Witamy na stronie naszej szkoły.

Klasa VII A – zagadnienia do zrealizowania

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy VII a.

III tydzień 30.03 -3.04.2020 r.     Pobierz: Klasa VII A – zadania do realizacji III tydzień – całość

Zdalne nauczanie –  plan pracy dla uczniów klasy VII A część 3. (30.03 – 3.04.2020 r.)
Język polski Język polski- karty pracy kl. VII 

Temat 1.

Zbyszko, rycerz z Bogdańca

Polecenia

1.Wypełnij wizytówkę Zbyszka.

2.Nazwij cechy charakteru, osobowości, umysłu Zbyszka, które były ważne dla wskazanych postaci. Podaj uzasadnienie tych cech.

3. Praca domowa

Napisz charakterystykę Zbyszka z Bogdańca.

Pracę prześlij na mój adres e- mail podany przez wychowawcę.

Temat 2

Wśród bohaterów powieści H. Sienkiewicza

1.Wskaż bohatera, który według Ciebie zasłużył na podziw, i tego, który budzi Twoją sympatię.

2. Praca domowa

Napisz tekst dialogu  o wybranym bohaterze, prowadzonego przez dwie dowolne postaci z powieści.

Jurand

Powała z Taczewa

Maćko

Sanderus

Fulko de Lorche

Pracę przesłać do kontroli( dialog).

Temat 3

Losy Juranda ze Spychowa

1.Krzywdy doznane przez Juranda ze strony Krzyżaków:

 2. Porównaj Juranda w dwóch okresach jego życia: przed porwaniem córki i po wyjściu z niewoli krzyżackiej. Uzupełnij tabelę.

3.Przedstaw argumenty uzasadniające, że Jurand słusznie/ niesłusznie postąpił, uwalniając Zygfryda de Lowe.

4. Praca domowa

Napisz streszczenie losów Juranda ze Spychowa -przesłać do kontroli.

Temat 4

Kobiety w rycerskim świecie

1.    Uzupełnij tabelę informacjami na temat obyczajów rycerskich związanych z kobietami.

  2.Nauczyć się o archaizmach – podręcznik str. 168  ćw. 4 str.168

  3.Praca domowa.

 Podręcznik ćw. 10 str. 168  – przesłać do kontroli.

 Temat 5

Historia w Krzyżakach

1.Wypisz przykłady historycznych postaci , wydarzeń i miejsc występujących w ,,Krzyżakach”.

2.Zacytuj z opisu  bitwy pod Grunwaldem przykłady  wskazanych środków językowych, wywołujących efekt dynamizmu.( opis bitwy w podręczniku-str.168-173).

3.Opanować pojęcie powieść historyczna – podręcznik str.167.

4.Zapoznać się z pojęciem  bohater dynamiczny podręcznik str.168.

5. Praca domowa

Ćwiczenie 15 str.169 – podręcznik- przesłać do kontroli.

Wszystkie prace domowe proszę przesłać na mój adres e- mail podany przez wychowawcę.

Systematycznie każdego dnia jedna praca.

Język angielski 1. Zapoznać się ze słownictwem – Unit 8 – strona 103/podręcznik – Lesson 8.1 (tylko) – nauczyć się. 

2. Na podstawie słownictwa: wykonać zadania 1,2,3,4 str. 89 – ćwiczenia.

3. Na podstawie słownictwa – przetłumaczyć tekst – strona 97 – podręcznik – „Beyonce cut my hair”

wykonane zadania  – zrobić zdjęcie zeszytu ćwiczeń – odesłać – FB

przetłumaczony tekst – ręcznym pismem na kartce – zrobić zdjęcie – odesłać FB.

Język niemiecki 1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy do czwartku do godziny 14.00 na adres e – mail nauczyciela. Język niemiecki – powtórzenie kl 7 

W powtórzeniu skorzystaj z

https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0-wyposażenie domu słówka od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4-Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI-Opis mieszkania – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell.

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61    z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń. 

Muzyka Tematyka: Muzyka wokalna i wokalno – instrumentalna. 

Zapoznaj się z rodzajami muzyki (muzyka wokalna, rodzaje głosów, typy zespołów wokalnych)  –  wiadomości znajdziesz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/typy-zespolow-wokalnych/DJKK6X1Qf

Wysłuchaj na w/w stronie bardzo krótkich ( 2 – 3 min) fragmentów utworów : Wolfgang Amadeus Mozart „Aria Królowej Nocy”, „O sole mio” wykonanie – Luciano Pavarotti, „Diamonds” Rihanna, wykonanie – chór dziecięcy,  Giovanni Pierluigi da Palestrina, „Sicut cereus”, Wolfgang Amadeusz Mozart „Dies irae (Dzień gniewu)”.

Na podstawie wysłuchanego materiału wymień:

1. Rodzaje głosów:

2. Typy zespołów wokalnych:

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

  https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

Plastyka Temat: „Film – twórcy i środki wyrazu” s. 83–85. 

Praca plastyczna – projekt plakatu do wybranego filmu (technika dowolna).

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres e – mail

lub za pomocą mms  – kontakt z nauczycielem podany przez wychowawcę.

Historia Powtórzyć i utrwalić wiadomości z działu – I wojna światowa. 

Zeszyt ćwiczeń – podsumowanie rozdziału V – sprawdź czy potrafisz.

Ćwiczenia – 1,2,3,4,5,6.

Zeszyt przedmiotowy – ułóż krzyżówkę z hasłem głównym – PIŁSUDSKI. Pytania (9) mają dotyczyć I wojny światowej (z V działu).

Uczniowie,którzy nie pisali pracy klasowej, bądź będą poprawiać (dział IV) będą ją pisać w środę przed świętami (  08.04 .2020 ) .

Geografia
 • Podręcznik – str. 119 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.
 • Podręcznik – str. 120-122 Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 76-77.
Biologia Temat 1. ,, Inne zmysły”– zwróćcie uwagę na zagadnienia zawarte w,, Z tej lekcji dowiesz się”. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie zapiszcie temat oraz krótką odpowiedź na pytanie ,,Jakie zagrożenia wynikają z adaptacji węchu ?”. 

Temat 2. ,, Budowa i funkcje układu dokrewnego”– Przeczytajcie tekst               z podręcznika, ze str.210-212, zwróćcie uwagę na rozmieszczenie gruczołów dokrewnych, rolę poszczególnych hormonów, podobieństwa i różnice w działaniu układu hormonalnego i nerwowego. Z zeszytu ćwicz. wykonajcie ćwicz. 2,3,4,5. W zeszycie zapiszcie temat i wyjaśnijcie pojęcie HORMON.

Proszę utrwalajcie wiadomości o zmysłach- w przyszłym tygodniu praca sprawdzająca . Zainteresowani mogą wykonać  pracę dodatkową, pisemną  nt. ,,Schorzenia spowodowane niewłaściwym działaniem dwóch dowolnych hormonów” i przesłać na adres e – mail podany przez wychowawcę.

Chemia Obejrzyj filmik na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UPn-oj9lNQ

I na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 19-27 z zeszytu ćwiczeń str.92 -95.

Korzystaj z informacji z podręcznika str. 177.

Przypominam o głosowaniu do 02.04!

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Fizyka 1.Ciśnienie hydrostatyczne: 

Z tego linku treści do lekcji to punkt 2,3 i punkt 5(do zapoznania).

2.Prawo Pascala:

Z tego linku treści do lekcji punkt 1 , 2.

Matematyka Obejrzyj na YouTube filmiki: 

1.    https://www.youtube.com/watch?v=zXk4QJGImQs i na jego podstawie rozwiąż zadanie 1 str.215

2.    https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenie 1 str. 213

3.    https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk i na jego podstawie rozwiąż zadanie 2 str.215

4.    https://www.youtube.com/watch?v=1LF3U3ESlAM i na jego podstawie rozwiąż zadanie 6 str. 215, 8, 9 str. 216 oraz zadania: 1,2,3,4,5 – CZY JUŻ POTRAFISZ str.217.

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela . W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Informatyka Proszę przesłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach. 

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com

Religia 1. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 i wykonaj ćwiczenie nr 1 i 4 w zeszycie ćwiczeń. 

2. Przeczytaj treść katechezy 62 , wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2.

Wychowanie fizyczne  Otwórz linki  poniżej – poćwicz. 

 Aktywność fizyczna w domu https://wordwall.net/pl/resource/915836/aktywno%c5%9b%c4%87-fizyczna-w-domu

https://youtu.be/E_L0JcYJE2g- PIŁKA SIATKOWA

https://www.youtube.com/watch?v=AN-K9glW3hA&feature=share&fbclid=IwAR2l5RbHrcBPGe_v0SGROLLRY1hfww3AHtJWshqGSU-mzCZ_UvK9xyp_OrI- Piłka siatkowa.

 

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

Język polski Temat 1 

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

Język angielski Słownictwo do nauczenia się : dział 7 str. 91 – podręcznik. 

Czasowniki nieregularne wszystkie formy : str.135  – podręcznik.

Przetłumaczyć tekst ze strony 85.

Język niemiecki Temat: Was hast du gestern gemacht? – Co wczoraj zrobiłeś? 

Ćwiczenie 11b str. 52 – podręcznik, rozwiązanie w zeszycie. Ćwiczenie 25 str. 31 zeszyt ćwiczeń.

Muzyka Tematyka: „Muzyka z kina, ekranu i radia”. 

1. Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. „My heart will go one” oraz z filmu  „Titanic” J. Honer.

2. Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć tematy z działu: „Współczesny świat sztuki”. 

Nowe wymiary malarstwa; Awangarda, bunt i prowokacja; Koncepcja, akcja, instalacja; Awangarda, bunt i prowokacja.

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna.

Historia Zapoznać się z dwoma następnymi tematami: 

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona?

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień: 

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu

słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia.

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia  Utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81,  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4. 
Chemia 1. Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie: 

1. Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89.

2. Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie;

Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91.

Fizyka 1.  Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162. 

2.  Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.  Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4. Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I.  Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)  –  www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż : 

1.    Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik.

2.    Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik.

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik.

2.    Zadanie 17 str.211 podręcznik.

III. Obejrzyj  na YouTube film „ Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik.

2.    Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik.

Religia Przeczytać treść katechezy nr 38 „ Ludzie poszukują pokoju” ; wykonać ćwiczenie 1 i 2 do tej katechezy.
Doradztwo zawodowe Wyjaśnić pojęcia: praca, pracownik, zawód.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI:

Przeczytać lektury :  

 1. Henryk Sienkiewicz „ Krzyżacy”.
 2. Henryk Sienkiewicz „ Latarnik”.

HISTORIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów dotyczących I wojny światowej.
 2. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej oraz którzy będą poprawiać mają powtórzyć wiadomości z działu „ Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

MUZYKA:

 1. Utrwalić teksty trzech pieśni patriotycznych w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu „ Do Hymnu” : „ Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „ Marsz, marsz Polonia”.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Słownictwo do nauczenia się – podręcznik dział 7 str. 91.
 2. Czasowniki nieregularne, wszystkie formy – podręcznik str. 135.

JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Powtórzyć słownictwo – podręcznik dział „ Zu Hause” str. 44 – 53.
 2. Wykonać ćwiczenia z podręcznika nr 8 i 9 str. 57 oraz z zeszytu ćwiczeń nr 28 str. 31.

MATEMATYKA:

 1. Utrwalić dwa działy najważniejsze do egzaminu : „Wyrażenia algebraiczne” oraz „ Równania”.
 2. Samodzielnie wykonać ćwiczenia z podręcznika znajdujące się przy każdym temacie.

CHEMIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń do działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”.

GEOGRAFIA:

Tematy z podręcznika – str. 84-105.

 1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.
 2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.
 3. Struktura płci i wieku.
 4. Rozmieszczenie ludności.
 5. Migracje.
 6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

FIZYKA:

 1. Siła sprężystości, ćw. 1 str 162.
 2. Siła oporu powietrza i siła tarcia ( notatka z podsumowania str. 167).
 3. Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.
 4. Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

BIOLOGIA:

 1. Utrwalić trzy ostatnie lekcje, zapoznać się z kolejnymi dwoma, trzema i w razie problemu przygotować pytania.
 2. Wszystko co nowe będzie omawiane po powrocie do szkoły.

RELIGIA:

 1. Uczniowie otrzymali materiały w ramach przygotowania się do konkursu.
 2. Trzech uczniów otrzymało zadania do poprawy ostatniego sprawdzianu.

PLASTYKA:

 • Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna 

Klasa VB – zagadnienia do zrealizowania

Klasa V B – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.   pobierz:  Klasa VB – zadania do realizacji III tydzień – całość

JĘZYK POLSKI
 1. Podręcznik – ” Od Zeusa do Piasta” – wędrówka po krainie mitów, pdań, legend – powtórzenie wiadomości po rozdz. 3  „Lustrzanym odbiciu”- sprawdzian podsumowujący wiadomości.

Odpowiedzi do zadań proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym, który będzie sprawdzony po powrocie do szkoły.

 1. Nauka o języku – ” Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych” – w zeszycie notatka z terminów – słownik ortograficzny, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, wyrazów obcych oraz ćwiczenia 3,5 6, 8,10 i zeszyt ćwiczeń .

Halina Kalita  halinakalita.21@gmail.com  – kontakt z nauczycielem

JĘZYK ANGIELSKI

Pytania z was/were

 • Obejrzyj filmik –  https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0 
 • Podręcznik str. 78, ćwicz. 4, 6- dla chętnych
 • Zeszyt ćwicz. Ćwicz.1, 2, 4 str. 56
 • Podręcznik str. 80- przetłumacz  dowolny tekst  z ćwicz. 2 na język polski  do zeszytu.
 • Dla chętnych ćwiczenie online: https://www.ang.pl/cwiczenia/1755/past-simple-budowa

Elżbieta Szymczyk  drelka7@op.pl – kontakt z nauczycielem

 JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Ich habe Hunger.

 • Hast du Hunger? – Jesteś głodny?
 • Ja, ich habe Hunger. – Tak, jestem głodny.
 • Nein, ich habe keinen Hunger. – Nie, nie jestem głodny.
 • Hast du Durst?- Chce ci się pić?
 • Ja, ich habe Durst. – Tak, chce mi się pić
 • Nein, ich habe Keinem Durst.- Nie, nie chce mi się pić.
 • Was isst du?
 • Ich esse einen Apfel, einen Joghurt, einen Kuchen, einen Schokoriegel.
 • Ich esse eine Birne, eine Banane, eine Tafel Schokolade.
 • Ich esse ein Schinkenbrot, ein Stück Torte, ein Käsebrot.
 • Ich esse Chips, Süβigkeiten, Knäckebrote.
 • Was trinkst du?
 • Ich trinke einen Saft.
 • Ich trinke eine Limonade, eine Cola.
 • Ich trinke ein Mineralwasser.

