Klasa VII A – zagadnienia do zrealizowania

Zdalne nauczanie – plan klasy VII a część 11   25 – 29. 05. 2020 r.

Pobierz: plan – zdalne nauczanie kl 7a tydz 11

JĘZYK POLSKI

Temat 1: Kolory świata, kolory życia w wierszu Jana Lechonia.

Wiersz-Czerwone wino str.204

Napisz co może symbolizować jesień.

Do podanych elementów jesiennego krajobrazu dopisz określenia z wiersza; jezioro, trzciny, gwiazdy, śliwy, jarzębina.

Napisz, którą porę roku lubisz najbardziej i dlaczego? (praca do kontroli,  jedna strona w zeszycie)

Temat 2: Życie człowieka i kształt świata w wierszu Jana Kasprowicza.

Wiersz – Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach.

Podaj tytuły wyodrębnionych obrazów w wierszu.

Wypisz z wiersza cytaty mówiące o świetle.

Ustal, które elementy opisanego krajobrazu mają podane barwy: pąsowa, zielona, niebieska, żółta. srebrna, szara. 

Temat 3, 4: Wyrazy złożone- złożenia, zestawienia, zrosty.

Podr. str. 298 – 297.

Ćw.1 str. 298

Ćw. 2, 3, 4 str. 297

Ćw. 7 str. 297- praca do kontroli – dłuższa wypowiedź pisemna.

Zeszyt ćwiczeń

Ćw. 1, 2 str. 125; ćw. 3, 4, 5 str. 126

Temat 5:Jak namalować barwę słowem? 

Podr. str. 208 – Mały traktat o kolorach.

 Na podstawie tekstu wyjaśnij pochodzenie nazw podanych barw: czerwony, niebieski, miedziany, fiołkowy.

Ćw. 9, 10, str. 209

JĘZYK ANGIELSKI
 1. EXAM SKILLS – Napisz e-mail – temat podany w karcie pracy nr 1 KARTA PRACY nr 1 – 7a – 11 tydzień

UWAGA- email musi być napisany RĘCZNIE!

 1. Temat: CLOSE TO THE NATURE

w zeszycie zapisz i naucz się słownictwa – książka strona 115

 • Lesson 9.1 – Landscape and natural features
 • Lesson 9.2
 1. Na podstawie wyżej wymienionego słownictwa – uzupełnij zadania 1, 2, 3, 4 str. 100, 101 – zeszyt ćwiczeń.

Zrób zdjęcie swojej pracy i odeślij do nauczyciela do piątku do 14.00

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Mit dem Bus oder zu Fuβ? Autobusem czy pieszo?

zu Fuβ – pieszo

Entschuldigung, wie komme ich zu………..? – Przepraszam, jak dojdę do………….?

der Bahnhof – dworzec kolejowy

die Post – poczta

das Stadion  -stadion                                    

Entschuldigung, wie komme ich zu dem Bahnhof? (zum Bahnhof)

                                                     der Post? (zur Post)

                                                     dem Stadion? (zum Stadion)

Zapamiętaj!

Przyimek zu  wymaga użycia celownika.

Przyimek zu tworzy następujące formy ściągnięte z rodzajnikiem określonym: zu+dem=zum

                                                                                                                          zu+ der = zur.

Wykonaj ćwiczenie 1/88 z podręcznika oraz ćwiczenie 6/47 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Thema: Auf der Straβe. Na ulicy.

Zapisz podane zwroty w zeszycie i naucz się ich.

geradeaus gehen- iść prosto

rechts gehen-  iść w prawo

links gehen-  iść w lewo

die Kreuzung – skrzyżowanie

durch die Kreuzung – przez skrzyżowanie

bis zur Kreuzung-  do skrzyżowania

die erste/zweite/ dritte Straβe rechts/ links – pierwsza/druga/trzecia ulica w prawo/ w lewo

an der rechten/ linken Seite –  po prawej/lewej stronie

weit von hier – daleko stąd

in der Nähe – w pobliżu

MUZYKA

Temat : Muzyka rozśmiesza.

W tej lekcji nauczysz się :

– omawiać zabawę oraz żart w muzyce;

– wskazywać kompozytorów, zamieszczających żarty w swoich dziełach;

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją oraz wykonaj zadania pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/zabawa-i-zart-w-muzyce/DJ1VVAxlK

 • przeczytaj : „Muzyka a rozrywka”;
 • posłuchaj: Gioacchino Rossini, widok nutowy utworu „Duetto buffo di due gatti”, (Duet dwóch kotów) – fragment; oraz Nikołaj Rimski-Korsakow, widok nutowy utworu „Lot Trzmiela” z opery „Bajka o carze Sałtanie”, (ilustracja); Nikołaj Rimski-Korsakow, „Lot Trzmiela” z opery „Bajka o carze Sałtanie”, (dźwięk) Camille Saint-Saëns, widok nutowy utworu „Słoń” z cyklu „Karnawał zwierząt”;
 • wykonaj notatkę do zeszytu – wypisz tytuły i utwory, których słuchałeś;
 • sprawdź swoje wiadomości – krótkie ćwiczenia online w e – podręczniku: ćw. 1, 2, 4, 6.

Na zakończenie: wykonaj sam lub z domownikami zabawę zawartą w lekcji – temat „ Muzyka jako zabawa”.

Dla chętnych: obejrzyj muzyczny kabaret Grupa MoCarta :

https://www.youtube.com/watch?v=fAO9LR9gZB0

PLASTYKA

Temat:  Architektura współczesna  (podręcznik, s. 104–112).

Zadanie plastyczne – zaprojektuj „Dom Twoich marzeń”

Zdjęcie pracy plastycznej prześlij na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

 

HISTORIA

UWAGA: Notatki do tematów na ten tydzień są w załączniku – proszę przepisać do zeszytu.Notatki kl. VII historia

Temat 1: Zamach majowy i rządy sanacji.

Ważne terminy : zamach majowy, sanacja, dekret, nowela sierpniowa, autorytaryzm, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR ), Centrolew, wybory brzeskie, konstytucja kwietniowa, Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN )

Zeszyt ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5.str.108, 109.

Temat 2: Gospodarka i społeczeństwo odrodzonej Polski.

Zwróćcie uwagę na: strukturę społeczną,  narodowościową, wyznaniową II  RP, problemy z mniejszościami narodowymi, rozwój edukacji, problemy gospodarki, podział na Polskę A i B; reformy gospodarcze II RP – Władysława Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielki kryzys gospodarczy w Polsce.

Proszę przeanalizować infografikę (port morski w Gdyni ), diagramy- struktura społeczna, podział narodowy kraju.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia str. 110, 111, 112, 113.

 

GEOGRAFIA

Temat: Turystyka w Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

Zeszyt ćwiczeń str.95-97

Temat: Handel w Polsce.

Podręcznik str.158-160 – opracować zagadnienia:

– terminy: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego,

– główni partnerzy handlowi Polski,

– główne towary importowane i eksportowane przez Polskę,

– przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej.

 • Zeszyt ćwiczeń str. 98-99.
 • Zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz. Usługi w Polsce. Str.100-101.

 

BIOLOGIA

Temat 1– Powtórzenie wiadomości z dz. ,,Układ rozrodczy. Rozmnażanie się i rozwój”.

Zapoznajcie się z treściami zawartymi w Podsumowaniu działu (str.252-253) oraz z zadaniami przedstawionymi w Sprawdź, co umiesz. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1, 5 i 6.

Temat 2Sprawdzian wiadomości z dz. Układ rozrodczy. Rozmnażanie się i rozwój.

Test dostępny będzie w czwartek, 28 maja, na platformie WSiPnet.

CHEMIA

Dział: Tlenki i wodorotlenki.

Temat 1: Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY&t=62s (4 min) i rozwiąż ćwiczenie 40, 43, 44 z zeszytu ćwiczeń str.116-117

Temat 2: Proces dysocjacji jonowej zasad.

Obejrzyj na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc      ( 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=VIQBNZodGKs   (7 min)

https://www.youtube.com/watch?v=RWxJ0EVC9f4   ( 4 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż: ćwiczenie 49,50,51,52,53 z zeszytu ćwiczeń str.119-120

FIZYKA

Temat :Rozwiązywanie zadań z pracy i mocy .

(uczniowie  zadania- karty pracy  otrzymają na klasowej grupie )

Temat: Energia mechaniczna .

(wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na klasowej grupie)

Link do lekcji :

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9

MATEMATYKA

Dział: Potęgi

Temat 1: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=8lDH4z-bSFU ( 15 min)

Rozwiąż:

Zadania: 4, 5, 7, – podręcznik str.284 oraz zad.1, 2, 3, 4, – Czy już potrafisz, podręcznik str.285

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń- ćwiczenia:1-5 str. 81

Temat 2,  3, 4: Potęga potęgi.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=J0r7extoQN0 ( 9 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż: ćwiczenie 1 i 2 podręcznik str. 286 – 287 oraz zad.1 i 6 z podręcznika str.288-289

https://www.youtube.com/watch?v=_GOyRniva9c ( 10 min) https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4 ( 8 min)

Rozwiąż: zad.2, 3, 4, 7 i 9 – podręcznik str.288 oraz zad.1, 2, 3 i 4 – Czy już potrafisz str. 289

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 83-84

INFORMATYKA

Afisz na konkurs

Praca na dwa tygodnie do 5.06.2020 r.

Łączenie różnych elementów w jeden obraz, dodawanie do obrazu warstw tekstowych, wypełnianie dowolnym wzorem czcionki w tekście, stosowanie masek.

Przekształć dowolne zdjęcia przedstawiające obiekty przyrodnicze lub budynki stosując:

 • Filtry np. sepia, mgła, rozmycie, puzzle
 • Nakładając tekst na obraz

Wykorzystaj do tego dowolny program graficzny np.: PhotoFiltre

Link do pobrania programu PhotoFiltre: https://pl.ccm.net/download/pobierz-678-photofiltre

Zamiana języka angielskiego na polski w programie PhotoFiltre:

W przypadku problemów skontaktuj się z nauczycielem telefon lub sms 601590660

Pracę proszę wysłać zgodnie z zasadami które podawałem wcześniej na adres: pgonerka@gmail.com do 4.06.2020 r.

 

RELIGIA

Katecheza 50

Temat: Idea benedyktyńska i jej aktualność.

 1. Zapoznaj się z ideą benedyktyńską – słowa klucze (język łaciński). W Polsce pierwsi benedyktyni (zakon, który założył św. Benedykt), pojawili się tuż po chrzcie Mieszka i jego dworu w 966 roku. Odegrali oni ogromną rolę w działalności misyjnej, duszpasterskiej, kulturalnej i szkolnictwie. Obecnie benedyktyni działają w Tyńcu i Lubiniu.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (Mk 1, 35) i (Łk 9, 23-24).

Św. Benedykt dosłownie odczytał te słowa P. Jezusa stając się ojcem życia zakonnego w Kościele.

 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 4 – napisz kalendarium życia św. Benedykta (jego życiorys jest w podręczniku kat. 50). Proszę o uzupełnienie tego ćwiczenia starannie – to jest drugie zadanie do wysłania.

Katecheza 51

Temat: Chrześcijaństwo podstawą rozwoju kultury i jedności Europy – Kościół w średniowieczu.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Średniowiecze.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Dz 4,32) i (Flp 1, 27).
 3. Na podstawie wiadomości w podręczniku uzupełnij tabelę w ćw. 4 i napisz jaką rolę odegrał Kościół w średniowieczu. To jest trzecia praca do przesłania.
 4. Wyślij zadania na ocenę:
 • 47 – ćw. 5 – ułożona krzyżówka
 • 50 – ćw. 4 – kalendarium życia św. Benedykta
 • 51 – ćw. 4 – rola Kościoła w średniowieczu

Proszę o nadsyłanie prac o papieżu,  termin minął 18.05.2020 (tylko kilka osób nadesłało). Proszę o przesłanie wyżej wymienionych zadań, kto wysłał już krzyżówkę to wysyła bez krzyżówki – termin do 31.05.2020.

 

 


Plan klasy VII a część 10 18 – 22. 05. 2020 r.

Pobierz: plan – zdalne nauczanie kl 7a tydz 10

JĘZYK POLSKI

Temat 1: Kazimierz Wierzyński o radości dawania.

Wiersz ,,Zielono nam w głowie” – podr. str.197

Napisz, co mówią o osobie wypowiadającej się w wierszu podane cytaty:

Zielono nam w głowie-

mam duszę błękitną-

słońce mi świeci bez trosk i zachodu-

obnoszę po ludziach mój śmiech-

bukiety rozdaję wokoło-

jestem radosną wichurą zachwytu-

Temat 2: Siła uśmiechu.

,, Tylko się rozejrzeć”-podr. str.199

Napisz o grotołazie I, II:

Jak wyglądają-

Co mówią-

Co czują-

Pracę przesłać do kontroli.

Temat: 3,4 Skrótowce i skróty.

Podr. str.309- ćw. 1, 2 str.310

Ćw.3, 4, 5,6 str. 311

Temat 5.Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku

Ciesz się, że jesteś nastolatkiem- podr. str. 201

Ćw. 4,5,6 str.203- pracę przesłać do kontroli.

JĘZYK ANGIELSKI
 1. EXAM SKILLS – Napisz e-mail – temat podany w karcie pracy nr 1. KARTA PRACY NR 1 – E-MAIL – KLASA 7 – 10 TYDZIEŃ

UWAGA- email musi być napisany RĘCZNIE!

 1. Zadanie 1 / 97 – ćwiczenia – zrób zadanie, podkreśl w tekście gdzie znalazłeś odpowiedź. Przetłumacz tekst „My new job” i odeślij do nauczyciela.
 2. MINI – TEST – funkcje językowe – zadania zamknięte – CZWARTEK g. 10.00

link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=MT3a9z7nCW2e

będzie aktywny o g. 10.00 przez 15 minut

zrób zdjęcie kart pracy odeślij do nauczyciela do piątku do 14.00

JĘZYK NIEMIECKI
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Pobierz sprawdzian, rozwiąż i odeślij nauczycielowi.

Sprawdzian był dostępny we wtorek od 12.00 do 13.00. W sprawie poprawy proszę kontaktować się z nauczycielem.

 

 1. Thema: Womit fährst du? – Czym jedziesz?
 2. Przepisz do zeszytu:

der Zug – pociąg

der Bus – autobus

 

die Straßenbahn – tramwaj

die U-Bahn – metro

die Fähre – prom

die S- Bahn- szybka kolej miejska

 

das Schiff – statek

das Flugzeug – samolot

das Taxi – taxi

das Mofa – motorower

das Fahrrad – rower

das Motorrad – motocykl

 

Womit fährst du? – Czym jedziesz?

Ich fahre mit  …….- Jadę…………….

(Po przyimku mit używamy rzeczownika w celowniku)

Zapoznaj się z odmianą  rodzajnika określonego w celowniku.

Mianownik der die das die
Celownik dem der dem den

 

mit dem Bus  fahren – jechać autobusem

mit der Straßenbahn fahren – jechać tramwajem

mit dem Fahrrad fahren – jechać rowerem

Ich fahre mit dem Bus/dem Zug. – Jadę autobusem/ pociągiem.

Du  fährst mit der Straßenbahn/der U- Bahn/der S-Bahn/der Fähre.

Er fährt mit dem Schiff/dem Taxi/dem Mofa/dem Fahrrad/dem Motorrad.

 1. Wykonaj ćw.1,2 ,3/46 w zeszycie ćwiczeń.

 

MUZYKA

Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

 • wyjaśniać czym jest muzykoterapia;
 • wyrażać emocje za pomocą różnych środków;
 • analizować nastrój w prezentowanych utworach;
 • wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

 1. Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.
 2. Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?
 3. Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.
 4. Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie – posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.
 5. Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2” Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.
 6. Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!
PLASTYKA

Temat:  Architektura współczesna  (podręcznik, s. 104–112).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: architektura, styl, urbanista. Notatkę prześlij.

Odwiedź serwisy internetowe poświęcone architekturze: www.bryla.pl,   https://www.miasto2077.pl/category/architektura/

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

HISTORIA

UWAGA: Notatki do tematów na ten tydzień są w załączniku – proszę przepisać do zeszytu. notatka kl.7 historia

Temat 1: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Zwróćcie uwagę na: wybuch powstania w Wielkopolsce, powstania śląskie – przyczyny, przebieg  i skutki,  wyniki plebiscytów  na Warmii, Mazurach, Powiślu  i na Górnym Śląsku, zaślubiny z morzem i odzyskanie Pomorza przez Polskę.    

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ MAPY W PODRĘCZNIKU .

Zwróćcie uwagę jak wyglądały granice Polski przed rozbiorami, które obszary objęte były powstaniami, plebiscytem, które przyznano Polsce. Porównajcie granice II Rzeczypospolitej z zasięgiem ziem polskich przed rozbiorami.

Zeszyt ćwiczeń:  ćwiczenie 1, 2, 3 – str. 104, 105. Zadanie 4 jest dla chętnych. 

Temat 2: Rządy parlamentarne.

Zwróćcie uwagę na: pierwsze wybory parlamentarne , ustrój II RP w świetle konstytucji marcowej z 1921roku, prezydentów II Rzeczypospolitej, charakterystykę rządów parlamentarnych w latach 1919 – 1926.

Zeszyt ćwiczeń:  ćwiczenie 1 – 5a, b, c str. 106, 107.

GEOGRAFIA

Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy.

 Temat w podręczniku dzielimy na dwie lekcje.

Podręcznik str.148-149 – opracować zagadnienia :

 • rodzaje usług,
 • termin: komunikacja,
 • podział komunikacji,
 • rodzaje transportu lądowego w Polsce (samochodowy, kolejowy).

Temat: Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność.

 • Podręcznik str.150-152 – opracować zagadnienia:

– rodzaje transportu wodnego w Polsce,

– znaczenie żeglugi śródlądowej,

– porty lotnicze,

 • Zeszyt ćwiczeń str. 92-94.
BIOLOGIA

Temat 1 (19 maja) – ROZWÓJ CZŁOWIEKA I POTRZEBY Z NIM ZWIĄZANE.

Celem lekcji jest poznanie:

 • etapów życia człowieka po urodzeniu oraz ich charakterystycznych cech
 • potrzeb i ograniczeń organizmu człowieka w różnych fazach rozwoju osobniczego
 • zmian w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym.

Proszę, pracujcie z podręcznikiem (str.244-248) według podanych celów lekcji.

W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 5.

Temat 2 (21 maja) CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ ORAZ ZASADY ICH

PROFILAKTYKI.

Z tej lekcji dowiecie się:

– jakie są rodzaje i objawy chorób przenoszonych drogą płciową

– w jaki sposób może dojść do zakażenia.

 Poznacie:

– zasady profilaktyki

– indywidualne i społeczne skutki zakażenia HIV i HPV.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika – str.249-251.

W ćwiczeniówce wykonajcie zadanie 6.

We wtorek – 26 maja – będzie utrwalenie wiadomości z tego działu, a w czwartek – 28 maja sprawdzian.

Więcej informacji związanych z realizacją bieżących tematów znajdziecie na platformie WSiPnet.

CHEMIA

Dział: Tlenki i wodorotlenki

Temat 1: Wodorotlenek wapnia.

https://www.youtube.com/watch?v=m8Pes4IXmec      ( 3 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=SsQmsgEPEzU        ( 2 min.) https://www.youtube.com/watch?v=aXdf6Gbe59k         ( 11 min.)

Na ich podstawie, zrób własną notatkę ( skorzystaj z wiadomości z podręcznika na str. 216-218

Rozwiąż: ćwiczenia: 34 – 37 z zeszytu ćwiczeń str.114 -115

Temat 2: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU       ( 9 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY    ( 4 min.)

Zrób własną notatkę i rozwiąż ćwiczenia: 40 – 47 z zeszytu ćwiczeń str. 116-118

FIZYKA

Temat :Praca mechaniczna.

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/DEXcVhj0u

(notatkę i pracę domową uczniowie otrzymają na grupie)

Obejrzyj pomocny link „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

Temat : Moc .

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/DuFwICeoZ

(notatkę i pracę domową uczniowie otrzymają na grupie)

Obejrzyj pomocny link „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

MATEMATYKA

Dział: Potęgi

Temat 1 i 2: Potęgi o wykładniku naturalnym ( 2 godz.)

Obejrzyj jeszcze raz na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ioOqkaVn4           (7min)   https://www.youtube.com/watch?v=uZzEMVMZ334        (10 min)

Rozwiąż zadania: 5, 6, 10,11- podręcznik str.279-280 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 5 i 6 str.80

Obejrzyj również filmik dzięki któremu na pewno rozwiążesz pracę domową!

https://www.youtube.com/watch?v=CR-rUleQWF0  (44 min)

Rozwiąż zadania: 7, 12- podręcznik str.280

 Czy już potrafisz: zadanie 4 i 5 ( podręcznik str.280) oraz ćwiczenia:7 i 8 z zeszytu ćwiczeń str.80

Temat 3 :Mnożenie  potęg o tej samej podstawie.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=nK6ECSruBXw&pbjreload=10    ( 8 min.)

 Przepisz do zeszytu wzór ( podręcznik str. 281) i rozwiąż:

Ćwiczenia: 1, 2, – podręcznik str.281-282

Zadania: 1, 3, – podręcznik str.283-284

Temat 4: Dzielenie potęg o tej samej podstawie.

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=641OY0AjKio      ( 9 min)

Przepisz do zeszytu wzór ( podręcznik str.282) i rozwiąż:

Ćwiczenie 4 i 5 – podręcznik str. 282-283

Zadania: 2, 3,- podręcznik str. 283-284

INFORMATYKA

Proszę rozwiązać test: https://tiny.pl/77htq 

Test będzie dostępny w poniedziałek 18.05.2020 r. w godz. 10.00 – 11.00

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

Ze względu na to że część osób nie miało dostępu do oprogramowania Windows Movi Maker pracę z ubiegłego tygodnia przedłużamy do 23.05.2020 r.

Podaje link do darmowego programu dla Windows 7 i 8: Pobierz

 RELIGIA

Katecheza 48

Temat: Święty Paweł – niestrudzony Apostoł.

 1. Przeczytaj biografię św. Pawła – słowa klucze.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (Dz 9, 1-5).

Na podstawie przeczytanego fragmentu napisz co wydarzyło się pod Damaszkiem (zeszyt ćwiczeń – ćw. 1) – tylko tyle ile jest w podanym tekście (Dz 9, 1-5)

 1. Zobacz jak kształtował się ówczesny świat w basenie Morza Śródziemnego, gdzie nauczał św. Paweł i zaznacz jego jedną podróż.

Katecheza 49

Temat: Spotkanie chrześcijaństwa z kulturą antyczną.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze i uzupełnij ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Dz. 17, 22-34) dotyczy spotkania św. Pawła z mieszkańcami Aten na Areopagu (uzupełnij ćw. 2 w zeszycie ćwiczeń).
 3. Zauważ, że mowa św. Pawła może być w pewnej mierze uznawana za najważniejszy symbol spotkania Ewangelii z ludzką kulturą. Chrześcijaństwo kształtowało się na gruncie kultury grecko-rzymskiej. Zaczerpnęło z niej to, co było wartościowe i zgodne z nauką Chrystusa.
 4. Proszę o przesłanie krzyżówki z Kat. 47.

 

 

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r.

pobierz: plan – zdalne nauczanie kl 7a tydz 9

JĘZYK POLSKI

Temat 1: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian ,,Dziewczyna”.

Uporządkuj w punktach wydarzenia przedstawione w tekście(wiersz ,,Dziewczyna” – podręcznik str.188)

Napisz skojarzenia związane z motywem muru.

Pozytywne:

Negatywne:

 Temat 2: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana.

Napisz co według ciebie widzi, słyszy i czuje o poranku mieszkaniec wsi i mieszkaniec miasta.( wiersze B. Leśmiana; ,,Wczesnym rankiem” str.190; ,,Tęcza” str. 191).

Temat 3: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca.

Przypomnij sobie mit o Ikarze.

Zapisz w puntach, z jakich etapów składała się droga bohatera tekstu ,,Ikar znad Dunajca” do opanowania przestworzy. Podręcznik strona 192.

Praca domowa ćw. 5 strona 194 ( praca do kontroli).

 Temat 4: Jak literatura może łączyć się z rzeczywistością?

Podaj tematykę podanych utworów:

O żywocie ludzkim

Świtezianka

Drzazga

Latarnik

 Pieśń III

Kazania

Tren I

Dziady, część II

Przeczytaj tekst ze strony 195 w podręczniku.

Praca domowa ćw. 14 strona 196 w podręczniku – praca do kontroli.

 

Temat 5: Zdanie złożone. Utrwalenie wiadomości.

Przeczytaj stronę 258 z podręcznika.

Ćw. 1, ćw. 3, ćw. 6  strona 259 podręcznik. 

JĘZYK ANGIELSKI
 1. Na podstawie słówek (już nauczonych) z Unit 8 uzupełnij ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 / 91 – zeszyt ćwiczeń.
 2. Karta pracy do uzupełnienia. KARTA PRACY – angielski – 7A – 9 tydzień

Zdjęcia ćwiczeń i karty pracy odeślij do piątku 15.05 do g. 15.00

 JĘZYK NIEMIECKI

 1. Thema: Prezenty.

das Geschenk, – e, prezent

ein neuer iPod – nowy iPod

ein origineller Anhänger – oryginalny wisiorek

ein spannender Krimi – ciekawy kryminał

 

eine schöne Pflanze – piękny kwiatek

eine lustige Tasse – śmieszna filiżanka

eine exotische Kette – egzotyczne korale

 

ein blumiges Parfüm – kwiatowe perfumy

ein interessantes Buch – interesująca książka

ein spannendes Computer – Strategiespiel – ciekawa, strategiczna  gra komputerowa

 

modische Ohringe- modne kolczyki

leckere Pralinen – pyszne pralinki

bequeme Kopfhörer – wygodne słuchawki

https://www.youtube.com/watch?v=gMgCvWetzgo

Tabelę umieść w zeszycie

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Nominativ wer?was?

mianownik

ein neuer iPod eine rote Rose ein interessantes Buch leckere Pralinen
Dativ wem? celownik einem neuen iPod

 

einer roten Rose einem interessantes Buch leckeren Pralinen
Akkustaiv wen? Was?

 biernik

einen neuen iPod eine rote Rose ein interessantes Buch leckere Pralinen

Wykonaj ćwiczenia 29, 30/38 zeszyt ćwiczeń oraz 11/73 podręcznik. Zadania zostaną przesłane na platformę.

 

 1. Thema: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem.

Ćwiczenia powtórzeniowe do pobrania. powtorzenie niemiecki 9

 MUZYKA 

Temat : Cechy oberka w piosence i utworze muzycznym.

W tej lekcji nauczysz się :

– wskazywać ludowe regiony na mapie;

– rozróżniać stroje poloneza, kujawiaka, krakowiaka, mazura;

– analizować rytm oberka i rytmiczny wstęp;

– śpiewać piosenkę w rytmie i charakterze oberka W Lutosławski „ Taniec”.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/cechy-oberka-w-piosence-i-utworze-muzycznym/DZcXnTQwr

Wysłuchaj utworów zawartych w lekcji, obejrzyj stroje, zapoznaj się z mapą regionów folklorystycznych w Polsce, przeczytaj kim jest etnograf.

Wykonaj dowolne 4 ćwiczenia z powyższej lekcji  ( wybierz je sam z 11  krótkich ćwiczeń ) – sprawdź poprawność swoich odpowiedzi, które są pod zadaniami – nie przysyłaj.

Wykonaj notatkę:

 1. Folklor – tradycja, muzyka, pieśni, tańce, przysłowia, zwyczaje, obrzędy, twórczość artystyczna.
 2. Region ludowy – obszar o odrębnym folklorze.
 3. Etnograf – zbieracz folkloru ( Oskar Kolberg – pochodził z Szydłowca ).
 4. Polskie tańce narodowe: polonez, kujawiak, krakowiak, oberek, mazur ( stroje ).

 

Na zakończenie zaśpiewaj utwór W. Lutosławskiego „Taniec” – tekst i nagranie w e – podręczniku.

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

PLASTYKA

Temat:  Rynek sztuki. Prawo autorskie.  (podręcznik, s. 100–102).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: prawo autorskie, plagiat.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym. 

HISTORIA

Temat 1: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Proszę zwrócić uwagę na:

 1. a) sytuację ziem polskich pod koniec wojny, powstanie lokalnych ośrodków polskiej władzy, powrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga i przejęcie władzy, rządy J. Moraczewskiego  i J. Paderewskiego.

Zeszyt przedmiotowy:

Polskie ośrodki władzy państwowej:

 – Polska komisja Likwidacyjna w Krakowie

– Rada Narodowa księstwa Cieszyńskiego

– Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

– Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu

11XI 1918r. – przekazanie przez Radę Regencyjną J. Piłsudskiemu władzy wojskowej.

14XI 1918r. – przekazanie przez Radę Regencyjną J. Piłsudskiemu władzy cywilnej

 Zeszyt ćwiczeń: od 1 do 5a str. 98, 99.

Temat 2: Walka o granicę wschodnią.

– Zwróćcie uwagę na koncepcje granic Polski na wschodzie, konflikty o granice z Ukraińcami, Litwinami, znaczenie wojny polsko- bolszewickiej,  Bitwy  Warszawskiej, pokoju w Rydze.

– Przeanalizujcie mapy, tekst źródłowy i ilustracje.

– Ważne pojęcia: Orlęta lwowskie, Cud nad Wisłą, Bunt  generała Żeligowskiego, koncepcja federacyjna i inkorporacyjna.

Zeszyt przedmiotowy:

 1.   Dwie koncepcje dotyczące kształtu granic państwa polskiego:

a)      inkorporacyjna  – Roman Dmowski; wcielenie do Polski tych terenów, na których Polacy stanowią większość mieszkańców, mniejszości narodowe, które znalazłyby się na terenie Polski, miałyby zostać poddane polonizacji (Litwini, Ukraińcy, Białorusini),

b)      federacyjna – Józef Piłsudski; postulował utworzenie związku, federacji  państw pod przywództwem Polski.

 

 1. Już na początku listopada 1918r. wybuchły polsko – ukraińskie walki o Lwów. Polakom po zaciętych walkach udało się do połowy 1919r. wyprzeć wojska ukraińskie za rzekę Zbrucz. W szeregach polskich obrońców Lwowa walczyły „Orlęta Lwowskie” (nastoletni ochotnicy – chłopcy i dziewczęta).
 2.   Wojna polsko – bolszewicka wybuchła w 1919 r. Polacy przejściowo zajęli w niej Wilno, Mińsk, Kijów. Dopiero zwycięstwo    w tzw. Bitwie Warszawskiej „Cud nad Wisłą” (od 13 do 25 sierpnia) i nad Niemnem zadecydowały o klęsce Armii Czerwonej.  Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921r. Granica między Polską a Rosją Radziecką biegła wzdłuż rzek Dźwiny i Zbrucza.
 3.  Generał Lucjan Żeligowski w październiku 1920r. na polecenie Józefa Piłsudskiego zorganizował upozorowany bunt dowodzonych przed siebie oddziałów i zajął Wilno. W 1922r. Wileńszczyzna została włączona do Polski.

Zeszyt ćwiczeń: od 1 do 5 a, b str. 100, 101.

GEOGRAFIA

Temat: Gospodarka morska Polski.

 • Podręcznik przeczytać podany niżej temat (str. 142-144 ) i opracować wskazane zagadnienia.

– największe porty morskie w Polsce,

– struktura i wielkość przeładunków w polskich portach

– przemysł stoczniowy w Polsce,

– sytuacja polskiego rybołówstwa,

– możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

 • Zeszyt ćwiczeń – str. 88-89 uzupełnić.

 Temat: Powtórzenie materiału – Rolnictwo i przemysł Polski.

 • Podręcznik – str. 145- Podsumowanie. Naucz się.
 • Podręcznik str. 146 – Sprawdź się! -rozwiąż test i przepisz do zeszytu.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 90-91 uzupełnij.

Za tydzień test z rozdziału- Rolnictwo i przemysł Polski. – szczegóły podane będą na grupie FB.

BIOLOGIA

Temat 1 – Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie.

Celem lekcji jest poznanie:

– budowy plemnika i komórki jajowej oraz różnic między nimi

– istoty procesu zapłodnienia

– etapów cyklu miesiączkowego

– objawów ciąży.

W zeszycie zapiszcie temat lekcji a pod nim uzupełnijcie tabelkę

Porównywana cecha Komórka jajowa Plemnik
Kształt    
Wielkość    
Materiał zapasowy    
Wić    

 

Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad.2.

Temat 2 – Rozwój zarodkowy i płodowy.

Celem lekcji jest poznanie:

–  etapów rozwoju przedurodzeniowego człowieka (zygota, zarodek, płód);

–  przebiegu wczesnego etapu ciąży: od zapłodnienia do zagnieżdżenia się zarodka w macicy;         

–  czynników, które negatywnie wpływają na rozwój zarodka i płodu;

–  roli łożyska;

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 3 i 4.

Więcej informacji  będzie dostępnych na tablicy WSiPnet-u. Bardzo proszę, logujcie się przynajmniej

w te dni, kiedy macie lekcje (wtorek i czwartek).

CHEMIA

Temat 1 : Wzory i nazwy wodorotlenków.

Obejrzyj na youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=ESLmb1GrIMc ( 6 min )

Zrób własna notatkę i rozwiąż:

Zadanie 1 i 2 z podręcznika str. 210 oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwiczenie 16-19 str. 108

 

Temat 2 : Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.

Obejrzyj na youtobe:

https://www.youtube.com/watch?v=vQGFzC6Zens ( 3 min )

https://www.youtube.com/watch?v=NdLyUDYpaX0  ( 8 min )

Zrób własną notatkę ( pod filmikiem jest gotowa do przepisania!) i rozwiąż w zeszycie ćwiczeń str.109 -110  te ćwiczenia które potrafisz!

FIZYKA

Temat: Powtórzenie z działu Dynamika.

– powtórzyć i utrwalić wiadomości z podręcznika strona  190 – 193

– rozwiązać test  z podręcznika  „Sprawdź się” strona 194 – 197

Pomocny link :

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

 

Temat : Test sprawdzający wiadomości z Dynamiki.

(uczniowie test otrzymają na grupie klasowej w piątek 15 maja)

MATEMATYKA

DZIAŁ: POTĘGI

Temat 1 i 2: Potęgi liczb całkowitych (2 godz.)

Obejrzyj na youtobe filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=UYiXKOufJz     (8min)

https://www.youtube.com/watch?v=w1T3NdfyOYA  (5min)

Na ich podstawie sporządź notatkę i rozwiąż:

zadania: 1,3,7,8,9,10 – podręcznik str. 274-275

ćwiczenia: 3,4,5,6,7 z zeszytu ćwiczeń str. 77-78

 

Temat 3: Potęgi o wykładniku naturalnym.

Obejrzyj na youtobe:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ioOqkaVn4           (7min)   https://www.youtube.com/watch?v=uZzEMVMZ334        (10 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż:

Ćwiczenie: 1,2,3,4,5 z podręcznika str. 277-278, oraz ćwiczenie 1,3,4, z zeszytu ćwiczeń str.79

Temat 4: Praca klasowa z działu „Wielokąty”.

W dniu 15 maja praca klasowa na platformie WSiPnet

INFORMATYKA

Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Data wysłania e-mail: 15.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

RELIGIA

Katecheza 46

Temat: Święty Piotr głową Kościoła.

 1. Zapoznaj się ze słowem klucz: Prymat.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie teksy biblijne: (Mt 16, 17-19) i (J 21, 15-17). Obydwa teksty dotyczą powierzenia Piotrowi przez Pana Jezusa przewodzenia Kościołowi. Pan Jezus uczynił go swoim zastępcą na ziemi czyli I papieżem.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 3 – władza papieska ma swoje przymioty, korzystając z podręcznika wyjaśnij znaczenie przymiotów papieskiej władzy w Kościele
  • ćw. 1
  • ćw. 4

Katecheza 47

Temat: Świadectwo wiary – prześladowanie pierwszych chrześcijan.

 1. Zapoznaj się ze słowem klucz: Męczeństwo.

Można wyróżnić dwa okresy prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach: czasy apostolskie i poapostolskie.

 1. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 24, 9) i (Dz 7, 54-60).
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – uzupełnij
  • w miejsce ćw. 5 – ułóż krzyżówkę do hasła MĘCZENNIK (akurat jest 9 pól); hasła poboczne (czyli pytania) powinny dotyczyć tematyki prześladowań chrześcijan; praca ta będzie się zaliczała do przesyłanych zadań (podam jeszcze dwie do wysłania na ocenę w późniejszym terminie).

 

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r.

pobierz: klasa 7a – zdalne nauczanie 4-8.05.2020

JĘZYK POLSKI

Temat 1 Z kim i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 220 – podręcznik.

Temat 2, 3 Santiago przegrał czy zwyciężył? Piszemy rozprawkę.

Ćwiczenie 13 str. 217 – podręcznik (praca do kontroli).

Ćwiczenie od str. 225 do 234 – zeszyt ćwiczeń.

Temat 4  Każdy ma swój biegun do zdobycia.

Opowieść Jaśka Meli.

Wykonać w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 223 – podręcznik.

Ćw. 6, 7 str. 224 –podręcznik ( przesłać do kontroli ).

Temat 5  Jaki jest świat Krystyny. Omawiamy obraz.

Wykonać ćw. 1 – 12 str. 225 – podręcznik

Czy człowiek może sobie radzić z samotnością? – praca pisemna ( dłuższa forma wypowiedzi; pracę przesłać do kontroli).

 

JĘZYK ANGIELSKI                                                                                                                            

  Subject: Czas przyszły prosty – Future Simple.

Przepisz notatkę do zeszytu:    Czasu Future Simple używamy, gdy mówimy o tym, co naszym zdaniem wydarzy się w przyszłości. Zdania twierdzące w czasie Future Simple tworzymy, dodając will przed czasownikiem. Will może występować w formie pełnej lub skróconej, którą dołączymy do osoby.

You will study.- You’ll study. Ty będziesz uczył się.               She will be rich – She’ll be rich. Ona będzie bogata.  

Zdania przeczące w czasie Future Simple tworzymy dodając will not= won’t ( nie).  You will not study – You won’t study.  She will not be rich – She won’t be rich.

Wyrażenia czasowe w czasie Future Simple:  

 In 2035 – w 2035r.      Tomorrow – jutro   

next year/month/week – w następnym roku/miesiącu/tygodniu   By= before Christmas – przed…..                                                                                                                             

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=vzrWhLnrAWo

Podręcznik str. 130 lekcja 8.2. Spójrz na zasady gramatyczne.   

Ćwicz. 1.  Uzupełnij zdania will lub won’t. Zdania przepisz do zeszytu. 

Ćwicz. 2. Używając I think/ I don’t think, przekształć zdania z ćwiczenia 1 i zapisz je w zeszycie. 

Zeszyt ćwiczeń str. 90. Ćwicz. 1. Przetłumacz podane wyrazy w zeszycie, natępnie wykonaj ćwiczenie. 

 Ćwicz. 2. Uzupełnij zdania will i wyrazem z ramki.                                                                                   

Subject: What time will the game start? Pytania w czasie Future Simple.                                                           

 Przepisz notatkę do zeszytu:                                                                                                                                        

Pytania w czasie Future Simple tworzymy zmieniając szyk wyrazów : will wędruje na początek.

Will you study?       Yes, I will/      No, I won’t.     

What will you do in the future? Co będziesz robić w przyszłości? 

Zeszyt ćwiczeń str. 90 ćwicz. 3, 4, 5.

Subject: First job. Ćwiczenie umiejętności językowych.

Podręcznik str. 97, ćwicz. 2. Przeczytaj tekst. Jakie prace wykonywali sławni ludzie kiedy byli młodzi? Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwicz. 3.

Ćwicz. 4 Znajdź podane wyrażenia w tekście. Zapisz w zeszycie i przetłumacz na język polski. 

Ćwicz. 5 Zapisz brakujące wyrazy w zeszycie. 

Ćwicz 6. Wybierz 2 prace, jakie chciałbyś/chciałabyś wykonywać podczas wakacji  i zapisz zdania w zeszycie. Przykład: I’d like to work as a lifeguard at a swimming pool.

JĘZYK NIEMIECKI  

 I. Dopisujemy datę do lekcji: Thema: Die Klasse 8a hat gewonnen. Wygrała klasa 8a.

Obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4&list=PLRR–Mh0Ld15YganUlL5xtnIVTPbTcLBF&index=8

Wykonać ćwiczenia 18/36 zeszyt ćwiczeń – będzie przesłane na platformę.

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 6/72 podręcznik i 7/73 podręcznik – będzie przesłane na platformę.

Uwaga! Formy Partizip II ze strony 108 wykorzystajcie w rozwiązaniach. Wkrótce skontroluję, czy znacie te formy na pamięć.

Rozwiąż krzyżówkę na https://learningapps.org/7767647, zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi.

 1. Thema: Alles Gute zum Geburtstag! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

der Geburtstag- urodziny

die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe

die Gerburtstagstorte – tort urodzinowy

die Gebutrstagskarte – kartka urodzinowa

das Geburtstagskind -solenizant

das Geburtstagslied – piosenka urodzinowa

Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?

Ich habe am fünften Mai Geburtstag.

Ich habe am dreiundzwanzigsten Juni Geburtstag.

Zapoznaj się z Tipp für dich na stronie 66 (na górze), następnie odpowiedz na pytanie:

Wann hast du Geburtstag?

……………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź prześlij nauczycielowi

einladen – zapraszać

die Einladung – zaproszenie

Przeczytaj Tipp für dich na stronie 66 (na dole), zwroty zapisz w zeszycie i przetłumacz.

Ćwiczenia do wykonania zostaną przesłane w poniedziałek na platformę.

MUZYKA

Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie ( wyjaśnij pojęcia nie przysyłaj do nauczyciela ) :

 1. Konstytucja -……………………………………………………………………………………….
 2. Mazur -……………………………………………………………………………………………..
 3. Mazurek -…………………………………………………………………………………………..
 4. Tańce narodowe -…………………………………………………………………………………..
 5. Święto Konstytucji 3 Maja -………………………………………………………………………..

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu ( nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

PLASTYKA

Temat:  Plakat i grafika użytkowa.  (podręcznik, s. 96–99).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: grafika użytkowa, typografia, plakat.

Praca plastyczna: Zapisz swoje inicjały ciekawą formą liter.

Zrobić zdjęcie i przesłać na adres: bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

HISTORIA

Temat: Świat w okresie międzywojennym – powtórzenie.

– podręcznik str. 214/215. Podsumowanie. Zwróćcie uwagę na oś czasu.

– zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz. Ćwiczenia do wykonania str. 96/97.

UWAGA: Na stronie szkoły będzie on udostępniony test dla was (do pobrania) w piątek ( 08.05.2020r. ) o godzinie 9:00.

sprawdzian kl.7 historia

Proszę, aby wszyscy wykonali go w ten dzień (piątek) i w ciągu godziny od udostępnienia wysłali mi go na adres mailowy: katarzyna.chuda2305@gmail.com

GEOGRAFIA

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

 • Podręcznik przeczytać podany niżej temat (str. 134-137 ) i opracować wskazane zagadnienia :

– przemysł jako sektor gospodarki i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,

– podział przemysłu na sekcje i działy,

– przyczyny zmian w strukturze polskiego przemysłu,

– restrukturyzacja polskiego przemysłu.

 • Zeszyt ćwiczeń – str. 84-85 uzupełnić.

Temat: Energetyka w Polsce.

 • Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 138-141 ) i opracować wskazane zagadnienia :

–  podział źródeł energii,

–  struktura produkcji energii elektrycznej wg rodzajów elektrowni w Polsce na tle wybranych krajów Europy  – diagram słupkowy,

– rodzaje elektrowni,

– rozmieszczenie głównych elektrowni na terenie Polski – mapa str. 139,

– odnawialne źródła energii.

 • Zeszyt ćwiczeń – str. 86 – 87 uzupełnić.

KARTKÓWKA ( Rolnictwo w Polsce ) – informacje o godzinie i dacie  podane będą na grupie FB

BIOLOGIA

Temat 1. Budowa i funkcje męskiego układu rozrodczego.

Z tej lekcji dowiecie się o:

–  objawach dojrzewania chłopców

–  budowie układu rozrodczego męskiego

–  funkcjach poszczególnych narządów tego układu

– roli testosteronu.

Zapoznajcie się z materiałem ze str.228 – 231 podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 6.

Więcej informacji będzie dostępnych na platformie WSiPnet .

Temat 2. Budowa i funkcje żeńskiego układu rozrodczego.

Z tej lekcji dowiecie się o:

– objawach dojrzewania dziewcząt

– budowie układu rozrodczego żeńskiego

– funkcjach poszczególnych narządów tego układu

– roli hormonów, w tym estrogenów.

Zapoznajcie się z materiałem ze str.232 – 234 podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 5.

Więcej informacji będzie dostępnych na platformie WSiPnet .

CHEMIA

Dział: Tlenki i wodorotlenki

Temat 1 : Elektrolity i nieelektrolity.

Obejrzyj na YouTube filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ60zV08pUI (6 min) i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- 9,10,11,12,13,14 str. 104-106

Temat 2 : Praca klasowa z działu „Woda i roztwory wodne”–   07. maja  praca klasowa.

Informację jak będzie wyglądała praca klasowa przekażę  wam na tablicy WSiPnet w dn. 06. maja w godzinach popołudniowych.

FIZYKA

Temat: Rozwiązywanie zadań z II zasady dynamiki Newtona.

(uczniowie karty pracy otrzymają na klasowej grupie )

Temat : Rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych z Dynamiki.

(uczniowie zadania do wyboru otrzymają na klasowej grupie )

Uwaga ! zapowiadam sprawdzian z działu Dynamika w tygodniu 13 – 17. 05. !!!!!

MATEMATYKA

Dział: Wielokąty.

 1. Obejrzyj na youtobe filmiki:

Super łatwy sposób na zamianę jednostek pola!

https://www.youtube.com/watch?v=xrDR9jyUv3E ( 14 min.)

            https://www.youtube.com/watch?v=RfiDYJEu09o  (22 min.)

Temat lekcji 1: Pola wielokątów – zadania  – lekcja online.

               Pod tematem przepisz treści prezentowanych zadań, oraz ich rozwiązania.

               Wykonaj: zad: 20, 22, 26, 27, 28 podręcznik str. 245 – 246.

               Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 69 – 71

Temat lekcji 2 i 3: Figury w układzie współrzędnych (2 godz. ) –  lekcje  online

Obejrzyj na YouTube:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=QbBSq0AFK3E (9 min) – odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
 2. https://www.youtube.com/watch?v=mpe4Y28Y17g ( 3 min) – pole trójkąta w układzie współrzędnych

Rozwiąż zadania: 1, 2, 5 podręcznik str. 259 oraz zad.14 str. 261

 1. https://www.youtube.com/watch?v=_Q6PeBmgVug (10 min) – długość i środek odcinka

w układzie współrzędnych

Rozwiąż zadania; 6 str. 259 podręcznik, zad. 17, 18, 19 str. 261 podr.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=q45OZXwIzSU   (6 min). (pola figur w układzie współrzędnych).

Rozwiąż : ćwicz. 3 str. 255 podr.

Zad. 7, 8, 9, 10, 11, 12 podr. str.260

Temat 4: Powtórzenie wiadomości z działu „Wielokąty”lekcja online.

Przeczytaj i zapamiętaj

https://szaloneliczby.pl/trapez/ zobacz także omówienie innych figur na tej stronie!

Rozwiąż i sprawdź aby utrwalić wiadomości

https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-7/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-czworokaty-wielokaty-foremne-sprawdzian-klasa-7/

Informatyka

Temat:  Cyfrowy montaż filmu

Importowanie obrazów i filmów do programu Movie Maker, stosowanie efektów wizualnych
dla wybranych sekwencji filmu, wprowadzanie napisów początkowych, podpisów i napisów końcowych, zapisywanie projektu i gotowego filmu.

 Obejrzyj film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1iSBTR7Op_Q

Wybierz temat filmu:  Atrakcje turystyczne Polski lub Moja Mała Ojczyzna

Wykonaj kilkuminutowy film podkładając odpowiednią muzykę.

Ze względu na obszerność zagadnienia praca przeznaczona na 2 tygodnie, jeśli pojawią się trudności proszę o telefon 601590660.

Pracę wyślij do 15 maja na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości umieszczając imię, nazwisko i klasę.

RELIGIA

Katecheza 44

Temat: Kościół przestrzenią spotkania z Chrystusem.

 1. Zapoznaj się z wyjaśnieniem słowa: Kościół – zrób ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń..
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj sukcesywnie 3 teksy biblijne:
  • (Kor 12, 12-14.27-28)
  • (Kol 1,18)
  • (Mt 16, 18).
 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:

                 1)  ćw. 2 – uzupełnij na podstawie tekstów biblijnych i KKK (niebieskie pole).

Katecheza 45

Temat: Żyć jak pierwsi Chrześcijanie.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Chrześcijanin.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Dz 2,42-47; 4, 32-35).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – na podstawie poznanego słowa napisz, co charakteryzowało postawę pierwszych chrześcijan.

W związku z 100 – ną rocznicą urodzin Jana Pawła II proszę aby wykonać pracę pisemną (zamiast sprawdzianu) pod tytułem: „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. Praca ma zawierać informacje: daty pielgrzymek, miejsca, które odwiedził przy poszczególnych pielgrzymkach i hasła pielgrzymek. Praca powinna być przynajmniej na 1 stronę formatu A4. Termin: 2 tygodnie ( do 18.V.2020 ).

Proszę też o dosłanie pracy domowej na ocenę kat. 41 ( Ci co nie nadesłali ).

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r.

Pobierz: plan – zdalne nauczanie kl 7a tydz 7

 

JĘZYK POLSKI

Temat: 1, 2 Sposoby wzbogacania słownictwa, homonimy.

Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 304 – podręcznik;

Ćw. 1, 2 str. 177 zeszyt ćwiczeń

Ćw. 3 str. 178 – zeszyt ćwiczeń

Ćw. 1, 2, 3,4, 5 str. 306- podręcznik

Ćw. 6, 7, 8, 9 str. 307- podręcznik

Temat: 3 Zmagania z losem- ,,Stary człowiek i morze”.

Napisz plan wydarzeń- przesłać do kontroli.

Napisz streszczenie lektury- przesłać do kontroli.

 

JĘZYK ANGIELSKI                                                                                                                               

Lekcja 1 – Karta pracy nr 1 – funkcje językowe – powtórzenie       VIIA – KARTA PRACY NR 1 – funkcje językowe – powtórzenie                                                        

 Lekcja 2 – Karta pracy nr 2 – e-mail          VIIA – KARTA PRACY NR 2 – e-mail                                                                                

Podręcznik         – słownictwo do nauczenia: podręcznik strona 103- Lesson 8.6 oraz Lesson 8.7

JĘZYK NIEMIECKI                                                                                                          

Kartkówka będzie przesłana we wtorek o godzinie 9.00 na grupę konwersacji klasowej.                          

Rozwiązanie przesyłamy na adres mailowy nauczyciela.                                                                         

Temat: Die Klasse 8a hat gewonnen. Wygrała klasa 8a.                                                                               

gewinnen- wygrać    gewinnen – gewonnen( forma czasu przeszłego Perfekt – Partizip II)

Die Klasse 8a hat gewonnen.

haben (forma osobowa)+ ge+…………..+en(Partizip II znajdujący się na końcu zdania)

Zapoznaj się z zasadą tworzenia form czasu przeszłego Perfekt czasowników nieregularnych z haben: podręcznik IV Czas przeszły Perfekt str. 70 podpunkt a), b), c).

Wykonaj zadanie 5/72 podręcznik. Zdania zapisz w zeszycie. Wykorzystaj Formy Partizip II ze strony 108 w podręczniku.

PLASTYKA

Temat:  Grafika komputerowa.  (podręcznik, s. 92–94).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji odpowiedz pisemnie na pytania :

 1. Napisz, do jakich celów wykorzystuje się grafikę 3D.
 2. Wymień różnice między grafiką 2D a 3D.

Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. Zrobić zdjęcie i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

HISTORIA

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
– proszę zwrócić uwagę również na infografikę ( Kultura okresu międzywojennego, podręcznik str.206, 207), ponieważ też jest źródłem informacji.
– zeszyt ćwiczeń – zad. 1, 3, 4 str.92, 93.
Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.
– przeanalizujcie mapę Europa w przededniu II wojny światowej – podręcznik str. 213.
– zeszyt ćwiczeń – zadania str.94 ,95.
– zeszyt przedmiotowy- Wyjaśnij pojęcia, dopisz datę.
a) Anschluss Austrii –
b)Układ monachijski –
c) Remilitaryzacja Nadrenii –
UWAGA – W następnym tygodniu będzie sprawdzian z działu VI (tematy 1, 2, 3, 5).

 GEOGRAFIA

Temat: Rozmieszczenie upraw na terenie Polski.

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DtSQtj4HO

 

Przeczytaj temat, wykonaj ćwiczenia podsumowujące 1-6. Masz możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Poprawne – przepisz do zeszytu.

Polecenie 10.1 – tabela – uzupełnij i przepisz do zeszytu.

 • Zeszyt ćwiczeń str. 80-81 – uzupełnij.

Temat: Chów i hodowla zwierząt w Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DEQyr4aW3

 

Przeczytaj temat, wykonaj ćwiczenia podsumowujące 1-7. Masz możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Poprawne – przepisz do zeszytu.

Polecenie 9.1 – tabela – uzupełnij i przepisz do zeszytu.

 • Zeszyt ćwiczeń str. 82-83 – uzupełnij.

Za tydzień kartkówka z trzech ostatnich tematów –  podane wyżej dwa tematy oraz Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.!

BIOLOGIA

Temat 1. Sprawdź, czy umiesz?

Obejrzyjcie filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY

W zeszytach wpiszcie temat, odpowiedzcie na pyt. 3, 6, 10, 19 i 22 ze str.222 – 226 podręcznika.

Temat 2. Sprawdzian wiadomości z dz. ,,Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ dokrewny”

Sprawdzian odbędzie się w dniu 30.04. (czwartek) poprzez platformę WsipN

CHEMIA

Temat 1: Powtórzenie wiadomości z działu” Woda i roztwory wodne”.

Obejrzyj na YouTube filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=_VfeDt1zi2E (5min.)

to co należy sobie przypomnieć musisz zapisać w zeszycie. Zatrzymuj filmik i rób notatki.

07 maja praca klasowa z działu „Woda i roztwory wodne”

Sprawdź się:

https://www.youtube.com/watch?v=LrOLpx-5gJw

https://www.youtube.com/watch?v=XyxOY3cn_s4

 

Temat 2: Tlenki metali i niemetali.

Dział: Tlenki i wodorotlenki

Obejrzyj na YouTube filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=rVxO821YBSM

Rozwiąż zadania 1 – 5 podr. Str. 201, oraz ćwicz.1 – 8 z zeszytu ćwiczeń str. 102 – 103.

 

FIZYKA

Temat: II zasada dynamiki Newtona.

Link do lekcji:

https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC

( notatkę uczniowie otrzymają na grupie klasowej + pracę domową )

Warto obejrzeć:   https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c

 

MATEMATYKA

Dział: Wielokąty

Obejrzyj pod adresem: http://www.matspot.pl/7spg/4.html  filmiki  1 – 9, klikając w dany temat.

Zrób własną notatkę!

Temat 1: Zamiana jednostek pola – punkty: 1. i 2.

Temat 2: Pole równoległoboku, trapezu, rombu, trójkąta- punkty 3, 4, 5, 6.

Temat 3: Pola wielokątów – punkty 7, 8, 9.

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3, 4, 6 – podręcznik str. 242 – 243.

 

INFORMATYKA

Temat: Multimedialna prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków i filmów, doskonalenie prezentacji, przygotowanie do pokazu prezentacji.

Proszę wykonać prezentację składającą się z 10 slajdów na jeden z podanych tematów: Święto flagi Polski, Konstytucja 3-go maja, Polska w Europie.

Prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów, animacje przejścia slajdów, animacje tekstu i obrazu.

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w tytule wiadomości wpisując klasę, imię i nazwisko.

 

RELIGIA

Katecheza 42

Temat: Maryja Matką wierzących.

 1. Przeczytaj tekst „Rozmawiamy o życiu”.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (J 19, 25-27). Zwróć uwagę, że w tym tekście Jezus oddał wszystkich ludzi pod opiekę swojej Matki.
 3. Na próbę biskupów polskich, papież Paweł VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 r. ogłosił Maryję Matką Kościoła, Matką wszystkich wierzących. Uroczystość Matki Kościoła obchodzimy w pierwszy dzień po Zesłaniu Ducha Świętego.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: wykonaj dowolne ćwiczenie.

Katecheza 43

Temat: Zesłanie Ducha Świętego – narodziny Kościoła.

 1. Przeczytaj tekst „Rozmawiamy o życiu” – jest taki na obecne problemy.
 2. Zapoznaj się ze słowami klucze: Duch Święty, Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica).
 3. Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w Dniu Pięćdziesiątnicy. Dzień ten stał się dla Kościoła dniem jego „narodzin”. Apostołowie umocnienia darami Ducha Świętego, rozeszli się na cały świat, by głosić prawdę o Chrystusie.
 4. Wykonaj zadanie:
  • Wysłuchaj na YouTube hymnu do Ducha Świętego; wykonaj po jednym dowolnym ćwiczeniu do każdej katechezy.

*Jeżeli jest zadana praca domowa na określony tydzień to należy ją przysyłać w ciągu tego tygodnia.

 

 

 


VI tydzień 20-24.04.2020 r.

Pobierz: plan – zdalne naucz. kl 7 a tydz 6

Zdalne nauczanie –  plan pracy dla uczniów klasy VII a część 6.

Język polski Temat 1 : Tajna misja Vuka Drakkainena.

Wykonać ćw.1, 2, 3 str. 176

Zapoznać się z informacjami o fantastyce ze str. 176

Praca domowa do kontroli: ćw. 10 str. 177

Temat 2 : Historia na kartach popkultury- komiks.

Wykonać ćw.1, 2, 3 str.179

Praca domowa: zadanie z ramki „ Wirtualny spacer ” – podręcznik str.179 ( przesłać do kontroli).

 Temat 3 : W poszukiwaniu odpowiednich słów. Cyprian Kamil Norwid ,,Ogólniki”.

Odpowiedzi na pytania:

1. Jaka pora została zasygnalizowana w pierwszej strofie? Zacytuj odpowiedni fragment.

2. Do jakiego etapu życia człowieka może się odnosić wskazana pora roku? Z czym ten etap życia człowieka jest związany?

3. Jakie możliwości daje poecie ten etap życia? Do czego uprawnia?

4. Jaki wpływ na postrzeganie świata może mieć upływ czasu?

Praca domowa: Odpowiedz na te same pytania ,czytając uważnie strofę drugą. ( przesłać do kontroli).

 

Temat 4 : Pejzaż słowem malowany. Cyprian Kamil Norwid ,,Moja piosnka II”.

Odpowiedz na pytanie: Co szczególnie wspominałbyś/wspominałabyś z ojczyzny, gdybyś przebywał /przebywała z dala od niej?

Zapisz, kto, do kogo i o czym mówi w wierszu ,,Moja piosnka II” ?

Wypisz z wiersza:

Elementy krajobrazu:

Gesty:

Zachowanie ludzi:

Praca domowa: Za czym tęskni osoba mówiąca w wierszu.? ( przesłać do kontroli ).

Temat 5: Słownictwo ogólnonarodowe

Wykonać ćw. 1 str. 300; ćw. 2, 3 ,4, 5, 6 str.301 (podręcznik).

 

Język angielski

Temat: To be going to. Zamiary na przyszłość.

Obejrzyj filmik dotyczący gramatyki:                                       https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

Zapisz w zeszycie wyrażenie  to be going to – mieć zamiar                                Zapisz dwa przykłady z filmiku do zeszytu.  

Wykonaj ćwiczenia z załącznika i prześlij na FB – MESSENGER  do piątku 24.04 , godz.14.00. VIIa – karta pracy – angielski

Podręcznik:  słownictwo do nauczenia: podręcznik strona 103- Lesson 8.4 oraz Lesson 8.5

Język niemiecki Zapoznać się z odmianą czasownika modalnego müssen w podręczniku III/ 70.

Notatka do zeszytu :

müssen – musieć

ich muss                wir müssen

du musst                ihr müsst

er/sie/es muss        sie/ Sie müssen

 

– Gehen wir heute joggen?

-Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss für Mathe lernen.

Wykonać zadanie 4/72 podręcznik. Zdania wpisujemy do zeszytu.

Wykonać ćw. 9/34, 11/35, 12/35 w zeszycie ćwiczeń.

Wszystkie zadania zostaną przesłane przez platformę. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do platformy przesyłają rozwiązane zadania na adres nauczyciela.

Thema: Ich will… .

Wykonać zadanie 6/63 w podręczniku – przyporządkować wyrażenia 1-8 określeniom celu A-F. Wybrane trzy przykłady zapisać w zeszycie.

Wykonać zadanie 3/72 w podręczniku. Zdania wpisujemy do zeszytu.

Wykonać ćw. 13/35 w zeszycie ćwiczeń.

Wszystkie zadania zostaną przesłane przez platformę. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do platformy przesyłają rozwiązane zadania na adres nauczyciela.

Muzyka Obejrzyj teleturniej muzyczny : Jaka to melodia? – od poniedziałku do piątku :

20 – 24. 04. 2020 r. godz. 17. 30 na antenie TVP 1

Zrób notatkę i prześlij zadanie na adres nauczyciela – podaj:

1. Termin oglądanego teleturnieju:

2. Imię i nazwisko prowadzącego:

3. Imiona i nazwiska uczestników:

4. Na jaki cel przeznaczona jest wygrana :

Plastyka Temat:  Komputer jako narzędzie artystyczne.  (podręcznik, s. 89–91).

Praca plastyczna – wykonaj grafikę komputerową (praca w dowolnym programie graficznym) na temat  „Świat bez komputera” albo „Porównanie dwóch światów –  z komputerem i bez niego”.

Wykonane prace proszę przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Historia Temat 1: Narodziny faszyzmu.

Zapoznać się z tematem.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3,4.

Zeszyt przedmiotowy: wyjaśnić pojęcie „faszyzm”.

 

Temat 2: ZSRS – imperium komunistyczne.

Zapoznać się z tematem.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3.

Zeszyt przedmiotowy: Do postaci dopasować informacje.

a) Józef Stalin ………………………….

b) Włodzimierz Lenin ………………………….

kolektywizacja, komunizm wojenny, NEP, gospodarka planowana, sprawowanie władzy 1917r. -1924r., sprawowanie władzy 1924r. – 1953r.

Geografia  Temat: Ludność i urbanizacja w Polsce – test sprawdzający.

kl7 test

Rozwiązany test należy przesłać na adres mailowy agaalipska@wp.pl do poniedziałku 27 kwietnia 2020r.

Biologia  Temat 1. Działanie hormonów.

Proszę, obejrzyjcie:

film https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how_do_your_hormones_work/transcript?language=pl#t-300668, który jest wprowadzeniem do lekcji. Podczas pracy z podręcznikiem (str.213-216), zwróćcie uwagę na nadrzędną rolę przysadki mózgowej, antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu, przyczyny i objawy cukrzycy, choroby wywołane niewłaściwym działaniem gruczołów dokrewnych.

Wykonajcie notatkę na temat: Wpływ środków dopingujących na organizm człowieka.

Z zeszytu ćwiczeń rozwiążcie 3,4 5 i 6 zadanie.

Temat 2. Utrwalenie wiadomości: Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ dokrewny.

Proszę, powtórzcie sobie wiadomości z tego działu. Do utrwalenia wykorzystajcie treści zawarte na str.217-221 podręcznika. W zeszycie udzielcie odpowiedzi (pamiętacie,że wpisujemy całą odpowiedź a nie tylko oznaczenia literowe) na pytania: 2, 5, 7, 18, 19 ze str. 222-226 podręcznika.

Jeśli będziecie mieli problemy, proszę pytajcie przez platformę WSiPnet (piszcie 

w komentarzach).

Chemia Na stronie internetowej naszej szkoły przejdź do zakładki dotyczącej zdalnego nauczania

Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 30.03.-3.04.2020r. Kliknij w poniedziałek- chemia

Temat: Stężenie procentowe roztworu ( 2 godz)

Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu, jakim zmianom ono podlega i jaka jest zależność między stężeniem procentowym a rozpuszczalnością substancji.

·     Lekcja z e-podręcznika 2

·     Lekcja z e-podręcznika 3

·     Materiał dodatkowy 1

·     Materiał dodatkowy 2

·     Materiał dodatkowy 3

·     Materiał dodatkowy 4

·     Materiał dodatkowy 5

Czytaj uważnie wszystkie treści i rozwiązuj zadania. Zrób własną notatkę w zeszycie przedmiotowym!

Fizyka 1. Prawo Archimedesa.

-zapoznaj się z treściami z linku punkt 2 i 3

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg

-notatkę uczniowie otrzymają na klasowej grupie,

-warto obejrzeć filmiki „Fizyka od podstaw”, które przedstawiają zagadnienia  do bieżącej lekcji oraz do następnej lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9gT7q0218

 

2. Warunki pływania ciał.

      -zapoznaj się  z treściami z linku punkt 4, 5  + ciekawostki

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg

-notatka+praca domowa będzie uczniom przekazana na grupie konwersacji klasowej.

Matematyka I.  Dział: WIELOKĄTY

Temat 1: Kąty w trapezach, równoległobokach,trójkątach i czworokątach.

Obejrzyj na YouTobe filmiki :

1.                 Kąty w trapezach i równoległobokach #4 ( kąty w trójkątach i czworokątach)

https://www.youtube.com/watch?v=_MBeHGFpHMI (12 min.)  Rozwiąż:

Zad.4 podręcznik str.232

2.                 Miary kątów w równoległobokach

https://www.youtube.com/watch?v=DhYhMaJsKTY ( 7 min.) Rozwiąż:

Zad. 5, 6 , 8  podręcznik  str. 232 i 233

Temat 2. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego.

Obejrzyj na YouTobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=T1JNutBGF88  ( 5 min) Rozwiąż:

 Zad.10,11, 14 i 15  z podręcznika str.233-234

Temat 3. Praca klasowa na platformie WSiPnet z działu „Równania”.

UWAGA! Praca klasowa będzie wysłana 22 kwietnia o godz.10.00, czas jej odesłania godz.11.00 tego samego dnia! Jeszcze raz proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na platformie. Innej możliwości zaliczenia sprawdzianu nie ma!

Temat 4. Kąty w wielokątach- rozwiązywanie zadań

Polecam  ćwiczenia: https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=1055&s=

Wystarczy kliknąć w okienko np.

1. „Czworokąty i ich własności”.

2. Rozpoznaj figury geometryczne.

3. Własności czworokątów.

4. Własności figur –  i rozpocząć quizy.

Rozwiąż ćwiczenia 1-7 z zeszytu ćwiczeń strona 67-68.

Informatyka 1. Wykonaj zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując wzór zamieszczony w pliku Ćwiczenie-wzór.pdf.

Instrukcje:

Zadanie 1: korzystaj w menu: czcionka i akapit.

Zadanie 2: wstaw dowolny rysunek i tabelę.

Zdanie 3: Wykorzystując obiekty WordArt wpisz tekst.

Zdanie 4: wstaw 10 symboli w tym 5 takich jak widzisz we wzorze.

Zdanie 5 jest nieobowiązkowe, możesz je zrobić lub nie.

Zdanie 6: Wstaw pole tekstowe i tabelę wg wzoru.

2. Wykonana pracę wyślij na adres:  pgonerka@gmail.com                                           

Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.

3. Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.

Religia Katecheza 40

Temat: Jezus Chrystus – Odkupiciel Człowieka.

1.                 Zapoznaj się ze słowami klucze: Odkupienie.

2.                 SŁOWO BOŻE: przeczytaj teksty biblijne (J 3,16) i (Mt 18, 12-14).

3.                 Zwróć uwagę na zdjęcia w podręczniku:

·                str. 90 kaplica w Seminarium Duchownym w Radomiu – Mszę Św. Odprawiają kapłani łącznie z biskupem;

·                str. 90: Jerozolima – Bazylika Grobu Pańskiego (miejsce ukrzyżowania Pana Jezusa);

·                str. 91 Jerozolima – Bazylika Grobu Pańskiego (wejście do Grobu Pańskiego).

1.                 Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:

ćw. 1 – uzupełnij tekst biblijny z podręcznika.

Katecheza 41

Temat: Znaczenie wiary w moim życiu

1.                 Zapoznaj się ze słowami klucze: Wierzyć.

2.                 SŁOWO BOŻE: przeczytaj teksty biblijne (Rz 10,10) i (Ef 6, 16)

3.                 Zwróć uwagę, ze wiara umożliwia kontakt z Bogiem i stanowi fundament życia nadprzyrodzonego. Wzrost w wierze osiągamy czytając Pismo św., modląc się

 i korzystając z sakramentów świętych.

4.                 Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:

ćw. 2 – napisz dlaczego Chrześcijanin powinien dziękować Bogu za wszystko czego doświadcza w życiu; proszę o przesłanie pracy w formie MMS (praca na ocenę).

 

 


V tydzień 15-17.04.2020 r.

Pobierz: Klasa VII A – zagadnienia do realizacji 15-17.04.2020 r.

Zdalne nauczanie –  plan pracy dla uczniów klasy VII a część 5.
Język polski Temat 1: Skracanie i rozbudowywanie tekstu

Zeszyt ćwiczeń. str.198-214

Temat 2:Formy wypowiedzi – dedykacja

Zeszyt ćwiczeń str.256-257

Zeszyt ćwiczeń str.235-236

Język angielski 1. Słówka do nauczenia – str. 103 Lesson 8.1 oraz Lesson 8.2

2. Na podstawie w/w słownictwa wykonać ćwiczenia 5,6,7 str. 89zeszyt ćwiczeń – wykonane ćwiczenia – zrobić zdjęcia – odesłać do nauczyciela.

3. Wykonaj test do czwartek g. 13.00 klikając na link:   https://forms.gle/mDQALkjsaLbTvwuS9

Język niemiecki Temat: Was brauchst du zum…?  Czego potrzebujesz do…..?

Notatka I

die Sportartikel – sprzęt sportowy

der Ball – piłka

der Eishockeyschläger – kij hokejowy

der Tennisschläger – rakieta tenisowa

der Badeanzug – strój kąpielowy

der Schutzhelm – kask

 

die Taucherbrille – okulary do nurkowania

die Badehose – kąpielówki

 

dasSnowboard –  deska snowbordowa

das Surfbrett – deska surfingowa

das Fahrrad – rower

 

die Skier – narty

die Inlineskates- (łyżwo)rolki

die Schlittschuhe – łyżwy

 

tauchen – nurkować                                       Tennis spielen – grać w tenisa

das Tauchen – nurkowanie                             das Tennisspielen – granie w tenisa

 

Przeczytaj w podręczniku II Wyrażenie zum+ rzeczownik utworzony od czasownika str. 70

Wykonaj zadanie 4a/62 w podręczniku, rozwiązanie wpisz do zeszytu np. tauchen – die Taucherbrille

 

Notatka II

Was brauchst du zum Eishockeyspielen.

Zum Eishockeyspielen brauche ich einen Eishockeyschläger.

 

Was brauchst du zum Schwimmen?

Zum Schwimmen brauche ich eine Badehose.

 

Was brauchst du zum Surfen?

Zum Sufren brauche ich ein Surfbrett.

 

Was brauchst du zum Inlineskaten?

Zum Inlineskaten brauche ich Inlineskates.

 

Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do wykonania zostaną przesłane w piątek na platformę.

Uczniowie, którzy jeszcze nie dołączyli do platformy proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń 1/33, 2/33, 5/33,6/34 

Muzyka Tematyka : Wielkanoc w muzyce barokowej.

Wysłuchaj: George Friedrich Haendel „Oratorium Mesjasz” – link poniżej:

https://youtu.be/JH3T6YwwU9s

Niech muzyka towarzyszy ci przez cały tydzień, możesz wysłuchać ją w częściach.

Po wysłuchaniu utworu zapisz temat, tytuł dzieła i odpowiedz na pytanie : Jak brzmi tytuł najbardziej znanej części wysłuchanego powyżej oratorium.

Odpowiedź zapisz w zeszycie  ( nie przysyłaj do nauczyciela ).

Plastyka Temat: Rodzaje filmu, film animowany.

Praca plastyczna – Narysuj kadr z wybranego przez siebie filmu animowanego ( może być to kadr z bajki)

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 

Historia Proszę pobrać kartkówkę (dotyczy I wojny światowej) i odesłać na e-mail nauczyciela do dnia 16.04.2020r.

Kart kl. 7 historia

Temat do opracowania: Świat po I wojnie światowej.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2 a b.

Zeszyt przedmiotowy: Wymień państwa, które powstały po I wojnie światowej.

UWAGA: Test tylko dla uczniów, którzy nie pisali bądź chcą poprawić ocenę. Proszę go pobrać i odesłać  na e-mail nauczyciela do dnia 17.04. 2020r.

Test kl. 7 historia

Geografia  • Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 124 – 127) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

Temat:  Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

rolnictwo jako sektor gospodarki i jego rola w rozwoju społeczno- gospodarczym kraju,

– przyrodnicze warunki rolnictwa w Polsce,

– pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce,

– regiony rolnicze w Polsce,

– wpływ Unii Europejskiej na polskie rolnictwo,

•    Zeszyt ćwiczeń str. 78 – 79 uzupełnić.

•     Powtórzyć zagadnienia z rozdziału 3 – Ludność i urbanizacja w Polsce. Za tydzień test!

 

Biologia  1. Proszę rozwiążcie zadania z załącznika; całą pracę lub same odpowiedzi  prześlijcie na mój email do dnia 16 kwietnia.

Pobierz kartkówkę

2.Na wtorek powtórzcie sobie wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu dokrewnego.

 

Chemia 1.    Dział: WODA I ROZTWORY WODNE

2.    Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 30.03.-3.04.2020r. Kliknij w poniedziałek- chemia

3.    Temat: Stężenie procentowe roztworu

4.    Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu.

