Wiem co zrobić gdy …

Fałków wygrywa kolejny konkurs „Wiem co zrobić, gdy…”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich w środę 02.10 2019 r. zorganizował powiatowy konkurs  „Wiem co zrobić, gdy…” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych..

Konkurs był podzielony na trzy konkurencje. Uczestnicy mieli za zadanie udzielić pomocy: porażonemu prądem, u którego wystąpiło zatrzymanie akcji serca, poparzonemu gorącą wodą oraz osobie, która ma złamanie otwarte przedramienia. Pomimo zaciętej rywalizacji do rozstrzygnięcia  potrzebna była dogrywka, która polegała na resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Konkursowi towarzyszył pokaz związany z bezpieczeństwem. 

Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: przedstawiciel Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Maciej Kiełbowski, przedstawiciel SANEPID-u w Końskich Marcin Szyposzyński oraz pielęgniarka ZSP nr 2 w Końskich Dorota Mika.

Po trzech konkurencjach oraz dogrywce został wyłoniony zwycięzca – Szkoła Podstawowa w Fałkowie

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Fałkowie (skład: Kubka Julia, Skwarek Julia, Wiaderny Mateusz, opiekun: Beata Gonerka)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Królewcu (skład: Szymkiewicz Jan, Lachowska Joanna, Kowalczyk Aleksandra, opiekun: Magdalena Grzeszczuk)

Finał „Z podwórka na stadion”

FINAŁ POWIATOWY Z PODWÓRKA NA STADION- STADNICKA WOLA

   W dniu 15-11-2019 r w Stadnickiej Woli rozegrane zostały zawody powiatowe w piłce nożnej ogólnopolskiego turnieju ,,Z podwórka na stadion’’ o Puchar Tymbarku. W zawodach rywalizowały dziewczęta w kat   U- 10( rocznik 2010-11) oraz w kat U-12 ( 2009-08) a także chłopcy w kat U-12.

W kat U-10 dziewcząt wystąpiły 2 drużyny PSP Fałków oraz gospodynie Stadnicka Wola. Po zaciętym pojedynku lepsze okazały się dziewczynki z Fałkowa, które pokonały Stadnicką Wolę 2:1 i to one będą reprezentowały powiat konecki na zawodach wojewódzkich.

Dziewczęta PSP Fałków zagrały w składzie: Aleksandra Szymczyk, Amelia Zub, Zofia Zięba, Nikola Baran, Maja Mucha, Marta Ruś, Aleksandra Kubka, Zuzanna Zub.

 

W kat. chłopców U-12 wystąpiło 9 zespołów, które rozlosowano na 3 grupy. PSP Fałków trafiło do grupy C, w której zagrały jeszcze SP Radoszyce oraz SP Stadnicka Wola II.

Wyniki gr. C:                                                                             Tabela gr C:

Radoszyce- Stadnicka Wola II       3:1                                 1. PSP Fałków                   6 pkt           5:0

Radoszyce – Fałków                     0:2                                   2. SP Radoszyce               3                 3:3

Fałków- Stadnicka Wola II           3:0                                   3. SP Stadnicka Wola II     0                 1:6

 

Zwycięzcy poszczególnych grup   zagrały o m-ca 1-3.

Wyniki meczów finałowych:

Królewiec- Stadnicka Wola                 1:2

Królewiec- Fałków                                 3:2

Fałków- Stadnicka Wola                       0:3

Skład PSP Fałków: Jakub Wedlechowicz, Oliwier Stefanek, Antoni Zganiacz, Alan Pluta, Krzysztof Waszczyk, Mikołaj Błażejewski, Maciej Szymczyk, Przemysław Orman, Oliwier Stefanek, Kacper Wychowałek.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

 1. SP Stadnicka Wola I
 2. SP Królewiec
 3. PSP Fałków

4-6 SP Radoszyce, SP Wilczkowice, SP Pilczyca

7-9 SP Kłucko, SP Gowarczów. SP Stadnicka Wola II

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Inspektor ochrony danych Adam Ziemiński

tel. 575 822 007, adres email: adam.zieminski@cbi24.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, 447873508, pspfalkow@gmail.com
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zieminski@cbi24.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 1. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. przez okres 50 lat.
 2. Ma Pan/Pani prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Działania szkoły we wrześniu

Działania zrealizowane w PSP w Fałkowie

WRZESIEŃ
– 2019

Lp. Data Wydarzenie Uczestnicy Odpowiedzialny
1 02.09.2019 Uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Wszyscy uczniowie Dyrektor
2 09.09.2019 Spotkanie
z rodzicami
Rodzice, nauczyciele Dyrektor
Pedagog, wychowawcy klas
3 10.09.2019 Bezpiecznie
przechodzimy przez ulicę (ćwiczenia) wyjście na skrzyżowanie dróg
II R.
Michalska
4 11.09.2019 80
rocznica wybuchu II wojny światowej – rekonstrukcja wydarzeń w wykonaniu
grupy „Rekonstrukto” z Lublina
Wszyscy uczniowie K.
Chuda
J.
Grzegorczyk
5 13.09.2019 Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w ruchu drogowym – prelekcja dzielnicowego
Wszyscy uczniowie Dyrektor
wychowawcy klas
6 15.09 – 22.09.2019 Wymiana
uczniów PSP Fałków – Pohrebyszcze
VII P.
Gonerka
J.
Bartos
K.
Krzysztoporska
A.
Barańska
7 18.09.2019 Wycieczka
do OSP w Fałkowie
  Kl.
0, I
A.
Musiał
J.
Chojnacka
A.
Pluta
8 18.09.2019 Wyjście
na skrzyżowanie dróg – bezpieczeństwo ćw. praktyczne
Klasa I J.
Chojnacka
9 20.09.2019 Ogólnopolska
akcja społeczna „Sprzątamy” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej – Andrzeja Dudy (Przedbórz)
Uczniowie klas VII i VIII Dyrektor
wychowawcy klas
10 23.09.2019 Udział
w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej” – etap
powiatowy
Zespół uczniów kl. VII b, VIII a i VIII b K.
Chuda
J.
Grzegorczyk
11 24.09.2019 Rajd
rowerowy – Rezerwat przyrody „Piekiełko” ognisko integracyjne kl. V a i V b
Klasa
V a i V b
B.
Gonerka
J.
Grzegorczyk
12 30.09.2019 Spotkanie
z p. Józefem Zysk – wiceprezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP –
lekcja historii
Uczniowie IV – VII K.
Chuda J. Grzegorczyk
13 30.09.2019 Konkurs
dla uczniów „0” i klas I – III „ Jesienne cudaki z darów jesieni ‘’
„0” kl. I – III J.
Chojnacka
A.
Musiał
14 wrzesień Zbiórka
nakrętek dla Mai Gozdek (dziewczynka 4 –letnia chora na nowotwór
Neuroblastomę)
Wszyscy uczniowie Samorząd
uczniowski
J.
Chojnacka