropbox  przedmioty – wos – kl 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6  

i odeślij na adres mailowy nauczyciela do dn. 05. 05. 2020r. 

Geografia  Temat: Powtórzenie wiadomości – Ameryka Północna i Południowa.

•   Podręcznik – str. 148 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.

•   Podręcznik – str. 149 – 150  Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.

•   Zeszyt ćwiczeń – str. 69-70.

 

Na lekcji następnej – test.!

Biologia Temat:  Podsumowanie działu ,,Podstawy ekologii”

Przypomnijcie sobie wiadomości zgodnie z treściami zawartymi w ,, Podsumowaniu działu”. Wykonajcie ćwiczenia  https://app.wsipnet.pl/sc-198647/podreczniki/strona/146482 .                     

Przygotujcie się do sprawdzianu, który odbędzie się 05 maja.

Chemia 30 kwietnia praca klasowa z działu „Pochodne węglowodorów”

Każdy uczeń w tym dniu otrzyma na swojego maila pracę klasową ( w godz.10 – 10.30)

Praca zwrotna musi zawierać pytania plus odpowiedzi.

Termin odesłania pracy na adres: iwona_blonska@o2.pl  upływa o godz. 12.00. Prace odesłane po godz. 12.00 nie będą sprawdzane.

Fizyka

 

 

 

 Temat : Sprawdzian wiadomości z działu Elektromagnetyzm .

(uczniowie otrzymają testy do rozwiązania na grupie klasowej)

 

Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia.

Link do lekcji 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx

(notatkę do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

 

Warto obejrzeć  https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ

                               https://www.youtube.com/watch?v=Lg5O1u8e8-E

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Kolejne tematy powtórzeniowe  (str. 230- 240) zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

 

Temat tygodnia: Koło i okrąg

Lekcja 1 ( 27.04) Temat: Liczba 

Wprowadzenie:

Obejrzyj film  https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534

Na podstawie filmu lub podręcznika str. 243-245 odpowiedz  w zeszycie na pytania:

– co to jest liczba

-jakie są  przybliżenia liczby

Analiza przykładów 2, 3 str. 245

W zeszytach proszę wykonać ćwiczenia: 3 i 4 znajdujące się bezpośrednio pod przykładami 2,3  str. 245

 

28.04-30.04 (3h) Temat: Długość okręgu

Lekcja 2 (28.04)

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow

(lekcja 1) Korzystając z podręcznika str. 248-249 wykonaj w zeszycie notatkę  w której zapiszesz:

1.       wzór na długość okręgu i obwód koła; jak obliczyć długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy

2.       jak obliczyć promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu

Analiza rozwiązań przykładów 1,2 str. 249

W zeszytach proszę rozwiązać ćw. 1,2 str.249

Zestaw ćwiczeń ; Wsipnet

 

Lekcja 3 (29.04)

Podręcznik str. 250 zad. 1- 6 rozwiązujemy  w zeszytach (praca samodzielna)

Zeszyt ćwiczeń : zad. 1-4 str. 75-76

 

Lekcja 4 (30.04)

Podręcznik str. 250-251 zad. 11-14 praca na platformie Wsipnet (dołączony plik do uzupełnienia)

Zeszyt ćwiczeń: zad.  5-8 str. 76-77

Więcej informacji na platformie https://www.wsipnet.pl/

EDB Praca własna –wykonaj notatkę do tematu:

 „Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach”

 

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z  nauczycielem.                                                                                                                                   

 

Religia

Wykonaj notatkę z katechezy 55.

Wyślij na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl

 

Informatyka Temat: Multimedialna prezentacja

 

Proszę wykonać prezentację składającą się z 10 slajdów na jeden z podanych tematów: Święto flagi Polski, Konstytucja 3-go maja, Polska w Europie.

Prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów, animacje przejścia slajdów, animacje tekstu i obrazu, linki do filmów lub zagnieżdżony film.

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w tytule wiadomości wpisując klasę, imię i nazwisko.

 

 


Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A – 6 tydzień

20-24.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

Każdego dnia na TVP Sport od godz. 10.00 do 10.30 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.14.30 do 15.00.  (w zeszycie zapisujemy tylko tematy lekcji i rozwiązujemy „zadane ćwiczenia”).

I.                   LEKTURA

temat 1. O czym pisał  w swoich listach do Pana Boga mały Oskar ?