5.      Lekcja z e-podręcznika 1

Zrób notatkę z lekcji i rozwiąż zadania które znajdują się pod tym tematem!

Fizyka 1.                 Rozwiązywanie zadań z prawa Pascala i ciśnienia hydrostatycznego .

(uczniowie zadania otrzymają na grupie klasowej )

2.Siła wyporu .

-notatka+praca domowa będzie uczniom przekazana na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg       z tego linku treści do lekcji tylko punkt1,2.

 

Matematyka I.  Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu „Równania”

Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 16-20.03.2020r. Klikając w poszczególne dni szukaj matematyki np.

Matematyka

1.Temat: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

·     Lekcja z e-podręcznika

·     Materiał z pistacja.tv

·     Materiał dodatkowy

Przejdź do kolejnego planu lekcji 23-27.03.2020r., postępuj podobnie. Dzięki tym materiałom przeczytasz wiadomości, obejrzysz filmiki i rozwiążesz ciekawe zadania.

22 kwietnia na platformie WSiP-  SPRAWDZIAN!  Wszystkich uczniów bardzo proszę o dołączanie do klas !

Dział: Wielokąty

2.  Temat: Własności wielokątów

Obejrzyj na YouTube filmiki

1.                 Równoległobok- wprowadzenie # 1 ( wielokąty) https://www.youtube.com/watch?v=ePcYJN1804E   (7 min.)

2.                 Romb-wprowadzenie #2 (wielokąty)

 https://www.youtube.com/watch?v=LcZ2xnbMctw  (6 min.)

3.                 Trapez- wprowadzenie #3 (wielokąty)

https://www.youtube.com/watch?v=8wzW7_KOKGk  (9 min.) 

Na podstawie filmików sporządź notatkę która będzie zawierała: rysunki prezentowanych wielokątów oraz ich własności.

Zad. 1, 2, 7,podręcznik  strona 231 i 232

Religia Katecheza 63 : „Zmartwychwstały Chrystus Zbawicielem wierzących”

1.                  Zapoznaj się ze słowami : Zmartwychwstanie i Wielkanoc.

2.                  Słowo Boże – przeczytaj teksty biblijne: 1 Kor 15, 1 – 8, 1 Kor 15, 20 – 22 a

3.                  Zwróć uwagę, że zmartwychwstanie jest fundamentem naszej wiary. Nie ma ważniejszego faktu w historii ludzkiej nad zmartwychwstanie Chrystusa. Jest też gwarancją naszego zmartwychwstania.

4.                  Zadanie : wykonaj dowolne dwa wybrane zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

 

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.
Język polski Temat 1

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

Język angielski Słownictwo do nauczenia się : dział 7 str. 91 – podręcznik.

Czasowniki nieregularne wszystkie formy : str.135  – podręcznik.

Przetłumaczyć tekst ze strony 85.

Język niemiecki Temat: Was hast du gestern gemacht? – Co wczoraj zrobiłeś?

Ćwiczenie 11b str. 52 – podręcznik, rozwiązanie w zeszycie. Ćwiczenie 25 str. 31 zeszyt ćwiczeń.

Muzyka Tematyka: „Muzyka z kina, ekranu i radia”.

1. Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. „My heart will go one” oraz z filmu  „Titanic” J. Honer.

2. Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć tematy z działu: „Współczesny świat sztuki”.

Nowe wymiary malarstwa; Awangarda, bunt i prowokacja; Koncepcja, akcja, instalacja; Awangarda, bunt i prowokacja.

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna.

Historia Zapoznać się z dwoma następnymi tematami:

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona?

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu

słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia.

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia  Utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81,  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4. 
Chemia 1. Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie:

1. Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89.

2. Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie;

Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91.

Fizyka 1.  Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162.

2.  Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.  Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4. Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I.  Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)  –  www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż :

1.    Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik.

2.    Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik.

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik.

2.    Zadanie 17 str.211 podręcznik.

III. Obejrzyj  na YouTube film „ Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.    Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik.

2.    Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik.

Religia Przeczytać treść katechezy nr 38 „ Ludzie poszukują pokoju” ; wykonać ćwiczenie 1 i 2 do tej katechezy.
Doradztwo zawodowe Wyjaśnić pojęcia: praca, pracownik, zawód.

 

I tydzień 16 – 20.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI:

Przeczytać lektury :  

 1. Henryk Sienkiewicz „ Krzyżacy”.
 2. Henryk Sienkiewicz „ Latarnik”.

HISTORIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów dotyczących I wojny światowej.
 2. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej oraz którzy będą poprawiać mają powtórzyć wiadomości z działu „ Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

MUZYKA:

 1. Utrwalić teksty trzech pieśni patriotycznych w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu „ Do Hymnu” : „ Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „ Marsz, marsz Polonia”.

JĘZYK ANGIELSKI:

 1. Słownictwo do nauczenia się – podręcznik dział 7 str. 91.
 2. Czasowniki nieregularne, wszystkie formy – podręcznik str. 135.

JĘZYK NIEMIECKI:

 1. Powtórzyć słownictwo – podręcznik dział „ Zu Hause” str. 44 – 53.
 2. Wykonać ćwiczenia z podręcznika nr 8 i 9 str. 57 oraz z zeszytu ćwiczeń nr 28 str. 31.

MATEMATYKA:

 1. Utrwalić dwa działy najważniejsze do egzaminu : „Wyrażenia algebraiczne” oraz „ Równania”.
 2. Samodzielnie wykonać ćwiczenia z podręcznika znajdujące się przy każdym temacie.

CHEMIA:

 1. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń do działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”.

GEOGRAFIA:

Tematy z podręcznika – str. 84-105.

 1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.
 2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.
 3. Struktura płci i wieku.
 4. Rozmieszczenie ludności.
 5. Migracje.
 6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

FIZYKA:

 1. Siła sprężystości, ćw. 1 str 162.
 2. Siła oporu powietrza i siła tarcia ( notatka z podsumowania str. 167).
 3. Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.
 4. Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

BIOLOGIA:

 1. Utrwalić trzy ostatnie lekcje, zapoznać się z kolejnymi dwoma, trzema i w razie problemu przygotować pytania.
 2. Wszystko co nowe będzie omawiane po powrocie do szkoły.

RELIGIA:

 1. Uczniowie otrzymali materiały w ramach przygotowania się do konkursu.
 2. Trzech uczniów otrzymało zadania do poprawy ostatniego sprawdzianu.

PLASTYKA:

 • Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

Klasa VB – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień 2-5.06.2020 r.

Pobierz: Klasa V zadania do realizacji 02-05.06

JĘZYK POLSKI

 Temat: Wszystkie drogi prowadzą do…

– podręcznik do literatury -str. 246

– przeczytaj dwa razy wiersz S. Młodożeniec „ Kulawa droga”

 1. Skojarzenia i związki z wyrazem -droga:

     droga życia, Droga Mleczna, do sukcesu, znak drogowy, droga usłana różami, droga krzyżowa, droga przez mękę, chodzić własnymi drogami.

 1. Epitety- określające bohaterkę wiersza, czyli drogę:

      kulawa, zmordowana, utrapiona, dobra, zdrowa, czerstwa, gładka, ładna.

 1. Wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeje)- wio, szto-pyrk, buch, skrzeczy, kichnął, trzeszczy, chlust.
 2. Uosobienia –grzęźnie droga, stęka w mule, krzyczy utrapiona, płot i mostek wylewa łzy, kamień puls jej badał.
 3. Budowa wiersza – 22 zwrotki;

                               – 2 wersy ( linijki) w każdej zwrotce;

                               – 8 sylab w wersie.

 1. Rymy,np. Wiosna – do cna

                      roztopach – po pas

                      furmani – gałęziami.

  Są to rymy żeńskie, niedokładne.  

            Rymy dodają utworowi rytmiczności ,przykuwają uwagę odbiorcy.                

 1. Rytm- to regularne powtarzanie się podobnych fragmentów. Na rytm wpływają: powtórzenia, podobna budowa strof, jednakowa liczba sylab w wersach.

 

 1. Temat: Malować świat w barwnej postaci.

( Cz. Miłosz „ Wyprawa do lasu”- str. 249)

– Przeczytaj biografię Cz. Miłosza.

– Przeczytaj wiersz 2 razy cicho i raz głośno .

 1. „ Słońce zachodząc różowo się pali

       Na każdym drzewie jakby na świeczniku”

To porównanie uwydatnia piękno zachodu słońca.

     „ Drzewa ogromne „- „ A ludzie[…] tacy mali”

Kontrast – podkreśla potęgę przyrody.

     „ Słońce zachodząc różowo się pali”

     „ I z góry spływa kolor po kolorze”

Przenośnia – noc zamyka kwiaty, zmienia ich kolor. Z nieba spływają różne kolory, które się mieszają. Są niepowtarzalne.

 1. Osoba mówiąca w wierszu to:

   – człowiek wrażliwy na piękno; podziwia widok zachodu słońca;

   – znajduje się w lesie, gdzie odczuwa swą miłość wobec potęgi przyrody.

 1. Nastrój wiersza jest uroczysty i podniosły. Opisuje zachód słońca, który poeta porównał do uczty. Odbiorca ma poczucie, że uczestniczy w uroczystym spektaklu przyrody.

 

 • Temat: Zasady użycia znaków interpunkcyjnych.

– podręcznik- Nauka o języku i ortografii” str. 231

        Znaki interpunkcyjne

 • kropka – na końcu wypowiedzenia;
 • pytajnik – kończy wypowiedzenie pytające;
 • wykrzyknik – zamyka wypowiedzenia wyrażające silne emocje.

       Przecinek : w zdaniu pojedynczym oddziela jednakowe części zdania, jeśli nie są połączone spójnikami, np.Chłopcy spakowali materace, śpiwory, namioty.

 • w zdaniu złożonym oddziela zdania składowe niepołączone spójnikami, np. Odpalił samochód, zapiął pasy.
 • Przed spójnikami oddzielającymi zdania składowe – ale, lecz, więc np. Padał deszcz, więc nie poszedłem z psem na spacer.

 

Samodzelnie proszę wykonać ćwiczenia – 1, 2, 3, 4, 7 – ustnie; 6, 8, 9  – pisemnie w zeszycie.

 

 1. Temat: Tajemnice odkrywamy, interpunkcję powtarzamy.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia – str. 121- 125.

  Napisz w zeszycie opowiadanie na temat podróży w poszukiwaniu skarbów. Zastosuj w nim znaki interpunkcyjne. Pracę prześlij do sprawdzenia.

adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 

JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Happy Children’s Day!

Obejrzyj film. Sing, dance, BE HAPPY!!!

https://family.gonoodle.com/activities/dynamite

 

Subject: Train your brain.

Pozdręcznik str. 92.

Ćwicz.1. Wpisz brakujące litery. Z wpisanych liter utwórz wyraz.

Ćwicz. 2. Z puzzli ułóż zdanie w czasie Past Simple.

Ćwicz. 6. Zapisz odpowiedzi w zaszycie do punktów 1-6.

 Zeszyt ćwiczeń str.66, ćwicz. 1,2,3,4.

 

Subject: Past Simple.  Ćwiczenia utrwalające.

 Zeszyt ćwiczeń str.65, ćwicz.1,2. Ćwicz. 3 dla chętnych

 JĘZYK NIEMIECKI

 Pobierz kartkówkę, rozwiąż,  rozwiązanie prześlij nauczycielowi: gosiadoniecka@outlook.com

kartkowka 01.06.-05.06. Va J. niemiecki

Thema: Brauchst du den Radiergummi? Potrzebujesz gumkę do ścierania?

brauchen – potrzebować (kogo? co?)

Nominativ wer? was?/ Mianownik kto? Co? Akkusativ wen? was?/ Biernik kogo? co?
der Radiergummi den Radiergummi
die Schere die Schere
das Lineal das Lineal
die Hefte die Hefte
   

 

+ Ja, ich brauche den Radiergummi. Tak, potrzebuję          gumkę do ścierania.

Brauchst du den Radiergummi? →

-Nein, den Radiergummi brauche ich nicht. Nie, gumkę do ścierania nie potrzebuję.

 

                                                           + Ja, ich brauche die Schere.

Brauchst du die Schere? →

                                                           – Nein, die Schere brauche ich nicht.

 

                                                           + Ja, ich brauche das Lineal.

Brauchst du das Lineal? →

                                                           – Nein, das Lineal brauche ich nicht.

 

 

                                                           +Ja, ich brauche die Hefte.

Brauchst du die Hefte? →

                                                           – Nein, die Hefte brauche ich nicht.

Wykonaj ćwiczenie 5/15 w zeszycie ćwiczeń. Rozwiązanie prześlij nauczycielowi.

HISTORIA
 1. 1.Zapoznaj się z tematem : „Zjednoczenie Polski„.
 2. Przeczytaj uważnie temat z podręcznika strona 198-202.
 3. Przyjrzyj się obrazom, portretowi i mapie:” Polska Władysława Łokietka”. Zapoznaj się z informacjami tam zamieszczonymi a także spróbuj odpowiedzieć na pytania znajdujące się obok.
 4. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Zjednoczenie Polski, pod tematem zrób notatkę(podręcznik s. 200):

                 

         Koronacja Władysława Łokietka

 1. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń – strona 108-109 (ćw. 1-6).
MATEMATYKA

Temat 1,2 :  Proste równoległe  przecięte trzecią prostą.

 • Z tego filmiku dowiesz się jakie kąty nazywamy przyległymi , jak rozpoznawać  kąty przyległe 

https://pistacja.tv/film/mat00209-katy-przylegle?playlist=483

Notatka :  Pod tematem zapisz Kąty przyległe ( narysuj kąty przyległe i zapisz, ile wynosi  suma kątów przyległych – z ramki na końcu filmiku „Zapamiętaj”).

Na podstawie tych wiadomości wykonaj zadania z podręcznika :  3, 5 a /246.

 • Obejrzyj filmik – dowiesz się, jakie kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi i jak je rozpoznawać

https://pistacja.tv/film/mat00210-katy-wierzcholkowe?playlist=483

Notatka :  Kąty wierzchołkowe ( narysuj kąty wierzchołkowe i zapisz, co wiemy o miarach tych kątów  – z ramki na końcu filmiku „Zapamiętaj”).

Z zeszytu ćwiczeń zadania do wykonania : zad. 1,3,/79

 • Po obejrzeniu tego filmiku dowiesz się, jakie kąty powstają przy przecięciu prostych równoległych trzecią prostą oraz jak wyznaczyć pozostałe kąty mając tylko jeden kąt

https://pistacja.tv/film/mat00202-proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy?playlist=483

Narysuj proste równoległe przecięte trzecią prostą i zapisz jedno zdanie  –   z ramki na końcu filmiku.              Wykonaj zad. 11/247, 12a/248.

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych:   https://szaloneliczby.pl/oblicz-miary-katow-katy-przylegle/

 

Temat 3: Suma miar kątów trójkąta i  czworokąta.

Ten filmik wyjaśni Ci, ile wynosi suma kątów przy jednym ramieniu w trapezie

https://pistacja.tv/film/mat00182-katy-w-trapezach-i-rownoleglobokach?playlist=419  (8:24 min)

Notatka –  Narysuj trapez i zapisz z ramki str.252 – podręcznik                                                                  Podręcznik – zad. 23 a,  zad. 24 a,/252

Obejrzyj dalszą część  filmiku powyżej, dowiesz się jakie są własności kątów w równoległoboku.

Narysuj równoległobok i zapisz z ramki str.251-podręcznik                                                                                                  Zad. 20 a, zad. 21/252  

  Ćwiczenia interaktywne dla chętnych: 

https://szaloneliczby.pl/katy-w-rownolegloboku/,

 https://szaloneliczby.pl/katy-w-trapezie/

Zapraszam na konsultacje.

BIOLOGIA

  Temat : Korzeń i pęd roślin okrytonasiennych .

– Podręcznik, s. 139-144

– Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 25

Zadanie 1

Określ, jakie strefy można wyróżnić w budowie zewnętrznej korzenia i jaką rolę odgrywają.

Zadanie 2

Opisz korzyści, jakie może odnosić roślina dzięki wykształceniu kłączy, cierni, wąsów czepnych, liści pułapkowych .

Pytania na kartkówkę :

 1.Określ, co to jest tkanka .

 2.Wyjaśnij, dlaczego w roślinie niezbędne jest występowanie dwóch rodzajów tkanki przewodzącej .

 3.Wymień te rodzaje tkanek, które są zbudowane z martwych komórek .

 1. Wymień organy wchodzące w skład rośliny okrytonasiennej i podaj ich funkcje .

Odpowiedzi wysłać na adres bdelowska444@wp.pl do 04.06.2020r

GEOGRAFIA

 Podsumowanie działu: Krajobrazy Świata

Proponuję zapoznanie się z materiałem:

 https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-iv-quotna-ladzie—krajobrazy-swiataquot/DmcXIOCwI

Proponuję wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 91 do 93.

Przygotowujemy się do testu z tego działu. Test będzie dostępny w dniu 10 maja w godz. 12.00 do 13.15.

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

 INFORMATYKA

Temat: Zróbmy to razem – temat z poprzedniego tygodnia”.

Tworzymy klasowe opowiadanie na temat: Krajobrazy Świata i 7 cudów Świata.

Kolejność działań:

 1. Pobieramy plik. Siedem cudów świata – dokument klasy 5
 2. Zapisujemy jako swoje „imię i nazwisko – praca zbiorowa kl. 5
 3. Dodajemy swoje wpisy do pliku, zapisujemy i odsyłamy na adres: pgonerka@gmail.com

Praca na dwa tygodnie. Proszę aby wszyscy odesłali swoja pracę do 5 czerwca 2020 r.

RELIGIA

Katecheza 48

Temat: Eucharystia pokarmem dla ludzi.

 1. Cudowne rozmnożenie chleba przez Jezusa było zapowiedzią Eucharystii pokarmu na życie wieczne.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (J 6, 1-14) i (J 6, 51).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2

 

Katecheza 49

Temat: Jezus ucisza burzę na jeziorze.

 1. Poznaj słowa klucze: Miłosierdzie.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mk 4, 35-41).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1
  • ćw. 2

*przypominam, że to już ostatni tydzień na informację zwrotną o odmówieniu Litanii Loretańskiej. Braki obniżają ocenę proponowaną.

TECHNIKA

Temat: „Sprawdź, co jesz”.

Zapisz notatkę.

 1. Zdrowa żywność – to produkt spożywczy (lub jego element), którego spożywanie może zredukować ryzyko chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych. Za zdrową żywnośćnajczęściej uznajemy produkty naturalne, bez sztucznych dodatków chemicznych, o ograniczonej zawartości cukrów i tłuszczy.
 2. Konserwanty (substancje konserwujące żywność) – substancje stosowane jako dodatki do żywności w celu przedłużenia jej trwałości przez zahamowanie rozwoju drobnoustrojów.
 3. Konserwanty, barwniki, aromaty, przeciwutleniacze – to substancje chemiczne, które dodawane są do żywności wyłącznie po to, aby poprawić jej walory zewnętrzne, a nie odżywcze.
 4. Oznacza się je literą E i liczbą.
Symbole Dodatki chemiczne
E 100 – E 199 barwniki
E 200 – E 299 srodki konserwujące
E 300 – E 399 przeciwutleniacze
E 400 – E 499 stabilizatory
E 500 – E 599 inne substancje (np. wzmacniające smak i zapach)

 

Podczas robienia zakupów zwracajcie uwagę na to, co ZDROWE!

Praca własna – przeczytaj informacje znajdujące się na opakowaniu 3 wybranych przez siebie produktów spożywczych.

Zapisz skład tych produktów w zeszycie.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Trójdźwięk majorowy i minorowy.

W tej lekcji :

– nauczysz się  nazywać różnicę między dur (major )  – moll ( minor );

– określać czym jest akord, utrwalisz pojęcie harmonii.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/elementy-dziela-muzycznego—harmonia-i-kolorystyka/DE0H28mhM

Zapoznaj się z lekcją w następujący sposób:

 • przeczytaj: „O harmonii …” – utrwalisz sobie wiadomości czym jest harmonia, jakie są jej elementy – wykonaj ćw.1;
 • następnie pomiń wszystkie wiadomości oraz ćwiczenia i przejdź do treści „O harmonii…”, wysłuchaj czterech 26 sekundowych – przykładów muzycznych i wykonaj na ich podstawie ćw. 7 online ( kliknij i sprawdź czy odpowiedziałeś właściwie );
 • uwaga! – do zapisu akordów dur używamy wielkich liter np. C – dur, G – dur, D – dur, natomiast akordy molowe zapisujemy za pomocą małych liter np. a – moll, d – moll, e – moll.

Na zakończenie przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj ) :

Harmonia– sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym; dział teorii muzyki o zasadach budowy akordów i ich następstw.

Akord – współbrzmienie co najmniej trzech różnych dźwięków.

Trójdźwięk – akord zbudowany z trzech dźwięków.

Tonacja – podstawa melodyczno‑harmoniczna utworu w systemie dur‑moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej.

Dur – major, w systemie dur ‑ moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. C ‑ dur), trójdźwięku.

Moll – minor, w systemie dur ‑ moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. a ‑ moll), trójdźwięku.


11 tydzień 25-29.05.2020

Pobierz: Zadania do realizacji kl. V 25-29.05

JĘZYK POLSKI

 Temat: Odgłosy świata.

Podręcznik do literatury- str. 240

Przeczytaj biografię Jana Twardowskiego.

Przeczytaj dwukrotnie utwór „ Klasówka z religii”- raz cicho, a raz głośno i ze zrozumieniem.

 

Notatka do zeszytu.

 1. Osobą mówiącą w wierszu może być:

– osoba głucha,która odzyskała słuch i wszystko nagle się odmieniło;

– osoba, która zwraca uwagę na różne zjawiska i dostrzega, że świat jest pełen dźwięków;

– osoba, która potrafi wsłuchać się w siebie i odbierać świat;

– osoba, która czuje radość ze słyszenia świata, a te doznania są dla niej ekscytujące.

 1. Tytuł utworu:

Klasówka to sprawdzenie wiedzy i umiejętności. Osoba mówiąca wylicza dźwięki, które potrafi usłyszeć. Każdy dźwięk zapisano oddzielnie, aby pokazać ich wartość. Takie wyliczenia podkreślają radość słyszenia świata.

 1. Wyrazy bliskoznaczne

płakać – beczeć, buczeć, chlipać, kwilić, łkać, ryczeć, szlochać.

 1. Słyszenie biegu dwóch bosych stóp może oznaczać , że człowiek ma coraz bardziej wyczulony słuch. Być może zaczyna słyszeć też siebie biegającego.
 2. Wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeje)- to słowa , które swoim brzmieniem naśladują dźwięki np. słyszeć, stuk, miau, brzdęk.

 

 1. Temat: Czy cień rymuje się z wiem?

– Przeczytaj dwukrotnie i ze zrozumieniem wiersz J. Ratajczaka „ Cień na ścianie” -str. 243.

Notatka do zeszytu

 1. w wierszu zastosowano ożywienie. Cień zachowuje się jak żywa istota- chodzi, siada, rusza się, zamienia w zwierzęta i baśniowe stwory.
 2. Osoba mówiąca w wierszu tworzyła z cienia na ścianie niezwykłe obrazy pobudzające jej wyobraźnię.
 3. Rym– to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów np. cień – dzień

paluchy – duchy

drzwi – śni

Rymy mogą być:

dokładne – jeśli ostatnie głoski są identyczne , np. deska – niebieska

niedokładne –jeśli zgodność brzmienia jest przybliżona, np. twarzy – marzę.

Rymy:

męskie – rymują się wyrazy jednosylabowe,np. dzik – byk, dom – tom;

żeńskie – rymują się wyrazy wielosylabowe,np. niebieska – Sobieska.

 

 • Temat: Pisownia końcówek – ę, – em, – ą, – om.

Podręcznik- „ Nauka o języku i ortografia” str. 226.

Notatka do zeszytu

 1. Literę ą piszemy:

– w końcówkach N., l.poj.,rzeczowników i przymiotników rodz. żeńskiego,np. znaną operą;

– w rzeczownikach rodz. męskiego zakończonych  w M.na -a, np. wykonawca – wykonawcą;

– w końcówkach B., l. poj. przymiotników np.ustną, miłą, dobrą.

 1. Literę ę piszemy:

– w końcówkach M., B., W., l.poj. rzeczowników rodz. nijakiego, np. imię;

– w końcówkach B., l. poj. rzeczowników rodz. żeń. zakończonych w M, l. poj. samogłoską

 1. tancerkę, piosenkę. ( Nie dotyczy wyrazu – pani).
 2. Połączenia literowe -om piszemy:

– w C. , l. mn.rzeczowników, np. płytom, studiom.

 1. Połączenia literowe -em piszemy:

– w N., l. poj. rzeczowników męskich i nijakich, np. tekstem, nagraniem.

 1. Wykonaj ćwiczenia: ustnie – 1, 2, 5, 8.

                                        pisemnie – 3, 4, 7, 9.

 1. Zeszyt ćwiczeń str. 115

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ze str. 115 – 120.

 1. Jak ciekawie spędzać czas w dobie pandemii? – napisz pracę na ten temat, forma dowolna.

adres halinakalita.21@gmail.com lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

JĘZYK ANGIELSKI

 

Subject: Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne. Ćwiczenia.

Wykonaj kartę pracy na ocenę i prześlij na adres drelka7@op.pl (Past Simple wszystkie czasowniki):

Karta pracy: Past Simple- 11 tydzień

 

Jeśli nadal masz problemy, obejrzyj filmik, pomoże Ci zapamiętać czasowniki nieregularne:

 

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=p9r5pts5n20

                                     https://learningapps.org/display?v=pem428e2c20

 

Subject: Ćwiczenia utrwalające słownictwo z rozdziału 7.

 Podręcznik str.95. ćwicz 1,2.

Zeszyt ćwiczeń str. 69,ćwicz.1.2

Dla chętnych ćwicz.3

 

 

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Was hast du in deinem Mäppchen? Co masz w swoim piórniku?

Zapisz w zeszycie

Was hast du in deinem Mäppchen? Co masz w swoim piórniku?

Ich habe einen Spitzer, eine Schere, ein Lineal. Mam strugaczkę, nożyczki, linijkę.

Wykonaj ćwiczenie 3/14 w zeszycie ćwiczeń. Rozwiązanie prześlij nauczycielowi.

Dalsza część notatki

Wie viele Filzstifte hast du? Ile masz mazaków?

Ich habe drei Filzstifte. Mam trzy mazaki.

Wykonaj ćwiczenie 3/15 z podręcznika. Pogrupuj rzeczowniki oznaczające przybory szkole według podanych grup. Zapamiętaj jak brzmią w liczbie mnogiej te rzeczowniki.

I grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie otrzymują końcówki

II grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –e

III grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką – n

IV grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –s

V grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –er oraz przegłos

 

I II III IV V
ein Spitzer – zwei Spitzer

 

 

 

 

ein  Bleistift  -zwei Bleistifte eine Schere – zwei Scheren ein Kuli – zwei Kulis ein Buch – zwei Bücher

 

Wykonaj ćwiczenie 4/14 z zeszytu ćwiczeń.

HISTORIA
 1. Napisz sprawdzian z działu VI. Wyślij go w poniedziałek do godziny 13.00 na adres jkgrzegorczyk@wp.pl 
 2. Zapoznaj się z tematem ,,Rozbicie dzielnicowe”.

– przeczytaj temat z podręcznika str. 192 – 197,

– przyjrzyj się dokładnie infografice zamieszczonej na stronie 194 – 195,

– zapisz w zeszycie powyższy temat,

– pod tematem zapisz: skutki rozbicia dzielnicowego (wymień),

– uzupełnij zeszyt ćwiczeń (str. 106 – 107, ćwiczenia 1 – 5).

Pobierz: Sprawdzian historia kl. V – załącznik 25-29.05

 MATEMATYKA

Informacje do lekcji otrzymasz na e-maila w poniedziałek.

Kartkówka będzie wysłana na e-maila we wtorek ok. godz. 10.

Proszę wysłać na e-maila najmrockak@gmail.com zadania z poprzedniego tygodnia z tematu: Zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Temat 1, 2: Kolejność wykonywania działań – ćwiczenia.

Z poprzedniej lekcji, przypomnij sobie kolejność działań oglądając filmik i stosuj ją w obliczaniu wartości wyrażeń z zastosowaniem ułamków dziesiętnych.

Zeszyt ćw. zad.3, 4/70.       

Podręcznik –  zad. 3 c, d, zad. 4 c, d, zad. 5 c, d, /230.

 

Temat 3,4: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Wyrażeniem arytmetycznym nazywamy pojedynczą liczbę lub kilka liczb połączonych znakami działań.

W wyrażeniach arytmetycznych mogą też występować kwadraty i sześciany liczb oraz nawiasy.

Z wyrażeniami arytmetycznymi spotkałeś się już w klasie czwartej. Rozwiązania zadań tekstowych  można zapisywać za pomocą jednego wyrażenia.

Wykonaj zadania – zeszyt ćw. zad. 5/71, zad. 7/72, zad.9/ 74, zad. 6 /71 ( dla chętnych). Podręcznik: zad. 13, 15 d/232, 17a/232.

BIOLOGIA

Temat: „Cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych”.

 1. Podręcznik strona 133-138.

2 .Zeszyt ćwiczeń -zadania do lekcji 24.

                         Zadanie 1

Podaj, na czym polega różnica między rośliną zieloną a rośliną zdrewniałą

                        Zadanie 2

Wykaż, że życie człowieka jest uzależnione od roślin okrytonasiennych.

Zadanie 1 i 2 wyślij na adres: bdelowska444@wp.pl

Proszę przygotować się do kartkówki o tkankach roślinnych.

GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy wysokogórski Himalajów.

Obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobrazy wysokogórski Himalajów

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 87 – 88.

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz wysokogórski Himalajów – notatka

Zakończyliśmy realizację tematów przewidzianych na ten rok szkolny dla klasy 5.

Przygotowujemy się do sprawdzianu z ostatniego działu. Test będzie on-line w kolejnym tygodniu.

INFORMATYKA

Temat: Zróbmy to razem

Poprawa testu z poprzedniego tygodnia wtorek 26.05.2020 godz. 11.00 do 12.05.  Poprawa testu

Tworzymy klasowe opowiadanie na temat: Krajobrazy Świata i 7 cudów Świata.

Kolejność działań.

 1. Pobieramy plik. Siedem cudów świata – dokument klasy 5
 2. Zapisujemy jako swoje „imię i nazwisko – praca zbiorowa kl. 5
 3. Dodajemy swoje wpisy do pliku, zapisujemy i odsyłamy na adres: pgonerka@gmail.com

Praca na dwa tygodnie. Proszę aby wszyscy odesłali swoja pracę do 5 czerwca 2020 r.

 RELIGIA

Katecheza 45

Temat: Pan Jezus uczy o rozwoju Królestwa Bożego – przypowieść o ziarnku gorczycy.

 1. Poznaj słowa klucze: Gorczyca.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (Mt 13, 31-32).
 3. Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa Bożego. W każdym z nas jest wewnętrzna Boża siła podobna do ziarna (np. gorczycy), która pomaga nam wzrastać w wierze.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – dokończ zdania.

 

Katecheza 46

Temat: Idea Królestwa Bożego i jego prawo – przypowieść o chwaście i sieci.

 1. Przeczytaj i zapoznaj się ze słowami klucze: Sąd ostateczny. Jest to sąd Boga nad ludźmi, gdy P. Jezus jeszcze raz przyjdzie na ziemię.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 13, 24-30) – przypowieść o chwaście; Jak w każdej przypowieści trzeba odczytać sens przez porównanie, które dokonasz na podstawie poznanego tekstu w ćw. 1 – ułóż pary z podanych wyrazów.

Drugi tekst (Mt 13, 47-50) – przypowieść o sieci

Odkryjesz sens tej przypowieści przez ułożenie pary z podanych wyrazów w ćw. 3.

 1. W przypowieściach o chwaście i sieci Jezus uczy, że każdy jest zapraszany do Królestwa Bożego. Na sądzie ostatecznym ludzie zostaną oddzieleni od złych i otrzymają nagrodę życia wiecznego.

*przypominam, że to już ostatni tydzień maja i ostatni tydzień do odmówienia Litanii Loretańskiej do NMP; część osób potwierdziła to zadanie; ocena z tego zadnia jest bardzo ważna bo katecheza to bliska łączność z Bogiem i Maryją.

PLASTYKA

Temat: Widok z drona”.

 (podręcznik str.92-97)

Zapisz treść tematu i notatkę.

STYL ROMAŃSKI – XI-XII w. STYL GOTYCKI – XII-XV w.
1) Masywne ale bardzo niskie budowle, często dość długie,

 

2) Małe okna bez szyb (zaokrąglone)

 

3) Ciosany kamień był budulcem,

 

 

 

4) Sklepienia kolebkowe i krzyżowe,

 

5)  Skromne wnętrza,

 

6) W tym stylu budowano głównie:

– budynki mieszkalne,

– ratusze,

– kościoły ( które stanowiły zdecydowaną większość budowli stylu romańskiego ),

 

7) Funkcja stylu romańskiego to funkcja obronna.

1) Strzeliste, wysokie budowle,

 

 2) Wielkie okna oraz szyby z pięknymi witrażami (ostro zakończone),

 

3) Czerwona cegła była używana jako budulec (mogła być też innego koloru np. białego )

 

4) Sklepienia krzyżowo – żebrowe,

 

5) Bogato zdobione wnętrza

 

6) W tym stylu budowano głównie:

– zamki,

– kościoły,

– ratusze.

 

 

7) Funkcja stylu gotyckiego to  ” Bliżej Boga „, oznaczało to, że im kościół był wyższy tym ludzie byli bliżej Boga.

 

Obejrzyj filmy edukacyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=TehdTAU6Ggc&feature=emb_rel_end –  sztuka średniowiecza – styl romański i gotycki

https://www.youtube.com/watch?v=GEHHW6JoRM4 – największy zamek średniowieczny w Europie – Malbork

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Zdrowie na talerzu”.

Zapisz notatkę.

 1. Pod pojęciem „składniki odżywcze” rozumie się wszystkie te substancje zawarte w pożywieniu, które muszą być dostarczone organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Zalicza się do nich białka (składniki budulcowe), węglowodany, tłuszcze ( składniki energetyczne), witaminy, a także składniki mineralne (w tym mikro- i makroelementy) – składniki regulujące.
 2. Zapotrzebowanie energetyczne, czyli liczba kalorii, jaką należy zapewnić organizmowi w ciągu doby, zależy od wieku, płci, masy ciała oraz aktywności fizycznej danej osoby.

Zadanie  – na podstawie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

zapiszcie w punkcie 3 zasady zdrowego odżywiania. (to zadanie prześlijcie do oceny) bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Odmienny świat.

W tej lekcji :

– poznasz terminy : forma, wariacje, temat;

– dostrzeżesz podobieństwa i różnice w utworze i działach plastycznych.

Wejdź w link: https://epodreczniki.pl/a/formy-muzyczne—budowa-utworu-muzycznego/D5Re0utKo

Zapoznaj się z lekcją w następujący sposób:

 • przeczytaj: „Formy muzyczne – tło historyczne” – wykonaj ćw. 1 i 5, sprawdź odpowiedzi;
 • przeczytaj: „Wybrane formy muzyczne” – zwróć uwagę na temat i wariacje;
 • obejrzyj schemat graficzny – zdjęcie drzew w różnych porach roku jako wariacje 1, 2, 3, 4;
 • posłuchaj utworu Wolfgang Amadeusz Mozart, „Ah vous dirai-je, Maman”, KV 265, temat i wariacje: 1, 2, 5, 6, 8 – zwróć uwagę na różne warianty tematu, które pojawiają się w trakcie utworu.

Na zakończenie przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj ):

Wariacje – cykliczna forma muzyczna, polegająca na przedstawieniu tematu i następnie określonej liczby jego odmian.

Forma – zespół środków artystycznych użytych przez artystę; też: wyraz zewnętrzny dzieła sztuki.

 


X tydzień 18-22.05.2020

Pobierz: Klasa VB 18-22.05

 JĘZYK POLSKI

Literatura- rozdział 4 ” Bawiąc się słowami”

Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu.

  – Przeczytaj wiersze Jana Sztaudyngera i zastanów się nad ich sensem- str. 230

Do zeszytu:

 1. Pegaz- wg mitologii greckiej był to skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy. Ujarzmił go Bellerofont za pomocą złotego wędzidła otrzymanego od Ateny. Od uderzenia kopyta tego konia powstało źródło Hippokrene- symbol natchnienia poetyckiego.
 2. Mitologiczne muzy to- każda z dziewięciu córek Zeusa

                                        – opiekunka sztuki lub nauki;

  współcześnie muza to – twórczość artystyczna,

                                           – muzyka w języku młodzieżowym,

                                          – osoba dająca natchnienie.

   Parnas- dosłownie- masyw górski w Grecji, siedziba Apollina i muz,

                – w przenośni – elita literacka ( zwłaszcza w odniesieniu do poetów).

   Znaleźć się na Parnasie to znaczy osiągnąć sukces np. literacki.

 1. Wiersze J. Sztaudyngera charakteryzuje :

   – zwięzła treść,

   – ujęcie tematu w sposób żartobliwy,

   – w humorystyczny sposób powiedział o sprawach poważnych.

 1. Poezjowanie to zwrócenie uwagi na piękno, nieustanny zachwyt nad tym, co nas otacza; ukazanie w skondensowanej formie istoty rzeczy.
 2. Określenia , które do opisu kwiatu wybrałby:

   anatom – zawiera olejki eteryczne, liście nieparzystopierzaste, łodyga okryta kolcami, płatki zwinięte w pąki;

   poeta – czerwień do wnętrza rozdarta, listki świtem się mieniły, uskrzydlający zapach, róża w błyszczącej sukience.

 1. Napisz , co to jest : apostrofa , puenta.
 2. Wykonaj do zeszytu ćwiczenie7. i 8 ze str. 232.

 

 1. Temat: Czasem Utopce bywają w kropce.

– Przeczytaj fragment powieści ” Saga rodu Klaptunów”- str. 233

 1. Utopce– mieszkańcy Chlipawki; dziwożony, rusałki.

        Być może są to:

  żaby przemienione w ludzi – między palcami mają błony, które świadczą o ich pochodzeniu; zachowują się jak ludzie- odczuwają różne emocje- cierpią, kochają, złoszczą się, cieszą się, wzruszają, publikują gazety, tworzą poematy, obchodzą jubileusze, uczęszczają do klubów.

 1. Główny bohater fragmentu to Maciej Toplica- żonaty, dziennikarz, początkowo traktowany pobłażliwie, potem doceniony i szanowany jako znakomity poeta.
 2. Powieści o charakterze baśniowo- fantastycznym:

   ” Akademia Pana Kleksa”

  ” Pinokio”

  ” Opowieści z Narnii”

  ” Charlie i fabryka czekolady”

 1. Improwizacja– tworzenie dzieła, np. literackiego, muzycznego, na oczach odbiorców; wykonywanie utworów bez wcześniejszego przygotowania.

       Maciej Toplica improwizował podczas występu przed zgromadzeniem.

 1. Patryk – po rozmowie z Maćkiem i po doświadczeniach z pokazem fajerwerk uznał, że poezja polega na kłamstwie i oszustwie, a wszelkie wiersze i poematy to tylko udawanie. Stwierdził, że ” cała poezja to jeden wielki prima aprilis”
 2. Wzorując się na dedykacji w ćwiczeniu 10 ze str. 239, zredaguj własną dedykację , którą chcesz podarować w formie laurki swojej mamie z okazji Dnia Matki.

III. Temat: Oznaczenie spółgłosek miękkich.

– Podręcznik – ” Nauka o języku i ortografia” str. 219

   Do zeszytu:

Miękkość spółgłosek w zapisanych wyrazach oznaczamy:

– literą i – gdy spółgłoska miękka znajduje się przed samogłoską, np. ciemno, ziewanie;

– znakiem diakrytycznym( kreską lub literą) , gdy spółgłoska miękka znajduje się przed przed inną spółgłoską, np. ćma , świt.

  spółgłoska miękka znajduje się na końcu wyrazu, np. cień, senność.

Większość bezokoliczników ( bezosobowa forma czasownika) zakończona jest spółgłoską -ć , np. myć, prać, szyć, malować.

Wykonaj – ustnie – ćwiczenia 1,2,3,8 str. 219- 221

                – pisemnie w zeszycie – 4,5,6,7 str. 220- 221.

 1. Temat: W głośnej scenie ciche cienie.

   W zeszycie ćwiczeń str. 105 wykonaj wszystkie ćwiczenia do tematu ” Oznaczanie spółgłosek miękkich” ( 10 ćwiczeń)

 Wykonaj laurkę dla mamy z okazji Dnia Matki i wpisz dedykację. Zdjęcie laurki z dedykacją prześlij do sprawdzenia nauczycielowi.

 adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

JĘZYK ANGIELSKI

Subject: She won the race. Czasowniki nieregularne.

Przepisz notatkę:

W czasie Past Simple są czasowniki, do których nie da się dopisać końcówki -ed, są to tzw. czasowniki nieregularne(irregular verbs). Mają inną formę, np. win- wygrywać, a w czasie przeszłym won ( tzw. II forma). Ta forma czasowników będzie Ci potrzebna do tworzenia TYLKO zdań twierdzących w czasie Past Simple.

 She won the race. Ona wygrała wyścig.

He made a model plane. On zrobił model samolotu  (make-made).

LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH DO NAUCZENIA( termin do 29.05.2020 )

znajduje się w podręczniku str.96. Przepisz te czasowniki do zeszytu według wzoru:

be-was/were- być.

Zeszyt ćwiczeń str. 67. ,ćwicz1,2.

Obejrzyj filmik, pomoże Ci zapamiętać czasowniki nieregularne: https://www.youtube.com/watch?v=gxwcWlrOWGU 

Subject:  We didn’t go to school. Czasowniki nieregularne. Zdania przeczące i pytające.

Przepisz notatkę do zeszytu:

W zdaniach przeczących i pytających w czasie Past Simple używamy podstawowej formy czasowników nieregularnych( czyli win, go, have itd.), tak jak przy czasownikach regularnych.

We went to school. Poszliśmy do szkoły.

We didn’t go to school. Nie poszliśmy do szkoły.

Did we go to school? Czy poszliśmy do szkoły?

Podręcznik str.91,ćwicz 5. Popatrz na obrazki, napisz pytania i krótkie odpowiedzi w zeszycie.

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj quiz i sprawdź się w jakim stopniu opanowałeś/łaś zasady czasu Past Simple. Quiz wykonaj do piątku , do godz. 14.00. Good luck!!!

https://quizizz.com/join?gc=1393255

 Dla chętnych: Gra MEMORY: czasowniki w Past Simple.

KARTA PRACY – gra MEMORY 

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Meine Schulsachen. Moje przybory szkolne.

der Bleistift – ołówek

der Kugelschreiber/ Kuli – długopis

der Spitzer – temperówka

der Radiergummi – gumka do ścierania

der Textmarker- zakreślacz

der Filzstift – mazak

der Füller – pióro

der Korrekturstift – korektor

der Klebstoff – klej

der Taschenrechner – kalkulator

der Zeichenwinkel – ekierka

der Zirkel – cyrkiel

 

die Schultasche – plecak

die Schere – nożyczki

die Mappe – teczka

die Landkarte – mapa

die Tintenpatrone – nabój do pióra

 

das Buch- książka

das Heft – zeszyt

das Lineal – linijka

das Mäppchen – piórnik

Poćwicz wymowę nowych słów, płyta CD podręcznik, ścieżka nr 9. Zapamiętaj nowe słowa.

Wykonaj ćwiczenie 1/13, 2/14 w zeszycie ćwiczeń.

Dla chętnych: https://learningapps.org/9005878

HISTORIA
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem temat dodatkowy:  „Kto spisywał dzieje Polski”
 1. Zapisz w zeszycie przedmiotowym  powyższy temat. Pod tematem napisz krótkie notki biograficzne dwóch postaci historycznych :

Gall Anonim-

Wincenty Kadłubek-

3.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: s.102-103 (ćw. 1-5).

4.Spróbuj podsumować rozdział VI z podręcznika ze strony 190.

5.Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat:

„Powtórzenie materiału z rozdziału VI”

Pod tematem rozwiąż dwa wybrane przez Ciebie zadania i wyślij na adres: jkgrzegorczyk@wp.pl

 1. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: s. 104- 105 (ćw.1-5).
 2. Przygotuj się do sprawdzianu, który, będzie w następnym tygodniu. Utrwalając materiał zwróć uwagę na daty, nowe pojęcia, postacie historyczne, miejsca wydarzeń historycznych, które pojawiły się w tym rozdziale. Przyjrzyj się uważnie portretom, mapkom i obrazom znajdującym się w podręczniku.
 MATEMATYKA

Temat:  Potęgowanie liczb dziesiętnych.

Z tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób wykonujemy potęgowanie liczb dziesiętnych.

https://pistacja.tv/film/mat00196-kwadrat-i-szescian-liczb-dziesietnych?playlist=299

Zeszyt ćw. –  zad. 16,17 /54

Podręcznik – zad. 19/219

Temat: Zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Obejrzyj filmy, przypomnisz sobie mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych, a następnie zastosuj  te działania do rozwiązywania zadań tekstowych.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-20042020,47494932

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-23222020,47494981

Podręcznik – zad. 23, 25 a, b, 27/219

Zad. 25,26,28/227

Temat: Reguły kolejności wykonywania działań.

Przykład z tego filmu przypomni Ci, w jakiej kolejności wykonujemy działania na liczbach naturalnych ( ta sama kolejność obowiązuje w przypadku działań na liczbach dziesiętnych). Kolejność działań zapisz w zeszycie i stosuj w rozwiązywaniu  przykładów.

https://www.youtube.com/watch?v=t7bJfgz67K8

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=LPXhHnAQVjc

Przeanalizuj przykłady w ramkach, a następnie wykonaj zadania.

Podręcznik – zad. 1 b, c,  zad. 2 b, c, zad. 3a, zad. 4a, zad. 5a, zad. 6a/ 230,231

Kartkówka z działań na ułamkach dziesiętnych w przyszłym tygodniu.

BIOLOGIA

 Temat: „Rośliny  nagonasienne”.

1.Podręcznik strona 127-130

 1. Zeszyt ćwiczeń- zadania do lekcji 23      

                    Zadanie nr 1

Określ na jakiej podstawie podzielono rośliny na nagonasienne i okrytonasienne?

                     Zadanie nr 2

Na podstawie podręcznika  wskaż cechy, dzięki którym można rozróżnić gatunki roślin iglastych występujących w Polsce.

Zadanie 1 i 2 wyślij na adres: bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy tajgi i tundry.

Obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=LxoMaCigAO4

Polecam zobaczyć zdjęcia: https://epodreczniki.pl/a/tundra/D17V71ciB

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobrazy tajgi i tundry.

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 83 – 85.

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz tajgi i tundry

 INFORMATYKA

Proszę rozwiązać test: https://tiny.pl/77hf4 

Test będzie dostępny w piątek 22.05.2020 r. w godz. 9.30 – 10.30

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

 RELIGIA

Katecheza 43

Temat: Sakramenty umocnieniem w wypełnianiu nauki Chrystusa.

 1. Uważnie obejrzyj ilustracje przedstawiające poszczególne sakramenty. Pan Jezus ustanowił je, by pomogły nam osiągnąć niebo.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie poniższe trzy teksty biblijne:
 • (Mt 28, 19-20) – ustanowienie sakramentu chrztu
 • (Mt 26, 26-28) – ustanowienie sakramentu Eucharystii
 • (J 20, 22-23) – ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania
 1. Pan Jezus przez sakramenty uświęca nas. Szczególnie na co dzień są ważne: Eucharystia i przystąpienie do sakramentu pokuty.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – wpisz nazwy sakramentów,
  • ćw. 2 – uzupełnij teksty biblijne (są w podręczniku).
 3. Przypominam o przeżyciu 1 nabożeństwa majowego odmawiając Litanię Loretańską. Pomocą może być kanał Dominikanów z Łodzi, mają majówkę codziennie na YouTube o 19:30. Podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=VOHjxu_Xj5g. Proszę o informację zwrotną na ocenę.
 4. W tym tygodniu 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, dlatego proszę o obejrzenie filmu animowanego na YouTube „Jan Paweł II: Historia Papieża”: https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&t=274s.

Katecheza 44

Temat: Kazanie na górze – Osiem błogosławieństw.

 1. Przeczytaj i zapoznaj się ze słowami klucze: Błogosławiony.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie teksty biblijne (Mt 5, 1-10)

W tym tekście Pan Jezus przekazuje swoją naukę, kogo nazywamy szczęśliwym. Pouczył także że nawet trudności i cierpienia przeżywane w łączności z Bogiem są zadatkiem życia wiecznego w niebie.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – wyjdzie recepta Pana Jezusa na szczęście
  • ćw. 2 – wymień ludzi (na podstawie błogosławieństw), których Jezus nazywa szczęśliwymi np. ubodzy w duchu itd.
PLASTYKA

Temat: Okiem turysty”

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
 1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
 1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Szkice techniczne”.

Zapisz notatkę.

 1. Szkic techniczny – to odręczny rysunek służący do wstępnego zapisu informacji technicznej.
 2. Na takim rysunku zachowuje się rzeczywiste kształty i proporcje odwzorowanego przedmiotu.
 3. Szkice odręczne poprzedzają wykonanie rysunku technicznego za pomocą przyborów kreślarskich.

Zadania do wykonania – 1 – 4 (podręcznik str.57-58).

Proszę przesłać zdjęcia rysunków z zadania 3 i 4 – do 22.05 bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem

 MUZYKA

Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

– wyjaśniać czym jest muzykoterapia;

– wyrażać emocje za pomocą różnych środków;

– analizować nastrój w prezentowanych utworach;

– wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

 1. Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.
 2. Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?
 3. Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.
 4. Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie – posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.
 5. Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2 Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.
 6. Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r.

Pobierz: Klasa VB 11-15.05.2020

JĘZYK POLSKI

Literatura

 1. Temat: W drogę z kluczem wędrownych ptaków

– Przeczytaj tekst ” Cudowna podróż” S. Lagerlof

Zwróć uwagę na wyjaśnienia niezrozumiałych słów.

Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

 1. Gdzie i kiedy wydarzyła się ta historia?
 2. Kto jest głównym bohaterem utworu?
 3. Jak wygląda i co o nim wiemy?
 4. Jak doszło do przemiany chłopca?
 5. Jakie jest przesłanie tekstu? Czego nas uczy?
 6. Objaśnij swoimi słowami znaczenie powiedzenia ,, Grzeczne słowo mało kosztuje, a wiele waży”

 

 1. Temat: To już znamy – powtarzamy. Utrwalanie pojęć związanych z epiką.

Podręcznik str. 322 – ,, Podróże małe i duże”

Zapoznaj się z informacjami na str. 322-325. Ustnie odpowiedz na zadawane tam pytania. W zeszycie pod tematem lekcji napisz, z którym bohaterem literackim lub filmowym wybrałbyś się w podróż i dlaczego.

Tą pracę prześlij do sprawdzenia nauczycielowi.

 1. Gramatyka:

 

Temat: Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

( NOTATKA DO ZESZYTU)

W języku polskim mogą wystąpić różnice między wymową, a oznaczaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

Czasem spółgłoski dźwięczne wymawiamy bezdźwięcznie na końcu wyrazu, np.: ślad ( słyszymy – ślat) lub gdy są w sąsiedztwie spółgłosek bezdźwięcznych, np. słówko ( słyszymy – słófko)

Niekiedy spółgłoska bezdźwięczna w sąsiedztwie dźwięcznych wymawiamy dźwięcznie, np. jakże ( jagże)

Samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y. Wszystkie samogłoski są dźwięczne.

Aby się upewnić, jak zapisać spółgłoskę na końcu lub w środku należy:

– porównać wyraz z jego inną formą, np. trąbka – trąbek

– porównać go z wyrazem pokrewnym, w którym spółgłoska występuje przed samogłoską lub przed j, l, ł, m, n, r, np. śpiew – śpiewny

Po zapisaniu powyższej notatki wykonaj ćwiczenia z podręcznika – 1, 7, 4 – ustnie; – 2, 3, 5, 6 – pisemnie

 

 1. Temat: Głoski dobrze słyszę, litery trafnie piszę. Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (c.d.).

– ,, Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń”

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń wszystkie zadania (12) do powyższego tematu.

adres: halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

  JĘZYK ANGIELSKI

Subject: We love sports.

Podręcznik str.89, ćwicz. 1. Popatrz na obrazki, spróbuj dopasować słowa do numerów na obrazkach. Następnie przepisz wyrazy do zeszytu i przetłumacz na język polski ( słowniczek w podręczniku). Powtórz wyrazy z nagraniem nr 3.07, zwróć uwagę na prawidłową wymowę https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  

Ćwicz.2. Uzupełnij zdania wyrazami z ćwicz. 1 i przepisz do zeszytu.

Ćwicz.3. Wysłuchaj dialogu ( nagranie nr.3.08) i zapisz w zeszycie poprawne wyrazy ( to zadanie jest dla osób, które mają możliwość pobrania nagrań na komputer).

Zeszyt ćwiczeń str. 64. ,ćwicz 1,2. Ćwicz. 3 dla chętnych.

Subject: Pytania w czasie Past Simple. Czasowniki regularne. 

Przepisz notatkę do zeszytu:

W czasie Past Simple w zdaniach pytających dodajemy Did na początku zdania. Czasownik główny jest zawsze  w formie podstawowej ( bez końcówki -ed)

Did you watch TV?

Did she watch TV?

Na te pytania udzielamy krótkich odpowiedzi:

Did you watch TV?        Yes, I did. / No, I didn’t.

Did she watch TV?         Yes, she did./ No, she didn’t.

Zapisz 2 swoje przykłady zdań pytających i krótkich odpowiedzi  w zeszycie.

Subject: Czas Past Simple. Czasowniki regularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1 i 2 na ocenę. Wykonane karty pracy prześlij uzupełnione na maila drelka7@op.pl.

Karta pracy1. Karta pracy 1 słownictwo KL 5 11-15.05

Karta pracy 2: Karta pracy 2 Past Simple V

 JĘZYK NIEMIECKI

 Sprawdzian

Name und Vorname: …………………………………….

 1. Ułóż zdania z podanych elementów.
 2. in • isst • Pause • was • der • du • ?
  …………………………………………………………………………………………………….
 3. esse • keinen • ich • Joghurt • .
  …………………………………………………………………………………………………….
 4. möchtest • trinken • was • du • ?
  …………………………………………………………………………………………………….
 5. Durst • habe • keinen • ich • .
  …………………………………………………………………………………………………….
 6. Uzupełnij: einen, eine, ein.
 7. Ich esse ____________ Banane.
 8. Ich trinke ____________ Saft.
 9. Möchtest du ____________ Käsebrot?
 10. Wir nehmen ____________ Gulaschsuppe.
 11. Ich möchte ____________ Apfel essen.

 

 1. Uzupełnij: keinen, keine, kein. __/ 4

 

 1. Die Kinder trinken ______________ Cola.
 2. Sandra trinkt ____________________ Tee.
 3. Wie essen ________________ Schokolade.
 4. Ich möchte ____________________ Schinkenbrot essen.
 5. Połącz pytanie z odpowiedzią.
 6. Lisa, hast du Hunger? a. Eine Portion Pommes frites, bitte.
 7. Möchtest du einen Hamburger? b. 1.50 €.
 8. Was möchtest du essen? c. Nein, lieber ein Stück Pizza.
 9. Was kostet eine Dose Cola? d. Nein, ich habe nur Durst.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

       

 

 1. Zaznacz poprawną formę czasownika.
 2. In der Pause ____________ wir immer ein Paar Würstchen mit Brot.

      esse

      esst

      essen

 1. Karin ____________ einen Hamburger.

      nehmt

      nimmt

      nehme

 1. Meine Eltern ____________ lieber einen Apfelkuchen.

      isst

      essen

      esse

 1. ____________ du eine Currywurst?

      Nehmen

      Nimmt

      Nimmst

 

 1. Jak to powiesz po niemiecku? ____/8
 2. Zapytaj Andreasa, co je podczas przerwy.
  …………………………………………………………………………………………………….
 3. Powiedz, że chce ci się pić.
  …………………………………………………………………………………………………….
 4. Zapytaj, ile kosztuje kanapka z szynką.
  …………………………………………………………………………………………………….
 5. Powiedz, że podczas przerwy jesz jabłko i jogurt.
  …………………………………………………………………………………………………….

Prześlij sprawdzian we wtorek do godz. 14.00 nauczycielowi- kl. Vb

HISTORIA

1.Przeczytaj uważnie tematy:

„Rządy Bolesława  Krzywoustego”

„Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów”

2.Zapisz w zeszycie przedmiotowym powyższe tematy.

Pod tematem pierwszym wyjaśnij trzy pojęcia:

testament-

seniorat-

palatyn-

Pod tematem drugim zapisz odpowiedz na pytanie 1. z podręcznika ze str. 187.

3.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:

do tematu pierwszego str. 97-99

do tematu drugiego str. 100-101

Ćwiczenia z gwiazdką dla chętnych

4.Polecam lekcje historii emitowane w TVP3 (dla zainteresowanych).

MATEMATYKA

 Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez  10, 100, 1000,…

Po obejrzeniu  lekcji, nauczysz się  dzielić ułamki dziesiętne przez 10,100,1000,…

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-6-07042020,47415952

Zapamiętaj zasadę i zapisz w zeszycie – podręcznik ( ramka str.223).

Wykonaj zad. 7/ 61 w zeszycie ćw.

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Z tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób dzielimy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-21042020,47494946

Zapamiętaj zasadę – podręcznik (ramka str. 222) i stosuj ją.

Wykonaj zadania w zeszycie ćw. : zad. 2,3/60, zad.5/61.

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Ten film pokazuje w jaki sposób dzielimy  liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną (przypomnij sobie również, jak mnożymy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… –  ta umiejętność będzie Ci potrzebna) :

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-22042020,47494967

Więcej przykładów :   https://www.youtube.com/watch?v=21KCFJFkyrU

Zapamiętaj zasadę i stosuj ją w dzieleniu liczb dziesiętnych – podręcznik ( ramka str. 226).

Wykonaj  zad. 10/63,  zad. 13/65, zad. 16/66 – zeszyt ćw.

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych :

https://learningapps.org/10432070

https://learningapps.org/4245347

https://learningapps.org/4833596

https://learningapps.org/10223095

BIOLOGIA

Temat: „Tkanki roślinne”.

Zapisz treść tematu i zrób notatkę.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tematu.

Odpowiedz na pytania:

 1. Czym różnią się tkanki twórcze od tkanek stałych.
 2. Wykaż związek budowy tkanek okrywających z ich funkcją.

Odpowiedzi na te pytania wyślij na adres e-mail bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

Temat: Krajobraz śródziemnomorski

Polecam film: https://www.cda.pl/video/940233e3

Obejrzyj zdjęcia: https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/D1CWfsAs5

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobraz śródziemnomorski

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.80, 81.

Zapisz notatkę: Krajobraz śródziemnomorski

INFORMATYKA

Poprawne wysyłanie wiadomości e-mail.

Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz instrukcję: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Data wysłania e-mail: 13.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

RELIGIA

Katecheza 41

Temat: Jezus Chrystus głosi naukę Ojca.

 1. Uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz się kim jest dla nas P. Jezus (zeszyt ćwiczeń – ćw. 1).
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (J 12, 49-50). Zwróć uwagę, że P. Jezus wielokrotnie podkreśla, że nie mówi w swoim imieniu, ale w imieniu Boga.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – posługując się kodem, odczytaj czyją naukę przekazuje Jezus Chrystus.

Katecheza 42

Temat: Jezus uczy prawdy.

 1. Poznaj słowo klucz: Prawda.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie teksty biblijne (J 18,37b) i (J 14, 6).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 2 – utrwal poznane słowa i je zapisz.

Proszę o odmówienie 1 x Litanię Loretańską do NMP, będzie nagroda z aktywności liturgicznej. Przeżywamy miesiąc maj, w którym jest specjalne nabożeństwo ku czci Maryi, na którym śpiewa się codziennie tę litanię (proszę o informację zwrotną SMS).

PLASTYKA

Temat: 24. Okiem turysty s. 84 – 90;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
  1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
  1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Elementy rysunku technicznego”.

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

Normalizacja w rysunku technicznym 

 1. Aby rysunek techniczny mógł być jednoznacznie zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstać według ściśle określonych norm, czyli być znormalizowany.
 2. Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego.
 3. Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku określają przepisy zwane Polskimi Normami. Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny (w skrócie PKN).
 4. Formaty arkuszy.

Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane powszechnie w drukarniach i rysunku technicznym.

Najczęściej stosowanym formatem jest format A4 o wymiarach 210 x 297 mm, czyli wielkości kartki z bloku rysunkowego bądź technicznego. Pozostałe arkusze szeregu A powstają z powiększenia lub pomniejszenia tego formatu.

 1. Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

Praca własna – wykonaj ćwiczenie 3 i 4 z podręcznika  (str. 54-55)

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

MUZYKA

Temat : Aparat głosowy – ćwiczymy głos.

W tej lekcji nauczysz się :

– przedstawiać na ilustracji budowę aparatu głosowego, zwracając szczególną uwagę na położenie krtani i tchawicy;

– wykonywać ćwiczenia oddechowe, emisyjne i dykcyjne.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/aparat-glosowy—cwiczymy-glos/D14rGfaiX

Przeczytaj: Głos to też instrument.

Jak powstaje głos – budowa aparatu głosowego.

Rozśpiewanie – przykłady ćwiczeń – przeczytaj i wykonaj:

–  rozgrzewka fizyczna i postawa ciała, rozgrzewka oddechowa, eksperyment – wykonaj polecenie 1:

– rozgrzewka dykcyjna – wykonaj polecenie 2;

– emisja głosu, eksperyment – wykonaj polecenie 3.

Następnie  przeczytaj: Higiena głosu – jak dbać o swój głos ?, wykonaj krótkie ćwiczenia 1. 2, 3, 4 – masz pod nimi możliwość sprawdzenia.

Przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela ):

Budowa aparatu głosowego : mózg, płuca, przepona, krtań i tchawica.

Krtań to nasz właściwy instrument głosowy i to w nim znajdują się tzw. struny głosowe – dwa fałdy skórne (fałdy głosowe), które dzięki odpowiednim mięśniom mogą otwierać lub zamykać otwór, którym przepływa powietrze; drgania strun głosowych są źródłem dźwięku.

Rezonatory – w ciele zamknięta przestrzeń, od której wewnętrznych ścian dźwięk się wielokrotnie odbija, nabierając mocy, stając się głośniejszym i wzbogacając swe brzmienie. Są to m.in. krtań i gardło, jama nosowa i jama ustnakości – czaszki, górna część kręgosłupa i kości klatki piersiowej.

 

Zapamiętaj!  Głos mamy tylko jeden na całe życie, więc bardzo ważna jest jego pielęgnacja :

– zdrowo się odżywiaj;

– pij dużo wody przegotowanej;

– unikaj krzyku i bardzo głośnego męczącego śpiewania;

– nie przeciążaj głosu, kiedy jesteś chory lub zmęczony;

– zadbaj o ogólną czystość wokół siebie zwłaszcza teraz w okresie pandemii – koronawirusa.

 

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r.

Pobierz: klasa 5 B 4-8.05.2020

JĘZYK POLSKI

Literatura

Temat:” Każdy ma swój biegun…do zdobycia”. Jasiek Mela ” Poza horyzontem”

–  Poznaj autora- Jaśka Melę – str. 303

–  Przeczytaj tekst ” Poza horyzontem”

             Notatka do zeszytu

 1. Miejsca przywołane w tekście to: Arktyka, biegun północny, Spitsbergen.
 2. Bohaterowie: Marek Kamiński, Jasiek Mela, Wojciech Ostrowski, Wojciech Moskal.
 3. Terminy:

  – polarny- związany z terenami podbiegunowymi;

  – polarnik – uczestnik wypraw polarnych.

 1. Czy warto było iść na biegun?

TAK- by pokonać własne słabości;

      – spełnić marzenia;

      – udowodnić, że niepełnosprawny człowiek może dokonać rzeczy trudnych;

      – przeżyć coś niesamowitego i zdobyć sławę.

NIE  – biegun to mało atrakcji;

       – niepotrzebne ryzyko;

      – dużo trudów i zmęczenie;

     – wszędzie tylko śnieg.

Tak – to argumenty za.

Nie – to argumenty przeciw, czyli kontrargumenty.

 1. Pamiętnik- relacja o wydarzeniach, których autor był uczestnikiem lub świadkiem, pisana po pewnym czasie od przedstawionych zdarzeń.

 

Temat: Potyczki scenarzysty.

– Przeczytaj scenariusz do lektury ” W pustyni i w puszczy” – str. 313

– Napisz w zeszycie wyjaśnienia terminów:

   scenariusz filmowy

   tekst główny

   tekst poboczny  ( str. 314)

 

Temat:  Nie zadzieraj z przyjacielem mojej pani!

 1. Przeczytaj fragment powieści ” Skrzynia Władcy Piorunów”- str. 315
 2. Ponumeruj zdarzenia w porządku chronologicznym:

    Groźby Wielkoluda

    Pomoc Julii

    Pasażer na gapę

    Przyjazd czarnej furgonetki.

    Atak na nogawkę.

    Porwanie Toma.

    Próba wyrzucenia psa.

    Ucieczka z auta.

    Upadek Wielkoluda.

 1. Wypisz bohaterów zdarzeń.                                                                     
 2. Odpowiedz na pytanie:

  Dlaczego warto przeczytać tą książkę?

 

Temat: Radość czytania

Wymyśl historię związaną z cudownym działaniem dowolnego rekwizytu ( pomysł możesz zaczerpnąć  z książki: „Alicja w Krainie Czarów”) i napisz ją w formie opowiadania fantastycznego.

Pracę prześlij do sprawdzenia – termin- 10 maja.

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: I watched TV. Obejrzałem TV. Czas Past Simple, czasowniki regularne.

Przepisz notatkę do zeszytu.

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o przeszłości. W zdaniach twierdzących do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed a do czasowników kończących się na litere e dodajemy końcówkę -d.

I watched a serial.

Jeśli czasownik regularny  kończy się literą y, przed którą stoi spółgłoska, należy zmienić litere y na i, a następnie dodać końcówkę -ed ( study- studied, try- tried)

 We studied English.

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

Podręcznik str.88

ćwicz.2. Przepisz czasowniki do zeszytu, przetłumacz na język polski i dopisz formę przeszłą tych czasowników. Przykład: watch- oglądać- watched.

 Subject: I didn’t watch it. Nie obejrzałem tego. Zdania przeczące w czasie Past Simple.

Przepisz notatkę do zeszytu: 

W czasie Past Simple w zdaniach przeczących dodajemy did+ not=didn’t  ( NIE). Czasownik główny jest zawsze  w formie podstawowej ( bez końcówki -ed)

 They didn’t watch TV. They did not watch TV.

She didn’t watch TV. She did not watch TV.

Obejrzyj filmik, zwróć uwagę na zdania przeczące: https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

Podręcznik str.88,ćwicz.3. Przepisz zdania do zeszytu uzupełniając je czasownikami w formie przeszłej. Przykład:

I ….( watch) TV. I watched TV.

I…… ( not watch) TV. I didn’t watch TV.

Zeszyt ćwiczeń str. 63. Ćwicz. 1,2.. Zadnie 3 i 4 dla chętnych, nagrani do zadania 3 nr. 35     workbook audio.

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia   

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

W przyszły tygodniu odbędzie się sprawdzian z działu: Was isst du in der Pause?

Poniższe ćwiczenia to powtórzenie. Proszę wykonać je w zeszycie. Rozwiązanie proszę przesłać na adres mailowy nauczyciela.

Jak zareagujesz? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 1. Chcesz się dowiedzieć, co lubi jeść twoja koleżanka z Niemiec.
 2. Was ist das? B) Was isst du gern?
 3. Powiedz, że w czasie przerwy jesz jabłko.
 4. In der Pause esse ich einen Apfel.
 5. In der Pause esse ich Keinem Apfel.
 6. Chcesz zamówić zupę gulaszową.
 7. Ich mag Gulaschsuppe. b) Ich nehme eine Gulaschsuppe.
 8. Jak zapytasz o cenę hamburgera?
 9. Möchten Się einen Hamburger?             b) Was kostet ein Hamburger?
 10.  

Wpisz podane wyrazy do odpowiedniej kolumny w tabeli.

 Joghurt – Tafel Schokolade – Käsebrot – Apfelkuchen – Schokoriegel

 

Monika isst heute einen eine ein
     
     
     

 

 Uzupełnij: keinen, keine, kein.                                                                                                  

 1. Meine Oma trinkt _________ Kaffee.
 2. Lukas isst _________ Schokoriegel.
 3. Tina möchte _________ Käsebrot essen.
 4. Die Kinder essen _________ Birne.

 

Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasie.                              

 1. Was ___________________ ihr in der Pause? (essen)
 2. _______________________ du ein Stück Pizza? (nehmen)
 3. Ich ______________________________ Durst. (haben)
 4. Was _____________________________ du gern? (trinken)

 

 Ułóż zdania.                                                                                                                                

 1. Kuchen | du | isst | einen | ?

_______________________________________________________________

 1. möchtest | Joghurt | einen | du | ?

_______________________________________________________________

 1. ein | was | Hamburger | kostet | ?

_______________________________________________________________

 1. ich | Currywurst | eine | nehme | .

_______________________________________________________________

HISTORIA

Przeczytaj z podręcznika tematy:           

 1.”Polska Bolesława Chrobrego”.             

 2.”Kryzys i odbudowa państwa polskiego”.                                                       

 1. W zeszycie przedmiotowym zapisz tematy. Pod tematem 1). zapisz: „Zjazd w Gnieźnie” (podręcznik str. 171).                 

Pod tematem 2). zapisz: „Kryzys Krolestwa Polskiego na początku XI w.” (podręcznik   str. 176).                                   

 • Przyjrzyj się uważnie mapie ze str. 173 i 177 i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się  obok mapy.           
 1. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń :                                                       

 do tematu 1). str. 92-94.                             

do tematu 2). str. 95-96.                               

Zadania z  gwiazdką dla dociekliwych. 

MATEMATYKA

Uwaga : Sprawdzian proszę przesłać  na adres najmrockak@gmail.com  do wtorku 05.05.2020r. Sprawdzian  w załączniku : Sprawdzian kl. 5 b – matematyka 04-08.05

 ( Rozwiązania zadań piszemy na kartce : zad. zamknięte np. 1.C, zadania otwarte – zapisujemy wszystkie działania).

Temat : Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,…

Obejrzyj poniższe filmy.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-5-05042020,47380018

lub

https://pistacja.tv/film/mat00186-mnozenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

 Zapisz zasady do zeszytu,  w  jaki sposób  mnożymy liczbę dziesiętną  przez  10, 100, 1000, … (podręcznik –  ramka str. 216 ).

Wykonaj zadania :

 Podręcznik – zad. 8/216,

Zeszyt ćw. – zad.8/51

Temat :  Mnożenie liczb dziesiętnych.

Z poniższych filmików dowiesz się,  jak mnożymy liczby dziesiętne.

https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY&feature=youtu.be

lub

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-8-16042020,47470826

Przepisz zasadę  (  podręcznik – ramka str. 217).

Wykonaj zadania:

Podręcznik – zad. 14, 15, 16, 17, 18 a, b, c /218.

Zeszyt ćwiczeń  str. 53

Ćwiczenia interaktywne :

https://learningapps.org/1130743

https://szaloneliczby.pl/mnozenie-ulamkow-dziesietnych-zadania/

BIOLOGIA

Temat : Powtórzenie wiadomości: protisty, grzyby i mchy.

 1. Przeczytaj i rozwiąż zadania 1-13 z podręcznika str.115 -117.
 2. Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 21, s.48 i 49 .
 3. Opisz budowę paproci i uzasadnij, że jest rośliną zaliczaną do organowców .
 4. Wskaż cechy, na podstawie których można dany organizm zaliczyć do grzybów .

  Zadanie 3 i 4 wyślij na adres bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

Rozwiąż test on-line: https://tiny.pl/7gx46 

Test będzie dostępny w środę godz. 9.30 do 10.15

INFORMATYKA

Temat: Poznaj Europę

Szukanie informacji w Internecie, przedstawianie danych –program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

Wykonaj prezentację w programie M. PowerPoint lub LibreOffice Impress na temat: Atrakcje turystyczne Europy

Prezentacja powinna zawierać:

– 10 slajdów

– przejścia slajdów

– animacje

Zobacz wskazówkę:

 Plik prezentacji wyślij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości wpisując imię, nazwisko i klasę.

RELIGIA

Katecheza 39

Temat: Pan Jezus zaprasza wszystkich do Królestwa Bożego – przypowieść o robotnikach w winnicy.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Królestwo Boże.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 20, 1-15).

Gospodarz to oczywiście Pan Bóg, który jest gotowy w każdej chwili (stąd te godziny w przypowieści) przyjąć nas do swego Królestwa.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – uzupełnij tekst biblijny;
  2. ćw. 3 – ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej, a dowiesz się jakie jest wyjaśnienie przypowieści (to zadanie należy przesłać z poprzednio wyliczonymi przy Kat. 38).

 

Katecheza 40

Temat: Miłość Prawem Królestwa Bożego – przypowieść o miłosiernym samarytaninie.

 1. Obejrzyj na Youtube film dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=85Sr53RT9P8
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 4 – uzupełnij ćwiczenie na podstawie tekstu ze str. 95 z podręcznika (niebieskie pole).
PLASTYKA

Temat: 24. Okiem turysty s. 84 – 90;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
 1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
 1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Elementy rysunku technicznego”.

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

Normalizacja w rysunku technicznym 

 1. Aby rysunek techniczny mógł być jednoznacznie zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstać według ściśle określonych norm, czyli być znormalizowany.
 2. Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego.
 3. Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku określają przepisy zwane Polskimi Normami. Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny (w skrócie PKN).
 4. Formaty arkuszy.

Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane powszechnie w drukarniach i rysunku technicznym.

Najczęściej stosowanym formatem jest format A4 o wymiarach 210 x 297 mm, czyli wielkości kartki z bloku rysunkowego bądź technicznego. Pozostałe arkusze szeregu A powstają z powiększenia lub pomniejszenia tego formatu.