Wykonać zadanie 1/4 zeszyt ćwiczeń oraz 7/8 podręcznik (rozwiązanie: pytania i odpowiedzi zapisać w zeszycie)

Zadania proszę przesłać na podany adres gosiadoniecka@outlook.com

HISTORIA
 1. Proszę utrwalić tematy ,Zanim powstała Polska” oraz ,,Mieszko I i początki Polski” w taki sposób aby umieć odpowiedzieć na pytania 1 i 2 str. 164 oraz 1, 2, 3 str. 169 w podręczniku;
 2. Dokonaj analizy mapki ze str. 163 oraz str. 168 i postaraj się odpowiedzieć na pytania (PRACA Z MAPĄ).
  BIOLOGIA

Temat: Grzyby – środowisko życia i znaczenie.

Zeszyt ćwiczeń – str. 42-43

MATEMATYKA
 1. Temat: Pole równoległoboku.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmy ( w pierwszych dwóch filmach znajdziesz również wskazówki do tematu 2) :

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu

https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania?playlist=392

lub

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw&feature=youtu.be

Podręcznik str.191-193, 

Notatka do zeszytu – narysuj równoległobok, napisz wzór, dokończ zdanie: Pole równoległoboku jest równe…..- patrz ramka str. 192.

Na ocenę proszę przesłać zad.2, 3 a-d str. 192, zad. 5 a, b str.193  na emaila:  najmrockak@gmail.com do 3.04.2020 r.

 1. Temat: Pole rombu.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj film poniżej oraz możesz wrócić do pierwszych dwóch filmów z poprzedniego tematu :

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw

Podręcznik str. 194 -195, 

Notatka do zeszytu – narysuj dwa romby, napisz dwa wzory, dokończ dwa  zdania: Pole rombu jest równe…..- patrz ramka str. 194.

Na ocenę proszę przesłać zad. 10 a, b str. 195, zad. 12 a, d str.195, zad.13 a, b str.195   na e-maila:  najmrockak@gmail.com

Dla chętnych ćwiczenia interaktywne na stronach: matzoo.pl, szaloneliczby.pl

GEOGRAFIA:

Kontakt z nauczycielem przez e-mail: szkolafalkow@gmail.com 

PLASTYKA

Temat: „Statyka i dynamika w architekturze”.

 • Praca plastyczna – stworzenie dwóch oryginalnych, malarskich projektów (technika dowolna), ilustrujących statykę i dynamikę różnych mostów ( np. most na filarach i most wiszący).
 • Dla chętnych – wirtualna wycieczka do muzeum: www.mnw.art.pl (Muzeum Narodowe w Warszawie); www.mnk.pl (Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres: bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.
TECHNIKA

Temat: „Kompozyty – materiały przyszłości”.

Zapisz w zeszycie przedmiotowym  i wykonaj zadania

 1. Wyobraź sobie, że jesteś konstruktorem. Znasz różne cechy materiałów konstrukcyjnych. Wymień właściwości, jakie powinien mieć materiał użyty do budowy współczesnego pociągu jeżdżącego z dużą prędkością.
Próba Papier Folia aluminiowa Folia z tworzywa sztucznego Kompozyt papier + folia z tworzywa sztucznego Kompozyt folia aluminiowa + folia z tworzywa sztucznego

 

Rozrywanie          
Przebicie długopisem          
Przecinanie nożyczkami          
Zginanie          
Rozciąganie          
 1. Uzupełnij tabelę na podstawie wyników doświadczenia. Zapisz, jak zachowują się materiały przy poszczególnych próbach.

Wykonaną pracę ( Ekologiczny stworek) proszę sfotografować i przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Tematyka: Największy instrument – organy.

Wejdź w link poniżej wysłuchaj audiobook ( tylko organy, dla chętnych  także – akordeon) oraz obejrzyj zdjęcia instrumentu, zobacz jak jest zbudowany i posłuchaj jego brzmienia.

https://epodreczniki.pl/a/organy-i-akordeon—instrumenty-dete/DDNEgIkQp

Zrelaksuj się śpiewając piosenkę „Orkiestry dęte” ( naucz się słów i melodii )   możesz zagrać też do akompaniamentu na tzw. domowych instrumentach perkusyjnych : garnkach. pokrywkach, metalowych kubkach, łyżkach lub wykonanych wg własnego pomysłu innych instrumentach perkusyjnych. Podczas wykonania uważaj na zasady bezpieczeństwa i „ uszy domowników”.

Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=EWT8gOuFTsg

https://bit.ly/2WQO5d6 

INFORMATYKA

Proszę wysłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace (pliki) wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na e-mail: szkolafalkow@gmail.com

RELIGIA
 • Ciąg dalszy obecności na Drodze Krzyżowej – zaznaczać po odmówieniu w domu;
 • Katecheza nr 51 – ćwiczenie 1 i 2;
 • Katecheza nr 52 – ćwiczenie 1 i 2.

 

 

 

II tydzień  23 – 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • LITERATURA – z podręcznika – W gościnie u bogów i bohaterów – terminy podanie, legenda, klechda, mit.
 • LEKTURA – do czytania „Alicja w krainie czarów”
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó,  ch, h, nie, wielką i małą literą. Str. 210
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 76.

 • Przeczytaj historyjkę obrazkową „ Sport Sue”. Zapisz nowe słownictwo do zeszytu ( glossary, usuful).
 • Przeanalizuj jak tworzymy zdania pytające z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym Past Simple( patrz grammar app na str. 77.
 • Ćwicz. 3 str.77 ( przeczytaj historyjkę obrazkową jeszcze raz ze zrozumieniem!!!).
 • Ćwicz. 4 str.77.
 • Zeszyt ćwiczeń- strona 55. Wszystkie zadania.

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 JĘZYK NIEMIECKI
 • Zapisać w zeszycie temat: Was isst du in der Pause? Co jesz na przerwie?           
 • Jako notatkę zapisać odmianę czasownika essen:
 • ich esse                            wir essen
 • du isst                               ihr esst
 • er, sie, es isst                  sie, Sie essen
 • Wykonać ćwiczenie 4 str. 5 i 5 str. 6 w zeszycie ćwiczeń.
HISTORIA
 • Przeczytać tematy: ,,Zanim powstała Polska’’ oraz ,,Mieszko I i początki Polski’’,
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń: str. 88 – 91 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką – dla chętnych i ambitnych ;.
MATEMATYKA
 • Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów. Zadania o czworokątach.
 • Podręcznik str. 181-189,
 • Ćwiczenia str. 22-27. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat i na podstawie podręcznika uzupełnić ćwiczenia:

 • Pogoda a klimat – podręcznik str. 102, ćwiczenia str. 61, 62, 63
 • Powtórzyć lekcję: Przez lądy i oceany – otwórz link do lekcji
Biologia
 • Temat: Grzyby – różnorodność budowy, czynności życiowe.
 • Ćwiczenia do tego tematu, str 40-41
PLASTYKA

Powtórzyć temat –  Dzieło sztuki w trzech wymiarach;  (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

 • Praca plastyczna – „W poszukiwaniu wiosny” – technika dowolna
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna
TECHNIKA

Powtórzyć temat – Cenny surowiec drewno; (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

MUZYKA

Tematyka: ” Za kulisami opery –  Stanisław Moniuszko”.

 • Wysłuchaj na YouTube utwory : S. Moniuszko ” Prząśniczka” , Dziad i baba”,  ” Polonez Miecznika” z opery ” Straszny dwór”.
 • Wymień cechy Polaka patrioty na  podstawie „Poloneza Miecznika” tj. napisz w zeszycie (nowy założony  zeszyt w kratkę lub linie ponieważ podręczniki i zeszyty zostały w szkole).
RELIGIA

Proszę przeczytać Ewangelię wg. Świętego Jana – opis męki i śmierci Pana Jezusa.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

I tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

Język  polski Gramatyka:

1.      Utrwalić wiadomości o częściach zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

2.      Analiza zdania pojedynczego – pozostałe ćwiczenia.

Do samodzielnej analizy i opracowania:

1.      Słownik języka polskiego i wyrazów obcych.

2.      Frazeologizmy.

3.      Słownik frazeologiczny.

Literatura:

1.      Rozdział 3. Herosi mitów i legend – utrwalić wiadomości o mitach i legendach.

2.      Mity – Herkules, Prometeusz, Syzyf, Dedal i Ikar, Demeter i Klara, Tezeusz,  Orfeusz i  Eurydyka.

3.      Legendy –  Piast, Złota kaczka, Pani Twardowska.

Język  angielski 1. Utrwalenie słownictwa z rozdziału VI (miejsca w mieście, środki transportu).

2. Czasownik „być” w formie przeszłej.

Język niemiecki Powtórzyć odmianę czasowników „kom men”  i „ sprechen”

Nazwy języków, krajów.

Wykonać ćw. 3 str. 75 podręcznik oraz ćw. 1 str. 89 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Rozdział V

Temat dodatkowy i powtórzeniowy.

Ćwiczenia do str. 87

Geografia Tematy:

1.      Pogoda a klimat.

2.      Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Ćwiczenia do tych tematów.

Biologia Temat 16 i 17 do samodzielnego opracowania.
Technika Temat: Świat tworzyw sztucznych

Zadanie praktyczne str. 40 – „Ekologiczny stworek”

Matematyka Utrwalenie wiadomości z działu o trójkątach.

Pole trójkąta – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Zadania interaktywne: www.matzoo.pl , www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalić słowa pieśni

·         Rota,

·         Marsz Polonia,

·         Mazurek Dąbrowskiego.

Plastyka Wykonać zaległe prace.

Temat 22 – praca samodzielna.

Ćwiczenia – „W poszukiwaniu wiosny” – technika farby plakatowe.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna.

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa V A – zagadnienia do zrealizowania

Klasa V A – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.  pobierz:  Klasa VA – zadania do realizacji III tydzień – całość

JĘZYK POLSKI
 1. Podręcznik – ” Od Zeusa do Piasta” – wędrówka po krainie mitów, pdań, legend – powtórzenie wiadomości po rozdz. 3  „Lustrzanym odbiciu”- sprawdzian podsumowujący wiadomości.

Odpowiedzi do zadań proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym, który będzie sprawdzony po powrocie do szkoły.

 1. Nauka o języku – ” Słowniki języka polskiego i wyrazów obcych” – w zeszycie notatka z terminów – słownik ortograficzny, wyrazów bliskoznacznych, języka polskiego, wyrazów obcych oraz ćwiczenia 3,5 6, 8,10 i zeszyt ćwiczeń .

Halina Kalita  halinakalita.21@gmail.com  – kontakt z nauczycielem

JĘZYK ANGIELSKI

Pytania z was/were

 • Obejrzyj filmik –  https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0 
 • Podręcznik str. 78, ćwicz. 4, 6- dla chętnych
 • Zeszyt ćwicz. Ćwicz.1, 2, 4 str. 56
 • Podręcznik str. 80- przetłumacz  dowolny tekst  z ćwicz. 2 na język polski  do zeszytu.
 • Dla chętnych ćwiczenie online: https://www.ang.pl/cwiczenia/1755/past-simple-budowa

Elżbieta Szymczyk  drelka7@op.pl – kontakt z nauczycielem

 JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Ich habe Hunger.

 • Hast du Hunger? – Jesteś głodny?
 • Ja, ich habe Hunger. – Tak, jestem głodny.
 • Nein, ich habe keinen Hunger. – Nie, nie jestem głodny.
 • Hast du Durst?- Chce ci się pić?
 • Ja, ich habe Durst. – Tak, chce mi się pić
 • Nein, ich habe Keinem Durst.- Nie, nie chce mi się pić.
 • Was isst du?
 • Ich esse einen Apfel, einen Joghurt, einen Kuchen, einen Schokoriegel.
 • Ich esse eine Birne, eine Banane, eine Tafel Schokolade.
 • Ich esse ein Schinkenbrot, ein Stück Torte, ein Käsebrot.
 • Ich esse Chips, Süβigkeiten, Knäckebrote.
 • Was trinkst du?
 • Ich trinke einen Saft.
 • Ich trinke eine Limonade, eine Cola.
 • Ich trinke ein Mineralwasser.

Wykonać zadanie 1/4 zeszyt ćwiczeń oraz 7/8 podręcznik (rozwiązanie: pytania i odpowiedzi zapisać w zeszycie)

Zadania proszę przesłać na podany adres gosiadoniecka@outlook.com

HISTORIA
 1. Proszę utrwalić tematy ,Zanim powstała Polska” oraz ,,Mieszko I i początki Polski” w taki sposób aby umieć odpowiedzieć na pytania 1 i 2 str. 164 oraz 1, 2, 3 str. 169 w podręczniku;
 2. Dokonaj analizy mapki ze str. 163 oraz str. 168 i postaraj się odpowiedzieć na pytania (PRACA Z MAPĄ).
  BIOLOGIA

Temat: Grzyby – środowisko życia i znaczenie.

Zeszyt ćwiczeń – str. 42-43

MATEMATYKA
 1. Temat: Pole równoległoboku.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmy ( w pierwszych dwóch filmach znajdziesz również wskazówki do tematu 2) :

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu

https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania?playlist=392

lub

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw&feature=youtu.be

Podręcznik str.191-193, 

Notatka do zeszytu – narysuj równoległobok, napisz wzór, dokończ zdanie: Pole równoległoboku jest równe…..- patrz ramka str. 192.

Na ocenę proszę przesłać zad.2, 3 a-d str. 192, zad. 5 a, b str.193  na emaila:  najmrockak@gmail.com do 3.04.2020 r.

 1. Temat: Pole rombu.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj film poniżej oraz możesz wrócić do pierwszych dwóch filmów z poprzedniego tematu :

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw

Podręcznik str. 194 -195, 

Notatka do zeszytu – narysuj dwa romby, napisz dwa wzory, dokończ dwa  zdania: Pole rombu jest równe…..- patrz ramka str. 194.

Na ocenę proszę przesłać zad. 10 a, b str. 195, zad. 12 a, d str.195, zad.13 a, b str.195   na e-maila:  najmrockak@gmail.com

Dla chętnych ćwiczenia interaktywne na stronach: matzoo.pl, szaloneliczby.pl

GEOGRAFIA:

Kontakt z nauczycielem przez e-mail: szkolafalkow@gmail.com 

PLASTYKA

Temat: „Statyka i dynamika w architekturze”.

 • Praca plastyczna – stworzenie dwóch oryginalnych, malarskich projektów (technika dowolna), ilustrujących statykę i dynamikę różnych mostów ( np. most na filarach i most wiszący).
 • Dla chętnych – wirtualna wycieczka do muzeum: www.mnw.art.pl (Muzeum Narodowe w Warszawie); www.mnk.pl (Muzeum Narodowe w Krakowie)
 • Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres: bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.
TECHNIKA

Temat: „Kompozyty – materiały przyszłości”.