                  Odpowiedz na pytania:

              1. Dlaczego Oskar sam siebie nazywa „niemile widzianym pacjentem”?

              2. Dlaczego Oskar pisze listy do Pana Boga?

 ćwiczenie

   Zapisz w punktach w formie zdań oznajmujących, co wydarzyło się w życiu Oskara w ciągu dwunastu dni.

np.  1. Oskar przeżywa swoje pierwsze dziesięć lat.

        2. Chłopiec kłóci się z Jajogłowym o Peggy  Blue.

        3. ………………………..

temat 2.   Jak radzić sobie, co nieuchronne?

 notatka

1.  Związki  wyrazowe, których używamy, gdy nie chcemy wprost mówić o śmierci:

 • zamknąć oczy na wieki,
 • zasnąć wiecznym snem,
 • przenieść się na łono Abrahama,
 • odejść w zaświaty,
 • pójść do nieba.

2.                 Dlaczego ludzie boją się mówić o śmierci?

a)                  Boimy się tego, czego nie znamy.

b)                 Nikt nie wie naprzód, jak przeżywa się śmierć.

c)                  Śmierć jest nieodwracalna i ostateczna.

d)                 Śmierć jest doświadczeniem, którym nikt nie może się z nikim podzielić.

 ćwiczenie

Wyjaśnij sens słów pani Róży: ”Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni”.

 II.  GRAMATYKA

Sprawdź się przed egzaminem.

 temat 3/4.   Powtarzamy, sprawdzamy się.

 • Sprawdzian nr 2 ( zeszyt ćwiczeń  s. 246 -248).
 • Sprawdzian nr 3 ( zeszyt ćwiczeń  s. 249 -252).

 temat 5.   Norma językowa.   podręcznik  –  (s.281 – 283)

·                    Przeczytaj  wstęp do tematu „Poznajemy  język”  i  sporządź notatkę.

·                   Z zestawu ćwiczeń ( 1-12, s 281-283) wybierz 3 ,rozwiąż i prześlij na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  (termin – 24.04.2020r.)

Język angielski Słownictwo do nauczenia: podręcznik strona 127 – podrozdziały

– citizenship

– volunteering

– crime and punishment

Wykonaj ćwiczenia z załącznika. Odeślij na FB do piątku (24.04) g. 15.00

j. angielski – załącznik – klasa 8

Język niemiecki

 

 Temat: Zdania porównawcze.

Zapoznać się z zasadą budowania zdań porównawczych V/56 w podręczniku. Przykładowe zdania z podręcznika zapisać pod tematem w zeszycie.

Wykonać zadanie 8/58 w podręczniku. Rozwiązanie wpisać do zeszytu. Zadanie 8 zostanie przesłane na platformę.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie materiału.

Proszę pobrać ćwiczenia do powtórzenia, wykonać je i przesłać na adres mailowy nauczyciela.

kl. 8ab powtórzenie

Uwaga! W przyszłym tygodniu będzie sprawdzian z działu Medien&Kommunikation

Historia  Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

Zapoznać się z tematem. Zwrócić uwagę na mapy, tekst źródłowy, „warto wiedzieć”.

Praca z mapą-podręcznik str.235 – zadanie 1 (proszę napisać do zeszytu).

Zeszyt ćwiczeń – str. 104/105.

Zeszyt przedmiotowy – Wymienić przyczyny oraz skutki rozpadu Jugosławii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

Temat1 : Różne oblicza państwa.

Zapoznaj się z lekcją z podręcznika temat 1 rozdz. VII  wg punktów:

1. Zastanów się jakiej władzy jesteś podporządkowany ?

2.„Siła i autorytet” (praca z tekstem) – czy w tekście znajduje się odpowiedź na pytanie, po co nam władza?

3. „Państwo – co właściwie oznacza to słowo?”

4. Wyjaśnij, czym jest państwo oraz jakie pełni funkcje we współczesnym świecie; zwróć uwagę na pojęcie suwerenności jako podstawowej właściwości państwa.

5. Zapoznaj się z odpowiednim fragmentem tekstu „Jaki to ustrój?”  oraz tabelki opisującej relacje władza – obywatel w ich państwie.

Praca pisemna – „Określ ustrój” wybierz pięć dowolnych państw świata i na podstawie informacji encyklopedycznych lub znalezionych w internecie spróbuj określić ich ustrój polityczny oraz formę rządów – zapisz w zeszycie.

Temat 2: Rola Konstytucji w państwie.