 1. Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

Praca własna – wykonaj ćwiczenie 3 i 4 z podręcznika  (str. 54-55)

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

MUZYKA

Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

 

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie – wyjaśnij pojęcia i przyślij  notatkę do nauczyciela :

 1. Mazur – …………………………………………………………………………………………………….
 2. Mazurek -……………………………………………………………………………………………………
 3. Tańce narodowe -……………………………………………………………………………………………

 

Proszę również o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu ( nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r.

Pobierz: Klasa Vb – zadania 27-30.04.2020

JĘZYK POLSKI

 Dokonaj analizy zdania pojedynczego. Zrób wykres i nazwij części zdania.

  Czarna postać za długo przebywała w  ogniu.

Swary zwierząt budziły niepokój Wielkiego Ducha.

Pamiętaj!! Zacznij od znalezienia podmiotu i orzeczenia.

 

 1. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych:

– syzyfowa praca-

– stajnia Augiasza –

– ranny ptaszek –

– mieć duszę na ramieniu –

– być kulą u nogi –

– chować głowę w piasek –

– czarna owca –

– do góry nogami –

– poruszać się jak żółw –

– zbijać bąki –

Ułóż z nimi zdania( 10 ).

 

 1. Podręcznik str. 295 ” Kapelusz za 100 tysięcy” – fragmenty

Przeczytaj tekst.

Wykonaj polecenie 6- uzupełnij schemat.

Wyjaśnij słowa- subiektywny; obiektywny.

Wykonaj polecenie 8.

Przepisz :

Narrator——–obiektywny-  trzecioosobowy

                    subiektywny – pierwszoosobowy

 

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com

  lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Did you have a good time?

Podręcznik str.86

ćwicz.1. Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiedni obrazek. Następnie przepisz wyrazy do zeszytu, przetłumacz na język polski.

Nagrania: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Ćwicz.3 Uzupełnij tekst. Brakujące wyrazy zapisz w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.62,ćwicz.1,2. Nagrania https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Dla chętnych ćwicz.3.

Subject: Earth Day. Dzień Ziemi.

W związku z Dniem Ziemi 22.04 ( Earth Day) Obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=B8WHKRzkCOY i uzupełnij kartę pracy w załączniku. Have fun!

Załącznik Earth Day: Earth Day kl 5

Name:………………………………………………..IV-VIII

 1. Obejrzyj filmik. Uzupełnij tekst słowami podanymi poniżej. Co znaczą te słowa w języku polskim?

2. Kim jest David Attenborough?………………………………………………………………………………..

 

 Earth Day   ‘What A Wonderful World’ ( Stevie Wonder)

 • I see trees of green and red__________ too
 • I see them____________________ for me and you
 • And I think to myself
 • What a________________ world
 • I see skies of blue and clouds of white
 • __________ blessed  days
 • __________ say ‘Good night’
 • And I think to myself
 • What a wonderful world
 • The colours of the _______________, so pretty in the sky
 • Are also on the faces of people going by
 • I see friends ______________________ hands saying
 • How do you do?
 • They’re really saying
 •  I love you
 • I hear babies __________, I watch them ___________________
 • They’ll learn much more than I’ll ever know
 • And I________________________ to myself
 • What a wonderful world

Missing Words:

Wonderful-________________________

 Think-____________________________

 Grow-____________________________

Rainbow- __________________________

Crying -_________________________

 Shaking-___________________________

Bloom-_____________________________

 Roses-_____________________________

 Dark- _____________________________

Bright-_____________________________

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Was hätten Sie gern?

-Was hätten Sie gern? Co chciałaby Pani?

– Ich nehme ein Käsebrot. Wezmę kanapkę z serem.

– Und was trinken Sie? A czego się pani napije?

– Ein Mineralwasser. Wodę mineralną.

Wykonać ćwiczenie 10/8 w zeszycie ćwiczeń podpunkt A, B, C

Wykonać ćwiczenie 15/12 w podręczniku. Rozwiązanie  zapisać w zeszycie

Rozwiązać krzyżówkę ć1). 14/10 w zeszycie ćwiczeń

HISTORIA

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

W związku z powyższym hasłem wybierz się na wirtualną wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego. Wejdź na: www.1944.pl. Następnie napisz w zeszycie przedmiotowym kilkuzdaniową wypowiedź (8-12 zdań) na temat odbytej wycieczki. Zapisz swoje spostrzeżenia, wrażenia. Czego się dowiedziałeś? Co Cię zainteresowało? 

MATEMATYKA

 Temat:  Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działu : Wielokąty.

Ćwiczenia interaktywne ( poćwicz do sprawdzianu ):

https://learningapps.org/6885521

https://learningapps.org/1524089

https://learningapps.org/3039317

http://matzoo.pl/klasa5/33

Wykonaj poniższe zadania do zeszytu ( zadania te są powtórzeniem do sprawdzianu) :

Podręcznik zad. 20/208, zad. 18 a)/167, zad. 4d)/ 163, zad. 6a)/193.

Powtórz: pola figur, nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty, klasyfikacja czworokątów (przypomnij sobie z filmiku https://pistacja.tv/film/mat00212-podzial-czworokatow?playlist=339)

Sprawdzian z działu „Wielokąty” we wtorek 5.05.2020r.

 

Temat : Mnożenie liczby  dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Obejrzyj filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU&feature=youtu.be

lub

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-7-08042020,47416007

Wykonaj zadania:

Zeszyt ćw. str. 48, 50.

Ćwiczenia interaktywne na stronach www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Obejrzyj proszę film: https://vod.tvp.pl/video/boso-przez-swiat,pustynia,45473 (pustynie), a potem przeczytaj temat z podręcznika str. 127 do 132..

Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 76 -78.

Polecam film: https://www.dailymotion.com/video/x282py8  (pustynie lodowe)

(Przygotowujemy się do testu on-line za tydzień lekcje z podręcznika str.102 do 132 )

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobrazy pustyni gorącej i pustymi lodowej – notatka 

INFORMATYKA

 Wykonaj ćwiczenie w edytorze tekstu wg podanego wzoru: Ćwiczenie Word 2 dla kl. 5

Wyślij plik z ćwiczeniem na adres: pgonerka@gmail.com  w tytule wiadomości wpisz Imię, nazwisko i klasę.

Link do pobrania LibreOffice

RELIGIA

Katecheza 37

Temat: Palestyna – Ziemia Zbawiciela.

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw
 2. Zapoznaj się ze słowami klucze: Ziemia Święta.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. Ćw. 2 – uzupełnij tabelę (dane do uzupełnienia są w podręczniku).

 

Katecheza 38

Temat: Jezus Chrystus naucza o Królestwie Bożym.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Przypowieść, Królestwo Boże.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj trzy bardzo krótkie przypowieści:
  • Mt 13, 44 – przypowieść o skarbie ukrytym w roli,
  • Mt 13, 4 – przypowieść o drogocennej perle (drogocenny kamień),
  • Mt 13, 33 – przypowieść o zaczynie.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • Ćw. 1. w koronę drzew wpisz swoje imię i imiona swoich kolegów;
  • Ćw. 3 pomóż sobie tekstem biblijnym (wyżej wymieniony) i podziałem w tej notatce .

 

*Zbieramy 3 plusy na ocenę z 3 prac domowych (ćw. 3 kat. 54; ćw. 2 kat. 37; ćw. 3 kat. 39). Prace należy nadsyłać dopiero jak odrobimy Katechezę 39.

PLASTYKA

Temat: 24. Okiem archeologa s. 78–83;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 08.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

1.Archeologia to dziedzina nauki badająca historię i kulturę ludzi na podstawie wykopalisk. Ma swój początek w odkryciach, których dokonano prawie 300 lat temu w Pompejach i Herkulanum koło Neapolu.

 1. Malarstwo wazowe– wykonywane na naczyniach ceramicznych malunki przedstawiające sceny z życia bogów, zawodów sportowych i wojen, mające szczególne znaczenie w kulturze helleńskiej. W starożytnej Grecji dokonywano je w stylu czarno – lub czerwonofigurowym.
 2. 3. Mozaika – dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce (dwu lub wielobarwne), fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki.

https://www.youtube.com/watch?v=nYizGX8fBig – zapoznaj się z filmikiem instruktażowym.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj mozaikę z kolorowych, papierowych kwadracików o boku 1 cm. Wyklej z tych barwnych „kostek”  motyw zaczerpnięte ze świata  natury. Zachowaj niewielki 1 mm odstęp między naklejanymi elementami. 

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 8.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 

 


VI tydzień 20-24.04.2020 r.

Pobierz: ZADANIA DO REALIZACJI 20-24.04.2020 – KLASA_V

JĘZYK POLSKI

 1.Na podstawie poznanych mitów, napisz charakterystykę dowolnego bohatera mitycznego.

Pamiętaj o akapitach i zachowaniu kolejności:

 • przedstawienie postaci;
 • wygląd zewnętrzny;
 • cechy charakteru i przykłady zachowań;
 • ocena bohatera.
 1. Temat: ” Do odważnych świat należy”. Sprawozdanie.

 – Przeczytaj tekst ” Przez świat na rowerach przez dwa lata” M. Nitkiewicz

 – Wykonaj w zeszycie ćwiczenia pod tekstem – 1, 3, 4.

– Przeczytaj – Rady dla piszących sprawozdanie. Zgodnie ze wskazówkami spróbuj napisać w zeszycie sprawozdanie z jednego dnia Świąt Wielkanocnych.

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com

lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

Podręcznik str.81

ćwicz.1. W zeszycie zapisz nazwy środków transportu zaczynające się na literę B i C.

Ćwicz.2. Zgadnij nazwę środków transportu i zapisz w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.57,ćwicz.1,2. Dla chętnych ćwicz.4.

Subject: Quiz: shops.

Wejdź na stronę www.kahoot.it, wpisz kod gry 03474904, następnie swoje imię. Termin quizu do czwartku 23.04.2020 do godz.14.00. Good luck!

Dla chętnych: wysłuchaj piosenki o sklepach https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/shopping Następnie wejdź (game) i ułóż wersy piosenki w odpowiedniej kolejności. Have fun!

Subject: Test online z rozdziału 6.

Wykonaj test online z rozdziału 6, klikając na poniższy link:

https://forms.gle/KZ8Jc8TYEiDtAnLQA  

Good luck!

 JĘZYK NIEMIECKI

 Temat: Was nimmst du? Co bierzesz?/weźmiesz?

nehmen –  brać

ich nehme                               wir nehmen

du nimmst                              ihr nehmt

er/sie/es nimmt                       sie /Sie nehmen

Was nimmst du?

Ich nehme einen Hamburger. Biorę/ wezmę hamburgera.

eine Gulschsuppe. – zupę gulaszowa

eine Currywurst. – kiełbaskę z curry

eine Portion Pommes frites.  – porcję frytek

eine Dose Fanta. – puszkę fanty

eine Tasse Kaffee. – filiżankę kawy

eine Flasche Mineralwasser. – butelkę wody mineralnej

ein Schinkenbrot. – kanapkę z szynką

ein Paar Würstchen. – kilka kiełbasek

ein Stück Pizza – kawałek pizzy

ein Glas Tee –  szklankę herbaty

Wykonać ćwiczenia 8/7, 9/7, 11/9. Rozwiązania przesłać nauczycielowi.

Pobierz: Kartkówka język niemiecki kl V

HISTORIA

 ,,Ćwiczenia w określaniu dat oraz odliczanie czasów historii’’’

 Ćwiczenie 1. Podane daty ustaw w kolejności chronologicznej a następnie obok dopisz który to wiek:

1700 r., 776 r.p.n.e., 1525 r., 44 r.p.n.e., 2001 r.

 1.  

2.

3.

4.

5.

Ćwiczenie 2. Oblicz, ile lat upłynęło od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do chrztu Polski.

Odp:

 MATEMATYKA

 Temat:  Pole trapezu.

Obejrzyj filmiki. Dowiesz się z nich jaki jest wzór na pole trapezu i jak obliczamy pole trapezu.

https://pistacja.tv/film/mat00241-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trapezu?playlist=392

lub

https://www.youtube.com/watch?v=un8NTbBO5OQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bWG31dpipBM

Podręcznik str.197-199,

Notatka do zeszytu – narysuj trapez, napisz wzór  ( zapamiętaj wzór ), dokończ zdanie : Pole trapezu jest równe…..- patrz ramka str. 198 ( podane tam są trzy sposoby zapisu  wzoru  na obliczanie pola trapezu).

Na ocenę proszę przesłać zad. 6, 7 str. 199, zad. 13 str. 200  z podręcznika na adres :  najmrockak@gmail.com do 24.04.2020r.

Możecie wykonywać dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zachęcam do ćwiczeń interaktywnych na stronach www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

 

Temat: Zastosowanie wzoru na pole trapezu do rozwiązywania zadań tekstowych.

Ten filmik ułatwi Ci rozwiązanie zadań:

https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392

Rozwiąż zadania w zeszycie : Podręcznik – zad. 8 str. 199, zad. 12 a) str. 200, dla chętnych zad. 15 str.200, zad. 17 str. 201.

BIOLOGIA:

Temat: Budowa zewnętrzna paproci, widłaków i skrzypów

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 46 i 47

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy sawanny i stepu

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=ulTk8cYI9zg , (sawanna) następnie film: https://www.youtube.com/watch?v=pVD8vpKGG3Q (stepy), a potem przeczytać temat z podręcznika str. 120 do 126.

Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 72 -74.

(Przygotowujemy się do testu on-line z trzech ostatnich tematów)

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz sawanny i stepu – notatka kl 5

 MUZYKA

Temat: Instrumenty dęte drewniane.

Poznaj flet poprzeczny :

https://youtu.be/yKrBVH6SJAw

Z ilu części składa się fagot?

https://youtu.be/YBqzsWuOI2E

Posłuchaj jak brzmi obój: Kliknij aby posłuchać

Jeśli już wykonałeś te zadania zapisz temat i notatkę w zeszycie :

Instrumenty dęte drewniane są zbudowane w większości z drewna, a źródłem dźwięku jest ustnik lub drewniany stroik. Wszystkie posiadają w swej budowie otwory, które grający zakrywa lub odkrywa za pomocą specjalnych klapek lub bezpośrednio palcami.

Do grupy instrumentów dętych drewnianych należą: flet prosty, flet poprzeczny, flet piccolo, obój, klarnet, fagot, rożek angielski oraz saksofon.

Na zakończenie posłuchaj znanych utworów wykonywanych na powyższych instrumentach :

Muzyka z filmu „Misja” Ennio Morricone nagrodzona filmowym Oskarem :

https://youtu.be/FtE3hoR_Nvo

Jan Sebastian Bach II suita orkiestrowa h – moll „Badinerie”:

https://youtu.be/8aUfQw6N1Vc

Zadanie dla chętnych : poszukaj na YouTube i posłuchaj brzmienia pozostałych instrumentów dętych drewnianych.

RELIGIA

Katecheza 54

Temat: Zmartwychwstanie podstawą i źródłem chrześcijańskiego życia.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Zmartwychwstanie.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Łk 24, 1-10).
 3. Zwróć uwagę, że Zmartwychwstanie jest źródłem chrześcijańskiego życia i podstawą naszej wiary.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – napisz czym jest Zmartwychwstanie (patrz słowa klucze)
 • ćw. 2 – uzupełnij tekst Pisma Świętego
 • ćw. 3 – narysuj symbole Zmartwychwstania Chrystusa (np. paschał, figura P. Jezusa, krzyż ze stułą czerwoną.)

Katecheza 55

Temat: Chrystofanie umocnieniem wiary Kościoła.

 1. Wysłuchaj na platformie com piosenki religijnej „Idzie mój Pan”.
 2. Zapoznaj się ze słowami klucze: Chrystofanie.
 3. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (J 21, 1-7a. 9. 12-14).
 4. Zwróć uwagę, że P. Jezus wielokrotnie ukazywał się Apostołom i swoim uczniom, którzy stali się świadkami największego i najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości.
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – rozwiąż krzyżówkę i prześlij ją w formie MMS do sprawdzenia na ocenę;
 • ćw. 2 – uzupełnij fragment Pisma Św.

Proszę o SMS z potwierdzeniem ilości odprawionych Dróg Krzyżowych (także tych odprawionych samodzielnie w domu).

PLASTYKA

Temat: 23. Okiem architekta s. 70–77;

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • kultura i sztuka starożytnej Grecji
 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu
 • architektura, architekt
 • piękno, proporcje, harmonia, symetria, rytm, statyka
 • świątynia
 • (tympanon, fryz, kolumny)
 • kolumna (baza trzon kapitel)
 • porządek dorycki
 • porządek joński
 • porządek koryncki
 • kariatyda
 • kopuła
 • łuk, łuk triumfalny (zwornik, kliniec), kwadryga

 

Praca plastyczna – „Mój łuk triumfalny” (technika dowolna)

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 24.04 na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 TECHNIKA

Temat: „Pismo techniczne”. (temat rozłożony na dwa tygodnie)

Zapisz notatkę.

Pismo techniczne – to pismo stosowane do opisywania rysunków technicznych. Celem stosowania pisma technicznego jest ujednolicenie opisu dokumentacji technicznej. Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane.

Pobierz: Karta pracy – Pismo techniczne

Można skorzystać z lekcji z TVP (powtórka –  08.04.2020) – www.vod.tvp.pl

Wykonaną pracę proszę przesłać do 30.04 na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  –  691340660  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 

 


 

V tydzień – 15-17.04.2020 r.  

Pobierz: Zagadnienia do realizacji kl. VB 15-17.04.2020 r

JĘZYK POLSKI

 Temat lekcji do zeszytu:

” Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla- elementy świata przedstawionego.

 1. Czas i miejsce wydarzeń.
 2. Bohaterowie :

– pierwszoplanowi-

– drugoplanowi-

– dalszoplanowi –

 1. Ramowy plan wydarzeń.
 2. Najciekawsza przygoda Alicji – opis wybranej przygody.

( Proszę zrobić notatkę do każdego punktu)

 1. ” Alicja w Krainie Czarów” – książka czy film?

W kilku zdaniach odpowiedzcie na pytanie zawarte w temacie lekcji. Uzasadnijcie swoją odpowiedź , odwołując się do znajomości treści książki i obejrzanego filmu. Zwróćcie uwagę na różnice i podobieństwa.

 JĘZYK ANGIELSKI

Temat: In the clothes shop. W sklepie odzieżowym.

Podręcznik str.79,ćwicz.1. Wysłuchaj nagrania lub przeczytaj ( nagrania na www.macmillan.pl- strefa ucznia).

Przetłumacz zwroty i zapisz je w zeszycie:

Can I try it /them on?-

Have you got this T-shirt in pink?-

How much is it?-

How much are they?-

How’s the T-shirt?-

It’ too…-

The changing/ fitting room is over there-

What size are you?-

Extra small (XS)-

Small (S)—

Medium (M)-

Large (L)-

Extra large (XL)-

Zeszyt ćwiczeń str.57,ćwicz.1,2. Dla chętnych ćwicz.4.

Temat: Around the world. Dookoła świata.

Zeszyt ćwiczeń str.58, ćwicz2,3. Zrób zdjęcie ćwicz.3 i prześlij na maila drelka7@op.pl lub massenger.

  JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Was möchtest du essen?  – Co chciałbyś zjeść?

– Möchtest du einen Apfel?

– Nein, ich möchte keinen Apfel.

 

– Möchtest du eine Tafel Schokolade?

– Nein, ich möchte keine Tafel Schokolade.

 

– Möchtest du ein Käsebrot?

– Nein, ich möchte  kein Käsebrot.

 

– Möchtest du Chips?

– Nein, ich möchte keine Chips.

Wykonać zadanie 3 str. 5, 6 str. 6  w ćwiczeniówce. Rozwiązanie przesłać na adres gosiadoniecka@outlook.com

Na kolejny tydzień przygotować się na kartkówkę z dwóch ostatnich lekcji.

HISTORIA
 1. Obejrzyj lekcję historii na kanale TVP Historia w czwartek o godzinie 11.00,
 2. Zapisz w zeszycie temat,
 3. Zapisz w zeszycie najważniejsze według Ciebie 3 informacje z lekcji.
MATEMATYKA

Temat:  Zastosowanie wzoru na pole równoległoboku i rombu do rozwiązywania zadań tekstowych.

Obejrzyj filmik:

https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania?playlist=392

Wykonaj zadania:

Zeszyt ćwiczeń zad. 1 str.32, zad.6 str. 35.

Podręcznik zad. 16 str.195, zad. 19,20 str. 196.

BIOLOGIA:

 Temat: Budowa i różnorodność mchów.

 Przeczytać temat: Budowa i różnorodność mchów

Zrobić notatkę w zeszycie i przesłać zdjęcie na adres nauczyciela: bdelowska444@wp.pl

 1. Podaj cechy na podstawie których można zaliczyć dany organizm do mchów
 2. W jaki sposób powstaje torf
GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat lekcji: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. Podręcznik s. 113.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 68 – 70

Dodatkowa pomoc: https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

 INFORMATYKA

Wykonaj ćwiczenie w edytorze tekstu wg podanego wzoru:

Zadania dla klasy 5 cz. 1

Zadania dla klasy 5 cz.1 – wzór

Tworzenie listy numerowanej – film

Wyślij plik z ćwiczeniem na adres: pgonerka@gmail.com  w tytule wiadomości wpisz Imię, nazwisko i klasę.

Link do pobrania LibreOffice

 PLASTYKA

Temat: 23. Okiem architekta s. 70–77;

Temat rozłożony na dwa tygodnie.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • kultura i sztuka starożytnej Grecji
 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu
 • architektura, architekt
 • piękno, proporcje, harmonia, symetria, rytm, statyka
 • świątynia
 • (tympanon, fryz, kolumny)
 • kolumna (baza trzon kapitel)
 • porządek dorycki
 • porządek joński
 • porządek koryncki
 • kariatyda
 • kopuła
 • łuk, łuk triumfalny (zwornik, kliniec), kwadryga

 Praca plastyczna – „Mój łuk triumfalny” (technika dowolna)

 TECHNIKA

Temat: „Jak powstaje rysunek techniczny?”.

 1. Rozwiąż krzyżówkę. Hasłem jest nazwa przyrządu kreślarskiego służącego do powiększania i pomniejszania rysunków. Krzyżówka kl. V

———————————————————————————————–

 1. Wykreśl 10 linii równoległych.
 2. Wykreśl 10 linii prostopadłych.
 3. Wykreśl rozetę.

Można skorzystać z lekcji z TVP (powtórka –  01.04.2020) – www.vod.pl

Wykonaną pracę proszę przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Głos w różnych barwach

Posłuchaj utworów :

W.A. Mozart Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet ( cała aria, czas 3 min – głos żeński sopran )

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ

 J.S. Bach Deposuit potentes z Magnificat D-dur – fragment do 8 minuty lub dłużej dla chętnych ( od początku do 8 minuty nagrania – głos żeński – alt )

https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs

Es ist vollbracht z Pasji wg św. Jana   ( od 17 do 22 minuty pasji  – głos męski tenor)

https://www.youtube.com/watch?v=rWTaXZbBgLM

 1. Moniuszko Aria Skołuby z opery Straszny dwór ( cała aria, czas 2,49 min – głos męski bas)

https://www.youtube.com/watch?v=cHblGI8TpFA

A ty matulua chtóz tam puka w wykonaniu chóru w opracowaniu K. Szymanowskiego ( pieśń druga z sześciu pieśni kurpiowskich czas trwania 3, 53 – 7, 42 min – chór mieszany a cappella )
https://www.youtube.com/watch?v=g4qKjTEEMYI

Po wysłuchaniu utworów zapisz temat i rodzaje głosów z tych utworów do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela ).

Proszę natomiast o przesłanie do mnie pracy z tygodnia 3 tych uczniów, którzy jeszcze jej nie dostarczyli – link poniżej – tam znajdują się materiały i min. poradnik:

https://bit.ly/2WQO5d6

RELIGIA

Temat: Chrzest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Tajemnica Paschalna.
 2. BÓG MÓWI: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Rz 6,3-4) Słowa Boże mówią, że chrzest włącza nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa czyli Tajemnicę Paschalną.
 3. Zwróć uwagę, że każdy kto przyjmie chrzest otrzyma nowe, Boże życie.

Zadanie do wykonania:

 • ćwiczenie 2 – narysuj paschał (świecę) i chrzcielnicę. (można ściągnąć z ilustracji w książce).
 • Ćwiczenie 3 – uzupełnij tekst biblijny (jest w książce).

 

II tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • LITERATURA – z podręcznika – W gościnie u bogów i bohaterów – terminy podanie, legenda, klechda, mit.
 • LEKTURA – do czytania „Alicja w krainie czarów”
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó,  ch, h, nie, wielką i małą literą. Str. 210
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 76.

 • Przeczytaj historyjkę obrazkową „ Sport Sue”. Zapisz nowe słownictwo do zeszytu ( glossary, usuful).
 • Przeanalizuj jak tworzymy zdania pytające z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym Past Simple( patrz grammar app na str. 77.
 • Ćwicz. 3 str.77 ( przeczytaj historyjkę obrazkową jeszcze raz ze zrozumieniem!!!).
 • Ćwicz. 4 str.77.
 • Zeszyt ćwiczeń- strona 55. Wszystkie zadania.

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 JĘZYK NIEMIECKI
 • Zapisać w zeszycie temat: Was isst du in der Pause? Co jesz na przerwie?           
 • Jako notatkę zapisać odmianę czasownika essen:
 • ich esse                            wir essen
 • du isst                               ihr esst
 • er, sie, es isst                  sie, Sie essen
 • Wykonać ćwiczenie 4 str. 5 i 5 str. 6 w zeszycie ćwiczeń.
HISTORIA
 • Przeczytać tematy: ,,Zanim powstała Polska’’ oraz ,,Mieszko I i początki Polski’’,
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń: str. 88 – 91 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką – dla chętnych i ambitnych ;.
MATEMATYKA
 • Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów. Zadania o czworokątach.
 • Podręcznik str. 181-189,
 • Ćwiczenia str. 22-27. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat i na podstawie podręcznika uzupełnić ćwiczenia:

 • Pogoda a klimat – podręcznik str. 102, ćwiczenia str. 61, 62, 63
 • Powtórzyć lekcję: Przez lądy i oceany – otwórz link do lekcji
PLASTYKA

Powtórzyć temat –  Dzieło sztuki w trzech wymiarach;  (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

 • Praca plastyczna – „W poszukiwaniu wiosny” – technika dowolna
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna
TECHNIKA

Powtórzyć temat – Cenny surowiec drewno; (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

MUZYKA

Tematyka: ” Za kulisami opery –  Stanisław Moniuszko”.

 • Wysłuchaj na YouTube utwory : S. Moniuszko ” Prząśniczka” , Dziad i baba”,  ” Polonez Miecznika” z opery ” Straszny dwór”.
 • Wymień cechy Polaka patrioty na  podstawie „Poloneza Miecznika” tj. napisz w zeszycie (nowy założony  zeszyt w kratkę lub linie ponieważ podręczniki i zeszyty zostały w szkole).
RELIGIA

Proszę przeczytać Ewangelię wg. Świętego Jana – opis męki i śmierci Pana Jezusa.

I tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

Język  polski Gramatyka:

1.      Utrwalić wiadomości o częściach zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

2.      Analiza zdania pojedynczego – pozostałe ćwiczenia.

Do samodzielnej analizy i opracowania:

1.      Słownik języka polskiego i wyrazów obcych.

2.      Frazeologizmy.

3.      Słownik frazeologiczny.

Literatura:

1.      Rozdział 3. Herosi mitów i legend – utrwalić wiadomości o mitach i legendach.

2.      Mity – Herkules, Prometeusz, Syzyf, Dedal i Ikar, Demeter i Klara, Tezeusz,  Orfeusz i  Eurydyka.

3.      Legendy –  Piast, Złota kaczka, Pani Twardowska.

Język  angielski 1. Utrwalenie słownictwa z rozdziału VI (miejsca w mieście, środki transportu).

2. Czasownik „być” w formie przeszłej.

Język niemiecki Powtórzyć odmianę czasowników „kom men”  i „ sprechen”

Nazwy języków, krajów.

Wykonać ćw. 3 str. 75 podręcznik oraz ćw. 1 str. 89 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Rozdział V

Temat dodatkowy i powtórzeniowy.

Ćwiczenia do str. 87

Geografia Tematy:

1.      Pogoda a klimat.

2.      Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Ćwiczenia do tych tematów.

Biologia Temat 16 i 17 do samodzielnego opracowania.
Technika Temat: Świat tworzyw sztucznych

Zadanie praktyczne str. 40 – „Ekologiczny stworek”

Matematyka Utrwalenie wiadomości z działu o trójkątach.

Pole trójkąta – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Zadania interaktywne: www.matzoo.pl , www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalić słowa pieśni

·         Rota,

·         Marsz Polonia,

·         Mazurek Dąbrowskiego.

Plastyka Wykonać zaległe prace.

Temat 22 – praca samodzielna.

Ćwiczenia – „W poszukiwaniu wiosny” – technika farby plakatowe.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna.

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa V A – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień 2-5.06.2020 r.

Pobierz: Klasa V zadania do realizacji 02-05.06

JĘZYK POLSKI

 Temat: Wszystkie drogi prowadzą do…

– podręcznik do literatury -str. 246

– przeczytaj dwa razy wiersz S. Młodożeniec „ Kulawa droga”

 1. Skojarzenia i związki z wyrazem -droga:

     droga życia, Droga Mleczna, do sukcesu, znak drogowy, droga usłana różami, droga krzyżowa, droga przez mękę, chodzić własnymi drogami.

 1. Epitety- określające bohaterkę wiersza, czyli drogę:

      kulawa, zmordowana, utrapiona, dobra, zdrowa, czerstwa, gładka, ładna.

 1. Wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeje)- wio, szto-pyrk, buch, skrzeczy, kichnął, trzeszczy, chlust.
 2. Uosobienia –grzęźnie droga, stęka w mule, krzyczy utrapiona, płot i mostek wylewa łzy, kamień puls jej badał.
 3. Budowa wiersza – 22 zwrotki;

                               – 2 wersy ( linijki) w każdej zwrotce;

                               – 8 sylab w wersie.

 1. Rymy,np. Wiosna – do cna

                      roztopach – po pas

                      furmani – gałęziami.

  Są to rymy żeńskie, niedokładne.  

            Rymy dodają utworowi rytmiczności ,przykuwają uwagę odbiorcy.                

 1. Rytm- to regularne powtarzanie się podobnych fragmentów. Na rytm wpływają: powtórzenia, podobna budowa strof, jednakowa liczba sylab w wersach.

 

 1. Temat: Malować świat w barwnej postaci.

( Cz. Miłosz „ Wyprawa do lasu”- str. 249)

– Przeczytaj biografię Cz. Miłosza.

– Przeczytaj wiersz 2 razy cicho i raz głośno .

 1. „ Słońce zachodząc różowo się pali

       Na każdym drzewie jakby na świeczniku”

To porównanie uwydatnia piękno zachodu słońca.

     „ Drzewa ogromne „- „ A ludzie[…] tacy mali”

Kontrast – podkreśla potęgę przyrody.

     „ Słońce zachodząc różowo się pali”

     „ I z góry spływa kolor po kolorze”

Przenośnia – noc zamyka kwiaty, zmienia ich kolor. Z nieba spływają różne kolory, które się mieszają. Są niepowtarzalne.

 1. Osoba mówiąca w wierszu to:

   – człowiek wrażliwy na piękno; podziwia widok zachodu słońca;

   – znajduje się w lesie, gdzie odczuwa swą miłość wobec potęgi przyrody.

 1. Nastrój wiersza jest uroczysty i podniosły. Opisuje zachód słońca, który poeta porównał do uczty. Odbiorca ma poczucie, że uczestniczy w uroczystym spektaklu przyrody.

 

 • Temat: Zasady użycia znaków interpunkcyjnych.

– podręcznik- Nauka o języku i ortografii” str. 231

        Znaki interpunkcyjne

 • kropka – na końcu wypowiedzenia;
 • pytajnik – kończy wypowiedzenie pytające;
 • wykrzyknik – zamyka wypowiedzenia wyrażające silne emocje.

       Przecinek : w zdaniu pojedynczym oddziela jednakowe części zdania, jeśli nie są połączone spójnikami, np.Chłopcy spakowali materace, śpiwory, namioty.

 • w zdaniu złożonym oddziela zdania składowe niepołączone spójnikami, np. Odpalił samochód, zapiął pasy.
 • Przed spójnikami oddzielającymi zdania składowe – ale, lecz, więc np. Padał deszcz, więc nie poszedłem z psem na spacer.

 

Samodzelnie proszę wykonać ćwiczenia – 1, 2, 3, 4, 7 – ustnie; 6, 8, 9  – pisemnie w zeszycie.

 

 1. Temat: Tajemnice odkrywamy, interpunkcję powtarzamy.

Zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia – str. 121- 125.

  Napisz w zeszycie opowiadanie na temat podróży w poszukiwaniu skarbów. Zastosuj w nim znaki interpunkcyjne. Pracę prześlij do sprawdzenia.

adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 

JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Happy Children’s Day!

Obejrzyj film. Sing, dance, BE HAPPY!!!

https://family.gonoodle.com/activities/dynamite

 

Subject: Train your brain.

Pozdręcznik str. 92.

Ćwicz.1. Wpisz brakujące litery. Z wpisanych liter utwórz wyraz.

Ćwicz. 2. Z puzzli ułóż zdanie w czasie Past Simple.

Ćwicz. 6. Zapisz odpowiedzi w zaszycie do punktów 1-6.

 Zeszyt ćwiczeń str.66, ćwicz. 1,2,3,4.

 

Subject: Past Simple.  Ćwiczenia utrwalające.

 Zeszyt ćwiczeń str.65, ćwicz.1,2. Ćwicz. 3 dla chętnych

 JĘZYK NIEMIECKI

 Pobierz kartkówkę, rozwiąż,  rozwiązanie prześlij nauczycielowi: gosiadoniecka@outlook.com

kartkowka 01.06.-05.06. Va J. niemiecki

Thema: Brauchst du den Radiergummi? Potrzebujesz gumkę do ścierania?

brauchen – potrzebować (kogo? co?)

Nominativ wer? was?/ Mianownik kto? Co? Akkusativ wen? was?/ Biernik kogo? co?
der Radiergummi den Radiergummi
die Schere die Schere
das Lineal das Lineal
die Hefte die Hefte
   

 

+ Ja, ich brauche den Radiergummi. Tak, potrzebuję          gumkę do ścierania.

Brauchst du den Radiergummi? →

-Nein, den Radiergummi brauche ich nicht. Nie, gumkę do ścierania nie potrzebuję.

 

                                                           + Ja, ich brauche die Schere.

Brauchst du die Schere? →

                                                           – Nein, die Schere brauche ich nicht.

 

                                                           + Ja, ich brauche das Lineal.

Brauchst du das Lineal? →

                                                           – Nein, das Lineal brauche ich nicht.

 

 

                                                           +Ja, ich brauche die Hefte.

Brauchst du die Hefte? →

                                                           – Nein, die Hefte brauche ich nicht.

Wykonaj ćwiczenie 5/15 w zeszycie ćwiczeń. Rozwiązanie prześlij nauczycielowi.

HISTORIA

 1. 1.Zapoznaj się z tematem : „Zjednoczenie Polski„.
 2. Przeczytaj uważnie temat z podręcznika strona 198-202.
 3. Przyjrzyj się obrazom, portretowi i mapie:” Polska Władysława Łokietka”. Zapoznaj się z informacjami tam zamieszczonymi a także spróbuj odpowiedzieć na pytania znajdujące się obok.
 4. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Zjednoczenie Polski, pod tematem zrób notatkę(podręcznik s. 200):

                 

         Koronacja Władysława Łokietka

 1. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń – strona 108-109 (ćw. 1-6).
MATEMATYKA

Temat 1,2 :  Proste równoległe  przecięte trzecią prostą.

 • Z tego filmiku dowiesz się jakie kąty nazywamy przyległymi , jak rozpoznawać  kąty przyległe 

https://pistacja.tv/film/mat00209-katy-przylegle?playlist=483

Notatka :  Pod tematem zapisz Kąty przyległe ( narysuj kąty przyległe i zapisz, ile wynosi  suma kątów przyległych – z ramki na końcu filmiku „Zapamiętaj”).

Na podstawie tych wiadomości wykonaj zadania z podręcznika :  3, 5 a /246.

 • Obejrzyj filmik – dowiesz się, jakie kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi i jak je rozpoznawać

https://pistacja.tv/film/mat00210-katy-wierzcholkowe?playlist=483

Notatka :  Kąty wierzchołkowe ( narysuj kąty wierzchołkowe i zapisz, co wiemy o miarach tych kątów  – z ramki na końcu filmiku „Zapamiętaj”).

Z zeszytu ćwiczeń zadania do wykonania : zad. 1,3,/79

 • Po obejrzeniu tego filmiku dowiesz się, jakie kąty powstają przy przecięciu prostych równoległych trzecią prostą oraz jak wyznaczyć pozostałe kąty mając tylko jeden kąt

https://pistacja.tv/film/mat00202-proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy?playlist=483

Narysuj proste równoległe przecięte trzecią prostą i zapisz jedno zdanie  –   z ramki na końcu filmiku.              Wykonaj zad. 11/247, 12a/248.

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych:  https://szaloneliczby.pl/oblicz-miary-katow-katy-przylegle/

 

Temat 3: Suma miar kątów trójkąta i  czworokąta.

Ten filmik wyjaśni Ci, ile wynosi suma kątów przy jednym ramieniu w trapezie

https://pistacja.tv/film/mat00182-katy-w-trapezach-i-rownoleglobokach?playlist=419  (8:24 min)

Notatka –  Narysuj trapez i zapisz z ramki str.252 – podręcznik                                                                  Podręcznik – zad. 23 a,  zad. 24 a,/252

Obejrzyj dalszą część  filmiku powyżej, dowiesz się jakie są własności kątów w równoległoboku.

Narysuj równoległobok i zapisz z ramki str.251-podręcznik                                                                                                  Zad. 20 a, zad. 21/252  

  Ćwiczenia interaktywne dla chętnych: 

https://szaloneliczby.pl/katy-w-rownolegloboku/,

 https://szaloneliczby.pl/katy-w-trapezie/

Zapraszam na konsultacje.

BIOLOGIA

  Temat : Korzeń i pęd roślin okrytonasiennych .

– Podręcznik, s. 139-144

– Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 25

Zadanie 1

Określ, jakie strefy można wyróżnić w budowie zewnętrznej korzenia i jaką rolę odgrywają.

Zadanie 2

Opisz korzyści, jakie może odnosić roślina dzięki wykształceniu kłączy, cierni, wąsów czepnych, liści pułapkowych .

Pytania na kartkówkę :

 1.Określ, co to jest tkanka .

 2.Wyjaśnij, dlaczego w roślinie niezbędne jest występowanie dwóch rodzajów tkanki przewodzącej .

 3.Wymień te rodzaje tkanek, które są zbudowane z martwych komórek .

 1. Wymień organy wchodzące w skład rośliny okrytonasiennej i podaj ich funkcje .

Odpowiedzi wysłać na adres bdelowska444@wp.pl do 04.06.2020r

GEOGRAFIA

 Podsumowanie działu: Krajobrazy Świata

Proponuję zapoznanie się z materiałem:

 https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-iv-quotna-ladzie—krajobrazy-swiataquot/DmcXIOCwI

Proponuję wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 91 do 93.

Przygotowujemy się do testu z tego działu. Test będzie dostępny w dniu 10 maja w godz. 12.00 do 13.15.

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

 INFORMATYKA

Temat: Zróbmy to razem – temat z poprzedniego tygodnia”.

Tworzymy klasowe opowiadanie na temat: Krajobrazy Świata i 7 cudów Świata.

Kolejność działań:

 1. Pobieramy plik. Siedem cudów świata – dokument klasy 5
 2. Zapisujemy jako swoje „imię i nazwisko – praca zbiorowa kl. 5
 3. Dodajemy swoje wpisy do pliku, zapisujemy i odsyłamy na adres: pgonerka@gmail.com

Praca na dwa tygodnie. Proszę aby wszyscy odesłali swoja pracę do 5 czerwca 2020 r.

RELIGIA

Katecheza 48

Temat: Eucharystia pokarmem dla ludzi.

 1. Cudowne rozmnożenie chleba przez Jezusa było zapowiedzią Eucharystii pokarmu na życie wieczne.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (J 6, 1-14) i (J 6, 51).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2

 

Katecheza 49

Temat: Jezus ucisza burzę na jeziorze.

 1. Poznaj słowa klucze: Miłosierdzie.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mk 4, 35-41).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1
  • ćw. 2

*przypominam, że to już ostatni tydzień na informację zwrotną o odmówieniu Litanii Loretańskiej. Braki obniżają ocenę proponowaną.

TECHNIKA

Temat: „Sprawdź, co jesz”.

Zapisz notatkę.

 1. Zdrowa żywność – to produkt spożywczy (lub jego element), którego spożywanie może zredukować ryzyko chorób lub innych dolegliwości zdrowotnych. Za zdrową żywnośćnajczęściej uznajemy produkty naturalne, bez sztucznych dodatków chemicznych, o ograniczonej zawartości cukrów i tłuszczy.
 2. Konserwanty (substancje konserwujące żywność) – substancje stosowane jako dodatki do żywności w celu przedłużenia jej trwałości przez zahamowanie rozwoju drobnoustrojów.
 3. Konserwanty, barwniki, aromaty, przeciwutleniacze – to substancje chemiczne, które dodawane są do żywności wyłącznie po to, aby poprawić jej walory zewnętrzne, a nie odżywcze.
 4. Oznacza się je literą E i liczbą.
Symbole Dodatki chemiczne
E 100 – E 199 barwniki
E 200 – E 299 srodki konserwujące
E 300 – E 399 przeciwutleniacze
E 400 – E 499 stabilizatory
E 500 – E 599 inne substancje (np. wzmacniające smak i zapach)

 

Podczas robienia zakupów zwracajcie uwagę na to, co ZDROWE!

Praca własna – przeczytaj informacje znajdujące się na opakowaniu 3 wybranych przez siebie produktów spożywczych.

Zapisz skład tych produktów w zeszycie.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Trójdźwięk majorowy i minorowy.

W tej lekcji :

– nauczysz się  nazywać różnicę między dur (major )  – moll ( minor );

– określać czym jest akord, utrwalisz pojęcie harmonii.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/elementy-dziela-muzycznego—harmonia-i-kolorystyka/DE0H28mhM

Zapoznaj się z lekcją w następujący sposób:

 • przeczytaj: „O harmonii …” – utrwalisz sobie wiadomości czym jest harmonia, jakie są jej elementy – wykonaj ćw.1;
 • następnie pomiń wszystkie wiadomości oraz ćwiczenia i przejdź do treści „O harmonii…”, wysłuchaj czterech 26 sekundowych – przykładów muzycznych i wykonaj na ich podstawie ćw. 7 online ( kliknij i sprawdź czy odpowiedziałeś właściwie );
 • uwaga! – do zapisu akordów dur używamy wielkich liter np. C – dur, G – dur, D – dur, natomiast akordy molowe zapisujemy za pomocą małych liter np. a – moll, d – moll, e – moll.

Na zakończenie przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj ) :

Harmonia– sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym; dział teorii muzyki o zasadach budowy akordów i ich następstw.

Akord – współbrzmienie co najmniej trzech różnych dźwięków.

Trójdźwięk – akord zbudowany z trzech dźwięków.

Tonacja – podstawa melodyczno‑harmoniczna utworu w systemie dur‑moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej.

Dur – major, w systemie dur ‑ moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. C ‑ dur), trójdźwięku.

Moll – minor, w systemie dur ‑ moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. a ‑ moll), trójdźwięku.

 


11 tydzień 25-29.05.2020

Pobierz: Zadania do realizacji kl. V 25-29.05

JĘZYK POLSKI

 Temat: Odgłosy świata.

Podręcznik do literatury- str. 240

Przeczytaj biografię Jana Twardowskiego.

Przeczytaj dwukrotnie utwór „ Klasówka z religii”- raz cicho, a raz głośno i ze zrozumieniem.

 

Notatka do zeszytu.

 1. Osobą mówiącą w wierszu może być:

– osoba głucha,która odzyskała słuch i wszystko nagle się odmieniło;

– osoba, która zwraca uwagę na różne zjawiska i dostrzega, że świat jest pełen dźwięków;

– osoba, która potrafi wsłuchać się w siebie i odbierać świat;

– osoba, która czuje radość ze słyszenia świata, a te doznania są dla niej ekscytujące.

 1. Tytuł utworu:

Klasówka to sprawdzenie wiedzy i umiejętności. Osoba mówiąca wylicza dźwięki, które potrafi usłyszeć. Każdy dźwięk zapisano oddzielnie, aby pokazać ich wartość. Takie wyliczenia podkreślają radość słyszenia świata.

 1. Wyrazy bliskoznaczne

płakać – beczeć, buczeć, chlipać, kwilić, łkać, ryczeć, szlochać.

 1. Słyszenie biegu dwóch bosych stóp może oznaczać , że człowiek ma coraz bardziej wyczulony słuch. Być może zaczyna słyszeć też siebie biegającego.
 2. Wyrazy dźwiękonaśladowcze ( onomatopeje)- to słowa , które swoim brzmieniem naśladują dźwięki np. słyszeć, stuk, miau, brzdęk.

 

 1. Temat: Czy cień rymuje się z wiem?

– Przeczytaj dwukrotnie i ze zrozumieniem wiersz J. Ratajczaka „ Cień na ścianie” -str. 243.

Notatka do zeszytu

 1. w wierszu zastosowano ożywienie. Cień zachowuje się jak żywa istota- chodzi, siada, rusza się, zamienia w zwierzęta i baśniowe stwory.
 2. Osoba mówiąca w wierszu tworzyła z cienia na ścianie niezwykłe obrazy pobudzające jej wyobraźnię.
 3. Rym– to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów np. cień – dzień

paluchy – duchy

drzwi – śni

Rymy mogą być:

dokładne – jeśli ostatnie głoski są identyczne , np. deska – niebieska

niedokładne –jeśli zgodność brzmienia jest przybliżona, np. twarzy – marzę.

Rymy:

męskie – rymują się wyrazy jednosylabowe,np. dzik – byk, dom – tom;

żeńskie – rymują się wyrazy wielosylabowe,np. niebieska – Sobieska.

 

 • Temat: Pisownia końcówek – ę, – em, – ą, – om.

Podręcznik- „ Nauka o języku i ortografia” str. 226.

Notatka do zeszytu

 1. Literę ą piszemy:

– w końcówkach N., l.poj.,rzeczowników i przymiotników rodz. żeńskiego,np. znaną operą;

– w rzeczownikach rodz. męskiego zakończonych  w M.na -a, np. wykonawca – wykonawcą;

– w końcówkach B., l. poj. przymiotników np.ustną, miłą, dobrą.

 1. Literę ę piszemy:

– w końcówkach M., B., W., l.poj. rzeczowników rodz. nijakiego, np. imię;

– w końcówkach B., l. poj. rzeczowników rodz. żeń. zakończonych w M, l. poj. samogłoską

 1. tancerkę, piosenkę. ( Nie dotyczy wyrazu – pani).
 2. Połączenia literowe -om piszemy:

– w C. , l. mn.rzeczowników, np. płytom, studiom.

 1. Połączenia literowe -em piszemy:

– w N., l. poj. rzeczowników męskich i nijakich, np. tekstem, nagraniem.

 1. Wykonaj ćwiczenia: ustnie – 1, 2, 5, 8.

                                        pisemnie – 3, 4, 7, 9.

 1. Zeszyt ćwiczeń str. 115

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ze str. 115 – 120.

 1. Jak ciekawie spędzać czas w dobie pandemii? – napisz pracę na ten temat, forma dowolna.

adres halinakalita.21@gmail.com lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

JĘZYK ANGIELSKI

 

Subject: Past Simple. Czasowniki regularne i nieregularne. Ćwiczenia.

Wykonaj kartę pracy na ocenę i prześlij na adres drelka7@op.pl (Past Simple wszystkie czasowniki):

Karta pracy: Past Simple- 11 tydzień

 

Jeśli nadal masz problemy, obejrzyj filmik, pomoże Ci zapamiętać czasowniki nieregularne:

 

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=p9r5pts5n20

                                     https://learningapps.org/display?v=pem428e2c20

 

Subject: Ćwiczenia utrwalające słownictwo z rozdziału 7.

 Podręcznik str.95. ćwicz 1,2.

Zeszyt ćwiczeń str. 69,ćwicz.1.2

Dla chętnych ćwicz.3

 

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Was hast du in deinem Mäppchen? Co masz w swoim piórniku?

Zapisz w zeszycie

Was hast du in deinem Mäppchen? Co masz w swoim piórniku?

Ich habe einen Spitzer, eine Schere, ein Lineal. Mam strugaczkę, nożyczki, linijkę.

Wykonaj ćwiczenie 3/14 w zeszycie ćwiczeń. Rozwiązanie prześlij nauczycielowi.

Dalsza część notatki

Wie viele Filzstifte hast du? Ile masz mazaków?

Ich habe drei Filzstifte. Mam trzy mazaki.

Wykonaj ćwiczenie 3/15 z podręcznika. Pogrupuj rzeczowniki oznaczające przybory szkole według podanych grup. Zapamiętaj jak brzmią w liczbie mnogiej te rzeczowniki.

I grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie otrzymują końcówki

II grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –e

III grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką – n

IV grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –s

V grupa – rzeczowniki, które w liczbie mnogiej otrzymują końcówką –er oraz przegłos

 

I II III IV V
ein Spitzer – zwei Spitzer

 

 

 

 

ein  Bleistift  -zwei Bleistifte eine Schere – zwei Scheren ein Kuli – zwei Kulis ein Buch – zwei Bücher

 

Wykonaj ćwiczenie 4/14 z zeszytu ćwiczeń.

HISTORIA
 1. Napisz sprawdzian z działu VI. Wyślij go w poniedziałek do godziny 13.00 na adres jkgrzegorczyk@wp.pl 
 2. Zapoznaj się z tematem ,,Rozbicie dzielnicowe”.

– przeczytaj temat z podręcznika str. 192 – 197,

– przyjrzyj się dokładnie infografice zamieszczonej na stronie 194 – 195,

– zapisz w zeszycie powyższy temat,

– pod tematem zapisz: skutki rozbicia dzielnicowego (wymień),

– uzupełnij zeszyt ćwiczeń (str. 106 – 107, ćwiczenia 1 – 5).

Pobierz: Sprawdzian historia kl. V – załącznik 25-29.05

 MATEMATYKA

Informacje do lekcji otrzymasz na e-maila w poniedziałek.

Kartkówka będzie wysłana na e-maila we wtorek ok. godz. 10.

Proszę wysłać na e-maila najmrockak@gmail.com zadania z poprzedniego tygodnia z tematu: Zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Temat 1, 2: Kolejność wykonywania działań – ćwiczenia.

Z poprzedniej lekcji, przypomnij sobie kolejność działań oglądając filmik i stosuj ją w obliczaniu wartości wyrażeń z zastosowaniem ułamków dziesiętnych.

Zeszyt ćw. zad.3, 4/70.       

Podręcznik –  zad. 3 c, d, zad. 4 c, d, zad. 5 c, d, /230.

 

Temat 3,4: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Wyrażeniem arytmetycznym nazywamy pojedynczą liczbę lub kilka liczb połączonych znakami działań.

W wyrażeniach arytmetycznych mogą też występować kwadraty i sześciany liczb oraz nawiasy.

Z wyrażeniami arytmetycznymi spotkałeś się już w klasie czwartej. Rozwiązania zadań tekstowych  można zapisywać za pomocą jednego wyrażenia.

Wykonaj zadania – zeszyt ćw. zad. 5/71, zad. 7/72, zad.9/ 74, zad. 6 /71 ( dla chętnych). Podręcznik: zad. 13, 15 d/232, 17a/232.

BIOLOGIA

Temat: „Cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych”.

 1. Podręcznik strona 133-138.

2 .Zeszyt ćwiczeń -zadania do lekcji 24.

                         Zadanie 1

Podaj, na czym polega różnica między rośliną zieloną a rośliną zdrewniałą

                        Zadanie 2

Wykaż, że życie człowieka jest uzależnione od roślin okrytonasiennych.

Zadanie 1 i 2 wyślij na adres: bdelowska444@wp.pl

Proszę przygotować się do kartkówki o tkankach roślinnych.

GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy wysokogórski Himalajów.

Obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=uR-ev5vAqUA

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobrazy wysokogórski Himalajów

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 87 – 88.

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz wysokogórski Himalajów – notatka

Zakończyliśmy realizację tematów przewidzianych na ten rok szkolny dla klasy 5.

Przygotowujemy się do sprawdzianu z ostatniego działu. Test będzie on-line w kolejnym tygodniu.

INFORMATYKA

Temat: Zróbmy to razem

Tworzymy klasowe opowiadanie na temat: Krajobrazy Świata i 7 cudów Świata.

Kolejność działań.

 1. Pobieramy plik. Siedem cudów świata – dokument klasy 5
 2. Zapisujemy jako swoje „imię i nazwisko – praca zbiorowa kl. 5
 3. Dodajemy swoje wpisy do pliku, zapisujemy i odsyłamy na adres: pgonerka@gmail.com

Praca na dwa tygodnie. Proszę aby wszyscy odesłali swoja pracę do 5 czerwca 2020 r.

 RELIGIA

Katecheza 45

Temat: Pan Jezus uczy o rozwoju Królestwa Bożego – przypowieść o ziarnku gorczycy.

 1. Poznaj słowa klucze: Gorczyca.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny: (Mt 13, 31-32).
 3. Wszyscy ludzie są powołani do Królestwa Bożego. W każdym z nas jest wewnętrzna Boża siła podobna do ziarna (np. gorczycy), która pomaga nam wzrastać w wierze.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – dokończ zdania.

 

Katecheza 46

Temat: Idea Królestwa Bożego i jego prawo – przypowieść o chwaście i sieci.

 1. Przeczytaj i zapoznaj się ze słowami klucze: Sąd ostateczny. Jest to sąd Boga nad ludźmi, gdy P. Jezus jeszcze raz przyjdzie na ziemię.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 13, 24-30) – przypowieść o chwaście; Jak w każdej przypowieści trzeba odczytać sens przez porównanie, które dokonasz na podstawie poznanego tekstu w ćw. 1 – ułóż pary z podanych wyrazów.

Drugi tekst (Mt 13, 47-50) – przypowieść o sieci

Odkryjesz sens tej przypowieści przez ułożenie pary z podanych wyrazów w ćw. 3.

 1. W przypowieściach o chwaście i sieci Jezus uczy, że każdy jest zapraszany do Królestwa Bożego. Na sądzie ostatecznym ludzie zostaną oddzieleni od złych i otrzymają nagrodę życia wiecznego.

*przypominam, że to już ostatni tydzień maja i ostatni tydzień do odmówienia Litanii Loretańskiej do NMP; część osób potwierdziła to zadanie; ocena z tego zadnia jest bardzo ważna bo katecheza to bliska łączność z Bogiem i Maryją.

PLASTYKA

Temat: Widok z drona”.

 (podręcznik str.92-97)

Zapisz treść tematu i notatkę.

STYL ROMAŃSKI – XI-XII w. STYL GOTYCKI – XII-XV w.
1) Masywne ale bardzo niskie budowle, często dość długie,

 

2) Małe okna bez szyb (zaokrąglone)

 

3) Ciosany kamień był budulcem,

 

 

 

4) Sklepienia kolebkowe i krzyżowe,

 

5)  Skromne wnętrza,

 

6) W tym stylu budowano głównie:

– budynki mieszkalne,

– ratusze,

– kościoły ( które stanowiły zdecydowaną większość budowli stylu romańskiego ),

 

7) Funkcja stylu romańskiego to funkcja obronna.

1) Strzeliste, wysokie budowle,

 

 2) Wielkie okna oraz szyby z pięknymi witrażami (ostro zakończone),

 

3) Czerwona cegła była używana jako budulec (mogła być też innego koloru np. białego )

 

4) Sklepienia krzyżowo – żebrowe,

 

5) Bogato zdobione wnętrza

 

6) W tym stylu budowano głównie:

– zamki,

– kościoły,

– ratusze.

 

 

7) Funkcja stylu gotyckiego to  ” Bliżej Boga „, oznaczało to, że im kościół był wyższy tym ludzie byli bliżej Boga.

 

Obejrzyj filmy edukacyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=TehdTAU6Ggc&feature=emb_rel_end –  sztuka średniowiecza – styl romański i gotycki

https://www.youtube.com/watch?v=GEHHW6JoRM4 – największy zamek średniowieczny w Europie – Malbork

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Zdrowie na talerzu”.

Zapisz notatkę.

 1. Pod pojęciem „składniki odżywcze” rozumie się wszystkie te substancje zawarte w pożywieniu, które muszą być dostarczone organizmowi, aby mógł on prawidłowo funkcjonować. Zalicza się do nich białka (składniki budulcowe), węglowodany, tłuszcze ( składniki energetyczne), witaminy, a także składniki mineralne (w tym mikro- i makroelementy) – składniki regulujące.
 2. Zapotrzebowanie energetyczne, czyli liczba kalorii, jaką należy zapewnić organizmowi w ciągu doby, zależy od wieku, płci, masy ciała oraz aktywności fizycznej danej osoby.

Zadanie  – na podstawie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

zapiszcie w punkcie 3 zasady zdrowego odżywiania. (to zadanie prześlijcie do oceny) bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Odmienny świat.

W tej lekcji :

– poznasz terminy : forma, wariacje, temat;

– dostrzeżesz podobieństwa i różnice w utworze i działach plastycznych.

Wejdź w link: https://epodreczniki.pl/a/formy-muzyczne—budowa-utworu-muzycznego/D5Re0utKo

Zapoznaj się z lekcją w następujący sposób:

 • przeczytaj: „Formy muzyczne – tło historyczne” – wykonaj ćw. 1 i 5, sprawdź odpowiedzi;
 • przeczytaj: „Wybrane formy muzyczne” – zwróć uwagę na temat i wariacje;
 • obejrzyj schemat graficzny – zdjęcie drzew w różnych porach roku jako wariacje 1, 2, 3, 4;
 • posłuchaj utworu Wolfgang Amadeusz Mozart, „Ah vous dirai-je, Maman”, KV 265, temat i wariacje: 1, 2, 5, 6, 8 – zwróć uwagę na różne warianty tematu, które pojawiają się w trakcie utworu.

Na zakończenie przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj ):

Wariacje – cykliczna forma muzyczna, polegająca na przedstawieniu tematu i następnie określonej liczby jego odmian.

Forma – zespół środków artystycznych użytych przez artystę; też: wyraz zewnętrzny dzieła sztuki.

 


10 tydzień 18-22.05.2020

Pobierz: Klasa VA 18-22.05

 JĘZYK POLSKI

Literatura- rozdział 4 ” Bawiąc się słowami”

Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu.

  – Przeczytaj wiersze Jana Sztaudyngera i zastanów się nad ich sensem- str. 230

Do zeszytu:

 1. Pegaz- wg mitologii greckiej był to skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy. Ujarzmił go Bellerofont za pomocą złotego wędzidła otrzymanego od Ateny. Od uderzenia kopyta tego konia powstało źródło Hippokrene- symbol natchnienia poetyckiego.
 2. Mitologiczne muzy to- każda z dziewięciu córek Zeusa

                                        – opiekunka sztuki lub nauki;

  współcześnie muza to – twórczość artystyczna,

                                           – muzyka w języku młodzieżowym,

                                          – osoba dająca natchnienie.

   Parnas- dosłownie- masyw górski w Grecji, siedziba Apollina i muz,

                – w przenośni – elita literacka ( zwłaszcza w odniesieniu do poetów).

   Znaleźć się na Parnasie to znaczy osiągnąć sukces np. literacki.

 1. Wiersze J. Sztaudyngera charakteryzuje :

   – zwięzła treść,

   – ujęcie tematu w sposób żartobliwy,

   – w humorystyczny sposób powiedział o sprawach poważnych.

 1. Poezjowanie to zwrócenie uwagi na piękno, nieustanny zachwyt nad tym, co nas otacza; ukazanie w skondensowanej formie istoty rzeczy.
 2. Określenia , które do opisu kwiatu wybrałby:

   anatom – zawiera olejki eteryczne, liście nieparzystopierzaste, łodyga okryta kolcami, płatki zwinięte w pąki;

   poeta – czerwień do wnętrza rozdarta, listki świtem się mieniły, uskrzydlający zapach, róża w błyszczącej sukience.

 1. Napisz , co to jest : apostrofa , puenta.
 2. Wykonaj do zeszytu ćwiczenie7. i 8 ze str. 232.

 

 1. Temat: Czasem Utopce bywają w kropce.

– Przeczytaj fragment powieści ” Saga rodu Klaptunów”- str. 233

 1. Utopce– mieszkańcy Chlipawki; dziwożony, rusałki.

        Być może są to:

  żaby przemienione w ludzi – między palcami mają błony, które świadczą o ich pochodzeniu; zachowują się jak ludzie- odczuwają różne emocje- cierpią, kochają, złoszczą się, cieszą się, wzruszają, publikują gazety, tworzą poematy, obchodzą jubileusze, uczęszczają do klubów.

 1. Główny bohater fragmentu to Maciej Toplica- żonaty, dziennikarz, początkowo traktowany pobłażliwie, potem doceniony i szanowany jako znakomity poeta.
 2. Powieści o charakterze baśniowo- fantastycznym:

   ” Akademia Pana Kleksa”

  ” Pinokio”

  ” Opowieści z Narnii”

  ” Charlie i fabryka czekolady”

 1. Improwizacja– tworzenie dzieła, np. literackiego, muzycznego, na oczach odbiorców; wykonywanie utworów bez wcześniejszego przygotowania.

       Maciej Toplica improwizował podczas występu przed zgromadzeniem.

 1. Patryk – po rozmowie z Maćkiem i po doświadczeniach z pokazem fajerwerk uznał, że poezja polega na kłamstwie i oszustwie, a wszelkie wiersze i poematy to tylko udawanie. Stwierdził, że ” cała poezja to jeden wielki prima aprilis”
 2. Wzorując się na dedykacji w ćwiczeniu 10 ze str. 239, zredaguj własną dedykację , którą chcesz podarować w formie laurki swojej mamie z okazji Dnia Matki.

III. Temat: Oznaczenie spółgłosek miękkich.

– Podręcznik – ” Nauka o języku i ortografia” str. 219

   Do zeszytu:

Miękkość spółgłosek w zapisanych wyrazach oznaczamy:

– literą i – gdy spółgłoska miękka znajduje się przed samogłoską, np. ciemno, ziewanie;

– znakiem diakrytycznym( kreską lub literą) , gdy spółgłoska miękka znajduje się przed przed inną spółgłoską, np. ćma , świt.

  spółgłoska miękka znajduje się na końcu wyrazu, np. cień, senność.

Większość bezokoliczników ( bezosobowa forma czasownika) zakończona jest spółgłoską -ć , np. myć, prać, szyć, malować.

Wykonaj – ustnie – ćwiczenia 1,2,3,8 str. 219- 221

                – pisemnie w zeszycie – 4,5,6,7 str. 220- 221.

 1. Temat: W głośnej scenie ciche cienie.

   W zeszycie ćwiczeń str. 105 wykonaj wszystkie ćwiczenia do tematu ” Oznaczanie spółgłosek miękkich” ( 10 ćwiczeń)

 Wykonaj laurkę dla mamy z okazji Dnia Matki i wpisz dedykację. Zdjęcie laurki z dedykacją prześlij do sprawdzenia nauczycielowi.

 adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

JĘZYK ANGIELSKI

Subject: She won the race. Czasowniki nieregularne.

Przepisz notatkę:

W czasie Past Simple są czasowniki, do których nie da się dopisać końcówki -ed, są to tzw. czasowniki nieregularne(irregular verbs). Mają inną formę, np. win- wygrywać, a w czasie przeszłym won ( tzw. II forma). Ta forma czasowników będzie Ci potrzebna do tworzenia TYLKO zdań twierdzących w czasie Past Simple.

 She won the race. Ona wygrała wyścig.

He made a model plane. On zrobił model samolotu  (make-made).

LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH DO NAUCZENIA( termin do 29.05.2020 )

znajduje się w podręczniku str.96. Przepisz te czasowniki do zeszytu według wzoru:

be-was/were- być.

Zeszyt ćwiczeń str. 67. ,ćwicz1,2.

Obejrzyj filmik, pomoże Ci zapamiętać czasowniki nieregularne: https://www.youtube.com/watch?v=gxwcWlrOWGU 

Subject:  We didn’t go to school. Czasowniki nieregularne. Zdania przeczące i pytające.

Przepisz notatkę do zeszytu:

W zdaniach przeczących i pytających w czasie Past Simple używamy podstawowej formy czasowników nieregularnych( czyli win, go, have itd.), tak jak przy czasownikach regularnych.

We went to school. Poszliśmy do szkoły.

We didn’t go to school. Nie poszliśmy do szkoły.

Did we go to school? Czy poszliśmy do szkoły?

Podręcznik str.91,ćwicz 5. Popatrz na obrazki, napisz pytania i krótkie odpowiedzi w zeszycie.

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj quiz i sprawdź się w jakim stopniu opanowałeś/łaś zasady czasu Past Simple. Quiz wykonaj do piątku , do godz. 14.00. Good luck!!!

https://quizizz.com/join?gc=1393255

 Dla chętnych: Gra MEMORY: czasowniki w Past Simple.

KARTA PRACY – gra MEMORY 

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Meine Schulsachen. Moje przybory szkolne.

der Bleistift – ołówek

der Kugelschreiber/ Kuli – długopis

der Spitzer – temperówka

der Radiergummi – gumka do ścierania

der Textmarker- zakreślacz

der Filzstift – mazak

der Füller – pióro

der Korrekturstift – korektor

der Klebstoff – klej

der Taschenrechner – kalkulator

der Zeichenwinkel – ekierka

der Zirkel – cyrkiel

 

die Schultasche – plecak

die Schere – nożyczki

die Mappe – teczka

die Landkarte – mapa

die Tintenpatrone – nabój do pióra

 

das Buch- książka

das Heft – zeszyt

das Lineal – linijka

das Mäppchen – piórnik

Poćwicz wymowę nowych słów, płyta CD podręcznik, ścieżka nr 9. Zapamiętaj nowe słowa.

Wykonaj ćwiczenie 1/13, 2/14 w zeszycie ćwiczeń.

Dla chętnych: https://learningapps.org/9005878

HISTORIA
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem temat dodatkowy:  „Kto spisywał dzieje Polski”
 1. Zapisz w zeszycie przedmiotowym  powyższy temat. Pod tematem napisz krótkie notki biograficzne dwóch postaci historycznych :

Gall Anonim-

Wincenty Kadłubek-

3.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: s.102-103 (ćw. 1-5).

4.Spróbuj podsumować rozdział VI z podręcznika ze strony 190.

5.Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat:

„Powtórzenie materiału z rozdziału VI”

Pod tematem rozwiąż dwa wybrane przez Ciebie zadania i wyślij na adres: jkgrzegorczyk@wp.pl

 1. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: s. 104- 105 (ćw.1-5).
 2. Przygotuj się do sprawdzianu, który, będzie w następnym tygodniu. Utrwalając materiał zwróć uwagę na daty, nowe pojęcia, postacie historyczne, miejsca wydarzeń historycznych, które pojawiły się w tym rozdziale. Przyjrzyj się uważnie portretom, mapkom i obrazom znajdującym się w podręczniku.
 MATEMATYKA

Temat:  Potęgowanie liczb dziesiętnych.

Z tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób wykonujemy potęgowanie liczb dziesiętnych.

https://pistacja.tv/film/mat00196-kwadrat-i-szescian-liczb-dziesietnych?playlist=299

Zeszyt ćw. –  zad. 16,17 /54

Podręcznik – zad. 19/219

Temat: Zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Obejrzyj filmy, przypomnisz sobie mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych, a następnie zastosuj  te działania do rozwiązywania zadań tekstowych.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-20042020,47494932

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-23222020,47494981

Podręcznik – zad. 23, 25 a, b, 27/219

Zad. 25,26,28/227

Temat: Reguły kolejności wykonywania działań.

Przykład z tego filmu przypomni Ci, w jakiej kolejności wykonujemy działania na liczbach naturalnych ( ta sama kolejność obowiązuje w przypadku działań na liczbach dziesiętnych). Kolejność działań zapisz w zeszycie i stosuj w rozwiązywaniu  przykładów.

https://www.youtube.com/watch?v=t7bJfgz67K8

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=LPXhHnAQVjc

Przeanalizuj przykłady w ramkach, a następnie wykonaj zadania.

Podręcznik – zad. 1 b, c,  zad. 2 b, c, zad. 3a, zad. 4a, zad. 5a, zad. 6a/ 230,231

Kartkówka z działań na ułamkach dziesiętnych w przyszłym tygodniu.

BIOLOGIA

 Temat: „Rośliny  nagonasienne”.

1.Podręcznik strona 127-130

 1. Zeszyt ćwiczeń- zadania do lekcji 23      

                    Zadanie nr 1

Określ na jakiej podstawie podzielono rośliny na nagonasienne i okrytonasienne?

                     Zadanie nr 2

Na podstawie podręcznika  wskaż cechy, dzięki którym można rozróżnić gatunki roślin iglastych występujących w Polsce.

Zadanie 1 i 2 wyślij na adres: bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy tajgi i tundry.

Obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=LxoMaCigAO4

Polecam zobaczyć zdjęcia: https://epodreczniki.pl/a/tundra/D17V71ciB

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobrazy tajgi i tundry.

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 83 – 85.

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz tajgi i tundry

 INFORMATYKA

Proszę rozwiązać test: Test z Informatyki dla kl 5

Test jest dostępny w poniedziałek 25.05.2020 r. w godz. 12.00 – 13.10

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

 RELIGIA

Katecheza 43

Temat: Sakramenty umocnieniem w wypełnianiu nauki Chrystusa.

 1. Uważnie obejrzyj ilustracje przedstawiające poszczególne sakramenty. Pan Jezus ustanowił je, by pomogły nam osiągnąć niebo.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie poniższe trzy teksty biblijne:
 • (Mt 28, 19-20) – ustanowienie sakramentu chrztu
 • (Mt 26, 26-28) – ustanowienie sakramentu Eucharystii
 • (J 20, 22-23) – ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania
 1. Pan Jezus przez sakramenty uświęca nas. Szczególnie na co dzień są ważne: Eucharystia i przystąpienie do sakramentu pokuty.
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – wpisz nazwy sakramentów,
  • ćw. 2 – uzupełnij teksty biblijne (są w podręczniku).
 3. Przypominam o przeżyciu 1 nabożeństwa majowego odmawiając Litanię Loretańską. Pomocą może być kanał Dominikanów z Łodzi, mają majówkę codziennie na YouTube o 19:30. Podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=VOHjxu_Xj5g. Proszę o informację zwrotną na ocenę.
 4. W tym tygodniu 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, dlatego proszę o obejrzenie filmu animowanego na YouTube „Jan Paweł II: Historia Papieża”: https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&t=274s.

Katecheza 44

Temat: Kazanie na górze – Osiem błogosławieństw.

 1. Przeczytaj i zapoznaj się ze słowami klucze: Błogosławiony.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie teksty biblijne (Mt 5, 1-10)

W tym tekście Pan Jezus przekazuje swoją naukę, kogo nazywamy szczęśliwym. Pouczył także że nawet trudności i cierpienia przeżywane w łączności z Bogiem są zadatkiem życia wiecznego w niebie.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – wyjdzie recepta Pana Jezusa na szczęście
  • ćw. 2 – wymień ludzi (na podstawie błogosławieństw), których Jezus nazywa szczęśliwymi np. ubodzy w duchu itd.
PLASTYKA

Temat: Okiem turysty”

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
 1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
 1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Szkice techniczne”.

Zapisz notatkę.

 1. Szkic techniczny – to odręczny rysunek służący do wstępnego zapisu informacji technicznej.
 2. Na takim rysunku zachowuje się rzeczywiste kształty i proporcje odwzorowanego przedmiotu.
 3. Szkice odręczne poprzedzają wykonanie rysunku technicznego za pomocą przyborów kreślarskich.

Zadania do wykonania – 1 – 4 (podręcznik str.57-58).

Proszę przesłać zdjęcia rysunków z zadania 3 i 4 – do 22.05 bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem

 MUZYKA

Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

– wyjaśniać czym jest muzykoterapia;

– wyrażać emocje za pomocą różnych środków;

– analizować nastrój w prezentowanych utworach;

– wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

 1. Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.
 2. Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?
 3. Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.
 4. Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie – posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.
 5. Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2 Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.
 6. Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r.

Pobierz: Klasa VA 11-15.05.2020

JĘZYK POLSKI

Literatura

 1. Temat: W drogę z kluczem wędrownych ptaków

– Przeczytaj tekst ” Cudowna podróż” S. Lagerlof

Zwróć uwagę na wyjaśnienia niezrozumiałych słów.

Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:

 1. Gdzie i kiedy wydarzyła się ta historia?
 2. Kto jest głównym bohaterem utworu?
 3. Jak wygląda i co o nim wiemy?
 4. Jak doszło do przemiany chłopca?
 5. Jakie jest przesłanie tekstu? Czego nas uczy?
 6. Objaśnij swoimi słowami znaczenie powiedzenia ,, Grzeczne słowo mało kosztuje, a wiele waży”

 

 1. Temat: To już znamy – powtarzamy. Utrwalanie pojęć związanych z epiką.

Podręcznik str. 322 – ,, Podróże małe i duże”

Zapoznaj się z informacjami na str. 322-325. Ustnie odpowiedz na zadawane tam pytania. W zeszycie pod tematem lekcji napisz, z którym bohaterem literackim lub filmowym wybrałbyś się w podróż i dlaczego.

Tą pracę prześlij do sprawdzenia nauczycielowi.

