Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa VII B – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VII B – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 03.04.2020 r.    Klasa VII b zagadnienia do realizacji całość

Klasa VIIb – część III
J. polski Temat 1. Zbyszko, rycerz z Bogdańca

Polecenia

1.Wypełnij wizytówkę Zbyszka.

2.Nazwij cechy charakteru, osobowości, umysłu Zbyszka, które były ważne dla wskazanych postaci. Podaj uzasadnienie tych cech.

3. Praca domowa

Napisz charakterystykę Zbyszka z Bogdańca.

Pracę prześlij na adres e- mail : jola.b.19bartos@gmail.com

Temat 2: Wśród bohaterów powieści H. Sienkiewicza

1.Wskaż bohatera, który według Ciebie zasłużył na podziw, i tego, który budzi Twoją sympatię.

2. Praca domowa

Napisz tekst dialogu  o wybranym bohaterze, prowadzonego przez dwie dowolne postaci z powieści.

Jurand

Powała z Taczewa

Maćko

Sanderus

Fulko de Lorche

Pracę przesłać do kontroli( dialog).

Temat 3: Losy Juranda ze Spychowa

1.Krzywdy doznane przez Juranda ze strony Krzyżaków:

 2. Porównaj Juranda w dwóch okresach jego życia: przed porwaniem córki i po wyjściu z niewoli krzyżackiej. Uzupełnij tabelę.

3.Przedstaw argumenty uzasadniające, że Jurand słusznie/ niesłusznie postąpił, uwalniając Zygfryda de Lowe.

4. Praca domowa

Napisz streszczenie losów Juranda ze Spychowa -przesłać do kontroli.

Temat 4: Kobiety w rycerskim świecie

1.      Uzupełnij tabelę informacjami na temat obyczajów rycerskich związanych z kobietami.

      2.Nauczyć się o archaizmach – podręcznik str.168  ćw.4str.168

      3.Praca domowa.

 Podręcznik ćw.10 str.168  -przesłać do kontroli.

Temat 5: Historia w Krzyżakach

1.Wypisz przykłady historycznych postaci , wydarzeń i miejsc występujących w ,,Krzyżakach”

2.Zacytuj z opisu  bitwy pod Grunwaldem przykłady  wskazanych środków językowych, wywołujących efekt dynamizmu.( opis bitwy w podręczniku-str.168-173)

3.Opanować pojęcie powieść historyczna – podręcznik str.167

4.Zapoznać się z pojęciem  bohater dynamiczny podręcznik str.168.

5. Praca domowa

Ćwiczenie 15 str.169 – podręcznik- przesłać do kontroli

Wszystkie prace domowe proszę przesłać na adres adres e- mail : jola.b.19bartos@gmail.com

Systematycznie każdego dnia jedna praca.

J. angielski Stopniowanie przymiotników- obejrzyj poniższe filmiki.

1. https://www.youtube.com/watch?v=BoRRRLDLJOw&t=189s

2. https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA&t=71s

Zeszyt ćwiczeń

Ćwicz.1-4. Str.78

Podręcznik str. 85. Przetłumacz tekst „Who invented the shopping centre?” na język polski   i prześlij do piątku ( 03.04.2020) na maila p. Szymczyk.

J. niemiecki 1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy  do czwartku do godziny 14.00 na adres emailowy nauczyciela. J.niemiecki – powtórzenie klasa 7

W powtórzeniu skorzystaj z https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0 –   wyposażenie domu słówka  od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4- Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

 https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI- Opis mieszkania  – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61 z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Powtórzyć i utrwalić wiadomości z działu – I wojna światowa.

Zeszyt ćwiczeń – posumowanie rozdziału V – sprawdź czy potrafisz.

Ćwiczenia – 1,2,3,4,5,6.

Zeszyt przedmiotowy – ułóż krzyżówkę z  hasłem głównym – PIŁSUDSKI. Pytania (9) mają dotyczyć I wojny światowej (z V działu).

Geografia Podręcznik – str. 119 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.

Podręcznik – str. 120-122 Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń – str. 76-77.