Zapoznaj się z rozdziałami konstytucji oraz materiałem – wejdź w link koss online:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

Pod tematem lekcji zapisz notatkę w zeszycie :

KONSTYTUCJA (ustawa zasadnicza) – podstawowy akt prawny, stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju. Konstytucja definiuje strukturę i kompetencje władz, określa prawa przysługujące obywatelom, wyznacza też cele, które dane państwo chce realizować. Konstytucja powinna być trwała, dlatego jej zmiana jest znacznie trudniejsza niż uchwalenie ustawy zwykłej.

Geografia Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 140-147) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.

cechy położenia geograficznego USA,

– znaczenie terminów ; produkt światowy brutto, technopolia.

– poziom rozwoju kraju na podstawie wskaźników ekonomicznych,

– rozwój przemysłu i jego kluczowe działy,

– znaczenie przemysłu high-tech,

– rola Doliny Krzemowej,

– rozwój usług wyspecjalizowanych,

– rola i znaczenie rolnictwa,

– marnowanie żywności.

Zeszyt ćwiczeń str. 66-68 – uzupełnić.

Biologia Temat: Zależności pokarmowe między organizmami 

 Proszę zwróćcie uwagę na: znaczenie pojęć producent, konsument I- go i dalszych rzędów, poziomy troficzne i sieć pokarmowa, zasady zapisu łańcucha pokarmowego, rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii. 

 – zeszyt ćwiczeń – 1, 2 i 5 zadanie.

 Uczniowie zainteresowani mogą wykonać pracę pisemną nt. ,,Materia i energia  w ekosystemie”. W pracy należy uwzględnić min. odpowiedzi na pytania; Dlaczego mówimy, że materia krąży a energia przepływa? Czym są spowodowane straty energii na poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego? W jakich łańcuchach są najmniejsze straty?                                                                                                                                                            Pracę można przesłać na ilona.czapelska@gmail.com 

Przypominam, że od wtorku (21.04.) pracujemy na platformie WSiPnet. Będą tam umieszczane ćwiczenia i prace sprawdzające. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

Dział: Pochodne węglowodorów

Temat 1. Aminokwasy

Temat 2. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów

 Obejrzyj na  YouTobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY (1 godz. 17 min) – pochodne węglowodorów

Materiał ten posłuży Ci do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu „ Pochodne węglowodorów”.

Korzystając z powyższego materiału oraz z treści umieszczonych w podręczniku strona: 182-184, rozwiąż zad. 1-5 ze strony 185 z podręcznika  oraz uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.  105-106.

Chcąc się sprawdzić polecam wykonanie testu ze strony 107 zeszytu ćwiczeń.

Zachęcam do rozwiązania kilku quizów

https://learningapps.org/1195276    – materiał ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/853381     – materiał ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/1248985   – material ćwiczeniowy pochodne węglowodorów

https://learningapps.org/873233      –          -//-

https://learningapps.org/1586713         -//-

Uwaga! W przyszłym tygodniu praca klasowa z tego działu w nieco innej formie niż do tej pory!

Fizyka  Temat do zeszytu

Temat:Fale elektromagnetyczne.

(notatka będzie uczniom podana na grupie klasowej)

Temat do zeszytu;

Temat:Podsumowanie wiadomości z elektromagnetyzmu.

Utrwal treści z tego działu przy pomocy linku:

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/D1A06IJSC

oraz rozwiąż z podręcznika strona 168-9 „Sprawdź się” .

Matematyka Temat tygodnia:  Graniastosłupy i ostrosłupy- powtórzenie wiadomości

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w ramach powtórzenia warto obejrzeć  wybrane filmy: (nie jest to konieczne)

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/geometria-przestrzenna/plmat098-ostroslupy

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/geometria-przestrzenna/plmat097-graniastoslupy

Lekcja 1 (20.04)

Podręcznik str. 223-225 analiza rozwiązanych przykładów 1,2,3,4

Wsipnet :  ćwiczenia on-line  X. Bryły – Test 2

Lekcja 2 (21.04)

Podręcznik str. 225-226 przemyśleć  zadania 1-10 (w razie wątpliwości pytania kierujemy na Wsipnet)

Wsipnet :  ćwiczenia on-line  X. Bryły – Test 3

Lekcja 3 (22.04)

Podręcznik str. 227 rozwiązania zadań zad.10,12,14,15 zapisujemy w zeszycie

Wsipnet :  ćwiczenia on-line  XI. Geometria przestrzenna – Test 1

Lekcja 4 (23.04)

Podręcznik str. 227-228 rozwiązania zadań zad.17,18 zapisujemy w zeszycie(wszyscy)

Dla chętnych zad. 19,20,22,23

Wsipnet :  ćwiczenia on-line  XI. Geometria przestrzenna – Test 3

Ćwiczenia (testy) wykonywane na Wsipnecie traktowane są jako codzienna praca domowa.