 1. Gramatyka:

 

Temat: Oznaczanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

( NOTATKA DO ZESZYTU)

W języku polskim mogą wystąpić różnice między wymową, a oznaczaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

Czasem spółgłoski dźwięczne wymawiamy bezdźwięcznie na końcu wyrazu, np.: ślad ( słyszymy – ślat) lub gdy są w sąsiedztwie spółgłosek bezdźwięcznych, np. słówko ( słyszymy – słófko)

Niekiedy spółgłoska bezdźwięczna w sąsiedztwie dźwięcznych wymawiamy dźwięcznie, np. jakże ( jagże)

Samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y. Wszystkie samogłoski są dźwięczne.

Aby się upewnić, jak zapisać spółgłoskę na końcu lub w środku należy:

– porównać wyraz z jego inną formą, np. trąbka – trąbek

– porównać go z wyrazem pokrewnym, w którym spółgłoska występuje przed samogłoską lub przed j, l, ł, m, n, r, np. śpiew – śpiewny

Po zapisaniu powyższej notatki wykonaj ćwiczenia z podręcznika – 1, 7, 4 – ustnie; – 2, 3, 5, 6 – pisemnie

 

 1. Temat: Głoski dobrze słyszę, litery trafnie piszę. Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (c.d.).

– ,, Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń”

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń wszystkie zadania (12) do powyższego tematu.

adres: halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

  JĘZYK ANGIELSKI

Subject: We love sports.

Podręcznik str.89, ćwicz. 1. Popatrz na obrazki, spróbuj dopasować słowa do numerów na obrazkach. Następnie przepisz wyrazy do zeszytu i przetłumacz na język polski ( słowniczek w podręczniku). Powtórz wyrazy z nagraniem nr 3.07, zwróć uwagę na prawidłową wymowę https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  

Ćwicz.2. Uzupełnij zdania wyrazami z ćwicz. 1 i przepisz do zeszytu.

Ćwicz.3. Wysłuchaj dialogu ( nagranie nr.3.08) i zapisz w zeszycie poprawne wyrazy ( to zadanie jest dla osób, które mają możliwość pobrania nagrań na komputer).

Zeszyt ćwiczeń str. 64. ,ćwicz 1,2. Ćwicz. 3 dla chętnych.

Subject: Pytania w czasie Past Simple. Czasowniki regularne. 

Przepisz notatkę do zeszytu:

W czasie Past Simple w zdaniach pytających dodajemy Did na początku zdania. Czasownik główny jest zawsze  w formie podstawowej ( bez końcówki -ed)

Did you watch TV?

Did she watch TV?

Na te pytania udzielamy krótkich odpowiedzi:

Did you watch TV?        Yes, I did. / No, I didn’t.

Did she watch TV?         Yes, she did./ No, she didn’t.

Zapisz 2 swoje przykłady zdań pytających i krótkich odpowiedzi  w zeszycie.

Subject: Czas Past Simple. Czasowniki regularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1 i 2 na ocenę. Wykonane karty pracy prześlij uzupełnione na maila drelka7@op.pl.

Karta pracy 1. Karta pracy 1 słownictwo KL 5 11-15.05

Karta pracy 2: Karta pracy 2 Past Simple V

 JĘZYK NIEMIECKI

 Sprawdzian

Name und Vorname: …………………………………….

 1. Ułóż zdania z podanych elementów.
 2. in • isst • Pause • was • der • du • ?
  …………………………………………………………………………………………………….
 3. esse • keinen • ich • Joghurt • .
  …………………………………………………………………………………………………….
 4. möchtest • trinken • was • du • ?
  …………………………………………………………………………………………………….
 5. Durst • habe • keinen • ich • .
  …………………………………………………………………………………………………….
 6. Uzupełnij: einen, eine, ein.
 7. Ich esse ____________ Banane.
 8. Ich trinke ____________ Saft.
 9. Möchtest du ____________ Käsebrot?
 10. Wir nehmen ____________ Gulaschsuppe.
 11. Ich möchte ____________ Apfel essen.

 

 1. Uzupełnij: keinen, keine, kein. __/ 4

 

 1. Die Kinder trinken ______________ Cola.
 2. Sandra trinkt ____________________ Tee.
 3. Wie essen ________________ Schokolade.
 4. Ich möchte ____________________ Schinkenbrot essen.
 5. Połącz pytanie z odpowiedzią.
 6. Lisa, hast du Hunger? a. Eine Portion Pommes frites, bitte.
 7. Möchtest du einen Hamburger? b. 1.50 €.
 8. Was möchtest du essen? c. Nein, lieber ein Stück Pizza.
 9. Was kostet eine Dose Cola? d. Nein, ich habe nur Durst.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

       

 

 1. Zaznacz poprawną formę czasownika.
 2. In der Pause ____________ wir immer ein Paar Würstchen mit Brot.

      esse

      esst

      essen

 1. Karin ____________ einen Hamburger.

      nehmt

      nimmt

      nehme

 1. Meine Eltern ____________ lieber einen Apfelkuchen.

      isst

      essen

      esse

 1. ____________ du eine Currywurst?

      Nehmen

      Nimmt

      Nimmst

 

 1. Jak to powiesz po niemiecku? ____/8
 2. Zapytaj Andreasa, co je podczas przerwy.
  …………………………………………………………………………………………………….
 3. Powiedz, że chce ci się pić.
  …………………………………………………………………………………………………….
 4. Zapytaj, ile kosztuje kanapka z szynką.
  …………………………………………………………………………………………………….
 5. Powiedz, że podczas przerwy jesz jabłko i jogurt.
  …………………………………………………………………………………………………….

Prześlij sprawdzian w czwartek do godz. 14.00 nauczycielowi- kl. Va

HISTORIA

1.Przeczytaj uważnie tematy:

„Rządy Bolesława  Krzywoustego”

„Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów”

2.Zapisz w zeszycie przedmiotowym powyższe tematy.

Pod tematem pierwszym wyjaśnij trzy pojęcia:

testament-

seniorat-

palatyn-

Pod tematem drugim zapisz odpowiedz na pytanie 1. z podręcznika ze str. 187.

3.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:

do tematu pierwszego str. 97-99

do tematu drugiego str. 100-101

Ćwiczenia z gwiazdką dla chętnych

4.Polecam lekcje historii emitowane w TVP3 (dla zainteresowanych).

MATEMATYKA

 Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez  10, 100, 1000,…

Po obejrzeniu  lekcji, nauczysz się  dzielić ułamki dziesiętne przez 10,100,1000,…

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-6-07042020,47415952

Zapamiętaj zasadę i zapisz w zeszycie – podręcznik ( ramka str.223).

Wykonaj zad. 7/ 61 w zeszycie ćw.

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Z tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób dzielimy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-21042020,47494946

Zapamiętaj zasadę – podręcznik (ramka str. 222) i stosuj ją.

Wykonaj zadania w zeszycie ćw. : zad. 2,3/60, zad.5/61.

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Ten film pokazuje w jaki sposób dzielimy  liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną (przypomnij sobie również, jak mnożymy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… –  ta umiejętność będzie Ci potrzebna) :

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-3-22042020,47494967

Więcej przykładów :   https://www.youtube.com/watch?v=21KCFJFkyrU

Zapamiętaj zasadę i stosuj ją w dzieleniu liczb dziesiętnych – podręcznik ( ramka str. 226).

Wykonaj  zad. 10/63,  zad. 13/65, zad. 16/66 – zeszyt ćw.

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych :

https://learningapps.org/10432070

https://learningapps.org/4245347

https://learningapps.org/4833596

https://learningapps.org/10223095

BIOLOGIA

Temat: „Tkanki roślinne”.

Zapisz treść tematu i zrób notatkę.

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tematu.

Odpowiedz na pytania:

 1. Czym różnią się tkanki twórcze od tkanek stałych.
 2. Wykaż związek budowy tkanek okrywających z ich funkcją.

Odpowiedzi na te pytania wyślij na adres e-mail bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

Temat: Krajobraz śródziemnomorski

Polecam film: https://www.cda.pl/video/940233e3

Obejrzyj zdjęcia: https://epodreczniki.pl/a/nad-morzem-srodziemnym/D1CWfsAs5

Przeczytaj temat z podręcznika: Krajobraz śródziemnomorski

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.80, 81.

Zapisz notatkę: Krajobraz śródziemnomorski

INFORMATYKA

Poprawne wysyłanie wiadomości e-mail.

Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz instrukcję: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Data wysłania e-mail: 13.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

RELIGIA

Katecheza 41

Temat: Jezus Chrystus głosi naukę Ojca.

 1. Uzupełnij krzyżówkę, a dowiesz się kim jest dla nas P. Jezus (zeszyt ćwiczeń – ćw. 1).
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (J 12, 49-50). Zwróć uwagę, że P. Jezus wielokrotnie podkreśla, że nie mówi w swoim imieniu, ale w imieniu Boga.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – posługując się kodem, odczytaj czyją naukę przekazuje Jezus Chrystus.

Katecheza 42

Temat: Jezus uczy prawdy.

 1. Poznaj słowo klucz: Prawda.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie teksty biblijne (J 18,37b) i (J 14, 6).
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 2 – utrwal poznane słowa i je zapisz.

Proszę o odmówienie 1 x Litanię Loretańską do NMP, będzie nagroda z aktywności liturgicznej. Przeżywamy miesiąc maj, w którym jest specjalne nabożeństwo ku czci Maryi, na którym śpiewa się codziennie tę litanię (proszę o informację zwrotną SMS).

PLASTYKA

Temat: 24. Okiem turysty s. 84 – 90;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
  1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
  1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Elementy rysunku technicznego”.

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

Normalizacja w rysunku technicznym 

 1. Aby rysunek techniczny mógł być jednoznacznie zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstać według ściśle określonych norm, czyli być znormalizowany.
 2. Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego.
 3. Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku określają przepisy zwane Polskimi Normami. Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny (w skrócie PKN).
 4. Formaty arkuszy.

Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane powszechnie w drukarniach i rysunku technicznym.

Najczęściej stosowanym formatem jest format A4 o wymiarach 210 x 297 mm, czyli wielkości kartki z bloku rysunkowego bądź technicznego. Pozostałe arkusze szeregu A powstają z powiększenia lub pomniejszenia tego formatu.

 1. Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

Praca własna – wykonaj ćwiczenie 3 i 4 z podręcznika  (str. 54-55)

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

MUZYKA

Temat : Aparat głosowy – ćwiczymy głos.

W tej lekcji nauczysz się :

– przedstawiać na ilustracji budowę aparatu głosowego, zwracając szczególną uwagę na położenie krtani i tchawicy;

– wykonywać ćwiczenia oddechowe, emisyjne i dykcyjne.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/aparat-glosowy—cwiczymy-glos/D14rGfaiX

Przeczytaj: Głos to też instrument.

Jak powstaje głos – budowa aparatu głosowego.

Rozśpiewanie – przykłady ćwiczeń – przeczytaj i wykonaj:

–  rozgrzewka fizyczna i postawa ciała, rozgrzewka oddechowa, eksperyment – wykonaj polecenie 1:

– rozgrzewka dykcyjna – wykonaj polecenie 2;

– emisja głosu, eksperyment – wykonaj polecenie 3.

Następnie  przeczytaj: Higiena głosu – jak dbać o swój głos ?, wykonaj krótkie ćwiczenia 1. 2, 3, 4 – masz pod nimi możliwość sprawdzenia.

Przepisz notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela ):

Budowa aparatu głosowego : mózg, płuca, przepona, krtań i tchawica.

Krtań to nasz właściwy instrument głosowy i to w nim znajdują się tzw. struny głosowe – dwa fałdy skórne (fałdy głosowe), które dzięki odpowiednim mięśniom mogą otwierać lub zamykać otwór, którym przepływa powietrze; drgania strun głosowych są źródłem dźwięku.

Rezonatory – w ciele zamknięta przestrzeń, od której wewnętrznych ścian dźwięk się wielokrotnie odbija, nabierając mocy, stając się głośniejszym i wzbogacając swe brzmienie. Są to m.in. krtań i gardło, jama nosowa i jama ustnakości – czaszki, górna część kręgosłupa i kości klatki piersiowej.

 

Zapamiętaj!  Głos mamy tylko jeden na całe życie, więc bardzo ważna jest jego pielęgnacja :

– zdrowo się odżywiaj;

– pij dużo wody przegotowanej;

– unikaj krzyku i bardzo głośnego męczącego śpiewania;

– nie przeciążaj głosu, kiedy jesteś chory lub zmęczony;

– zadbaj o ogólną czystość wokół siebie zwłaszcza teraz w okresie pandemii – koronawirusa.

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r.

Pobierz: klasa 5 A 4-8.05.2020

JĘZYK POLSKI

Literatura

Temat:” Każdy ma swój biegun…do zdobycia”. Jasiek Mela ” Poza horyzontem”

–  Poznaj autora- Jaśka Melę – str. 303

–  Przeczytaj tekst ” Poza horyzontem”

             Notatka do zeszytu

 1. Miejsca przywołane w tekście to: Arktyka, biegun północny, Spitsbergen.
 2. Bohaterowie: Marek Kamiński, Jasiek Mela, Wojciech Ostrowski, Wojciech Moskal.
 3. Terminy:

  – polarny- związany z terenami podbiegunowymi;

  – polarnik – uczestnik wypraw polarnych.

 1. Czy warto było iść na biegun?

TAK- by pokonać własne słabości;

      – spełnić marzenia;

      – udowodnić, że niepełnosprawny człowiek może dokonać rzeczy trudnych;

      – przeżyć coś niesamowitego i zdobyć sławę.

NIE  – biegun to mało atrakcji;

       – niepotrzebne ryzyko;

      – dużo trudów i zmęczenie;

     – wszędzie tylko śnieg.

Tak – to argumenty za.

Nie – to argumenty przeciw, czyli kontrargumenty.

 1. Pamiętnik- relacja o wydarzeniach, których autor był uczestnikiem lub świadkiem, pisana po pewnym czasie od przedstawionych zdarzeń.

 

Temat: Potyczki scenarzysty.

– Przeczytaj scenariusz do lektury ” W pustyni i w puszczy” – str. 313

– Napisz w zeszycie wyjaśnienia terminów:

   scenariusz filmowy

   tekst główny

   tekst poboczny  ( str. 314)

 

Temat:  Nie zadzieraj z przyjacielem mojej pani!

 1. Przeczytaj fragment powieści ” Skrzynia Władcy Piorunów”- str. 315
 2. Ponumeruj zdarzenia w porządku chronologicznym:

    Groźby Wielkoluda

    Pomoc Julii

    Pasażer na gapę

    Przyjazd czarnej furgonetki.

    Atak na nogawkę.

    Porwanie Toma.

    Próba wyrzucenia psa.

    Ucieczka z auta.

    Upadek Wielkoluda.

 1. Wypisz bohaterów zdarzeń.                                                                     
 2. Odpowiedz na pytanie:

  Dlaczego warto przeczytać tą książkę?

 

Temat: Radość czytania

Wymyśl historię związaną z cudownym działaniem dowolnego rekwizytu ( pomysł możesz zaczerpnąć  z książki: „Alicja w Krainie Czarów”) i napisz ją w formie opowiadania fantastycznego.

Pracę prześlij do sprawdzenia – termin- 10 maja.

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com   lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: I watched TV. Obejrzałem TV. Czas Past Simple, czasowniki regularne.

Przepisz notatkę do zeszytu.

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o przeszłości. W zdaniach twierdzących do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed a do czasowników kończących się na litere e dodajemy końcówkę -d.

I watched a serial.

Jeśli czasownik regularny  kończy się literą y, przed którą stoi spółgłoska, należy zmienić litere y na i, a następnie dodać końcówkę -ed ( study- studied, try- tried)

 We studied English.

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

Podręcznik str.88

ćwicz.2. Przepisz czasowniki do zeszytu, przetłumacz na język polski i dopisz formę przeszłą tych czasowników. Przykład: watch- oglądać- watched.

 Subject: I didn’t watch it. Nie obejrzałem tego. Zdania przeczące w czasie Past Simple.

Przepisz notatkę do zeszytu: 

W czasie Past Simple w zdaniach przeczących dodajemy did+ not=didn’t  ( NIE). Czasownik główny jest zawsze  w formie podstawowej ( bez końcówki -ed)

 They didn’t watch TV. They did not watch TV.

She didn’t watch TV. She did not watch TV.

Obejrzyj filmik, zwróć uwagę na zdania przeczące: https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

Podręcznik str.88,ćwicz.3. Przepisz zdania do zeszytu uzupełniając je czasownikami w formie przeszłej. Przykład:

I ….( watch) TV. I watched TV.

I…… ( not watch) TV. I didn’t watch TV.

Zeszyt ćwiczeń str. 63. Ćwicz. 1,2.. Zadnie 3 i 4 dla chętnych, nagrani do zadania 3 nr. 35     workbook audio.

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia   

JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

W przyszły tygodniu odbędzie się sprawdzian z działu: Was isst du in der Pause?

Poniższe ćwiczenia to powtórzenie. Proszę wykonać je w zeszycie. Rozwiązanie proszę przesłać na adres mailowy nauczyciela.

Jak zareagujesz? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 1. Chcesz się dowiedzieć, co lubi jeść twoja koleżanka z Niemiec.
 2. Was ist das? B) Was isst du gern?
 3. Powiedz, że w czasie przerwy jesz jabłko.
 4. In der Pause esse ich einen Apfel.
 5. In der Pause esse ich Keinem Apfel.
 6. Chcesz zamówić zupę gulaszową.
 7. Ich mag Gulaschsuppe. b) Ich nehme eine Gulaschsuppe.
 8. Jak zapytasz o cenę hamburgera?
 9. Möchten Się einen Hamburger?             b) Was kostet ein Hamburger?
 10.  

Wpisz podane wyrazy do odpowiedniej kolumny w tabeli.

 Joghurt – Tafel Schokolade – Käsebrot – Apfelkuchen – Schokoriegel

 

Monika isst heute einen eine ein
     
     
     

 

 Uzupełnij: keinen, keine, kein.                                                                                                  

 1. Meine Oma trinkt _________ Kaffee.
 2. Lukas isst _________ Schokoriegel.
 3. Tina möchte _________ Käsebrot essen.
 4. Die Kinder essen _________ Birne.

 

Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasie.                              

 1. Was ___________________ ihr in der Pause? (essen)
 2. _______________________ du ein Stück Pizza? (nehmen)
 3. Ich ______________________________ Durst. (haben)
 4. Was _____________________________ du gern? (trinken)

 

 Ułóż zdania.                                                                                                                                

 1. Kuchen | du | isst | einen | ?

_______________________________________________________________

 1. möchtest | Joghurt | einen | du | ?

_______________________________________________________________

 1. ein | was | Hamburger | kostet | ?

_______________________________________________________________

 1. ich | Currywurst | eine | nehme | .

_______________________________________________________________

HISTORIA

Przeczytaj z podręcznika tematy:           

 1.”Polska Bolesława Chrobrego”.             

 2.”Kryzys i odbudowa państwa polskiego”.                                                       

 1. W zeszycie przedmiotowym zapisz tematy. Pod tematem 1). zapisz: „Zjazd w Gnieźnie” (podręcznik str. 171).                 

Pod tematem 2). zapisz: „Kryzys Krolestwa Polskiego na początku XI w.” (podręcznik   str. 176).                                   

 • Przyjrzyj się uważnie mapie ze str. 173 i 177 i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się  obok mapy.           
 1. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń :                                                       

 do tematu 1). str. 92-94.                             

do tematu 2). str. 95-96.                               

Zadania z  gwiazdką dla dociekliwych. 

MATEMATYKA

Uwaga : Sprawdzian proszę przesłać  na adres najmrockak@gmail.com  do wtorku 05.05.2020r. Sprawdzian  w załączniku : Sprawdzian kl. 5a – matematyka 04-08.05

 ( Rozwiązania zadań piszemy na kartce : zad. zamknięte np. 1.C, zadania otwarte – zapisujemy wszystkie działania).

Temat : Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,…

Obejrzyj poniższe filmy.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-5-05042020,47380018

lub

https://pistacja.tv/film/mat00186-mnozenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299

 Zapisz zasady do zeszytu,  w  jaki sposób  mnożymy liczbę dziesiętną  przez  10, 100, 1000, … (podręcznik –  ramka str. 216 ).

Wykonaj zadania :

 Podręcznik – zad. 8/216,

Zeszyt ćw. – zad.8/51

Temat :  Mnożenie liczb dziesiętnych.

Z poniższych filmików dowiesz się,  jak mnożymy liczby dziesiętne.

https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY&feature=youtu.be

lub

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-8-16042020,47470826

Przepisz zasadę  (  podręcznik – ramka str. 217).

Wykonaj zadania:

Podręcznik – zad. 14, 15, 16, 17, 18 a, b, c /218.

Zeszyt ćwiczeń  str. 53

Ćwiczenia interaktywne :

https://learningapps.org/1130743

https://szaloneliczby.pl/mnozenie-ulamkow-dziesietnych-zadania/

BIOLOGIA

Temat : Powtórzenie wiadomości: protisty, grzyby i mchy.

 1. Przeczytaj i rozwiąż zadania 1-13 z podręcznika str.115 -117.
 2. Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 21, s.48 i 49 .
 3. Opisz budowę paproci i uzasadnij, że jest rośliną zaliczaną do organowców .
 4. Wskaż cechy, na podstawie których można dany organizm zaliczyć do grzybów .

  Zadanie 3 i 4 wyślij na adres bdelowska444@wp.pl

GEOGRAFIA

Rozwiąż test on-line: https://tiny.pl/7gx46 

Test będzie dostępny w środę godz. 9.30 do 10.15

INFORMATYKA

Temat: Poznaj Europę

Szukanie informacji w Internecie, przedstawianie danych –program do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

Wykonaj prezentację w programie M. PowerPoint lub LibreOffice Impress na temat: Atrakcje turystyczne Europy

Prezentacja powinna zawierać:

– 10 slajdów

– przejścia slajdów

– animacje

Zobacz wskazówkę:

 Plik prezentacji wyślij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości wpisując imię, nazwisko i klasę.

RELIGIA

Katecheza 39

Temat: Pan Jezus zaprasza wszystkich do Królestwa Bożego – przypowieść o robotnikach w winnicy.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Królestwo Boże.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Mt 20, 1-15).

Gospodarz to oczywiście Pan Bóg, który jest gotowy w każdej chwili (stąd te godziny w przypowieści) przyjąć nas do swego Królestwa.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 2 – uzupełnij tekst biblijny;
  2. ćw. 3 – ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej, a dowiesz się jakie jest wyjaśnienie przypowieści (to zadanie należy przesłać z poprzednio wyliczonymi przy Kat. 38).

 

Katecheza 40

Temat: Miłość Prawem Królestwa Bożego – przypowieść o miłosiernym samarytaninie.

 1. Obejrzyj na Youtube film dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=85Sr53RT9P8
 2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 4 – uzupełnij ćwiczenie na podstawie tekstu ze str. 95 z podręcznika (niebieskie pole).
PLASTYKA

Temat: 24. Okiem turysty s. 84 – 90;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 22.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Pomniki:
 • Kolumna Trajana – pomnik wzniesiony w 113 roku w Rzymie na Forum Trajana dla upamiętnienia zwycięstw cesarza nad Dakami.
 • Kolumna Zygmunta w Warszawie – Kolumna Zygmunta III Wazy – pomnik króla Zygmunta III Wazy znajdujący się na placu Zamkowym w Warszawie.
 • Pomnik konny Marka Aureliusza – antyczny posąg znajdujący się na Kapitolu w Rzymie, wykonany w roku 175 n.e. Przedstawia on cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Wykonany został z brązu pokrytego częściowo złotem.
 • Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawieznajduje się przy Rondzie Jazdy Polskiej. Został odsłonięty w 1994 roku. Autorem projektu pomnika jest Mieczysław Naruszewicz. Na 16 metrowej kolumnie umieszczono jeźdźców na koniach.
 1. Teatry:
 • Teatr Apollina w Epidaurze IV w.p.n.e.; Grecja.
 • Teatr Na Wodzie XVIII w. –  Łazienki w Warszawie.
 1. Stadiony:
 • Stadion w greckiej Olimpii – VIII w.p.n.e.
 • Koloseum w Rzymie – I w.
 • Stadion Narodowy w Warszawie – został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj projekty obiektu sportowego  –  formę zewnętrzną stadionu oraz organizację jego przestrzeni wewnętrznej.

Chętni mogą wykonać makietę takiego obiektu.

http://stadiony.net/zestawienia/20-najwiekszych-stadonow-swiata

https://www.activemaniak.pl/3236/10-najslynniejszych-stadionow-swiata/

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

TECHNIKA

Temat: „Elementy rysunku technicznego”.

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

Normalizacja w rysunku technicznym 

 1. Aby rysunek techniczny mógł być jednoznacznie zrozumiany przez ludzi na całym świecie, musi powstać według ściśle określonych norm, czyli być znormalizowany.
 2. Normy rysunkowe zawierają szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonaniem rysunku technicznego.
 3. Przepisy regulujące m. in. rozmiary arkuszy, rodzaje linii, sposób podawania wymiarów, opis rysunku określają przepisy zwane Polskimi Normami. Opracowuje je Polski Komitet Normalizacyjny (w skrócie PKN).
 4. Formaty arkuszy.

Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane powszechnie w drukarniach i rysunku technicznym.

Najczęściej stosowanym formatem jest format A4 o wymiarach 210 x 297 mm, czyli wielkości kartki z bloku rysunkowego bądź technicznego. Pozostałe arkusze szeregu A powstają z powiększenia lub pomniejszenia tego formatu.

 1. Rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

Praca własna – wykonaj ćwiczenie 3 i 4 z podręcznika  (str. 54-55)

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

MUZYKA

Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

 

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie – wyjaśnij pojęcia i przyślij  notatkę do nauczyciela :

 1. Mazur – …………………………………………………………………………………………………….
 2. Mazurek -……………………………………………………………………………………………………
 3. Tańce narodowe -……………………………………………………………………………………………

 

Proszę również o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu ( nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r.

Pobierz: Klasa Va – zadania 27-30.04.2020

JĘZYK POLSKI

 Dokonaj analizy zdania pojedynczego. Zrób wykres i nazwij części zdania.

  Czarna postać za długo przebywała w  ogniu.

Swary zwierząt budziły niepokój Wielkiego Ducha.

Pamiętaj!! Zacznij od znalezienia podmiotu i orzeczenia.

 

 1. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych:

– syzyfowa praca-

– stajnia Augiasza –

– ranny ptaszek –

– mieć duszę na ramieniu –

– być kulą u nogi –

– chować głowę w piasek –

– czarna owca –

– do góry nogami –

– poruszać się jak żółw –

– zbijać bąki –

Ułóż z nimi zdania( 10 ).

 

 1. Podręcznik str. 295 ” Kapelusz za 100 tysięcy” – fragmenty

Przeczytaj tekst.

Wykonaj polecenie 6- uzupełnij schemat.

Wyjaśnij słowa- subiektywny; obiektywny.

Wykonaj polecenie 8.

Przepisz :

Narrator——–obiektywny-  trzecioosobowy

                    subiektywny – pierwszoosobowy

 

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com

  lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Did you have a good time?

Podręcznik str.86

ćwicz.1. Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiedni obrazek. Następnie przepisz wyrazy do zeszytu, przetłumacz na język polski.

Nagrania: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Ćwicz.3 Uzupełnij tekst. Brakujące wyrazy zapisz w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.62,ćwicz.1,2. Nagrania https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Dla chętnych ćwicz.3.

Subject: Earth Day. Dzień Ziemi.

W związku z Dniem Ziemi 22.04 ( Earth Day) Obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=B8WHKRzkCOY i uzupełnij kartę pracy w załączniku. Have fun!

Załącznik Earth Day: Earth Day kl 5

Name:………………………………………………..IV-VIII

 1. Obejrzyj filmik. Uzupełnij tekst słowami podanymi poniżej. Co znaczą te słowa w języku polskim?

2. Kim jest David Attenborough?………………………………………………………………………………..

 

 Earth Day   ‘What A Wonderful World’ ( Stevie Wonder)

 • I see trees of green and red__________ too
 • I see them____________________ for me and you
 • And I think to myself
 • What a________________ world
 • I see skies of blue and clouds of white
 • __________ blessed  days
 • __________ say ‘Good night’
 • And I think to myself
 • What a wonderful world
 • The colours of the _______________, so pretty in the sky
 • Are also on the faces of people going by
 • I see friends ______________________ hands saying
 • How do you do?
 • They’re really saying
 •  I love you
 • I hear babies __________, I watch them ___________________
 • They’ll learn much more than I’ll ever know
 • And I________________________ to myself
 • What a wonderful world

Missing Words:

Wonderful-________________________

 Think-____________________________

 Grow-____________________________

Rainbow- __________________________

Crying -_________________________

 Shaking-___________________________

Bloom-_____________________________

 Roses-_____________________________

 Dark- _____________________________

Bright-_____________________________

 JĘZYK NIEMIECKI

Thema: Was hätten Sie gern?

-Was hätten Sie gern? Co chciałaby Pani?

– Ich nehme ein Käsebrot. Wezmę kanapkę z serem.

– Und was trinken Sie? A czego się pani napije?

– Ein Mineralwasser. Wodę mineralną.

Wykonać ćwiczenie 10/8 w zeszycie ćwiczeń podpunkt A, B, C

Wykonać ćwiczenie 15/12 w podręczniku. Rozwiązanie  zapisać w zeszycie

Rozwiązać krzyżówkę ć1). 14/10 w zeszycie ćwiczeń

HISTORIA

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

W związku z powyższym hasłem wybierz się na wirtualną wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego. Wejdź na: www.1944.pl. Następnie napisz w zeszycie przedmiotowym kilkuzdaniową wypowiedź (8-12 zdań) na temat odbytej wycieczki. Zapisz swoje spostrzeżenia, wrażenia. Czego się dowiedziałeś? Co Cię zainteresowało? 

MATEMATYKA

 Temat:  Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działu : Wielokąty.

Ćwiczenia interaktywne ( poćwicz do sprawdzianu ):

https://learningapps.org/6885521

https://learningapps.org/1524089

https://learningapps.org/3039317

http://matzoo.pl/klasa5/33

Wykonaj poniższe zadania do zeszytu ( zadania te są powtórzeniem do sprawdzianu) :

Podręcznik zad. 20/208, zad. 18 a)/167, zad. 4d)/ 163, zad. 6a)/193.

Powtórz: pola figur, nazwy trójkątów ze względu na boki i kąty, klasyfikacja czworokątów (przypomnij sobie z filmiku https://pistacja.tv/film/mat00212-podzial-czworokatow?playlist=339)

Sprawdzian z działu „Wielokąty” we wtorek 5.05.2020r.

 

Temat : Mnożenie liczby  dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Obejrzyj filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU&feature=youtu.be

lub

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,matematyka-lekcja-7-08042020,47416007

Wykonaj zadania:

Zeszyt ćw. str. 48, 50.

Ćwiczenia interaktywne na stronach www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Obejrzyj proszę film: https://vod.tvp.pl/video/boso-przez-swiat,pustynia,45473 (pustynie), a potem przeczytaj temat z podręcznika str. 127 do 132..

Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 76 -78.

Polecam film: https://www.dailymotion.com/video/x282py8  (pustynie lodowe)

(Przygotowujemy się do testu on-line za tydzień lekcje z podręcznika str.102 do 132 )

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobrazy pustyni gorącej i pustymi lodowej – notatka 

INFORMATYKA

 Wykonaj ćwiczenie w edytorze tekstu wg podanego wzoru: Ćwiczenie Word 2 dla kl. 5

Wyślij plik z ćwiczeniem na adres: pgonerka@gmail.com  w tytule wiadomości wpisz Imię, nazwisko i klasę.

Link do pobrania LibreOffice

RELIGIA

Katecheza 37

Temat: Palestyna – Ziemia Zbawiciela.

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw
 2. Zapoznaj się ze słowami klucze: Ziemia Święta.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. Ćw. 2 – uzupełnij tabelę (dane do uzupełnienia są w podręczniku).

 

Katecheza 38

Temat: Jezus Chrystus naucza o Królestwie Bożym.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Przypowieść, Królestwo Boże.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj trzy bardzo krótkie przypowieści:
  • Mt 13, 44 – przypowieść o skarbie ukrytym w roli,
  • Mt 13, 4 – przypowieść o drogocennej perle (drogocenny kamień),
  • Mt 13, 33 – przypowieść o zaczynie.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • Ćw. 1. w koronę drzew wpisz swoje imię i imiona swoich kolegów;
  • Ćw. 3 pomóż sobie tekstem biblijnym (wyżej wymieniony) i podziałem w tej notatce .

 

*Zbieramy 3 plusy na ocenę z 3 prac domowych (ćw. 3 kat. 54; ćw. 2 kat. 37; ćw. 3 kat. 39). Prace należy nadsyłać dopiero jak odrobimy Katechezę 39.

PLASTYKA

Temat: 24. Okiem archeologa s. 78–83;

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 08.05

Zapisz treść tematu i notatkę.

1.Archeologia to dziedzina nauki badająca historię i kulturę ludzi na podstawie wykopalisk. Ma swój początek w odkryciach, których dokonano prawie 300 lat temu w Pompejach i Herkulanum koło Neapolu.

 1. Malarstwo wazowe– wykonywane na naczyniach ceramicznych malunki przedstawiające sceny z życia bogów, zawodów sportowych i wojen, mające szczególne znaczenie w kulturze helleńskiej. W starożytnej Grecji dokonywano je w stylu czarno – lub czerwonofigurowym.
 2. 3. Mozaika – dekoracja w postaci ornamentu lub obrazu, wykonana z drobnych, o różnej kolorystyce (dwu lub wielobarwne), fakturze i kształcie kamyczków, kawałków szkła lub ceramiki.

https://www.youtube.com/watch?v=nYizGX8fBig – zapoznaj się z filmikiem instruktażowym.

Zadanie plastyczne – Po zapoznaniu się z tematem lekcji wykonaj mozaikę z kolorowych, papierowych kwadracików o boku 1 cm. Wyklej z tych barwnych „kostek”  motyw zaczerpnięte ze świata  natury. Zachowaj niewielki 1 mm odstęp między naklejanymi elementami. 

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 08.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 

 

 

 


VI tydzień 20-24.04.2020 r.

Pobierz: ZADANIA DO REALIZACJI 20-24.04.2020 – KLASA_V

JĘZYK POLSKI

 1.Na podstawie poznanych mitów, napisz charakterystykę dowolnego bohatera mitycznego.

Pamiętaj o akapitach i zachowaniu kolejności:

 • przedstawienie postaci;
 • wygląd zewnętrzny;
 • cechy charakteru i przykłady zachowań;
 • ocena bohatera.
 1. Temat: ” Do odważnych świat należy”. Sprawozdanie.

 – Przeczytaj tekst ” Przez świat na rowerach przez dwa lata” M. Nitkiewicz

 – Wykonaj w zeszycie ćwiczenia pod tekstem – 1, 3, 4.

– Przeczytaj – Rady dla piszących sprawozdanie. Zgodnie ze wskazówkami spróbuj napisać w zeszycie sprawozdanie z jednego dnia Świąt Wielkanocnych.

Zdjęcia napisanych prac proszę przesłać na adres halinakalita.21@gmail.com

lub mms  603365530 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 JĘZYK ANGIELSKI

Subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

Podręcznik str.81

ćwicz.1. W zeszycie zapisz nazwy środków transportu zaczynające się na literę B i C.

Ćwicz.2. Zgadnij nazwę środków transportu i zapisz w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.57,ćwicz.1,2. Dla chętnych ćwicz.4.

Subject: Quiz: shops.

Wejdź na stronę www.kahoot.it, wpisz kod gry 03474904, następnie swoje imię. Termin quizu do czwartku 23.04.2020 do godz.14.00. Good luck!

Dla chętnych: wysłuchaj piosenki o sklepach https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/shopping Następnie wejdź (game) i ułóż wersy piosenki w odpowiedniej kolejności. Have fun!

Subject: Test online z rozdziału 6.

Wykonaj test online z rozdziału 6, klikając na poniższy link:

https://forms.gle/KZ8Jc8TYEiDtAnLQA  

Good luck!

 JĘZYK NIEMIECKI

 Temat: Was nimmst du? Co bierzesz?/weźmiesz?

nehmen –  brać

ich nehme                               wir nehmen

du nimmst                              ihr nehmt

er/sie/es nimmt                       sie /Sie nehmen

Was nimmst du?

Ich nehme einen Hamburger. Biorę/ wezmę hamburgera.

eine Gulschsuppe. – zupę gulaszowa

eine Currywurst. – kiełbaskę z curry

eine Portion Pommes frites.  – porcję frytek

eine Dose Fanta. – puszkę fanty

eine Tasse Kaffee. – filiżankę kawy

eine Flasche Mineralwasser. – butelkę wody mineralnej

ein Schinkenbrot. – kanapkę z szynką

ein Paar Würstchen. – kilka kiełbasek

ein Stück Pizza – kawałek pizzy

ein Glas Tee –  szklankę herbaty

Wykonać ćwiczenia 8/7, 9/7, 11/9. Rozwiązania przesłać nauczycielowi.

Pobierz: Kartkówka język niemiecki kl V

HISTORIA

 ,,Ćwiczenia w określaniu dat oraz odliczanie czasów historii’’’

 Ćwiczenie 1. Podane daty ustaw w kolejności chronologicznej a następnie obok dopisz który to wiek:

1700 r., 776 r.p.n.e., 1525 r., 44 r.p.n.e., 2001 r.

 1.  

2.

3.

4.

5.

Ćwiczenie 2. Oblicz, ile lat upłynęło od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego do chrztu Polski.

Odp:

 MATEMATYKA

 Temat:  Pole trapezu.

Obejrzyj filmiki. Dowiesz się z nich jaki jest wzór na pole trapezu i jak obliczamy pole trapezu.

https://pistacja.tv/film/mat00241-wyprowadzenie-wzoru-na-pole-trapezu?playlist=392

lub

https://www.youtube.com/watch?v=un8NTbBO5OQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bWG31dpipBM

Podręcznik str.197-199,

Notatka do zeszytu – narysuj trapez, napisz wzór  ( zapamiętaj wzór ), dokończ zdanie : Pole trapezu jest równe…..- patrz ramka str. 198 ( podane tam są trzy sposoby zapisu  wzoru  na obliczanie pola trapezu).

Na ocenę proszę przesłać zad. 6, 7 str. 199, zad. 13 str. 200  z podręcznika na adres :  najmrockak@gmail.com do 24.04.2020r.

Możecie wykonywać dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zachęcam do ćwiczeń interaktywnych na stronach www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

 

Temat: Zastosowanie wzoru na pole trapezu do rozwiązywania zadań tekstowych.

Ten filmik ułatwi Ci rozwiązanie zadań:

https://pistacja.tv/film/mat00818-pole-trapezu-zadania?playlist=392

Rozwiąż zadania w zeszycie : Podręcznik – zad. 8 str. 199, zad. 12 a) str. 200, dla chętnych zad. 15 str.200, zad. 17 str. 201.

BIOLOGIA:

Temat: Budowa zewnętrzna paproci, widłaków i skrzypów

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 46 i 47

GEOGRAFIA

 Temat: Krajobrazy sawanny i stepu

Proszę obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=ulTk8cYI9zg , (sawanna) następnie film: https://www.youtube.com/watch?v=pVD8vpKGG3Q (stepy), a potem przeczytać temat z podręcznika str. 120 do 126.

Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 72 -74.

(Przygotowujemy się do testu on-line z trzech ostatnich tematów)

Wpisz notatkę do zeszytu: Krajobraz sawanny i stepu – notatka kl 5

 MUZYKA

Temat: Instrumenty dęte drewniane.

Poznaj flet poprzeczny :

https://youtu.be/yKrBVH6SJAw

Z ilu części składa się fagot?

https://youtu.be/YBqzsWuOI2E

Posłuchaj jak brzmi obój: kliknij aby posłuchać

Jeśli już wykonałeś te zadania zapisz temat i notatkę w zeszycie :

Instrumenty dęte drewniane są zbudowane w większości z drewna, a źródłem dźwięku jest ustnik lub drewniany stroik. Wszystkie posiadają w swej budowie otwory, które grający zakrywa lub odkrywa za pomocą specjalnych klapek lub bezpośrednio palcami.

Do grupy instrumentów dętych drewnianych należą: flet prosty, flet poprzeczny, flet piccolo, obój, klarnet, fagot, rożek angielski oraz saksofon.

Na zakończenie posłuchaj znanych utworów wykonywanych na powyższych instrumentach :

Muzyka z filmu „Misja” Ennio Morricone nagrodzona filmowym Oskarem :

https://youtu.be/FtE3hoR_Nvo

Jan Sebastian Bach II suita orkiestrowa h – moll „Badinerie”:

https://youtu.be/8aUfQw6N1Vc

Zadanie dla chętnych : poszukaj na YouTube i posłuchaj brzmienia pozostałych instrumentów dętych drewnianych.

RELIGIA

Katecheza 54

Temat: Zmartwychwstanie podstawą i źródłem chrześcijańskiego życia.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Zmartwychwstanie.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Łk 24, 1-10).
 3. Zwróć uwagę, że Zmartwychwstanie jest źródłem chrześcijańskiego życia i podstawą naszej wiary.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – napisz czym jest Zmartwychwstanie (patrz słowa klucze)
 • ćw. 2 – uzupełnij tekst Pisma Świętego
 • ćw. 3 – narysuj symbole Zmartwychwstania Chrystusa (np. paschał, figura P. Jezusa, krzyż ze stułą czerwoną.)

Katecheza 55

Temat: Chrystofanie umocnieniem wiary Kościoła.

 1. Wysłuchaj na platformie com piosenki religijnej „Idzie mój Pan”.
 2. Zapoznaj się ze słowami klucze: Chrystofanie.
 3. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (J 21, 1-7a. 9. 12-14).
 4. Zwróć uwagę, że P. Jezus wielokrotnie ukazywał się Apostołom i swoim uczniom, którzy stali się świadkami największego i najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości.
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – rozwiąż krzyżówkę i prześlij ją w formie MMS do sprawdzenia na ocenę;
 • ćw. 2 – uzupełnij fragment Pisma Św.

Proszę o SMS z potwierdzeniem ilości odprawionych Dróg Krzyżowych (także tych odprawionych samodzielnie w domu).

PLASTYKA

Temat: 23. Okiem architekta s. 70–77;

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • kultura i sztuka starożytnej Grecji
 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu
 • architektura, architekt
 • piękno, proporcje, harmonia, symetria, rytm, statyka
 • świątynia
 • (tympanon, fryz, kolumny)
 • kolumna (baza trzon kapitel)
 • porządek dorycki
 • porządek joński
 • porządek koryncki
 • kariatyda
 • kopuła
 • łuk, łuk triumfalny (zwornik, kliniec), kwadryga

 

Praca plastyczna – „Mój łuk triumfalny” (technika dowolna)

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać do 24.04 na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 TECHNIKA

Temat: „Pismo techniczne”. (temat rozłożony na dwa tygodnie)

Zapisz notatkę.

Pismo techniczne – to pismo stosowane do opisywania rysunków technicznych. Celem stosowania pisma technicznego jest ujednolicenie opisu dokumentacji technicznej. Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane.

Pobierz: Karta pracy – Pismo techniczne

Można skorzystać z lekcji z TVP (powtórka –  08.04.2020) – www.vod.tvp.pl

Wykonaną pracę proszę przesłać do 30.04 na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  –  691340660  kontakt z nauczycielem (Messenger, WhatsApp)

 

 

 

 


V tydzień – 15-17.04.2020 r.  

Pobierz: Zagadnienia do realizacji kl. VA 15-17.04.2020 r

JĘZYK POLSKI

 Temat lekcji do zeszytu:

” Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla- elementy świata przedstawionego.

 1. Czas i miejsce wydarzeń.
 2. Bohaterowie :

– pierwszoplanowi-

– drugoplanowi-

– dalszoplanowi –

 1. Ramowy plan wydarzeń.
 2. Najciekawsza przygoda Alicji – opis wybranej przygody.

( Proszę zrobić notatkę do każdego punktu)

 1. ” Alicja w Krainie Czarów” – książka czy film?

W kilku zdaniach odpowiedzcie na pytanie zawarte w temacie lekcji. Uzasadnijcie swoją odpowiedź , odwołując się do znajomości treści książki i obejrzanego filmu. Zwróćcie uwagę na różnice i podobieństwa.

 JĘZYK ANGIELSKI

Temat: In the clothes shop. W sklepie odzieżowym.

Podręcznik str.79,ćwicz.1. Wysłuchaj nagrania lub przeczytaj ( nagrania na www.macmillan.pl- strefa ucznia).

Przetłumacz zwroty i zapisz je w zeszycie:

Can I try it /them on?-

Have you got this T-shirt in pink?-

How much is it?-

How much are they?-

How’s the T-shirt?-

It’ too…-

The changing/ fitting room is over there-

What size are you?-

Extra small (XS)-

Small (S)—

Medium (M)-

Large (L)-

Extra large (XL)-

Zeszyt ćwiczeń str.57,ćwicz.1,2. Dla chętnych ćwicz.4.

Temat: Around the world. Dookoła świata.

Zeszyt ćwiczeń str.58, ćwicz2,3. Zrób zdjęcie ćwicz.3 i prześlij na maila drelka7@op.pl lub massenger.

  JĘZYK NIEMIECKI

Temat: Was möchtest du essen?  – Co chciałbyś zjeść?

– Möchtest du einen Apfel?

– Nein, ich möchte keinen Apfel.

 

– Möchtest du eine Tafel Schokolade?

– Nein, ich möchte keine Tafel Schokolade.

 

– Möchtest du ein Käsebrot?

– Nein, ich möchte  kein Käsebrot.

 

– Möchtest du Chips?

– Nein, ich möchte keine Chips.

Wykonać zadanie 3 str. 5, 6 str. 6  w ćwiczeniówce. Rozwiązanie przesłać na adres gosiadoniecka@outlook.com

Na kolejny tydzień przygotować się na kartkówkę z dwóch ostatnich lekcji.

HISTORIA
 1. Obejrzyj lekcję historii na kanale TVP Historia w czwartek o godzinie 11.00,
 2. Zapisz w zeszycie temat,
 3. Zapisz w zeszycie najważniejsze według Ciebie 3 informacje z lekcji.
MATEMATYKA

Temat:  Zastosowanie wzoru na pole równoległoboku i rombu do rozwiązywania zadań tekstowych.

Obejrzyj filmik:

https://pistacja.tv/film/mat00817-pole-rownolegloboku-i-rombu-zadania?playlist=392

Wykonaj zadania:

Zeszyt ćwiczeń zad. 1 str.32, zad.6 str. 35.

Podręcznik zad. 16 str.195, zad. 19,20 str. 196.

BIOLOGIA:

 Temat: Budowa i różnorodność mchów.

 Przeczytać temat: Budowa i różnorodność mchów

Zrobić notatkę w zeszycie i przesłać zdjęcie na adres nauczyciela: bdelowska444@wp.pl

 1. Podaj cechy na podstawie których można zaliczyć dany organizm do mchów
 2. W jaki sposób powstaje torf
GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat lekcji: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej. Podręcznik s. 113.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 68 – 70

Dodatkowa pomoc: https://epodreczniki.pl/a/rosliny-i-zwierzeta-lasow-rownikowych/DCB8qK7Yo

 INFORMATYKA

Wykonaj ćwiczenie w edytorze tekstu wg podanego wzoru:

Zadania dla klasy 5 cz. 1

Zadania dla klasy 5 cz.1 – wzór

Tworzenie listy numerowanej – film

Wyślij plik z ćwiczeniem na adres: pgonerka@gmail.com  w tytule wiadomości wpisz Imię, nazwisko i klasę.

Link do pobrania LibreOffice

 PLASTYKA

Temat: 23. Okiem architekta s. 70–77;

Temat rozłożony na dwa tygodnie.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • kultura i sztuka starożytnej Grecji
 • kultura i sztuka starożytnego Rzymu
 • architektura, architekt
 • piękno, proporcje, harmonia, symetria, rytm, statyka
 • świątynia
 • (tympanon, fryz, kolumny)
 • kolumna (baza trzon kapitel)
 • porządek dorycki
 • porządek joński
 • porządek koryncki
 • kariatyda
 • kopuła
 • łuk, łuk triumfalny (zwornik, kliniec), kwadryga

 Praca plastyczna – „Mój łuk triumfalny” (technika dowolna)

 TECHNIKA

Temat: „Jak powstaje rysunek techniczny?”.

 1. Rozwiąż krzyżówkę. Hasłem jest nazwa przyrządu kreślarskiego służącego do powiększania i pomniejszania rysunków. Krzyżówka kl. V

———————————————————————————————–

 1. Wykreśl 10 linii równoległych.
 2. Wykreśl 10 linii prostopadłych.
 3. Wykreśl rozetę.

Można skorzystać z lekcji z TVP (powtórka –  01.04.2020) – www.vod.pl

Wykonaną pracę proszę przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  –  kontakt z nauczycielem.

MUZYKA

Temat : Głos w różnych barwach

Temat : Głos w różnych barwach 

Posłuchaj utworów :

W.A. Mozart Aria Królowej Nocy z opery Czarodziejski flet ( cała aria, czas 3 min – głos żeński sopran )

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ

 J.S. Bach Deposuit potentes z Magnificat D-dur – fragment do 8 minuty lub dłużej dla chętnych ( od początku do 8 minuty nagrania – głos żeński – alt )

https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs

Es ist vollbracht z Pasji wg św. Jana   ( od 17 do 22 minuty pasji  – głos męski tenor)

https://www.youtube.com/watch?v=rWTaXZbBgLM

 1. Moniuszko Aria Skołuby z opery Straszny dwór ( cała aria, czas 2,49 min – głos męski bas)

https://www.youtube.com/watch?v=cHblGI8TpFA

A ty matulua chtóz tam puka w wykonaniu chóru w opracowaniu K. Szymanowskiego ( pieśń druga z sześciu pieśni kurpiowskich czas trwania 3, 53 – 7, 42 min – chór mieszany a cappella )
https://www.youtube.com/watch?v=g4qKjTEEMYI

Po wysłuchaniu utworów zapisz temat i rodzaje głosów z tych utworów do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela ).

Proszę natomiast o przesłanie do mnie pracy z tygodnia 3 tych uczniów, którzy jeszcze jej nie dostarczyli – link poniżej – tam znajdują się materiały i min. poradnik:

https://bit.ly/2WQO5d6

RELIGIA

Temat: Chrzest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Tajemnica Paschalna.
 2. BÓG MÓWI: przeczytaj uważnie tekst biblijny (Rz 6,3-4) Słowa Boże mówią, że chrzest włącza nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa czyli Tajemnicę Paschalną.
 3. Zwróć uwagę, że każdy kto przyjmie chrzest otrzyma nowe, Boże życie.

Zadanie do wykonania:

 • ćwiczenie 2 – narysuj paschał (świecę) i chrzcielnicę. (można ściągnąć z ilustracji w książce).
 • Ćwiczenie 3 – uzupełnij tekst biblijny (jest w książce).

 

II tydzień – 23 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • LITERATURA – z podręcznika – W gościnie u bogów i bohaterów – terminy podanie, legenda, klechda, mit.
 • LEKTURA – do czytania „Alicja w krainie czarów”
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó,  ch, h, nie, wielką i małą literą. Str. 210
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 76.

 • Przeczytaj historyjkę obrazkową „ Sport Sue”. Zapisz nowe słownictwo do zeszytu ( glossary, usuful).
 • Przeanalizuj jak tworzymy zdania pytające z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym Past Simple( patrz grammar app na str. 77.
 • Ćwicz. 3 str.77 ( przeczytaj historyjkę obrazkową jeszcze raz ze zrozumieniem!!!).
 • Ćwicz. 4 str.77.
 • Zeszyt ćwiczeń- strona 55. Wszystkie zadania.

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 JĘZYK NIEMIECKI
 • Zapisać w zeszycie temat: Was isst du in der Pause? Co jesz na przerwie?           
 • Jako notatkę zapisać odmianę czasownika essen:
 • ich esse                            wir essen
 • du isst                               ihr esst
 • er, sie, es isst                  sie, Sie essen
 • Wykonać ćwiczenie 4 str. 5 i 5 str. 6 w zeszycie ćwiczeń.
HISTORIA
 • Przeczytać tematy: ,,Zanim powstała Polska’’ oraz ,,Mieszko I i początki Polski’’,
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń: str. 88 – 91 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką – dla chętnych i ambitnych ;.
MATEMATYKA
 • Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów. Zadania o czworokątach.
 • Podręcznik str. 181-189,
 • Ćwiczenia str. 22-27. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

GEOGRAFIA

Proszę przeczytać temat i na podstawie podręcznika uzupełnić ćwiczenia:

 • Pogoda a klimat – podręcznik str. 102, ćwiczenia str. 61, 62, 63
 • Powtórzyć lekcję: Przez lądy i oceany – otwórz link do lekcji
PLASTYKA

Powtórzyć temat –  Dzieło sztuki w trzech wymiarach;  (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

 • Praca plastyczna – „W poszukiwaniu wiosny” – technika dowolna
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna
TECHNIKA

Powtórzyć temat – Cenny surowiec drewno; (jeśli uczniowie nie mają podręczników mogą korzystać z notatek zapisanych w zeszycie)

MUZYKA

Tematyka: ” Za kulisami opery –  Stanisław Moniuszko”.

 • Wysłuchaj na YouTube utwory : S. Moniuszko ” Prząśniczka” , Dziad i baba”,  ” Polonez Miecznika” z opery ” Straszny dwór”.
 • Wymień cechy Polaka patrioty na  podstawie „Poloneza Miecznika” tj. napisz w zeszycie (nowy założony  zeszyt w kratkę lub linie ponieważ podręczniki i zeszyty zostały w szkole).
RELIGIA

Proszę przeczytać Ewangelię wg. Świętego Jana – opis męki i śmierci Pana Jezusa.

 

I tydzień – 16-20.03.2020 r.

Język  polski Gramatyka:

1.      Utrwalić wiadomości o częściach zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik).

2.      Analiza zdania pojedynczego – pozostałe ćwiczenia.

Do samodzielnej analizy i opracowania:

1.      Słownik języka polskiego i wyrazów obcych.

2.      Frazeologizmy.

3.      Słownik frazeologiczny.

Literatura:

1.      Rozdział 3. Herosi mitów i legend – utrwalić wiadomości o mitach i legendach.

2.      Mity – Herkules, Prometeusz, Syzyf, Dedal i Ikar, Demeter i Klara, Tezeusz,  Orfeusz i  Eurydyka.

3.      Legendy –  Piast, Złota kaczka, Pani Twardowska.

Język  angielski 1. Utrwalenie słownictwa z rozdziału VI (miejsca w mieście, środki transportu).

2. Czasownik „być” w formie przeszłej.

Język niemiecki Powtórzyć odmianę czasowników „kom men”  i „ sprechen”

Nazwy języków, krajów.

Wykonać ćw. 3 str. 75 podręcznik oraz ćw. 1 str. 89 w zeszycie ćwiczeń.

Historia Rozdział V

Temat dodatkowy i powtórzeniowy.

Ćwiczenia do str. 87

Geografia Tematy:

1.      Pogoda a klimat.

2.      Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

Ćwiczenia do tych tematów.

Biologia Temat 16 i 17 do samodzielnego opracowania
Technika Temat: Świat tworzyw sztucznych.

Zadanie praktyczne str. 40 – „Ekologiczny stworek”.

Matematyka Utrwalenie wiadomości z działu o trójkątach.

Pole trójkąta – zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Zadania interaktywne: www.matzoo.pl , www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalić słowa pieśni

·         Rota,

·         Marsz Polonia,

·         Mazurek Dąbrowskiego.

Plastyka Wykonać zaległe prace.

Temat 22 – praca samodzielna.

Ćwiczenia – „W poszukiwaniu wiosny” – technika farby plakatowe.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna.

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa VII B – zagadnienia do zrealizowania

 

Klasa VIIb

25.05. – 29.05. 2020 r.

Pobierz: Klasa VIIb 11

J. polski Temat 1: Kolory świata, kolory życia w wierszu Jana Lechonia

Wiersz-Czerwone wino str.204

Napisz co może symbolizować jesień.

Do podanych elementów jesiennego krajobrazu dopisz określenia z wiersza; jezioro, trzciny, gwiazdy,śliwy, jarzębina.

Napisz, którą porę roku lubisz najbardziej i dlaczego? (praca do kontroli,  jedna strona w zeszycie)

Temat 2: Życie człowieka i kształt świata w wierszu Jana Kasprowicza

Wiersz -Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach

Podaj tytuły wyodrębnionych obrazów w wierszu.

Wypisz z wiersza cytaty mówiące o świetle.

Ustal, które elementy opisanego krajobrazu mają podane barwy:pąsowa,zielona, niebieska,żółta. srebrna, szara. 

Temat 3,4:Wyrazy złożone- złożenia, zestawienia, zrosty,

Podr. str. 298-297.

Ćw.1 str.298

Ćw.2, 3, 4 str.297

Ćw.7 str.297- praca do kontroli -dłuższa wypowiedź pisemna.

Zeszyt ćwiczeń

Ćw. 1, 2 str.125; ćw. 3,4, 5 str.126

Temat 5:Jak namalować barwę słowem? 

Podr. str. 208- Mały traktat o kolorach

 Na podstawie tekstu wyjaśnij pochodzenie nazw podanych barw:czerwony, niebieski,miedziany,fiołkowy.

Ćw. 9,10, str.209

J. angielski Subject: People’s skills and emotions. Umiejętności  i emocje.

Przepisz notatkę do zeszytu i przetłumacz wyrażenia na język polski.

ZAPAMIĘTAJ:po tych wyrażeniach, dodajemy czasownik z końcówką -ing:

( not very) good at-

Crazy about-

Keen on-

(really) bad at-

Afraid of-

Fond of-

Hopless at-

Brilliant at-

 Interested in-

Przykład:  Bruce is good at counting. Wendy is fond of talking.

Ułóż 5 zdań  z dowolnymi wyrażeniami w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.95,ćwicz1,2,3.

Subject: Funkcje językowe.

2. Karta pracy do uzupełnienia, zrób zdjęcie karty pracy odeślij do nauczyciela do piątku do 14.00 na adres  drelka7@op.pl 

KARTA PRACY 11 tydzień

Subject: Skills revision. Unit 7-8

Podręcznik str.104, ćwicz.1,3,4.

 Ćwicz 2, nagranie 4.20       https://edesk.pearson.pl/Home/Show/10/489-10

Zeszyt ćwiczeń str.97, ćwicz.1

J. niemiecki Thema: Mit dem Bus oder zu Fuβ? Autobusem czy pieszo?

zu Fuβ – pieszo

Entschuldigung, wie komme ich zu………..? – Przepraszam, jak dojdę do………….?

der Bahnhof – dworzec kolejowy

die Post – poczta

das Stadion  -stadion                                    

Entschuldigung, wie komme ich zu dem Bahnhof? (zum Bahnhof)

                                                     der Post? (zur Post)

                                                     dem Stadion? (zum Stadion)

Zapamiętaj!

Przyimek zu  wymaga użycia celownika.

Przyimek zu tworzy następujące formy ściągnięte z rodzajnikiem określonym: zu+dem=zum

  zu+ der = zur.

Wykonaj ćwiczenie 1/88 z podręcznika oraz ćwiczenie 6/47 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Thema: Auf der Straβe. Na ulicy.

Zapisz podane zwroty w zeszycie i naucz się ich.

geradeaus gehen- iść prosto

rechts gehen-  iść w prawo

links gehen-  iść w lewo

die Kreuzung – skrzyżowanie

durch die Kreuzung – przez skrzyżowanie

bis zur Kreuzung-  do skrzyżowania

die erste/zweite/ dritte Straβe rechts/ links – pierwsza/druga/trzecia ulica w prawo/ w lewo

an der rechten/ linken Seite –  po prawej/lewej stronie

weit von hier – daleko stąd

in der Nähe – w pobliżu

um die Ecke- za rogiem

über den Zebrastreifen – przez przejście dla pieszych, przez pasy

einsteigen – wsiadać

aussteigen – wysiadać

umsteigen – przesiadać się

an der Haltestelle – na przystanku

einen Bus nehmen – wsiąść do autobusu

die Fahrkarte kaufen – kupić bilet na przejazd

die Fahrkarte entwerten – kasować bilet

am Kino vorbei – obok kina

die S-Bahn nehmen – jechać szybką koleją miejską

Nehmen Sie den Bus, Linie 35. – Proszę wsiąść do autobusu, linii 35.

Fahren Sie mit der U-Bahn. – Proszę pojechać metrem.

Gehen Sie …….. – Proszę pójść …….

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9sOgxxZWw, zwróć uwagę na wymowę.

Wykonaj ćwiczenia 7, 8, 9/47 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

 

Historia UWAGA: Notatki do tematów na ten tydzień są w załączniku – proszę przepisać do zeszytu. Notatki kl. VII historia

Temat1: Zamach majowy i rządy sanacji.

Ważne terminy : zamach majowy, sanacja, dekret, nowela sierpniowa, autorytaryzm, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR ), Centrolew, wybory brzeskie, konstytucja kwietniowa, Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN )

Zeszyt ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5.str.108, 109.

Temat 2: Gospodarka i społeczeństwo odrodzonej Polski.

  Zwróćcie uwagę na: strukturę społeczną,  narodowościową, wyznaniową II  RP, problemy                                   z mniejszościami narodowymi, rozwój edukacji, problemy gospodarki, podział na Polskę A i B ;  reformy gospodarcze  II RP – Władysława Grabskiego , Eugeniusza  Kwiatkowskiego , wielki kryzys gospodarczy  w Polsce.

Proszę przeanalizować infografikę (port morski w Gdyni ), diagramy- struktura społeczna, podział narodowy kraju.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenia str.110, 111, 112, 113.

Geografia Temat: Turystyka w Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr

·  Zeszyt ćwiczeń str.95-97

Temat: Handel w Polsce.

 · Podręcznik str.158-160 – opracować zagadnienia:

 – terminy: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego,

– główni partnerzy handlowi Polski,

– główne towary importowane i eksportowane przez Polskę,

– przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej.

·  Zeszyt ćwiczeń str. 98-99.

·   Zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz. Usługi w Polsce. Str.100-101.

 

Biologia Temat 1- Powtórzenie wiadomości z dz. ,,Układ rozrodczy. Rozmnażanie się i rozwój”.

Zapoznajcie się z treściami zawartymi w Podsumowaniu działu (str.252-253) oraz z zadaniami przedstawionymi w Sprawdź, co umiesz. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1, 5 i 6.

Temat 2- Sprawdzian wiadomości z dz. Układ rozrodczy. Rozmnażanie się i rozwój.

Test dostępny będzie w czwartek, 28 maja, na platformie WSiPnet.

 

Chemia Dział: Tlenki i wodorotlenki

Temat 1: Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY&t=62s (4 min) i rozwiąż ćwiczenie 40, 43, 44 z zeszytu ćwiczeń str.116-117

Temat 2: Proces dysocjacji jonowej zasad

Obejrzyj na YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc      ( 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=VIQBNZodGKs   (7 min)

https://www.youtube.com/watch?v=RWxJ0EVC9f4   ( 4 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż: ćwiczenie 49,50,51,52,53 z zeszytu ćwiczeń str.119-120

Fizyka Temat :Rozwiązywanie zadań z pracy i mocy .

(uczniowie  zadania- karty pracy  otrzymają na klasowej grupie )

Temat: Energia mechaniczna .

(wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na klasowej grupie)

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9

 

Matematyka Dział: Potęgi

Temat 1: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=8lDH4z-bSFU ( 15 min)

Rozwiąż:

Zadania: 4, 5, 7, – podręcznik str.284 oraz zad.1, 2, 3, 4, – Czy już potrafisz, podręcznik str.285

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń- ćwiczenia:1-5 str. 81

Temat 2,3,4: Potęga potęgi

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=J0r7extoQN0 ( 9 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż: ćwiczenie 1 i 2 podręcznik str.286-287 oraz zad.1 i 6 z podręcznika str.288-289

https://www.youtube.com/watch?v=_GOyRniva9c ( 10 min) https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4 ( 8 min)

Rozwiąż: zad.2, 3, 4,7 i 9 – podręcznik str.288 oraz zad.1,2,3i 4 – Czy już potrafisz str.289

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.83-84

Muzyka Temat : Muzyka rozśmiesza.

W tej lekcji nauczysz się :

– omawiać zabawę oraz żart w muzyce;

– wskazywać kompozytorów, zamieszczających żarty w swoich dziełach;

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją oraz wykonaj zadania pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/zabawa-i-zart-w-muzyce/DJ1VVAxlK

·   przeczytaj : „Muzyka a rozrywka”;

·   posłuchaj: Gioacchino Rossini, widok nutowy utworu „Duetto buffo di due gatti”, (Duet dwóch kotów)  – fragment; oraz Nikołaj Rimski-Korsakow, widok nutowy utworu „Lot Trzmiela” z opery „Bajka o carze Sałtanie”, (ilustracja); Nikołaj Rimski-Korsakow, „Lot Trzmiela” z opery „Bajka o carze Sałtanie”, (dźwięk) Camille Saint-Saëns, widok nutowy utworu „Słoń” z cyklu „Karnawał zwierząt”;

·  wykonaj notatkę do zeszytu – wypisz tytuły i utwory, których słuchałeś;

·   sprawdź swoje wiadomości – krótkie ćwiczenia online w e – podręczniku: ćw. 1, 2, 4, 6.

Na zakończenie: wykonaj sam lub z domownikami zabawę zawartą w lekcji – temat „ Muzyka jako zabawa”.

Dla chętnych: obejrzyj muzyczny kabaret Grupa MoCarta :

https://www.youtube.com/watch?v=fAO9LR9gZB0

Plastyka Temat:  Architektura współczesna  (podręcznik, s. 104–112).

Zadanie plastyczne – zaprojektuj „Dom Twoich marzeń”

Zdjęcie pracy plastycznej prześlij na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Informatyka 5.2. Afisz na konkurs

Praca na dwa tygodnie do 5.06.2020 r.

Łączenie różnych elementów w jeden obraz, dodawanie do obrazu warstw tekstowych, wypełnianie dowolnym wzorem czcionki w tekście, stosowanie masek.

Przekształć dowolne zdjęcia przedstawiające obiekty przyrodnicze lub budynki stosując:

 • Filtry np. sepia, mgła, rozmycie, puzzle
 • Nakładając tekst na obraz

Wykorzystaj do tego dowolny program graficzny np.: PhotoFiltre

Link do pobrania programu PhotoFiltre: https://pl.ccm.net/download/pobierz-678-photofiltre

Zamiana języka angielskiego na polski w programie PhotoFiltre:

W przypadku problemów skontaktuj się z nauczycielem telefon lub sms 601590660

Pracę proszę wysłać zgodnie z zasadami które podawałem wcześniej na adres: pgonerka@gmail.com do 4.06.2020 r.

Religia Zapoznaj się z katechezą 57, 58. Wykonaj ćwiczenia z katechez 57 i 58, zrób zdjęcie i prześlij na dres mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klasa VIIb  18.05. – 22.05. 2020r.

Pobierz: Klasa VIIb 10

J. polski Temat 1: Kazimierz Wierzyński o radości dawania

Wiersz ,,Zielono nam w głowie” – podr. str.197

Napisz, co mówią o osobie wypowiadającej się w wierszu podane cytaty:

Zielono nam w głowie-

mam duszę błękitną-

słońce mi świeci bez trosk i zachodu-

obnoszę po ludziach mój śmiech-

bukiety rozdaję wokoło-

jestem radosną wichurą zachwytu-

Temat 2: Siła uśmiechu

,, Tylko się rozejrzeć”-podr. str.199

Napisz o grotołazie I, II:

Jak wyglądają-

Co mówią-

Co czują-

Pracę przesłać do kontroli.

Temat: 3,4  Skrótowce i skróty

Podr. str.309- ćw. 1, 2 str.310

Ćw.3, 4, 5,6 str. 311

Temat 5. Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku

Ciesz się, że jesteś nastolatkiem- podr. str. 201

Ćw. 4,5,6 str.203- pracę przesłać do kontroli.

J. angielski Subject: Pisanie e-maila.

1. EXAM SKILLS – Napisz e-mail – temat podany w karcie pracy nr 1. Prześlij na maila drelka7@op.pl.

UWAGA- email musi być napisany RĘCZNIE!

Karta pracy 1: KARTA PRACY NR 1 – E-MAIL – KLASA 7 – 10 TYDZIEŃ

Subject: Funkcje językowe

2. Karta pracy nr 2 do uzupełnienia, zrób zdjęcie kart pracy odeślij do nauczyciela do piątku do 14.00 na adres  drelka7@op.pl

KARTA PRACY NR 2 – angielski – 7A- 10 tydzień

Subject: Mini test.

3. MINI – TEST – funkcje językowe – zadania zamknięte – CZWARTEK g. 10.00

link do testu: https://www.testportal.pl/test.html?t=MT3a9z7nCW2e

będzie aktywny o g. 10.00 przez 15 minut

J. niemiecki 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Pobierz sprawdzian, rozwiąż i odeślij nauczycielowi. Sprawdzian był dostępny we wtorek od 12.00 do 13.00. W sprawie poprawy proszę kontaktować się z nauczycielem.

 2. Thema: Womit fährst du? – Czym jedziesz?

1.      Przepisz do zeszytu:

der Zug – pociąg

der Bus – autobus

die Straßenbahn – tramwaj

die U-Bahn – metro

die Fähre – prom

die S- Bahn- szybka kolej miejska

das Schiff – statek

das Flugzeug – samolot

das Taxi – taxi

das Mofa – motorower

das Fahrrad – rower

das Motorrad – motocykl

Womit fährst du? – Czym jedziesz?

Ich fahre mit  …….- Jadę…………….

(Po przyimku mit używamy rzeczownika w celowniku)

Zapoznaj się z odmianą  rodzajnika określonego w celowniku.

Mianownik der die das die
Celownik dem der dem den

 

mit dem Bus  fahren – jechać autobusem

mit der Straßenbahn fahren – jechać tramwajem

mit dem Fahrrad fahren – jechać rowerem

Ich fahre mit dem Bus/dem Zug. – Jadę autobusem/ pociągiem.

Du  fährst mit der Straßenbahn/der U- Bahn/der S-Bahn/der Fähre.

Er fährt mit dem Schiff/dem Taxi/dem Mofa/dem Fahrrad/dem Motorrad.

2.      Wykonaj ćw.1,2 ,3/46 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Historia UWAGA: Notatki do tematów na ten tydzień są w załączniku – proszę przepisać do zeszytu. notatka kl.7 historia

Temat 1: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Zwróćcie uwagę na:  wybuch powstania w Wielkopolsce, powstania śląskie- przyczyny , przebieg  i skutki,  wyniki plebiscytów  na Warmii, Mazurach, Powiślu  i na Górnym Śląsku, zaślubiny  z morzem i odzyskanie Pomorza przez Polskę.   

   PROSZĘ DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ MAPY W PODRĘCZNIKU .

Zwróćcie uwagę jak wyglądały granice Polski przed rozbiorami, które obszary objęte były powstaniami, plebiscytem, które przyznano Polsce. Porównajcie granice II Rzeczypospolitej   z zasięgiem ziem  polskich przed rozbiorami.

 Zeszyt ćwiczeń:  ćwiczenie 1, 2, 3 – str. 104, 105. Zadanie 4 jest dla chętnych. 

Temat 2: Rządy parlamentarne.

Zwróćcie uwagę na: pierwsze wybory parlamentarne , ustrój II RP w świetle konstytucji marcowej z 1921roku,prezydentów II Rzeczypospolitej ,charakterystykę rządów parlamentarnych w latach   1919 – 1926.

Zeszyt ćwiczeń:  ćwiczenie 1 – 5a, b, c str. 106, 107.

Geografia Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy.

 Temat w podręczniku dzielimy na dwie lekcje.

•    Podręcznik str.148-149 – opracować  zagadnienia :

– rodzaje usług,

– termin: komunikacja,

– podział komunikacji,

– rodzaje transportu lądowego w Polsce (samochodowy, kolejowy).

Temat: Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność.

·         Podręcznik str.150-152 – opracować zagadnienia:

– rodzaje transportu wodnego w Polsce,

– znaczenie żeglugi śródlądowej,

– porty lotnicze,

·         Zeszyt ćwiczeń str. 92-94.

Biologia Temat 1 (19 maja) – ROZWÓJ CZŁOWIEKA I POTRZEBY Z NIM ZWIĄZANE.

Celem lekcji jest poznanie:

– etapów życia człowieka po urodzeniu oraz ich charakterystycznych cech

– potrzeb i ograniczeń organizmu człowieka w różnych fazach rozwoju osobniczego

– zmian w rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym.

Proszę, pracujcie z podręcznikiem (str.244-248) według podanych celów lekcji.   W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 5.

Temat 2 (21 maja) – CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ ORAZ ZASADY ICH PROFILAKTYKI.

Z tej lekcji dowiecie się:

– jakie są rodzaje i objawy chorób przenoszonych drogą płciową

– w jaki sposób może dojść do zakażenia.

 Poznacie:

-zasady profilaktyki

– indywidualne i społeczne skutki zakażenia HIV i HPV.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika – str.249-251. W ćwiczeniówce wykonajcie zadanie 6.

We wtorek- 26 maja- będzie utrwalenie wiadomości z tego działu                a w czwartek- 28 maja sprawdzian.

Więcej informacji związanych z realizacją bieżących tematów znajdziecie na platformie WSiPnet.

Chemia Dział: Tlenki i wodorotlenki

Temat 1: Wodorotlenek wapnia

https://www.youtube.com/watch?v=m8Pes4IXmec      ( 3 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=SsQmsgEPEzU        ( 2 min.) https://www.youtube.com/watch?v=aXdf6Gbe59k         ( 11 min.)

Na ich podstawie, zrób własną notatkę ( skorzystaj z wiadomosci z podrecznika na str. 216-218

Rozwiąż:ćwiczenia: 34- 37 z zeszytućwiczen str.114-115

Temat 2: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU       ( 9 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=_zzOVe6UcnY    ( 4 min.)

Zrób własną notatkę i rozwiąż ćwiczenia: 40-47 z zeszytu ćwiczeń str. 116-118

Fizyka Temat :Praca mechaniczna .

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/DEXcVhj0u

(notatkę i pracę domową uczniowie otrzymają na grupie)

Obejrzyj pomocny link „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

Temat : Moc .