Zapisz w zeszycie przedmiotowym  i wykonaj zadania

 1. Wyobraź sobie, że jesteś konstruktorem. Znasz różne cechy materiałów konstrukcyjnych. Wymień właściwości, jakie powinien mieć materiał użyty do budowy współczesnego pociągu jeżdżącego z dużą prędkością.
Próba Papier Folia aluminiowa Folia z tworzywa sztucznego Kompozyt papier + folia z tworzywa sztucznego Kompozyt folia aluminiowa + folia z tworzywa sztucznego

 

Rozrywanie          
Przebicie długopisem          
Przecinanie nożyczkami          
Zginanie          
Rozciąganie          
 1. Uzupełnij tabelę na podstawie wyników doświadczenia. Zapisz, jak zachowują się materiały przy poszczególnych próbach.

Wykonaną pracę ( Ekologiczny stworek) proszę sfotografować i przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Tematyka: Największy instrument – organy.

Wejdź w link poniżej wysłuchaj audiobook ( tylko organy, dla chętnych  także – akordeon) oraz obejrzyj zdjęcia instrumentu, zobacz jak jest zbudowany i posłuchaj jego brzmienia.

https://epodreczniki.pl/a/organy-i-akordeon—instrumenty-dete/DDNEgIkQp

Zrelaksuj się śpiewając piosenkę „Orkiestry dęte” ( naucz się słów i melodii )   możesz zagrać też do akompaniamentu na tzw. domowych instrumentach perkusyjnych : garnkach. pokrywkach, metalowych kubkach, łyżkach lub wykonanych wg własnego pomysłu innych instrumentach perkusyjnych. Podczas wykonania uważaj na zasady bezpieczeństwa i „ uszy domowników”.

Link do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=EWT8gOuFTsg

https://bit.ly/2WQO5d6 

INFORMATYKA

Proszę wysłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace (pliki) wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na e-mail: szkolafalkow@gmail.com

RELIGIA
 • Ciąg dalszy obecności na Drodze Krzyżowej – zaznaczać po odmówieniu w domu;
 • Katecheza nr 51 – ćwiczenie 1 i 2;
 • Katecheza nr 52 – ćwiczenie 1 i 2.

 

II tydzień – 23 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • LITERATURA – z podręcznika – W gościnie u bogów i bohaterów – terminy podanie, legenda, klechda, mit.
 • LEKTURA – do czytania „Alicja w krainie czarów”
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó,  ch, h, nie, wielką i małą literą. Str. 210
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 76.

 • Przeczytaj historyjkę obrazkową „ Sport Sue”. Zapisz nowe słownictwo do zeszytu ( glossary, usuful).
 • Przeanalizuj jak tworzymy zdania pytające z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym Past Simple( patrz grammar app na str. 77.
 • Ćwicz. 3 str.77 ( przeczytaj historyjkę obrazkową jeszcze raz ze zrozumieniem!!!).
 • Ćwicz. 4 str.77.
 • Zeszyt ćwiczeń- strona 55. Wszystkie zadania.

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 JĘZYK NIEMIECKI
 • Zapisać w zeszycie temat: Was isst du in der Pause? Co jesz na przerwie?           
 • Jako notatkę zapisać odmianę czasownika essen:
 • ich esse                            wir essen
 • du isst                               ihr esst
 • er, sie, es isst                  sie, Sie essen
 • Wykonać ćwiczenie 4 str. 5 i 5 str. 6 w zeszycie ćwiczeń.
HISTORIA
 • Przeczytać tematy: ,,Zanim powstała Polska’’ oraz ,,Mieszko I i początki Polski’’,
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń: str. 88 – 91 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką – dla chętnych i ambitnych ;.
MATEMATYKA
 • Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów. Zadania o czworokątach.
 • Podręcznik str. 181-189,
 • Ćwiczenia str. 22-27. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat i na podstawie podręcznika uzupełnić ćwiczenia:

 • Pogoda a klimat – podręcznik str. 102, ćwiczenia str. 61, 62, 63
 • Powtórzyć lekcję: Przez lądy i oceany – otwórz link do lekcji 
Biologia
 • Temat: Grzyby – różnorodność budowy, czynności życiowe.
 • Ćwiczenia do tego tematu, str 40-41
PLASTYKA

Powtórzyć temat –  Dzieło sztuki w trzech wymiarach;  (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

 • Praca plastyczna – „W poszukiwaniu wiosny” – technika dowolna
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna
TECHNIKA

Powtórzyć temat – Cenny surowiec drewno; (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

MUZYKA

Tematyka: ” Za kulisami opery –  Stanisław Moniuszko”.

 • Wysłuchaj na YouTube utwory : S. Moniuszko ” Prząśniczka” , Dziad i baba”,  ” Polonez Miecznika” z opery ” Straszny dwór”.
 • Wymień cechy Polaka patrioty na  podstawie „Poloneza Miecznika” tj. napisz w zeszycie (nowy założony  zeszyt w kratkę lub linie ponieważ podręczniki i zeszyty zostały w szkole).
RELIGIA

Proszę przeczytać Ewangelię wg. Świętego Jana – opis męki i śmierci Pana Jezusa.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień – 16-20.03.2020 r.

Język  polski Gramatyka:

1.      Utrwalić wiadomości o częściach zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

2.      Analiza zdania pojedynczego – pozostałe ćwiczenia.

Do samodzielnej analizy i opracowania:

1.      Słownik języka polskiego i wyrazów obcych.

2.      Frazeologizmy.

3.      Słownik frazeologiczny.

Literatura:

1.      Rozdział 3. Herosi mitów i legend – utrwalić wiadomości o mitach i legendach.

2.      Mity – Herkules, Prometeusz, Syzyf, Dedal i Ikar, Demeter i Klara, Tezeusz,  Orfeusz i  Eurydyka.

3.      Legendy –  Piast, Złota kaczka, Pani Twardowska.

Język  angielski 1. Utrwalenie słownictwa z rozdziału VI (miejsca w mieście, środki transportu).

2. Czasownik „być” w formie przeszłej.

Język niemiecki Powtórzyć odmianę czasowników „kom men”  i „ sprechen”

Nazwy języków, krajów.

Wykonać ćw. 3 str. 75 podręcznik oraz ćw. 1 str. 89 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Rozdział V

Temat dodatkowy i powtórzeniowy.

Ćwiczenia do str. 87

Geografia Tematy:

1.      Pogoda a klimat.

2.      Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Ćwiczenia do tych tematów.

Biologia Temat 16 i 17 do samodzielnego opracowania
Technika Temat: Świat tworzyw sztucznych.

Zadanie praktyczne str. 40 – „Ekologiczny stworek”.

Matematyka Utrwalenie wiadomości z działu o trójkątach.

Pole trójkąta – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Zadania interaktywne: www.matzoo.pl , www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalić słowa pieśni

·         Rota,

·         Marsz Polonia,

·         Mazurek Dąbrowskiego.

Plastyka Wykonać zaległe prace.

Temat 22 – praca samodzielna.

Ćwiczenia – „W poszukiwaniu wiosny” – technika farby plakatowe.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna.

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa VII B – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VII B – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 03.04.2020 r.    Klasa VII b zagadnienia do realizacji całość

Klasa VIIb – część III
J. polski Temat 1. Zbyszko, rycerz z Bogdańca

Polecenia

1.Wypełnij wizytówkę Zbyszka.

2.Nazwij cechy charakteru, osobowości, umysłu Zbyszka, które były ważne dla wskazanych postaci. Podaj uzasadnienie tych cech.

3. Praca domowa

Napisz charakterystykę Zbyszka z Bogdańca.

Pracę prześlij na adres e- mail : jola.b.19bartos@gmail.com

Temat 2: Wśród bohaterów powieści H. Sienkiewicza

1.Wskaż bohatera, który według Ciebie zasłużył na podziw, i tego, który budzi Twoją sympatię.

2. Praca domowa

Napisz tekst dialogu  o wybranym bohaterze, prowadzonego przez dwie dowolne postaci z powieści.

Jurand

Powała z Taczewa

Maćko

Sanderus

Fulko de Lorche

Pracę przesłać do kontroli( dialog).

Temat 3: Losy Juranda ze Spychowa

1.Krzywdy doznane przez Juranda ze strony Krzyżaków:

 2. Porównaj Juranda w dwóch okresach jego życia: przed porwaniem córki i po wyjściu z niewoli krzyżackiej. Uzupełnij tabelę.

3.Przedstaw argumenty uzasadniające, że Jurand słusznie/ niesłusznie postąpił, uwalniając Zygfryda de Lowe.

4. Praca domowa

Napisz streszczenie losów Juranda ze Spychowa -przesłać do kontroli.

Temat 4: Kobiety w rycerskim świecie

1.      Uzupełnij tabelę informacjami na temat obyczajów rycerskich związanych z kobietami.

      2.Nauczyć się o archaizmach – podręcznik str.168  ćw.4str.168

      3.Praca domowa.

 Podręcznik ćw.10 str.168  -przesłać do kontroli.

Temat 5: Historia w Krzyżakach

1.Wypisz przykłady historycznych postaci , wydarzeń i miejsc występujących w ,,Krzyżakach”

2.Zacytuj z opisu  bitwy pod Grunwaldem przykłady  wskazanych środków językowych, wywołujących efekt dynamizmu.( opis bitwy w podręczniku-str.168-173)

3.Opanować pojęcie powieść historyczna – podręcznik str.167

4.Zapoznać się z pojęciem  bohater dynamiczny podręcznik str.168.

5. Praca domowa

Ćwiczenie 15 str.169 – podręcznik- przesłać do kontroli

Wszystkie prace domowe proszę przesłać na adres adres e- mail : jola.b.19bartos@gmail.com

Systematycznie każdego dnia jedna praca.

J. angielski Stopniowanie przymiotników- obejrzyj poniższe filmiki.

1. https://www.youtube.com/watch?v=BoRRRLDLJOw&t=189s

2. https://www.youtube.com/watch?v=vpqD7bbBmQA&t=71s

Zeszyt ćwiczeń

Ćwicz.1-4. Str.78

Podręcznik str. 85. Przetłumacz tekst „Who invented the shopping centre?” na język polski   i prześlij do piątku ( 03.04.2020) na maila p. Szymczyk.

J. niemiecki 1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy  do czwartku do godziny 14.00 na adres emailowy nauczyciela. J.niemiecki – powtórzenie klasa 7

W powtórzeniu skorzystaj z https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0 –   wyposażenie domu słówka  od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4- Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

 https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI- Opis mieszkania  – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61 z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Powtórzyć i utrwalić wiadomości z działu – I wojna światowa.

Zeszyt ćwiczeń – posumowanie rozdziału V – sprawdź czy potrafisz.

Ćwiczenia – 1,2,3,4,5,6.

Zeszyt przedmiotowy – ułóż krzyżówkę z  hasłem głównym – PIŁSUDSKI. Pytania (9) mają dotyczyć I wojny światowej (z V działu).

Geografia Podręcznik – str. 119 – Podsumowanie rozdziału 3 – przeczytać i nauczyć się.

Podręcznik – str. 120-122 Sprawdź się! – rozwiązać test w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń – str. 76-77.

Biologia   Temat 1-,, Inne zmysły”- zwróćcie uwagę na zagadnienia zawarte w,, Z tej lekcji dowiesz się”. Wykonajcie ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie zapiszcie temat oraz krótką odpowiedź na pytanie ,,Jakie zagrożenia wynikają z adaptacji węchu ?”. Temat 2-,, Budowa i funkcje układu dokrewnego”- Przeczytajcie tekst z podręcznika, ze str.210-212, zwróćcie uwagę na rozmieszczenie gruczołów dokrewnych, rolę poszczególnych hormonów, podobieństwa i różnice w działaniu układu hormonalnego i nerwowego. Z zeszytu ćwicz. wykonajcie ćwicz. 2,3,4,5. W zeszycie zapiszcie temat i wyjaśnijcie pojęcie HORMON. Proszę utrwalajcie wiadomości o zmysłach- w przyszłym tygodniu praca sprawdzająca . Zainteresowani mogą wykonać  pracę dodatkową, pisemną  nt. ,,Schorzenia spowodowane niewłaściwym działaniem dwóch dowolnych hormonów” i przesłać na adres email podany przez wychowawcę.
Chemia Obejrzyj filmik na youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=0UPn-oj9lNQ 

I na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 19-27 z zeszytu ćwiczeń str.92 -95. Korzystaj z informacji z podręcznika str. 177.     Przypominam o głosowaniu do 02.04!

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020r

Fizyka 1.Ciśnienie hydrostatyczne:

– notatka +praca domowa będzie przekazana uczniom na grupie konwersacji klasowej ,

https://epodreczniki.pl/a/cisnienie-cisnienie-hydrostatyczne-i-atmosferyczne/DAWagu2Qo

Z tego linku treści do lekcji to punkt 2,3  i punkt 5(do zapoznania)

2.Prawo Pascala:

-notatka +praca domowa będzie przekazana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs

Z tego linku treści do lekcji punkt 1 , 2.

Matematyka Obejrzyj na youtube filmiki:

1.      https://www.youtube.com/watch?v=zXk4QJGImQs i na jego podstawie rozwiąż

        zadanie 1 str.215

2.      https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo i na jego podstawie rozwiąż

               ćwiczenie 1 str. 21

3.      https://www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk i na jego podstawie rozwiąż

zadanie 2 str. 215

4.       https://www.youtube.com/watch?v=1LF3U3ESlAM i na jego podstawie rozwiąż

zadanie: 6 str. 215, 8, 9 srt.216 oraz zadania: 1,2,3,4,5 – CZY JUŻ POTRAFISZ str.217

Pobierz kartkówkę

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela . W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020r

Muzyka Tematyka: Muzyka wokalna i wokalno – instrumentalna.

Zapoznaj się z rodzajami muzyki (muzyka wokalna, rodzaje głosów, typy zespołów wokalnych)  –  wiadomości znajdziesz na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/typy-zespolow-wokalnych/DJKK6X1Qf

Wysłuchaj bardzo krótkich ( 2 – 3 min) fragmentów utworów : Wolfgang Amadeus Mozart „Aria Królowej Nocy”, „O sole mio” wykonanie – Luciano Pavarotti, „Diamonds” Rihanna, wykonanie – chór dziecięcy,  Giovanni Pierluigi da Palestrina, „Sicut cereus”, Wolfgang Amadeusz Mozart „Dies irae (Dzień gniewu)”.