 EDB Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną” – załącznik Edb 8

Wykonaną pracę proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  –  kontakt z nauczycielem.

Religia Wykonać notatkę z katechez 51-52. Notatkę proszę wysłać do piątku 24.04 na pocztę:

rafalkosowski@poczta.onet.pl

Proszę również dołączyć notatki z katechez 49-50

 Informatyka  1. Wklej do edytora tekstu zawartość pliku „tekst_żródłowy.txt”

2.  Wykonaj zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując wzór zamieszczony w pliku Fast_Stone_Capture.pdf.

3.  Spis treści powinien generować się automatycznie; aby tak było elementy spisu treści należy zmienić w stylu na „Nagłówek1”, a następnie w menu odwołania wybrać spis treści z nagłówków.  Link do filmu o tworzeniu spisu treści:  https://www.youtube.com/watch?v=Yz8_QbtGoe4

4.  Wstaw rysunki i nadaj i podpisy; Odwołania – podpis

5.  Wykonana pracę wyślij na adres:  pgonerka@gmail.com Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.

6.  Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.

 Pliki do pobrania:

 1. Plik do odwzorowania
 2. Zdanie z informatyki klasa VIII 6 tydzień
 3. tekst_źródłowy
 4. Rysunki

 


V tydzień 15-17.04.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A- 5 tydzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

W czwartek i piątek na TVP Sport od godz. 10.00 do 10.30 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.14.30 do 15.00. Zapisz temat i notatkę w zeszycie. Systematycznie korzystamy ze zdalnych lekcji !

LEKTURA „Oskar i pani Róża”. (czwartek)

 Temat 2.  Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu Erica  Emmanuela Schmitta?

             ćw.1   Wymień bohaterów utworu:

a.        pierwszoplanowi  –

b.       drugoplanowi  –

c.        epizodyczni  –

 

PRACA  NA OCENĘ!

Opracuj test ze znajomości treści lektury „Oskar i pani Róża”.

wymagania:

 • test powinien zawierać pytania zamknięte i otwarte;
 • ilość pytań – 20 ( + odpowiedzi);
 • termin – 20.04.2020 r.
 • pracę przesłać na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com
 Język angielski

 

 

Wykonaj wszystkie ćwiczenia zawarte w załączniku „Open task practice”

Open task practice – Klasa VIII

Odeślij do nauczyciela na FB do piątku do 15.00

Język niemiecki

 

Zapoznaj się z informacją III Strona bierna str. 55 w podręczniku.

Zapisz w zeszycie temat: Mein Smartphon ist immer eingeschaltet. Mój smartfon jest zawsze włączony.

Jako notatka przepisz zdania z III Strona bierna str. 55 w podręczniku, zaznaczając czasownik odmienny i imiesłów czasu przeszłego na zielono.

Wykonaj zadanie 12, 13 strona 36 w ćwiczeniówce.

Wykonane zadania prześlij nauczycielowi.

Historia

 

 

 

 

 

Temat: Upadek komunizmu – powtórzenie.

Proszę zwrócić uwagę na oś czasu (podręcznik str. 230-231).

Zeszyt ćwiczeń: Podsumowanie rozdziału V. Sprawdź, czy potrafisz (str. 100-103).

Proszę pobrać kartkówkę i odesłać na e-mail nauczyciela do dnia 17.04.2020r.

Kartkówka Historia – klasa 8

WOS Zapoznaj się z tematem: „Demokracja – co to takiego?” podręcznik rozdz. VII lekcja 2 lub

online link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii#Demokracje%20wi%C4%99kszo%C5%9Bciowe%20i

%20konstytucyjne

Zwróć uwagę na demokracje większościowe i konstytucyjne.