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/DuFwICeoZ

(notatkę i pracę domową uczniowie otrzymają na grupie)

Obejrzyj pomocny link „Fizyka od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

Matematyka Dział: Potęgi

Temat 1 i 2: Potęgi o wykładniku naturalnym ( 2 godz.)

Obejrzyj jeszcze raz na youtobe:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ioOqkaVn4           (7min)   https://www.youtube.com/watch?v=uZzEMVMZ334        (10 min)

Rozwiąż zadania: 5, 6, 10,11- podręcznik str.279-280 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 5 i 6 str.80

Obejrzyj również filmik dzięki któremu na pewno rozwiążesz pracę domową!

https://www.youtube.com/watch?v=CR-rUleQWF0  (44 min)

Rozwiąż zadania: 7, 12- podręcznik str.280

 Czy już potrafisz: zadanie 4 i 5 ( podręcznik str.280) oraz ćwiczenia:7 i 8 z zeszytu ćwiczeń str.80

Temat 3 :Mnożenie  potęg o tej samej podstawie

Obejrzyj na You Tobe:

https://www.youtube.com/watch?v=nK6ECSruBXw&pbjreload=10    ( 8 min.)

 Przepisz do zeszytu wzór ( podręcznik str. 281) i rozwiąż:

Ćwiczenia: 1,2, – podręcznik str.281-282

Zadania: 1, 3, – podręcznik str.283-284

Temat 4: Dzielenie potęg o tej samej podstawie

Obejrzyj na TouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=641OY0AjKio      ( 9 min)

Przepisz do zeszytu wzór ( podręcznik str.282) i rozwiąż:

Ćwiczenie 4 i 5- podręcznik str.282-283

Zadania: 2, 3,- podręcznik str. 283-284

Muzyka Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

 • wyjaśniać czym jest muzykoterapia;
 • wyrażać emocje za pomocą różnych środków;
 • analizować nastrój w prezentowanych utworach;
 • wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

1.      Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.

2.      Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?

3.      Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.

4.      Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie –  posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.

5.      Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2 Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.

6.      Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!

Plastyka Temat:  Architektura współczesna  (podręcznik, s. 104–112).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: architektura, styl, urbanista. Notatkę prześlij.

Odwiedź serwisy internetowe poświęcone architekturze:

www.bryla.pl

https://www.miasto2077.pl/category/architektura/

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Informatyka Proszę rozwiązać test: https://tiny.pl/77hxt

Poprawa testu 21.05.2020 r. w godz. 12.00 – 13.00

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

Ze względu na to że część osób nie miało dostępu do oprogramowania Windows Movi Maker pracę z ubiegłego tygodnia przedłużamy do 23.05.2020 r.

Podaje link do darmowego programu dla Windows 7 i 8: Pobierz

Religia  Proszę w następnym tygodniu  o wykonanie ćwiczeń z katechez 55 i 56.  Przesłać na mojego emaila do końca przyszłego tygodnia. Ponadto obejrzeć  przemówienie papieża i poddać krótkiej duchowej refleksji : https://www.youtube.com/watch?v=w8ATg3fcoPM

 


 

Klasa VIIb

11.05. – 15.05. 2020r.

pobierz: klasa VIIb 11-15.05.2020

J. polski Temat 1: W pogoni za marzeniami.Bolesław Leśmian ,,Dziewczyna”

Uporządkuj w punktach wydarzenia przedstawione w tekście(.Wiersz ,,Dziewczyna” – podręcznik str.188)

Napisz skojarzenia związane z motywem muru.

Pozytywne:

Negatywne:

Temat: 2 Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana

Napisz co według ciebie widzi, słyszy i czuje o poranku mieszkaniec wsi i mieszkaniec miasta.( wiersze B. Leśmiana; ,,Wczesnym rankiem” str.190; ,,Tęcza” str.191)

Temat 3: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca.

Przypomnij sobie mit o Ikarze.

Zapisz w puntach, z jakich etapów składała się droga bohatera tekstu,,Ikar znad Dunajca” do opanowania przestworzy. Podręcznik strona 192

Praca domowa ćw 5 strona 194 ( praca do kontroli)

Temat 4: Jak literatura może łączyć się z rzeczywistością?

Podaj tematykę podanych utworów:

O żywocie ludzkim

Świtezianka

Drzazga

Latarnik

 Pieśń III

Kazania

Tren I

Dziady, część II

Przeczytaj tekst ze strony 195 w podręczniku

Praca domowa ćw 14 strona 196 w podręczniku- praca do kontroli

Temat 5: Zdanie złożone. Utrwalenie wiadomości.

Przeczytaj stronę 258 z podręcznika

Ćw.1, ćw 3, ćw 6  strona 259 podręcznik.

J. angielski Subject: Children dreams and ambitions. Rozumienie tekstu czytanego.

 Zeszyt ćwiczeń str.91. Ćwicz. 1,2,3,4.

Subject: Funkcje językowe- powtórzenie.

Wykonaj ćwiczenia z karty pracy i odeślij na email  drelka7@ op.pl.

Karta pracy funkcje językowe: KARTA PRACY – angielski – 7A – 9 tydzień

Subject: Pisanie e-maila.

Na karcie pracy napisz maila i prześlij na adres drelka7@op.pl

Karta pracy e-mail: VIIB-KARTA-PRACY-NR-2-e-mail

J. niemiecki 1.       Thema: Geschenke. Prezenty

das Geschenk, -e, prezent

ein neuer iPod – nowy iPod

ein origineller Anhänger – oryginalny wisiorek

ein spannender Krimi – ciekawy kryminał

 

eine schöne Pflanze – piękny kwiatek

eine lustige Tasse – śmieszna filiżanka

eine exotische Kette – egzotyczne korale

 

ein blumiges Parfüm – kwiatowe perfumy

ein interessantes Buch – interesująca książka

ein spannendes Computer – Strategiespiel – ciekawa, strategiczna  gra komputerowa

 

modische Ohringe- modne kolczyki

leckere Pralinen – pyszne pralinki

bequeme Kopfhörer – wygodne słuchawki

https://www.youtube.com/watch?v=gMgCvWetzgo

Tabelę umieść w zeszycie

  Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Nominativ wer?was?

mianownik

ein neuer iPod eine rote Rose ein interessantes Buch leckere Pralinen
Dativ wem? celownik einem neuen iPod

 

einer roten Rose einem interessantes Buch leckeren Pralinen
Akkustaiv wen? Was?

 biernik

einen neuen iPod eine rote Rose ein interessantes Buch leckere Pralinen

Wykonaj ćwiczenia 29, 30/38 zeszyt ćwiczeń oraz 11/73 podręcznik. Zadania zostaną przesłane na platformę.

 

2.       Thema: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem.

Ćwiczenia powtórzeniowe do pobrania. powtorzenie niemiecki 9

W przyszłym tygodniu sprawdzian z działu Geburtstag auf der Eisbahn

 

Historia Temat 1: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

 Proszę zwrócić uwagę na:

a) sytuację ziem polskich pod koniec wojny, powstanie lokalnych ośrodków polskiej władzy, powrót Józefa Piłsudskiego             z Magdeburga i przejęcie władzy, rządy J. Moraczewskiego  i I. J. Paderewskiego.

 

  Zeszyt przedmiotowy:

   Polskie ośrodki władzy państwowej:

 – Polska komisja Likwidacyjna w Krakowie

– Rada Narodowa księstwa Cieszyńskiego

– Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

– Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu

11XI 1918r. – przekazanie przez Radę Regencyjną J. Piłsudskiemu władzy wojskowej.

14XI 1918r. – przekazanie przez Radę Regencyjną J. Piłsudskiemu władzy cywilnej

 Zeszyt ćwiczeń: od 1 do 5a str.98, 99.

 

Temat 2: Walka o granicę wschodnią.

– Zwróćcie uwagę na koncepcje granic Polski na wschodzie, konflikty o granice z Ukraińcami, Litwinami, znaczenie wojny polsko- bolszewickiej,  Bitwy  Warszawskiej, pokoju w Rydze.

– Przeanalizujcie mapy, tekst źródłowy i ilustracje.

– Ważne pojęcia: Orlęta lwowskie, Cud nad Wisłą, Bunt  generała Żeligowskiego, koncepcja federacyjna i inkorporacyjna.

 

Zeszyt przedmiotowy:

1. Dwie koncepcje dotyczące kształtu granic państwa polskiego:

a)      inkorporacyjna  – Roman Dmowski; wcielenie do Polski tych terenów, na których Polacy stanowią większość mieszkańców, mniejszości narodowe, które znalazłyby się na terenie Polski, miałyby zostać poddane polonizacji (Litwini, Ukraińcy, Białorusini),

b)      federacyjna – Józef Piłsudski; postulował utworzenie związku, federacji  państw pod przywództwem Polski.

2.   Już na początku listopada 1918r. wybuchły polsko – ukraińskie walki o Lwów. Polakom po zaciętych walkach udało się do połowy 1919r. wyprzeć wojska ukraińskie za rzekę Zbrucz. W szeregach polskich obrońców Lwowa walczyły „Orlęta Lwowskie” (nastoletni ochotnicy – chłopcy i dziewczęta).

3.    Wojna polsko – bolszewicka wybuchła w 1919 r. Polacy przejściowo zajęli w niej Wilno, Mińsk, Kijów. Dopiero zwycięstwo    w tzw. Bitwie Warszawskiej „Cud nad Wisłą” (od 13 do 25 sierpnia) i nad Niemnem zadecydowały o klęsce Armii Czerwonej.  Traktat pokojowy podpisano w Rydze 18 marca 1921r. Granica między Polską a Rosją Radziecką biegła wzdłuż rzek Dźwiny i Zbrucza.

4.   Generał Lucjan Żeligowski w październiku 1920r. na polecenie Józefa Piłsudskiego zorganizował upozorowany bunt dowodzonych przed siebie oddziałów i zajął Wilno. W 1922r. Wileńszczyzna została włączona do Polski.

Zeszyt ćwiczeń: od 1 do 5a,b str.100, 101.

Geografia Temat: Gospodarka morska Polski.

·         Podręcznik przeczytać podany niżej temat (str. 142-144 ) i opracować wskazane zagadnienia.

– największe porty morskie w Polsce,

– struktura i wielkość przeładunków w polskich portach

– przemysł stoczniowy w Polsce,

– sytuacja poloskiego rybołóstwa,

– możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

·         Zeszyt ćwiczeń – str. 88-89  uzupełnić.

Temat: Powtórzenie materiału – Rolnictwo i przemysł Polski.

 • Podręcznik – str. 145- Podsumowanie. Naucz się.
 • Podręcznik str 146 – Sprawdź się! -rozwiąż test i przepisz do zeszytu.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 90-91   uzupełnij.

Za tydzień test z rozdziału- Rolnictwo i przemysł Polski. – szczegóły podane będą na grupie FB.

Biologia Temat 1 – Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie.

Celem lekcji jest poznanie

– budowy plemnika i komórki jajowej oraz różnic między nimi

– istoty procesu zapłodnienia

– etapów cyklu miesiączkowego

– objawów ciąży.

W zeszycie zapiszcie temat lekcji a pod nim uzupełnijcie tabelkę

Porównywana cecha Komórka jajowa Plemnik
Kształt    
Wielkość    
Materiał zapasowy    
Wić    

 

Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad.2.

Temat 2 – Rozwój zarodkowy i płodowy.

Celem lekcji jest poznanie

–  etapów rozwoju przedurodzeniowego człowieka (zygota, zarodek, płód);

 przebiegu wczesnego etapu ciąży: od zapłodnienia do zagnieżdżenia się zarodka w macicy;         –  czynników, które negatywnie wpływają na rozwój zarodka i płodu;

 roli łożyska;

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 3 i 4.

Więcej informacji  będzie dostępnych na tablicy WSiPnet-u. Bardzo proszę, logujcie się przynajmniej w te dni, kiedy macie lekcje (wtorek i czwartek).

Chemia Temat 1 : Wzory i nazwy wodorotlenków

Obejrzyj na youtube

 https://www.youtube.com/watch?v=ESLmb1GrIMc ( 6 min)

Zrób własna notatkę i rozwiąż:

Zadanie 1 i 2 z podręcznika str.210 oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwiczenie 16-19 str. 108

Temat 2 : Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu

Obejrzyj na youtobe;

https://www.youtube.com/watch?v=vQGFzC6Zens ( 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=NdLyUDYpaX0  (8 min)

Zrób własną notatkę ( pod filmikiem jest gotowa do przepisania!) i rozwiąż w zeszycie ćwiczeń str.109-110  te ćwiczenia które potrafisz!

Fizyka Temat: Powtórzenie z działu Dynamika .

-powtórzyć i utrwalić wiadomości z podręcznika strona  190-193

-rozwiązać test  z podręcznika  ”Sprawdź się” strona 194-197

Pomocny link :

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

Temat : Test sprawdzający wiadomości z Dynamiki

(uczniowie test otrzymają na grupie klasowej w piątek 15 maja)

Matematyka DZIAŁ: POTĘGI

Temat 1i2: Potęgi liczb całkowitych (2 godz.)

Obejrzyj na youtobe filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=UYiXKOufJz     (8min)

https://www.youtube.com/watch?v=w1T3NdfyOYA  (5min)

Na ich podstawie sporządź notatkę i rozwiąż:

zadania: 1,3,7, 8, 9,10- podręcznik str. 274-275

ćwiczenia: 3,4,5,6,7 z zeszytu ćwiczeń str. 77-78

Temat 3: Potęgi o wykładniku naturalnym

Obejrzyj na youtobe:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ioOqkaVn4           (7min)   https://www.youtube.com/watch?v=uZzEMVMZ334        (10 min)

Zrób własną notatkę i rozwiąż:

Ćwiczenie: 1,2,3,4,5 z podręcznika str.277-278, oraz ćwiczenie 1,3,4, z zeszytu ćwiczeń str.79

Temat 4: Praca klasowa z działu „Wielokąty”

W dniu 15 maja praca klasowa na platformie WSiPnet

Muzyka Temat : Cechy oberka w piosence i utworze muzycznym.

W tej lekcji nauczysz się :

– wskazywać ludowe regiony na mapie;

– rozróżniać stroje poloneza, kujawiaka, krakowiaka, mazura;

– analizować rytm oberka i rytmiczny wstęp;

– śpiewać piosenkę w rytmie i charakterze oberka W Lutosławski „ Taniec”.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/cechy-oberka-w-piosence-i-utworze-muzycznym/DZcXnTQwr

Wysłuchaj utworów zawartych w lekcji, obejrzyj stroje, zapoznaj się z mapą regionów folklorystycznych w Polsce, przeczytaj kim jest etnograf.

Wykonaj dowolne 4 ćwiczenia z powyższej lekcji  ( wybierz je sam z 11  krótkich ćwiczeń ) – sprawdź poprawność swoich odpowiedzi, które są pod zadaniami – nie przysyłaj.

Wykonaj notatkę:

1.       Folklor – tradycja, muzyka, pieśni, tańce, przysłowia, zwyczaje, obrzędy, twórczość artystyczna.

2.       Region ludowy – obszar o odrębnym folklorze.

3.       Etnograf – zbieracz folkloru ( Oskar Kolberg – pochodził z Szydłowca ).

4.       Polskie tańce narodowe: polonez, kujawiak, krakowiak, oberek, mazur ( stroje ).

Na zakończenie zaśpiewaj utwór W. Lutosławskiego „Taniec” – tekst i nagranie w e – podręczniku.

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Plastyka Temat:  Rynek sztuki. Prawo autorskie.  (podręcznik, s. 100–102).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: prawo autorskie, plagiat.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Informatyka Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Data wysłania e-mail: 15.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna)

Religia Proszę przygotować pracę o Św. Janie Pawle II dotyczącą jego pielgrzymek do Polski. Obejrzeć na You Tube dowolny filmik z jednej z pielgrzymek Papieża Polaka do Polski i  krótką wzmiankę o filmiku umieścić w pracy. Pracę w formie zdjęcia proszę przesłać na maila, min. 1 strona.

Proszę przypomnieć sobie modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skłąd Apostolski i Dziesięć przykazań i zaliczyć do końca tygodnia ( w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania). Sposób zaliczenia modlitw przekaże wychowawca.

 


Klasa VIIb 04.05. – 08.05. 2020r.

pobierz: Klasa VIIb 4-8.05.2020

Język polski Temat1 Z kim  i o co tak naprawdę walczył Santiago?

Ćwiczenie 1, 2, 3, str. 220- podręcznik

Temat 2,3: Santiago przegrał czy zwyciężył?  Piszemy rozprawkę

Ćwiczenie 13 str.217- podręcznik (praca do kontroli)

Ćwiczenie od str. 225 do234- zeszyt ćwiczeń

Temat 4: Każdy ma swój biegun do zdobycia.

Opowieść Jaśka Meli

Wykonać w zeszycie ćw.1, 2,3 str.223- podręcznik

Ćw.6,7 str.224 –podręcznik( przesłać do kontroli)

Temat 5: Jaki jest świat Krystyny. Omawiamy obraz

Wykonać ćw.1-12 str.225- podręcznik

Czy człowiek może sobie radzić z samotnością? –praca pisemna (dłuższa forma wypowiedzi;  pracę przesłać do kontroli)

Język angielski Subject: Czas przyszły prosty- Future Simple.

 Przepisz notatkę do zeszytu:

Czasu Future Simple używamy, gdy mówimy o tym, co naszym zdaniem wydarzy się w przyszłości. Zdania twierdzące w czasie Future Simple tworzymy, dodając will przed czasownikiem. Will może występować w formie pełnej lub skróconej, którą dołączymy do osoby.

You will study.- You’ll study. Ty będziesz uczył się

She will be rich- She’ll be rich. Ona będzie bogata.

Zdania przeczące w czasie Future Simple tworzymy dodając will not= won’t ( nie).

You will not study- You won’t study.

She will not be rich- She won’t be rich.

 Wyrażenia czasowe w czasie Future Simple:

In 2035- w 2035r

Tomorrow- jutro

next year/month/week- w następnym roku/miesiący/tygodniu

By= before Christmas- przed…

Obejrzyj filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=vzrWhLnrAWo

 Podręcznik str.130 lekcja 8.2. Spójrz na zasady gramatyczne

 Ćwicz.1  Uzupełnij zdania will lub won’t. Zdania przepisz do zeszytu.

 Ćwicz. 2. Używając I think/ I don’t think, przekształć zdania z ćwiczenia 1 i zapisz je w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.90. Ćwicz. 1. Przetłumacz podane wyrazy w zeszycie, natępnie wykonaj ćwiczenie.

Ćwicz.2. Uzupełnij zdania will i wyrazem z ramki.

Subject: What time will the game start? Pytania w czasie Future Simple.

Przepisz notatkę do zeszytu:

 Pytania w czasie Future Simple tworzymy zmieniając szyk wyrazów : will wędruje na początek.

Will you study?       Yes, I will/      No, I won’t.

What will you do in the future? Co będziesz robić w przyszłości?

 Zeszyt ćwiczeń str. 90 ćwicz  3,4,5.

Subject: First job.Ćwiczenie umiejętności językowych.

Podręcznik str. 97,ćwicz.2. Przeczytaj tekst. Jakie prace wykonywali sławni ludzie kiedy byli młodzi? Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwicz. 3.

Ćwicz.4 Znajdź podane wyrażenia w tekście. Zapisz w zeszycie i przetłumacz na język polski.

Ćwicz. 5 Zapisz brakujące wyrazy w zeszycie.

Ćwicz 6. Wybierz 2 prace, jakie chciałbyś/chciałabyś wykonywać podczas wakacji  i zapisz zdania w zeszycie. Przykład: I’d like to work as a lifeguard at a swimming pool.

J. niemiecki I.      Dopisujemy datę do lekcji: Thema: Die Klasse 8a hat gewonnen. Wygrała klasa 8a.

Obejrzeć film: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4&list=PLRR–Mh0Ld15YganUlL5xtnIVTPbTcLBF&index=8

Wykonać ćwiczenia 18/36 zeszyt ćwiczeń – będzie przesłane na platformę

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 6/72 podręcznik i 7/73 podręcznik – będzie przesłane na platformę.

Uwaga! Formy Partizip II ze strony 108  wykorzystajcie w rozwiązaniach. Wkrótce skontroluję, czy znacie te formy na pamięć.

Rozwiąż krzyżówkę na https://learningapps.org/7767647, zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi.

 

II.                 Thema: Alles Gute zum Geburtstag! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

der Geburtstag- urodziny

die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe

die Gerburtstagstorte – tort urodzinowy

die Gebutrstagskarte – kartka urodzinowa

das Geburtstagskind -solenizant

das Geburtstagslied – piosenka urodzinowa

 

Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?

Ich habe am fünften Mai Geburtstag.

Ich habe am dreiundzwanzigsten Juni Geburtstag.

Zapoznaj się z Tipp für dich na stronie 66 (na górze), następnie odpowiedz na pytanie:

Wann hast du Geburtstag?

……………………………………………………………………………………………………………Odpowiedź prześlij nauczycielowi

einladen – zapraszać

die Einladung – zaproszenie

Przeczytaj Tipp  für dich na stronie 66  (na dole), zwroty zapisz w zeszycie i przetłumacz.

Ćwiczenia do wykonania zostaną przesłane w poniedziałek na platformę.

Historia Temat: Świat w okresie międzywojennym – powtórzenie.

– podręcznik str. 214/215. Podsumowanie. Zwróćcie uwagę na oś czasu.

– zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz. Ćwiczenia do wykonania str. 96/97.

UWAGA: Na stronie szkoły będzie  udostępniony test dla was (do pobrania) w piątek (08.05.2020r.)  o godzinie 9:00. 

sprawdzian kl.7 historia

Proszę, aby wszyscy wykonali go w ten dzień (piątek) i w ciągu godziny od udostępnienia wysłali mi go na adres mailowy:  katarzyna.chuda2305@gmail.com

Geografia Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

·         Podręcznik przeczytać podany niżej temat (str. 134-137 ) i opracować wskazane zagadnienia.

– przemysł jako sektor gospodarki i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju,

– podział przemysłu na sekcje i działy,

– przyczyny zmian w strukturze polskiego przemysłu,

– restrukturyzacja polskiego przemysłu.

·         Zeszyt ćwiczeń – str. 84-85  uzupełnić.

Temat: Energetyka w Polsce.

• Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 138-141 ) i opracować wskazane zagadnienia.

– podział źródeł energii,

– struktura produkcji energii elektrycznej wg rodzajów elektrowni w Polsce na tle wybranych krajów Europy  – diagram słupkowy,

– rodzaje elektrowni,

– rozmieszczenie głównych elektrowni na terenie Polski – mapa str. 139,

– odnawialne źródła energii,

·         Zeszyt ćwiczeń – str. 86-87  uzupełnić.

KARTKÓWKA (Rolnictwo w Polsce)- informacje o godzinie i dacie  podane będą na grupie FB

Biologia Temat 1. Budowa i funkcje męskiego układu rozrodczego.

Z tej lekcji dowiecie się o:

–  objawach dojrzewania chłopców

–  budowie układu rozrodczego męskiego

–  funkcjach poszczególnych narządów tego układu

– roli testosteronu.

Zapoznajcie się z materiałem ze str.228 – 231 podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 6.

Więcej informacji będzie dostępnych na platformie WSiPnet .

Temat 2. Budowa i funkcje żeńskiego układu rozrodczego.

Z tej lekcji dowiecie się o:

–  objawach dojrzewania dziewcząt

–  budowie układu rozrodczego żeńskiego

–  funkcjach poszczególnych narządów tego układu

– roli hormonów, w tym estrogenów.

Zapoznajcie się z materiałem ze str.232 – 234 podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 5.

Więcej informacji będzie dostępnych na platformie WSiPnet .

Chemia Dział: Tlenki i wodorotlenki

Temat 1 : Elektrolity i nieelektrolity

Obejrzyj na youtobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ60zV08pUI (6 min) i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- 9,10,11,12,13,14 str. 104-106

Temat 2 : Praca klasowa z działu „Woda i roztwory wodne”–   07. maja  praca klasowa.

Informację jak będzie wyglądała praca klasowa przekażę  wam na tablicy WSiPnet w dn. 06. maja w godzinach popołudniowych.

Fizyka Temat: Rozwiązywanie zadań z II zasady dynamiki Newtona.

(uczniowie karty pracy otrzymają na klasowej grupie )

Temat :Rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych z Dynamiki.

(uczniowie zadania do wyboru otrzymają na klasowej grupie )

Uwaga ! zapowiadam sprawdzian z działu Dynamika w tygodniu 13-17.05. !!!!!

Matematyka Dział: Wielokąty

1.    Obejrzyj na youtobe filmiki:

Super łatwy sposób na zamianę jednostek pola!

https://www.youtube.com/watch?v=xrDR9jyUv3E ( 14 min.)

               https://www.youtube.com/watch?v=RfiDYJEu09o  (22 min.)

Temat lekcji 1: Pola wielokątów – zadania   -lekcja online

               Pod tematem przepisz treści prezentowanych zadań, oraz ich rozwiązania.

               Wykonaj: zad: 20,22,26,27,28 podręcznik str.245-246.

               Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.69-71

Temat lekcji 2 i 3: Figury w układzie współrzędnych (2 godz. )-  lekcje  online

Obejrzyj na youtobe:

1)      https://www.youtube.com/watch?v=QbBSq0AFK3E (9 min)- odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

2)      https://www.youtube.com/watch?v=mpe4Y28Y17g ( 3 min)- pole trójkąta w układzie współrzędnych

Rozwiąż zadania: 1,2,5 podręcznik str.259 oraz zad.14 str.261

3)      https://www.youtube.com/watch?v=_Q6PeBmgVug  (10 min)- długość i środek odcinka w układzie współrzędnych

Rozwiąż zadania; 6 str. 259 podręcznik, zad. 17, 18, 19 str. 261 podr.

4)       https://www.youtube.com/watch?v=q45OZXwIzSU   (6 min). (pola figur w układzie współrzędnych)

Rozwiąż : ćwicz. 3 str. 255 podr.

Zad. 7, 8, 9, 10, 11, 12 podr. str.260

Temat 4: Powtórzenie wiadomości z działu „Wielokąty”lekcja online

Przeczytaj i zapamiętaj

https://szaloneliczby.pl/trapez/ zobacz także omówienie innych figur na tej stronie!

Rozwiąż i sprawdź aby utrwalić wiadomości

https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-7/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-czworokaty-wielokaty-foremne-sprawdzian-klasa-7/

Muzyka Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie ( wyjaśnij pojęcia nie przysyłaj do nauczyciela ) :

1. Konstytucja –

2. Mazur –

3. Mazurek –

4. Tańce narodowe –

5. Święto Konstytucji 3 Maja –

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu ( nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Informatyka Temat:  Cyfrowy montaż filmu

Importowanie obrazów i filmów do programu Movie Maker, stosowanie efektów wizualnych dla wybranych sekwencji filmu, wprowadzanie napisów początkowych, podpisów i napisów końcowych, zapisywanie projektu i gotowego filmu.

 Obejrzyj film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=1iSBTR7Op_Q

Wybierz temat filmu:  Atrakcje turystyczne Polski lub Moja Mała Ojczyzna

Wykonaj kilkuminutowy film podkładając odpowiednią muzykę.

Ze względu na obszerność zagadnienia praca przeznaczona na 2 tygodnie, jeśli pojawią się trudności proszę o telefon 601590660.

Pracę wyślij do 15 maja na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości umieszczając imię, nazwisko i klasę.

Plastyka Temat:  Plakat i grafika użytkowa.  (podręcznik, s. 96–99).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji wyjaśnij i zapisz w zeszycie pojęcia: grafika użytkowa, typografia, plakat.

Praca plastyczna: Zapisz swoje inicjały ciekawą formą liter.

Zrobić zdjęcie i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Religia  Proszę w następnym tygodniu  o wykonanie ćwiczeń z katechez 53 i 54.  Przesłać na mojego emaila do końca przyszłego tygodnia.

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję


 

Pobierz: Klasa VIIb 7 tydzień

Klasa VIIb

27.04. – 30.04. 2020 r.

J. polski Temat:1,2 Sposoby wzbogacania słownictwa, homonimy

Ćw. 1,2,3,4 str.304- podręcznik

Ćw. 1, 2 str.177- zeszyt ćwiczeń

Ćw. 3 str.178 – zeszyt ćwiczeń  

Ćw. 1,2,3,4,5 str. 306- podręcznik

Ćw .6;7,8,9 str.307 -podręcznik

Temat:3,4  Zmagania z losem- ,,Stary człowiek i morze”

Napisz plan wydarzeń-przesłać do kontroli

Napisz streszczenie lektury- pracę przesłać do kontroli

J. angielski Subject: Jobs. Nazwy zawodów.

 Podręcznik str.94.Ćwicz.1 Które z podanych zawodów znajdują się na obrazku? Przepisz podane słownictwo do zeszytu i przetłumacz na język polski.

Ćwicz. 3. Jaki to zawód? Napisz odpowiedzi w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.88. Ćwicz. 1,2,3,4.

Subject: What jobs are good for you?

Podręcznik str.95 , ćwicz.3 Odpowiedz na pytania w zeszycie:

In your opinion, which job is…

·         the most dangerous?

·         The easiest?

·         The best paid?

·         The most stressful?

1.      In my opinion…………………… is the most dangerous.

 Ćwicz. 5 Wysłuchaj nagrania 2 i zgadnij, jaki zawód wykonują poszczególne osoby. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.  https://edesk.pearson.pl/Home/Show/10

Ćwicz. 7.Sprawdź czy rozumiesz te wyrażenia. Następnie przeczytaj tekst o Jane, Brett, Charlotte. Który zawód jest najlepszy dla nich? Swoje odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwicz 8. Uzupełnij luki w tekście wyrazami z ćwiczenia 7. Wysłuchaj nagrania 4 i sprawdź. https://edesk.pearson.pl/Home/Show/10

Dla chętnych i ciekawych świata. W związku z Dniem Ziemi 22.04 ( Earth Day) Obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=B8WHKRzkCOY i uzupełnij kartę pracy w załączniku. Have fun!

Karta pracy: Earth Day kl 7

J. niemiecki Kartkówka będzie przesłana we wtorek o godzinie 9.00 na grupę konwersacji klasowej.

Rozwiązanie przesyłamy na adres mailowy  nauczyciela.

Temat: Die Klasse 8a hat gewonnen. Wygrała klasa 8a.

gewinnen- wygrać

gewinnen – gewonnen( forma czasu przeszłego Perfekt – Partizip II)

Die Klasse 8a hat gewonnen.

haben (forma osobowa)+ ge+…………..+en(Partizip II znajdujący się na końcu zdania)

Zapoznaj się z zasadą tworzenia form czasu przeszłego Perfekt czasowników nieregularnych z haben: podręcznik IV Czas przeszły Perfekt str. 70 podpunkt a), b), c).

Wykonaj zadanie 5/72 podręcznik. Zdania zapisz w zeszycie.

Wykorzystaj Formy Partizip II ze strony 108 w podręczniku.

Historia Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
– proszę zwrócić uwagę również na infografikę ( Kultura okresu międzywojennego, podręcznik str.206, 207), ponieważ też jest źródłem informacji.
– zeszyt ćwiczeń – zad. 1, 3, 4 str.92, 93.Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.
– przeanalizujcie mapę Europa w przededniu II wojny światowej – podręcznik str. 213.
– zeszyt ćwiczeń – zadania str.94 ,95.
– zeszyt przedmiotowy- Wyjaśnij pojęcia, dopisz datę.
a) Anschluss Austrii –
b)Układ monachijski –
c) Remilitaryzacja Nadrenii –UWAGA- W następnym tygodniu będzie sprawdzian z działu VI (tematy 1, 2, 3, 5).
Geografia Temat: Rozmieszczenie upraw na terenie Polski

https://epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-upraw-na-terenie-polski/DtSQtj4HO

 

Przeczytaj temat, wykonaj ćwiczenia podsumuwujące 1-6. Masz możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Poprawne – przepisz do zeszytu.

Polecenie 10.1 – tabela – uzupełnij i przepisz do zeszytu.

 • Zeszyt ćwiczeń str. 80-81 – uzupełnij.

Temat: Chów i hodowla zwierząt w Polsce

https://epodreczniki.pl/a/chow-i-hodowla-zwierzat-w-polsce/DEQyr4aW3

Przeczytaj temat, wykonaj ćwiczenia podsumuwujące 1-7. Masz możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Poprawne – przepisz do zeszytu.

Polecenie 9.1 – tabela – uzupełnij i przepisz do zeszytu.

 • Zeszyt ćwiczeń str. 82-83 – uzupełnij.

Za tydzień kartkówka z trzech ostatnich tematów –  podane wyżej dwa tematy oraz Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.!

Biologia Temat 1. Sprawdź, czy umiesz?

Obejrzyjcie filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY

W zeszytach wpiszcie temat, odpowiedzcie na pyt.3, 6, 10, 19 i 22 ze str.222-226 podręcznika.

Temat 2. Sprawdzian wiadomości z dz. ,,Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ dokrewny”

Sprawdzian odbędzie się w dniu 30.04.(czwartek) poprzez platformę WSipNET.

Chemia Temat 1: Powtórzenie wiadomości z działu” Woda i roztwory wodne”

Obejrzyj na youtobe Filmik

https://www.youtube.com/watch?v=_VfeDt1zi2E (5min.)

to co należy sobie przypomnieć musisz zapisać w zeszycie. Zatrzymuj filmik i rób notatki

07 maja praca klasowa z działu „Woda i roztwory wodne”

Sprawdź się:

https://www.youtube.com/watch?v=LrOLpx-5gJw

https://www.youtube.com/watch?v=XyxOY3cn_s4

 

Temat 2: Tlenki metali i niemetali

Dział: Tlenki i wodorotlenki

Obejrzyj na youtobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=rVxO821YBSM

Rozwiąż zadania 1-5 podr. str.201, oraz ćwicz.1-8 z zeszytu ćwiczeń str.102-103.

Fizyka Temat: II zasada dynamiki Newtona.

Link do lekcji

https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC

(notatkę uczniowie otrzymają na grupie klasowej +prace domową)

Warto obejrzeć https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c

Matematyka Dział: Wielokąty

Obejrzyj pod adresem: http://www.matspot.pl/7spg/4.html  filmiki  1-9, klikając  w dany temat.

Zrób własną notatkę!

Temat 1: Zamiana jednostek pola- punkty: 1. i 2.

Temat 2: Pole równoległoboku, trapezu, rombu, trójkąta- punkty 3, 4, 5, 6,

Temat 3: Pola wielokątów- punkty 7, 8, 9,

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3,4,6,- podręcznik str.242-243

Informatyka

 

Temat: Multimedialna prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków i filmów, doskonalenie prezentacji, przygotowanie do pokazu prezentacji.

Proszę wykonać prezentację składającą się z 10 slajdów na jeden z podanych tematów: Święto flagi Polski, Konstytucja 3-go maja, Polska w Europie.

Prezentacja powinna zawierać min. 10 slajdów, animacje przejścia slajdów, animacje tekstu i obrazu.

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w tytule wiadomości wpisując klasę, imię i nazwisko.

Muzyka Temat : Poezja wyśpiewana.

Wysłuchaj utworów największych bardów, zapisz wykonawców i tytuły pod tematem lekcji

w zeszycie.

Wojciech Bellon „Piosenka wiosenna”:    https://www.youtube.com/watch?v=8YheVBFwVwY

Elżbieta Adamiak „Jesienna zaduma”   https://www.youtube.com/watch?v=zgdbXWDRxsI

Leonard Cohen  „Hallelujah” :  https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q

Édith Piaf „Milord” :  https://www.youtube.com/watch?v=vwe3CzWZ4Bg

Bob Dylan „Odpowie ci wiatr” :             

                                                

https://www.youtube.com/results?search_query=bob+dylan+odpowie+ci+wiatr

Zadanie do wykonania : Naucz się słów, melodii i zaśpiewaj z wykonawcą W. Bellonem: Piosenkę wiosenną”.

Plastyka Temat:  Grafika komputerowa.  (podręcznik, s. 92–94).

Po zapoznaniu się z tematem lekcji odpowiedz pisemnie na pytania

1.      Napisz, do jakich celów wykorzystuje się grafikę 3D.

2.      Wymień różnice między grafiką 2D a 3D.

Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. Zrobić zdjęcie i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Religia Proszę w następnym tygodniu  o wykonanie ćwiczeń z katechez 51 i 52. Przesłać na mojego emaila do końca przyszłego tygodnia.

 

 


Pobierz: Klasa VII B

Klasa VIIb – część VI 20.04. – 24.04. 2020r.

J. polski Temat 1: Tajna misja Vuka Drakkainena

Wykonać ćw.1,2,3 str.176

Zapoznać się z informacjami o fantastyce ze str.176

Praca domowa do kontroli: ćw.10 str.177

Temat 2: Historia na kartach popkultury- komiks

Wykonać ćw.1,2, 3 str.179

Praca domowa: zadanie z ramki Wirtualny spacer -podręcznik str.179 ( przesłać do kontroli)

 Temat 3: W poszukiwaniu odpowiednich słów. Cyprian Kamil Norwid ,,Ogólniki”

Odpowiedzi na pytania:

1.Jaka pora została zasygnalizowana w pierwszej strofie? Zacytuj odpowiedni fragment.

2.Do jakiego etapu życia człowieka może się odnosić wskazana pora roku? Z czym ten etap życia człowieka jest związany?

3.Jakie możliwości daje poecie ten etap życia? Do czego uprawnia?

4.Jaki wpływ na postrzeganie świata może mieć upływ czasu?

Praca domowa: Odpowiedz na te same pytania ,czytając uważnie strofę drugą. (przesłać do kontroli)

Temat 4. Pejzaż słowem malowany. Cyprian Kamil Norwid ,,Moja piosnka II”

Odpowiedz na pytanie: Co szczególnie wspominałbyś/wspominałabyś z ojczyzny, gdybyś przebywał /przebywała z dala od niej?

Zapisz, kto, do kogo i o czym mówi w wierszu ,,Moja piosnka II”

Wypisz z wiersza:

Elementy krajobrazu:

Gesty:

Zachowanie ludzi:

Praca domowa: Za czym tęskni osoba mówiąca w wierszu.?(przesłać do kontroli)

Temat 5: Słownictwo ogólnonarodowe

Wykonać ćw. 1 str.300; ćw.2,3,4,5,6 str.301 (podręcznik)

J. angielski Temat: To be going to. Zamiary na przyszłość.

Temat na 2 lekcje.

Obejrzyj filmik dotyczący gramatyki:

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

Zapisz w zeszycie wyrażenie  to be going to – mieć zamiar

Zapisz dwa przykłady z filmiku do zeszytu.

Wykonaj ćwiczenia z załącznika i prześlij na email drelka7@op.pl 

karta pracy VII be going to.

Podręcznik str. 129, lekcja 7.4 dodatkowe objaśnienia gramatyki.

Temat: Umiejętności językowe. Rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik str.92, ćwicz2. Przeczytaj tekst , odpowiedzi zapisz w zeszycie. Zrób zdęcie i prześlij na email drelka7@op.pl.

Zeszyt ćwiczeń str.85, ćwicz. 2,3.

J. niemiecki Thema: Gehen wir joggen?

Zapoznać się z odmianą czasownika modalnego müssen w podręczniku III/ 70

Notatka do zeszytu

müssen – musieć

ich muss                 wir müssen

du musst                 ihr müsst

er/sie/es muss         sie/ Sie müssen

 

– Gehen wir heute joggen?

-Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss für Mathe lernen.

Wykonać zadanie 4/72 podręcznik. Zdania wpisujemy do zeszytu.

Wykonać ćw. 9/34, 11/35, 12/35 w zeszycie ćwiczeń.

Wszystkie zadania zostaną przesłane przez platformę. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do platformy przesyłają rozwiązane zadania na adres nauczyciela.

Thema: Ich will… .

Wykonać zadanie 6/63 w podręczniku – przyporządkować wyrażenia 1-8 określeniom celu A-F. Wybrane trzy przykłady zapisać w zeszycie.

Wykonać zadanie 3/72 w podręczniku. Zdania wpisujemy do zeszytu.

Wykonać ćw. 13/35 w zeszycie ćwiczeń.

Wszystkie zadania zostaną przesłane przez platformę. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do platformy przesyłają rozwiązane zadania na adres nauczyciela.

Historia Temat 1: Narodziny faszyzmu.

Zapoznać się z tematem.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3,4.

Zeszyt przedmiotowy: wyjaśnić pojęcie „faszyzm”.

Temat 2: ZSRS – imperium komunistyczne.

Zapoznać się z tematem.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3.

Zeszyt przedmiotowy: Do postaci dopasować informacje.

a)      Józef Stalin    ………………………….           

b)      Włodzimierz Lenin ………………………….

kolektywizacja,  komunizm wojenny, NEP, gospodarka planowana, sprawowanie władzy 1917r. -1924r., sprawowanie władzy 1924r. – 1953r.

 

Geografia Temat: Ludność i urbanizacja w Polsce – test sprawdzający.

Rozwiązany test należy przesłać na adres mailowy agaalipska@wp.pl do poniedziałku 27 kwietnia 2020.

geografia kl7 test

Biologia Temat 1. Działanie hormonów.

Proszę, obejrzyjcie film: https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how_do_your_hormones_work/transcript?language=pl#t-300668, który jest wprowadzeniem do lekcji. Podczas pracy z podręcznikiem (str.213-216), zwróćcie uwagę na nadrzędną rolę przysadki mózgowej, antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu, przyczyny i objawy cukrzycy, choroby wywołane niewłaściwym działaniem gruczołów dokrewnych.

Wykonajcie notatkę na temat: Wpływ środków dopingujących na organizm człowieka.

Z zeszytu ćwiczeń rozwiążcie 3,4 5 i 6 zadanie.

Temat 2. Utrwalenie wiadomości: Układ nerwowy i narządy zmysłów. Układ dokrewny.

Proszę, powtórzcie sobie wiadomości z tego działu. Do utrwalenia wykorzystajcie treści zawarte na str.217-221 podręcznika. W zeszycie udzielcie odpowiedzi (pamiętacie,że wpisujemy całą odpowiedź a nie tylko oznaczenia literowe) na pytania: 2, 5, 7, 18, 19 ze str.222-226 podręcznika.

Jeśli będziecie mieli problemy, proszę pytajcie przez platformę WSiPnet (piszcie w komentarzach).

Chemia Na stronie internetowej naszej szkoły przejdź do zakładki dotyczącej zdalnego nauczania

Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 30.03.-3.04.2020r. Kliknij w poniedziałek- chemia

Temat: Stężenie procentowe roztworu ( 2 godz)

Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu, jakim zmianom ono podlega i jaka jest zależność między stężeniem procentowym a rozpuszczalnością substancji.

·         Lekcja z e-podręcznika 2

·         Lekcja z e-podręcznika 3

·         Materiał dodatkowy 1

·         Materiał dodatkowy 2

·         Materiał dodatkowy 3

·         Materiał dodatkowy 4

·         Materiał dodatkowy 5

Czytaj uważnie wszystkie treści i rozwiązuj zadania. Zrób własną notatkę w zeszycie przedmiotowym!

Fizyka 1.      Prawo Archimedesa.

-zapoznaj się z treściami z linku punkt 2 i 3

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg

-notatkę uczniowie otrzymają na klasowej grupie,

-warto obejrzeć filmiki „Fizyka od podstaw”, które przedstawiają zagadnienia  do bieżącej lekcji oraz do następnej lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w

https://www.youtube.com/watch?v=Xb9gT7q0218

2.Warunki pływania ciał.

      -zapoznaj się  z treściami z linku punkt 4, 5  + ciekawostki

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg

-notatka+praca domowa będzie uczniom przekazana na grupie konwersacji klasowej,

 

Matematyka Dział: WIELOKĄTY

Temat 1: Kąty w trapezach, równoległobokach,trójkątach i czworokątach

Obejrzyj na YouTobe filmiki

1.       Kąty w trapezach i równoległobokach #4 ( kąty w trójkątach i czworokątach)

https://www.youtube.com/watch?v=_MBeHGFpHMI (12 min.)  Rozwiąż:

Zad.4 podręcznik str.232

2.       Miary kątów w równoległobokach

https://www.youtube.com/watch?v=DhYhMaJsKTY ( 7 min.) Rozwiąż:

Zad. 5, 6 , 8  podręcznik  str. 232 i 233

Temat 2. Kąt wewnętrzny wielokąta foremnego

Obejrzyj na YouTobe filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=T1JNutBGF88  ( 5 min) Rozwiąż:

 Zad.10,11, 14 i 15  z podręcznika str.233-234

Temat 3. Praca klasowa na platformie WSiPnet z działu „Równania”.

UWAGA! Praca klasowa będzie wysłana 22 kwietnia o godz.10.00, czas jej odesłania godz.11.00 tego samego dnia! Jeszcze raz proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na platformie. Innej możliwości zaliczenia sprawdzianu nie ma!

Temat 4. Kąty w wielokątach- rozwiązywanie zadań

Polecam  ćwiczenia: https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=1055&s=

Wystarczy kliknąć w okienko np.

 1.„Czworokąty i ich własności”

2.Rozpoznaj figury geometryczne

3.Własności czworokątów

4.Własności figur –  i rozpocząć quizy

Rozwiąż ćwiczenia 1-7 z zeszytu ćwiczeń strona 67-68

Muzyka Temat : Wielkanoc w muzyce barokowej.

Wysłuchaj: George Friedrich Haendel „Oratorium Mesjasz” – link poniżej:

https://youtu.be/JH3T6YwwU9s

Niech muzyka towarzyszy ci przez cały tydzień, możesz wysłuchać ją w częściach.

Po wysłuchaniu utworu zapisz temat, tytuł dzieła i odpowiedz na pytanie : Jak brzmi tytuł najbardziej znanej części wysłuchanego powyżej oratorium.

Odpowiedź zapisz w zeszycie  ( nie przysyłaj do nauczyciela ).

Plastyka

 

 

 

 

 

Informatyka

Temat:  Komputer jako narzędzie artystyczne.  (podręcznik, s. 89–91).

Praca plastyczna – wykonaj grafikę komputerową (praca w dowolnym programie graficznym) na temat  „Świat bez komputera” albo „Porównanie dwóch światów – z komputerem i bez niego”

Wykonane prace proszę przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.


Proszę wykonać zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując wzór zamieszczony w pliku Ćwiczenie-wzór.pdf.

Instrukcje:

 • Zadanie 1: korzystaj w menu: czcionka i akapit.
 • Zadanie 2: wstaw dowolny rysunek i tabelę.
 • Zdanie 3: Wykorzystując obiekty WordArt wpisz tekst.
 • Zdanie 4: wstaw 10 symboli w tym 5 takich jak widzisz we wzorze.
 • Zdanie 5 jest nieobowiązkowe, możesz je zrobić lub nie.
 • Zdanie 6: Wstaw pole tekstowe i tabelę wg wzoru.
 1. Wykonaną pracę wyślij na adres: pgonerka@gmail.com Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.
 2. Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.
Religia Proszę o wykonanie ćwiczeń z katechez 49 i 50. Przesłać na mojego emaila do końca przyszłego tygodnia.
Doradztwo zawodowe Obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc

Zastanów się nad zawodami przyszłości. Podaj trzy przykłady zawodów przyszłości, prześlij je na adres nauczyciela.

 

 

 

 

V tydzień 15-17.04.2020 r.

Pobierz: Klasa VII B – zagadnienia do realizacji 15-17.04.2020 r

Klasa VII b – część V

14.04. – 16.04. 2020r.

J. polski Temat 1. Skracanie i rozbudowywanie tekstu

Zeszyt ćwiczeń str.198-211.

Temat.2.Formy wypowiedzi – dedykacja

Zeszyt ćwiczeń 256-257

Temat 3.Fakt czy opinia?

Zeszyt ćwiczeń str.235-236

J. angielski Temat: Saving money.

Podręcznik str. 87

Ćwicz.3 Przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski, następnie wykonaj ćwiczenie 3 i 4 w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.81,ćwicz. 1,2.

Temat: Shopping for clothes. Kupujemy ubrania.

Podręcznik str.88

Ćwicz.2 Przetłumacz podane wyrażenia w zeszycie.

Zeszyt ćwiczeń str.82,ćwicz2,3,4.

Temat: Utrwalenie nazw sklepów.

Wykonaj test ( termin do piątku 17.04.2020, do godz.14.00) klikając na poniższy link:

https://forms.gle/v1EYvAgJTZ7RsRGHA

J. niemiecki Temat: Was brauchst du zum…?  Czego potrzebujesz do…..?

Notatka I

die Sportartikel – sprzęt sportowy

der Ball – piłka

der Eishockeyschläger – kij hokejowy

der Tennisschläger – rakieta tenisowa

der Badeanzug – strój kąpielowy

der Schutzhelm – kask

 

die Taucherbrille – okulary do nurkowania

die Badehose – kąpielówki

 

dasSnowboard –  deska snowbordowa

das Surfbrett – deska surfingowa

das Fahrrad – rower

 

die Skier – narty

die Inlineskates- (łyżow)rolki

die Schlittschuhe – łyżwy

 

tauchen – nurkować                                       Tennis spielen – grać w tenisa

das Tauchen – nurkowanie                            das Tennisspielen – granie w tenisa

 

Przeczytaj w podręczniku II Wyrażenie zum+ rzeczownik utworzony od czaswonika str. 70

Wykonaj zadanie 4a/62 w podręczniku, rozwiązanie wpisz do zeszytu np. tauchen – die Taucherbrille

 

Notatka II

Was brauchst du zum Eishockeyspielen.

Zum Eishockeyspielen brauche ich einen Eishockeyschläger.

 

Was brauchst du zum Schwimmen?

Zum Schwimmen brauche ich eine Badehose.

 

Was brauchst du zum Surfen?

Zum Sufren brauche ich ein Surfbrett.

 

Was brauchst du zum Inlineskaten?

Zum Inlineskaten brauche ich Inlineskates.

 

Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do wykonania zostaną przesłane w piątek na platformę.

Uczniowie, którzy jeszcze nie dołączyli do platformy proszę o wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń 1/33, 2/33, 5/33,6/34 

Historia Proszę pobrać kartkówkę (dotyczy I wojny światowej) i odesłać na e-mail nauczyciela do dnia 16.04.2020r.

Kart kl. 7 historia

Temat do opracowania: Świat po I wojnie światowej.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1,2ab.

Zeszyt przedmiotowy: Wymień państwa, które powstały po I wojnie światowej.

UWAGA: Test tylko dla uczniów, którzy nie pisali bądź chcą poprawić ocenę. Proszę go pobrać i odesłać  na e-mail nauczyciela do dnia 17.04.2020r.

Test kl. 7 historia

Geografia • Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str. 124 – 127) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

Temat:  Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

rolnictwo jako sektor gospodarki i jego rola w rozwoju społeczno- gospodarczym kraju,

– przyrodnicze warunki rolnictwa w Polsce,

– pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce,

– regiony rolnicze w Polsce,

– wpływ Unii Europejskiej na polskie rolnictwo,

•    Zeszyt ćwiczeń str. 78 – 79 uzupełnić.

•    Powtórzyć zagadnienia z rozdziału 3 – Ludność i urbanizacja w Polsce. Za tydzień test!

Biologia 1. Proszę rozwiążcie zadania z załącznika; całą pracę lub same odpowiedzi  prześlijcie na mój email do dnia 16 kwietnia.

Pobierz kartkówkę

2.Na wtorek powtórzcie sobie wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu dokrewnego.

Chemia Dział: WODA I ROZTWORY WODNE

Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 30.03.-3.04.2020r. Kliknij w poniedziałek- chemia

Temat: Stężenie procentowe roztworu

Dowiem się, czym jest stężenie procentowe roztworu.

·         Lekcja z e-podręcznika 1

Zrób notatkę z lekcji i rozwiąż zadania które znajdują się pod tym tematem!

Fizyka 1.      Rozwiązywanie zadań z prawa Pascala i ciśnienia hydrostatycznego .

(uczniowie zadania otrzymają na grupie klasowej )

2.Siła wyporu .

-notatka+praca domowa będzie uczniom przekazana na grupie konwersacji klasowej,

https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/DoUC7T4Cg       z tego linku treści do lekcji tylko punkt1,2.

Matematyka Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu „Równania”

Kliknij w link który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły: Nowy serwis dla wszystkich uczniów – https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje , poniżej wybierz: Klasa7, plan lekcji 16-20.03.2020r. Klikając w poszczególne dni szukaj matematyki np.

Matematyka

1.Temat: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

·         Lekcja z e-podręcznika

·         Materiał z pistacja.tv

·         Materiał dodatkowy

Przejdź do kolejnego planu lekcji 23-27.03.2020r., postępuj podobnie. Dzięki tym materiałom przeczytasz wiadomości, obejrzysz filmiki i rozwiążesz ciekawe zadania.

22 kwietnia na platformie WSiP-  SPRAWDZIAN!  Wszystkich uczniów bardzo proszę o dołączanie do klas !

Dział: Wielokąty

2.  Temat: Własności wielokątów

Obejrzyj na YouTube filmiki

1.      Równoległobok- wprowadzenie # 1 ( wielokąty) https://www.youtube.com/watch?v=ePcYJN1804E   (7 min.)

2.      Romb-wprowadzenie #2 (wielokąty)

 https://www.youtube.com/watch?v=LcZ2xnbMctw  (6 min.)

3.      Trapez- wprowadzenie #3 (wielokąty)

https://www.youtube.com/watch?v=8wzW7_KOKGk  (9 min.) 

Na podstawie filmików sporządź notatkę która będzie zawierała: rysunki prezentowanych wielokątów oraz ich własności.

Zad. 1, 2, 7,podręcznik  strona 231 i 232

   
Plastyka Temat: Rodzaje filmu, film animowany.

Praca plastyczna – Narysuj kadr z wybranego przez siebie filmu animowanego ( może być to kadr z bajki)

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 

II tydzień 23-27.03.2020 r.

J. polski Temat 1

Losy Skawińskiego – „Latarnik” H. Sienkiewicz

W „Latarniku” H. Sienkiewicza

Zaciekawiło mnie:

Wzruszyło mnie:

Sprawiło kłopot: (np. zrozumienie tekst)

Zdziwiło mnie:

Skłoniło do refleksji:

Uświadomiło mi:

Podręcznik str. 162 ćw. 1 do 12

Temat 2

Piszemy recenzję „Latarnika”

Dodatkowe informacje podręcznik str. 163 ( wykorzystać słownictwo).

Temat 3

Czy Skawiński to bohater tragiczny?

1.      Opisz trudności związane z życiem w latarni.

2.      Zapisz cytaty mówiące o tym, co bohaterowi dawało poczucie szczęścia.

3.      Skawiński opowiada o swoim życiu – praca pisemna – 2 strony

Temat 4

O mocy, która tkwi w słowach.

Wypisz czynniki wpływające na zmiany w języku polskim.

Wyjaśnij na czym polega depolonizacja języka, podaj przykłady tego zjawiska.

Określ narodowe cechy Polaków odzwierciedlające się w języku.

Jak można wyrażać swój patriotyzm za pośrednictwem języka.

Zapisz w punktach problemy poruszane w wywiadzie.

Sformułuj rady, dzięki którym język będzie łączył, a nie dzielił.

Podręcznik str. 164 – praca z tekstem

Temat 5

O wydarzeniach przedstawionych w powieści H. Sienkiewicza

Zapisz wydarzenia z powieści, które wywołały u ciebie podobne reakcje: Zaciekawienie;

Rozbawienie;wzruszenie;

Znudzenie;

Zniechęcenie

Wątki w powieści:

– miłość Zbyszka i Danusi;

-dzieje Zbyszka i Jagienki;

-spisek Krzyżaków;

-konflikt polsko-krzyżacki;

1.      Narysuj znak graficzny ilustrujący jeden z wątków.

2.      Napisz przebieg wydarzeń w kolejnym wątku.

3.      3 Napisz streszczenie wybranego wątku.

J. angielski Jako podsumowanie rozdziału 6, proszę wykonać pracę pisemną i wysłać mailem do p. Szymczyk do 25 marca 2020.

  Napisz tekst o o nawykach żywieniowych nastolatków. W tekście:

• explain why healthy eating habits are important;( wyjaśnij dlaczego zdrowe nawyki żywieniowe są ważne)

• give some advice what teenagers should eat;( doradź co nastolatkowie powinni jeść)

• give some advice what teenagers shouldn’t eat;( doradź czego nastolatkowie nie powinni jeść)

• use ( użyj) some, any, a lot of, much, many, too much or too many.

Your text should be between 80 and 120 words.

Rozdział 7

Ćwicz 2. Str. 82

Zapisz nazwy sklepów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 3, str.83

Ćwicz.5. str.83.  Zapisz słownictwo z ramki w zeszycie, przetłumacz na język polski. Zapamiętaj nowe słownictwo.

Ćwicz. 7, str. 83.

Zeszyt ćwiczeń

Ćwicz. 1-6, str. 76-77.

J. niemiecki Temat: Was hast du gestern gemacht? – Co wczoraj zrobiłeś?

Ćwiczenie 11b str. 52 – podręcznik, rozwiązanie w zeszycie. Ćwiczenie 25 str. 31 zeszyt ćwiczeń.

Historia Zapoznać się z dwoma nowymi tematy:

1. „Rewolucje w Rosji”. Do tematu wykonać z zeszytu ćwiczeń zadania: 1,2,3,5.

2. „Sprawa Polska w czasie I wojny światowej”. Wykonać z zeszytu ćwiczeń zadanie: 1, 2b, 3,4.

– w zeszycie – na podstawie tekstu źródłowego (Manifest dwóch cesarzy) i informacji   z podręcznika napisać: Jakie znaczenie dla Polaków miał Akt 5 listopada i program pokojowy prezydenta Wilsona.

Geografia • Podręcznik – przeczytać podane niżej tematy (str. 108-118) i opracować odpowiedzi do zagadnień:

1. Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce.

– znaczenie terminów: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo,

– podział gospodarki na sektory,

– różnice w strukturze zatrudnienia ludności Polski i wybranych krajów Europy – analiza wykresu słupkowego,

– wielkość bezrobocia w Polsce na tle innych krajów europejskich – analiza kartogramu,

– przyczyny i skutki bezrobocia,

2. Urbanizacja w Polsce.

– znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja monocentryczna, konurbacja,

– funkcje miast i ich przykłady,

– 10 największych miast – wymienić i wskazać na mapie,

– wskaźnik urbanizacji w Polsce i wybranych krajach Europy – analiza wykresu słupkowego,

– typy zespołów miejskich – podać przykłady,

– różnice między aglomeracją monocentryczną a konurbacją.

• Zeszyt ćwiczeń str. 71–75- uzupełnić.

Biologia 1.Proszę utrwalić wiadomości dotyczące budowy i funkcjonowania oka, wad wzroku oraz ucha. Uzupełnić ćwiczenia ze str.80-81  ćwicz 2,4,7, ze str.82-83 ćwicz.1,2,4,5 oraz ze str.84-85 ćwicz.1,3,4.
Chemia I.  Obejrzyj na YouTube film „ #32 chemia- woda jako rozpuszczalnik/ nauka ciekawsza niż książki „- www.youtube.com/watch i rozwiąż na jego podstawie:

1.      Ćwiczenia: 6,7,8,9,10 z zeszytu ćwiczeń str. 87-89

II.  Obejrzyj na YouTube film „  #33- Rodzaje roztworów/ stężony, rozcieńczony, zawiesina,koloid, roztwór właściwy”- www.youtube.com/watch i rozwiąz na jego podstawie;

1.      Ćwiczenia: 14,15,16,17,18 z zeszytu ćwiczeń str.90-91 

Fizyka 1.      Siła sprężystości- temat do zeszytu  ; notatka  z podsumowania str.162 ; praca domowa :ćw. 1 str 162.

2.      Siła oporu powietrza i siła tarcia-temat do zeszytu; ( notatka z podsumowania str. 167); praca w domu:Wymień szkodliwe i pożyteczne role tarcia w przyrodzie /w życiu codziennym.

Analiza doświadczeń do tematu  z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12, 5.13.str.163-166.

3.      Obejrzeć na YouTube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „ Fizyka od podstaw”.

4.Utrwalać I i  III zasadę dynamiki Newtona.

Matematyka I. Obejrzyj na YouTube film „ Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju #1” (Proporcje)- www.youtube.com/watch?v=WZyNAiTWjgc i na jego podstawie rozwiąż :

1.      Ćwiczenie 1 str. 205 podręcznik

2.      Ćwiczenie 2 str.205 podręcznik

II. Obejrzyj  na YouTube film „Rozwiązywanie proporcji”- www.youtube.com/watch i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 5 str. 209 podręcznik

2.      Zadanie 17 str.211 podręcznik

III. Obejrzyj  na YouTube film „ Wielkości wprost proporcjonalne- zadania tekstowe” – www.youtube.com/watch  i na jego podstawie rozwiąż:

1.      Ćwiczenie 4 str. 208 podręcznik

2.      Zadania: 7, 8, 9 str.210 podręcznik

Muzyka Temat: ” Muzyka z kina, ekranu i radia”.

1.Posłuchaj tematów muzycznych z filmów; „James Bond”  – J. Barry,, „Gwiezdne wojny” – J. Wiliams. ” My heart will go one” z filmu ” Titanic” J. Honer.

2.Zadanie: Wykonaj pracę plastyczną inspirując się jednym z wyżej wymienionych filmów, w dowolnym formacie oraz dowolną techniką.

Plastyka Powtórzyć temat  – Awangarda, bunt i prowokacja;

Praca plastyczna – projekt prostego opakowania wybranego produktu spożywczego (nawiązującego do pop-artu).

Konkurs – Pisanka – technika dowolna

Religia 1. Rozwiązać ćwiczenia z katechezy nr 45 i 46: Żyć jak pierwsi chrześcijanie oraz Św. Piotr głowa kościoła.
2. Ponadto napisać w notatkach informacje o początkach chrześcijaństwa w Polsce.
Doradztwo zawodowe  Wyjaśnij pojęcia: praca, pracownik, zawód

I tydzień 16-20.03.2020 r.

J. polski  Przeczytać lektury: „Latarnik”, „Krzyżacy”
J. angielski Utrwalić słownictwo z rozdziału 7 ( choroby, symptomy, kontuzje), czas Past Continuous str. 128, Past Simple str. 125. Ćwiczenia strona 71-73. Skorzystać z ćwiczeń interaktywnych utrwalających gramatykę na stronie www. ang.pl
J. niemiecki Powtórzyć słownictwo z działu Zu Hause (str. 44-53). Wykonać ćwiczenia z podręcznika” 8 i 9 str. 57 i z zeszytu ćwiczeń 28 str. 31
Historia Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej i którzy będą poprawiać –powtórzyć wiadomości z działu „Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.

Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z tematów Z I wojny światowej.

Geografia Tematy z podręcznika – str. 84-105.

1. Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski.

2. Zmiany liczby ludności Polski i Europy.

3. Struktura płci i wieku.

4. Rozmieszczenie ludności.

5. Migracje.

6. Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Zeszyt ćwiczeń – str. 55-70.

Biologia Zapoznać się z trzema kolejnymi tematami i przygotować pytania dotyczące niejasnych treści.
Chemia Uzupełnić ćwiczenia z działu „Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych”
Fizyka Siła sprężystości ćw. 1 str. 162. Siła oporu powietrza i siła tarcia (notatka z podsumowania  str. 167). Analiza doświadczeń z podręcznika 5.10, 5.11, 5.12 i 5.13. Obejrzeć na You Tube filmiki z tych tematów dotyczące sił sprężystości, sił oporu i sił tarcia „Fizyka od podstaw”.
Matematyka I dział „Wyrażenia algebraiczne”

II dział „Równania”

Ćwiczenia utrwalające, które znajdują się przy każdym temacie w danym dziale.

Muzyka Utrwalić teksty pieśni patriotycznych „Mazurek Dąbrowskiego”, „ Rota”, „Marsz, marsz Polonia”
Plastyka Wykonać zaległe prace.

Konkurs plastyczny „Pianka Wielkanocna” – technika dowolna

Religia Trzy kolejne katechezy.

Wykonaj ćwiczenia do katechez.

Klasa VI B – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień 2-5.06.2020 r.

Pobierz: VI b – 12 tydzień 2-5.06.2020r.

 

Język polski
 1. LITERATURA

 Temat 1 .   To już znamy, powtarzamy: „ Liryczne spojrzenie w przyszłość”.

                  podręcznik do literatury  (s.244-248)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 244 – 245)
 2. Z powtórzenia „Poetyckie kwiatobranie”. ( s.246 – 248)

            wybierz 2 ćwiczenia i zapisz w zeszycie.

 

Temat  2/3.   Wiem, umiem, rozumiem – „W żywiołach natury i cywilizacji”.

 1. Przeczytaj teksty – podręcznik do literatury  (s.249 i 250-251).
 2. Na pytania (3, 5, 6, 13) zamieszczone pod tekstem odpowiedz w zeszycie.

               UWAGA! 

   W przyszłym tygodniu –  SPRAWDZIAN  PO  4. ROZDZIALE  ( środa – 10.06.2020 r.)

                  Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 1. GRAMATYKA

Temat 4 .   Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne.

                           podręcznik (s.196 – 199)

 • Przypomnij sobie! – (ramka s.197).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw. 3 s.196;  ćw. 5 s.197;  ćw. 9 s.199 – wzór: zgoda – niezgoda:

 Zadanie dodatkowe (dla chętnych):  zeszyt ćwiczeń ( s.89 – 90).

 

Temat  5.   Wyrazy wieloznaczne.

                           podręcznik (s.200 – 201)

 • Zapamiętaj! – (ramka  201).
 • Ćwiczenie ćw. 2200 zapisz w zeszycie.

 Zadanie dodatkowe (dla chętnych): zeszyt ćwiczeń ( s.91 – 92).

Język angielski

Subject: Happy Children’s Day😊.

Obejrzyj film. Sing, dance, BE HAPPY!!!

https://family.gonoodle.com/activities/dynamite

 

Subject: My adventure list. Moja lista przygód. Wprowadzenie słownictwa.

Podręcznik str.96.  Spójrz na obrazki, przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski według wzoru.

 1. Ride a quad bike- jeździć quadem

Ćwicz. 2. W zeszycie zrób listę 5 aktywności, które interesują cię najbardziej.

Ćwicz.3. Odgadnij aktywności. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwicz. 4.

Zeszyt ćwiczeń str. 68, ćwicz.1,2

Subject: Czytanie ze zrozumieniem.

Wykonaj kartę pracy, jeśli chcesz poćwiczyć czytanie. Nie odsyłaj pracy.

 Karta pracy ( czytanka tydzień 12): Karta pracy – j. angielski

Historia

Zapoznaj się z tematem: Upadek Napoleona.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem temat z podręcznika strona 199-202.
 2. Przyjrzyj się obrazom i mapie: „Wyprawa Napoleona na Rosję”. Zapoznaj się z zawartymi tam informacjami i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod mapą.
 3. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Upadek Napoleona, pod tematem zapisz notatkę (podręcznik s. 200): Wyprawa Napoleona na Rosję w 1812r.
 4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń – strona 101-102 (ćw. 1-3); ćwiczenie 4 dla chętnych.
Geografia

Temat: Znajomość mapy – Mapa fizyczna Europy.

Powtórz i wskaż na mapie elementy środowiska przyrodniczego podane w zestawach na lekcjach (linia brzegowa, ukształtowanie powierzchni, sieć wodna – główne rzeki, jeziora).

Sprawdź, czy znasz mapę! – zeszyt ćwiczeń str.107 oraz Krzyżówka geograficzna – zeszyt ćwiczeń str.109.

Biologia

Temat : Różnorodność ssaków i ich znaczenie.         

 Podręcznik -lekcja 27, s.148-154

 Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 27, s.62-63

Zadanie nr 1

Określ trzy przystosowania kończyn ssaków do odmiennych warunków środowiska i trybu życia.

Zadanie nr 2

Podaj przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ssaków.

Proszę przygotować się do kartkówki z trzech ostatnich lekcji .

Matematyka

Temat 1:  Liczba spełniająca  równanie – ćwiczenia.

Obejrzyj filmik przypomnisz sobie, jak sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie

https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250

Na podstawie tych informacji wykonaj zadania z podręcznika – zad. 10 c, d, e, f,  zad. 11a,b/237

Dla chętnych pozostałe przykłady z tej strony.

 

Temat 2, 3: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą.

Przeanalizuj przykład  do  zadania 17/238 –  podręcznik , a następnie rozwiąż zadanie.

Zeszyt ćw. : zad. 18/92 dla chętnych.

Rozwiąż  w zeszycie ćw. zad. 10/86

Obejrzyj film, dowiesz się jak rozwiązać proste równania z jedną niewiadomą w dwóch krokach

https://www.youtube.com/watch?v=74B4xCxon1s

lub

https://www.youtube.com/watch?v=Z4SJ0is2ikc 

Na podstawie tych wiadomości rozwiąż zad. 19/92, zad. 20/93 dla chętnych.

Warto poćwiczyć: http://matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma_37_117

Zapraszam na konsultacje.

Muzyka

Temat : Muzyka naszych sąsiadów – Słowacja.

W tej lekcji : zapoznasz się z elementami folkloru słowackiego, poznasz  ludowe pieśni oraz Hymn

Wejdź w link poniżej e – podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-naszych-sasiadow—slowacja/D17Wg5fxN

 • sprawdź jak wygląda herb, flaga, zobacz na mapie, gdzie znajduje się ten kraj, obejrzyj zdjęcia;
 • poznaj historię, kulturę, obyczaje i tradycje – obejrzyj zdjęcia;
 • posłuchaj 3 krótkich utworów ludowych ( 1:37 , 1:26 , 1:18 min);
 • wykonaj online 1 krótkie dowolnie wybrane ćwiczenie w e – podręczniku ( wybierz z 1-7 ) – sprawdź odpowiedzi, nie przysyłaj.

Napisz temat i notatkę w zeszycie:

Folklor – ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca.

Charakterystyczną cechą słowackiej muzyki ludowej jest jej różnorodność. W słowackich pieśniach odnaleźć można wpływy kultur innych narodów – Rusinów, Polaków, Węgrów, Niemców oraz Cyganów.. Do tańca muzycy najczęściej przygrywali na gajdach i skrzypcachKapela była nieodzowna podczas zabawy tanecznej, jak również przy weselach. Kluczową postacią w muzyce ludowej był prymista, który zaczynał i kończył grę kapeli, czujnie reagując na znaki śpiewaków i tancerzy. Słuchając słowackiej muzyki ludowej możemy się dopatrzeć wielu podobieństw z naszą rodzimą muzyką góralską.

Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki. (podręcznik str.60-63)

Zapisz notatkę.

 1. Mechatronika – to dziedzina nauki i techniki umożliwiająca projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń ułatwiających ludziom pracę.
 2. Roboty – to mechaniczne urządzenia, które coraz częściej wykorzystuje się do wykonywania automatycznie pewnych zadań i zastępowania człowieka w jego różnych powtarzalnych, niebezpiecznych lub wymagających dużej siły fizycznej czynności.
 3. Drony – to niewielkie latające urządzenia (najczęściej wyposażone w kamery lub aparat fotograficzny). Wykorzystuje się je najczęściej do szukania zaginionych ludzi, podczas działań wojennych lub do patrolowania lasów.
 4. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają ludziom życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń:
 • wojny i terroryzm,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • zagrożenie zdrowia szybkie tempo życia, brak snu i stres, nieodpowiednia dieta)

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka

Poprawa testu dla osób chętnych i uczniów którzy nie pisali testu: 02.06.2020 r. godz. 12.00 do 13.00; otwórz:  https://tiny.pl/77h7t

Temat: Akademia matematyki

Ćwiczenia z matematyki w Akademii Khana

Proszę zapoznać się ze stroną, która może być pomocna w powtórzeniach i lekcjach z matematyki: https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math

Nie zadaje nowych prac . Proszę uczniów o przesłanie prac zaległych.

Religia

Katecheza (2 godziny lekcyjne)

Temat: Palestyna – Ziemia Zbawiciela.

Poznaj historyczne miejsca na podstawie filmu „Dokument śladami Jezusa Biblijne krajobrazy Izraela Chrystus z Nazaretu Zbawiciel”: https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw&t=10s

*To już ostatni tydzień na nadesłanie zadanych prac. Wszelkie braki skutkują obniżeniem oceny proponowanej.

 


11 tydzień  25-29.05.2020 r.

Pobierz: Kl. VIb – XI tydzień

 

Język polski
 1. GRAMATYKA / ORTOGRAFIA

 temat 1/2 .   Pisownia końcówek  –ę, – em,  -ą, – om.

                      podręcznik do gramatyki  (s.268 – 273)

 Przypomnij sobie! – (ramka s.271) i Zapamiętaj!- (ramka s. 272).

Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw. 4 s.270;  ćw. 6 s.272; 

zeszyt ćwiczeń ( s.139 – 144)

 1. LITERATURA

temat 3 .   Czarodzieje pędzla i pióra. Rady dla opisujących obraz.

                      podręcznik do literatury (s.208 – 211)

 Przeczytaj informacje z Wiem więcej (s.209).

Przyjrzyj się uważnie reprodukcji obrazu „Martwa natura z jabłkami  i pomarańczami” Paula Cezanne`a.

Ćw.2 209

forma kuli – pomarańcze i jabłka,

forma stożka –  kanciaste załamania tkaniny, wzory na kolorowej narzucie,

forma  walca –  dzban z florystycznym motywem, nóżka patery.

Jabłka i pomarańcze na tle ostro pofałdowanej tkaniny wydają się bardziej okrągłe.

Takie skontrastowanie podkreśla kształt owoców i naczyń.

 1. Ćw. 3 209

W zbliżeniu jabłko wygląda tak, jakby składało się z barwnych plam naniesionych delikatnymi pociągnięciami pędzla. Z oddali ten sam owoc sprawia wrażenie idealnie gładkiego, przestrzennego i naturalnego niemal tak, jak na fotografii.

 1. Przeczytaj Rady dla opisujących obraz ( 211).

 

PRACA NA OCENĘ!

