Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa VII A – zagadnienia do zrealizowania

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy VII a.

III tydzień 30.03 -3.04.2020 r.     Pobierz: Klasa VII A – zadania do realizacji III tydzień – całość

Zdalne nauczanie –  plan pracy dla uczniów klasy VII A część 3. (30.03 – 3.04.2020 r.)
Język polski Język polski- karty pracy kl. VII 

Temat 1.

Zbyszko, rycerz z Bogdańca

Polecenia

1.Wypełnij wizytówkę Zbyszka.

2.Nazwij cechy charakteru, osobowości, umysłu Zbyszka, które były ważne dla wskazanych postaci. Podaj uzasadnienie tych cech.

3. Praca domowa

Napisz charakterystykę Zbyszka z Bogdańca.

Pracę prześlij na mój adres e- mail podany przez wychowawcę.

Temat 2

Wśród bohaterów powieści H. Sienkiewicza

1.Wskaż bohatera, który według Ciebie zasłużył na podziw, i tego, który budzi Twoją sympatię.

2. Praca domowa

Napisz tekst dialogu  o wybranym bohaterze, prowadzonego przez dwie dowolne postaci z powieści.

Jurand

Powała z Taczewa

Maćko

Sanderus

Fulko de Lorche

Pracę przesłać do kontroli( dialog).

Temat 3

Losy Juranda ze Spychowa

1.Krzywdy doznane przez Juranda ze strony Krzyżaków:

 2. Porównaj Juranda w dwóch okresach jego życia: przed porwaniem córki i po wyjściu z niewoli krzyżackiej. Uzupełnij tabelę.

3.Przedstaw argumenty uzasadniające, że Jurand słusznie/ niesłusznie postąpił, uwalniając Zygfryda de Lowe.

4. Praca domowa

Napisz streszczenie losów Juranda ze Spychowa -przesłać do kontroli.

Temat 4

Kobiety w rycerskim świecie

1.    Uzupełnij tabelę informacjami na temat obyczajów rycerskich związanych z kobietami.

  2.Nauczyć się o archaizmach – podręcznik str. 168  ćw. 4 str.168

  3.Praca domowa.

 Podręcznik ćw. 10 str. 168  – przesłać do kontroli.

 Temat 5

Historia w Krzyżakach

1.Wypisz przykłady historycznych postaci , wydarzeń i miejsc występujących w ,,Krzyżakach”.

2.Zacytuj z opisu  bitwy pod Grunwaldem przykłady  wskazanych środków językowych, wywołujących efekt dynamizmu.( opis bitwy w podręczniku-str.168-173).

3.Opanować pojęcie powieść historyczna – podręcznik str.167.

4.Zapoznać się z pojęciem  bohater dynamiczny podręcznik str.168.

5. Praca domowa

Ćwiczenie 15 str.169 – podręcznik- przesłać do kontroli.

Wszystkie prace domowe proszę przesłać na mój adres e- mail podany przez wychowawcę.

Systematycznie każdego dnia jedna praca.

Język angielski 1. Zapoznać się ze słownictwem – Unit 8 – strona 103/podręcznik – Lesson 8.1 (tylko) – nauczyć się. 

2. Na podstawie słownictwa: wykonać zadania 1,2,3,4 str. 89 – ćwiczenia.

3. Na podstawie słownictwa – przetłumaczyć tekst – strona 97 – podręcznik – „Beyonce cut my hair”

wykonane zadania  – zrobić zdjęcie zeszytu ćwiczeń – odesłać – FB

przetłumaczony tekst – ręcznym pismem na kartce – zrobić zdjęcie – odesłać FB.

Język niemiecki 1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy do czwartku do godziny 14.00 na adres e – mail nauczyciela. Język niemiecki – powtórzenie kl 7 

W powtórzeniu skorzystaj z

https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0-wyposażenie domu słówka od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4-Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI-Opis mieszkania – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell.

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61    z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń. 

Muzyka Tematyka: Muzyka wokalna i wokalno – instrumentalna. 

