Rajd pieszy

RAJD PIESZY

 W ramach działań wewnątrzszkolnego innowacyjnego programu „Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich”

W dniu 19.10 2019 r. gromada z klas I-III wraz z opiekunami p. J. Chojnacką, p. R. Michalską, p. W. Nowak oraz drużyna z klas VII-VIII pod opieką   p. H. Szymczyka i p. M. Kuzdak brali udział w rajdzie pieszym do Studzieńca. (53 uczestników)

 Celami rajdu było:

  • promowanie aktywności fizycznej,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody – walory „złotej” jesieni lasu,
  • integracja grup wiekowych,
  • elementy poznawcze terenoznawstwa oraz poznanie sposobów komunikacji szyfrowej i sygnalizacji chorągiewkowej alfabetem Morsa.

Uczestnicy mieli do przejścia w sumie 8 km. W trakcie marszu młodsi uczestnicy rajdu mieli do wykonania kilka zadań przygotowanych przez starszych kolegów. Zadania i zagadki były ukryte oraz zapisane specjalnym szyfrem co było ogromną atrakcją  i urozmaiceniem dla młodszych uczestników. Drużyna poznała sygnalizację chorągiewkową z alfabetem Morsa – jako sposób komunikacji. Próby odbioru i nadania poleceń ze stacji nadawczej i odbiorczej okazały się ogromnym sukcesem.

Rajd zakończono zabawami w terenie oraz wspólnym ogniskiem.