Wykonaj polecenie 8  210, zapisz w zeszycie i prześlij na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  – (termin – 29.05.2020r.)

temat 4 .   A może to cię zainteresuje? Jestem człowiekiem renesansu.

                      podręcznik do literatury (s.240 – 242)

 Przeczytaj tekst: „Nazywam się … Leonardo da Vinci

Notatka

                Leonardo da Vinci –   geniusz, artysta wszechstronny,

                                            idealista,  wizjoner, człowiek renesansu,  indywidualista.

                                      człowiek renesansu  – osoba wszechstronnie uzdolniona, mająca

                                          wiele  umiejętności  i  wiedzę z wielu dziedzin;

Ciekawostki:

 • Był leworęczny, a notatki zapisywał pismem lustrzanym.
 • Podobno sypiał po 15 minut co 4 godziny.
 • Pierwszy model machiny latającej stworzył z papieru i wosku, gdy miał 14 lat.
 • Był wegetarianinem.

 modele 3D wynalazków Leonarda da Vinci na stronie http://leonardo.cadtip.eu

historia życia artysty na osi czasu na stronie https://niezlasztuka.net/o-sztuce/leonardo-da-vinci-historia-malarza-wszech­-czasow/.

                            ZADANIE:  Podaj przykłady współczesnych ludzi renesansu (zapisz w zeszycie).

temat 5 .   Wszyscy to czytali: „Wyścig z czasem”- Wisława Szymborska „Muzeum”.

                      podręcznik do literatury (s.243)

 Przeczytaj wiersz.

 • Zapoznaj się z informacjami  o autorce.
 • Notatka
  1. Temat wiersza – opis eksponatów pewnego muzeum i przemyślenia osoby mówiącej.
  2. Osoba mówiąca w wierszu:
 • – jest kobietą (toczy wyścig z suknią);
 • – ogląda eksponaty w muzeum;
 • – zastanawia się nad tym, co jest trwałe, a co przemija;
 • – uświadamia sobie kruchość własnego istnienia i trwałość otaczających
 • ją przedmiotów;
 • – uporczywie stara się pozostawić po sobie ślad;
 • – docenia wartość życia.
 1. Przesłanie wiersza:
 • Wszyscy przeminiemy, dłużej pozostaną przedmioty, które nas otaczają.

                     ZADANIE:  Połącz środek poetycki z przykładem z wiersza.

                      chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu;

                      przegrała dłoń do rękawicy;                                                             epitet

                      zwyciężył prawy but nad nogą

 

                                metale, glinka, piórko ptasie                                                anafora

 

                      z braku wieczności zgromadzono /

                    dziesięć tysięcy starych rzeczy                                                         uosobienie

 

                             Są talerze…

                             Są obrączki…;

                             A jaki ona upór ma!                                                                     wyliczenie

                            A jak by ona chciała przeżyć!

 

                   omszały woźny                                                                                       metafora

Język angielski

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia tyle razy, aby uzyskać 100% odpowiedzi: https://learningapps.org/display?v=p9r5pts5n20            
  https://learningapps.org/display?v=pem428e2c20

Subject: Ćwiczenia utrwalające słownictwo z rozdziału 7.

Podręcznik str.93. ćwicz 1,2.

Zeszyt ćwiczeń str. 64,ćwicz.1

Zeszyt ćwiczeń str. 67,ćwicz.1,2.

Subject: Czytanie ze zrozumieniem.

Ćwicz.1 Wykonaj kartę pracy, odpowiedzi prześlij na adres drelka7@op.pl lub  zrób zdjęcie.

 Karta pracy: czytanka – j. angielski

Ćwicz. 2 Tekst z karty pracy przetłumacz na język polski w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi ( na ocenę).

Język niemiecki

Thema: Ich will Tennis spielen lernen?

schwimmen – pływać                        das Schwimmen – pływanie

Tennis spielen – grać w tenisa                       das Tennisspielen – granie w tenisa

Was ist dein Hobby? Jakie jest twoje hobby?

Mein Hobby ist Schwimmen. Moim hobby jest pływanie.

Mein Hobby ist Tennisspielen. Moim hobby jest granie w tenisa.

wollen – chcieć

ich will                                   wir wollen

du willst                      ihr wollt

er/sie/es will               sie/ Sie wollen

müssen – musieć

ich muss                      wir müssen

du musst                     ihr müsst

er/sie/es muss             sie/ Sie müssen

Wykonaj podane ćwiczenie w zeszycie

Wpisz odpowiednią formę czasowników podanych w nawiasie

 1. ……………… du Tennis spielen? (können)
 2. Wir ……………. um drei in der Schule sein. ( müssen)
 3. Er ………….. am Abend ins Kino gehen. (wollen)
 4. Ich ………………….. nicht kommen.(können)
 5. Susi …………….. inlineskaten lernen.( wollen)
 6. …………….. du früh aufstehen? ( müssen)

 

Wykonaj ćwiczenie 10/58, 12/59. Rozwiązanie ćwiczenia prześlij nauczycielowi gosiadoniecka@outlook.com . Słuchanka do ćwiczenia 12 znajduje się na płycie dołączonej do zeszytu ćwiczeń, ścieżka 16. Osoby, które nie posiadają płyty proszę o wejście na stronę www.chmura.klett.pl > Wybranie Język niemiecki> Wir smart2> Odtworzenie lub pobranie nagrania Modul4 Kapitel1Übung 12.

Historia

Zapoznaj się z tematem: „Republika francuska”

Przeczytaj uważnie temat z podręcznika ze strony 190-193.

Przyjrzyj się dokładnie ilustracjom, portretom i zdjęciom zamieszczonym w tym temacie.

Zapisz w zeszycie powyższy temat, pod tematem wyjaśnij pojęcia:

jakobini-

republika-

radykalizm-

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 96-97, ćwiczenie 6 dla chętnych.

Przeczytaj ze zrozumieniem temat: „Epoka Napoleona Bonapartego”– podręcznik strona 194-198

Po przeczytaniu dokonaj analizy mapy ze strony 196 i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod mapką.

Przyjrzyj się piechurowi armii francuskiej (strój, uzbrojenie)- infografika strona 197.

Zapisz w zeszycie powyższy temat a pod nim kilkuzdaniową notkę biograficzną:

NAPOLEON    BONAPARTE

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 98 100, ćwiczenie 9 dla ambitnych.

Geografia

Temat: Test sprawdzający – rozdział 4 Gospodarka Europy.

Test – piątek 29.05.2020 godz. 11.00 – 11.45 Szczegółowe informacje podam na grupie FB.

Biologia

Temat : Ssaki – ogólna charakterystyka.

-podręcznik s.138-143

-zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 25, s.58-59

Zadanie numer 1.Podaj 5 charakterystycznych cech ssaków.

Zadanie numer 2. Wymień gruczoły występujące w skórze ssaka i określ ich funkcje .

Zadanie 1i2 wyślij na adres bdelowska444@wp.pl

Matematyka

Kartkówka będzie wysłana na e-maila we wtorek ok. godz. 10.

Proszę wysłać w poniedziałek  na e-maila najmrockak@gmail.com zadania z poprzedniego tygodnia z tematu: Opisywanie sytuacji równaniami.

Temat 1, 2: Równania równoważne ( interpretowanie równania jako wagi lub jako zapisu zagadki).

Obejrzyj filmik dowiesz się z niego, jak rozwiązywać matematyczne zagadki i zapisywać je za pomocą  równań.

https://www.youtube.com/watch?v=NDm–uvwfGs  ( 6 min)

Wykonaj zadania str. 80,81 – zeszyt ćwiczeń.

Filmik poniżej ułatwi Ci rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 83,85.

https://www.youtube.com/watch?v=GIMr4Ee6DbY  (ok. 7 min)

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/11503278

Temat 3,4: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania.

Z tego filmu dowiesz się,  w jaki sposób rozwiązujemy równania z jedną  niewiadomą.

https://www.youtube.com/watch?v=ExNm2Z0cFaU  (9 min)

Zapisz w zeszycie z podręcznika ( ramka str. 237), co to znaczy rozwiązać równanie. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 87,88.

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/1416383

Po obejrzeniu filmu, dowiesz się, w jaki sposób sprawdzamy, czy dana liczba spełnia równanie.

https://www.youtube.com/watch?v=ocnIPWQ1h5I ( ok. 9 min)

Przeczytaj z ramki ( podręcznik str. 237) i zapisz w zeszycie, co należy zrobić, aby sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie.

Wykonaj zadania: podręcznik – zad. 10 a,b, zad.12a/237,  zeszyt ćw. – zad.13/89.

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/11724735

Muzyka

Temat : Zaproszenie na koncert.

W tej lekcji nauczysz się : co oznacza pojęcie filharmonia, koncert, dyrygent, akustyk, choreograf, scenograf oraz odbędziesz wirtualny spacer po Filharmonii Narodowej.

Wejdź w link poniżej e – podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/wyprawa-za-kulisy-podczas-koncertu/DhhxxxUBS

 • przeczytaj tekst „ Koncert od kuchni” – obejrzyj ilustracje;
 • posłuchaj fragmentu Symfonii nr 40 W. A. Mozarta;
 • wykonaj online krótkie ćwiczenia w e – podręczniku : 2, 4, 8, 11 – sprawdź odpowiedzi.

Napisz temat i notatkę w zeszycie:

Filharmonia – instytucja dysponująca stałym zespołem instrumentalistów i śpiewaków, organizująca koncerty muzyki poważnej; też: budynek, w którym odbywają się te koncerty.

Koncert – impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym; instrumentalny utwór muzyczny przeznaczony do wykonania przez solistę i orkiestrę symfoniczną.

Dyrygent – muzyk kierujący wykonaniem utworu muzycznego przez chór lub orkiestrę.

Akustyk – specjalista zajmujący się jakością dźwięku i obsługą sprzętu nagłaśniającego.

Scenograf – osoba, która opracowuje plastyczną i architektoniczną oprawę widowiska, koncertu, filmu.

Choreograf – twórca nowych, oryginalnych dzieł baletowych lub całkowicie oryginalnych, własnych interpretacji, wcześniej powstałych baletów; osoba komponująca tańce i widowiska sceniczne.

Na zakończenie wybierz się na wirtualny spacer do Filharmonii Narodowej klikając w link poniżej: http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer

Plastyka

Temat „Pamiętajcie o ogrodach” s. 104–110.

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Ogród– pojęcie z zakresu ogrodnictwa oznaczające miejsce przeznaczone do uprawy roślin.
 2. Park – teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony.
 3. Istnieje mnóstwo typów i rodzajów ogrodów, parków tworzonych w różnych celach. Najczęściej mamy do czynienia z ogrodami przydomowymi i działkowymi. W Polsce mamy ponadto sporą ilość parków i ogrodów tzw. podworskich. Wiele z nich to prawdziwe cuda architektury ogrodniczej.
 4. Najbardziej znane parki i ogrody to, m.in.:
 • Arkadia – ogród sentymentalny,
 • Ogród Saski,
 • Park Ujazdowski,
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Ogród barokowy w Nieborowie,
 • Park krajobrazowy w Puławach,
 • Łazienki Królewskie,
 • Ogród modernistyczny w Żelazowej Woli.

Zapoznaj się z filmikami  – style ogrodów

https://www.youtube.com/watch?v=KHShFCjoXY0 – ogród w stylu francuskim

https://www.youtube.com/watch?v=hDsem4S1Ki0 – ogród w stylu angielskim

https://www.youtube.com/watch?v=OUGkKW0J2Yk – ogród w stylu japońskim

https://www.youtube.com/watch?v=oWyOKkoN098 – ogród w stylu włoskim

https://www.youtube.com/watch?v=B6elRTzpWSU – ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki. (podręcznik str.60)

Zadanie – na podstawie treści z podręcznika i innych źródeł informacji wykonaj ćwiczenie 1 (str. 60) i prześlij.

https://www.youtube.com/watch?v=a1VfVliI5KI

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka

Temat: Pomoc z angielskiego

Korzystanie z automatycznego tłumacza online, sprawdzanie pisowni w edytorze tekstu.

Przetłumacz przy pomocy „google tłumacz” tekst z j. polskiego na j. angielski Interpunkcja tekst polski

Przetłumacz przy pomocy „google tłumacz” tekst z j. angielskiego na j. polski  Say it ain – tekst angielski

Sprawdź pisownię tekstu.

Poprawione i przetłumaczone pliki prześlij na adres: pgonerka@gmail.com zgodnie z zasadami które powtarzaliśmy wcześniej.

Poprawa testu z poprzedniego tygodnia, poniedziałek 25.05.202 godz. 17.30 do 18.30. Otwórz test

Religia

Katecheza 53

Temat: Święty Jan Paweł II – nauczyciel wiary.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Nauczyciel.
 2. SŁOWO BOŻE: (J 10, 1-5). Przypowieść o dobrym pasterzu wskazuje na cechy najdoskonalszego nauczyciela wiary, którym jest Jezus Chrystus. Jego zastępcą na ziemi jest papież.
 3. Św. Jan Paweł II jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli wiary oraz jednym z najważniejszych autorytetów moralnych przełomu XX i XXI wieku.
 4. W dniu 18.05. przypadała 100 rocznica urodzin J.P. II i w Polsce odbyło się wiele uroczystości upamiętniających to niezwykłe dla nas (szczególnie Polaków) wydarzenie.
 5. Zadanie do wykonania: w miejsce ćw. 4 (nie pisać wiersza o J.P.II) napisać tylko kilka istotnych dat z jego życia, nie pominąć daty jego śmierci, ogłoszenia błogosławionym i świętym. Tę pracę przesłać do oceny na mój nr tel. lub na adres e-mail (termin do 31.05.2020)

 

 


10 tydzień  18-22.05.2020 r.

Pobierz: Kl. VI b -X tydzień 18-22.05.2020r.

Język polski
 1. GRAMATYKA

temat  1.  Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach.

            podręcznik (s.8 – 11)

 • Przypomnij sobie! – (ramka s. 9).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

            ćw. 1, 2, 3 s.8;  ćw. 4, 5 s.9; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.5 – 7).

temat  2.  Głoski ustne i nosowe.

            podręcznik (s.12 – 17)

 • Zapamiętaj! – (ramka  13).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

      ćw. 2 s.12;  ćw. 4, 5 s.14; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.8 – 10).

temat  3.  Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych.

    podręcznik  (s.258 – 263)

 • Przypomnij sobie! – (ramki  259 i s. 262).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

      ćw.2 s.258;  ćw.4 s.260;  ćw.7 s.261; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.129 – 133).
 1. LITERATURA

temat 4 .  Jajko z bajkową niespodzianką.

 podręcznik do literatury (s.220 – 224)

 Przeczytaj tekst: „Agenci na deskorolkach…”

 • Zapoznaj się z informacjami  ze słowniczka oraz „Wiem więcej”.
 • Notatka

powieść sensacyjnautwór o dynamicznym przebiegu zdarzeń i nagłych, niespodziewanych zwrotach akcji;

ćw.2 s.223

majstersztyk, cacko,

autentyk, skarb        =        klejnot        =      śmieć

nacechowane                                           nacechowane

            dodatnio                                                      ujemnie

            ćw.4 s.223

Bohaterowie:

a.genialny fałszerz –Theodor,

             (motyw działania – chęć potwierdzenia swoich umiejętności przekazywanych przez

              pokolenia, satysfakcja)

            b.bezwzględni przestępcy – Piggy, Vince, Dirk ,

              ( motyw działania – chęć wzbogacenia się, kradzież cennego, wyjątkowego klejnotu )

            c.detektywi amatorzy – Break, Lance, Charlie, Sanjay, Ben.

               ( motyw działania – zemsta za wmieszanie ojca koleżanki w kradzież jajka,

                 uwolnienie dziewczyny )

 • Wykonaj polecenie 7 i 8 224. Zapisz w zeszycie.

temat 5 .  Muzyka słowami zagrana.

  podręcznik do literatury (s.225 – 230)

 Przeczytaj tekstu: „Pan Tadeusz – Księga IV”. 

 • Zapoznaj się z
 • Notatka

instrumentacja  głoskowapolega na takim doborze słów, aby zostały  zestrojone głoski o podobnym brzmieniu; wprowadza odpowiedni nastrój;

wyliczeniezabieg językowy polegający na wymienianiu w szeregu podobnych elementów ( np. cech, pojęć);

ćw. 6 s.229

 RÓG:

epitety: długi, centkowany

porównanie, ożywienie: róg jak wicher niewstrzymanym dechem / niesie w puszczę muzykę i podwaja echem

porównanie: kręty jak wąż boa

metafora: myśliłbyś, że róg kształty zmieniał / I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał, / Udając głosy zwierząt

ćw.8 s.229

            Słowa pełniące funkcję refrenu zwracają uwagę na kunszt Wojskiego i podkreślają

            efekt „echa”, które zwielokrotnia dźwięki rogu:

Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało

ćw.9 s.229

            wyrazy dźwiękonaśladowcze oddziałują na zmysł słuchu – oddają odgłosy polowania, łamanych gałęzi, ryki zwierząt:

             ryk (rykiem, ryczał), trzask, jęki po jękach skomlą,

             grzmot, strzelanie, wyje, beczenie żubra, wrzaski

 Wykonaj polecenie 1 s. 228. Zapisz w zeszycie.

Język angielski

Subject: Past Simple. Czytanie ze zrozumieniem.

Wykonaj kartę pracy, odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie.

Karta pracy 1:  czytanka Past Simple

Subject: Past Simple. Pisanie kartki.

Wykonaj kartę pracy. Następnie wzorując się na treści z karty pracy, napisz kartkę pocztową z ubiegłorocznych wakacji. Pracę proszę przesłać mailem na adres: drelka7@op.pl    lub napisz w zeszycie i prześlij zdjęcie do 22.05 2020, do godz. 15.00 !

Karta pracy 2: Karta pracy kartka pocztowa

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj quiz i sprawdź się w jakim stopniu opanowałeś/łaś zasady czasu Past Simple. Quiz wykonaj do piątku , do godz. 14.00. Good luck!!!

https://quizizz.com/join?gc=4707836

Język niemiecki

Thema: Kannst du inlineskaten? Czy umiesz jeździć na rolkach?

die Sportarten – dyscypliny sportu

joggen – uprawiać jogging

Fuβball spielen – grać w piłkę nożną

inlineskaten –  jeździc na łyżorolkach

Rad fahren – jeździć na rowerze

Ski fahren – jeździć na nartach

Tennis spielen-  grać w tenisa

surfen – uprawiać surfing

reiten – jeździć konno

Volleyball spielen – grać w siatkówkę

schwimmen- pływać

Poćwicz wymowę, płyta CD podręcznik, ścieżka 28.

Wykonaj ustnie zadanie 1/46 podręcznik

können – móc, umieć, potrafić

ich kann                                  wir können

du kannst                                ihr könnt

er, sie, es kann                        sie, Sie können

Ich kann schwimmen.

Er kann Tennis spielen.

Kannst du inlineskaten?

Stefan, kannst du inlineskaten?

+ Ja, ich kann inlineskaten.                                       – Nein, ich kann nicht inlineskaten.

+ Ja, ich kann sehr gut inlineskaten.                          – Nein, ich kann leider nicht inlineskaten.

+ Natürlich kann ich inlineskaten.

Wykonaj ćwiczenie 2/55 w zeszycie ćwiczeń. Wykorzystaj czasowniki, które pojawiły się na lekcji.

Historia

Rozwiąż poniżej załączony test i wyślij go na adres jkgrzegorczyk@wp.pl w poniedziałek do godziny 13.

Sprawdzian z historii

Następnie zapoznaj się z tematem ,,Rewolucja francuska”. Zapisz powyższy temat w zeszycie. Pod tematem zapisz odpowiedzi na pytania znajdujące się pod deklaracją (tekst źródłowy z podręcznika ze strony 187). Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń  (strona 94-95).”

Geografia

Temat: Podsumowanie rozdziału 4 – Gospodarka Europy.

 • Podręcznik str. 125-126 Podsumowanie. Nauczyć się.
 • Podręcznik str. 127-128 Sprawdź się – zapisz w zeszycie.
 • Zeszyt ćwiczeń str. 80-81.

Za tydzień TEST – rozdział 4.  Szczegółowe informacje podam na grupie FB.

Biologia

Temat : Ssaki – ogólna charakterystyka.

 Podręcznik s.138-143

Zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji 25, s.58-59

Zadanie numer 1. Podaj 5 charakterystycznych cech ssaków.

Zadanie numer 2. Wymień gruczoły występujące w skórze ssaka i określ ich funkcje .

Zadanie 1 i 2 wyślij na adres bdelowska444@wp.pl

Matematyka

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi.

Z tych filmików dowiesz się: co to jest wyrażenie algebraiczne, jak się opisuje sytuacje za pomocą wyrażeń  algebraicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=mqhlhm5U3qs    lub  https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI

Przeczytaj i zapisz w zeszycie, co to jest wyrażenie algebraiczne (podręcznik – ramka str.222)   Zeszyt ćw. str.73      Podręcznik – zad. 4,5/223, zad.8, 10/224

Ćwiczenie interaktywne:

https://learningapps.org/9563455

Temat: Obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego.

Na tej lekcji nauczysz się obliczać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego.

Obejrzyj filmik, a następnie wykonaj zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj, w jaki sposób obliczamy wartość liczbową wyrażenia algebraicznego – podręcznik (ramka str.225). 

    Zeszyt ćw. – zad. 4, 5/74, zad.6/75   Podręcznik – Przykład str.224 ( pod zad. 12), zad.14/225

Ćwiczenie interaktywne:

http://matzoo.pl/klasa6/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych_37_365

Temat: Opisywanie sytuacji równaniami.

 Z tego filmiku dowiesz się, co to jest równanie oraz  jak ułożyć i zapisać równanie opisujące treść zadania. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q   ( 7.50 min)

Przeczytaj z podręcznika i zapamiętaj ( ramka str.227).    Zeszyt ćw. str. 76  Podręcznik – zad. 23, 24/228, zad. 25, 28, 30/229

Ćwiczenie interaktywne:

http://matzoo.pl/klasa6/zapisywanie-rownan_37_369

Kartkówka z tych tematów w przyszłym tygodniu.

Informatyka

Proszę rozwiązać test: https://tiny.pl/77hrz

Test będzie dostępny w piątek 22.05.2020 r. w godz. 11.00 – 12.00

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

Muzyka

Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

– wyjaśniać czym jest muzykoterapia;

– wyrażać emocje za pomocą różnych środków;

– analizować nastrój w prezentowanych utworach;

– wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

 1. Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.
 2. Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?
 3. Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.
 4. Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie – posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.
 5. Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2 Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.
 6. Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!
Plastyka

Temat: „Nie szata zdobi człowieka, ale… jak cię widzą, tak cię piszą” s. 94–103.

 Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Sztuka użytkowa– in. sztuka stosowana, sztuka zdobnicza – zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę.

Wybierz się do Muzeum Sztuk Użytkowych:

https://www.youtube.com/watch?v=zq2EUu-tHOg

 1. Rokoko –  styl w sztuce europejskiej XVIII w., charakteryzujący się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją i motywami egzotycznymi.
 2. Moda rokoka, niezwykle dekoracyjna i wyrazista, wielokrotnie powracała jako inspiracja nowych trendów w modzie późniejszej.

Zadanie plastyczne – Zaprojektuj damski lub męski ubiór inspirowany (wzorujący się) sztuką rokoko.

Wykonaną pracę proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Wykonaj zadania 1,2,3,5 z podręcznika str.48-50

Wykonane rysunki z zadania 3 i 5 proszę przesłać do 22.05. na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia

Katecheza 50

Temat: Św. Maksymilian Maria Kolbe – wzór ofiarnej postawy wobec bliźniego.

 1. Zwróć uwagę na obraz (w podręczniku) św. Maksymiliana w więziennym pasiaku (obóz zagłady w Oświęcimiu, gdzie upomniał się o życie dla niewinnego człowieka wyrażając gotowość pójścia na śmierć w zastępstwie ojca rodziny). Ojciec Maksymilian trzyma w ręku koronę z ciernia koloru czerwonego (umarł śmiercią męczeńską), ale Aniołowie na polecenie Maryi niosą mu też koronę białą oznaczającą świętość (bo nie ma większej miłości niż oddać życie za bliźniego).
 2. SŁOWO BOŻE: J 15, 12-13 – przykazanie miłości Pana Jezusa.
 3. Zadanie do wykonania: ćw. 1. na podstawie tekstu z Pisma św. dokończ zdanie.
 4. Proszę o nadesłanie prezentacji – termin 15.05.2020. Nie wszyscy nadesłali pracę domową o sanktuarium (termin był do 8.05.2020 r.)

W tym tygodniu 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, dlatego proszę o obejrzenie filmu animowanego na YouTube „Jan Paweł II: Historia Papieża”: https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&t=274s. Film trwa tylko 25 minut.

 

 

 


IX tydzień 11-15.05.2020 r

Pobierz: Klasa VIb 11-15.05.2020r.

Język polski

I          GRAMATYKA

temat  1.   To już znamy, powtarzamy: „ Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa”/ „Składniowy Jarmark Cudów”.

                   podręcznik do gramatyki  (s.180-186)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 180 – 181).
 2. Z powtórzenia „Składniowy Jarmark Cudów” ( s.182 – 186)

zapisz w zeszycie –  ćwiczenie  4, 8, 12, 16, 20, 24.

temat  2/3.   Wiem, umiem, rozumiem: „Złośliwość rzeczy martwych”.

 1.  Przeczytaj tekst – „ Wojna z rzeczami” – podręcznik do gramatyki (s.187-188).
 2. Rozwiązania ćwiczeń ( 11, 12, 13, 14 ) zapisz w zeszycie.
 3. Pozostałe ćwiczenia rozwiąż ustnie.

(pomogą uporządkować  i  utrwalić wiedzę przed kartkówką)

 

 temat  4.   KARTKÓWKA  NR 2 – Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

                                                  ( ŚRODA – 13.05.2020 r. godz.10.00 ) Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 LITERATURA

 temat  5.   Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…

                           podręcznik do literatury (s.217 – 219)

 • Przeczytaj wiersz „Stare fotografie” i krótką biografię autorki.
 • Notatka
 1. Osoba mówiąca w wierszu:

      –  ogląda album ze zdjęciami,

      –  zauważa zdjęcia młodych kobiet,

                                      – zastanawia się nad upływem czasu,

                                      – nie zna osób ze starych fotografii.

 1. Pytania w wierszu:

                                     – są zainspirowane starymi fotografiami,

                                     – dotyczą upływającego czasu, przemijania,

                                     – są zapisem przemyśleń osoby mówiącej,

                                     – nie można na nie udzielić odpowiedzi.

                                          

 1. Pytanie retoryczne:

                                     –  pytanie, na które zadający nie oczekuje odpowiedzi,

                                     –  ma skłonić odbiorcę do przemyśleń,

                                     –  podkreśla  ważność wypowiedzianych słów.

 

 • Wykonaj w zeszycie polecenie : 8 s.218 i 10 s.219.

            

Język angielski

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia utrwalające czasowniki nieregularne z kart pracy ( nie musicie przesyłać kart pracy, ale proszę wykonać).

Karta pracy 1: Karta pracy1 Past Simple

Karta pracy 2: Karta pracy 2 historyjka obrazkowa

Subject: Feelings and emotions.

Podręcznik str. 91, ćwicz.2.  Co oznaczają poniższe wyrazy (słowniczek)? Zapisz w zeszycie. Staraj się zapamiętać nowe słownictwo poprzez częste powtarzanie.

Down-

Confused-

Pleased-

Cheerful-

Worried-

Angry-

Hungry-

Thirsty-

Zeszyt ćwiczeń str. 65. ćwicz.1.

Subject: Goog news and bad news.

Podręcznik str. 91, ćwicz.4. Przepisz wyrażenia do zeszytu, przetłumacz na język polski           i pogrupuj je w tabelce według wzoru.

Oh dear, poor you!-

That’s good news!-

Congratulations!_

Well done!-

Don’t worry-

We can sort it out-

That’s a pity-

That’s great!-

Język niemiecki

Sprawdzian prześlij w poniedziałek do godz. 14.00 nauczycielowi.

Sprawdzian w załączniku: sprawdzian niemiecki

Historia
 1. Spróbuj podsumować rozdział V ze str. 182 w podręczniku.
 2. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Powtórzenie materiału z działu V.

Pod tematem rozwiąż i zapisz dwa wybrane przez Ciebie zadania.

Wyślij te zadania na adres jkgrzegorczyk@wp.pl 

 1. Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: str.92-93.
 2. Przygotuj się do sprawdzianu z działu V, który będzie w następnym tygodniu (w środę).

Utrwal daty: 1717, 1764,  1772, 1791, 1793, 1794, 1795.

Przypomnij sobie pojęcia:

elekcja, anarchia,  konfederacja, rozbiór, obiady czwartkowe, Sejm Wielki, liberum veto, konstytucja, insurekcja, kosynier, abdykacja.

Zapamiętaj postacie historyczne: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Rejtan, Ignacy Krasicki, Hugo Kołłątaj, Canaletto, Bacciarelli, Tadeusz Kościuszko, Jan Kiliński, Stanisław Małachowski.

Odszukaj na mapie miejscowości: Kraków, Racławice, Maciejowice, Zieleńce, Targowica, Bar, Warszawa.

Geografia
 • Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 120-124) i opracować wskazane zagadnienia.

 Temat: Turystyka w Europie Południowej.

– walory przyrodnicze i kulturowe Europy Południowej,

– infrastruktura turystyczna krajów śródziemnomorskich,

– atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej,

– rola turystyki w gospodarce krajów Europy Południowej.

 • Zeszyt ćwiczeń – str. 76-79 uzupełnić.
 • Wykonaj polecenia 3.1 -3.4 oraz Zadania 1-5 z lekcji poniżej

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/D12jFf1ja

Biologia

Temat: Różnorodność ptaków i ich znaczenie.

– podręcznik str. 133- 137

– zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji s. 56-57

Zadanie . Zaprojektuj 1-stronicową ulotkę zachęcającą Twoich znajomych do ochrony ptaków.  W ulotce odwołaj się do adresów stron internetowych towarzystw, organizacji zajmujących się ochroną ptaków w Polsce, np.OTOP.

Wykonane prace proszę przesyłać na adres bdelowska444@wp.pl . Termin nadsyłania prac do 14.05.2020r.

Matematyka

Temat:  Droga, prędkość, czas – powtórzenie.

 • Obliczanie drogi, gdy dane są prędkość i czas.

Z tych filmików uzyskasz odpowiedź na pytanie, jak obliczamy drogę, przy danej prędkości i czasie:

https://www.youtube.com/watch?v=kOi174w9v4M             lub                                                                       

https://pistacja.tv/film/mat00277-obliczanie-drogi-przy-danej-predkosci-i-danym-czasie?playlist=529

Zapisz w zeszycie jak obliczamy drogę ( podręcznik – ramka str. 214 – tłusty druk). Wykonaj zadania w  zeszycie  ćw. str. 65, z  podręcznika zad.1a,b/214

 • Obliczanie prędkości, gdy dane są droga i czas.

Obejrzyj filmiki, przypomnisz sobie jak obliczamy prędkość, przy danej drodze i czasie :

https://www.youtube.com/watch?v=dr_ETOFbPGo            lub

https://pistacja.tv/film/mat00278-obliczanie-predkosci-przy-danej-drodze-i-danym-czasie?playlist=529

Zapisz w zeszycie jak obliczamy prędkość ( podręcznik – ramka str. 216 – tłusty druk). Wykonaj zad. 10,11/ 68, zad.12/69 w zeszycie ćw.

 • Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość.

Obejrzyj filmiki, przypomnisz sobie jak obliczamy czas, przy danej drodze i prędkości :

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvuf0dM8YA       lub

https://pistacja.tv/film/mat00279-obliczanie-czasu-gdy-dana-jest-droga-i-predkosc?playlist=529

Zapisz w zeszycie , jak obliczamy czas ( podręcznik – ramka str. 218 – tłusty druk). Wykonaj zadania w zeszycie ćw. str.70.

Przypomnij  zamianę  jednostek  prędkości  oglądając  film :

https://pistacja.tv/film/mat00280-jednostki-predkosci?playlist=529

Dla chętnych  – podręcznik – zad.  6/215 ( posłuż się przykładem), zad. 8/ 216 ( skorzystaj                  z przykładu).

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych:

https://learningapps.org/5754727

http://matzoo.pl/klasa6

Muzyka

Temat : Jak powstaje muzyka – harmonia i barwa dźwięku.

W tej lekcji nauczysz się :

– nazywać różnice między harmonią dur –moll;

– określać czym jest akord;

– rozpoznawać utwory jedno i wielogłosowe.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/b/elementy-dziela-muzycznego—harmonia-i-kolorystyka/PdNpJffco

Przeczytaj  O harmonii…wykonaj ćw. 1 – sprawdź odpowiedzi.

Posłuchaj uważnie pieśni „ Gaude Mater Polonia”- wskaż cechy pieśni – ćwiczenia pod utworem.

Przeczytaj Harmonia w praktyce – posłuchaj harmonia przykład I, II, III, IV – określ, która wersja jest poprawna.

Wykonaj notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela):

Barwa dźwięku –  subiektywna cecha dźwięku odczuwana słuchem i odróżniająca od siebie dźwięki o tej samej głośności i wysokości (wytwarzane przez różne źródła, np.: instrumenty muzyczne, głosy ludzi, ptaków i zwierząt, hałasy maszyn).

Akord – współbrzmienie co najmniej trzech różnych dźwięków.

Dur – major, w systemie dur‑moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. C‑dur), trójdźwięku.

Moll – minor, w systemie dur‑moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. a‑moll), trójdźwięku.

Trójdźwięk – akord zbudowany z trzech dźwięków: prymy, tercji i kwinty.

Harmonia – sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym; dział teorii muzyki o zasadach budowy akordów i ich następstw.

Jednogłosowość – monofonia, faktura utworu muzycznego pozbawiona elementu harmonicznego, opierająca się zwłaszcza na elemencie melodycznym (również w wykonaniu zespołowym).

Wielogłosowość – polifonia rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych, w przeciwieństwie do homofonii.

Religia

Katecheza 49

Temat: Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.

 1. Poznaj słowo klucz: Patron.
 2. SŁOWO BOŻE: (Kpł 19, 2b) – Księga Kapłańska ST

(Mt 5, 48)

            Tymi słowami Pan Bóg wzywa wszystkich ludzi do świętości.

 1. Na podstawie życiorysu św. Stanisława uzupełnij w zeszycie ćwiczeń:
 • Ćw. 2 – uzupełnij strzałkami odpowiednie ramki
 • Ćw. 3 – w ikonografii – czyli jak jest przedstawiony św. Stanisław Kostka na obrazkach, z jakimi atrybutami.

Zachęcam do odmówienia chociaż raz w miesiącu maju Litanii Loretańskiej do NMP.

Informatyka

Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz instrukcję: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Data wysłania e-mail: 15.05 do godz. 19.00 (nieprzekraczalna).

Plastyka

Temat 21-22 z podręcznika  „Bogactwo ornamentu – Jak powstaje i z czego się składa ornament?” s. 90-93

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie pojęcia:

 1. Dekoracja – to element ozdabiający, ozdoba.
 2. OrnamentOrnament(z łac. ornare – zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Ornament często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne elementy. Używa zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne.
 3. Rozeta – różyca (fr. rosette – różyczka) – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetąnazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym, umieszczone nad głównym portalem kościoła.

Praca plastyczna: Na podstawie filmu instruktażowego wykonaj rozetę z papieru (papier może być jednokolorowy)

https://www.youtube.com/watch?v=tjubmODoUU0

lub narysuj własny wzór rozety i wypełnij kolorem.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

 1. Wymiarowanie – podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Umożliwia odczytanie z rysunku dokładnych wymiarów, średnic, kątów, odległości, dzięki czemu możliwe jest dokładne odtworzenie przedmiotu przez konstruktora.
 2. Linie wymiarowemogą być zakończone grotami zaczernionymi, grotami niezaczernionymi, kropkami lub ukośnymi kreskami. Groty powinny mieć długość minimum 2,5mm i jednakowy kształt, kreski ukośne należy rysować pod kątem 45° i długości minimum 3,5mm.

 

 1. Rodzaje linii wymiarowych.

 

 1. Liczby wymiarowe umieszcza się nad liniami wymiarowymi, w pobliżu środka ich

długości. Jeśli kreska wymiarowa jest za krótka wymiar można podać z boku kreski wymiarowej na jej przedłużeniu. Wymiary liniowe podaje się w milimetrach, bez oznaczenia mm. Liczby wpisuje się zawsze nad kreską wymiarową pisząc je od lewej do prawej lub ( na liniach pionowych), od dołu do góry.

 

Rysunek ma być przede wszystkim czytelny.

Zadania do wykonania.

 1. Uzupełnij zdania. Skorzystaj z podanych propozycji:

( krzyżować, jednostki, 0, milimetrach, r)

Przy liczbach wymiarowych nie zapisuje się …………………………………………………..

Wymiary na rysunku są podawane w …………………………………………………..

Linie wymiarowe nie mogą się …………………………………………………..

Promień okręgu oznacza się na rysunku literą ……………………,           a średnicę – symbolem……………

 1. Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie przy każdym wypo-wiedzeniu wstaw w odpowiednią kolumnę znak „x”.
Zdanie Prawda Fałsz
Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm.    
Liczby wymiarowe są zapisywane nad liniami wymiarowymi, w odległości około 1 mm.    
Liczby wymiarowe umieszcza się na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.    
Pomocnicze linie wymiarowe to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku, rysowane prostopadle do mierzonego odcinka.    
Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.    

 

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05. na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

 


VIII tydzień 4-8.05.2020 r

Pobierz: Klasa VIb- VIII tydzień 4-8.05. 2020r.

Język polski
 1. LITERATURA

temat  1.   Słowem malowane. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”.   podręcznik do literatury (s.212 – 213)

 • Przeczytaj wiersz i krótką biografię autorki.
 • Wyjaśnij terminy związane z malarstwem:

barwy podstawowe – ……

biel cynkowa – ……

faktura – ……

gama barw – ……

kraplak – ……

kontur – ……

światłocień – ……

 

 • notatka
 1. Poezja                                                                      Malarstwo

                  epitety                                                                         kontury

                  przenośnie                    KOMPOZYCJA                     kolor

                 porównania                                                              światło i cień

               efekty brzmieniowe

 

 1. Epitety najsilniej oddziałujące na zmysł wzroku.

             Najsilniej oddziałuje epitet modry, bo pojawia się dwa razy w wierszu – otwiera i zamyka utwór. Zwraca również uwagę epitet krzywe dotyczący kształtu owocu, wydaje się niepasujący do opisu zwykle doskonale okrągłego jabłka. Kolory na palecie: niebieski, czerwony, biały, zielony, czarny.

 

 1. Środki poetyckie:

–   „jabłko […] ma na policzku białe światełko jak żywe” – uosobienie,

–   „biele cynkowe śnią ciche” – ożywienie .

(Biel może rozjaśniać elementy obrazu, wydobywać kontrast, przynosić symboliczne znaczenia, np. czystości i niewinności).

 

 • Napisz zaproszenie na wernisaż wystawy dzieł malarskich Paula Cezanne`a skierowane do Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. (ćwiczenie 8 s.213).

 

temat  2.   Impresja na temat dźwięku.

 podręcznik do literatury (s.214 – 216)

 Przeczytaj wiersz Tadeusza Kubiaka „W stroju z mgły”.

(zapoznaj się z przypisami)

 • notatka
 1. Bohaterka wiersza:

tancerka, solistka, primabalerina:

– kończy występ („żegna lśniącą salę”),

– pochyla się w tańcu („schyla kibić, Jedno pas, drugie pas”),

– ubrana jest w spódniczkę baletową („W stroju z mgły”).

 1. Osoba mówiąca:

 przedstawia swoje ulotne wrażenia, połączenie wspomnień i snu – przypomina sobie (może śni) widziany kiedyś taniec („Pod powiekami z wosku raz jeszcze ten balet”). Przywołuje obrazy Degasa przedstawiające baletnice.

 Jest to miłośnik sztuki, osoba niezwykle wrażliwa.

 1. Środki poetyckie:

                         –  epitety –  zwiewnej nimfy”, drobnych stóp, trzcinę wiotką ;

                         –  metafory  –   „Wszystko jest w niej ze skrzydeł i drobnych stóp ptasich”,

                                                           „W stroju z mgły”;

                         –  porównanie – „Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała / zbierać rosę lub

                                                                        kwiatom łzy sercem ocierać”.

 1. Przerzutnia: ( ramka s.216 – przeczytaj, zapamiętaj)

                       „Pokłonem zwiewnej nimfy Syrings zamienionej

  przez bogów w trzcinę wiotką”

   – skłania do refleksji,

   – zwraca uwagę na słowa kończące i rozpoczynające następny wers,

   – dynamizuje utwór.

 1. Liryka: ( ramka s.216 – przeczytaj, zapamiętaj)

                    

 • Do zeszytu zapisz ćw.8 s.216.

temat  3/4.   Sprawdzian po 3. rozdziale: „O prawdzie kilka słów prawdy”.

 

SPRAWDZIAN! ( ŚRODA – 06.05.2020 r. GODZ. 10.00 )

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 1. GRAMATYKA

temat  5.   „Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat”. 

                    Słownik poprawnej polszczyzny.

podręcznik do gramatyki  (s.192 – 195)

 

 • Przypomnij sobie! Zapamiętaj! – (ramki  193).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw.2 s.193;  ćw.5 s.194;  ćw.6 s.195; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.87 – 88).

                UWAGA!   W PRZYSZŁYM TYGODNIU

 • KARTKÓWKA NR 2 (Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie).

                                                 ( środa – 13.05.2020 r. godz.10.00 )

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

Język angielski

Subject: IT lesson. Lekcja informatyki.

Przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski.

Press a key-

Type your name-

Swipe the screen-

Click-

Tap-

Podręcznik str.85. ćwicz.7. Nagrania na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  ( student’s audio to nagrania do podręcznika, workbook audio, to nagrania do zeszytu ćwiczeń)

Numer nagrania jest widoczny przy poleceniu ( nr3.05). Proponuję pobrać wszystkie nagrania na komputer, będą potrzebne później.

Subject: Past Simple. Ćwiczenia utrwalające.

 Wykonaj ćwiczenia z karty pracy ( w załączniku) na ocenę i prześlij na adres drelka7@op.pl.

Załącznik: karta pracy Past Simple 1 kl 6b

 

Subject: Using computer.

 Co oznaczają poniższe zwroty? Zapisz w zeszycie. Staraj się zapamiętać nowe słownictwo poprzez częste powtarzanie.

check-

delete-

do searches-

download videos-

Enter your password-

forget your password-

forward an email-

install apps-

log in- log out-

save your work-

send-

upload videos-

Zeszyt ćwiczeń str. 62.ćwicz.1,2.

Język niemiecki

Thema: Powtórzenie wiadomości.

W przyszły tygodniu odbędzie się sprawdzian z działu: Um wie viel Uhr stehst du  auf?

Poniższe ćwiczenia to powtórzenie. Proszę wykonać je w zeszycie. Rozwiązanie proszę przesłać na adres mailowy nauczyciela.

Trening przed sprawdzianem

Połącz.                                                                                                                                          

 1. 7.25 Uhr                                                           a. Es ist fünf nach halb fünf.
 2. 14.55 Uhr                                                         b. Es ist Viertel nach zehn.
 3. 16.35 Uhr                                                         c. Es ist fünf vor drei.
 4. 22.15 Uhr                                                         d. Es ist fünf vor halb acht.

Uzupełnij: in den, in die, ins, auf den.                                                                                       

 1. Am Montag geht Sandra ________________ Pizzeria.
 2. Am Abend gehen Thomas und Lisa ________________ Kino.
 1. Wann gehst du ________________ Sportplatz?
 2. Ich gehe ________________ Tennisklub.

Połącz pytanie z odpowiedzią.                                                                                                   

 1. Um wie viel Uhr gehst du schlafen?                a. Eine Gulaschsuppe.
 2. Wohin gehst du?                                              b. Am Mittwoch.
 3. Wann hast du Deutsch?                                   c. Um 22.00 Uhr.
 4. Was isst du zu Mittag?                                    d. In die Sprachschule.

Wykonać ćwiczenia:

Ćwiczenie 6/44 z podręcznika

Ćwiczenie 20/45 w zeszycie ćwiczeń

Historia
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem  tematy:  

    1) „Powstanie  kościuszkowskie  i trzeci rozbiór Polski”

2)  „Czy król Stanisław August zdradził Polskę?”. 

 1. W zeszycie przedmiotowym zapisz tematy. 

        1) Pod tematem pierwszym wyjaśnij  pojęcia:     

  naczelnik–                                                       

 kosynier –                                                          

 insurekcja-                                              

        2) Pod tematem drugim odpowiedz na pytanie : „Czy król zdradził Polskę?” Postaraj się umotywować swoją odpowiedź.               

III. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 

1) do tematu  pierwszego ćwiczenia ze str. 88-89.         

2) do tematu drugiego ćwiczenia ze str. 90-91. 

Geografia

Podręcznik – przeczytać podany niżej temat (str. 114-119) i opracować wskazane zagadnienia.

 Temat: Energetyka w Europie.

– podział źródeł energii,

– struktura produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy,

– rodzaje elektrowni,

– zalety i wady różnych rodzajów elektrowni,

– odnawialne źródła energii,

Zeszyt ćwiczeń – str. 73-75  uzupełnić.

Biologia

Temat : Rozmnażanie się i rozwój ptaków .

Podręcznik s.127-132.

zeszyt ćwiczeń – zadania do lekcji s. 54-55

Zadanie nr 1. Napisz , na czym polega jajorodność.

zadanie nr 2.  Na podstawie przykładów wyjaśnij, czym różnią się zagniazdowniki od gniazdowników .

Wykonane zadania wyślij na adres bdelowska444@wp.pl .

Matematyka

Temat : Różne sposoby zapisu zależności.

Obejrzyj filmy,  pomogą Ci w zapisywaniu  zależności  za pomocą oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych  w zadaniach praktycznych:

https://pistacja.tv/film/mat00350-wyrazenia-algebraiczne-wprowadzenie?playlist=79

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281

Podręcznik :  zad. 1, 2, 3/205 ( skorzystaj z przykładu  powyżej), zad. 9/207 ( rozwiąż podobnie jak w przykładzie), zad. 21/210 ( przeanalizuj  najpierw  przykład).

Zeszyt ćw. zad. 9/64

Ćwiczenia interaktywne :

https://learningapps.org/9839792

http://matzoo.pl/klasa6/37

 

Temat : Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.

Podręcznik : korzystając z grafu wykonaj zad. 10/208,  zad. 12/ 208 ( po jednym przykładzie z podpunktu a i b), zad. 14/209, zad. 19/210.

Zeszyt ćw. str.63

Informatyka

Utwórz prezentację multimedialną wykorzystując program M. PowerPoint lub Liber Office Impress

Temat prezentacji: Położenie i klimat Europy, przemysł i usługi w Europie

Prezentacja powinna zawierać:

– minimum 12 slajdów

– przejścia i animacje

Plik z prezentacją prześlij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości wpisując imię, nazwisko i klasę.

Muzyka

Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie ( wyjaśnij pojęcia nie przysyłaj do nauczyciela ) :

 1. Konstytucja –
 2. Mazur –
 3. Mazurek –
 4. Tańce narodowe –
 5. Święto Konstytucji 3 Maja –

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu (nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Plastyka

Temat 21-22 z podręcznika  Bogactwo ornamentu – Jak powstaje i z czego się składa ornament?s. 90-93

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie pojęcia:

 1. Dekoracja – to element ozdabiający, ozdoba.
 2. OrnamentOrnament(z łac. ornare – zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Ornament często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne elementy. Używa zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne.
 3. Rozeta – różyca (fr. rosette – różyczka) – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetąnazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym, umieszczone nad głównym portalem kościoła.

Praca plastyczna: Na podstawie filmu instruktażowego wykonaj rozetę z papieru (papier może być jednokolorowy)

https://www.youtube.com/watch?v=tjubmODoUU0

lub narysuj własny wzór rozety i wypełnij kolorem.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt  z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

 1. Wymiarowanie – podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Umożliwia odczytanie z rysunku dokładnych wymiarów, średnic, kątów, odległości, dzięki czemu możliwe jest dokładne odtworzenie przedmiotu przez konstruktora.
 2. Linie wymiarowemogą być zakończone grotami zaczernionymi, grotami niezaczernionymi, kropkami lub ukośnymi kreskami. Groty powinny mieć długość minimum 2,5mm i jednakowy kształt, kreski ukośne należy rysować pod kątem 45° i długości minimum 3,5mm.
 3. Rodzaje linii wymiarowych

 

Rodzaj linii Przykład Zastosowanie
 

Linia ciągła gruba

  zaznaczanie konturów przedmiotu, widocznych krawędzi, obramowania arkusza
 

 

Linia ciągła cienka

  kreślenie linii wymiarowych, pomocniczych linii wymiarowych, linii odniesienia
 

Linia kreskowa

  Zaznaczanie niewidocznych zarysów i krawędzi przedmiotów
Linia punktowa   Wyznaczanie osi symetrii

 

 1. Liczby wymiaroweumieszcza się nad liniami wymiarowymi, w pobliżu środka ich

długości. Jeśli kreska wymiarowa jest za krótka wymiar można podać z boku kreski wymiarowej na jej przedłużeniu. Wymiary liniowe podaje się w milimetrach, bez oznaczenia mm. Liczby wpisuje się zawsze nad kreską wymiarową pisząc je od lewej do prawej lub ( na liniach pionowych), od dołu do góry.

Rysunek ma być przede wszystkim czytelny.

 Zadania do wykonania.

 1. Uzupełnij zdania. Skorzystaj z podanych propozycji:

( krzyżować, jednostki, 0, milimetrach, r)

Przy liczbach wymiarowych nie zapisuje się …………………………………………………..

Wymiary na rysunku są podawane w …………………………………………………..

Linie wymiarowe nie mogą się …………………………………………………..

Promień okręgu oznacza się na rysunku literą ……………………,           a średnicę – symbolem……………

 1. Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie przy każdym wypo-wiedzeniu wstaw w odpowiednią kolumnę znak „x”.

 

Zdanie Prawda Fałsz
Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm.    
Liczby wymiarowe są zapisywane nad liniami wymiarowymi, w odległości około 1 mm.    
Liczby wymiarowe umieszcza się na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.    
Pomocnicze linie wymiarowe to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku, rysowane prostopadle do mierzonego odcinka.    
Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.    

 

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05. na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Religia

Katecheza 48

Temat: Męczennicy szczególnymi świadkami wiary.

 1. Męczennicy to chrześcijanie prześladowani za swoją wiarę i którzy ponieśli śmierć męczeńską w I tysiącleciu, a szczególnie w czasie II wojny światowej.

Ojciec św. Jan Paweł II 13.VI.1999 w Warszawie ogłosił ich błogosławionymi. Jest to grupa 108 osób, wśród których znajdują się księża, biskupi, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 3 – uzupełnij tabelę.
 2. Wpisz imiona i nazwiska księży diecezjalnych – diecezji radomskiej w ćw. 4, poniżej podaję:
 • Kazimierz Grelewski
 • Stefan Grelewski
 • Franciszek Rosłaniec
 • Bolesław Strzelecki
 • Kazimierz Sykulski

 

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień 27-30.04.2020 r

Pobierz: Kl. VIb – 7 tydzień- 27.04-30.04.2020r.

Język polski
 1. LITERATURA

 Temat  1.   A może to cię zainteresuje: „Naukowe teorie i misja ze świnką w roli głównej”/”Pytam, więc jestem”.

Przeczytaj teksty:

 1. Lucy i Stephen Hawking: „Jerzy i Wielki Wybuch”.

 podręcznik do literatury ( s.180-184)

 1. Jostein Gaarder: „Świat Zofii”.

podręcznik do literatury ( s.185-187)

 

Notatka w zeszycie:

            Stephen Hawking – naukowiec, odkrywca, matematyk, kosmolog, astrofizyk, celebryta…

           Zofia ( od greckiego słowa sophia = mądrość):

– dziewczyna w wieku szkolnym;

– samodzielna, dociekliwa, odważna;

– zadaje sobie wiele pytań;

– jest ciekawa świata;

– otrzymuje tajemnicze przesyłki o treści filozoficznej, skłaniającej do myślenia;

– wydaje się, jakby uczestniczyła w jakiejś grze lub próbowała rozwiązywać zagadki.

Filozof = przyjaciel mądrości:

    – cechuje go – ciekawość świata, dociekliwość, otwartość, wrażliwość,

                          pragnienie poznania świata, niezgoda na rutynę.

 

Postawę filozoficzną może reprezentować każdy człowiek, bez względu na wiek      i wykształcenie. Zosia, chociaż jest dopiero uczennicą, ma cechy filozofa. Stawia sobie pytania dotyczące istnienia, świata, życia człowieka, wiele czasu spędza na rozmyślaniu i dociekliwych rozmowach.

Filozofia pobudza człowieka do myślenia, pomaga mu się rozwijać i ma wpływ na jakość naszego życia.

 

Temat  2.   Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem.

                           podręcznik do literatury (s.200 – 201)

 

 • Zapoznaj się z definicją obrazu poetyckiego.
 • Przeczytaj wiersz Jerzego Harasymowicza „W marcu nad ranem”.
 • Ćw.1 s.200 Zatytułuj każdą zwrotkę wiersza.
 1. 1. zwrotka: Oczekiwanie na słońce.
 • Ćw.4 s.201 Przyporządkuj przenośnie ich znaczeniom. Zapisz w zeszycie.
 1. czerniejąca dziura – otwór rynny
 • Ćw.6 s.201 Zapisz do czego zostały porównane:

                       – uszy zajęcy –

                       – głowa kota –

 

Temat  3.   Oryginalne obrazy malarza oryginała.

                      podręcznik do literatury (s.202 – 207)

 

 • Przeczytaj tekst Bożeny Fabiani „Moje gawędy o sztuce”.

(zwróć uwagę na przypisy znajdujące się na marginesie)

 • Do zeszytu zapisz ćw.1 s.206.
 • Niektóre dzieła Arcimbolda można oglądać na dwa sposoby (tzw.obrazy odwracalne) – znajdź w Internecie obraz „Ortolano” i określ jego tematykę.

 

KARTKÓWKA! ( środa – 29.04.2020 r.)

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 

 1. GRAMATYKA

 

Temat  4.   Zdanie podrzędne orzecznikowe.

podręcznik ( s.178-179)

 

 • Przeczytaj, sporządź notatkę i zapamiętaj – (ramka 179).
 • (Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.)

                      ćw.1 i 2 s.178;  ćw.5,6 i 7 s.179; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.85 -86).

                Uwaga!

 • W przyszłym tygodniu sprawdzian po 3. rozdziale.
 • Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie  i podrzędnie.

 

 

Język angielski

Subject: Recycle your own computer.

Podręcznik str.84, ćwicz.1. Posłuchaj nagrania i powtórz ( nagrania https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia). Zapisz nowe słownictwo w zeszycie i przetłumacz na język polski.

Zeszyt ćwiczeń str.60.Ćwicz.1,2. Ćwicz 3 i 4 dla chętnych.

Subject: Earth Day. Dzień Ziemi.

W związku z Dniem Ziemi 22.04 ( Earth Day) Obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=B8WHKRzkCOY i uzupełnij kartę pracy                        w załączniku. Have fun!

Załącznik Earth Day: Załącznik j. angielski

Język niemiecki

Temat: Tinas Wochenplan. Tygodniowy plan zajęć Tiny.

Wohin geht Tina? Dokąd chodzi Tina?

Tina geht in den Tennisklub. Tina chodzi do klubu tenisowego.

    in den Park. – do parku

                in den Polnischkurs. – na kurs języka polskiego

                auf den Sportplatz.-  na boisko

 

Tins geht in die Sprachschule. Tina chodzi do szkoły językowej.

              in die Pizzeria. – do pizzerii

              in die Kirche. – do kościoła

 

Tina geht ins Kino. Tina chodzi do kina.

                ins Schwimmbad. – na basen

               ins Restaurant. – do restauracji

 

der Morgen –  rano                            am Morgen – rankiem

der Vormittag – przedpołudnie                     am Vormittag  – przed południem

der Mittag –  południe                                   am Mittag – w południe

der Nachmittag –  popołudnie                       am Nachmittag – po południu

der Abend – wieczór                          am Abend – wieczorem

die Nacht – noc                                              in der Nacht – w nocy

 Montag + am Nachmittag = am Montagnachmittag –  w poniedziałkowe popołudnie

Dienstag + am Abend= am Dienstagabend – we wtorkowy wieczór

Zapoznać się z zagadnieniem 10 str. 42 w podręczniku. Podpunkt b) wykonać zgodnie z poleceniem.

Praca domowa

Ćw. 12/43, 13/43,14/44, 18/45 bez podpunktu e)

Historia

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

W związku z powyższym hasłem wybierz się na wirtualną wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego. Wejdź na: www.1944.pl. Następnie napisz w zeszycie przedmiotowym kilkuzdaniową wypowiedź (10-15 zdań) na temat odbytej wycieczki. Zapisz swoje spostrzeżenia, wrażenia. Czego się dowiedziałeś? Co Cię zainteresowało? 

Matematyka

Uwaga : Sprawdzian proszę przesłać  na adres najmrockak@gmail.com  do wtorku 28.04.2020r Sprawdzian kl. 6b

 ( Rozwiązania zadań piszemy na kartce : zad. zamknięte np. 1.C, zadania otwarte – zapisujemy wszystkie działania).

        

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 Zacznij od ćwiczeń interaktywnych:

https://learningapps.org/7387953

Podręcznik – przeczytaj i stosuj w rozwiązywaniu zadań tekstowych – ramka str. 197.

Przeanalizuj sposoby rozwiązywania zadań tekstowych i przykłady w Załączniku. Załącznik

Wykonaj zadania :

 Zeszyt  ćw. : zad. 3, 4 / 51,  zad. 5,6 / 53.

Podręcznik:

 – zad. 9/ 198 ( przeanalizuj przykłady powyżej, pomogą Ci w rozwiązaniu zadania),

– zad.14/200 ( pomoc uzyskasz w przykładzie powyżej ),

– przykład pierwszy ( u góry ) str. 202 – rozwiąż podpunkt b) podanym sposobem,

– zad. 29/203, zad. 32/203.

Dla chętnych dowolne zadania z tego tematu – Podręcznik str. 196 – 203.

 

Muzyka

Temat : Jak powstaje muzyka ? – melodia, dynamika, artykulacja.

W tej lekcji utrwalisz wiedzę dotyczącą tych elementów muzyki i zastosujesz ją w praktyce.

Przeczytaj treść lekcji, zapisz temat i notatkę w zeszycie :

w tym celu wejdź na Dropbox  przedmioty – muzyka – kl. 6 – link poniżej, tam znajdziesz materiał, zapisz notatkę w zeszycie:

https://bit.ly/2WQO5d6

Następnie :

zaśpiewaj kanon Ding, dong C. Orffa :

https://youtu.be/VSTvTcW7mMw

posłuchaj : C. Saint-Saëns Akwarium oraz Łabędź z cyklu Karnawał zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=cvd_q3B_z4Q

J.Brahms Taniec węgierski d-moll nr 12

https://youtu.be/fOorE4QwuCc

W wysłuchanych utworach spróbuj określić kierunek melodii oraz zmiany tempa, dynamiki i artykulacji.

Informatyka

Proszę pobrać plik: Zdanie 2 – edytor tekstu dla kl 6

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wpisując Imię, nazwisko i klasę.

Religia

Katecheza 44

Temat: Kultura chrześcijańska w Europie i w Polsce.

 1. Wysłuchaj na YouTube wybranej młodzieżowej piosenki religijnej.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Rz 16, 25-27), tekst mówi o naśladowaniu doskonałości Boga i rozwijaniu otrzymanych talentów.
 3. Kultura chrześcijańska – dzieła, które zamawiał Kościół u artystów, a więc liczne wzniesione kościoły, rozwój sztuki i malarstwa, rzeźby, architektury, utwory muzyczne i literatury. Kościół miał także wielki wpływ na rozwój gospodarczy Europy. Chrześcijaństwo wprowadziło w życie kryteria moralne.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – przepisz powyższą notatkę, możesz ją skrócić;
 • ćw. 4 – wpisz w tabelę dzieła kultury chrześcijańskiej w Polsce i Europie (przykłady architektury znajdują się przy temacie w podręczniku).

*Proszę jak najszybciej zaliczyć Skład Apostolski telefonicznie;  w innym wypadku rodzice będą otrzymywać telefony z prośbą o zaliczenie.

 

 

 

 

 


VI tydzień 20-24.04.2020 r

Pobierz: Kl. VI b – VI tydzień – 20.04

Język polski

Każdego dnia na TVP 3 od godz. 10.30 do 11.00 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.15.00 do 15.30.

( w zeszycie zapisujemy tylko tematy lekcji ).

 1. LITERATURA

Temat 1.   To już znamy, powtarzamy: „ W poszukiwaniu życiowych mądrości”.

podręcznik do literatury  (s.188-191)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 188 – 189)

(powtórz i zapamiętaj  pojęcia: symbol, anafora, opowiadanie).

 1. Z powtórzenia „Zabawa w pytania, czyli kto pyta, nie błądzi” ( s.190 – 191)

zapisz w zeszycie –  ćwiczenie  1, 3, 6, 7, 8.

 

Temat  2.   Wiem, umiem, rozumiem – „Niepokój czai się w słowach”.

 Przeczytaj tekst – „ Dolina światła” – podręcznik do literatury  (s.192-195).

 1. Odpowiedz na pytania (1 – 5, 7 – 15  196 – 197) zamieszczone pod tekstem                       w zeszycie.

 ORTOGRAFIA

 Temat 3/4.   Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy .

podręcznik ( s.234 – 238)

PRACA NA OCENĘ!

 • Z zestawu ćwiczeń ( 1-8 ) wybierz 3 ,rozwiąż , zapisz w zeszycie i prześlij na maila: j.polski@gmail.com – (termin – 24.04.2020r.)

 GRAMATYKA

                    Temat 5.    Zdanie podrzędne podmiotowe. podręcznik ( s.176 -177)

PRACA NA OCENĘ!

 • Ćwiczenie 1, s.176 oraz ćwiczenie 4, s. 177 zapisz w zeszycie i prześlij na maila: j.polski@gmail.com – (termin – 24.04.2020r.)
 • zeszyt ćwiczeń ( s. 83 -84).
Język angielski

Temat: Revision workout.

Podręcznik str.79, ćwicz.1,2 zapisz w zeszycie.Ćwicz. 4,5 wpisz do zeszytu brakujące wyrazy lub zdania, ćwicz.7 dla chętnych.

Zeszyt ćwiczeń str.57.Ćwicz.1,2,4. Ćwicz. 5 dla chętnych.
Co znaczą te wyrażenia. Zapisz w zeszycie:
last week-
2 years ago-
in 2015-

Temat: Ćwiczenie umiejętności językowych. Czytanie ze zrozumieniem.

Zeszyt ćwiczeń ćwicz. 3,4,5,6.

Subject: Test online z rozdziału 6.

Wykonaj test online klikając na poniższy link:

https://forms.gle/nk8eTaNctmuwXpdYA 

Test wykonaj do piątku 24.04.2020 do godz.14.00. Good luck!

Język niemiecki

Rozwiązać kartkówkę  i tabelę z rozwiązaniem przesłać do końca tygodnia na adres gosiadoniecka@outlook.com

Kartkówka godziny. Język niemiecki

Zapoznać się z zasadą użycia czasowników rozdzielnie złożonych – podręcznik str. 42 podpunkt a) i podpunkt b). Zdania z podpunktu a), b) wpisać do zeszytu pod poprzednią lekcją.

Wykonać ćwiczenia 5, 6 str.40  w ćwiczeniówce – wykonane ćwiczenia przesyłamy na adres gosiadoniecka@outlook.com

Historia

Rozwiązać ćwiczenia i przesłać do końca tygodnia na adres jkgrzegorczyk@wp.pl.

Ćwiczenia. Historia

Geografia

Temat: Środowisko przyrodnicze i ludność Europy – test sprawdzający.

Test. Geografia

Rozwiązany test należy przesłać na adres mailowy agaalipska@wp.pl do poniedziałku 27 kwietnia 2020.

Biologia

Temat: Budowa ptaków. Przystosowanie do lotu.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku i sporządź notatkę do zeszytu.

Matematyka

Temat : Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul w sytuacjach praktycznych.

Obejrzyj filmiki wprowadzające do tematu:

https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510

https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg&feature=youtu.be

Wykonaj zadania: Podręcznik – zad. 17/ 178, zad. 20/ 179.

Zeszyt ćw. str. 43,44.

Temat : Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działu „Bryły”.

Wykonaj poniższe zadania do zeszytu i prześlij na adres najmrockak@gmail.com do 24.04.2020r.  (zadania te są powtórzeniem do sprawdzianu) :

Podręcznik – zad. 1a/142 ( zwróć uwagę na odcinek jednostkowy), zad. 5a/183, zad. 7/184, zad. 14, 17/186, zad. 22/188, zad. 30/190, zad.35/191.

Powtórz : zamianę jednostek pola, zamianę  jednostek objętości, rysowanie siatki prostopadłościanu.

Sprawdzian z działu „Bryły” we wtorek 28.04.2020r.

Zachęcam do ćwiczeń interaktywnych na stronach: www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

 

Muzyka

Temat: Jak powstaje piosenka ? – rytm, metrum i tempo.

W tej lekcji utrwalisz wiedzę dotyczącą tych elementów i zastosujesz ją w praktyce.

Zapisz temat i notatkę w zeszycie:

Rytm –  w muzyce to uporządkowany przebieg dźwięków i pauz pomiędzy nimi.

Metrum – to oznaczenie muzyczne składające się z dwóch cyfr ułożone jedna nad drugą, których górna oznacza ilość miar w takcie, a dolna wartość tych miar.                                                                              Tempo –  element dzieła muzycznego odpowiadający za szybkość wykonywanego utworu muzycznego. Istnieją trzy główne kategorie tempa: wolne, umiarkowane i szybkie.

Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w linki:

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/elementy-dziela-muzycznego/rytm

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/zasady-muzyki/metrum-i-takty

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/elementy-dziela-muzycznego/tempo 

Z e – podręcznika kilka razy posłuchaj piosenkę pt. „ Kiedy przyjdzie wiosna?” ( kliknij w 1 na zdjęciu z przebiśniegami ), przeanalizuj zapis nutowy piosenki i zaśpiewaj z nagraniem.

https://epodreczniki.pl/a/repertuar-do-spiewania/DHhlNbZLD 

Plastyka

Temat 18-19 z podręcznika  – „ Artysta badaczem” s. 78–83

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 30.04

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • artysta • twórca • rzemieślnik • naśladowca • badacz • obserwacja • natura • realizm • piękno • brzydota • szkic • portret • sfumato • pejzaż • kompozycja • światłocień • sztuka renesansowa • szuka XIX w., obserwacja natury • natura • eksperyment, doświadczenie • współpraca, współdziałanie • abstrakcja • akcja plastyczna

Praca własna – Proszę wykonać projekt rysunkowy napisu np. swojego imienia z dowolnych przedmiotów np. żelków, guzików, kolorowych słomek, kwiatków, muszli. Projekt  sfotografować , odpowiednio oświetlając, aby podkreślić niezwykłość kompozycji.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Technika

Temat: „Rzuty aksonometryczne”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie  – do 30.04

Zapisz notatkę.

Rzuty aksonometryczne – technika kl. 6

Proszę zapoznać się z materiałami instruktażowymi (będą pomocne przy wykonaniu zadań z karty pracy z ubiegłego tygodnia).

https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo – izometria cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=kAtcuWONMh8 – izometria cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU – dimetria ukośna cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=kAtcuWONMh8 – dimetria ukośna cz.2

Zadanie do wykonania.

Przedstaw literę „H” w dimetrii ukośnej i w izometrii.

 

Informatyka
 1. Wykonaj zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując układ tekstu zamieszczony w pliku Edytor-2.pdf.
 2. Tekst źródłowy pobierz z pliku: EDYTOR-2
 3. Wstaw WordArt ustawiając go za tekstem: Format-położenie- więcej opcji układu- za tekstem
 4. Wykonana pracę wyślij na adres: pgonerka@gmail.com Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.
 5. Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.
Religia

Katecheza 42

Temat: Moja diecezja i jej parafie.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Diecezja, Parafia.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (J 8,31-32).
 3. Zwróć uwagę na swoją przynależność do wspólnoty diecezji, którą kieruje biskup diecezji i do wspólnoty parafialnej, którą kieruje proboszcz.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 2 – uzupełnij dane dotyczące Twojej diecezji,

diecezja:           radomska

bp Ordynariusz:  bp Henryk Tomasik

bp pomocniczy:  bp Adam Odzimek

                          bp Piotr Turzyński

patron diecezji: św. Kazimierz Królewicz

katedra: pw. Opieki NMP w Radomiu

 • ćw. 3 – uzupełnij dane dotyczące Parafii w Fałkowie (samodzielnie)

Katecheza 43

Temat: Miłość Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Ojczyzna.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Łk 19, 41-44).
 3. Zwróć uwagę, że Jezus też kochał swoją Ojczyznę – Palestynę i wskazał nam, że prawdziwa miłość do Ojczyzny polega w szerzeniu wśród ludzi miłości do Boga i bliźniego.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – napisz, z czym kojarzy się słowo „Ojczyzna”
  • ćw. 4 – ułożyć modlitwę za Ojczyznę, szczególnie w tym trudnym czasie jaki przeżywamy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Proszę jeszcze o potwierdzenie zadanej Drogi Krzyżowej (nie wszyscy to zrobili). Jeśli uczeń tego zadnia nie wykonał (a było obowiązkowe zamiast spr. o Drodze Krzyżowej na ocenę), to w zamian należy odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i proszę o potwierdzenie wykonania zadania.

Do końca kwietnia należy zaliczyć telefonicznie Skład Apostolski (Ci co nie zaliczyli).

Proszę też o przesyłanie prezentacji najpóźniej do 15.05.2020 na przydzielone tematy (na ocenę) na adres e-mail: aleksandra.lesniewicz60@gmail.com

 


V tydzień 15-17.04.2020 r

Pobierz:  Klasa VI B – zagadaniena do realizacji 15-17.04.2020 r.

Język polski

Każdego dnia  na TVP Sport od godz. 10.00 do 10.30 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.14.30 do 15.00.

Zapisujemy temat i notatkę w zeszycie.

Systematycznie korzystamy ze zdalnych lekcji !

GRAMATYKA – PODRĘCZNIK s.171-175

            Temat:     Zdanie podrzędne okolicznikowe.

 1. Na podstawie ramki „Zapamiętaj” (s.173) sporządź notatkę:
 2. Co to jest zdanie podrzędne okolicznikowe?
 3. Rodzaje zdań podrzędnych okolicznikowych.
 4. Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.

ćw.1 s.171;  ćw.4 s.172;  ćw.8 s.175;

 1. Dla utrwalenia pozostałe ćwiczenia rozwiąż ustnie.
 2. Zeszyt ćwiczeń ( s.75 -78).

PRACA  NA OCENĘ!

Wybierz jedno dowolne ćwiczenie –   ćw.1 s.171;  lub ćw.4 s.172;  lub

 ćw.8 s.175;  i prześlij  na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  – termin (17.04.2020r.)

Język angielski

Temat: Train your brain.

Podręcznik str. 76,

Ćwicz.1 ( Zgadnij imię każdego chłopca, zapisz w zeszycie).

Ćwicz. 2 ( W zeszycie zapisz wypadki Emmy z każdego miesiąca).

Ćwicz.3( Używając czasu Past Simple, ułóż zdania korzystając z podanych wyrazów i puzzli).

Temat: Around the world. Dookoła świata.

Podręcznik str.78.

Ćwicz. 1 Przeczytaj lub wysłuchaj tekst (nagrania na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia). Przetłumacz w zeszycie wyrażenia napisane w tekście  tłustym drukiem. ( together with… itp.)

Ćwicz.2. Dopasuj paragrafy z tekstu zgodnie z ich treścią.

Ćwicz.3. dla chętnych.

Historia

Obejrzyj lekcję historii na kanale TVP 3 w czwartek o godzinie 11.30 (powtórka 15.30),

– zapisz w zeszycie temat,

– zapisz w zeszycie najważniejsze według Ciebie 3 informacje z lekcji.

Geografia
 • Podręcznik – przeczytać podany niżej temat ( str.106 – 113) i opracować wskazane zagadnienia.

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

zadania i funkcje przemysłu,

działy przetwórstwa przemysłowego,

czynniki rozwoju przemysłu we Francji,

nowoczesny przemysł we Francji i technopolie,

francuskie wyroby przemysłowe,

nowoczesne usługi we Francji,

struktura zatrudnienia we Francji według sektorów gospodarki oraz struktura PKB  Francji.

 • Zeszyt ćwiczeń – str. 69 – 72 uzupełnić.

Powtórzyć rozdział 3 – Środowisko przyrodnicze i ludność Europy. Za tydzień test!

Biologia

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: „Ryby, płazy i gady”.

Podręcznik zad. 1 -13.

Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie.

Matematyka

Temat: Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych i ostrosłupów.

Przypomnij sobie nazwy graniastosłupów prostych i ostrosłupów ( możesz obejrzeć filmiki

 z poprzednich lekcji o graniastosłupach i ostrosłupach), a następnie obejrzyj poniższe filmiki

 ( pierwszy filmik obejrzyj tylko siatki bez pola powierzchni).

https://pistacja.tv/film/mat00532-siatka-i-pole-powierzchni-ostroslupa?playlist=589

https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4

https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM

Wykonaj ćwiczenia:

Zeszyt ćwiczeń str. 40 – 42.

Podręcznik zad. 12 – 15 str.176.

Religia

Katecheza 58

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Zapoznaj się ze słowami klucze: Zmartwychwstanie.

SŁOWO BOŻE – przeczytaj tekst biblijny Łk 24, 1 – 12.

Zwróć uwagę, że Chrystus zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Jego zmartwychwstanie jest dla nas nadzieją i zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Zadania do wykonania –  Zeszyt ćwiczeń:  ćw. 1, 2.