Na podstawie wysłuchanego materiału wymień:

1. Rodzaje głosów:

2. Typy zespołów wokalnych:

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

Plastyka Temat: „Film – twórcy i środki wyrazu” s. 83–85

Praca plastyczna – projekt plakatu do wybranego filmu (technika dowolna)

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka Proszę przesłać na adres e-mail: pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace wykonane na komputerze w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: szkolafalkow@gmail.com

Religia Proszę o rozwiązanie ćwiczeń z katechezy 47: świadectwo wiary: prześladowania pierwszych chrześcijan i 48: Św. Paweł- niestrudzony apostoł.
Ponadto napisać w notatkach biografie św. Piotra i św. Pawła. Proszę zrobić zdjęcia zrobionych ćwiczeń i notatek i wysłać mi na pocztę: rafalkosowski@poczta.onet.pl, zostanie to ocenione
Doradztwo zawodowe Obejrzeć filmik:

 https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k

Po obejrzeniu odpowiedzieć na pytania:

Czy każda z osób występujących w filmie ma zamiar wybrać tę samą ścieżkę dalszej nauki lub pracy?

Od czego może zależeć wybór?

II tydzień 23-27.03.2020 r.

J. polski Język polski- karty pracy kl. VII

Temat 1

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

J. angielski Jako podsumowanie rozdziału 6, proszę wykonać pracę pisemną i wysłać mailem do p. Szymczyk do 25 marca 2020.

  Napisz tekst o o nawykach żywieniowych nastolatków. W tekście:

• explain why healthy eating habits are important;( wyjaśnij dlaczego zdrowe nawyki żywieniowe są ważne)

• give some advice what teenagers should eat;( doradź co nastolatkowie powinni jeść)

• give some advice what teenagers shouldn’t eat;( doradź czego nastolatkowie nie powinni jeść)

• use ( użyj) some, any, a lot of, much, many, too much or too many.

Your text should be between 80 and 120 words.

Rozdział 7

Ćwicz 2. Str. 82

Zapisz nazwy sklepów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 3, str.83

Ćwicz.5. str.83.  Zapisz słownictwo z ramki w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 7, str. 83.

Zeszyt ćwiczeń

Ćwicz. 1-6, str. 76-77.

J. niemiecki
1. Powtórzenie z działu Zu Hause – zdania do pobrania, rozwiązania przesyłamy do czwartku do godziny 14.00 na adres e – mail nauczyciela. Język niemiecki – powtórzenie kl 7

W powtórzeniu skorzystaj z

https://www.youtube.com/watch?v=THbUdB_uBF0-wyposażenie domu słówka od 1,58

https://www.youtube.com/watch?v=N2hQ7PLkJ-4-Wyposażenie domu przyimki legen/liegen

https://www.youtube.com/watch?v=qGJCzpqUkEI-Opis mieszkania – pomieszczenia/ przymiotniki dunkel,hell.

2. Do zeszytu- Temat: Wollen heiβt können.

Wypisać nazwy czynności przedstawione na ilustracjach w podręczniku 3 str. 61 z tłumaczeniem na język polski.

Przepisać odmianę czasowników wollen i können ze strony 70 w podręczniku. Zapoznać się z przykładowymi zdaniami .Wykonać zadania 1 i 2 str. 72 w podręczniku, 3 str. 33 w zeszycie ćwiczeń. 

Historia Zapoznać się z dwoma nowymi tematy:

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona.

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia,

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia 1.Proszę utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4.
Chemia I.  Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie:

1.      Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89

II.  Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąz na jego podstawie;

1.      Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91 

Pobierz kartkówkę: woda, roztwory, rozpuszczalność

Uwaga! Przesyłam kartkówkę do rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:

e-maila: szkolafalkow@gmail.com. W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę,podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03.kwietnia 2020 r.

Fizyka 1.      Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka  z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162.

2.      Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.      Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4.Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I. Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)- www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż :

1.      Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik

2.      Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik

2.      Zadanie 17 str.211 podręcznik

III. Obejrzyj  na YouTube film „Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik

2.      Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik

Muzyka Temat: ” Muzyka z kina, ekranu i radia”.

1.Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry,, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. ” My heart will go one” z filmu ” Titanic” J. Honer.

2.Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć temat  – Awangarda, bunt i prowokacja;

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna

Religia 1. Rozwiązać ćwiczenia z katechezy nr 45 i 46: Żyć jak pierwsi chrześcijanie oraz Św. Piotr głowa kościoła.
2. Ponadto napisać w notatkach informacje o początkach chrześcijaństwa w Polsce.
Doradztwo zawodowe  Wyjaśnij pojęcia: praca, pracownik, zawód

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień 16-20.03.2020 r.

J. polski  Przeczytać lektury: „Latarnik”, „Krzyżacy”
J. angielski Utrwalić słownictwo z rozdziału 7 ( choroby, symptomy, kontuzje), czas Past Continuous str. 128, Past Simple str. 125. Ćwiczenia strona 71-73. Skorzystać z ćwiczeń interaktywnych utrwalających gramatykę na stronie www. ang.pl
J. niemiecki Powtórzyć słownictwo z działu Zu Hause (str. 44-53). Wykonać ćwiczenia z podręcznika” 8 i 9 str. 57 i z zeszytu ćwiczeń 28 str. 31
Historia Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej i którzy będą poprawiać –powtórzyć wiadomości z działu „Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów Z I wojny światowej.

Geografia Tematy z podręcznika – str. 84-105.

1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.

3. Struktura płci i wieku.

4. Rozmieszczenie ludności.

5. Migracje.

6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

Biologia Zapoznać się z trzema kolejnymi tematami i przygotować pytania dotyczące niejasnych treści.
Chemia Uzupełnić ćwiczenia z działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”
Fizyka Siła sprężystości ćw. 1 str. 162. Siła oporu powietrza i siła tarcia (notatka z podsumowania  str. 167). Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12 i 5.13. Obejrzeć na You Tube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „Fizyka od podstaw”.
Matematyka I dział „Wyrażenia algebraiczne”

II dział „Równania”

Ćwiczenia utrwalające, które znajdują się przy każdym temacie w danym dziale.

Muzyka Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
Plastyka Wykonać zaległe prace.

Konkurs plastyczny „Pianka Wielkanocna” – technika dowolna

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa VI B – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VI B – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r. pobierz – Klasa-VIb-zadania-do-realizacji-całość

Język polski
 1. LEKTURA

         Notatka w zeszycie:

temat 1.   Szkolna rzeczywistość.

       ćw. 1. Połącz imiona i nazwiska (lub przezwiska) pracowników szkoły z nauczanymi przez nich przedmiotami lub funkcją sprawowaną w szkole.

                             Jolanta Chaber                           język angielski

                                       Christina                           biologia

Michalina Małolepsza(Bukwa)                             stróż

                             pan Sylwester                             język polski

Konstancja Konstantynopolska                            matematyka

                                         Cedynia                            chemia

                             doktor Jamnik                             bibliotekarka

                                   pan Butler                              szkolny lekarz                             

                                    pan Efteb                              sprzątaczka

                                        Ekierka                              historia

                                  Próbówka                               geografia                

                       Juliusz Stokrotka                              informatyka

                       Antoni Czwartek                              dyrektor szkoły

                   Pani Pumpernikiel                                fizyka

 • Z podręcznika do literatury (s.285 – 291) opracuj w zeszycie : ćw. 11 i 12 s.287.              

temat 2.   „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jako powieść fantastycznonaukowa.

 Tekst notatki uzupełnij odpowiednimi wyrazami z banku słówek w odpowiedniej formie.

bank  słówek:    Vidoktor, rozwój technologii, Morten, Manfred, wynalazki, nowinki techniczne, fantastycznonaukowa;

„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” R. Kosika jest powieścią ……………………………………………………. , ponieważ dużą rolę w wydarzeniach odgrywają ……………………….  ……………………………. i …………………………………. , np.: mikrokomputer lub cybermucha.  Poza tym bohaterami utworu obok ludzi są wysoko rozwinięte maszyny                  – ………………………… , …………………………… i …………………………………. .

Książka ukazuje również zagrożenia związane z  …………………………….  ………………………….. , np. …………………………………. – sztuczna inteligencja – zbuntował się i pragnął zawładnąć światem.

 1. Główne wątki:
 2. Poszukiwanie skarbu ( wątek detektywistyczny).
 3. Rozbicie Gangu Niewidzialnych Ludzi ( wątek sensacyjny).
 4. Zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji ( wątek naukowy).
 5. Problemy rodzinne i rówieśnicze ( wątki obyczajowe).

Uwaga! 

 • Praca dodatkowa – podręcznik do literatury – ćw. 39 s. 291.

                 ( Termin  przesłania pracy – 08.04.2020 r.)

 • Wszystkie  „zadane” i opatrzone terminem prace  proszę przesyłać na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com
 • Praca pisemna z ubiegłego tygodnia będzie oceniona po powrocie do szkoły, jeżeli nie zaistnieją nowe nieprzewidziane okoliczności.
 • Notatki można wydrukować i wkleić do zeszytu ( jeśli istnieje taka możliwość!)

 

 1. GRAMATYKA

 temat 3.    Zdania podrzędne przydawkowe i dopełnieniowe.

 • podręcznik ( s.165-170)

                      (Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.)

                      ćw.2 s.165;  ćw.5 s.167;  ćw.5 i 7  s.170;

 • zeszyt ćwiczeń ( s.75 -78)

III .   ĆWICZENIE NA OCENĘ

 • Z podanego poniżej zestawu wybierz 5 zdań i dokonaj analizy wg podanego wzoru.
 • Rozwiązania proszę przesłać na maila – termin 02.04.2020 r.
 • Systematycznie korzystamy ze zdalnych lekcji  z języka polskiego (link na stronie

          szkoły).

         Do tego zadania proszę wykorzystać  temat  4 dla kl.6.

 wzór:

Mały biały kotek pije łapczywie ciepłe mleko.

                           kotek                                                  pije

                        (podmiot)                                        (orzeczenie)

              jaki?                    jaki?                         co?                           jak?

              mały               biały                             mleko                   łapczywie

      (przydawka)   (przydawka)                  (dopełnienie)   (okolicznik sposobu)

                                                                                    jakie?

                                                                            ciepłe

                                                                        (przydawka)

ZESTAW ZDAŃ DO WYBORU

 

 1. Po południu szóstoklasiści uczestniczyli w zawodach sportowych.
 2. Słońce wyznaczyło swoich potomków na władców państwa.
 1. Państwo Inków zostało założone w XII wieku na terenie dzisiejszych Peru i Ekwadoru.
 2. Bluzki z jedwabiu są bardzo modne w sezonie letnim.
 1. Wszechpotężne Słońce stworzyło cały świat.
 2. Ala i Gosia zawiodły się na swoich dwóch koleżankach.
 1. W mieszkaniu Grzegorza stoi piękny stół z drewna sosnowego.
 2. Każdy władca Inków budował dla siebie nowy pałac.
 1. Znany naukowiec napisał artykuł o ochronie środowiska.
 2. Wkrótce spełnią się twoje wszystkie marzenia.
 1. Boski Manitu obserwował piękny i doskonały świat.
 2. Finałowe zawody odbyły się na pięknie odnowionym stadionie olimpijskim.
 1. Mój brat Marek zostanie słynnym pisarzem.
 2. Przewodniczący naszej klasy został wczoraj wybrany na szefa sekcji sportowej.
 1. Nie pozwolę im na samotną wędrówkę.
 2. Wszyscy sportowcy będą uczciwie walczyli o złoty medal.
 1. Lśniąca tarcza ochroniła śmiałka przed potworem.
 2. Jego siostra pojechała wczoraj na długą wycieczkę.
 1. Prosili Atenę o szczęśliwy powrót z wojny.
 2. Dwunastoletni Piotrek dostał na urodziny dużego psa.
 1. Indiańscy bogowie stworzyli potem piąty świat.
 2. Ania i Diana szczerze rozmawiały o swoich sprawach.
 1. Wczoraj po południu wybrałem się z kolegą do kina.
 2. W następny piątek będziemy aktywnie uczestniczyć w akcji charytatywnej.
 Język angielski

Czas Past Simple

 Obejrzyj film na youtube

 1. https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag 
 2. https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s

Ćwiczenie 1.  https://www.ang.pl/cwiczenia/791/past-simple-budowa

Ćwiczenie 2. https://www.ang.pl/cwiczenia/790/past-simple-pytania-przeczenia

Jako pracę na ocenę proszę wyobrazić sobie miejsce, które odwiedziliście w ostatni weekend( koronawirus marzyć nam nie zabrania:). W pracy pisemnej użyj czasowników: come, go, fly, visit, eat, drink, break, meet, play, listen, have, leave. Możesz wykorzystać dodatkowo inne czasowniki. Postaraj się rozbudować każde zdanie do 5 słów. Gotowe prace odsyłamy na mojego maila do piątku drelka7@op.pl ( 03.04.2020). Jeśli nie masz takiej możliwości, zrób zdjęcie pracy i prześlij na messengera lub na mój numer telefonu 666553672 ( nie dotyczy osób z VIA, które już oddały prace).

UMIEMY JUŻ WSZYTSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE Z ZESZYTU!!!

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 Język niemiecki

Zapisać notatkę do zeszytu: – Język niemiecki – notatka do zeszytu kl VI

Przeczytać tekst 3/31 podręcznik, na podstawie tekstu wykonać zadanie 4/32 podręcznik (w zeszycie).

Wykonać zadanie 4/39 zeszyt ćwiczeń (według przykładu).

Historia

1.Dokonaj analizy mapek Polski po pierwszym i drugim rozbiorze ze str. 160 oraz str. 172 w podręczniku;

2.Postaraj się odpowiedzieć na pytania (PRACA Z MAPĄ);

3.Przyjrzyj się uważnie obrazom Jana Matejki ,,Rejtan – upadek Polski” oraz ,,Konstytucja 3 Maja”, przeczytaj opisy, a także odpowiedz na pytania znajdujące się pod obrazami – odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.

Geografia

Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 96 – 105) i opracować wskazane zagadnienia.

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

– zadania i funkcje rolnictwa jako ważnego sektora gospodarki w Europie,

– warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Europie,

– cechy środowiska przyrodniczego Danii i Węgier sprzyjające rozwojowi rolnictwa,

 – struktura upraw i hodowli zwierząt w Danii i na Węgrzech – analiza wykresów i map tematycznych,

– wydajność rolnictwa Danii i Węgier – analiza wykresów słupkowych,

Zeszyt ćwiczeń – str. 65 – 68 uzupełnić.

Biologia

Rozmnażanie i rozwój gadów.

Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji nr 20 str. 46 – 47.

Matematyka

Temat: Zadania tekstowe (objętość prostopadłościanu).

Podręcznik  zad. 16,17,18,22 str.166,  dla chętnych – zad. 23 str.167

 1. Temat : Rozpoznawanie graniastosłupów prostych i ostrosłupów. Opisywanie ich własności.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=c_ngYhQNiKk

https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI&feature=youtu.be  

Podręcznik str.170-174 – zadania do wyboru, ćwiczenia str. 37- 39.

