Święto patrona szkoły

Stefan Żeromski – patron naszej szkoły

„Miłość między ludźmi należy siać jak złote zboże…”

Święto patrona szkoły jest ważnym wydarzeniem dla całej społeczności uczniowskiej.  Nasz patron zobowiązuje nas do pracy i uczciwości. Staramy się rzetelnie uczyć, osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości  i postępować tak, by nie zawieść zaufania rodziców i nauczycieli. 2 grudnia  2019 roku obchodziliśmy  155 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 94 rocznicę jego śmierci.

      Uczniowie  klasy VIII A  i VIII B  Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie  w czasie    uroczystego apelu przybliżyli  sylwetkę pisarza oraz jego związki z ziemią świętokrzyską.  W programie apelu wykorzystano wiersze o Stefanie Żeromskim autorstwa L. Staffa, K. Iłłakowiczówny, J. Tuwima, A. Słonimskiego, L. Kruczkowskiego oraz utwory muzyczne: „Świętokrzyskie, jakie cudne”, „Ciekoty, Ciekoty”, „Moja Ojczyzna”, „Ocalić od zapomnienia”.

       Montaż poetycki został  przygotowany przez: p. Jolantę Bartos, p. Mirosławę  Grabowską, p. Halinę Kalitę i p. Katarzynę Krzysztoporską.