Na podstawie 3 części opowiadania „ Jak uratować Termorę?” przeanalizuj sytuację i odpowiedz napytania ( odpowiedzi zamieść w zeszycie przedmiotowym – nie wysyłaj do nauczyciela) :

 • Jak jest ?
 • Jak powinno być?
 • Dlaczego nie jest tak jak powinno być ?
 • Wnioski:

Rozwiąż quiz online „Skrzydlate słowa”

sprawdź samodzielnie poprawność swoich odpowiedzi.

Proszę o przesłanie pracy z tygodnia 3 tych, którzy jeszcze nie dostarczyli – link poniżej https://bit.ly/2WQO5d6

Chemia Dział: Pochodne węglowodorów

Temat : Estry- reakcja estryfikacji

Obejrzyj na YouTobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0   (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=c-AY4qwoB4A    (4 min)

Rozwiąż w zeszycie zadania: 1, 2, 3 –podręcznik str.181 oraz

uzupełnij w zeszycie ćwiczeń: Ćwiczenia: 68-75.

Skorzystaj z informacji : podręcznik str.177

Matematyka Temat: Figury płaskie – zadania

Rozwiązywanie zadań z podręcznika warto poprzedzić obejrzeniem filmów:

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie/plmat083-twierdzenie-pitagorasa

Podręcznik: str. 218 – 222

zad. 1-9 / str. 218-220 – przemyśleć

zad. 13-16, 19,  20, 22 – rozwiązać w zeszytach (wszyscy)

zad. 23,24, 25 – dla chętnych

dodatkowo do kl. VIII A

Codziennie od poniedziałku do czwartku proszę logować się na platformie Wsipnet.

Poprzez platformę wysyłacie  zadania do sprawdzenia, zadajecie  pytania dotyczące konkretnych zadań oraz wykonujecie wskazane ćwiczenia.

 RELIGIA  Napisz krótką notatkę z katechez – 49-50

 

 

 

II tydzień 23 – 27.02.2020 r.

  Język polski Wybierz jeden z tematów  i napisz wypracowanie ( praca na papierze kancelaryjnym).

Temat 1.   Napisz opowiadanie o jeszcze jednej podróży Małego Księcia, podczas której zetknął się on z problemami współczesnego świata. Zadbaj, aby w czasie tej podróży ujawnił się  wyrazisty charakter bohatera.

Temat 2.   Napisz artykuł do gazetki szkolnej , w którym zachęcisz czytelników do przeczytania „Małego Księcia” Antoine`a de Saint Exupery`ego.  Mottem artykułu uczyń myśl: „Prawdziwe piękno jest niewidzialne dla oczu”.  W argumentacji wykorzystaj znajomość lektury.

Temat 3.   Człowiek często potrafi wykazać się wobec innych opiekuńczością i poświęceniem. Napisz rozprawkę , w której rozważysz, co skłoniło wybranych przez Ciebie bohaterów  literackich do wykazania się tymi cechami.

Literatura  – podręcznik „Myśli i słowa”

Rozdział „W poszukiwaniu wartości” (s.171-176)

Opracuj w formie notatki w zeszycie – pytania i polecenia do fragmentu lektury.

Gramatyka  – zeszyt ćwiczeń  : materiał powtórzeniowy (uzupełnij brakujące ćwiczenia)

· fonetyka (s.26-36)

· słownictwo (s.99-118).

 Język angielski Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)

Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.  (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Język niemiecki

 

Przeczytać informacje o Marku Zuckenbergu ćw. 13/51 – podręcznik

Tekst w zadaniu 14/51 – podręcznik (wykonać zadanie pod tekstem (richtig/fallach  prawda/fałsz)

Zeszyt ćwiczeń – ćw. 10/35 – ułożyć w kolejności pytania w wywiadzie i dopasować odpowiedzi

Muzyka Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
Historia Utrwalić 3 ostatnie tematy: „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”, „Powstanie Solidarności”, „Stan wojenny i schyłek PRL”.

Wyjaśnić w zeszycie znaczenie terminów

a) czerwiec 1976r.              b) porozumienia sierpniowe                                      c) NSZZ ,,Solidarność”     d) stan wojenny e)WRON

Zapoznać się  z jednym  tematem:  „Rozpad bloku wschodniego” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,4 – (ołówkiem)

WOS Zapoznaj się z treścią lekcji –  tematem ; ” Opinia z którą trzeba się liczyć”.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : „Jakie wydarzenia poruszyły w ostatnich tygodniach opinię publiczną? „Jeśli nie jesteś na bieżąco – zajrzyj do internetu lub zapytaj kogoś z dorosłych.