Na ocenę proszę przesłać ćwiczenia str. 31, 32 ( z poprzedniego tematu) na stronę :  najmrockak@gmail.com do 1.04.2020r.

Dla chętnych ćwiczenia interaktywne na stronach: matzoo.pl, szaloneliczby.pl

 Muzyka

Tematyka: Muzyczna podróż z Karolem Szymanowskim.

Przeczytaj tekst „Pierwiastki narodowe w muzyce Karola Szymanowskiego” – znajdziesz go na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-narodowe-w-muzyce-karola-szymanowskiego/DoGu7jdWO

Wysłuchaj znajdujących się tam trzech utworów kompozytora: Balet „Harnasie”op. 55, „Panie muzykancie z cyklu Sześciu pieśni kurpiowskich” oraz „Krakowiak z cyklu Tańce na fortepian”. Odpowiedz na pytania:

 1. Do muzyki jakich regionów nawiązywał w swej twórczości kompozytor ?
 2. W jakim mieście mieszkał kompozytor i jak nazywała się jego willa?

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

Technika

Temat: „Rzuty prostokątne”.

Wykonaj zadania z karty pracy – Karta pracy – rzuty prostokątne

Zrobione zadnie wyślij jako zdjęcie lub scan na e-mail: bgonerka@poczta.onet.pl

Plastyka

Temat: „ Dynamiczniej, proszę!”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie

 1. Przedstawianie szybko zmieniających się zdarzeń w sztuce barokowej i późniejszej (malarstwo i rzeźba).
 2. Dynamika w architekturze barokowej i współczesnej (architektura), str. 62–76

Praca własna – Proszę sporządzić krótką notatkę zawierającą główne cechy baroku, głównych przedstawicieli tej epoki oraz wypisać największe dzieła.

bgonerka@poczta.onet.pl  –  kontakt z nauczycielem.

Religia

Katecheza nr 39, ćw. 1, 2.

Katecheza nr 40, ćw. 1, 3.

Obecność na Drodze Krzyżowej po odmówieniu w domu – zaznaczać dalej.

Informatyka

Proszę wysłać na mojego e-maila:  pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace, które robiliście na komputerze  w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Jeśli pojawiłyby się problemy z wysłaniem, proszę o telefon lub sms 601 590 660.

Pamiętajcie, że do Waszej dyspozycji jest e-mail:  szkolafalkow@gmail.com

 

 

 

II tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

Język polski
 1. Sporządź w zeszycie notatkę na podstawie lektury „Felix,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.
 2. Wynalazki Polonów – Feliksa i jego taty ( w formie tabeli).
Wynalazek Zastosowanie
   
 1. Niezwykłe rośliny wyhodowane przez nauczyciela botaniki.
Nazwa rośliny Na czym polega niezwykłość rośliny?
   
 1. Napisz wypracowanie – Wymyśl, nazwij i opisz niezwykły wynalazek, który mógłby być przydatny we współczesnym świecie. (Praca  na papierze kancelaryjnym lub papierze ksero lub kartce z bloku.)
 • Zadbaj o trójdzielność wypowiedzi ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i prawidłowy układ graficzny ( akapity).
 • Redagując opis przedmiotu, przemyśl jego kompozycję.

 Możesz zastosować np. taki plan:

 1. przedstawienie przedmiotu (nazwa, pochodzenie, przeznaczenie),
 2. opis wyglądu (wykorzystaj metodę ”Od ogółu do szczegółu” ,tzn. opisz najpierw ogólne wrażenia , jakie wywołuje przedmiot, a dopiero potem przejdź do opisu detali/szczegółów/ według kategorii: wielkość ,kształt , kolor, materiał,
 3. cechy szczególne,
 4. ocena przedmiotu.
 • Pamiętaj o precyzyjnym słownictwie – nazywającym przedmiot i jego elementy ( rzeczowniki) ,określającym warunki przestrzenne( przyimki   i wyrażenia przyimkowe),przedstawiającym cechy wyglądu( przymiotniki    i przysłówki),bo opisywanie to malowanie słowami.
 • Gramatyka
 1. Powtarzaj i utrwalaj wiadomości :
 • Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.
 • Analiza zdania pojedynczego. (wykresy)

Nowy temat:  Zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone.

 • podręcznik ( s.160-164):  Zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie – ćw.31 s.160;  ćw.3,4 s.161;  ćw.8 s.164;
 • zeszyt ćwiczeń ( s.72 -74)
Język angielski

Podręcznik str. 73

Ćwicz.1 Zapisz nazwy urazów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Ćwicz. 3, 5 str. 73

Zeszyt ćwiczeń: Ćwicz. 1, 2, 3, 5 str. 52

PRZYPOMINAM, CZASOWNIKI NIEREGULARNE Z ZESZYTU POWINNY BYĆ UTRWALONE DO 27 MARCA 2020!!!

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 Język niemiecki

Wykonać ćw. 2 str. 31 z podręcznika w zeszycie.

 Historia
 • Utrwalić tematy: ,,Kultura polskiego oświecenia’’ oraz ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja’’ w taki sposób, aby umieć odpowiedzieć na pytania: 1, 2, 3 i 4 z podręcznika (str. 168) oraz   1, 2, 3 (str.173),
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 83 – 87 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką dla dociekliwych i ambitnych;.

 

Geografia
 • Podręcznik – Podsumowanie rozdziału 3 – Środowisko przyrodnicze i ludność Europy – str. 91 – 92- nauczyć się.
 • Podręcznik – Test – Sprawdź się, str.93-94 – rozwiązać w zeszycie.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 65-75 – uzupełnić.
 • Zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz, str. 62-64 – uzupełnić i nauczyć się.
Matematyka
 • Zamiana jednostek objętości. Podręcznik str. 162-167,
 • Ćwiczenia str. 31-35. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl 

Biologia
 • Temat: Gady – adaptacja do środowiska lądowego.
 • Wykonać ćwiczenia do tego tematu.
Muzyka

Tematyka: „Teatr klasyczny czy teatr tańca i gestu”

 1. Posłuchaj i obejrzyj na YouTube fragment z III sceny  walc z baletu ” Pietruszka” Igora  Strawińskiego oraz ” Taniec zbójnicki” z opery ” Harnasie” Karola Szymanowskiego.
 1. Na podstawie obejrzanego materiału  odpowiedz na pytania w zeszycie ( zeszyt w linie lub kratkę trzeba założyć, ponieważ podręczniki i zeszyty pozostały w szkole): Co to jest balet?  Jaki region folklorystyczny Polski przedstawia balet „Harnasie”?
Plastyka
 • Powtórzyć temat –  Perspektywa linearna; 
 • Praca plastyczna – „wiosenne drzewo” – wydzieranka
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna 
Technika
 • Powtórzyć temat – Domowe urządzenia elektryczne; 
 • Wykonać zaległe prace (model do ćw. rzutów prostokątnych; pismo techniczne)
Religia

   Skład Apostolski

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 I tydzień – 16 – 20.03.2020 r.

Język polski Lektura –  Rafał Kosik – „ Feliks Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”,

Henryk Sienkiewicz – „ Janko Muzykant”.

Gramatyka – Zdanie złożone współrzędnie

 i podrzędnie ( Rodzaje zdań-  podręcznik

str. 149-178, zeszyt ćwiczeń str. 70-86).

Język angielski Czasowniki nieregularne (zeszyt).
Język niemiecki Powtórzyć odczytywanie godzin, liczebników do 100, ćwiczenie 1 str. 38 zeszyt ćwiczeń.
Historia Zapoznanie się z rozdziałem – Rozbiory Polski- ćwiczenia do str. 93.
Geografia Tematy z podręcznika – str. 73-90

1.    Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

2.      Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje.

3.      Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.

 Zeszyt ćwiczeń – str. 46 – 61.

Biologia Utrwalenie wiadomości o rybach i płazach.

Zapoznanie się z tematem – Gady.

Matematyka Utrwalenie wiadomości – Pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu. Objętość sześcianu, prostopadłościanu. Zamiana jednostek pola. ( Zadania z podręcznika, zeszytu ćwiczeń).

Strony internetowe:

www.matzoo.pl

www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalenie tekstów pieśni patriotycznych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”.
Plastyka Renesans – utrwalenie wiadomości. Wykonanie zaległych prac do oddania.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

grabowskam.j.polski@gmail.com

Klasa VI A – zagadnienia do zrealizowania

KLASA VIA – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.   pobierz:  Klasa VI A – zadania do zrealizowania III tydzień – całość

JĘZYK POLSKI
 1. LEKTURA

         Notatka w zeszycie: 

temat 1.     „Jakże wspaniały byłby świat, gdyby ludzkie marzenia zmieniały się 

                     w rzeczywistość” , czyli do czego potrzebne są marzenia ?

                   sentencja  – krótkie zdanie wyrażające jakąś głębszą myśl filozoficzną lub moralną;

                                      – maksyma, morał, aforyzm, złota myśl;

 • ćwiczenie 1

Uporządkuj wyrazy tak, aby powstały sentencje o marzeniach.

 • słów. to   Marzenia   od   odpoczynek
 • przyszłości nie   tak      Nic   jak   tworzy
 • nie spełniają,   Marzenia   ale   zwykle   się   nie   tak   wtedy,   i      tego   kiedy
 • ujawnia, Symptomem,   zabijamy   który   że   brak   jest      marzenia,
 • ćwiczenie 2

Wyjaśnij znaczenia podanych frazeologizmów (skorzystaj ze słownika języka polskiego – książkowego lub internetowego).

np.  bujać w obłokach– być pogrążonym w marzeniach, być dalekim od realnego życia, marzyć;

chodzić z głową w chmurach

marzenie ściętej głowy –

spaść z obłoków –

wznieść się ponad chmury –

 

 • ćwiczenie 3

Marzenia Ani Shirley: zamieszkanie nad potokiem, zmiana koloru włosów, sukienki z bufiastymi rękawami, zmiana imienia – Kordelia, ciepły dom rodzinny, serdeczna przyjaciółka, najlepsze wyniki w nauce, dobrze zdane egzaminy na Akademię Królewską, stypendium Avery`ego.

Uwaga! 

 • Praca dodatkowa ( dla chętnych) – Moje marzenia –  w formie listu do kolegi.

                 ( Termin  przesłania pracy – 08.04.2020 r.) 

 • Wszystkie  „zadane” i opatrzone terminem prace  proszę przesyłać na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com
 • Praca pisemna z ubiegłego tygodnia będzie oceniona po powrocie do szkoły, jeżeli nie zaistnieją nowe nieprzewidziane okoliczności.
 • Notatki można wydrukować i wkleić do zeszytu ( jeśli istnieje taka możliwość!)

 

temat 2.     „Milion razy lepiej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd”, czyli losy panny

                     Shirley.

 podręcznik do literatury ( s. 231 – 339)

      (Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.)

                      ćw.14 s.233;  ćw.15 s.234;  ćw.18 s.235;

 1. GRAMATYKA

 temat 3.    Zdania podrzędne przydawkowe i dopełnieniowe.

 • podręcznik ( s.165-170)

                      (Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.)

                      ćw.2 s.165;  ćw.5 s.167;  ćw.5 i 7  s.170;

 • zeszyt ćwiczeń ( s.75 -78)

III .   ĆWICZENIE NA OCENĘ

 • Z podanego poniżej zestawu wybierz 5 zdań i dokonaj analizy wg podanego wzoru.
 • Rozwiązania proszę przesłać na maila – termin 02.04.2020r.
 • Systematycznie korzystamy ze zdalnych lekcji z języka polskiego  (link na stronie szkoły).

         Do tego zadania proszę wykorzystać  temat  4 dla kl.6.

 wzór:

Mały biały kotek pije łapczywie ciepłe mleko.

                           kotek                                                  pije

                        (podmiot)                                        (orzeczenie)

              jaki?                    jaki?                         co?                           jak?

              mały               biały                             mleko                   łapczywie

      (przydawka)   (przydawka)                  (dopełnienie)   (okolicznik sposobu)

                                                                                    jakie?

                                                                            ciepłe

                                                                        (przydawka)

ZESTAW ZDAŃ DO WYBORU

 

 1. Po południu szóstoklasiści uczestniczyli w zawodach sportowych.
 2. Słońce wyznaczyło swoich potomków na władców państwa.
 1. Państwo Inków zostało założone w XII wieku na terenie dzisiejszych Peru i Ekwadoru.
 2. Bluzki z jedwabiu są bardzo modne w sezonie letnim.
 1. Wszechpotężne Słońce stworzyło cały świat.
 2. Ala i Gosia zawiodły się na swoich dwóch koleżankach.
 1. W mieszkaniu Grzegorza stoi piękny stół z drewna sosnowego.
 2. Każdy władca Inków budował dla siebie nowy pałac.
 1. Znany naukowiec napisał artykuł o ochronie środowiska.
 2. Wkrótce spełnią się twoje wszystkie marzenia.
 1. Boski Manitu obserwował piękny i doskonały świat.
 2. Finałowe zawody odbyły się na pięknie odnowionym stadionie olimpijskim.
 1. Mój brat Marek zostanie słynnym pisarzem.
 2. Przewodniczący naszej klasy został wczoraj wybrany na szefa sekcji sportowej.
 1. Nie pozwolę im na samotną wędrówkę.
 2. Wszyscy sportowcy będą uczciwie walczyli o złoty medal.
 1. Lśniąca tarcza ochroniła śmiałka przed potworem.
 2. Jego siostra pojechała wczoraj na długą wycieczkę.
 1. Prosili Atenę o szczęśliwy powrót z wojny.
 2. Dwunastoletni Piotrek dostał na urodziny dużego psa.
 1. Indiańscy bogowie stworzyli potem piąty świat.
 2. Ania i Diana szczerze rozmawiały o swoich sprawach.
 1. Wczoraj po południu wybrałem się z kolegą do kina.
 2. W następny piątek będziemy aktywnie uczestniczyć w akcji charytatywnej.
           JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Czas Past Simple, Zdania twierdzące i przeczące. Wypowiedź pisemna.

 Obejrzyj filmy na youtube

 1. https://www.youtube.com/watch?v=neZNY9yL8Ag
 2. https://www.youtube.com/watch?v=fkE_w8RRe-s

Ćwiczenie 1.  https://www.ang.pl/cwiczenia/791/past-simple-budowa

Ćwiczenie 2. https://www.ang.pl/cwiczenia/790/past-simple-pytania-przeczenia

Praca na ocenę( nie dotyczy osób , które już oddały prace).

Jako pracę na ocenę proszę wyobrazić sobie miejsce, które odwiedziliście w ostatni weekend ( koronawirus marzyć nam nie zabrania:). W pracy pisemnej użyj czasowników: come, go, fly, visit, eat, drink, break, meet, play, listen, have, leave. Możesz wykorzystać dodatkowo inne czasowniki. Postaraj się rozbudować każde zdanie do 5 słów. Gotowe prace odsyłamy na mojego maila do piątku drelka7@op.pl ( 03.04.2020). Jeśli nie masz takiej możliwości, zrób zdjęcie pracy i prześlij na messengera lub na mój numer telefonu 666553672.