Biologia   Temat 1-,, Inne zmysły”- zwróćcie uwagę na zagadnienia zawarte w,, Z tej lekcji dowiesz się”. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie zapiszcie temat oraz krótką odpowiedź na pytanie ,,Jakie zagrożenia wynikają z adaptacji węchu ?”. Temat 2-,, Budowa i funkcje układu dokrewnego”- Przeczytajcie tekst z podręcznika, ze str.210-212, zwróćcie uwagę na rozmieszczenie gruczołów dokrewnych, rolę poszczególnych hormonów, podobieństwa i różnice w działaniu układu hormonalnego i nerwowego. Z zeszytu ćwicz. wykonajcie ćwicz. 2,3,4,5. W zeszycie zapiszcie temat i wyjaśnijcie pojęcie HORMON. Proszę utrwalajcie wiadomości o zmysłach- w przyszłym tygodniu praca sprawdzająca . Zainteresowani mogą wykonać  pracę dodatkową, pisemną  nt. ,,Schorzenia spowodowane niewłaściwym działaniem dwóch dowolnych hormonów” i przesłać na adres email podany przez wychowawcę.
Chemia Obejrzyj filmik na youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=0UPn-oj9lNQ 

I na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 19-27 z zeszytu ćwiczeń str.92 -95. Korzystaj z informacji z podręcznika str. 177.     Przypominam o głosowaniu do 02.04!

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020r

Fizyka 1.Ciśnienie hydrostatyczne:

– notatka +praca domowa będzie przekazana uczniom na grupie konwersacji klasowej ,

https://epodreczniki.pl/a/cisnienie-cisnienie-hydrostatyczne-i-atmosferyczne/DAWagu2Qo

Z tego linku treści do lekcji to punkt 2,3  i punkt 5(do zapoznania)

2.Prawo Pascala:

-notatka +praca domowa będzie przekazana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs

Z tego linku treści do lekcji punkt 1 , 2.

Matematyka Obejrzyj na youtube filmiki:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=zXk4QJGImQs i na jego podstawie rozwiąż

        zadanie 1 str.215

2.      https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo i na jego podstawie rozwiąż

               ćwiczenie 1 str. 21

3.      https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk i na jego podstawie rozwiąż

zadanie 2 str. 215

4.       https://www.youtube.com/watch?v=1LF3U3ESlAM i na jego podstawie rozwiąż

zadanie: 6 str. 215, 8, 9 srt.216 oraz zadania: 1,2,3,4,5 – CZY JUŻ POTRAFISZ str.217

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela . W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020r

Muzyka Tematyka: Muzyka wokalna i wokalno – instrumentalna.

Zapoznaj się z rodzajami muzyki (muzyka wokalna, rodzaje głosów, typy zespołów wokalnych)  –  wiadomości znajdziesz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/typy-zespolow-wokalnych/DJKK6X1Qf

Wysłuchaj bardzo krótkich ( 2 – 3 min) fragmentów utworów : Wolfgang Amadeus Mozart „Aria Królowej Nocy”, „O sole mio” wykonanie – Luciano Pavarotti, „Diamonds” Rihanna, wykonanie – chór dziecięcy,  Giovanni Pierluigi da Palestrina, „Sicut cereus”, Wolfgang Amadeusz Mozart „Dies irae (Dzień gniewu)”.

Na podstawie wysłuchanego materiału wymień:

1. Rodzaje głosów:

2. Typy zespołów wokalnych:

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

Plastyka Temat: „Film – twórcy i środki wyrazu” s. 83–85

Praca plastyczna – projekt plakatu do wybranego filmu (technika dowolna)

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka Proszę przesłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com

Religia Proszę o rozwiązanie ćwiczeń z katechezy 47: świadectwo wiary: prześladowania pierwszych chrześcijan i 48: Św. Paweł- niestrudzony apostoł.
Ponadto napisać w notatkach biografie św. Piotra i św. Pawła. Proszę zrobić zdjęcia zrobionych ćwiczeń i notatek i wysłać mi na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl, zostanie to ocenione
Doradztwo zawodowe Obejrzeć filmik:

 https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k

Po obejrzeniu odpowiedzieć na pytania:

Czy każda z osób występujących w filmie ma zamiar wybrać tę samą ścieżkę dalszej nauki lub pracy?

Od czego może zależeć wybór?

II tydzień 23-27.03.2020 r.

