Witamy na stronie naszej szkoły.

Teatr o Helladzie


Spektakl ,,Sen o Helladzie”

             W dniu 7 października już po raz kolejny przyjechali do nas artyści sceny krakowskiej. Tym razem tematem przedstawienia była Mitologia i świat antycznej Grecji. Aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar przygotowali spektakl z myślą o młodzieży szkolnej jako uzupełnienie wiedzy z historii i języka polskiego. Uczniowie poznali m.in. historię Kronosa, Zeusa, Prometeusza, historię greckich olimpiad, wierzenia i przesądy starożytnych Greków oraz bohaterów „ Iliady” Homera. Czynnie uczestniczyli w występie, odgrywając role bohaterów. Występ aktorzy podsumowali puentą, że każdy z nas jest Odysem , który zmierza do swej Itaki. Na zakończenie uczniowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

Teatr żywego aktora

TEATR ŻYWEGO AKTORA W NASZEJ SZKOLE

3 października 2019 r. do naszej szkoły przybyli aktorzy z Teatru Amuzado z Krakowa, którzy przygotowali dla przedszkolaków i uczniów klas I-III spektakl edukacyjny pt. „Przygody Rysia Krzysia”. Główny bohater przedstawił dzieciom ewentualne niebezpieczeństwa, z którymi mogą zetknąć się w ruchu drogowy oraz wynikające z kontaktów z nieznajomymi osobami. Przygody Rysia przeplatane były wesołymi tańcami i zabawami, w których uczniowie chętnie i z radością brali udział.

Wrzesień 39


„Wrzesień 39”

 W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do naszej szkoły została zaproszona Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto” z Lublina. Zaprezentowała pokaz historyczny: ,,Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.

Goście, którzy przybyli omówili sytuację międzynarodową II RP, przedstawili etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Następnie zaprezentowano: polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenia używane podczas kampanii wrześniowej oraz bezpieczne repliki broni. Wybrani uczniowie brali czynny udział w rekonstrukcjach.

Na zakończenie każdy uczestnik mógł zobaczyć z bliska sprzęt, broń i wyposażenie żołnierza. Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem i pogłębił wiedzę historyczną uczniów.Prawybory parlamentarne


Prawybory do Parlamentu RP 2019 r.

Uczniowie naszej szkoły jako młodzi obywatele interesują się aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi sceny politycznej naszego państwa. Już dziś przygotowują się do głosowania, które czeka ich za kilka lat, a tymczasem w ramach projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzili  w naszej szkole „Prawybory parlamentarne 2019”.Polegały one na głosowaniu na jedną wybraną partię polityczną. Wiedzę na temat polskiej sceny politycznej uczniowie zdobywali nie tylko na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W szkole odbyła się akcja plakatowania dotycząca partii politycznych i ich programów, przygotowana przez uczniów klasy VIII a i VIII b, którzy wykonali również gazetkę dotyczącą wyborów. Pracę młodzieży  wspomagała plastyczka – Beata Delowska oraz koordynator projektu – Katarzyna Krzysztoporska.

10 października 2019 r. w zorganizowanym w szkole lokalu wyborczym, gdzie zasiadła komisja w składzie: przewodniczący: Jakub Jeżewski oraz członkowie: Marta Ostrowska i Julia Skwarek, odbyły się „Prawybory parlamentarne 2019 r.”.Głosowali wszyscy chętni uczniowie z klas IV– VIII pod czujnym okiem „Męża zaufania”- Kornela Pluty oraz Mateusza Mazura. Warunkiem uczestnictwa w wyborach było okazanie się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Uczniowie przedszkola, klas 0 – III  odbyli  żywą lekcję demokracji obserwując jak uczestniczy w wyborach ich wychowawca.  Swoim udziałem  w wyborach zaszczycili nas: Dyrekcja wraz z Gronem  Pedagogicznym, Pracownicy Szkoły oraz  Przedstawiciele Urzędu Gminy w Fałkowie na czele z Zastępcą Wójta – Krzysztofem Bajorem.

Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja podliczyła głosy i spisała protokół. Wyniki prawyborów zostały umieszczone na tablicy informacyjnej. „Prawybory parlamentarne 2019 r.” to wspaniała lekcja demokracji młodych obywateli, którymi są niewątpliwie uczniowie naszej szkoły.  Żywa lekcja historii – wycieczka Warszawa


„Żywa” lekcja historii – tym razem w Warszawie.

16 października 2019 r. uczniowie klas VII a, VII b, VIII a i VIII b wraz z opiekunami i wychowawcami : Małgorzatą Doniecką, Katarzyną Krzysztoporską, Katarzyną Chudą i Jolantą Grzegorczyk, udali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy historycznej, poznanie miejsc pamięci narodowej oraz sylwetek wybitnych postaci z historii Polski, a w szczególności kształtowanie świadomości narodowej oraz patriotyzmu z czasów II wojny światowej w odniesieniu do młodego pokolenia i czasów współczesnych. Bezpośredni kontakt z „żywą historią” w stolicy uczniowie rozpoczęli od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnicy przybliżyli uczniom obraz jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń naszej historii. Ekspozycje pokazywały codzienne życie warszawiaków, grozę walk, fotografie scen powstańczych i bohaterów podejmujących heroiczną walkę o wolność : umundurowanie, broń, wygląd kanałów, którymi  szliśmy w ciemności, i to wszystko na tle bijącego serca stolicy, głosów walczących oraz wybuchu bomb. Duże wrażenie wywarł film 3D „ Morze ruin”, pokazujący Warszawę tuż     po wyzwoleniu. Zderzeniem współczesności z czasami II wojny światowej było lustro, w którym każdy stojący młody człowiek mógł przeistoczyć się w podobnego do siebie powstańca. To niesamowite wrażenie poczuć się jednym z walczących. Po tej interesującej lekcji historii udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski – miejsce spoczynku bohaterów narodowych: żołnierzy, działaczy niepodległościowych, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki. Podczas spaceru naszą uwagę zwróciły nagrobki znanych osób takich jak: R. Kukliński, W. Bartoszewski, uczestnicy katastrofy smoleńskiej, Z. Religa, czy „Kora”. Po pełnym spokoju i zadumy spacerze zwiedzaliśmy kolejne miejsca na naszej mapie historii: Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, pomnik warszawskiej Syrenki oraz Pomnik Małego Powstańca.Close Menu