 UMIEMY JUŻ WSZYTSKIE CZASOWNIKI NIEREGULARNE Z ZESZYTU!!!

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

MATEMATYKA
 1. Temat: Zadania tekstowe (objętość prostopadłościanu).

Podręcznik  zad. 16,17,18,22 str.166,  dla chętnych – zad. 23 str.167

 1. Temat : Rozpoznawanie graniastosłupów prostych i ostrosłupów. Opisywanie ich własności.

W celu zrozumienia tematu obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=c_ngYhQNiKk

https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI&feature=youtu.be

Podręcznik str. 170-174 – zadania do wyboru, ćwiczenia str.37- 39.

Na ocenę proszę przesłać ćwiczenia str. 31,32 na stronę :  najmrockak@gmail.com do 1.04.2020r.

Dla chętnych ćwiczenia interaktywne na stronach: www.matzoo.pl, www.szaloneliczby.pl 

BIOLOGIA

,,Budowa ptaków. Przystosowania do lotu”. Zwróćcie uwagę na charakterystyczne cechy budowy, rodzaje piór i ich budowę oraz przystosowania do lotu, W zeszytach zapiszcie temat, datę oraz wyjaśnijcie pojęcie stałocieplność. W zeszytach ćwiczeń wykonajcie zadania 3, 4, 7. Do czwartku- 02 kwietnia- rozwiążcie zadania z podręcznika(str.116- 118) i same odpowiedzi prześlijcie na e-maila: ilona.czapelska@gmail.com 

 GEOGRAFIA

Proszę przygotować się od testu on-line na podstawie powtórzenia z podręcznika str. 91 do 94 oraz ćwiczeń str. 62 do 64. Test zawiera zagadnienia ze znajomości mapy Europy (zagadnienia, które były zadane jeszcze w czasie nauki w szkole).

Proszę korzystac z mapy w podręczniku. Dodatkowa pomoc w formie elektronicznej – 

Otwórz test – poprawa

Test będzie takiej formie jak już pisaliśmy wcześniej i będzie dostępny w piątek 03.04.2020 r. w godz. 10.00 do 10.45 (gdyby pojawiły się jakieś problemy proszę uczniów o kontakt przez e-mail: szkolafalkow@gmail.com lub pgonerka@gmail.com )

HISTORIA
 • Dokonaj analizy mapek Polski po pierwszym i drugim rozbiorze ze str. 160 oraz str. 172 w podręczniku;
 • Postaraj się odpowiedzieć na pytania (PRACA Z MAPĄ);
 • Przyjrzyj się uważnie obrazom Jana Matejki ,,Rejtan – upadek Polski” oraz ,,Konstytucja 3 Maja”, przeczytaj opisy, a także odpowiedz na pytania znajdujące się pod obrazami – odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.
 JĘZYK NIEMIECKI

Zapisać notatkę do zeszytu – Język niemiecki – notatka do zeszytu kl VI

Przeczytać tekst 3/31 podręcznik, na podstawie tekstu wykonać zadanie 4/32 podręcznik (w zeszycie).

Wykonać zadanie 4/39 zeszyt ćwiczeń (według przykładu)

 MUZYKA

Tematyka: Muzyczna podróż z Karolem Szymanowskim.                                                                                   

Przeczytaj tekst „Pierwiastki narodowe w muzyce Karola Szymanowskiego” – znajdziesz go na stronie:

 https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-narodowe-w-muzyce-karola-szymanowskiego/DoGu7jdWO

Wysłuchaj znajdujących się tam trzech utworów kompozytora: Balet „Harnasie”op. 55, „Panie muzykancie z cyklu  Sześciu pieśni kurpiowskich” oraz „Krakowiak z cyklu Tańce na fortepian”. Odpowiedz na  pytania:

 1. Do muzyki jakich regionów nawiązywał w swej twórczości kompozytor ?
 2. W jakim mieście mieszkał kompozytor i jak nazywała się jego willa?

Prześlij odpowiedź do czwartku do godz.18 korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

PLASTYKA

Temat: „ Dynamiczniej, proszę!”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie

 1. Przedstawianie szybko zmieniających się zdarzeń w sztuce barokowej i późniejszej (malarstwo i rzeźba).
 2. Dynamika w architekturze barokowej i współczesnej (architektura) str. 62–76

Praca własna – Proszę sporządzić krótką notatkę zawierającą główne cechy baroku, głównych przedstawicieli tej epoki oraz wypisać największe dzieła.

TECHNIKA

Temat: „Rzuty prostokątne”.

Wykonaj zadania z karty pracy: Karta pracy – rzuty prostokątne

Temat rozłożony na dwa tygodnie

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

RELIGIA

 Zaznaczaj obecności na Drodze Krzyżowej poprzez odmówienie w domu.

Katecheza 39,ćwicz. 1,2

Katecheza 40,ćwicz. 1,3.

Kontakt telefoniczny do p. Leśniewicz 782250245.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Link: artykuł – prezentacja – film https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY

Zobacz krótki film (link powyżej). Odpowiedz pisemnie na zadane pytania. Ułóż swoje pytanie do tematu. Wyszukaj link o podobnej tematyce. Odpowiedzi prześlij mailem do swojego nauczyciela WF.

Pytania do ucznia

 1. Co zapewnia nam ruch fizyczny i dlaczego jest tak ważny? 2. Na co wpływa aktywność fizyczna? 3. Ile czasu codziennie dzieci powinny być aktywne fizycznie?
Informatyka

Proszę wysłać na mojego e-maila:  pgonerka@gmail.com dwie dowolne prace, które robiliście na komputerze  w ostatnich dwóch tygodniach.

Uwaga! Ponieważ dostałem kilka pytań: Jakie prace mam wysłać? Informuję, że dowolne dwie prace wykonane na komputerze, mogą być z innych przedmiotów np. z j. niemieckiego, j. polskiego, techniki itp. chodzi o to aby nie obciążać Was nadmiernym korzystaniem z komputera. Ja takie prace będę oceniał tylko pod względem informatycznym. Jeśli nie chcecie wysyłać z innych przedmiotów to dowolne dwie prace które robiliście na komputerze wcześniej np. 2 miesiące temu.

Jeśli pojawiłyby się problemy z wysłaniem, proszę o telefon lub sms 601 590 660.

Pamiętajcie, że do Waszej dyspozycji jest e-mail:  szkolafalkow@gmail.com

 

II tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • Sporządź w zeszycie notatkę nt. Ani, bohaterki  lektury „Ania z Zielonego Wzgórza”.
 • Wygląd zewnętrzny ( w formie tabeli).
Ania jako jedenastolatka Ania jako szesnastolatka
   
 • Cechy pozytywne i cechy negatywne. (Wymień cechy, a następnie wybierz spośród nich 3 i uzasadnij je przykładami postępowania, zachowania dziewczynki.)
 1. Napisz wypracowanie – „Ania z Zielonego Wzgórza – ciekawy i wnikliwy portret literacki.” (Praca  na papierze kancelaryjnym lub papierze ksero lub kartce z bloku.)
 • Zadbaj o trójdzielność wypowiedzi ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i prawidłowy układ graficzny ( akapity).
 • Pamiętaj o uzasadnianiu cech (przykład z lektury).Pisząc, uporządkuj osobno cechy charakteru, usposobienia i umysłu. Spróbuj ukazać przemiany postaci.
 • Redagując charakterystykę postaci , przemyśl jej kompozycję.

 Możesz zastosować np. taki plan:

 1. przedstawienie postaci
 2. wygląd
 3. usposobienie
 4. charakter
 5. cechy umysłu
 6. ocena postaci.  

Zadbaj o oryginalność spostrzeżeń, wprowadź stosowne związki frazeologiczne, stosuj epitety i porównania, by ubarwić treść wypowiedzi.

Gramatyka

Powtarzaj i utrwalaj wiadomości :

 • Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.
 • Analiza zdania pojedynczego. (wykresy)
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 73

 • Ćwicz.1 Zapisz nazwy urazów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Ćwicz. 3,5 str.73
 • Zeszyt ćwiczeń. Ćwicz. 1,2,3,5 str.52
MATEMATYKA
 • Zamiana jednostek objętości. Podręcznik str. 162-167,
 • Ćwiczenia str. 31-35. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

BIOLOGIA
 • Utrwalić lekcje o gadach, wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: str. 44-45: 1,4,6 i ze str. 46-47: 3,4,5.
 • Kolejny temat: Podsumowanie wiadomości „Ryby, płazy, gady”. Proszę przypomnieć wiadomości ze str.113-115 podręcznika, wykonać 5 dowolnych ćwiczeń  (str. 48-51),
 • Zachęcam do skorzystania ze str.www.gov.pl/zdalne nauczanie- Płazy- kręgowce wodno- lądowe.
GEOGRAFIA

Powtórzenie tematów:

 • Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje – str. 78,  Ćwiczenia:  str. 54, 55,
 • Wielkie miasta Europy. Paryż i Londyn – str. 85.   Ćwiczenia: str. 58, 59, 60
HISTORIA
 • Utrwalić tematy: ,,Kultura polskiego oświecenia’’ oraz ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja’’ w taki sposób, aby umieć odpowiedzieć na pytania: 1, 2, 3 i 4 z podręcznika (str. 168) oraz 1, 2, 3 (str.173),
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 83 – 87 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką dla dociekliwych i ambitnych;.
JĘZYK NIEMIECKI

Podręcznik – ćwicz. 2 str.31 do zeszytu.

Plastyka
 • Powtórzyć temat –  Perspektywa linearna; 
 • Praca plastyczna – „Wiosenne drzewo” – wydzieranka
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna 
RELIGIA

Skład Apostolski do utrwalenia.

MUZYKA

Tematyka: „Teatr klasyczny czy teatr tańca i gestu”

 1. Posłuchaj i obejrzyj na YouTube fragment z III sceny  walc z baletu ” Pietruszka” Igora Strawińskiego oraz ” Taniec zbójnicki” z opery ” Harnasie” Karola Szymanowskiego.
 2. Na podstawie obejrzanego materiału  odpowiedz na pytania w zeszycie ( zeszyt w linie lub kratkę trzeba założyć, ponieważ podręczniki i zeszyty pozostały w szkole): a) Co to jest balet ?   b) Jaki region folklorystyczny Polski przedstawia balet „Harnasie”?

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

I tydzień – 16 – 20.03.2020 r.

 JĘZYK POLSKI – przeczytać lekturę ponownie „ Feliks, Net i Nika”, podręcznik gramatyka str.149-178, zeszyt ćwiczeń str. 70-86.

JĘZYK ANGIELSKI – nauka czasowników nieregularnych z zeszytu. Strona internetowa do samodzielnego  ćwiczenia www. ang.pl( gramatyka, czas Past Simple)

MATEMATYKA – utrwalić powierzchnię sześcianu i prostopadłościanu, objętość prostopadłościanu. Jednostki pola. Strony internetowe do ćwiczeń: www.matzoo.pl, www.szaloneliczby.pl.

BIOLOGIA – powtórzyć wiadomości o rybach i płazach. Zaznajomić się z tematem o gadach.

GEOGRAFIA –  2 kolejne tematy z podręcznika i ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

                             Mapa Europy – kraje i stolice, zagadnienia z kartki, które wcześniej były zadane.

HISTORIA – zapoznanie się z rozdziałem „ Rozbiory Polski”, ćwiczenia do strony 93.

MUZYKA – utrwalić słowa pieśni Rota, hymnu i Marsz Polonia.

PLASTYKA – utrwalić epokę renesansu, wykonać brakujące prace plastyczne, w tym oś czasu.

                       Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

JĘZYK NIEMIECKI – powtórzyć liczebniki do 100.

Klasa VIII A – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VIII A – zagadnienia do zrealizowania

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.     pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A – 3 tydzień

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

I.   Literatura  – podręcznik „Myśli i słowa”   

  Rozdział „W poszukiwaniu wartości” (s.177-184)

1.       Przeczytaj teksty:  1. Ursula Le Guin:  „Czarnoksiężnik z Archipelagu”

         2. Andrzej Budnik: „Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan”

2.       Notatka w zeszycie:

temat 1.   Trudna decyzja.

ćw. 6  s.180

                                         Decyzja: udać się na wyspę.

                 Będzie mógł obserwować                                         Pozna innych czarnoksiężników.

mistrza w działaniu.        skutki pozytywne    Będzie doskonalił kunszt czarnoksięski.

          Okaże szacunek i przywiązanie.                                      Może zyskać status czarnoksiężnika.

Wciąż będzie uczniem.                                               Pozostawi mistrza, którego szanuje.

Będzie żył w niedostatku.                                          Okaże niewdzięczność Ogionowi.

Będzie zdany wyłącznie       skutki negatywne       Znajdzie się w obcym miejscu.

na wiedzę Ogiona. 

Pozostać przy mistrzu.                                                     Udać się na wyspę Roke.

                                                 Jaką decyzję podjąć?

·         Opracuj w zeszycie: ćw. 1-5 s.180 ( 5 ćwiczeń)

                    temat 2.   Na wyspie Roke.

1.     Relacje łączące Geda z Jasperem i Vetchem:

Jasper – prowokuje Geda, chce sprawdzić jego moc,  rywalizuje  z nim

Vetch – darzy Geda sympatią, tłumaczy go, nie chce wprawić go w zakłopotanie.

2. Rywalizacja chłopców:

( W miejsce pytajników wstaw brakujące informacje.)

KTO?                                           CO WYCZAROWAŁ?                                 W  JAKI  SPOSÓB?

JASPER                        Woda spływająca strumieniem po zboczu,                   

                                     potem woda przemieniła się w suchą trawę.

VETCH                                                                             Śpiewa niemelodyjnie.

2.       Opracuj w zeszycie: ćw.11 i 12 s. 180

Temat 3.   Odkrywanie horyzontów świata i duszy.

Opracuj w zeszycie: ćw.1,2,4,5,11,12 s.183

 Temat 4.   Przeprowadzamy wywiad.

zeszyt ćwiczeń – Wywiad (s.200- 208)

ćwiczenie  4 i 5 s.205 przesłać na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com (termin – 03.04.2020 r.)

 II.                  Sprawdź się przed egzaminem.

Sprawdzian nr 1 ( zeszyt ćwiczeń  s. 242-245).

Systematycznie korzystamy z Szybkiej powtórki przed egzaminem CKE oraz zdalnych lekcji .

Uwaga!

W przyszłym tygodniu lekcje z lekturą „Oskar  i pani Róża”.

Praca pisemna z ubiegłego tygodnia będzie oceniona po powrocie do szkoły, jeżeli nie zaistnieją nowe nieprzewidziane okoliczności.