J. polski Język polski- karty pracy kl. VII

Temat 1

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

J. angielski Jako podsumowanie rozdziału 6, proszę wykonać pracę pisemną i wysłać mailem do p. Szymczyk do 25 marca 2020.

  Napisz tekst o o nawykach żywieniowych nastolatków. W tekście:

• explain why healthy eating habits are important;( wyjaśnij dlaczego zdrowe nawyki żywieniowe są ważne)

• give some advice what teenagers should eat;( doradź co nastolatkowie powinni jeść)

• give some advice what teenagers shouldn’t eat;( doradź czego nastolatkowie nie powinni jeść)

• use ( użyj) some, any, a lot of, much, many, too much or too many.

Your text should be between 80 and 120 words.

Rozdział 7

Ćwicz 2. Str. 82

Zapisz nazwy sklepów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 3, str.83

Ćwicz.5. str.83.  Zapisz słownictwo z ramki w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 7, str. 83.

Zeszyt ćwiczeń

Ćwicz. 1-6, str. 76-77.

J. niemiecki
1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy do czwartku do godziny 14.00 na adres e – mail nauczyciela. Język niemiecki – powtórzenie kl 7

W powtórzeniu skorzystaj z

https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0-wyposażenie domu słówka od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4-Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI-Opis mieszkania – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell.

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61 z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń. 

Historia Zapoznać się z dwoma nowymi tematy:

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona.

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia,

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia 1.Proszę utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4.
Chemia I.  Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie:

1.      Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89

II.  Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąz na jego podstawie;

1.      Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91 

Pobierz kartkówkę: woda, roztwory, rozpuszczalność

Uwaga! Przesyłam kartkówkę do rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:

e-maila: szkolafalkow@gmail.com. W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Fizyka 1.      Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka  z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162.

2.      Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.      Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4.Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I. Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)- www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż :

1.      Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik

2.      Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik

2.      Zadanie 17 str.211 podręcznik

III. Obejrzyj  na YouTube film „Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik

2.      Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik

Muzyka Temat: ” Muzyka z kina, ekranu i radia”.

1.Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry,, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. ” My heart will go one” z filmu ” Titanic” J. Honer.

2.Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć temat  – Awangarda, bunt i prowokacja;

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna

Religia 1. Rozwiązać ćwiczenia z katechezy nr 45 i 46: Żyć jak pierwsi chrześcijanie oraz Św. Piotr głowa kościoła.
2. Ponadto napisać w notatkach informacje o początkach chrześcijaństwa w Polsce.
Doradztwo zawodowe  Wyjaśnij pojęcia: praca, pracownik, zawód

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień 16-20.03.2020 r.

J. polski  Przeczytać lektury: „Latarnik”, „Krzyżacy”
J. angielski Utrwalić słownictwo z rozdziału 7 ( choroby, symptomy, kontuzje), czas Past Continuous str. 128, Past Simple str. 125. Ćwiczenia strona 71-73. Skorzystać z ćwiczeń interaktywnych utrwalających gramatykę na stronie www. ang.pl
J. niemiecki Powtórzyć słownictwo z działu Zu Hause (str. 44-53). Wykonać ćwiczenia z podręcznika” 8 i 9 str. 57 i z zeszytu ćwiczeń 28 str. 31
Historia Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej i którzy będą poprawiać –powtórzyć wiadomości z działu „Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów Z I wojny światowej.

Geografia Tematy z podręcznika – str. 84-105.

1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.

3. Struktura płci i wieku.

4. Rozmieszczenie ludności.

5. Migracje.

6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

Biologia Zapoznać się z trzema kolejnymi tematami i przygotować pytania dotyczące niejasnych treści.
Chemia Uzupełnić ćwiczenia z działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”
Fizyka Siła sprężystości ćw. 1 str. 162. Siła oporu powietrza i siła tarcia (notatka z podsumowania  str. 167). Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12 i 5.13. Obejrzeć na You Tube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „Fizyka od podstaw”.
Matematyka I dział „Wyrażenia algebraiczne”

II dział „Równania”

Ćwiczenia utrwalające, które znajdują się przy każdym temacie w danym dziale.

Muzyka Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
Plastyka Wykonać zaległe prace.

Konkurs plastyczny „Pianka Wielkanocna” – technika dowolna

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Close Menu