Informatyka

Proszę o wykonanie zadania (zgodnie z zamieszczą w pliku instrukcją) w edytorze tekstu i przesłanie pliku na adres: pgonerka@gmail.com 

Ćwiczenie Word kl 6

Przepraszam zadanie było niekompletne. Czas na wykonanie zadania do poniedziałku wieczorem (20.04.2020 r.). Gdyby były problemy proszę o kontakt 601 590 660

Technika

Temat: „Rzuty aksonometryczne”.

karta pracy technika kl VI

 

 

II tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

Język polski
 1. Sporządź w zeszycie notatkę na podstawie lektury „Felix,Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.
 2. Wynalazki Polonów – Feliksa i jego taty ( w formie tabeli).
Wynalazek Zastosowanie
   
 1. Niezwykłe rośliny wyhodowane przez nauczyciela botaniki.
Nazwa rośliny Na czym polega niezwykłość rośliny?
   
 1. Napisz wypracowanie – Wymyśl, nazwij i opisz niezwykły wynalazek, który mógłby być przydatny we współczesnym świecie. (Praca  na papierze kancelaryjnym lub papierze ksero lub kartce z bloku.)
 • Zadbaj o trójdzielność wypowiedzi ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i prawidłowy układ graficzny ( akapity).
 • Redagując opis przedmiotu, przemyśl jego kompozycję.

 Możesz zastosować np. taki plan:

 1. przedstawienie przedmiotu (nazwa, pochodzenie, przeznaczenie),
 2. opis wyglądu (wykorzystaj metodę ”Od ogółu do szczegółu” ,tzn. opisz najpierw ogólne wrażenia , jakie wywołuje przedmiot, a dopiero potem przejdź do opisu detali/szczegółów/ według kategorii: wielkość ,kształt , kolor, materiał,
 3. cechy szczególne,
 4. ocena przedmiotu.
 • Pamiętaj o precyzyjnym słownictwie – nazywającym przedmiot i jego elementy ( rzeczowniki) ,określającym warunki przestrzenne( przyimki   i wyrażenia przyimkowe),przedstawiającym cechy wyglądu( przymiotniki    i przysłówki),bo opisywanie to malowanie słowami.
 • Gramatyka
 1. Powtarzaj i utrwalaj wiadomości :
 • Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.
 • Analiza zdania pojedynczego. (wykresy)

Nowy temat:  Zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone.

 • podręcznik ( s.160-164):  Zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie – ćw.31 s.160;  ćw.3,4 s.161;  ćw.8 s.164;
 • zeszyt ćwiczeń ( s.72 -74)
Język angielski

Podręcznik str. 73

Ćwicz.1 Zapisz nazwy urazów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Ćwicz. 3, 5 str. 73

Zeszyt ćwiczeń: Ćwicz. 1, 2, 3, 5 str. 52

PRZYPOMINAM, CZASOWNIKI NIEREGULARNE Z ZESZYTU POWINNY BYĆ UTRWALONE DO 27 MARCA 2020!!!

Na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia ( zakładka w prawym górnym rogu strony) są dostępne za darmo nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 Język niemiecki

Wykonać ćw. 2 str. 31 z podręcznika w zeszycie.

 Historia
 • Utrwalić tematy: ,,Kultura polskiego oświecenia’’ oraz ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja’’ w taki sposób, aby umieć odpowiedzieć na pytania: 1, 2, 3 i 4 z podręcznika (str. 168) oraz   1, 2, 3 (str.173),
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 83 – 87 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką dla dociekliwych i ambitnych;.

 

Geografia
 • Podręcznik – Podsumowanie rozdziału 3 – Środowisko przyrodnicze i ludność Europy – str. 91 – 92- nauczyć się.
 • Podręcznik – Test – Sprawdź się, str.93-94 – rozwiązać w zeszycie.
 • Zeszyt ćwiczeń – str. 65-75 – uzupełnić.
 • Zeszyt ćwiczeń – Sprawdź, czy potrafisz, str. 62-64 – uzupełnić i nauczyć się.
Matematyka
 • Zamiana jednostek objętości. Podręcznik str. 162-167,
 • Ćwiczenia str. 31-35. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

Muzyka

Tematyka: „Teatr klasyczny czy teatr tańca i gestu”

 1. Posłuchaj i obejrzyj na YouTube fragment z III sceny  walc z baletu ” Pietruszka” Igora  Strawińskiego oraz ” Taniec zbójnicki” z opery ” Harnasie” Karola Szymanowskiego.
 1. Na podstawie obejrzanego materiału  odpowiedz na pytania w zeszycie ( zeszyt w linie lub kratkę trzeba założyć, ponieważ podręczniki i zeszyty pozostały w szkole): Co to jest balet?  Jaki region folklorystyczny Polski przedstawia balet „Harnasie”?
Plastyka
 • Powtórzyć temat –  Perspektywa linearna; 
 • Praca plastyczna – „wiosenne drzewo” – wydzieranka
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna 
Technika
 • Powtórzyć temat – Domowe urządzenia elektryczne; 
 • Wykonać zaległe prace (model do ćw. rzutów prostokątnych; pismo techniczne)
Religia

   Skład Apostolski

 I tydzień – 16 – 20.03.2020 r.

Język polski Lektura –  Rafał Kosik – „ Feliks Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”,

Henryk Sienkiewicz – „ Janko Muzykant”.

Gramatyka – Zdanie złożone współrzędnie

 i podrzędnie ( Rodzaje zdań-  podręcznik

str. 149-178, zeszyt ćwiczeń str. 70-86).

Język angielski Czasowniki nieregularne (zeszyt).
Język niemiecki Powtórzyć odczytywanie godzin, liczebników do 100, ćwiczenie 1 str. 38 zeszyt ćwiczeń.
Historia Zapoznanie się z rozdziałem – Rozbiory Polski- ćwiczenia do str. 93.
Geografia Tematy z podręcznika – str. 73-90

1.    Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

2.      Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje.

3.      Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn.

 Zeszyt ćwiczeń – str. 46 – 61.

Biologia Utrwalenie wiadomości o rybach i płazach.

Zapoznanie się z tematem – Gady.

Matematyka Utrwalenie wiadomości – Pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu. Objętość sześcianu, prostopadłościanu. Zamiana jednostek pola. ( Zadania z podręcznika, zeszytu ćwiczeń).

Strony internetowe:

www.matzoo.pl

www.szaloneliczby.pl

Muzyka Utrwalenie tekstów pieśni patriotycznych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „Marsz, marsz Polonia”.
Plastyka Renesans – utrwalenie wiadomości. Wykonanie zaległych prac do oddania.

Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

Klasa VI A – zagadnienia do zrealizowania

12 tydzień  (02.06-05.06)

Pobierz: Homework VIA12

Język polski
 1. LITERATURA

 temat 1 .   To już znamy, powtarzamy: „ Liryczne spojrzenie w przyszłość”.

                  podręcznik do literatury  (s.244-248)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 244 – 245)
 2. Z powtórzenia „Poetyckie kwiatobranie”.( s.246 – 248)

            wybierz 2 ćwiczenia i zapisz w zeszycie.

temat  2/3.   Wiem, umiem, rozumiem – „W żywiołach natury i cywilizacji”.

 1. Przeczytaj teksty – podręcznik do literatury  (s.249 i 250-251).
 2. Na pytania (3, 5, 6, 13) zamieszczone pod tekstem odpowiedz w zeszycie.

UWAGA!

   W przyszłym tygodniu –   SPRAWDZIAN  PO  4. ROZDZIALE  ( środa – 10.06.2020 r.)

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 

temat 4 .   Wszyscy to czytali: „Wyścig z czasem”- Wisława Szymborska „Muzeum”.

podręcznik do literatury (s.243)

 • Przeczytaj wiersz.
 • Zapoznaj się z informacjami  o autorce.

 

Notatka

  • Temat wiersza – opis eksponatów pewnego muzeum i przemyślenia osoby mówiącej.
  • Osoba mówiąca w wierszu:
 • – jest kobietą (toczy wyścig z suknią);
 • – ogląda eksponaty w muzeum;
 • – zastanawia się nad tym, co jest trwałe, a co przemija;
 • – uświadamia sobie kruchość własnego istnienia i trwałość otaczających
 • ją przedmiotów;
 • – uporczywie stara się pozostawić po sobie ślad;
 • – docenia wartość życia.
 1. Przesłanie wiersza:
 • Wszyscy przeminiemy, dłużej pozostaną przedmioty, które nas otaczają.

ZADANIE:  Połącz środek poetycki z przykładem z wiersza.

chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu;

przegrała dłoń do rękawicy;epitet

 zwyciężył prawy but nad nogą

metale, glinka, piórko ptasie anafora

z braku wieczności zgromadzono /

dziesięć tysięcy starych rzeczyuosobienie

 

Są talerze…

Są obrączki…;

A jaki ona upór ma! wyliczenie

A jak by ona chciała przeżyć!

omszały woźnymetafora

 Język angielski

Subject: Happy Children’s Day😊.

Obejrzyj film. Sing, dance, BE HAPPY!!!

https://family.gonoodle.com/activities/dynamite

Subject: My adventure list. Mojalistaprzygód. Wprowadzenie słownictwa.

Podręcznik str.96.  Spójrz na obrazki, przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski według wzoru.

 1. Ride a quad bike- jeździćquadem

Ćwicz. 2. W zeszycie zrób listę 5 aktywności, które interesują cię najbardziej.

Ćwicz.3. Odgadnij aktywności. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwicz. 4.

Zeszyt ćwiczeń str. 68,ćwicz.1,2

Subject: Czytanie ze zrozumieniem.

Wykonaj kartę pracy, jeśli chcesz poćwiczyć czytanie. Nie odsyłaj pracy.

 Karta pracy ( czytanka tydzień 12): czytanka 12 tydzień

Matematyka

Temat 1:  Liczba spełniająca  równanie – ćwiczenia.

Obejrzyj filmik przypomnisz sobie, jak sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie

https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250

Na podstawie tych informacji wykonaj zadania z podręcznika – zad. 10 c, d, e, f,  zad. 11a,b/237

Dla chętnych pozostałe przykłady z tej strony.

 

Temat 2, 3: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą.

Przeanalizuj przykład  do  zadania 17/238 –  podręcznik , a następnie rozwiąż zadanie.

Zeszyt ćw. : zad. 18/92 dla chętnych.

Rozwiąż  w zeszycie ćw. zad. 10/86

Obejrzyj film, dowiesz się jak rozwiązać proste równania z jedną niewiadomą w dwóch krokach

https://www.youtube.com/watch?v=74B4xCxon1s

lub

https://www.youtube.com/watch?v=Z4SJ0is2ikc

Na podstawie tych wiadomości rozwiąż zad. 19/92, zad. 20/93 dla chętnych.

Warto poćwiczyć:

http://matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma_37_117

Zapraszam na konsultacje.

Biologia

Temat – Sprawdzian wiadomości z dz. Ptaki i ssaki.

Sprawdzian dostępny będzie w czwartek na platformie WSiPnet. Bardzo proszę logować się rano.

Historia

Zapoznaj się z tematem: Upadek Napoleona.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem temat z podręcznika strona 199-202.
 2. Przyjrzyj się obrazom i mapie: „Wyprawa Napoleona na Rosję”. Zapoznaj się z zawartymi tam informacjami i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod mapą.
 3. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Upadek Napoleona, pod tematem zapisz notatkę (podręcznik s. 200): Wyprawa Napoleona na Rosję w 1812r.
 4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń – strona 101-102 (ćw. 1-3); ćwiczenie 4 dla chętnych. 
Geografia 

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji

Proponuję obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=241MWi-hDOI

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 138 do 144

Wykonaj ćwiczenia str. 85 – 86

Wpisz notatkę do zeszytu: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji – notatka

Poprawa testu z geografii dla osób chętnych będzie 3 czerwca. Test będzie dostępny od godz. 12.00 do 13.00

 Otwórz test

Informatyka

Poprawa testu dla osób chętnych i uczniów którzy nie pisali testu: 02.06.2020 r. godz. 12.00 do 13.00; otwórz:  https://tiny.pl/77h7t

 

Temat: Akademia matematyki

Ćwiczenia z matematyki w Akademii Khana

Proszę zapoznać się ze stroną, która może być pomocna w powtórzeniach i lekcjach z matematyki: https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math

Nie zadaje nowych prac . Proszę uczniów o przesłanie prac zaległych.

Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki”. (podręcznik str.60-63)

Zapisz notatkę.

 1. Mechatronika – to dziedzina nauki i techniki umożliwiająca projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych urządzeń ułatwiających ludziom pracę.
 2. Roboty – to mechaniczne urządzenia, które coraz częściej wykorzystuje się do wykonywania automatycznie pewnych zadań i zastępowania człowieka w jego różnych powtarzalnych, niebezpiecznych lub wymagających dużej siły fizycznej czynności.
 3. Drony – to niewielkie latające urządzenia (najczęściej wyposażone w kamery lub aparat fotograficzny). Wykorzystuje się je najczęściej do szukania zaginionych ludzi, podczas działań wojennych lub do patrolowania lasów.
 4. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają  ludziom życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń:
 • wojny i terroryzm,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • zagrożenie zdrowia szybkie tempo życia, brak snu i stres, nieodpowiednia dieta)

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia

Katecheza (2 godziny lekcyjne)

Temat: Palestyna – Ziemia Zbawiciela.

Poznaj historyczne miejsca na podstawie filmu „Dokument śladami Jezusa Biblijne krajobrazy Izraela Chrystus z Nazaretu Zbawiciel”: https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw&t=10s

*To już ostatni tydzień na nadesłanie zadanych prac. Wszelkie braki skutkują obniżeniem oceny proponowanej.

Język niemiecki

Pobierz kartkówkę, rozwiąż, rozwiązanie prześlij nauczycielowi: gosiadoniecka@outlook.com

Kartkówka j. niemiecki 12 tydzień

Thema: Was brauchstdu? Czego potrzebujesz?

der Jogginganzug – strój do joggingu, dres

der Badeanzug –   kostium kąpielowy

der Tennisschläger –  rakieta tenisowa

der Ball –piłka

 

dieBadehose – kąpielówki

 

dasSurfbrett – deska surfingowa

dasFahrrad – rower

dasPferd – koń

dieInlineskates – łyżworolki

die Skier – narty

 

Was brauchstdu? Czego potrzebujesz?

 

                                   einenJogginganzug.

Ich brauche  →           eineBadehose.

                                   einSurfbrett.

                                   Inlineskates.

 

Ich will joggen.

Dann brauchst du einenJogginganzug.

 

Ich will schwimmen.

Dann brauchst du eineBadehose.

 

Ich will surfen.

Dann brauchst du einSurfbrett.

 

Ich will inlineskaten.

Dann brauchst du Inlineskates.

 

Wykonaj ćwiczenie 9/58 w zeszycie ćwiczeń. Rozwiązanie prześlij nauczycielowi.

 

 


KLASA VIA-11 tydzień  (25.05- 29.05)  pobierz: Homework VIA11

 Język polski
 1. LITERATURA

temat 1 .   Jajko z bajkową niespodzianką.

                      podręcznik do literatury (s.220 – 224)

 Przeczytaj tekst: „Agenci na deskorolkach…”

 • Zapoznaj się z informacjami  ze słowniczka oraz „Wiem więcej”.
 • Notatka

powieść sensacyjna – utwór o dynamicznym przebiegu zdarzeń i nagłych, niespodziewanych zwrotach akcji;

ćw.2 s.223

majstersztyk, cacko,

autentyk, skarb        =        klejnot        =      śmieć

nacechowane                                           nacechowane

    dodatnio                                                      ujemnie

ćw.4 s.223

Bohaterowie:

 1. genialny fałszerz –Theodor,

                                              (motyw działania – chęć potwierdzenia swoich umiejętności

                                               przekazywanych przez pokolenia, satysfakcja)

 1. bezwzględni przestępcy – Piggy, Vince, Dirk ,

                                              ( motyw działania – chęć wzbogacenia się, kradzież cennego, wyjątkowego

                                               klejnotu )

 1. detektywi amatorzy – Break, Lance, Charlie, Sanjay, Ben.

                                             ( motyw działania – zemsta za wmieszanie ojca koleżanki w kradzież jajka,

                                              uwolnienie dziewczyny )

 • Wykonaj polecenie 7 i 8 s. 224. Zapisz w zeszycie.

 

temat 2 .   Muzyka słowami zagrana.

                      podręcznik do literatury (s.225 – 230)

 • Przeczytaj tekstu: „Pan Tadeusz – Księga IV”. 
 • Zapoznaj się z
 • Notatka

instrumentacja  głoskowa – polega na takim doborze słów, aby zostały

                                                   zestrojone głoski o podobnym brzmieniu;

                                                   wprowadza odpowiedni nastrój;

wyliczenie – zabieg językowy polegający na wymienianiu w szeregu podobnych

                        elementów ( np. cech, pojęć);

ćw.6 s.229

 RÓG:

– epitety: długi, centkowany

– porównanie, ożywienie: róg jak wicher niewstrzymanym dechem / niesie w puszczę muzykę i podwaja echem

– porównanie: kręty jak wąż boa

– metafora: myśliłbyś, że róg kształty zmieniał / I że w ustach Wojskiego to grubiał,  to cieniał, / Udając głosy zwierząt

ćw.8 s.229

Słowa pełniące funkcję refrenu zwracają uwagę na kunszt Wojskiego

i podkreślają efekt „echa”, które zwielokrotnia dźwięki rogu:

Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,

Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało

ćw.9 s.229

 wyrazy dźwiękonaśladowcze oddziałują na zmysł słuchu – oddają odgłosy polowania, łamanych gałęzi, ryki zwierząt:

ryk (rykiem, ryczał), trzask, jęki po jękach skomlą,

 grzmot, strzelanie, wyje, beczenie żubra, wrzaski

 • Wykonaj polecenie 1 s. 228. Zapisz w zeszycie.

 

temat 3 .   Czarodzieje pędzla i pióra. Rady dla opisujących obraz.

                      podręcznik do literatury (s.208 – 211)

 Przeczytaj informacje z Wiem więcej (s.209).

 1. Przyjrzyj się uważnie reprodukcji obrazu „Martwa natura z jabłkami i pomarańczami” Paula Cezanne`a.
 1. Ćw.2 209

forma kuli – pomarańcze i jabłka,

forma stożka –  kanciaste załamania tkaniny, wzory na kolorowej narzucie,

forma  walca –  dzban z florystycznym motywem, nóżka patery.

Jabłka i pomarańcze na tle ostro pofałdowanej tkaniny wydają się bardziej okrągłe.

Takie skontrastowanie podkreśla kształt owoców i naczyń.

 1. Ćw.3 209

W zbliżeniu jabłko wygląda tak, jakby składało się z barwnych plam naniesionych delikatnymi pociągnięciami pędzla. Z oddali ten sam owoc sprawia wrażenie idealnie gładkiego, przestrzennego i naturalnego niemal tak, jak na fotografii.

 1. Przeczytaj Rady dla opisujących obraz ( 211).

PRACA NA OCENĘ!

 1. GRAMATYKA / ORTOGRAFIA

 temat 4/5 .   Pisownia końcówek  –ę, – em,  -ą, – om.

                      podręcznik do gramatyki  (s.268 – 273)

 Przypomnij sobie! – (ramka s.271) i Zapamiętaj!- (ramka  272).

 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw. 4 s.270;  ćw. 6 s.272;  

 • zeszyt ćwiczeń ( s.139 – 144)
 Język angielski

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj ćwiczenia tyle razy, aby uzyskać 100% odpowiedzi: https://learningapps.org/display?v=p9r5pts5n20            

 https://learningapps.org/display?v=pem428e2c20

 

Subject: Ćwiczenia utrwalające słownictwo z rozdziału7.

Podręcznik str.93. ćwicz 1,2.

Zeszyt ćwiczeń str. 64,ćwicz.1

Zeszyt ćwiczeń str. 67,ćwicz.1,2.

Subject: Czytanie ze zrozumieniem.

Ćwicz.1 Wykonaj kartę pracy, odpowiedzi prześlij na adres drelka7@op.pl lub  zrób zdjęcie.

 Karta pracy: czytanka – 11 tydzień

Ćwicz. 2 Tekst z karty pracy przetłumacz na język polski w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij nauczycielowi ( na ocenę).

Matematyka

Kartkówka będzie wysłana na e-maila we wtorek ok. godz. 10.

Proszę wysłać w poniedziałek  na gmaila najmrockak@gmail.com zadania z poprzedniego tygodnia z tematu: Opisywanie sytuacji równaniami.

Temat 1, 2: Równania równoważne ( interpretowanie równania jako wagi lub jako zapisu zagadki).

Obejrzyj filmik dowiesz się z niego, jak rozwiązywać matematyczne zagadki i zapisywać je za pomocą  równań.

https://www.youtube.com/watch?v=NDm–uvwfGs  ( 6 min)

Wykonaj zadania str. 80,81 – zeszyt ćwiczeń.

Filmik poniżej ułatwi Ci rozwiązanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 83,85.

https://www.youtube.com/watch?v=GIMr4Ee6DbY  (ok. 7 min)

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/11503278

Temat 3,4: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania.

Z tego filmu dowiesz się,  w jaki sposób rozwiązujemy równania z jedną  niewiadomą.

https://www.youtube.com/watch?v=ExNm2Z0cFaU  (9 min)

Zapisz w zeszycie z podręcznika ( ramka str. 237), co to znaczy rozwiązać równanie. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 87,88.

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/1416383

Po obejrzeniu filmu, dowiesz się, w jaki sposób sprawdzamy, czy dana liczba spełnia równanie.

https://www.youtube.com/watch?v=ocnIPWQ1h5I ( ok. 9 min)

Przeczytaj z ramki ( podręcznik str. 237) i zapisz w zeszycie, co należy zrobić, aby sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie.

Wykonaj zadania: podręcznik – zad. 10 a,b, zad.12a/237,  zeszyt ćw. – zad.13/89.

Ćwiczenia interaktywne:

https://learningapps.org/11724735

Biologia

Temat – Różnorodność  ssaków i ich znaczenie.

Duże zróżnicowanie tej gromady kręgowców  spowodowane jest przystosowaniem do różnych środowisk i trybu życia.  Z tej lekcji dowiecie się o:

 –  związku budowy uzębienia z rodzajem pobieranego pokarmu                                                                                     

 – przystosowaniach w budowie do różnych środowisk życia                                                                                                     

 – znaczeniu i ochronie ssaków

Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika (str.148-154). Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad.1, 4 i 5.

Więcej informacji na platformie WSiPnet

 Historia

Zapoznaj się z tematem: „Republika francuska”

Przeczytaj uważnie temat z podręcznika ze strony 190-193.

Przyjrzyj się dokładnie ilustracjom, portretom i zdjęciom zamieszczonym w tym temacie.

Zapisz w zeszycie powyższy temat, pod tematem wyjaśnij pojęcia:

jakobini-

republika-

radykalizm-

 1. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 96-97, ćwiczenie 6 dla chętnych.
 2. Przeczytaj ze zrozumieniem temat: „Epoka Napoleona Bonapartego”- podręcznik strona 194-198
 3. Po przeczytaniu dokonaj analizy mapy ze strony 196 i postaraj się odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod mapką.
 4. Przyjrzyj się piechurowi armii francuskiej (strój, uzbrojenie)- infografika strona 197.
 5. Zapisz w zeszycie powyższy temat a pod nim kilkuzdaniową notkę biograficzną:

NAPOLEON    BONAPARTE…

 1. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń s. 98 100, ćwiczenie 9 dla ambitnych.
 Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 130 do 135

Wykonaj ćwiczenia str. 82,83

Pomocny może być: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DD20MtgUQ

Wpisz notatkę do zeszytu: Niemcy. Zmiany w przemyśle Niemiec

Poprawa testu z geografii dla osób chętnych będzie 3 czerwca. Test będzie dostępny od godz. 12.00 do 13.00.

 Informatyka

Temat: Pomoc z angielskiego

Korzystanie z automatycznego tłumacza online, sprawdzanie pisowni w edytorze tekstu.

Przetłumacz przy pomocy „google tłumacz” tekst z j. polskiego na j. angielski Interpunkcja tekst polski

Przetłumacz przy pomocy „google tłumacz” tekst z j. angielskiego na j. polski  Say it ain – tekst angielski

Sprawdź pisownię tekstu.

Poprawione i przetłumaczone pliki prześlij na adres: pgonerka@gmail.com zgodnie z zasadami które powtarzaliśmy wcześniej.

Poprawa testu z informatyki dla osób chętnych będzie 2 czerwca. Test będzie dostępny od godz. 12.00 do 13.00.

Muzyka

Temat : Zaproszenie na koncert.

W tej lekcji nauczysz się : co oznacza pojęcie filharmonia, koncert, dyrygent, akustyk, choreograf, scenograf oraz odbędziesz wirtualny spacer po Filharmonii Narodowej.

Wejdź w link poniżej e – podręcznik:

https://epodreczniki.pl/a/wyprawa-za-kulisy-podczas-koncertu/DhhxxxUBS

 • przeczytaj tekst „ Koncert od kuchni” – obejrzyj ilustracje;
 • posłuchaj fragmentu Symfonii nr 40 W. A. Mozarta;
 • wykonaj online krótkie ćwiczenia w e – podręczniku : 2, 4, 8, 11 – sprawdź odpowiedzi.

Napisz temat i notatkę w zeszycie:

Filharmonia – instytucja dysponująca stałym zespołem instrumentalistów i śpiewaków, organizująca koncerty muzyki poważnej; też: budynek, w którym odbywają się te koncerty.

Koncert – impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym; instrumentalny utwór muzyczny przeznaczony do wykonania przez solistę i orkiestrę symfoniczną.

Dyrygent – muzyk kierujący wykonaniem utworu muzycznego przez chór lub orkiestrę.

Akustyk – specjalista zajmujący się jakością dźwięku i obsługą sprzętu nagłaśniającego.

Scenograf – osoba, która opracowuje plastyczną i architektoniczną oprawę widowiska, koncertu, filmu.

Choreograf – twórca nowych, oryginalnych dzieł baletowych lub całkowicie oryginalnych, własnych interpretacji, wcześniej powstałych baletów; osoba komponująca tańce i widowiska sceniczne.

Na zakończenie wybierz się na wirtualny spacer do Filharmonii Narodowej klikając w link poniżej:

http://filharmonia.pl/o-nas/budynek/wirtualny-spacer

Plastyka

Temat „Pamiętajcie o ogrodach” s. 104–110.

 Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Ogród – pojęcie z zakresu ogrodnictwa oznaczające miejsce przeznaczone do uprawy roślin.
 2. Park – teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony.
 3. Istnieje mnóstwo typów i rodzajów ogrodów, parków tworzonych w różnych celach. Najczęściej mamy do czynienia z ogrodami przydomowymi i działkowymi. W Polsce mamy ponadto sporą ilość parków i ogrodów tzw. podworskich. Wiele z nich to prawdziwe cuda architektury ogrodniczej.
 4. Najbardziej znane parki i ogrody to, m.in.:
 • Arkadia – ogród sentymentalny,
 • Ogród Saski,
 • Park Ujazdowski,
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Ogród barokowy w Nieborowie,
 • Park krajobrazowy w Puławach,
 • Łazienki Królewskie,
 • Ogród modernistyczny w Żelazowej Woli.

Zapoznaj się z filmikami  – style ogrodów

https://www.youtube.com/watch?v=KHShFCjoXY0 – ogród w stylu francuskim

https://www.youtube.com/watch?v=hDsem4S1Ki0 – ogród w stylu angielskim

https://www.youtube.com/watch?v=OUGkKW0J2Yk – ogród w stylu japońskim

https://www.youtube.com/watch?v=oWyOKkoN098 – ogród w stylu włoskim

https://www.youtube.com/watch?v=B6elRTzpWSU – ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie

 

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki. (podręcznik str.60)

Zadanie – na podstawie treści z podręcznika i innych źródeł informacji wykonaj ćwiczenie 1 (str. 60) i prześlij.

https://www.youtube.com/watch?v=a1VfVliI5KI

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

 Religia

Katecheza 53

Temat: Święty Jan Paweł II – nauczyciel wiary.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Nauczyciel.
 2. SŁOWO BOŻE: (J 10, 1-5). Przypowieść o dobrym pasterzu wskazuje na cechy najdoskonalszego nauczyciela wiary, którym jest Jezus Chrystus. Jego zastępcą na ziemi jest papież.
 3. Św. Jan Paweł II jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli wiary oraz jednym z najważniejszych autorytetów moralnych przełomu XX i XXI wieku.
 4. W dniu 18.05. przypadała 100 rocznica urodzin J.P. II i w Polsce odbyło się wiele uroczystości upamiętniających to niezwykłe dla nas (szczególnie Polaków) wydarzenie.
 5. Zadanie do wykonania: w miejsce ćw. 4 (nie pisać wiersza o J.P.II) napisać tylko kilka istotnych dat z jego życia, nie pominąć daty jego śmierci, ogłoszenia błogosławionym i świętym. Tę pracę przesłać do oceny na mój nr tel. lub na adres e-mail (termin do 31.05.2020)
 Język niemiecki

Thema: Ich will Tennis spielen lernen?

schwimmen – pływać                                    das Schwimmen – pływanie

Tennis spielen – grać w tenisa                   das Tennisspielen – granie w tenisa

Was ist dein Hobby? Jakie jest twoje hobby?

Mein Hobby ist Schwimmen. Moim hobby jest pływanie.

Mein Hobby ist Tennisspielen. Moim hobby jest granie w tenisa.

 

wollen – chcieć

ich will                                  wir wollen

du willst                               ihr wollt

er/sie/es will                     sie/ Sie wollen

 

müssen – musieć

ich muss                              wir müssen

du musst                             ihr müsst

er/sie/es muss                 sie/ Sie müssen

Wykonaj podane ćwiczenie w zeszycie

Wpisz odpowiednią formę czasowników podanych w nawiasie

 1. ……………… du Tennis spielen? (können)
 2. Wir ……………. um drei in der Schule sein. ( müssen)
 3. Er ………….. am Abend ins Kino gehen. (wollen)
 4. Ich ………………….. nicht kommen.(können)
 5. Susi …………….. inlineskaten lernen.( wollen)
 6. …………….. du früh aufstehen? ( müssen)

 

Wykonaj ćwiczenie 10/58, 12/59. Rozwiązanie ćwiczenia prześlij nauczycielowi gosiadoniecka@outlook.com . Słuchanka do ćwiczenia 12 znajduje się na płycie dołączonej do zeszytu ćwiczeń, ścieżka 16. Osoby, które nie posiadają płyty proszę o wejście na stronę www.chmura.klett.pl > Wybranie Język niemiecki> Wir smart2> Odtworzenie lub pobranie nagrania Modul4 Kapitel1Übung 12.

 


X tydzień – 18-22.05.2020 r.

Pobierz:  Homework VIA10

 Język polski
 1. LITERATURA

temat 1 .   Impresja na temat dźwięku.

                      podręcznik do literatury (s.214 – 216)

 Przeczytaj wiersz Tadeusza Kubiaka „W stroju z mgły”.

(zapoznaj się z przypisami)

 • notatka
  • Bohaterka wiersza:

tancerka, solistka, primabalerina:

– kończy występ („żegna lśniącą salę”),

– pochyla się w tańcu („schyla kibić, Jedno pas, drugie pas”),

– ubrana jest w spódniczkę baletową („W stroju z mgły”).

 • Osoba mówiąca:

 przedstawia swoje ulotne wrażenia, połączenie wspomnień i snu – przypomina sobie (może śni) widziany kiedyś taniec („Pod powiekami z wosku raz jeszcze ten balet”). Przywołuje obrazy Degasa przedstawiające baletnice.

 Jest to miłośnik sztuki, osoba niezwykle wrażliwa.

 • Środki poetyckie:

                                 –  epitety –  zwiewnej nimfy”, drobnych stóp, trzcinę wiotką ;

                                 –  metafory  –   „Wszystko jest w niej ze skrzydeł i drobnych stóp ptasich”,

                                                           „W stroju z mgły”;

                                –  porównanie – „Norwid pisał, że schyla kibić, jakby miała / zbierać rosę lub

                                                                        kwiatom łzy sercem ocierać”.

 • Przerzutnia: ( ramka s.216 – przeczytaj, zapamiętaj)

                       „Pokłonem zwiewnej nimfy Syrings zamienionej przez bogów w trzcinę wiotką”

 • skłania do refleksji,
 • zwraca uwagę na słowa kończące i rozpoczynające następny wers,
 • dynamizuje utwór.

Liryka: ( ramka s.216 – przeczytaj, zapamiętaj)

                                    

         Do zeszytu zapisz ćw.8 s.216.

  

temat  2.   Lubię popatrzeć sobie na czas, co gdzieś już pobiegł…

                           podręcznik do literatury (s.217 – 219)

 • Przeczytaj wiersz „Stare fotografie” i krótką biografię autorki.
 • Notatka
 1. Osoba mówiąca w wierszu:
 • ogląda album ze zdjęciami,
 • zauważa zdjęcia młodych kobiet,
 • zastanawia się nad upływem czasu,
 • nie zna osób ze starych fotografii.
 1. Pytania w wierszu:
 • są zainspirowane starymi fotografiami,
 • dotyczą upływającego czasu, przemijania,
 • są zapisem przemyśleń osoby mówiącej,
 • nie można na nie udzielić odpowiedzi. 
 1. Pytanie retoryczne:
 • pytanie, na które zadający nie oczekuje odpowiedzi,
 • ma skłonić odbiorcę do przemyśleń,
 • podkreśla  ważność wypowiedzianych słów.

Wykonaj w zeszycie polecenie : 8 s.218 i 10 s.219.

 1. GRAMATYKA

temat  3.   Powtórzenie wiadomości o głoskach i literach.

                           podręcznik (s.8 – 11)

 • Przypomnij sobie! – (ramka s. 9).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie: ćw. 1, 2, 3 s.8;  ćw. 4, 5 s.9;  
 • zeszyt ćwiczeń ( s.5 – 7).

temat  4.   Głoski ustne i nosowe.

                           podręcznik (s.12 – 17)

 • Zapamiętaj! – (ramka  13).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw. 2 s.12;  ćw. 4, 5 s.14;  

 • zeszyt ćwiczeń ( s.8 – 10).

temat  5.   Oznaczanie głosek miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych.

                           podręcznik  (s.258 – 263)

 • Przypomnij sobie! – (ramki  259 i s. 262).
 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie: ćw.2 s.258;  ćw.4 s.260;  ćw.7 s.261;  
 • zeszyt ćwiczeń ( s.129 – 133).
Język angielski

Subject: Past Simple.  Czytanie ze zrozumieniem.

Wykonaj kartę pracy, odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie.

Karta pracy 1: czytanka Past Simple

Subject: Past Simple.  Pisanie kartki.

Wykonaj kartę pracy. Następnie wzorując się na treści z karty pracy, napisz kartkę pocztową z ubiegłorocznych wakacji. Pracę proszę przesłać mailem na adres: drelka7@op.pl    lub napisz w zeszycie i prześlij zdjęcie do 22.05 2020, do godz. 15.00 !

Karta pracy 2: Karta pracy kartka pocztowa

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj quiz i sprawdź się w jakim stopniu opanowałeś/łaś zasady czasu Past Simple. Quiz wykonaj do piątku , do godz. 14.00. Good luck!!!

https://quizizz.com/join?gc=4707836

Matematyka

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi.

Z tych filmików dowiesz się: co to jest wyrażenie algebraiczne, jak się opisuje sytuacje za pomocą wyrażeń  algebraicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=mqhlhm5U3qs

lub

https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI

Przeczytaj i zapisz w zeszycie, co to jest wyrażenie algebraiczne (podręcznik – ramka str.222)

Zeszyt ćw. str.73, Podręcznik – zad. 4,5/223, zad.8, 10/224

Ćwiczenie interaktywne:

https://learningapps.org/9563455

Temat: Obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego.

Na tej lekcji nauczysz się obliczać wartość liczbową wyrażenia algebraicznego.

Obejrzyj filmik, a następnie wykonaj zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw

Zapisz w zeszycie i zapamiętaj, w jaki sposób obliczamy wartość liczbową wyrażenia algebraicznego – podręcznik (ramka str.225).

Zeszyt ćw. – zad. 4,5/74, zad.6/75

Podręcznik – Przykład str.224 ( pod zad. 12), zad.14/225

Ćwiczenie interaktywne:

http://matzoo.pl/klasa6/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych_37_365

Temat: Opisywanie sytuacji równaniami.

 Z tego filmiku dowiesz się, co to jest równanie oraz  jak ułożyć i zapisać równanie opisujące treść zadania. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q   ( 7.50 min)

Przeczytaj z podręcznika i zapamiętaj ( ramka str.227).    Zeszyt ćw. str. 76  Podręcznik – zad. 23,24/228, zad. 25,28,30/229

Ćwiczenie interaktywne: http://matzoo.pl/klasa6/zapisywanie-rownan_37_369

Kartkówka z tych tematów w przyszłym tygodniu.

 Biologia

Temat: ROZMNAŻANIE SIĘ I ROZWÓJ SSAKÓW.

Celem lekcji jest poznanie:

 • sposobu rozmnażania i rozwoju ssaków łożyskowych 
 • roli łożyska i pępowiny
 • charakterystycznych cech łożyskowców, torbaczy i stekowców oraz ich przedstawicieli.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ze str. 144- 147. W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 2.

Więcej informacji na platformie WSiPnet w dniu 21 maja (czwartek),

Historia

,,Rozwiąż poniżej załączony test i wyślij go na adres jkgrzegorczyk@wp.pl w poniedziałek do godziny 13.

Następnie zapoznaj się z tematem ,,Rewolucja francuska”. Zapisz powyższy temat w zeszycie. Pod tematem zapisz odpowiedzi na pytania znajdujące się pod deklaracją (tekst źródłowy z podręcznika ze strony 187). Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń  (strona 94-95).”

 Załącznik test: test historia klasa 6a

 Geografia

Temat: Turystyka w Europie Południowej

Proszę otworzyć link i zapoznać się z lekcją: https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/DvkXJDLSn

Zobacz zdjęcia: http://scholaris.pl/resources/run/id/105539

Rozwiązać ćwiczenia str. 76 – 78

Wpisz notatkę do zeszytu: Turystyka w Europie Południowej

 

Informatyka

Proszę rozwiązać test: https://tiny.pl/77h7t

Test będzie dostępny w piątek 22.05.2020 r w godz. 11.00 do 12.00

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms 601 590 660

Muzyka

Temat : Muzykoterapia – leczenie muzyką .

W tej lekcji nauczysz się :

– wyjaśniać czym jest muzykoterapia;

– wyrażać emocje za pomocą różnych środków;

– analizować nastrój w prezentowanych utworach;

– wskazywać leczniczą formę muzyki.

Przepisz do zeszytu krótką notatkę: MUZYKOTERAPIA – to forma muzyki bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Wejdź w link poniżej i zapoznaj się z lekcją wg punktów pod linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/muzykoterapia—zestaw-utworow-muzycznych-do-wykorzystania-na-lekcjach-muzyki/DOYbI8shM

 1. Muzyka jako środek pomocny przy redukcji gniewu, stresu – wykonaj polecenie 2 z e – materiału z domownikiem.
 2. Muzyczny lek na polepszenie nastroju – wysłuchaj „Taniec wieszczki cukrowej” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego; czy słuchając tego utworu poprawił ci się humor?
 3. Muzyczne rozwiązanie kłopotów z pamięcią i koncentracją – zwróć uwagę na pojęcie ostinato – wysłuchaj melodii ostinato Kanonu D – dur Johanna Pachelbela.
 4. Muzyka jako skuteczny środek na uspokojenie – posłuchaj utworu „Marzenie” Roberta Schumanna – odpręż się, wycisz, spróbuj pomarzyć.
 5. Muzyczne lekarstwa na kłopoty z zasypianiem – wysłuchaj „Sonata księżycowa cis – moll op.27 nr 2 Ludwiga van Beethovena – wykonaj polecenie 6 i 7 z e – podręcznika.
 6. Na zakończenie sprawdź się i wykonaj dwa z krótkich ćwiczeń (wybierz je z ćw. 2 – 8) pod którymi zawarte są odpowiedzi do sprawdzenia ( chętni mogą wykonać wszystkie ) – nie wysyłaj do nauczyciela. Powodzenia!
Plastyka

Temat Nie szata zdobi człowieka, ale… jak cię widzą, tak cię piszą” s. 94–103.

Zapisz treść tematu i notatkę.

 1. Sztuka użytkowa– in. sztuka stosowana, sztuka zdobnicza – zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę.

Wybierz się do Muzeum Sztuk Użytkowych:

https://www.youtube.com/watch?v=zq2EUu-tHOg

 1. Rokoko –  styl w sztuce europejskiej XVIII w., charakteryzujący się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją i motywami egzotycznymi.
 2. Moda rokoka, niezwykle dekoracyjna i wyrazista, wielokrotnie powracała jako inspiracja nowych trendów w modzie późniejszej.

Zadanie plastyczne – Zaprojektuj damski lub męski ubiór inspirowany (wzorujący się) sztuką rokoko.

Wykonaną pracę proszę sfotografować i przesłać do 22.05 na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Wykonaj zadania 1,2,3,5 z podręcznika str.48-50

Wykonane rysunki z zadania 3 i 5 proszę przesłać do 22.05. na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia

Katecheza 50

Temat: Św. Maksymilian Maria Kolbe – wzór ofiarnej postawy wobec bliźniego.

 1. Zwróć uwagę na obraz (w podręczniku) św. Maksymiliana w więziennym pasiaku (obóz zagłady w Oświęcimiu, gdzie upomniał się o życie dla niewinnego człowieka wyrażając gotowość pójścia na śmierć w zastępstwie ojca rodziny). Ojciec Maksymilian trzyma w ręku koronę z ciernia koloru czerwonego (umarł śmiercią męczeńską), ale Aniołowie na polecenie Maryi niosą mu też koronę białą oznaczającą świętość (bo nie ma większej miłości niż oddać życie za bliźniego).
 2. SŁOWO BOŻE: J 15, 12-13 – przykazanie miłości Pana Jezusa.
 3. Zadanie do wykonania: ćw. 1. na podstawie tekstu z Pisma św. dokończ zdanie.
 4. Proszę o nadesłanie prezentacji – termin 15.05.2020. Nie wszyscy nadesłali pracę domową o sanktuarium (termin był do 8.05.2020 r.)

W tym tygodniu 18 maja przypada 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, dlatego proszę o obejrzenie filmu animowanego na YouTube „Jan Paweł II: Historia Papieża”: https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&t=274s. Film trwa tylko 25 minut.

Język niemiecki

Thema: Kannst du inlineskaten? Czy umiesz jeździć na rolkach?

die Sportarten – dyscypliny sportu

joggen – uprawiać jogging

Fuβball spielen – grać w piłkę nożną

inlineskaten –  jeździc na łyżorolkach

Rad fahren – jeździć na rowerze

Ski fahren – jeździć na nartach

Tennis spielen-  grać w tenisa

surfen – uprawiać surfing

reiten – jeździć konno

Volleyball spielen – grać w siatkówkę

schwimmen- pływać

Poćwicz wymowę, płyta CD podręcznik, ścieżka 28.

Wykonaj ustnie zadanie 1/46 podręcznik

 

können – móc, umieć, potrafić

ich kann                                  wir können

du kannst                                ihr könnt

er, sie, es kann                                   sie, Sie können

Ich kann schwimmen.

Er kann Tennis spielen.

Kannst du inlineskaten?

Stefan, kannst du inlineskaten?

+ Ja, ich kann inlineskaten.                                       – Nein, ich kann nicht inlineskaten.

+ Ja, ich kann sehr gut inlineskaten.                          – Nein, ich kann leider nicht inlineskaten.

+ Natürlich kann ich inlineskaten.

Wykonaj ćwiczenie 2/55 w zeszycie ćwiczeń. Wykorzystaj czasowniki, które pojawiły się na lekcji.

 

 


IX tydzień – 11-15.05.2020 r.

Pobierz: Homework VIA9

 Język polski
 1. GRAMATYKA

temat  1.   To już znamy, powtarzamy: „ Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka

                    niż jego słowa”/ „Składniowy Jarmark Cudów”.

                  podręcznik do gramatyki  (s.180-186)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 180 – 181).
 2. Z powtórzenia „Składniowy Jarmark Cudów” ( s.182 – 186)

zapisz w zeszycie –  ćwiczenie  4, 8, 12, 16, 20, 24.

 temat  2/3.   Wiem, umiem, rozumiem: „Złośliwość rzeczy martwych”.

 1.  Przeczytaj tekst – „ Wojna z rzeczami” – podręcznik do gramatyki (s.187-188).
 2. Rozwiązania ćwiczeń ( 11, 12, 13, 14 ) zapisz w zeszycie.
 3. Pozostałe ćwiczenia rozwiąż ustnie.

(pomogą uporządkować  i  utrwalić wiedzę przed kartkówką)

  

                 temat  4.   KARTKÓWKA  NR 2 – Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

                                                  ( ŚRODA – 13.05.2020 r. godz.10.00 ) Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 1. LITERATURA

 temat  5.   Słowem malowane. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Olejne jabłka”.

                           podręcznik do literatury (s.212 – 213)

 • Przeczytaj wiersz i krótką biografię autorki.
 • Wyjaśnij terminy związane z malarstwem:

barwy podstawowe – ……

biel cynkowa – ……

faktura – ……

gama barw – ……

kraplak – ……

kontur – ……

światłocień – ……

 

 • notatka
 1. Poezja                                                                      Malarstwo

                  epitety                                                                         kontury

                  przenośnie                    KOMPOZYCJA                     kolor

                 porównania                                                              światło i cień

               efekty brzmieniowe

 

 1. Epitety najsilniej oddziałujące na zmysł wzroku.

             Najsilniej oddziałuje epitet modry, bo pojawia się dwa razy w wierszu – otwiera i zamyka utwór. Zwraca również uwagę epitet krzywe dotyczący kształtu owocu, wydaje się niepasujący do opisu zwykle doskonale okrągłego jabłka. Kolory na palecie: niebieski, czerwony, biały, zielony, czarny.

 1. Środki poetyckie:

–   „jabłko […] ma na policzku białe światełko jak żywe” – uosobienie,

–   „biele cynkowe śnią ciche” – ożywienie .

(Biel może rozjaśniać elementy obrazu, wydobywać kontrast, przynosić symboliczne znaczenia, np. czystości i niewinności).

 • Napisz zaproszenie na wernisaż wystawy dzieł malarskich Paula Cezanne`a skierowane do Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. (ćwiczenie 8 s.213).
Język angielski

Subject: Past Simple.  Czasowniki nieregularne. Ćwiczenia utrwalające.

 Wykonaj ćwiczenia utrwalające czasowniki nieregularne z kart pracy ( nie musicie przesyłać kart pracy, ale proszę wykonać).

Karta pracy 1: Karta pracy1 Past Simple

Karta pracy 2: Karta pracy 2 historyjka obrazkowa

 Subject: Feelings and emotions.

Podręcznik str. 91, ćwicz.2.  Co oznaczają poniższe wyrazy (słowniczek)? Zapisz w zeszycie. Staraj się zapamiętać nowe słownictwo poprzez częste powtarzanie.

Down-

Confused-

Pleased-

Cheerful-

Worried-

Angry-

Hungry-

Thirsty-

Zeszyt ćwiczeń str. 65.ćwicz.1.

Subject: Goog news and bad news.

Podręcznik str91, ćwicz.4.Przepisz wyrażenia do zeszytu, przetłumacz na język polski i pogrupuj je w tabelce według wzoru.

Oh dear, poor you!-

That’s good news!-

Congratulations!_

Well done!-

Don’t worry-

We can sort it out-

That’s a pity-

That’s great!-

Matematyka

Temat:  Droga, prędkość, czas – powtórzenie.

 • Obliczanie drogi, gdy dane są prędkość i czas.

Z tych filmików uzyskasz odpowiedź na pytanie, jak obliczamy drogę, przy danej prędkości i czasie:

https://www.youtube.com/watch?v=kOi174w9v4M             lub                                                                      

https://pistacja.tv/film/mat00277-obliczanie-drogi-przy-danej-predkosci-i-danym-czasie?playlist=529

Zapisz w zeszycie , jak obliczamy drogę ( podręcznik – ramka str. 214 – tłusty druk).

Wykonaj zadania w  zeszycie  ćw. str. 65, z  podręcznika zad.1a,b/214

 • Obliczanie prędkości, gdy dane są droga i czas.

Obejrzyj filmiki, przypomnisz sobie jak obliczamy prędkość, przy danej drodze i czasie :

https://www.youtube.com/watch?v=dr_ETOFbPGo            lub

https://pistacja.tv/film/mat00278-obliczanie-predkosci-przy-danej-drodze-i-danym-czasie?playlist=529

Zapisz w zeszycie , jak obliczamy prędkość ( podręcznik – ramka str. 216 – tłusty druk).

Wykonaj zad. 10,11/ 68, zad.12/69 w zeszycie ćw.

 • Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość.

Obejrzyj filmiki, przypomnisz sobie jak obliczamy czas, przy danej drodze i prędkości :

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvuf0dM8YA       lub

https://pistacja.tv/film/mat00279-obliczanie-czasu-gdy-dana-jest-droga-i-predkosc?playlist=529

Zapisz w zeszycie , jak obliczamy czas ( podręcznik – ramka str. 218 – tłusty druk).

Wykonaj zadania w zeszycie ćw. str.70.

Przypomnij  zamianę  jednostek  prędkości  oglądając  film :

https://pistacja.tv/film/mat00280-jednostki-predkosci?playlist=529

Dla chętnych  – podręcznik – zad.  6/215 ( posłuż się przykładem), zad. 8/ 216 ( skorzystaj                  z przykładu).

Ćwiczenia interaktywne dla chętnych:

https://learningapps.org/5754727

http://matzoo.pl/klasa6

Biologia

Temat lekcji – Ssaki – ogólna charakterystyka – cd.

Celem lekcji jest poznanie

–  wytworów skóry

– rodzajów i funkcji gruczołów

– przyczyn zróżnicowania uzębienia

– narządów oddechowych.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 2 i 4.

Więcej informacji i wskazówki do pracy umieszczone będą na platformie WSiP-net.

Bardzo proszę logujcie się przynajmniej w ten dzień, kiedy mamy lekcję.

Historia

1.Spróbuj podsumować rozdział V ze str. 182 w podręczniku.

 1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat:

Powtórzenie materiału z działu V.

Pod tematem rozwiąż i zapisz dwa wybrane przez Ciebie zadania.

Wyślij te zadania na adres jkgrzegorczyk@wp.pl  

3.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: str.92-93.

4.Przygotuj się do sprawdzianu z działu V, który będzie w następnym tygodniu (w środę).

Utrwal daty: 1717, 1764,  1772, 1791, 1793, 1794, 1795.

Przypomnij sobie pojęcia:

:elekcja, anarchia,  konfederacja, rozbiór, obiady czwartkowe, Sejm Wielki, liberum veto, konstytucja, insurekcja, kosynier, abdykacja.

Zapamiętaj postacie historyczne: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Rejtan, Ignacy Krasicki ,Hugo Kołłątaj, Canaletto,Bacciarelli, Tadeusz Kościuszko, Jan Kiliński, Stanisław Małachowski.

Odszukaj na mapie miejscowości:Kraków, Racławice, Maciejowice, Zieleńce, Targowica, Bar, Warszawa..

Geografia

Rozwiąż test.  – https://tiny.pl/7t7mk 

Test dostępny  16.05 od godz. 10.00 do 11.00

Gdyby okazało się, że jakiegoś powodu uczeń nie może w tym czasie rozwiązywać to proszę o kontakt telefoniczny 601 590 660. Ustalimy inny termin.

Poprawa poprzedniego sprawdzianu

Dostępny 16.05.2020 godz. 12.00

 Informatyka

 Wyślij e-mail dokładnie z instrukcją na adres: pgonerka@gmail.com

pobierz instrukcję: Jak napisać nową wiadomość e-mail

Ocenie podlega każdy szczegół dlatego zrób to krok po kroku wg. załączonej instrukcji.

Muzyka

Temat : Jak powstaje muzyka – harmonia i barwa dźwięku.

W tej lekcji nauczysz się :

– nazywać różnice między harmonią dur –moll;

– określać czym jest akord;

– rozpoznawać utwory jedno i wielogłosowe.

Wejdź w link poniżej:

https://epodreczniki.pl/b/elementy-dziela-muzycznego—harmonia-i-kolorystyka/PdNpJffco

Przeczytaj  O harmonii…wykonaj ćw. 1 – sprawdź odpowiedzi.

Posłuchaj uważnie pieśni „ Gaude Mater Polonia”- wskaż cechy pieśni – ćwiczenia pod utworem.

Przeczytaj Harmonia w praktyce – posłuchaj harmonia przykład I, II, III, IV – określ, która wersja jest poprawna.

Wykonaj notatkę do zeszytu ( nie przysyłaj do nauczyciela):

Barwa dźwięku –  subiektywna cecha dźwięku odczuwana słuchem i odróżniająca od siebie dźwięki o tej samej głośności i wysokości (wytwarzane przez różne źródła, np.: instrumenty muzyczne, głosy ludzi, ptaków i zwierząt, hałasy maszyn).

Akord – współbrzmienie co najmniej trzech różnych dźwięków.

Dur – major, w systemie dur‑moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. C‑dur), trójdźwięku.

Moll – minor, w systemie dur‑moll rodzaj (tryb) skali, tonacji (np. a‑moll), trójdźwięku.

Trójdźwięk – akord zbudowany z trzech dźwięków: prymy, tercji i kwinty.

Harmonia – sposób łączenia i budowy akordów w utworze muzycznym; dział teorii muzyki o zasadach budowy akordów i ich następstw.

Jednogłosowość – monofonia, faktura utworu muzycznego pozbawiona elementu harmonicznego, opierająca się zwłaszcza na elemencie melodycznym (również w wykonaniu zespołowym).

Wielogłosowość – polifonia rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych, w przeciwieństwie do homofonii.

Plastyka

Temat 21-22 z podręcznika  „Bogactwo ornamentu – Jak powstaje

i z czego się składa ornament?” s. 90-93

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie pojęcia:

 1. Dekoracja – to element ozdabiający, ozdoba.
 2. OrnamentOrnament(z łac. ornare – zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Ornament często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne elementy. Używa zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne.
 3. Rozeta – różyca (fr. rosette – różyczka) – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetąnazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym, umieszczone nad głównym portalem kościoła.

Praca plastyczna: Na podstawie filmu instruktażowego wykonaj rozetę z papieru (papier może być jednokolorowy)

https://www.youtube.com/watch?v=tjubmODoUU0 lub narysuj własny wzór rozety i wypełnij kolorem.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

 1. Wymiarowanie – podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Umożliwia odczytanie z rysunku dokładnych wymiarów, średnic, kątów, odległości, dzięki czemu możliwe jest dokładne odtworzenie przedmiotu przez konstruktora.
 2. Linie wymiarowemogą być zakończone grotami zaczernionymi, grotami niezaczernionymi, kropkami lub ukośnymi kreskami. Groty powinny mieć długość minimum 2,5mm i jednakowy kształt, kreski ukośne należy rysować pod kątem 45° i długości minimum 3,5mm.

 

 1. Rodzaje linii wymiarowych.

 

 1. Liczby wymiarowe umieszcza się nad liniami wymiarowymi, w pobliżu środka ich

długości. Jeśli kreska wymiarowa jest za krótka wymiar można podać z boku kreski wymiarowej na jej przedłużeniu. Wymiary liniowe podaje się w milimetrach, bez oznaczenia mm. Liczby wpisuje się zawsze nad kreską wymiarową pisząc je od lewej do prawej lub ( na liniach pionowych), od dołu do góry.

 

Rysunek ma być przede wszystkim czytelny.

Zadania do wykonania.

 1. Uzupełnij zdania. Skorzystaj z podanych propozycji:

( krzyżować, jednostki, 0, milimetrach, r)

Przy liczbach wymiarowych nie zapisuje się …………………………………………………..

Wymiary na rysunku są podawane w …………………………………………………..

Linie wymiarowe nie mogą się …………………………………………………..

Promień okręgu oznacza się na rysunku literą ……………………,           a średnicę – symbolem……………

 1. Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie przy każdym wypo-wiedzeniu wstaw w odpowiednią kolumnę znak „x”.
Zdanie Prawda Fałsz
Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm.    
Liczby wymiarowe są zapisywane nad liniami wymiarowymi, w odległości około 1 mm.    
Liczby wymiarowe umieszcza się na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.    
Pomocnicze linie wymiarowe to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku, rysowane prostopadle do mierzonego odcinka.    
Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.    

 

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05. na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Religia

Katecheza 49

Temat: Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.

 1. Poznaj słowo klucz: Patron.
 2. SŁOWO BOŻE: (Kpł 19, 2b) – Księga Kapłańska ST

(Mt 5, 48)

                Tymi słowami Pan Bóg wzywa wszystkich ludzi do świętości.

 1. Na podstawie życiorysu św. Stanisława uzupełnij w zeszycie ćwiczeń:
 • Ćw. 2 – uzupełnij strzałkami odpowiednie ramki
 • Ćw. 3 – w ikonografii – czyli jak jest przedstawiony św. Stanisław Kostka na obrazkach, z jakimi atrybutami.

Zachęcam do odmówienia chociaż raz w miesiącu maju Litanii Loretańskiej do NMP.

Język niemiecki

Sprawdzian prześlij w czwartek do godz. 14.00 nauczycielowi.

Załącznik: sprawdzian niemiecki

 

 

 


VIII tydzień – 4-8.05.2020 r.

Pobierz: Homework VIA 4-8.05.2020

 Język polski
 1. LITERATURA

temat  1.   Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem.

                           podręcznik do literatury (s.200 – 201)

 • Zapoznaj się z definicją obrazu poetyckiego.
 • Przeczytaj wiersz Jerzego Harasymowicza „W marcu nad ranem”.
 • Ćw.1 s.200 Zatytułuj każdą zwrotkę wiersza.
 1. 1. zwrotka: Oczekiwanie na słońce.
 • Ćw.4 s.201 Przyporządkuj przenośnie ich znaczeniom. Zapisz w zeszycie.
 1. czerniejąca dziura – otwór rynny
 • Ćw.6 s.201 Zapisz do czego zostały porównane:

                       – uszy zajęcy –

                       – głowa kota –

temat  2.   Oryginalne obrazy malarza oryginała.

                      podręcznik do literatury (s.202 – 207)

 Przeczytaj tekst Bożeny Fabiani „Moje gawędy o sztuce”.

(zwróć uwagę na przypisy znajdujące się na marginesie)

 • Do zeszytu zapisz ćw.1 s.206.
 • Niektóre dzieła Arcimbolda można oglądać na dwa sposoby (tzw. obrazy odwracalne) – znajdź w Internecie obraz „Ortolano” i określ jego tematykę.

 

temat  3/4.   Sprawdzian po 3. rozdziale: „O prawdzie kilka słów prawdy”.

 SPRAWDZIAN! ( ŚRODA – 06.05.2020 r. GODZ. 10.00 )

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 1. GRAMATYKA

 temat  5.   „Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat”. 

                    Słownik poprawnej polszczyzny.

                      podręcznik do gramatyki  (s.192 – 195)

 Przypomnij sobie! Zapamiętaj! – (ramki  193).

 • Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie:

                      ćw.2 s.193;  ćw.5 s.194;  ćw.6 s.195; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.87 – 88).

                UWAGA!   W PRZYSZŁYM TYGODNIU

 • KARTKÓWKA NR 2 (Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie).

                                                 ( środa – 13.05.2020 r. godz.10.00 )

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 Język angielski

Subject: IT lesson. Lekcja informatyki.

Przepisz wyrażenia do zeszytu i przetłumacz na język polski.

Press a key-

Type your name-

Swipe the screen-

Click-

Tap-

Podręcznik str.85. ćwicz.7. Nagrania na stronie https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  ( student’s audio to nagrania do podręcznika, workbook audio, to nagrania do zeszytu ćwiczeń)

Numer nagrania jest widoczny przy poleceniu ( nr3.05). Proponuję pobrać wszystkie nagrania na komputer, będą potrzebne później.

Subject: Past Simple. Ćwiczenia utrwalające.

 Wykonaj ćwiczenia z karty pracy ( w załączniku)na ocenę i prześlij na adres drelka7@op.pl

Załącznik: karta pracy Past Simple 1 kl. 6a

 

Subject: Using computer.

 Co oznaczają poniższe zwroty? Zapisz w zeszycie. Staraj się zapamiętać nowe słownictwo poprzez częste powtarzanie.

check-

delete-

do searches-

download videos-

Enter your password-

forget your password-

forward an email-

install apps-

log in- log out-

save your work-

send-

upload videos-

Zeszyt ćwiczeń str. 62.ćwicz.1,2.

 Matematyka

Temat : Różne sposoby zapisu zależności.

Obejrzyj filmy,  pomogą Ci w zapisywaniu  zależności  za pomocą oznaczeń literowych nieznanych wielkości liczbowych  w zadaniach praktycznych:

https://pistacja.tv/film/mat00350-wyrazenia-algebraiczne-wprowadzenie?playlist=79

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281

Podręcznik :  zad. 1, 2, 3/205 ( skorzystaj z przykładu  powyżej), zad. 9/207 ( rozwiąż podobnie jak w przykładzie), zad. 21/210 ( przeanalizuj  najpierw  przykład).

Zeszyt ćw. zad. 9/64

Ćwiczenia interaktywne :

https://learningapps.org/9839792

http://matzoo.pl/klasa6/37

 

Temat : Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.

Podręcznik : korzystając z grafu wykonaj zad. 10/208,  zad. 12/ 208 ( po jednym przykładzie z podpunktu a i b), zad. 14/209, zad. 19/210.

Zeszyt ćw. str.63

 

Biologia

Temat: Ssaki – ogólna charakterystyka.

Podczas pracy z podręcznikiem (str.138 – 141) wyszukajcie informacji na podane zagadnienia:

 1. Rola stałocieplności w opanowaniu przez ssaki różnych rejonów kuli ziemskiej.
 2. Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej ssaków.
 3.    Narządy zmysłów ssaków.   

W zeszycie ćwiczeń  wykonajcie zad. 4.

Więcej informacji będzie dostępnych na platformie WSiPnet .

Historia
 1. Przeczytaj ze zrozumieniem  tematy i zapisz je w zeszycie:  

    Temat: Powstanie  kościuszkowskie  i trzeci rozbiór Polski.

Wyjaśnij pojęcia:     

 naczelnik–                                                       

 kosynier –                                                          

 insurekcja-       

Wykonaj  ćwiczenia ze str. 88-89.                     

Temat: Czy król Stanisław August zdradził Polskę?. 

 Odpowiedz na pytanie : „Czy król zdradził Polskę?” Postaraj się umotywować swoją odpowiedź.               

Wykonaj ćwiczenia ze str. 90-91. 

Geografia

Temat: Energetyka w Europie

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 114 – 119.  Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 73-74.

Wpisz notatkę do zeszytu (notatka do poprzedniej lekcji i bieżąca): Przemysł i usługi we Francji, Energetyka w Europie

Materiał który polecam: https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DXgcliG2B

(Przygotowujemy się do testu on-line z trzech lekcji tj. Rolnictwo Danii i Węgier, Przemysł i usługi we Francji, Energetyka w Europie.  Test będzie 12 maja)

 Informatyka

 Utwórz prezentację multimedialną wykorzystując program M. PowerPoint lub Liber Office Impress

Temat prezentacji: Położenie i klimat Europy, przemysł i usługi w Europie

Prezentacja powinna zawierać:

– minimum 12 slajdów

– przejścia i animacje

Plik z prezentacją prześlij na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wiadomości wpisując imię, nazwisko i klasę.

Muzyka

Temat : Majowe śpiewanie.

W tej lekcji nauczysz się :

– śpiewać pieśń „Witaj, majowa jutrzenko”, zwaną też Mazurkiem 3 Maja;

– definiować słowo konstytucja;

– wykazywać cechy mazura i mazurka;

– wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów.

Wejdź na stronę poniżej i zapoznaj się z lekcją :

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

Sprawdź swoją wiedzę wykonując ćwiczenia 1 – 8 online z lekcji ( odpowiedzi znajdziesz pod zadaniami ).

Zajrzyj do słowniczka na końcu lekcji i zapisz pod tematem notatkę w zeszycie ( wyjaśnij pojęcia nie przysyłaj do nauczyciela ) :

 1. Konstytucja –
 2. Mazur –
 3. Mazurek –
 4. Tańce narodowe –
 5. Święto Konstytucji 3 Maja –

Na zakończenie naucz się pieśni zawartej w lekcji „ Witaj, majowa jutrzenko” – możesz nagrać swój śpiew na dyktafonie telefonu ( nie odsyłaj nagrania – sprawdź swoje wykonanie ).

Proszę o przysłanie zaległych prac tych uczniów, którzy jeszcze nie odesłali na adres zawarty w dropbox link poniżej ( tam również znajdują się plany na każdy tydzień z muzyki ):

https://bit.ly/2WQO5d6

Plastyka

Temat 21-22 z podręcznika  Bogactwo ornamentu – Jak powstaje i z czego się składa ornament?s. 90-93

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie pojęcia:

 1. Dekoracja – to element ozdabiający, ozdoba.
 2. OrnamentOrnament(z łac. ornare – zaopatrzyć, ozdabiać) – motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze lub sztukach plastycznych. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko w określonych polach albo przybierać formę pasową. Ornament często łączy w sobie w sposób fantazyjny różne elementy. Używa zwielokrotnienia form realistycznych lub wręcz abstrakcji. W zależności od genezy, wyróżnia się ornamenty: geometryczne, organiczne (roślinne, zwierzęce, antropomorficzne), kaligraficzne lub abstrakcyjne.
 3. Rozeta – różyca (fr. rosette – różyczka) – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. W architekturze gotyku rozetąnazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym, umieszczone nad głównym portalem kościoła.

 

Praca plastyczna: Na podstawie filmu instruktażowego wykonaj rozetę z papieru (papier może być jednokolorowy)

https://www.youtube.com/watch?v=tjubmODoUU0

lub narysuj własny wzór rozety i wypełnij kolorem.

Proszę zrobić zdjęcie i przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

 Technika

Temat: „Wymiarowanie rysunków technicznych”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 15.05

Po zapoznaniu się z tematem lekcji zapisz w zeszycie notatkę i rozwiąż zadania.

 1. Wymiarowanie – podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Umożliwia odczytanie z rysunku dokładnych wymiarów, średnic, kątów, odległości, dzięki czemu możliwe jest dokładne odtworzenie przedmiotu przez konstruktora.
 2. Linie wymiarowemogą być zakończone grotami zaczernionymi, grotami niezaczernionymi, kropkami lub ukośnymi kreskami. Groty powinny mieć długość minimum 2,5mm i jednakowy kształt, kreski ukośne należy rysować pod kątem 45° i długości minimum 3,5mm.
 3. Rodzaje linii wymiarowych

 

Rodzaj linii Przykład Zastosowanie
 

Linia ciągła gruba

  zaznaczanie konturów przedmiotu, widocznych krawędzi, obramowania arkusza
 

 

Linia ciągła cienka

  kreślenie linii wymiarowych, pomocniczych linii wymiarowych, linii odniesienia
 

Linia kreskowa

  Zaznaczanie niewidocznych zarysów i krawędzi przedmiotów
Linia punktowa   Wyznaczanie osi symetrii

 

 1. Liczby wymiarowe umieszcza się nad liniami wymiarowymi, w pobliżu środka ich

długości. Jeśli kreska wymiarowa jest za krótka wymiar można podać z boku kreski wymiarowej na jej przedłużeniu. Wymiary liniowe podaje się w milimetrach, bez oznaczenia mm. Liczby wpisuje się zawsze nad kreską wymiarową pisząc je od lewej do prawej lub ( na liniach pionowych), od dołu do góry.

Rysunek ma być przede wszystkim czytelny.

 Zadania do wykonania.

 1. Uzupełnij zdania. Skorzystaj z podanych propozycji:

( krzyżować, jednostki, 0, milimetrach, r)

Przy liczbach wymiarowych nie zapisuje się …………………………………………………..

Wymiary na rysunku są podawane w …………………………………………………..

Linie wymiarowe nie mogą się …………………………………………………..

Promień okręgu oznacza się na rysunku literą ……………………,           a średnicę – symbolem……………

 

 1. Określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie przy każdym wypo-wiedzeniu wstaw w odpowiednią kolumnę znak „x”.
Zdanie Prawda Fałsz
Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm.    
Liczby wymiarowe są zapisywane nad liniami wymiarowymi, w odległości około 1 mm.    
Liczby wymiarowe umieszcza się na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.    
Pomocnicze linie wymiarowe to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku, rysowane prostopadle do mierzonego odcinka.    
Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.    

 

Proszę zrobić zdjęcie notatki i zadań; następnie przesłać do 15.05. na adres bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Tematy z techniki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Religia

Katecheza 48

Temat: Męczennicy szczególnymi świadkami wiary.

 1. Męczennicy to chrześcijanie prześladowani za swoją wiarę i którzy ponieśli śmierć męczeńską w I tysiącleciu, a szczególnie w czasie II wojny światowej.

Ojciec św. Jan Paweł II 13.VI.1999 w Warszawie ogłosił ich błogosławionymi. Jest to grupa 108 osób, wśród których znajdują się księża, biskupi, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy.

 1. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  1. ćw. 3 – uzupełnij tabelę.
 2. Wpisz imiona i nazwiska księży diecezjalnych – diecezji radomskiej w ćw. 4, poniżej podaję:
 • Kazimierz Grelewski
 • Stefan Grelewski
 • Franciszek Rosłaniec
 • Bolesław Strzelecki
 • Kazimierz Sykulski
Język niemiecki

Thema: Powtórzenie wiadomości

W przyszły tygodniu odbędzie się sprawdzian z działu: Um wie viel Uhr stehst du  auf?

Poniższe ćwiczenia to powtórzenie. Proszę wykonać je w zeszycie. Rozwiązanie proszę przesłać na adres mailowy nauczyciela.

Trening przed sprawdzianem

Połącz.                                                                                                                                          

 1. 7.25 Uhr                                                           a. Es ist fünf nach halb fünf.
 2. 14.55 Uhr                                                         b. Es ist Viertel nach zehn.
 3. 16.35 Uhr                                                         c. Es ist fünf vor drei.
 4. 22.15 Uhr                                                         d. Es ist fünf vor halb acht.

Uzupełnij: in den, in die, ins, auf den.                                                                                       

 1. Am Montag geht Sandra ________________ Pizzeria.
 2. Am Abend gehen Thomas und Lisa ________________ Kino.
 1. Wann gehst du ________________ Sportplatz?
 2. Ich gehe ________________ Tennisklub.

Połącz pytanie z odpowiedzią.                                                                                                   

 1. Um wie viel Uhr gehst du schlafen?                a. Eine Gulaschsuppe.
 2. Wohin gehst du?                                              b. Am Mittwoch.
 3. Wann hast du Deutsch?                                   c. Um 22.00 Uhr.
 4. Was isst du zu Mittag?                                    d. In die Sprachschule.

Wykonać ćwiczenia:

Ćwiczenie 6/44 z podręcznika

Ćwiczenie 20/45 w zeszycie ćwiczeń

Biblioteka

Drodzy Uczniowie klas starszych. Jeżeli ułożyłeś wiersz  na konkurs z biblioteki to proszę o przesłanie jego treści na adres: e-mail: szkolafalkow@gmail.com – ze wskazaniem do: Krystyna Waszczyk

Po wykonaniu prezentacji uczniowie, nauczyciele będą przyznawać punkty. W ten sposób konkurs możemy rozstrzygnąć. Dziękuję

 


VII tydzień – 27-30.04.2020 r.

Pobierz: Homework VIA 7

 Język polski
 1. LITERATURA

 

temat 1.   To już znamy, powtarzamy: „ W poszukiwaniu życiowych mądrości”.

                  podręcznik do literatury  (s.188-191)

 1. Zapoznaj się z ikonografiką ( s. 188 – 189)

(powtórz i zapamiętaj  pojęcia: symbol, anafora, opowiadanie).

 1. Z powtórzenia „Zabawa w pytania, czyli kto pyta, nie błądzi” ( s.190 – 191)

zapisz w zeszycie –  ćwiczenie  1, 3, 6, 7, 8.

 

temat  2.   Wiem, umiem, rozumiem – „Niepokój czai się w słowach”.

 

 1. Przeczytaj tekst – „ Dolina światła” – podręcznik do literatury  (s.192-195).
 2. Na pytania (od 1 do 5,  od 7 do 15  196 – 197) zamieszczone pod tekstem  odpowiedz w zeszycie.

 

temat  3.   A może to cię zainteresuje: „Naukowe teorie i misja ze świnką w roli głównej”/”Pytam, więc jestem”.

Przeczytaj teksty:

 1. Lucy i Stephen Hawking: „Jerzy i Wielki Wybuch”.

 podręcznik do literatury ( s.180-184)

 1. Jostein Gaarder: „Świat Zofii”.

podręcznik do literatury ( s.185-187)

 

Notatka w zeszycie:

            Stephen Hawking – naukowiec, odkrywca, matematyk, kosmolog, astrofizyk, celebryta…

           Zofia ( od greckiego słowa sophia = mądrość):

– dziewczyna w wieku szkolnym;

– samodzielna, dociekliwa, odważna;

– zadaje sobie wiele pytań;

– jest ciekawa świata;

– otrzymuje tajemnicze przesyłki o treści filozoficznej, skłaniającej do myślenia;

– wydaje się, jakby uczestniczyła w jakiejś grze lub próbowała rozwiązywać zagadki.

Filozof = przyjaciel mądrości:

    – cechuje go – ciekawość świata, dociekliwość, otwartość, wrażliwość,

                          pragnienie poznania świata, niezgoda na rutynę.

 

Postawę filozoficzną może reprezentować każdy człowiek, bez względu na wiek i wykształcenie. Zosia, chociaż jest dopiero uczennicą, ma cechy filozofa. Stawia sobie pytania dotyczące istnienia, świata, życia człowieka, wiele czasu spędza na rozmyślaniu i dociekliwych rozmowach.

Filozofia pobudza człowieka do myślenia, pomaga mu się rozwijać i ma wpływ na jakość naszego życia.

KARTKÓWKA! ( środa – 29.04.2020 r.)