Notatki można wydrukować i wkleić do zeszytu ( jeśli istnieje taka możliwość!)

 Język angielski ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów) – FB – grupy klasowe   

egzamin próbny – środa 01.04 g.9.00 (kontakt z nauczycielem – FB – od g. 8.30)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

    

 

 Język niemiecki

 

1.       Temat: Wozu brauchst du einen iPod? (wpisujemy do zeszytu)   

Wozu brauchst du einen iPod?

Ich brauche einen iPod, um Musik zu hören

Zapoznać się z zasadą tworzenia konstrukcji um…zu – podręcznik IV/ 56 oraz https://www.youtube.com/watch?v=Z-1KeLD2Ta4

Po zapoznaniu wykonać zadanie 5 i 6 str. 58 z podręcznika ( wpisujemy do zeszytu pod tematem) i zadanie 14 str. 36 zeszyt ćwiczeń

2.       Zapoznać się z wynikami ankiety zadanie 16 str. 52 podręcznik i odpowiedzieć na pytania pod ankietą

3.       Powtórzyć  zastosowanie dopełniacza – kartkówka do pobrania, rozwiązania przesyłamy do środy do 14.00 na skrzynkę nauczyciela

gosiadoniecka@outlook.com

 Historia Historia –  kl. VIII – pobrać i rozwiązać sprawdzian w pliku word. Odesłać na e-mail nauczyciela. Polska_po_II_wojnie_swiatowej   

Opracować nowy temat  – „Początek III Rzeczypospolitej” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2, 3,5.       

W zeszycie wymienić najważniejsze ustalenia zawarte przy Okrągłym Stole.   

Obejrzeć na YouTube:

Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989r. https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo

PRL 1989 r. Rząd T. Mazowieckiego. Expose.

https://www.youtube.com/watch?v=O9Lv6k_CDts

 WOS 1. Zapoznaj się z treścią lekcji – tematem  : ” Środki masowego przekazu – czwarta władza”.   

W serwisie koss online w ćwiczeniu „Reklama i ty”  koss.ceo.org.pl  zamieszczone jest kilka pytań, które pozwolą  określić w jakim stopniu młodzi ludzie ulegają wpływom haseł reklamowych.

Wykonaj jedno zadanie do wyboru :

•        Mój tygodniowy plan medialny – tabela, link do pobrania:

https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/moj_tygodniowy_plan_medialny-tabela_1.pdf

•        „Reklama na opak” ćw. ze str, 189 podręcznik, które polega na wymyśleniu zabawnej i ironicznej antyreklamy, np.  Red Bull nie doda mi skrzydeł . Antyreklamę wykonać możecie dowolną techniką.

Prześlij pracę do 09.04. 2020 r. korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem:

 https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

2. Inwazja „fejków” . Zapoznaj się z infografiką EAVI Nie tylko fake newsy. 10 typów informacji wprowadzających w błąddo pobrania w formacie PDF

    

 

 

 

Geografia

• Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 132-139 ) i opracować odpowiedzi do zagadnień:   

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

 cechy położenia geograficznego Kanady,

– wpływ klimatu na krajobraz Kanady,

– zależność między ukształtowaniem powierzchni a klimatem Kanady,

– zasięg lasów, upraw i hodowli – analiza mapy tematycznej,

– struktura użytkowania ziemi – analiza diagramu kołowego,

– cechy gospodarstw wielkoobszarowych (farmy),

– cechy gospodarki kraju – surowce mineralne, przemysł, handel.

•    Zeszyt ćwiczeń str. 63-65 – uzupełnić.

    

Biologia

,,Oddziaływania nieantagonistyczne. Współpraca międzygatunkowa”.    

 Zwróćcie uwagę na typy relacji nieantagonistycznych, ich charakterystyczne cechy oraz organizmy, które w nich funkcjonują.

Wykonajcie zadanie 2,4,5,6 z zeszytu ćwicz., dla chętnych dodatkowo zadanie 8.

W zeszytach zapiszcie temat oraz odpowiedzcie na pytanie 1 . 

    

Chemia

Obejrzyj na youtube filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 51-58 z zeszytu ćwiczeń str.95-98. Skorzystaj również z informacji z podręcznika str.169-173   

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę, podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03 kwietnia 2020r

Karkówka Kwasy Karboksylowe

Przypominam o głosowaniu do 02.04.!

    

 

 Fizyka

1.Silnik elektryczny na prąd stały.   

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/D12l7CPU8

z tego linku punkt 1,2. Wykonaj do tematu ćwiczenie1,2.

Filmik „Fizyka od podstaw” https://www.youtube.com/watch?v=5VzUPz5BbJs

2.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9 

z tego linku tylko punkt 8  oraz zapoznać się z treściami z podręcznika (naszego) strona 152 .

    

 

 

 

 

 

 

 

 Matematyka

Lekcja 1,2: Temat: Utrwalenie wiadomości dział 6.5 Potęgi    

obejrzyj filmik: https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45

 • Podręcznik : analiza przykładów 1,2,3 4
 • do rozwiązania w zeszycie przedmiotowym : zadania nr. 9,11,15 str. 206 – wszyscy
 • dla chętnych:   zadania nr. 16, 17,18  str 206,207     

Jeśli zadania sprawią Wam kłopoty obejrzyjcie wybrane filmiki z playlisty:

 https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/potegi-o-podstawach-wymiernych/plmat057-potegi-o-wykladniku-naturalnym                                                                          

Lekcja 3,4: Utrwalenie wiadomości dział 6.6 Pierwiastki 

obejrzyj filmiki: https://pistacja.tv/film/mat00327-usuwanie-niewymiernosci-z-mianownika?playlist=517

oraz 

https://pistacja.tv/film/mat00331-szacowanie-wartosci-pierwiastkow?playlist=517

 • Podręcznik : analiza rozwiązanych przykładów:1,2,3,4,5,6 
 • do rozwiązania w zeszycie przedmiotowym zadania:11,14,15,16 str.211 – wszyscy
 • dla chętnych:   zadania-   17,18,19  str. 211,212

Dla uczniów, którzy znajdą więcej czasu :https://pistacja.tv/inspiracje/24-koronawirus-webinary-powtorkowe-z-matematyki

Ważna informacja: 

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych ( http://www.oke.lodz.pl/)zostaną zamieszczone Arkusze do egzaminu próbnego z matematyki.

EDB Temat: „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka”   

Temat do realizacji przez dwa tygodnie!

 • Praca własna – notatka – krótka  (można skorzystać z podsumowania tematu).
 • Praca własna  – prezentacja na powyższy temat.

Wykonana prace przesłać na adres mailowy do nauczyciela przedmiotu.

INFORMATYKA Temat: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci.   

Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań
platforma www.zooniverse.org,

Portale:  www.TED.com,  www.Ed.TED.com

    

 

RELIGIA

Wykonać notatkę:   

 • z katechezy 48 – „Żyć w prawdzie – VIII przykazanie”
 • z katechezy 49 – „Wezwanie do uczciwości i wstrzemięźliwości – IX i X przykazanie”

 

II tydzień 23 – 27.02.2020 r.

  Język polski Wybierz jeden z tematów  i napisz wypracowanie ( praca na papierze kancelaryjnym).   

Temat 1.   Napisz opowiadanie o jeszcze jednej podróży Małego Księcia, podczas której zetknął się on z problemami współczesnego świata. Zadbaj, aby w czasie tej podróży ujawnił się  wyrazisty charakter bohatera.

Temat 2.   Napisz artykuł do gazetki szkolnej , w którym zachęcisz czytelników do przeczytania „Małego Księcia” Antoine`a de Saint Exupery`ego.  Mottem artykułu uczyń myśl: „Prawdziwe piękno jest niewidzialne dla oczu”.  W argumentacji wykorzystaj znajomość lektury.

Temat 3.   Człowiek często potrafi wykazać się wobec innych opiekuńczością i poświęceniem. Napisz rozprawkę , w której rozważysz, co skłoniło wybranych przez Ciebie bohaterów  literackich do wykazania się tymi cechami.

Literatura  – podręcznik „Myśli i słowa”

Rozdział „W poszukiwaniu wartości” (s.171-176)

Opracuj w formie notatki w zeszycie – pytania i polecenia do fragmentu lektury.

Gramatyka  – zeszyt ćwiczeń  : materiał powtórzeniowy (uzupełnij brakujące ćwiczenia)

· fonetyka (s.26-36)

· słownictwo (s.99-118).

 Język angielski Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.  (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Język niemiecki   

 

Przeczytać informacje o Marku Zuckenbergu ćw. 13/51 – podręcznik   

Tekst w zadaniu 14/51 – podręcznik (wykonać zadanie pod tekstem (richtig/fallach  prawda/fałsz)

Zeszyt ćwiczeń – ćw. 10/35 – ułożyć w kolejności pytania w wywiadzie i dopasować odpowiedzi

Muzyka Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
Historia Utrwalić 3 ostatnie tematy: „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”, „Powstanie Solidarności”, „Stan wojenny i schyłek PRL”.   

Wyjaśnić w zeszycie znaczenie terminów

a) czerwiec 1976r.              b) porozumienia sierpniowe                                      c) NSZZ ,,Solidarność”     d) stan wojenny e)WRON

Zapoznać się  z jednym  tematem:  „Rozpad bloku wschodniego” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,4 – (ołówkiem)

WOS Zapoznaj się z treścią lekcji –  tematem ; ” Opinia z którą trzeba się liczyć”.   

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : „Jakie wydarzenia poruszyły w ostatnich tygodniach opinię publiczną? „Jeśli nie jesteś na bieżąco – zajrzyj do internetu lub zapytaj kogoś z dorosłych.

Geografia
 1. Urbanizacja w Ameryce.
 • znaczenie terminów : urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej,
 • obszary słabo oraz gęsto zaludnione – wymienić i wskazać na mapie,
 • największe miasta i aglomeracje obu Ameryk –   wymienić i wskazać na mapie,
 • cechy magalopolis Ameryki Północnej,
 • negatywne skutki urbanizacji,
 • przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach Ameryki Południowej.

Podręcznik – str. 126-131

Zeszyt ćwiczeń str. 60-62 – uzupełnić.

Biologia Powtórzyć wiadomości z tematu ,,Drapieżnictwo .Roślinożerność.”   

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania 1-4. Wykorzystać materiały dostępne na str. www.gov.pl/web/zdalnelekcje – lekcja 2 oraz materiał dodatkowy.

Chemia Obejrzyj na YouTube film „ Klasa8.Rozdział 10.2. Kwasy karboksylowe” – youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:   

Ćwiczenia: 35,36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 – zeszyt ćwiczeń str. 90- 93

Fizyka Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia:   

Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

Temat do zeszytu; notatka do zeszytu z podsumowania str.148 ;

Obejrzeć film edukacyjny na You Tube „Fizyka od podstaw”- Magnetyzm i elektromagnetyzm, Jak to działa , Eksperymenty.(około 11 minut)

Praca w domu : odpowiedzieć na pytania zawarte w filmiku edukacyjnym po 10 minucie oglądania ( do zeszytu).

 • Elektromagnes i jego zastosowanie. Wypisz na podstawie dostępnych ci źródeł zastosowanie elektromagnesu. (z pop. tyg.)
 • Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”.( należy ująć 8 fal elektromagnetycznych, ich zakres długości i zastosowanie ; (przydatne informacje znajdziecie w podręczniku od str.156 oraz polecam treści z tego zakresu na kanale You Tube „Fizyka od podstaw”.)

Utrwalać wzory i utrwalać dział do sprawdzianu – prąd elektryczny

Matematyka
 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości dział 6.4 Równania Analiza przykładów: 1,2,3
 • Do rozwiązania w zeszycie przedmiotowym zadania: 12-20
EDB Powtórzyć tematy    

 • Istota udzielania pierwszej pomocy; 
 • Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać; 
Religia
 • Wykonać notatkę na minimum 1 stronę z katechez od nr 44-47.
 • Powtórzyć pytania od 125-175 do bierzmowania.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

    

Język polski

·        Czytanie lektury „Oskar i pani Róża” oraz  „Dywizjon 303”,   

·         Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

    

 

Język angielski

·         Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

·         Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik. (do nauczenia)

·         Lista irregular verbs – (do nauczenia) – str. 190 – podręcznik

    

Język niemiecki

 

·         Powtórzyć wyrażanie przynależności za pomocą Genitivu   

·         Ćwiczenie 2 str. 32 zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 /57 podręcznik,

·         Tekst Nutzt du soziale Medien –  11 str. 57 – podręcznik . + zdania pod tekstem

    

Muzyka

·         Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
    

Historia

·         Utrwalenie materiału do sprawdzianu (był zapowiedziany) zapoznanie się z nowymi tematami – 3 nowe tematy – uzupełnić ćwiczenia ołówkiem
    

 

WOS

·         Rozwiąż krzyżówkę z podręcznika str.178 z lekcji „Stowarzyszenie – czyli razem jaśniej”   

·         Odpowiedz na 3 pytania po przeczytaniu tekstu „Moc słowa i obrazu” ćwiczenie ze str. 184 podręcznika

    

 

 

Geografia

Tematy z podręcznika – str. 110 – 125, zeszyt ćwiczeń str. 46 – 59   

1.       Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

2.       W Amazonii

3.       Ludność Ameryki

    

Biologia

·         Utrwalić wiadomości z ekologii. Zapoznać się z nowym tematem.
    

Chemia

·         Wykonać plakat „Węglowodany” – wiadomości ogólne , podobieństwa i różnice (powtórzenie działu o węglowodanach)
    

Fizyka

·         Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego.   

·         Elektromagnes i jego zastosowanie.

·         Filmik na YouTube „Fizyka od podstaw” – Magnetyzm (ok. 12 min.)

·         Zapoznać się z tematem „Silnik elektryczny na prąd stały.

·         Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”

Matematyka ·         Ustalona partia materiału z nauczycielem w dniu 11.03 (zapis w zeszycie)

Plastyka  – Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

Klasa VIII B – zagadnienia do zrealizowania

Klasa VIII B – zagadnienia do zrealizowania. Pobierz całość

III tydzień 30.03 – 3.04.2020 r.     

    

 

 

 

Język polski

Analiza wysłanego wcześniej przykładowego arkusza egzaminacyjnego CKE – rozwiązanie krok po kroku.   

Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych CKE

„Świat dorosłych widziany oczami Małego Księcia”- opowiadanie- prace prześlijcie na maila tak jak wcześniej rozprawkę i charakterystykę.

Podręcznik str.155 Melchior Wańkowicz ” Poliglotyzm”- przeczytajcie. Ćwiczenia pod tekstem- 3,5,6 do zrobienia w zeszycie

Egzamin próbny – poniedziałek  –  30 marca g.9.00  –  STRONA CKE – do zrobienia oraz odesłania odpowiedzi na email-nauczyciela

    

 Język angielski

·         ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów) – FB – grupy klasowe   

·         egzamin próbny – środa 01.04 g.9.00 (kontakt z nauczycielem – FB – od g. 8.30)

·         Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

    

  

Język niemiecki

 

1.       Temat: Wozu brauchst du einen iPod? (wpisujemy do zeszytu)   

Wozu brauchst du einen iPod?