Zapoznaj się z rodzajami muzyki (muzyka wokalna, rodzaje głosów, typy zespołów wokalnych)  –  wiadomości znajdziesz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/typy-zespolow-wokalnych/DJKK6X1Qf

Wysłuchaj na w/w stronie bardzo krótkich ( 2 – 3 min) fragmentów utworów : Wolfgang Amadeus Mozart „Aria Królowej Nocy”, „O sole mio” wykonanie – Luciano Pavarotti, „Diamonds” Rihanna, wykonanie – chór dziecięcy,  Giovanni Pierluigi da Palestrina, „Sicut cereus”, Wolfgang Amadeusz Mozart „Dies irae (Dzień gniewu)”.

Na podstawie wysłuchanego materiału wymień:

1. Rodzaje głosów:

2. Typy zespołów wokalnych:

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

  https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

Plastyka Temat: „Film – twórcy i środki wyrazu” s. 83–85. 

Praca plastyczna – projekt plakatu do wybranego filmu (technika dowolna).

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres e – mail

lub za pomocą mms  – kontakt z nauczycielem podany przez wychowawcę.

Historia Powtórzyć i utrwalić wiadomości z działu – I wojna światowa. 

Zeszyt ćwiczeń – podsumowanie rozdziału V – sprawdź czy potrafisz.

Ćwiczenia – 1,2,3,4,5,6.

Zeszyt przedmiotowy – ułóż krzyżówkę z hasłem głównym – PIŁSUDSKI. Pytania (9) mają dotyczyć I wojny światowej (z V działu).

Uczniowie,którzy nie pisali pracy klasowej, bądź będą poprawiać (dział IV) będą ją pisać w środę przed świętami (  08.04 .2020 ) .

Geografia
 • Podręcznik – str. 119 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.
 • Podręcznik – str. 120-122 Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 76-77.
Biologia Temat 1. ,, Inne zmysły”– zwróćcie uwagę na zagadnienia zawarte w,, Z tej lekcji dowiesz się”. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie zapiszcie temat oraz krótką odpowiedź na pytanie ,,Jakie zagrożenia wynikają z adaptacji węchu ?”. 

Temat 2. ,, Budowa i funkcje układu dokrewnego”– Przeczytajcie tekst               z podręcznika, ze str.210-212, zwróćcie uwagę na rozmieszczenie gruczołów dokrewnych, rolę poszczególnych hormonów, podobieństwa i różnice w działaniu układu hormonalnego i nerwowego. Z zeszytu ćwicz. wykonajcie ćwicz. 2,3,4,5. W zeszycie zapiszcie temat i wyjaśnijcie pojęcie HORMON.

Proszę utrwalajcie wiadomości o zmysłach- w przyszłym tygodniu praca sprawdzająca . Zainteresowani mogą wykonać  pracę dodatkową, pisemną  nt. ,,Schorzenia spowodowane niewłaściwym działaniem dwóch dowolnych hormonów” i przesłać na adres e – mail podany przez wychowawcę.

Chemia Obejrzyj filmik na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UPn-oj9lNQ

I na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 19-27 z zeszytu ćwiczeń str.92 -95.

Korzystaj z informacji z podręcznika str. 177.

Przypominam o głosowaniu do 02.04!

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Fizyka 1.Ciśnienie hydrostatyczne: 

Z tego linku treści do lekcji to punkt 2,3 i punkt 5(do zapoznania).

2.Prawo Pascala:

Z tego linku treści do lekcji punkt 1 , 2.

Matematyka Obejrzyj na YouTube filmiki: 

1.    https://www.youtube.com/watch?v=zXk4QJGImQs i na jego podstawie rozwiąż zadanie 1 str.215

2.    https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenie 1 str. 213

3.    https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk i na jego podstawie rozwiąż zadanie 2 str.215

4.    https://www.youtube.com/watch?v=1LF3U3ESlAM i na jego podstawie rozwiąż zadanie 6 str. 215, 8, 9 str. 216 oraz zadania: 1,2,3,4,5 – CZY JUŻ POTRAFISZ str.217.

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela . W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Informatyka Proszę przesłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach. 

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com

Religia 1. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 i wykonaj ćwiczenie nr 1 i 4 w zeszycie ćwiczeń. 

2. Przeczytaj treść katechezy 62 , wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2.

Wychowanie fizyczne  Otwórz linki  poniżej – poćwicz. 