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na indywidualne e-maile.

 

 1. GRAMATYKA

 

temat  4.   Zdanie podrzędne orzecznikowe.

podręcznik ( s.178-179)

 

 • Przeczytaj, sporządź notatkę i zapamiętaj – (ramka 179).
 • (Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.)

                      ćw.1 i 2 s.178;  ćw.5,6 i 7 s.179; 

 • zeszyt ćwiczeń ( s.85 -86)

 

                Uwaga!

 • W przyszłym tygodniu sprawdzian po 3. rozdziale.
 • Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie.

 

Język angielski

Subject: Recycle your own computer.

Podręcznik str.84, ćwicz.1. Posłuchaj nagrania i powtórz ( nagrania https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia). Zapisz nowe słownictwo w zeszycie i przetłumacz na język polski.

Zeszyt ćwiczeń str.60.Ćwicz.1,2. Ćwicz 3 i 4 dla chętnych.

Subject: Earth Day. Dzień Ziemi.

W związku z Dniem Ziemi 22.04 ( Earth Day) Obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=B8WHKRzkCOY i uzupełnij kartę pracy w załączniku. Have fun!

Załącznik Earth Day: Earth Day kl 6

 

Matematyka

Uwaga : Sprawdzian proszę przesłać  na adres najmrockak@gmail.com  do wtorku 28.04.2020r Sprawdzian kl. 6a

 ( Rozwiązania zadań piszemy na kartce : zad. zamknięte np. 1.C, zadania otwarte – zapisujemy wszystkie działania).

        

Temat:  Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 Zacznij od ćwiczeń interaktywnych:

https://learningapps.org/7387953

Podręcznik – przeczytaj i stosuj w rozwiązywaniu zadań tekstowych – ramka str. 197.

Przeanalizuj sposoby rozwiązywania zadań tekstowych i przykłady w Załączniku. Załącznik matematyka

Wykonaj zadania :

 Zeszyt  ćw. : zad. 3, 4 / 51,  zad. 5,6 / 53.

Podręcznik:

 – zad. 9/ 198 ( przeanalizuj przykłady powyżej, pomogą Ci w rozwiązaniu zadania),

– zad.14/200 ( pomoc uzyskasz w przykładzie powyżej ),

– przykład pierwszy ( u góry ) str. 202 – rozwiąż podpunkt b) podanym sposobem,

– zad. 29/203, zad. 32/203.

Dla chętnych dowolne zadania z tego tematu – Podręcznik str. 196 – 203.

 

Biologia

Temat lekcji: Różnorodność ptaków i ich znaczenie.

Z tej lekcji dowiecie się jakie cechy różnicują ptaki, czym charakteryzują się ptaki grzebieniowe, bezgrzebieniowe oraz pingwiny. Poznacie przystosowania do środowiska i trybu życia. Zwróćcie uwagę na ochronę i znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka.

W zeszytach zapiszcie temat. Po nim wpiszcie: Ptaki chronione występujące w Polsce ( wyszukajcie w dodatkowych źródłach informacji i wymieńcie pięć gatunków). W zeszytach ćwiczeń wykonajcie zad. 1, 2 i 3.

Polecam obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=bdMrD2wo-_o

 

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 107 – 111.  Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 69-71.

Proszę wypełnić kartę pracy i przesłać zdjęcie na adres: pgonerka@gmail.com  w temacie wpisując Imię, nazwisko, klasę. Przemysl i uslugi we Francji-karta-pracy

Materiał który może być pomocny: https://geografia.gozych.edu.pl/francja-nowoczesna-gospodarka/

(Przygotowujemy się do testu on-line z trzech lekcji tj. Rolnictwo Danii i Węgier, Przemysł i usługi we Francji, Energetyka w Europie.  Test będzie drugim tygodniu maja)

 

 

Historia

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

W związku z powyższym hasłem wybierz się na wirtualną wycieczkę po Muzeum Powstania Warszawskiego. Wejdź na: www.1944.pl. Następnie napisz w zeszycie przedmiotowym kilkuzdaniową wypowiedź (10-15 zdań) na temat odbytej wycieczki. Zapisz swoje spostrzeżenia, wrażenia. Czego się dowiedziałeś? Co Cię zainteresowało? 

Informatyka

Proszę pobrać plik: Zdanie 2 – edytor tekstu dla kl 6

Gotowy plik proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com w temacie wpisując Imię, nazwisko i klasę.

Muzyka

Temat : Jak powstaje muzyka ? – melodia, dynamika, artykulacja.

W tej lekcji utrwalisz wiedzę dotyczącą tych elementów muzyki i zastosujesz ją w praktyce.

Przeczytaj treść lekcji, zapisz temat i notatkę w zeszycie :

w tym celu wejdź na Dropbox  przedmioty – muzyka – kl. 6 – link poniżej, tam znajdziesz materiał, zapisz

notatkę w zeszycie:

https://bit.ly/2WQO5d6

Następnie :

zaśpiewaj kanon Ding, dong C. Orffa :

https://youtu.be/VSTvTcW7mMw

posłuchaj : C. Saint-Saëns Akwarium oraz Łabędź z cyklu Karnawał zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=cvd_q3B_z4Q

J.Brahms Taniec węgierski d-moll nr 12

https://youtu.be/fOorE4QwuCc

W wysłuchanych utworach spróbuj określić kierunek melodii oraz zmiany tempa, dynamiki i artykulacji.

Religia

Katecheza 44

Temat: Kultura chrześcijańska w Europie i w Polsce.

 1. Wysłucha na YouTube wybranej młodzieżowej piosenki religijnej.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Rz 16, 25-27), tekst mówi o naśladowaniu doskonałości Boga i rozwijaniu otrzymanych talentów.
 3. Kultura chrześcijańska – dzieła, które zamawiał Kościół u artystów, a więc liczne wzniesione kościoły, rozwój sztuki i malarstwa, rzeźby, architektury, utwory muzyczne i literatury. Kościół miał także wielki wpływ na rozwój gospodarczy Europy. Chrześcijaństwo wprowadziło w życie kryteria moralne.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 1 – przepisz powyższą notatkę, możesz ją skrócić;
 • ćw. 4 – wpisz w tabelę dzieła kultury chrześcijańskiej w Polsce i Europie (przykłady architektury znajdują się przy temacie w podręczniku).

*Proszę jak najszybciej zaliczyć Skład Apostolski telefonicznie;  w innym wypadku rodzice będą otrzymywać telefony z prośbą o zaliczenie.

 

 


VI tydzień  20-24.04.2020 r.

Pobierz: Homework VIA 6

Język polski

Każdego dnia na TVP 3 od godz. 10.30 do 11.00 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.15.00 do 15.30.

( w zeszycie zapisujemy tylko tematy lekcji ).

 1. LEKTURA

temat 1/2.   Jak trudno żyć wśród ludzi ?

 Z podręcznika do literatury (s.231-239)

 • ćw. 13, s 233;
 • ćw. 17, s.234.
 1. Odpowiedz na pytania:

I  problem –  Pani Małgorzata Linde obraziła Anię, czym sprowokowała niegrzeczne zachowanie dziewczynki.

 • Co zrobiła pani Małgorzata Linde?
 • Dlaczego to zrobiła?
 • Jakie to wywołało skutki?

II  problem –  Sprawa zawieruszonej broszki.

 • Jakie błędy popełniła Ania?
 • Jakie błędy popełniła Maryla?
 • wnioski – Jak należy zachowywać się w sytuacjach konfliktowych?

III  problem –  Dlaczego Gilbert rezygnuje z posady w szkole w Avonlea?. 

IV  problem –  Dlaczego Ania rezygnuje ze stypendium i z wyjazdu do Redmond College?

 

 1. ORTOGRAFIA

temat 3/4.   Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy .

podręcznik ( s.234 – 238)

PRACA NA OCENĘ!

 • Z zestawu ćwiczeń ( 1-8 ) wybierz 3 ,rozwiąż , zapisz w zeszycie i prześlij na maila: j.polski@gmail.com – (termin – 24.04.2020r.)

 

 • GRAMATYKA

                    temat 5.    Zdanie podrzędne podmiotowe.

                                          podręcznik ( s.176 -177)

PRACA NA OCENĘ!

 • Ćwiczenie 1, s.176 oraz ćwiczenie 4, s. 177 zapisz w zeszycie i prześlij na maila: j.polski@gmail.com – (termin – 24.04.2020r.)
 • zeszyt ćwiczeń ( s. 83 – 84).
Język angielski

Temat: Revision workout.

Podręcznik str.79, ćwicz.1,2 zapisz w zeszycie. Ćwicz. 4,5 wpisz do zeszytu brakujące wyrazy lub zdania, ćwicz.7 dla chętnych.

Zeszyt ćwiczeń str.57.Ćwicz.1,2,4. Ćwicz. 5 dla chętnych.

Temat: Ćwiczenie umiejętności językowych. Czytanie ze zrozumieniem.

Zeszyt ćwiczeń ćwicz. 3,4,5,6.

Subject: Test online z rozdziału 6.

Wykonaj test online klikając na poniższy link:

https://forms.gle/nk8eTaNctmuwXpdYA

Test wykonaj do piątku 24.04.2020 do godz.14.00. Good luck!

Matematyka

Temat: Rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów, walców, stożków i kul w sytuacjach praktycznych.

Obejrzyj filmiki wprowadzające do tematu:

https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510

https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg&feature=youtu.be

Wykonaj zadania: Podręcznik – zad. 17/ 178, zad. 20/ 179.

Zeszyt ćw. str. 43,44.

Temat : Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności z działu „Bryły”.

Wykonaj poniższe zadania do zeszytu i prześlij na adres najmrockak@gmail.com  do 24.04.2020r.  ( zadania te są powtórzeniem do sprawdzianu) :

Podręcznik – zad. 1a/142 ( zwróć uwagę na odcinek jednostkowy), zad. 5a/183, zad. 7/184, zad. 14, 17/186, zad. 22/188, zad. 30/190, zad.35/191.

Powtórz : zamianę jednostek pola, zamianę  jednostek objętości, rysowanie siatki prostopadłościanu.

Sprawdzian z działu „Bryły” we wtorek 28.04.2020r.

Zachęcam do ćwiczeń interaktywnych na stronach: www.matzoo.plwww.szaloneliczby.pl

Biologia

Temat lekcji: Zachowania godowe ptaków. Opieka nad potomstwem.

Z tej lekcji dowiecie się: dlaczego samce ptaków są kolorowo ubarwione, co to są gniazdowniki i zagniazdowniki?

Zapoznajcie się, proszę, z materiałem ze str. 130-132 podręcznika. Zwróćcie uwagę na infografiki – one też są źródłem informacji. W zeszycie zapiszcie temat lekcji,  w notatce wymieńcie różnice pomiędzy gniazdownikami a zagniazdownikami. W zeszytach ćwiczeń wykonajcie zad.6.

Powtórzcie sobie lekcje o ptakach. Kartkówka będzie umieszczona na platformie WSiPnet w dniu 23.04 2020.

Geografia

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 98 do 103.

Pobierz notatkę i wpisz do zeszytu. Rolnictwo Danii i Węgier

Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 65 – 67

Dodatkowa pomoc : https://geografia.gozych.edu.pl/dania-i-wegry/

Historia

,,Ćwiczenia w określaniu dat oraz przedziałów wiekowych’’

Ćwiczenie 1. Podane daty ustaw w kolejności chronologicznej a następnie obok dopisz który to wiek:

853 r., 1345 r.p.n.e., 2020 r., 38  r.p.n.e., 1900 r.

1.

2.

3.

4.

5.

Ćwiczenie 2. Napisz od kiedy do kiedy istniał podany wiek:

X w.

V w.p.n.e.

XIX w.

IX w.p.n.e.

 

Informatyka
 1. Wykonaj zadanie w Wordzie, lub edytorze tekstu LibreOffice w miarę jak najdokładniej odwzorowując układ tekstu zamieszczony w pliku Edytor-2.pdf.
 2. Tekst źródłowy pobierz z pliku: EDYTOR-2
 3. Wstaw WordArt ustawiając go za tekstem: Format-położenie- więcej opcji układu- za tekstem
 4. Wykonana pracę wyślij na adres: pgonerka@gmail.com Uwaga: w tytule wiadomości koniecznie wpisz swoje Imię, nazwisko i klasę.
 5. Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z pomocy w programie z którego korzystasz.

 

 Język niemiecki

Temat: Tinas Wochenplan. Tygodniowy plan zajęć Tiny.

Wohin geht Tina? Dokąd chodzi Tina?

Tina geht in den Tennisklub. Tina chodzi do klubu tenisowego.

    in den Park. – do parku

                    in den Polnischkurs. – na kurs języka polskiego

                    auf den Sportplatz.-  na boisko

 

Tins geht in die Sprachschule. Tina chodzi do szkoły językowej.

                  in die Pizzeria. – do pizzerii

                  in die Kirche. – do kościoła

 

Tina geht ins Kino. Tina chodzi do kina.

                    ins Schwimmbad. – na basen

                   ins Restaurant. – do restauracji

 

der Morgen –  rano                                       am Morgen – rankiem

der Vormittag – przedpołudnie                               am Vormittag  – przed południem

der Mittag –  południe                                 am Mittag – w południe

der Nachmittag –  popołudnie                  am Nachmittag – po południu

der Abend – wieczór                                    am Abend – wieczorem

die Nacht – noc                                                               in der Nacht – w nocy

 Montag + am Nachmittag = am Montagnachmittag –  w poniedziałkowe popołudnie

Dienstag + am Abend= am Dienstagabend – we wtorkowy wieczór

Zapoznać się z zagadnieniem 10 str. 42 w podręczniku. Podpunkt b) wykonać zgodnie z poleceniem.

Praca domowa

Ćw. 12/43, 13/43,14/44, 18/45 bez podpunktu e)

Muzyka

Temat: Jak powstaje piosenka ? – rytm, metrum i tempo.

W tej lekcji utrwalisz wiedzę dotyczącą tych elementów i zastosujesz ją w praktyce.

Zapisz temat i notatkę w zeszycie:

Rytm –  w muzyce to uporządkowany przebieg dźwięków i pauz pomiędzy nimi.                                       

 Metrum – to oznaczenie muzyczne składające się z dwóch cyfr ułożone jedna nad drugą, z których górna oznacza ilość miar w takcie, a dolna wartość tych miar.                                                                              

Tempo –  element dzieła muzycznego odpowiadający za szybkość wykonywanego utworu muzycznego. Istnieją trzy główne kategorie tempa: wolne, umiarkowane i szybkie.

Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w linki:

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/elementy-dziela-muzycznego/rytm

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/zasady-muzyki/metrum-i-takty

https://kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/elementy-dziela-muzycznego/tempo

Z e – podręcznika kilka razy posłuchaj piosenkę pt. „ Kiedy przyjdzie wiosna?” ( kliknij w 1 na zdjęciu z przebiśniegami ), przeanalizuj zapis nutowy piosenki i zaśpiewaj z nagraniem.

https://epodreczniki.pl/a/repertuar-do-spiewania/DHhlNbZLD

Plastyka

Temat 18-19 z podręcznika  – „ Artysta badaczem” s. 78–83

Temat rozłożony na dwa tygodnie – do 30.04

Proszę zwrócić szczególną uwagę na pojęcia i terminy:

 • artysta • twórca • rzemieślnik • naśladowca • badacz • obserwacja • natura • realizm • piękno • brzydota • szkic • portret • sfumato • pejzaż • kompozycja • światłocień • sztuka renesansowa • szuka XIX w., obserwacja natury • natura • eksperyment, doświadczenie • współpraca, współdziałanie • abstrakcja • akcja plastyczna

Praca własna – Proszę wykonać projekt rysunkowy napisu np. swojego imienia z dowolnych przedmiotów np. żelków, guzików, kolorowych słomek, kwiatków, muszli. Projekt  sfotografować , odpowiednio oświetlając, aby podkreślić niezwykłość kompozycji.

Tematy z plastyki proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.

Wykonane prace proszę sfotografować i przesłać na adres

bgonerka@poczta.onet.pl  lub mms  691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Technika

Temat: „Rzuty aksonometryczne”.

Temat rozłożony na dwa tygodnie  – do 30.04

Zapisz notatkę.

Rzuty aksonometryczne – technika kl. 6

Proszę zapoznać się z materiałami instruktażowymi (będą pomocne przy wykonaniu zadań z karty pracy z ubiegłego tygodnia).

https://www.youtube.com/watch?v=UDb2H_78qVo – izometria cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=kAtcuWONMh8 – izometria cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU – dimetria ukośna cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=kAtcuWONMh8 – dimetria ukośna cz.2

Zadanie do wykonania.

Przedstaw literę „H” w dimetrii ukośnej i w izometrii.

Religia

Katecheza 42

Temat: Moja diecezja i jej parafie.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Diecezja, Parafia.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (J 8,31-32).
 3. Zwróć uwagę na swoją przynależność do wspólnoty diecezji, którą kieruje biskup diecezji i do wspólnoty parafialnej, którą kieruje proboszcz.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
 • ćw. 2 – uzupełnij dane dotyczące Twojej diecezji,

diecezja:               radomska

bp Ordynariusz:  bp Henryk Tomasik

bp pomocniczy:  bp Adam Odzimek

                                  bp Piotr Turzyński

patron diecezji: św. Kazimierz Królewicz

katedra: pw. Opieki NMP w Radomiu

 • ćw. 3 – uzupełnij dane dotyczące Parafii w Fałkowie (samodzielnie)

 

Katecheza 43

Temat: Miłość Ojczyzny obowiązkiem chrześcijanina.

 1. Zapoznaj się ze słowami klucze: Ojczyzna.
 2. SŁOWO BOŻE: przeczytaj tekst biblijny (Łk 19, 41-44).
 3. Zwróć uwagę, że Jezus też kochał swoją Ojczyznę – Palestynę i wskazał nam, że prawdziwa miłość do Ojczyzny polega w szerzeniu wśród ludzi miłości do Boga i bliźniego.
 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń:
  • ćw. 1 – napisz, z czym kojarzy się słowo „Ojczyzna”
  • ćw. 4 – ułożyć modlitwę za Ojczyznę, szczególnie w tym trudnym czasie jaki przeżywamy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Proszę jeszcze o potwierdzenie zadanej Drogi Krzyżowej (nie wszyscy to zrobili). Jeśli uczeń tego zadnia nie wykonał (a było obowiązkowe zamiast spr. o Drodze Krzyżowej na ocenę), to w zamian należy odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego i proszę o potwierdzenie wykonania zadania.

Do końca kwietnia należy zaliczyć telefonicznie Skład Apostolski (Ci co nie zaliczyli).

Proszę też o przesyłanie prezentacji najpóźniej do 15.05.2020 na przydzielone tematy (na ocenę) na adres e-mail: aleksandra.lesniewicz60@gmail.com

 


V tydzień  15-17.04.2020 r.

Pobierz: Homework VIA 5

 Język polski

Każdego dnia  na TVP Sport od godz. 10.00 do 10.30 oglądamy lekcje języka polskiego. Powtórka od godz.14.30 do 15.00.

 Zapisujemy temat i notatkę w zeszycie.

Systematycznie korzystamy ze zdalnych lekcji !

 

GRAMATYKA – PODRĘCZNIK s.171-175

            Temat:     Zdanie podrzędne okolicznikowe.

 1. Na podstawie ramki „Zapamiętaj” (s.173) sporządź notatkę:
 2. Co to jest zdanie podrzędne okolicznikowe?
 3. Rodzaje zdań podrzędnych okolicznikowych.

 

 1. Poniższy zestaw ćwiczeń zapisz w zeszycie.

ćw.1 s.171;  ćw.4 s.172;  ćw.8 s.175;

 1. Dla utrwalenia pozostałe ćwiczenia rozwiąż ustnie.
 2. Zeszyt ćwiczeń ( s.75 -78).

PRACA  NA OCENĘ!

Wybierz jedno dowolne ćwiczenie –   ćw.1 s.171;  lub ćw.4 s.172;  lub ćw.8 s.175;

i prześlij  na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  – termin (17.04.2020r.)

Język angielski

Temat: Train your brain.

Podręcznik str. 76,

Ćwicz.1 ( Zgadnij imię każdego chłopca, zapisz w zeszycie).

Ćwicz. 2 ( W zeszycie zapisz wypadki Emmy z każdego miesiąca).

Ćwicz.3( Używając czasu Past Simple, ułóż zdania korzystając z podanych wyrazów i puzzli).

Temat: Around the world. Dookoła świata.

Podręcznik str.78.

Ćwicz. 1 Przeczytaj lub wysłuchaj tekst (nagrania na stronie www.macmillan.pl w strefie ucznia). Przetłumacz w zeszycie wyrażenia napisane w tekście  tłustym drukiem. ( together with… itp.)

Ćwicz.2. Dopasuj paragrafy z tekstu zgodnie z ich treścią.

Ćwicz.3. dla chętnych.

Matematyka

Temat: Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych i ostrosłupów.

Przypomnij sobie nazwy graniastosłupów prostych i ostrosłupów (możesz obejrzeć filmiki  z poprzednich lekcji o graniastosłupach i ostrosłupach), a następnie obejrzyj poniższe filmiki

 ( pierwszy filmik obejrzyj tylko siatki bez pola powierzchni).

https://pistacja.tv/film/mat00532-siatka-i-pole-powierzchni-ostroslupa?playlist=589

https://www.youtube.com/watch?v=PbpoXxkLUE4

https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM

Wykonaj ćwiczenia:

Zeszyt ćwiczeń str. 40 – 42.

Podręcznik zad. 12 – 15 str.176.

Biologia

Temat lekcji: Rozmnażanie się i rozwój ptaków. 

Proszę zapoznajcie się z wiadomościami z podręcznika ze str.127-129. Na ich podstawie poznacie budowę jaja ptasiego oraz dowiecie się jak przebiega rozwój ptaków. Przeprowadźcie obserwację budowy jaja kurzego zgodnie ze wskazówkami ze str.128 podręcznika. Zwróćcie uwagę na rolę poszczególnych elementów jaja, przypomnijcie sobie wiadomości na temat błon płodowych. 

W zeszycie zapiszcie temat lekcji a pod nim udzielcie odpowiedzi na pytanie 4 ze str. 128 podręcznika. W zeszytach ćwiczeń wykonajcie zadania: 1, 2 i 3

Historia

– obejrzyj lekcję historii na kanale TVP 3 w czwartek o godzinie 11.30 (powtórka 15.30),

– zapisz w zeszycie temat,

– zapisz w zeszycie najważniejsze według Ciebie 3 informacje z lekcji.

 Informatyka

Proszę o wykonanie zadania (zgodnie z zamieszczą w pliku instrukcją) w edytorze tekstu i przesłanie pliku na adres: pgonerka@gmail.com 

Ćwiczenie Word kl 6

Przepraszam zadanie było niekompletne. Czas na wykonanie zadania do poniedziałku wieczorem (20.04.2020 r.). Gdyby były problemy proszę o kontakt 601 590 660

Link do pobrania  programu OpenOffice, gdyby ktoś nie miał Worda).

Link do pobrania LibreOffice

  Język niemiecki

Rozwiązać kartkówkę  i tabelę z rozwiązaniem przesłać do końca tygodnia na adres gosiadoniecka@outlook.com

Kartkówka godziny 6A

Zapoznać się z zasadą użycia czasowników rozdzielnie złożonych – podręcznik str. 42 podpunkt a) i podpunkt b). Zdania z podpunktu a), b) wpisać do zeszytu pod poprzednią lekcją.

Wykonać ćwiczenia 5, 6 str.40  w ćwiczeniówce – wykonane ćwiczenia przesyłamy na adres gosiadoniecka@outlook.com

 

Technika

Temat: „Rzuty aksonometryczne”.

karta pracy technika kl VI

 

 

II tydzień – 23 – 27.03.2020 r.

JĘZYK POLSKI
 • Sporządź w zeszycie notatkę nt. Ani, bohaterki  lektury „Ania z Zielonego Wzgórza”.
 • Wygląd zewnętrzny ( w formie tabeli).
Ania jako jedenastolatka Ania jako szesnastolatka
   
 • Cechy pozytywne i cechy negatywne. (Wymień cechy, a następnie wybierz spośród nich 3 i uzasadnij je przykładami postępowania, zachowania dziewczynki.)
 1. Napisz wypracowanie – „Ania z Zielonego Wzgórza – ciekawy i wnikliwy portret literacki.” (Praca  na papierze kancelaryjnym lub papierze ksero lub kartce z bloku.)
 • Zadbaj o trójdzielność wypowiedzi ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i prawidłowy układ graficzny ( akapity).
 • Pamiętaj o uzasadnianiu cech (przykład z lektury).Pisząc, uporządkuj osobno cechy charakteru, usposobienia i umysłu. Spróbuj ukazać przemiany postaci.
 • Redagując charakterystykę postaci , przemyśl jej kompozycję.

 Możesz zastosować np. taki plan:

 1. przedstawienie postaci
 2. wygląd
 3. usposobienie
 4. charakter
 5. cechy umysłu
 6. ocena postaci.  

Zadbaj o oryginalność spostrzeżeń, wprowadź stosowne związki frazeologiczne, stosuj epitety i porównania, by ubarwić treść wypowiedzi.

Gramatyka

Powtarzaj i utrwalaj wiadomości :

 • Części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.
 • Analiza zdania pojedynczego. (wykresy)
JĘZYK ANGIELSKI

Podręcznik str. 73

 • Ćwicz.1 Zapisz nazwy urazów w zeszycie, przetłumacz na język polski. Ćwicz. 3,5 str.73
 • Zeszyt ćwiczeń. Ćwicz. 1,2,3,5 str.52
MATEMATYKA
 • Zamiana jednostek objętości. Podręcznik str. 162-167,
 • Ćwiczenia str. 31-35. Zadania do wyboru.

Darmowe wideolekcje z matematyki:  pistacja.tv, matmagwiazdy.pl

Zadania on-line: matzoo.plszaloneliczby.pl

BIOLOGIA
 • Utrwalić lekcje o gadach, wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń: str. 44-45: 1,4,6 i ze str. 46-47: 3,4,5.
 • Kolejny temat: Podsumowanie wiadomości „Ryby, płazy, gady”. Proszę przypomnieć wiadomości ze str.113-115 podręcznika, wykonać 5 dowolnych ćwiczeń  (str. 48-51),
 • Zachęcam do skorzystania ze str.www.gov.pl/zdalne nauczanie- Płazy- kręgowce wodno- lądowe.
GEOGRAFIA

Powtórzenie tematów:

 • Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje – str. 78,  Ćwiczenia:  str. 54, 55,
 • Wielkie miasta Europy. Paryż i Londyn – str. 85.   Ćwiczenia: str. 58, 59, 60
HISTORIA
 • Utrwalić tematy: ,,Kultura polskiego oświecenia’’ oraz ,,Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja’’ w taki sposób, aby umieć odpowiedzieć na pytania: 1, 2, 3 i 4 z podręcznika (str. 168) oraz 1, 2, 3 (str.173),
 • Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 83 – 87 (włącznie) – poprawnie i starannie,
 • Zadania z gwiazdką dla dociekliwych i ambitnych;.
JĘZYK NIEMIECKI

Podręcznik – ćwicz. 2 str.31 do zeszytu.

Plastyka
 • Powtórzyć temat –  Perspektywa linearna; 
 • Praca plastyczna – „Wiosenne drzewo” – wydzieranka
 • Praca konkursowa –„ Pisanka” –technika dowolna 
RELIGIA

Skład Apostolski do utrwalenia.

MUZYKA

Tematyka: „Teatr klasyczny czy teatr tańca i gestu”

 1. Posłuchaj i obejrzyj na YouTube fragment z III sceny  walc z baletu ” Pietruszka” Igora Strawińskiego oraz ” Taniec zbójnicki” z opery ” Harnasie” Karola Szymanowskiego.
 2. Na podstawie obejrzanego materiału  odpowiedz na pytania w zeszycie ( zeszyt w linie lub kratkę trzeba założyć, ponieważ podręczniki i zeszyty pozostały w szkole): a) Co to jest balet ?   b) Jaki region folklorystyczny Polski przedstawia balet „Harnasie”?

I tydzień – 16 – 20.03.2020 r.

 JĘZYK POLSKI – przeczytać lekturę ponownie „ Feliks, Net i Nika”, podręcznik gramatyka str.149-178, zeszyt ćwiczeń str. 70-86.

JĘZYK ANGIELSKI – nauka czasowników nieregularnych z zeszytu. Strona internetowa do samodzielnego  ćwiczenia www. ang.pl( gramatyka, czas Past Simple)

MATEMATYKA – utrwalić powierzchnię sześcianu i prostopadłościanu, objętość prostopadłościanu. Jednostki pola. Strony internetowe do ćwiczeń: www.matzoo.pl, www.szaloneliczby.pl.

BIOLOGIA – powtórzyć wiadomości o rybach i płazach. Zaznajomić się z tematem o gadach.

GEOGRAFIA –  2 kolejne tematy z podręcznika i ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

                             Mapa Europy – kraje i stolice, zagadnienia z kartki, które wcześniej były zadane.

HISTORIA – zapoznanie się z rozdziałem „ Rozbiory Polski”, ćwiczenia do strony 93.

MUZYKA – utrwalić słowa pieśni Rota, hymnu i Marsz Polonia.

PLASTYKA – utrwalić epokę renesansu, wykonać brakujące prace plastyczne, w tym oś czasu.

                       Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” – technika dowolna

JĘZYK NIEMIECKI – powtórzyć liczebniki do 100.

Klasa VIII A – zagadnienia do zrealizowania

12 TYDZIEŃ 02.06 –  05.06.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-12 tydzień

Język polski  POWTARZAMY, SPRAWDZAMY SIĘ PRZED EGZAMINEM.

temat 1 .   Analiza utworu lirycznego.

Przypomnij sobie pojęcia związane z liryką!

 • podmiot liryczny („ja” liryczne)
 • sytuacja liryczna (okoliczności, miejsce, czas)
 • bohater liryczny
 • formy wypowiedzi (opis poetycki, wyznanie liryczne, monolog i dialog liryczny)
 • budowa
 • środki językowe (epitet, porównanie, metafora, personifikacja, animizacja onomatopeja…)
 • gatunki ( fraszka, tren, pieśń, hymn, oda, elegia, sonet)

temat 2 .   Analiza utworu epickiego.

Przypomnij sobie pojęcia związane z epiką!

 •  narrator ( pierwszoosobowy, trzecioosobowy)
 • świat przedstawiony (czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia)
 • fabuła, wątek
 • charakterystyka bohaterów
 • formy wypowiedzi (opis, opowiadanie, dialog, monolog)
 • gatunki ( nowela, opowiadanie, powieść, baśń, legenda, mit)

 temat 3 .   Analiza utworu dramatycznego.

       Przypomnij sobie pojęcia związane z dramatem!

nadawca ( brak narratora, podmiotu lirycznego – informacje przekazywane

 przez bohaterów)

 • bohaterowie (pierwszoplanowi, drugoplanowi, epizodyczni)
 • akcja ( zawiązanie, perypetie, punkt kulminacyjny, rozwiązanie)
 • formy wypowiedzi ( dialog, monolog)
 • budowa ( tekst główny, tekst poboczny- didaskalia)
 • gatunki ( tragedia, komedia, dramat właściwy)

 

temat 4 .   Sztuka interpretacji.

 Przeczytaj tekst: Krzysztofa Biedrzyckiego „Interpretacja- szkoła rozumienia”

( podręcznik s.293 – 294).

Język angielski
 • konsultacje wg harmonogramu
 • testportal – piątek g. 11.00
 • discord – piątek g. 13.00
 • e-mail – karta pracy nr 1 – e-mail musi być napisany RĘCZNIE!

KARTA PRACY NR 1 – angielski – klasa 8

dodatkowe zadania egzaminacyjne będą podane na grupie na FB

Język niemiecki

 

We wtorek zostanie przesłana na grupę kartkówka.

Thema: Was würdest du tun, wenn…….? – Co zrobiłbyś, gdybyś…..?

W języku niemieckim przypuszczenia, życzenia oraz uprzejme prośby możemy sformułować, stosując tryb przypuszczający.

Czasowniki sein i haben mają następujące formy trybu przypuszczającego:

sein                                                                       haben

ich wäre        (ja byłbym)                                           ich hätte (ja miałbym)

duwärest       (ty byłbyś)                                            duhättest (ty miałbyś)

er/sie/es  wäre                                                           er/sie/es hätte

wir wären                                                                    wir hätten

ihr wäret                                                                      ihr hättet

sie/Sie wären                                                              sie/Sie hätten

Formy trybu przypuszczającego czasowników regularnych i większości nieregularnych tworzy się za pomocą konstrukcji würde + bezokolicznik.

(Przepisz odmianę i przykłady do zeszytu)

würde

ich würde                             wir würden

du würdest                           ihr würdet

er/sie/es würde  sie/Sie würden

Ich würdeeinneues Auto kaufen. – Kupiłbym nowy samochód.

Du   würdest Karriere machen. – Tyzrobiłbyśkarierę.

Wir würden ins Gebirge fahren. – Mypojechalibyśmy w góry.

Zapoznaj się ze zdaniami wyrażającymi przypuszczenia. Zwróć uwagę na formy czasowników, jakie zostały użyte do wyrażania przypuszczeń. Przepisz zdania do zeszytu.

·         Wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. – Gdybymbyłbogaty, kupiłbymdużydom.

·         Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich jeden Tag meine Freunde besuchen. – Gdybymmiałdużoczasu, odwiedzałbymkażdegodniamoichprzyjaiół.

·         Wenn ich Probleme hätte, würde ich mit meinen Eltern darüber sprechen. – Gdybymmiałproblemy, porozmawiałbym o tym z rodzicami.

Wykonaj w zeszycie zadanie 9/73 oraz 20/68 z podręcznika. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę.

Thema: Wenn ich mehrZeithätte! – Gdybym miał więcej czasu! Wyrażanie życzeń i marzeń.

1.       W języku niemieckim życzenia oraz marzenia możemy wyrażać w następujący sposób:

(przepisz do zeszytu)

Ich möchte … – Chciałbym…….

Ich möchtevielGeldverdienen. – Chciałbym zarabiać dużo pieniędzy.

 

Ich hättegern…. – Chciałbym ……

Ich  hättegerneinschnelles Auto. – Chciałbym mieć szybki samochód.

Ich wünschte ….. – Chciałbym….

Ich wünschte, ich hättemehrZeitfürdich. – Chciałbym mieć więcej czasu dla ciebie.

Wenn ich doch reich wäre! – Gdybymbyłbogaty!

Wenn ich doch mehr Zeit hätte!- Gdybym miał więcej czasu!

Es wäreschön, wenn ….   – Byłoby pieknie, gdyby ….

Es wäreschön, wenn,  ich nichtarbeitenmüsste. –Byłoby pięknie, gdybym nie musiał pracować.

Es wäre schön, wenn ich meine Freundin treffen würde. – Byłobypieknie, gdybymspotkałamojąprzyjaciółkę.

2.       Zapoznaj się z formami trybu przypuszczającego czasowników modalnych:

(przepisz tabelę do zeszytu)

  können

 

müssen dürfen sollen wollen
ich könnte müsste dürfte sollte wollte
du könntest müsstest dürftest solltest wolltest
er/sie/es könnte müsste dürfte sollte wollte
wir könnten müssten dürften sollten wollten
ihr könntet müsstet dürftet solltet wolltet
sie/Sie könnten müssten dürften sollten wollten

 

Es wäreschön, wenn,  ich schwimmenkönnte. –Byłoby pięknie, gdybym umiał pływać.

Es wäre schön, wenn mein Vater nicht so viel arbeiten müsste. – Byłobypieknie, gdybymójtata nie musiałtakduzopracować.

Wykonaj zadania  19 str. 67 z podręcznika oraz ćwiczenie 21 i 22 str.52 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na platformę

Historia Temat: Polska po II wojnie światowej – powtórzenie i  utrwalenie wiadomości.

Proszę powtórzyć tematy :

Początki władzy komunistów.  Opór społeczny wobec komunizmu ( dział IV).Zwróćcie uwagę na: przesiedlenia ludności (mapa), postawy Polaków, sfałszowane wybory, podziemie antykomunistyczne, represje antykomunistyczne.

 W ramach utrwalenia proszę obejrzeć film:Niezłomni Ziemi Kieleckiej – Polskie drogi do niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=xSdGgPAIY-I

Zeszyt przedmiotowy: Wymień bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego Ziemi Kieleckiej.

WOS

 

 

Temat 1 : Kraje bogate, kraje biedne.

 Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– formułować sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 5 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

 • „Najbogatsi i najbiedniejsi” – przeanalizuj dane statystyczne, wskaż kraje na mapie świata;
 • przeczytaj historię młodych ludzi i porównaj ich sytuację życiową tekst: „Punam, Moses i Ty”;
 • zastanów się co się robi, żeby „Świat nie pękał|?”;
 • przeczytaj tekst „Lekarze bez granic” oraz „Długi, które trzeba spłacić” – pomyśl jakie działania trzeba podjąć, żeby poprawić los mieszkańców?”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

 1. Kraje bogate i biedne – życie mieszkańców.
 2. Sytuacja dzieci – lepiej, ale czy dobrze?
 3. Świat – globalna wioska.
 4. Polska i globalne Południe – organizacje pozarządowe: Polska Akcja Humanitarna ( PAH ), Caritas Polska, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Zielona Sieć, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

Na zakończenie zastanów się: Co to znaczy być obywatelem świata? Jakie cechy i umiejętności powinieneś mieć, jakie obowiązki wiążą się z tą rolą? – swoje przemyślenia możesz zapisać w zeszycie.

Dla chętnych – możesz poszerzyć swoją wiedzę klikając w koss online – link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Najbogatsi%20i%20najbiedniejsi

Geografia

 

 

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.

·         Podręcznik str. 180-185 – opracuj zagadnienia:

– status prawny Antarktydy,

 – badania obszarów okołobiegunowych,

 – zakres współcześnie prowadzonych badań,

 – polski wkład w badania obszarów okołobiegunowych

– warunki życia w polarnej stacji badawczej.

Zeszyt ćwiczeń str.83-86.

Biologia Temat – Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów.

Zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ( str.157 – 163). Zwróćcie uwagę na          

 • pojęcie różnorodności biologicznej  
 • sposób użytkowania ekosystemów 

W zeszycie wpiszcie temat lekcji oraz wyjaśnijcie pojęcie różnorodność biologiczna. W ćwiczeniówkach wykonajcie zadanie 1 i 4.     

Praca dla uczniów zainteresowanych: Wyszukaj informacji o ekosystemach o największej różnorodności biologicznej na Ziemi i ich zagrożeniach. Pracę proszę odesłać na e-mail nauczyciela.        

Więcej informacji do lekcji umieszczonych będzie we wtorek na WSiPnecie. 

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Powtórzenie wiadomości z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Obejrzyj na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw (44 min)

Rozwiąż: Zadania:1, 2, 3, 4, 5 – podręcznik str.220 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.123-124

05.06.( piątek) praca klasowa z działu „ Substancje o znaczeniu biologicznym”

Praca klasowa zostanie przesłana w godz. 10 – 10.30 drogą mailową! Czas odesłania pracy upływa o godz.11.30.

Fizyka

 

 

Temat: Wady wzroku .

Wytyczne do lekcji uczniowie otrzymają na grupie klasowej .

Link do lekcji: https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku—krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH

Matematyka Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Codziennie (od wtorku do czwartku) należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań, a następnie samodzielnie rozwiązać zestaw składający sie z 4,5 zadań (utworzony na bazie poleconych) umieszczony na platformie Wsipnet.

 

Lekcja 1 (02.06) Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie i wielokąty

 https://szaloneliczby.pl/proste-odcinki-katy-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990420-powtorka-z-matematyki-Wlasnosci-figur-geometrycznych-na-plaszczyznie-i-wielokaty.htm?podstr=0

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet (poprzez zakładkę praca domowa)

Lekcja 2 (03.06) Trójkąty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-czworokaty-wielokaty-foremne-sprawdzian-klasa-7/

po rozwiązaniu przykładowego testu proszę przejrzeć prawidłowe rozwiązania i ewentualnie wyjaśnienia

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

Lekcja 3 (04.06) Czworokąty i wielokąty – zadania

https://szaloneliczby.pl/czworokaty-i-wielokaty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://szaloneliczby.pl/trojkaty-i-czworokaty-sprawdzian-klasa-8/

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

W tym tygodniu proszę rozwiązać przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki (online)

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990712-Matematyka-probny-egzamin-osmoklasisty-2020-online.htm

EDB  Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 05.05.2020r. 

Przypominam:

1.       „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.       Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.       Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”.

4.       Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.       Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojswykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Uczniów, którzy chcą poprawić oceny lub skorzystać z wyjaśnień nauczyciela zapraszam na konsultacje.

 Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Informatyka Informatyka wypada w tym tygodniu 1 czerwca, czyli w dzień wolny od zajęć dydaktycznych dlatego nic nie jest zadane. Proszę przysłać zaległe prace. Ewentualny czas wolny proszę poświęcić na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.  

 

 


11 TYDZIEŃ 25.05 –  29.05.2020 r.

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-11tydzień

 

Język polski LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

             Rozdział:   –  „W ogniu walki” ( s. 81 – 93)

 temat  1.   Lotnicy z eskadry – „Dywizjon 303”.

·  Przeczytaj tekst: Arkadego Fiedlera (s.81).

·  ćwiczenie

                                    Ułóż chronologicznie przebieg  pierwszej akcji bojowej Dywizjonu 303.

                                       ….. Przygoda porucznika Henneberga.

                                       ….. Rozkaz z ziemi dla eskadry A.

                                       ….. Ostatni szkolny lot patrolowy dywizjonu nad Londynem.

                                       ….. Radosne powitanie na lotnisku.

                                       ….. Dostrzeżenie przez pilotów bombowców nieprzyjaciela.

                                       ….. Major Kellet w niebezpieczeństwie.

                                       ….. Udany atak na messerschmitty.

 

·  ćwiczenie

Połącz środki językowe  z ich nazwami.

 

   „nareszcie!”                                                                                                                           metafory

   „myśliwcy płonęli zapałem”                                                                                                epitety                                                                                                                     

   „susem raptownym”, „wspaniale widowisko”,„ piorunującym wywrotem”              porównanie                                                                                                                         

 „jak kleszcze trzymali się wroga”                                                      krótkie, jednowyrazowe zdania

 „Czekał. Czuwał.”                                                                                                                wykrzyknienia                                          

 Zastosowane środki językowe eksponują dynamikę wydarzeń, oddają ruch, emocje, szybkość.

·  Znaczenie zwycięstwa w pierwszej bitwie :

Dla lotników – sprawdzili swoją siłę bojową, udowodnili przydatność dla angielskiego lotnictwa, sprawdzili się jako zespół.

Dla dowódców – uwierzyli, że polska eskadra to wyjątkowy zespół, można na niego liczyć w każdej sytuacji, są odważni, pełni fantazji, można na nich polegać i przydzielać im odpowiedzialne zadania bojowe.

Dla społeczeństwa angielskiego – dali nadzieję na skuteczną obronę przed atakami nieprzyjaciela.

Dla społeczeństwa polskiego – byli źródłem dumy, rozbudzali postawy patriotyczne.

 

temat  2.   Reportaż z wojennych okopów.

 ·  Przeczytaj tekst  Melchiora Wańkowicza (s.85).

·  ZADANIA:

1. Zapisz najważniejsze informacje dotyczące bitwy o Monte Cassino.

2. Wypisz elementy świata przedstawionego we fragmencie  Szkiców spod Monte Cassino.

– postacie- …..

– wydarzenia – …..

– miejsce- …..

– czas – …..

3. Wypisz cechy reportażu jako gatunku.

4. Przeanalizuj motywy, którymi kierował się kapitan Weiss, kiedy kazał Niemcom podać wodę.

 

 Problem: Czy podać Niemcom wodę?

 Decyzja: Tak.

 Skutki pozytywne: ……………..

 Skutki negatywne: ……………..

 

 Decyzja: Nie.

 Skutki pozytywne: …………….

 Skutki negatywne: ……………..

 Decyzja kapitana Weissa: Podać wodę Niemcom.

 Motywy: ………………….

              temat  3.   Pułkownik Wyżryn i jego żołnierze.

 ·  Przeczytaj tekst  Jacka Dukaja  (s.89).

·  Zapoznaj się z  informacjami o autorze  i lekturze.

·  Zapisz w zeszycie odpowiedzi do pytań pod tekstem – 1, 3, 6, 9.

           Działania wojenne można nazwać teatrem śmierci.

           Żołnierze odgrywają w nich role aktorów, dowódcy są reżyserami, telewidzowie widzami, miejsca toczonych walk – sceną. Efektem tego przedstawienia staje się śmierć wielu osób po obu stronach walczących stron.

Współcześnie wciąż uczestniczymy jako widzowie w takim teatrze śmierci, na przykład poprzez oglądanie w telewizji relacji z walk toczonych w różnych miejscach świata.

 

            temat  4/5.   Drobne użytkowe formy wypowiedzi.

                                    zeszyt ćwiczeń „Gramatyka i stylistyka” (s.131 – 141)

                                   podręcznik „Myśli i słowa”(s.155 i s.164)

 ·  Rozwiąż  ćw. 1 – 13 s.131 – 141.

PRACA NA OCENĘ!

·  Ćwiczenie  4 s.133/134 (dwa dowolne podpunkty) ,ćwiczenie  8 s.138

 i  ćwiczenie  13 s. 141  prześlij na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com    (termin – 28.05.2020r.)

Język angielski ·         karta pracy nr 1 – E-mail (odesłać do nauczyciela) – email musi być napisany ręcznie! KARTA PRACY – VIII – ANGIELSKI – 11 TYDZIEŃ

·         mini – zadania egzaminacyjne – platforma testportal – 2 części x 30 min

·         lekcje online – platforma discord – 2 lekcje x 45min

·         konsultacje w szkole

terminy zadań na platformach oraz lekcji i konsultacji będą podane w Niedzielę 24 maja na grupach klasowych na FB

Język niemiecki

 

Thema: Was für ein Typ bist du?

Zapoznaj się z pytaniami:

1.       Was für ein Typ/ ein Mann/ ein Junge ist ……(np. dein Bruder) ?- Jakim typem/ mężczyzną/chłopakiem jest (np.twój brat)?

2.       Was für eine Person/eine Frau ist …….(np.deine Mutter)? – Jaką osobą/kobietą jest ……(np. twoja mama) ?

3.       Was für ein Mädchen/ein Kind ist …….(np. Simone)? – Jaką dziewczyną/ dzieckiem jest …..?

Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik ein eleganter

Mann

eine elegante

Frau

ein elegantes

Mädchen

 elegante

Personen

Przykłady:

Er ist ein konservativer Typ/Mann/ Junge. – On jest konserwatywnym typem/mężczyzną/chłopakiem.

Się ist eine nette Person/ Frau. – Ona jest miłą osobą / kobietą.

Sie ist ein romantisches Mädchen. – Ona jest romantyczną dziewczyną.

Es ist ein gutes Kind. – Ono jest dobrym dzieckie

·         Przetłumacz ustnie na język polski ćw.11a/65 w podręczniku.

·         Wykonaj ćwiczenie 11b/65 w podręczniku. (przepisz do zeszytu)

·         Wykonaj ćwiczenie 13/49 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną przesłane na  platformę

 

Thema: Was ziehen sie an? Co oni zakładają?

der Anzug – garnitur

der Hut-  kapelusz

der Rock – spódnica

der Pullover – sweter

der Mantel – płaszcz

die Hose – spodnie

die Bluse – bluzka

 

die Jeans- jeansy

die Jacke – kurtka

die Lederjacke – skórzana kurtka

 

das Kleid – sukienka

das Hemd – koszula

das Top – top

das T-Shirt – t-shirt

das Sweatshirt – bluza

die Sandalen – sandały

die Stiefel – kozaki

die Schuhe – buty

anziehen – zakładać, ubierać

tragen-nosić

abgetragen – znoszony

 

  r. m. r. ż r. n. l. mn.
rodzajnik określony der die das die
rodzajnik nieokreślony ein eine ein ————

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku i bierniku

   r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Nominativ/Mianownik ein eleganter Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid  elegante Sandalen
Akkusativ/Biernik einen eleganten Anzug eine elegante Bluse ein elegantes Kleid elegante Sandalen

Odpowiedz na pytania, wykorzystaj słownictwo z ramki ćw. 13/65 w podręczniku. Zapisz w zeszycie”

Was zieht Sebastian an? Sebastian zieht einen klassischen Anzug an.

·         Was zieht Till? …………………………………………………………………………

·         Was zieht Jessica?……………………………………………………………………..

·         Was zieht Sören?……………………………………………………………………….

·         Was zieht Ramona?…………………………………………………………………..

Wykonaj ćwiczenie 16/50 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.

                                                                                                               

Historia Temat: Polska i świat w nowej epoce – powtórzenie.

 Podsumowanie rozdziału – podręcznik str.266, 267, 268 – proszę przeanalizować .

 Zwróćcie uwagę na oś czasu,  przy tematach.

Zeszyt ćwiczeń: Podsumowanie rozdziału VI. Sprawdź, czy potrafisz (str. 118 – 120 ).

Temat: Sprawdzian. Polska i świat w nowej epoce.

Proszę rozwiązać test. Test będzie dostępny w piątek (29.05.2020r.) o godz.10:00.

Test historia kl. VIII  

Proszę, aby wszyscy w ciągu godziny od udostępnienia przesłali na adres mailowy:  katarzyna.chuda2305@gmail.com

WOS

 

 

Temat 1 :Wspólna Europa jak i po co?

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wymienić cele działania Unii Europejskiej;

– przedstawić  podstawowe korzyści  związane z obecnością Polski w UE.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 3 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

·         droga do wspólnej Europy;

·         znajdź na mapie – wskaż obecnych członków UE;

·         działać sprawniej – znaczenie traktatów;

·         główne instytucje oraz budżet UE.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Unia Europejska – ponadnarodowa organizacja gospodarczo – polityczna.

2.       Trzy filary UE: Filar I – gospodarka, Filar II – polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, Filar III – sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości.

3.       Droga do wspólnej Europy – cztery traktaty: Traktaty rzymskie ( 1957r. ) – powstanie EWG, Traktat z Maastricht ( 1992r. ) – powołanie do życia UE, obywatelstwo unijne, Traktat z Nicei ( 2000r. ) – reformujący skład i strukturę organów UE, Traktat Lizboński ( 2007r. ) usprawnienie funkcjonowania instytucji unijnych.

4.       Cztery wolności obowiązujące w UE : wolny przepływ towarów, usług, pieniądza, osób.

5.       Główne instytucje UE: Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

6.       Budżet unijny : dochody i wydatki.

Na zakończenie zastanów się jak ty możesz wpływać na to co dzieje się w UE ? – zapoznaj się w tym celu z tekstem „ Młody też może! „ koss online – link poniżej.

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii#Cztery%20traktaty

Temat 2 : Narody Zjednoczone.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku oraz wejdź w ceo koss online rozdział VIII temat 4 link poniżej:

https://koss.ceo.org.pl/koss-online/viii

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

– wyjaśnić jaką rolę pełnią organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie;

– przedstawić cele, metody, działania oraz najważniejsze organy ONZ;

– wyjaśnić kim jest uchodźca oraz scharakteryzować jego sytuację w Polsce i na świecie.

Lekcję przeczytaj w kos online i przeanalizuj według punktów :

·         „Główne cele ONZ” – przeczytaj fragmenty Karty Narodów Zjednoczonych;

·         „Przykłady działań ONZ”;

·         „W Radzie Bezpieczeństwa”;

·         „Uchodźcy w Polsce”.

Następnie wykonaj notatkę do lekcji:

1.       Organizacja Narodów Zjednoczonych ( ONZ ) jest organizacją międzynarodową do której należy większość państw na świecie; powstała w 1945r., siedziba – Nowy York; cele: tłumienie wojen, rozwijanie współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw.

2.       Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne – przedstawiciele wszystkich państw, Rada Bezpieczeństwa – odpowiada za utrzymanie pokoju na świecie, Sekretariat – organizuje i koordynuje pracami organizacji, na czele stoi sekretarz generalny ONZ.

3.       Organizacje wyspecjalizowane ONZ min.: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), Fundusz NZ na rzecz Dzieci (UNICEF)

4.       Pomoc uchodźcom – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Na zakończenie: przeczytaj tekst „Uchodźcy w Polsce” i odpowiedz na pytanie kim jest uchodźca? – zapisz w zeszycie, nie odsyłaj.

 Geografia

 

 

Temat: Arktyka i Antarktyka-środowisko przyrodnicze.

 https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5

 Zeszyt ćwiczeń str. 80-82.

Biologia Temat – Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.

 Z tej lekcji dowiecie się

 • zasobach przyrody: odnawialnych i nieodnawialnych, ich przykładach i wykorzystywaniu
 • sposobach pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów przyrody 
 • zasadach zrównoważonego rozwoju 
 • powstawaniu i zagospodarowaniu odpadów

Zapoznajcie się z materiałem ze str.151-156 podręcznika. Zastanówcie się nad poleceniem  5                       ze str.156. Wnioski zapiszcie w zeszycie pod tematem lekcji. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad.1 i 3.

Więcej informacji na platformie WSiPnet.

Chemia Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharoza- disacharyd

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=x0NmPIdkRkA  (4 min)- przepisz notatkę do zeszytu!

https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA ( 1 min)

Rozwiąż: ćwiczenia 29-35 z zeszytu ćwiczeń str.119-120

 

Temat 2: Skrobia i celuloza- polisacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wx4LtqcqmAg  ( 3 min)- przepisz notatkę do zeszytu

https://www.youtube.com/watch?v=UwPaAzYgfYA ( 3 min) 

Rozwiąż ćwiczenia: 37,38,39,40 z zeszytu ćwiczeń str.121-122

Fizyka

 

 

 

Temat : Soczewki . Konstrukcja obrazu w soczewkach.   (temat na 2 godziny lekcyjne)

(uczniowie notatki + pr. domową  otrzymają na grupie klasowej )

 Z podanego linku tylko punkt 3 i 4

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

Z poniższego linku punkt 1 , 2 , 3 .

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/DpTCQujkZ

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg

Matematyka Temat tygodnia : Powtórzenie wiadomości – Egzamin Ósmoklasisty

Na stronie https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

znajdują się zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki, które zgodnie z wytycznymi CKE wchodzą w zakres tematyczny egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie posiada obszerne rozwiązanie krok po kroku.

Na stronie https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania.htm znajdują się zestawy zadań powtórkowych wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Codziennie (od poniedziałku do czwartku) należy dokonać analizy rozwiązań  podanych zestawów zadań, a następnie samodzielnie rozwiązać zestaw składający sie z 4,5 zadań (utworzony na bazie poleconych) umieszczony na platformie Wsipnet.

 

Lekcja1 (25.05) Potęgi

https://szaloneliczby.pl/potegi-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990391-powtorka-z-matematyki-Potegi-o-podstawach-wymiernych-Pierwiastki.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet (poprzez zakładkę praca domowa)

 

Lekcja 2 (26.05) Wyrażenia algebraiczne

https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990405-powtorka-z-matematyki-Wyrazenia-algebraiczne.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

 

Lekcja 3 (27.05) Obliczenia procentowe

https://szaloneliczby.pl/procenty-zadania-egzamin-osmoklasisty/

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990407-powtorka-z-matematyki-Obliczenia-procentowe.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

 

Lekcja 4 (28.05) Równania

https://szaloneliczby.pl/rownania-zadania-egzamin-osmoklasisty/ 

 https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4990403-powtorka-z-matematyki-Rownania-z-jedna-niewiadoma.htm

Proszę rozwiązać i odesłać zestaw umieszczony na platformie Wsipnet

W tym tygodniu proszę rozwiązać przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki (online)

https://testy.dlaucznia.info/s/5025/81092-matematyka-zadania/4550048-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-matematyki-online.htm

EDB Proszę wszystkich uczniów, którzy mają prace zaległe o przesłanie ich do 29.05.2020 r. 

Przypominam:

1.       „Wpływ wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka” – prezentacja.

2.       Praca własna –wykonaj „Maseczkę ochronną”.

3.       Praca własna –wykonaj notatkę do tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach”

4.       Praca własna –na podstawie treści tematu: „Pierwsza pomoc
w zranieniach, skaleczeniach i ranach” oraz filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=wnzxxpBjHm8 wykonaj opatrunek uciskowy przedramienia.

5.       Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Prace należy przesłać na adres bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Proszę powtórzyć pytania do bierzmowania od 175 do końca
Informatyka Proszę wykonać zadania z użyciem funkcji logicznych. Ćwiczenie funkcji jeżeli

Wykonane prace proszę przesłać na adres: pgonerka@gmail.com do czwartku 28.05.2020 r.

Jeżeli zagadnienie jest dla kogoś niezrozumiałe lub trudne zapraszam na konsultacje.

Uczniowie którzy chcą poprawić test proszę o kontakt telefoniczny lub sms 601590660

 


10 TYDZIEŃ 10 – 18.05 –  22.05.2020 r

Pobierz: Zagadnienia do zrealizowania – 8A-10tydzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

LITERATURA   – podręcznik „Myśli i słowa”

             Rozdziały:   –   „Wojenna groza”(s.128 – 138),

                                  –   „Czas pogardy” (s.139 – 161).

temat  1.   Nieludzki świat.

 ·                   Przeczytaj tekst: „Wspomnienia wojenne”  Karoliny Lanckorońskiej (s.128).

·                   Zapoznaj się z  informacjami o autorce, lekturze, obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz definicją moralności i reifikacji.

Notatka

1.  Tekst Lanckorońskiej reprezentuje literaturę faktu

    (argumenty:  wspomnienia, podane do­kładne daty, realne elementy świata przedstawionego, autorka była uczestniczką prezentowanych wydarzeń).

2.  Wspomnienia autorki z pobytu w obozie koncentracyjnym stanowią świadectwo dramatycznych wydarzeń, przestrzegają, do czego zdolny jest człowiek. Ocalają wspomnienia o ofiarach działań wojennych.

3.  Autorka przestrzega przed możliwością powtórzenia się w historii współczesnej zbrodni, jakich dopuścili się hitlerowcy, bowiem w naturze człowieka tkwi zło i przyzwalanie na okrucieństwo .

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 4, 5 i 7 s.130.

temat  2.   Marzenia o bochenku chleba…

 •  Przeczytaj tekst: „Oświęcimska bajka”  Bogdana Bartnikowskiego (s.131).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorze, lekturze, obozie koncentracyjnym Auschwitz.

 Notatka

              spokój                                           poczucie bezpieczeństwa

              rodzina        DZIECIŃSTWO       dom  

              radość                                           zabawa

 

1. Cechy baśni, potocznie zwanej bajką:

– gatunek epicki,

– realizm miesza się z fantastyką,

– bohater baśni podejmuje wędrówkę, w której często wspierają go zwierzęta lub magiczne przedmioty,

– baśń przedstawia walkę dobra ze złem, w której dobro zawsze zwycięża.

2. Historia opowiadana przez Andrzeja została nazwana bajką, choć brak w niej elementów fantastyki i  cudowności, ponieważ opowiada o świecie, który dla bohaterów był nieosiągalny.

3.   Chłopcy najbardziej tęsknią za zwykłą, rodzinną codziennością, wypełnioną miłością rodziców, poczuciem bezpieczeństwa. Próbują sobie radzić w obozowej rzeczywistości, wspominając przeszłość, pamiętając o życiu    w domu rodzinnym.

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 7, 8 i 9 s.134.

temat  3.   Jaki konflikt wewnętrzny musiał rozstrzygnąć bohater opowiadania Idy Fink?

 • Przeczytaj tekst: „Wariat”  Idy Fink (s.139).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorce                

Notatka

                      BOHATER :

a.  wygląd – jest bardzo brzydki – niski, ma krzywe nogi, garb, nieładną twarz;

b. zajęcie –  śmieciarz, zamiata ulice;

c. rodzina- żona i trzy córki. 

Bardzo je kocha, o dzieciach mówi z dumą. Szczyci się ich urodą i mądrością.

ŻYCIE W GETCIE:

W getcie panował głód. Życie codzienne naznaczone było regularnie przeprowadzanymi „akcjami”. Były to łapanki ludzi z ulicy, wypędzanie ichz domów, a później wywożenie w miejsca zagłady.

 • Wyjaśnij pojęcie – Holokaust.
 • Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania – 6, 7, 9 i  10 s.140.

temat  4.   Co wynika z wizyty w pewnym miasteczku?

 • Przeczytaj tekst: „Żal”  Hanny Krall (s.141).
 • Zapoznaj się z  informacjami o autorce.

 Notatka

 Ślady Ho­lokaustu  można odnaleźć w prezentowanej relacji  w  informacjach o:

 • rodzicach Szaji zagazowanych w Sobiborze.
 • getcie,
 • obozach w Pałkiniach, Sobiborze i Bełżcu,
 • ciałach Żydów grzebanych przez Lejbusia Katza,
 • zastrzeleniu żony i córeczek Lejbusia,
 • śmierci Estery i Mani.

Narratorka tekstu chce  napisać książkę o Żydach, mieszkańcach miasteczka, którzy zostali zamordowani w czasie wojny, aby historia każdego z nich została zapamiętana przez przyszłe pokolenia. Autorka nie chce, by zostali zapomniani, zwłaszcza, że nie mają własnych mogił.

 Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie  – 1 s.143.

temat  5.   Listy z nieludzkiego świata.

Przeczytaj tekst: „Listy z getta tomaszowskiego” Izraela Aljuche”Lutka” Orenbacha (s.144).

Zapoznaj się z  informacjami o autorze i lekturze.

 Notatka

1. Metafora „chmury w sercu” – oznacza lęk, niepewność, w jakiej żyje osoba, która nie wie, co przyniosą kolejne dni.

2. Listy są pisane stylem potocznym, bohater używa nawet wulgaryzmów: cholera, psiakrew. Służą one wyrażeniu silnych emocji związanych z niepewnością co do przyszłego życia.

PRACA  NA OCENĘ!

1. Wciel się w rolę Edith i odpisz Lutkowi  na wybrany list.

2. Niektórzy uczniowie twierdzą, że czytanie takich opowieści ( teksty 1-5) jest trudniejsze niż czytanie podręczników do historii. Co o tym sądzisz?  Forma pracy- dowolna.

Wybrany temat prześlij  na maila: grabowskam.j.polski@gmail.com  (termin – 21.05.2020 r.)

 Język angielski

czwartek 21.05 – g. 11.00

piątek 22.05 – g. 11.00

lekcje online „Discord”- informacja o terminie pojawi się w niedzielę wieczorem 17.05 na grupie na FB

 

 

Język niemiecki

 

 

 

 

 

1.      Thema: Psychologen warnen.

warnen – ostrzegać

zu Drogen und Genussmittel greifen – sięgać po narkotyki i używki

aus Langeweile –  z nudów

aus Neugier – z ciekawości

die Sucht – uzależnienie

süchtig – uzależniony

die Unterstützung bekommen –  otrzymać wsparcie

die Gefahr – en, -niebezpieczeństwo

internetsüchtig- uzależniony od internetu

computersüchtig – uzależniony od komputera

drogenabhängig – uzależniony od narkotyków

durch den Handybarauch – poprzez używanie telefonu komórkowego

Internet

Votreile – korzyści                                                       

– auf Informationen, Bilder  und Videos zugreifen – sięgać po informacje, zdjęcia, video

– Leute kennenlernen –  poznawać ludzi

– Daten austauschen –wymieniać  dane

-Online-Games spielen – grać w gry online

Gefahren – niebezpieczeństwa

– Gewalt – przemoc

-falsche Online-Freunde – fałszywi  online- przyjaciele

-Viren – wirusy

-Belästigung – nękanie

-Mobbing – mobbing

Proszę przeczytać tekst 8a/63. Po przeczytaniu proszę wykonać zadanie pod tekstem. Zadanie zostanie przesłane na platformę.

Thema: Was für ein Typ bist du?

1.      Zapoznaj się z nowym słownictwem i przepisz do zeszytu:

alternativ – alternatywny                                          kreativ – kreatywny

sensibel – wrażliwy                                                   tolerant – tolerancyjny

praktisch – praktyczny                                              oberflächlich – powierzchowny

fantasievoll – pełen fantazji, wyobraźni                   kalt – zimny

extravagant – ekstrawagancki                                   gründlich –solidny, sumienny

elegant – elegancki                                                    altmodisch-staromodny

unkonventionell – niekonwencjonalny                      autoritär-autorytarny

konventionell – konwencjonalny                              introvertiert- introwertczny

extrovertiert – ekstrowertyczny                                fantasielos-bez wyobraźni

dynamisch – dynamiczny                                          faul – leniwy

konservativ – konserwatywny                                  unordentlich – nieporządny, niechlujny

ordentlich – porządny, schludny

2.      Przypomnij odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym w mianowniku:

  r.m. r.ż. r.n. l.mn.
Mianownik der elegante

Mann

die elegante

Frau

das elegante

Mädchen

die eleganten

Personen

Inne przykłady:

der sensible Mann – wrażliwy mężczyzna

die schöne Frau – piękna kobieta

das tolerante Mädchen – tolerancyjna dziewczyna

die kreativen Personen – kreatywne osoby

3.      Przeczytaj tekst w podręczniku – 10/64, a następnie wykonaj ćwiczenie pod tekstem

według podanego przykładu. Ćwiczenie przepisz do zeszytu.

4.      Wykonaj ćwiczenie 11/49 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie zostanie przesłane na platformę.                                                                                                                

 

 

 

 Historia

Temat 1: Świat w erze globalizacji.     

Proszę zwrócić uwagę na: przejawy globalizacji, rewolucję informacyjną, kulturę masową, współczesne migracje.

Proponuję filmy edukacyjne:        

·         Przejawy globalizacji. https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o

·         Dolina Krzemowa. https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU

Zeszyt przedmiotowy:                                                                                                                                      Globalizacja- szansa na rozwój czy zagrożenie dla świata? Podaj kilka argumentów.

                   Argumenty ,,za”                                        Argumenty ,,przeciw”   

 Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4 str.114, 115.

 Temat 2: Wyzwania współczesnego świata.            

 Proszę zwrócić uwagę na : problemy współczesnego świata i próby ich rozwiązywania, nierówności społeczne, ich konsekwencje, zagrożenia ekologiczne, terrorystyczne.

Warto zobaczyć prezentację i krótki film:

Zagrożenia i problemy współczesnego świata – prezentacja

·         https://www.youtube.com/watch?v=Tl0WFGHRxe4

Państwo islamskie ISIS – 10 faktów

·         https://www.youtube.com/watch?v=eONKko-FIzA

 Zeszyt przedmiotowy:

Wymień trzy największe według Ciebie zagrożenia współczesnego świata.

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 1 – 4a. Ćwiczenie 4 b – dla chętnych.

Przypominam – w następnym tygodniu powtórzenie i sprawdzian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOS

 

 

Temat 1 :Silna Polska w świecie.

Po tej lekcji będziesz potrafił/potrafiła:

 • wyjaśnić, kto prowadzi w państwie polskim politykę zagraniczną;
 • scharakteryzować główne kierunki i cele polityki zagranicznej Polski;
 • opisać relacje Polski z innym państwem;
 • odróżnić zadania ambasadora od zadań konsula;
 • wskazać na mapie sąsiadów Polski oraz krótko scharakteryzować relacje między nimi a Polską.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 1 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      Polityka zagraniczna  – kiedyś i teraz ( przed 1989r. i po 1989r. ).

2.      Polityka zagraniczna RP – przeanalizuj schemat i odpowiedz na pytania: Jakie są jej główne cele ? W jaki sposób ją realizuje ?

3.      Kto się tym zajmuje – ambasador czy konsul ? – przeczytaj tekst: „Nasi przedstawiciele za granicą” – odpowiedz na pytania pod tekstem.

4.      Polityka sąsiedzka – na podstawie tekstu ze s. 249–250 oraz mapy Europy, przeanalizuj relacje Polski z sąsiadami i w zeszycie zanotuj przy każdym państwie jedną najważniejszą informację dotyczącą ich relacji z Polską (np. Czechy – stosunki bezproblemowe, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej; Litwa – bardzo dobre stosunki, niekiedy powraca problem uprawnień mniejszości polskiej na Litwie itp.).

Temat 2 : NATO, czyli nasi sojusznicy.

Podczas tych zajęć:

 • scharakteryzujesz politykę obronną Polski,
 • poznasz cele i sposoby działania NATO,
 • dowiesz się też, jaką rolę w NATO odgrywa Polska i w jakie jego działania jesteśmy aktualnie zaangażowani.

Zapoznaj się z tematem – w tym celu przeczytaj w podręczniku temat 2 rozdział VIII.

Lekcję przeanalizuj według punktów :

1.      „Bezpieczna Polska” – Czy współczesnej Polsce nic nie grozi? Jakie zagrożenia mogą się pojawić w przyszłości?

2.      „Polityka obronna Polski”- czym jest oraz kto i jak ją realizuje?

3.      „Jak powstało NATO?”-  praca z tekstem, praca z mapą).

4.      „W służbie pokoju”- czy Polacy powinni tam być ?  W zeszycie sporządź plan swojej wypowiedzi (wspierającej udział Polski w misjach wojskowych, krytykującej go lub prezentującej argumenty „za” i „przeciw”).

5.      „Co z tego wynika dla Polski?” – podsumowanie: zastanów się, jakie znaczenie dla naszego kraju ma członkostwo w NATO. Jaka byłaby nasza sytuacja obecnie, gdybyśmy do NATO nie należeli?

Notatka i szczegółowe informacje do lekcji znajdują się na dropbox:

Link do Dropbox  przedmioty – wos – kl. 8 – link poniżej:

https://bit.ly/2WQO5d6

 

 Geografia

 

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Podręcznik str. 162-167 , przeczytaj temat i omów zagadnienia:

 • liczba ludności i gęstość zaludnienia Australii,
 • rdzenni mieszkańcy Australii,
 • cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych,
 • surowce mineralne,
 • przemysł przetwórczy i high-tech,
 • znaczenie turystyki,

Zeszyt ćwiczeń str. 75-77.

 

Biologia

TEMAT TOLERANCJA EKOLOGICZNA. SKALA POROSTOWA.

Proszę, zwróćcie uwagę na:

 • znaczenie terminu ,,tolerancja ekologiczna” oraz zawarte w nim dane:  minimum, optimum, maksimum  
 • pojęcia ,,stenobionty” i eurybionty     
 • czynniki środowiska, na które organizmy mają różną tolerancję
 • porosty jako organizmy wskaźnikowe (bioindykatory)

W ćwiczeniówkach wykonajcie zad.5.

Więcej informacji na platformie WSiPnet (wtorek 19 maja).

 

Chemia

Dział: Substancje o znaczeniu biologicznym

Temat 1: Sacharydy- skład pierwiastkowy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU   (3min.)

skorzystaj z informacji z podręcznika str.202-203, zrób własną notatkę i rozwiąż ćwiczenia:20, 21 i 22 z zeszytu ćwiczeń str.116

Temat 2: Glukoza i fruktoza- monosacharydy

Obejrzyj na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bSVdITZ0qkA  ( 4 min.) i przepisz do zeszytu.

https://www.youtube.com/watch?v=MbkYi2ywv90  ( 20 min.)

Rozwiąż ćwiczenia 23-27 z zeszytu ćwiczeń str.117-118.

Fizyka

 

 

 

Temat : Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków.

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1 )

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat.

Kartkówka z prawa odbicia i zwierciadeł (zagadnienia klasa otrzyma na grupie)

Link do lekcji ( z tego linku tylko punkt 1)

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/D13X5QgzI

(notatkę  uczniowie otrzymają na grupie klasowej)

Warto obejrzeć „Fizykę od podstaw”

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Dział : Symetrie

Lekcja 1 Temat: Symetria osiowa

Na podstawie podręcznika str. 289 -294 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

– kiedy dwie figury są symetryczne względem prostej

– kiedy 2 punkty są symetryczne względem prostej

– kiedy punkty są symetryczne względem osi układu współrzędnych

– kiedy figura jest osiowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach (oglądanie filmików nie jest obowiązkowe):

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00493-figury-osiowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00494-symetria-osiowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424

Po wykonaniu notatki (codziennie)wykonaj polecany zestaw ćwiczeń na Wsipnecie

Lekcja 2 Temat: Symetria środkowa

Na podstawie podręcznika str. 300 -305 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj odpowiednie rysunki:

– kiedy  punkty są symetryczne względem punktu

– kiedy 2 punkty są symetryczne względem początku układu współrzędnych

– kiedy figura jest środkowosymetryczna

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz również w filmikach:

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne?playlist=424

https://pistacja.tv/film/mat00496-symetria-srodkowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424 Lekcja 2

Lekcja 3 Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

Obejrzyj krótkie filmy

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo (ok.1min)

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4 (ok. 1 min)

https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU  (ok. 5 min)

Na podstawie podręcznika str. 310 -317 lub polecanych filmów odpowiedz w zeszycie na pytanie (wykonaj odpowiednie rysunki):

– co to jest symetralna odcinka oraz dwusieczna kąta

Skonstruuj oraz zapisz opis konstrukcji:

– symetralnej odcinka (przykład 1 str. 310)

– dwusiecznej kąta (przykład 2 str. 312)

(dostępny w podręczniku opis można wydrukować i wkleić do zeszytu).

Lekcja 4 Podsumowanie wiadomości: symetrie

Rozwiązywanie wybranych zadań z podręcznika str. 321-324 na platformie Wsipnet

 

 

EDB

Temat: „Urazy kości i uszkodzenia stawów”.

Na podstawie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=YnPJXj00ojs wykonaj unieruchomienie kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej lub zwykłej chustki.

Proszę zrobić zdjęcie; następnie przesłać do 22.05. na adres

bgonerka@poczta.onet.pl lub mms 691340660 –  kontakt z nauczycielem.

Religia Odpowiedz na pytania umieszczone w katechezie nr 59 i 60.

Obejrzyj dowolny filmik na YouTube dotyczący dowolnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Informatyka Poprawa testu z informatyki  jutro 20.05 w godz. 14.00 -15.00

Rozwiąż test: https://tiny.pl/7t3bj

W przypadku problemów proszę o telefon lub sms: 601590660

 

 

 


TYDZIEŃ 9   11.05 –&n