Ich brauche einen iPod, um Musik zu hören

Zapoznać się z zasadą tworzenia konstrukcji um…zu – podręcznik IV/ 56 oraz https://www.youtube.com/watch?v=Z-1KeLD2Ta4

Po zapoznaniu wykonać zadanie 5 i 6 str. 58 z podręcznika ( wpisujemy do zeszytu pod tematem) i zadanie 14 str. 36 zeszyt ćwiczeń

2.       Zapoznać się z wynikami ankiety zadanie 16 str. 52 podręcznik i odpowiedzieć na pytania pod ankietą

3.       Powtórzyć  zastosowanie dopełniacza – kartkówka do pobrania, rozwiązania przesyłamy do środy do 14.00 na skrzynkę nauczyciela

gosiadoniecka@outlook.com

    

 

 

 

Historia

Historia –  kl. VIII – pobrać i rozwiązać sprawdzian w pliku word. Odesłać na e-mail nauczyciela. Polska_po_II_wojnie_swiatowej   

Opracować nowy temat  – „Początek III Rzeczypospolitej” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2, 3,5.       

W zeszycie wymienić najważniejsze ustalenia zawarte przy Okrągłym Stole.   

Obejrzeć na YouTube:

·         Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989r. https://www.youtube.com/watch?v=OS3O55bxJVo

·         PRL 1989r. Rząd T. Mazowieckiego. Expose.

https://www.youtube.com/watch?v=O9Lv6k_CDts

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 WOS

1. Zapoznaj się z treścią lekcji – tematem : ” Środki masowego przekazu – czwarta władza”.   

W serwisie koss online w ćwiczeniu „Reklama i ty” koss.ceo.org.pl zamieszczone jest kilka pytań, które pozwolą określić w jakim stopniu młodzi ludzie ulegają wpływom haseł reklamowych.

Wykonaj jedno zadanie do wyboru :

Mój tygodniowy plan medialny – tabela, link do pobrania:

https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/moj_tygodniowy_plan_medialny-tabela_1.pdf

„Reklama na opak” ćw. ze str, 189 podręcznik, które polega na wymyśleniu zabawnej i ironicznej antyreklamy, np. Red Bull nie doda mi skrzydeł . Antyreklamę wykonać możecie dowolną techniką.

Prześlij pracę do 09.04. 2020 r. korzystając z instrukcji znajdującej się pod poniższym linkiem: https://bit.ly/2WQO5d6

Zawarte będą tam również materiały i informacje dla każdej z klas.

2. Inwazja „fejków” . Zapoznaj się z infografiką EAVI „Nie tylko fake newsy. 10 typów informacji wprowadzających w błąddo pobrania w formacie PDF.

    

 

 

 

Geografia

 Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 132-139 ) i opracować odpowiedzi do zagadnień:   

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

cechy położenia geograficznego Kanady,

– wpływ klimatu na krajobraz Kanady,

– zależność między ukształtowaniem powierzchni a klimatem Kanady,

– zasięg lasów, upraw i hodowli – analiza mapy tematycznej,

– struktura użytkowania ziemi – analiza diagramu kołowego,

– cechy gospodarstw wielkoobszarowych (farmy),

– cechy gospodarki kraju – surowce mineralne, przemysł, handel.

Zeszyt ćwiczeń str. 63-65 – uzupełnić.

    

Biologia

,,Oddziaływania nieantagonistyczne. Współpraca międzygatunkowa”.    

 Zwróćcie uwagę na typy relacji nieantagonistycznych, ich charakterystyczne cechy oraz organizmy, które w nich funkcjonują.

Wykonajcie zadanie 2,4,5,6 z zeszytu ćwicz., dla chętnych dodatkowo zadanie 8.

W zeszytach zapiszcie temat oraz odpowiedzcie na pytanie 1 . 

    

Chemia

 Obejrzyj na youtube filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Yr4rYqpCVPw i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia: 51-58 z zeszytu ćwiczeń str.95-98. Skorzystaj również z informacji z podręcznika str.169-173   

Uwaga! Kartkówka do pobrania, rozwiązania na ocenę i odesłania na adres:  e-mail: iwona_blonska@o2.pl  

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwisko i imię nauczyciela. W wiadomości musi się znajdować załącznik w postaci zdjęcia z rozwiązanymi ręcznie zadaniami (np. zad.1.- odp.). Proszę wybrać sobie tylko jedną grupę, podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Termin nadsyłania prac: 03 kwietnia 2020r

Karkówka Kwasy Karboksylowe

Przypominam o głosowaniu do 02.04.!

    

 

  

 

Fizyka

 1.Silnik elektryczny na prąd stały.   

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/D12l7CPU8

z tego linku punkt 1,2. Wykonaj do tematu ćwiczenie1,2.

Filmik „Fizyka od podstaw” https://www.youtube.com/watch?v=5VzUPz5BbJs

2.Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

-notatka +praca domowa będzie podana uczniom na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-magnetyzmie-i-elektromagnetyzmie/DsMJOHux9 

z tego linku tylko punkt 8  oraz zapoznać się z treściami z podręcznika (naszego) strona 152 .

    

 

 Matematyka

 Temat 8.6 – Zadania tekstowe z zastosowaniem równań – zeszyt ćwiczeń str. 70,71.   

We wtorek – 31.03.2020 r. o godz. 9.00  – przystąpcie do próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki, pojawi się na stronie CKE .

 Zadania oznaczone numerem i kodem ucznia rozwiązujcie na kartkach (bez przepisywania treści), a po upływie 100 minut zróbcie zdjęcia lub skany swoich rozwiązań i prześlijcie na adres e- maila nauczyciela matematyki.

Do 30.03.2020 (poniedziałek) proszę o przesłanie skanów lub zdjęć dotychczasowej pracy, czyli rozwiązań zadań z zeszytu ćwiczeń str.67, 68.(każdą stronę podpisujemy).

    

 

 

 

 

EDB

 Temat: „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka”   

Temat do realizacji przez dwa tygodnie!

 • Praca własna – notatka – krótka  (można skorzystać z podsumowania tematu).
 • Praca własna  – prezentacja na powyższy temat.

Wykonana prace przesłać na adres mailowy do nauczyciela przedmiotu.

INFORMATYKA Temat: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci.   

Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań
platforma www.zooniverse.org,

Portale:  www.TED.comwww.Ed.TED.com

    

 

RELIGIA

 

 

Wykonać notatkę:   

·         z katechezy 48 – „Żyć w prawdzie – VIII przykazanie”

·         z katechezy 49 – „Wezwanie do uczciwości i wstrzemięźliwości – IX i X przykazanie”

    

 Doradztwo zawodowe

Co to jest rynek pracy?   

 • Kto jest kupującym na rynku pracy?
 • Kto jest sprzedającym na rynku pracy?
 • Co jest walutą na rynku pracy?
 • Uniwersalny pracownik, czyli kto? Podaj cechy uniwersalnego pracownika

 

II tydzień 23 – 27.03.2020 r.

    

Język polski

„Oskar i pani Róża” – do przeczytania   

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów  – publikowane codziennie:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Powtórzyć wiadomości o czasowniku – odmiana oraz formy bezosobowe bezokolicznik i imiesłów

 Język angielski Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.  (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik (kontynuacja z poprzedniego tyg.)

    

Język niemiecki

 

 • Przeczytać informacje o Marku Zuckenbergu ćw. 13/51 – podręcznik
 • Tekst w zadaniu 14/51 – podręcznik (wykonać zadanie pod tekstem (richtig/fallach  prawda/fałsz)
 • Zeszyt ćwiczeń – ćw. 10/35 – ułożyć w kolejności pytania w wywiadzie i dopasować odpowiedzi
 Muzyka   Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
    

Historia

 Utrwalić 3 ostatnie tematy: „Początki opozycji demokratycznej w Polsce”, „Powstanie Solidarności”, „Stan wojenny i schyłek PRL”.   

Wyjaśnić w zeszycie znaczenie terminów

a) czerwiec 1976r.   b) porozumienia sierpniowe  c) NSZZ ,,Solidarność”  

d) stan wojenny        e)WRON

· Zapoznać się  z jednym  tematem:  „Rozpad bloku wschodniego” – do tematu wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,4 – (ołówkiem)

 WOS Zapoznaj się z treścią lekcji –  tematem ; ” Opinia z którą trzeba się liczyć”.    

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : „Jakie wydarzenia poruszyły w ostatnich tygodniach opinię publiczną? „Jeśli nie jesteś na bieżąco – zajrzyj do internetu lub zapytaj kogoś z dorosłych.

 Geografia 1. Urbanizacja w Ameryce.   

 • znaczenie terminów : urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Południowej,
 • obszary słabo oraz gęsto zaludnione – wymienić i wskazać na mapie,
 • największe miasta i aglomeracje obu Ameryk –   wymienić i wskazać na mapie,
 • cechy magalopolis Ameryki Północnej,
 • negatywne skutki urbanizacji,
 • przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach Ameryki Południowej.

•    Podręcznik – str. 126-131

•    Zeszyt ćwiczeń str. 60-62 – uzupełnić.

    

Biologia

 Powtórzyć wiadomości z tematu ,,Drapieżnictwo .Roślinożerność.”   

Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania 1-4. Wykorzystać materiały dostępne na str. www.gov.pl/web/zdalnelekcje – lekcja 2 oraz materiał dodatkowy.

    

Chemia

 Obejrzyj na YouTube film „ Klasa8.Rozdział 10.2. Kwasy karboksylowe” – www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:   

Ćwiczenia: 35,36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 – zeszyt ćwiczeń str. 90- 93

 Fizyka Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia:   

Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego

temat do zeszytu; notatka do zeszytu z podsumowania str.148 ;

Obejrzeć film edukacyjny na You Tube „Fizyka od podstaw”- Magnetyzm i elektromagnetyzm, Jak to działa , Eksperymenty.(około 11 minut)

Praca w domu : odpowiedzieć na pytania zawarte w filmiku edukacyjnym po 10 minucie oglądania ( do zeszytu).

Elektromagnes i jego zastosowanie. Wypisz na podstawie dostępnych ci źródeł zastosowanie elektromagnesu. (z pop. tyg.)

Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”.( należy ująć 8 fal elektromagnetycznych, ich zakres długości i zastosowanie ; (przydatne informacje znajdziecie w podręczniku od str.156 oraz polecam treści z tego zakresu na kanale You Tube „Fizyka od podstaw”.)

Utrwalać wzory i utrwalać dział do sprawdzianu – prąd elektryczny

 Matematyka Powtórzenie – 6.4 – Równania – podręcznik
                            8.4 – Rozwiązywanie równań – zeszyt ćwiczeń.   

        Uwaga! – Powtórzenie rozpocznij od zapoznania się z tematami lekcji matematyki dla klasy 7  ( 3 lekcje) w linku- https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje –  umieszczonym  na stronie naszej szkoły – marzec – 1 tydzień

 Doradztwo zawodowe Zagrać w multimedialną grę internetową e-rzemieślnik oraz Miliard w rzemiośle pod adresem:  www.gra.spoleczne-rzemioslo.pl
 EDB  Powtórzyć tematy    

 • Istota udzielania pierwszej pomocy; 
 • Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać; 
 RELIGIA
 • Wykonać notatkę na minimum 1 stronę z katechez od nr 44-47.
 • Powtórzyć pytania od 125-175 do bierzmowania.

Wychowanie fizyczne – ćwiczenia relaksacyjne – otwórz

 

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

    

Język polski

·         Napisz rozprawkę w której rozważysz czy powieści historyczne słusznie znalazły się na liście lektur. W swojej pracy powołaj się przynajmniej na jeden przykład z literatury   

·         „Istnieją ludzie, którzy niezależnie od okoliczności pozostają wierni swoim ideałom.”   Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który cechował się właśnie taką wiernością

Lektury do samodzielnej analizy:

1.       A. Fredro „Zemsta”

2.       J. Kochanowski –„Treny I, V, VII, VIII, Fraszki „Na zdrowie” „Na lipie”, pieśni „Czego chcesz od nas panie”

3.       J. Słowacki – „Balladyna”

4.       A. de Saint-Exupery – „Mały Książę”

5.       A. Kamiński – „Kamienie na szaniec”

Gramatyka:

1.       Czasownik – jego forma fleksyjna, formy bezosobowe

    

 

Język angielski

·         Ćwiczenia powtórzeniowe do egzaminu (materiały wysyłane na bieżąco drogą online bezpośrednio do uczniów)   

·         Słownictwo z działu 13 – Świat przyrody – str. 119 –podręcznik.

·         Lista irregular verbs – do nauczenia – str. 190 – podręcznik

    

Język niemiecki

 

·         Powtórzyć wyrażanie przynależności za pomocą Genitivu   

·         Ćwiczenie 2 str. 32 zeszyt ćwiczeń, ćw. 2 /57 podręcznik,

Tekst Nutzt du soziale Medien –  11 str. 57 – podręcznik . + zdania pod tekstem

    

Muzyka

    

·         Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”

    

Historia

 ·        Utrwalenie materiału do sprawdzianu (był zapowiedziany) zapoznanie się  z nowymi tematami – 3 nowe tematy – uzupełnić ćwiczenia ołówkiem
    

 

WOS

·        Rozwiąż krzyżówkę z podręcznika str.178 z lekcji „Stowarzyszenie – czyli razem jaśniej”   

·         Odpowiedz na 3 pytania po przeczytaniu tekstu „Moc słowa i obrazu” ćwiczenie ze str. 184 podręcznika

    

 

 

Geografia

Tematy z podręcznika – str. 110 – 125,  zeszyt ćwiczeń str. 46-59   

1.       Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

2.       W Amazonii

3.       Ludność Ameryki

    

Biologia

 ·        Utrwalić wiadomości z ekologii. Zapoznać się z nowym tematem. 
    

Chemia

 ·         Wykonać plakat „Węglowodany” – wiadomości ogólne , podobieństwa i różnice (powtórzenie działu o węglowodanach)
    

Fizyka

·         Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego.   

·         Elektromagnes i jego zastosowanie.

·         Filmik na YouTube „Fizyka od podstaw” – Magnetyzm (ok. 12 min.) Zapoznać się z tematem „Silnik elektryczny na prąd stały. Napisać referat lub wykonać pracę multimedialną  „Fale elektromagnetyczne”

    

 

Matematyka

 Powtórzenie 6.3 – wyrażenia algebraiczne. Zapoznać i rozwiązać zadania egzaminu z roku ubiegłego na stronie   

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 

Plastyka  – Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

Close Menu