 Aktywność fizyczna w domu https://wordwall.net/pl/resource/915836/aktywno%c5%9b%c4%87-fizyczna-w-domu

https://youtu.be/E_L0JcYJE2g- PIŁKA SIATKOWA

https://www.youtube.com/watch?v=AN-K9glW3hA&feature=share&fbclid=IwAR2l5RbHrcBPGe_v0SGROLLRY1hfww3AHtJWshqGSU-mzCZ_UvK9xyp_OrI- Piłka siatkowa.

 

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Język polski Temat 1 

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

Język angielski Słownictwo do nauczenia się : dział 7 str. 91 – podręcznik. 

Czasowniki nieregularne wszystkie formy : str.135  – podręcznik.

Przetłumaczyć tekst ze strony 85.

Język niemiecki Temat: Was hast du gestern gemacht? – Co wczoraj zrobiłeś? 

Ćwiczenie 11b str. 52 – podręcznik, rozwiązanie w zeszycie. Ćwiczenie 25 str. 31 zeszyt ćwiczeń.

Muzyka Tematyka: „Muzyka z kina, ekranu i radia”. 

1. Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. „My heart will go one” oraz z filmu  „Titanic” J. Honer.

2. Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć tematy z działu: „Współczesny świat sztuki”. 

Nowe wymiary malarstwa; Awangarda, bunt i prowokacja; Koncepcja, akcja, instalacja; Awangarda, bunt i prowokacja.

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna.

Historia Zapoznać się z dwoma następnymi tematami: 

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona?

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień: 

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu

słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia.

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia  Utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81,  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4. 
Chemia 1. Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie: 

1. Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89.

2. Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie;

Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91.

Fizyka 1.  Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162. 

2.  Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.  Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4. Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I.  Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)  –  www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż : 

1.    Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik.

2.    Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik.

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik.

2.    Zadanie 17 str.211 podręcznik.

III. Obejrzyj  na YouTube film „ Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik.

2.    Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik.

Religia Przeczytać treść katechezy nr 38 „ Ludzie poszukują pokoju” ; wykonać ćwiczenie 1 i 2 do tej katechezy.
Doradztwo zawodowe Wyjaśnić pojęcia: praca, pracownik, zawód.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI:

Przeczytać lektury :  

 1. Henryk Sienkiewicz „ Krzyżacy”.
 2. Henryk Sienkiewicz „ Latarnik”.

HISTORIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów dotyczących I wojny światowej.
 2. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej oraz którzy będą poprawiać mają powtórzyć wiadomości z działu „ Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

MUZYKA:

 1. Utrwalić teksty trzech pieśni patriotycznych w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu „ Do Hymnu” : „ Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „ Marsz, marsz Polonia”.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Słownictwo do nauczenia się – podręcznik dział 7 str. 91.
 2. Czasowniki nieregularne, wszystkie formy – podręcznik str. 135.

JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Powtórzyć słownictwo – podręcznik dział „ Zu Hause” str. 44 – 53.
 2. Wykonać ćwiczenia z podręcznika nr 8 i 9 str. 57 oraz z zeszytu ćwiczeń nr 28 str. 31.

MATEMATYKA:

 1. Utrwalić dwa działy najważniejsze do egzaminu : „Wyrażenia algebraiczne” oraz „ Równania”.
 2. Samodzielnie wykonać ćwiczenia z podręcznika znajdujące się przy każdym temacie.

CHEMIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń do działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”.

GEOGRAFIA:

Tematy z podręcznika – str. 84-105.

 1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.
 2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.
 3. Struktura płci i wieku.
 4. Rozmieszczenie ludności.
 5. Migracje.
 6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

FIZYKA:

 1. Siła sprężystości, ćw. 1 str 162.
 2. Siła oporu powietrza i siła tarcia ( notatka z podsumowania str. 167).
 3. Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.
 4. Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

BIOLOGIA:

 1. Utrwalić trzy ostatnie lekcje, zapoznać się z kolejnymi dwoma, trzema i w razie problemu przygotować pytania.
 2. Wszystko co nowe będzie omawiane po powrocie do szkoły.

RELIGIA:

 1. Uczniowie otrzymali materiały w ramach przygotowania się do konkursu.
 2. Trzech uczniów otrzymało zadania do poprawy ostatniego sprawdzianu.

PLASTYKA:

 • Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna 
Close Menu