Geografia
 1. Urbanizacja w Ameryce.
 • znaczenie terminów : urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej,
 • obszary słabo oraz gęsto zaludnione – wymienić i wskazać na mapie,
 • największe miasta i aglomeracje obu Ameryk –   wymienić i wskazać na mapie,
 • cechy magalopolis Ameryki Północnej,
 • negatywne skutki urbanizacji,
 • przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach Ameryki Południowej.

Podręcznik – str. 126-131

Zeszyt ćwiczeń str. 60-62 – uzupełnić.

Biologia Powtórzyć wiadomości z tematu ,,Drapieżnictwo .Roślinożerność.”

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania 1-4. Wykorzystać materiały dostępne na str. www.gov.pl/web/zdalnelekcje – lekcja 2 oraz materiał dodatkowy.

Chemia Obejrzyj na YouTube film „ Klasa8.Rozdział 10.2. Kwasy karboksylowe” – youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

Ćwiczenia: 35,36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 – zeszyt ćwiczeń str. 90- 93

Fizyka Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia:

Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

Temat do zeszytu; notatka do zeszytu z podsumowania str.148 ;

Obejrzeć film edukacyjny na You Tube „Fizyka od podstaw”- Magnetyzm i elektromagnetyzm, Jak to działa , Eksperymenty.(około 11 minut)

Praca w domu : odpowiedzieć na pytania zawarte w filmiku edukacyjnym po 10 minucie oglądania ( do zeszytu).

 • Elektromagnes i jego zastosowanie. Wypisz na podstawie dostępnych ci źródeł zastosowanie elektromagnesu. (z pop. tyg.)
 • Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”.( należy ująć 8 fal elektromagnetycznych, ich zakres długości i zastosowanie ; (przydatne informacje znajdziecie w podręczniku od str.156 oraz polecam treści z tego zakresu na kanale You Tube „Fizyka od podstaw”.)

Utrwalać wzory i utrwalać dział do sprawdzianu – prąd elektryczny

Matematyka
 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości dział 6.4 Równania Analiza przykładów: 1,2,3
 • Do rozwiązania w zeszycie przedmiotowym zadania: 12-20
EDB Powtórzyć tematy 

 • Istota udzielania pierwszej pomocy; 
 • Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać; 
Religia
 • Wykonać notatkę na minimum 1 stronę z katechez od nr 44-47.
 • Powtórzyć pytania od 125-175 do bierzmowania.

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

 

Język polski

·        Czytanie lektury „Oskar i pani Róża” oraz  „Dywizjon 303”,

·         Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

 

 

Język angielski

·         Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)

·         Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik. (do nauczenia)

·         Lista irregular verbs – (do nauczenia) – str. 190 – podręcznik

 

Język niemiecki

 

·         Powtórzyć wyrażanie przynależności za pomocą Genitivu

·         Ćwiczenie 2 str. 32 zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 /57 podręcznik,

·         Tekst Nutzt du soziale Medien –  11 str. 57 – podręcznik . + zdania pod tekstem

 

Muzyka

·         Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
 

Historia

·         Utrwalenie materiału do sprawdzianu (był zapowiedziany) zapoznanie się z nowymi tematami – 3 nowe tematy – uzupełnić ćwiczenia ołówkiem
 

 

WOS

·         Rozwiąż krzyżówkę z podręcznika str.178 z lekcji „Stowarzyszenie – czyli razem jaśniej”

·         Odpowiedz na 3 pytania po przeczytaniu tekstu „Moc słowa i obrazu” ćwiczenie ze str. 184 podręcznika

 

 

 

Geografia

Tematy z podręcznika – str. 110 – 125, zeszyt ćwiczeń str. 46 – 59

1.       Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

2.       W Amazonii

3.       Ludność Ameryki

 

Biologia

·         Utrwalić wiadomości z ekologii. Zapoznać się z nowym tematem.
 

Chemia

·         Wykonać plakat „Węglowodany” – wiadomości ogólne , podobieństwa i różnice (powtórzenie działu o węglowodanach)
 

Fizyka

·         Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego.

·         Elektromagnes i jego zastosowanie.

·         Filmik na YouTube „Fizyka od podstaw” – Magnetyzm (ok. 12 min.)

·         Zapoznać się z tematem „Silnik elektryczny na prąd stały.

·         Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”

Matematyka ·         Ustalona partia materiału z nauczycielem w dniu 11.03 (zapis w zeszycie)

Plastyka  – Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna