„Ślepy zaułek” .

W ramach działań wewnątrzszkolnego innowacyjnego programu „Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich”  z obszaru działań „ Ślepy zaułek” 15 listopada  – drużyna  klas VII a i VII b pod opieką koordynatora p.M.Kuzdak  przygotowała spektakl profilaktyczny „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”  dla młodszej widowni –gromady –kl.I,II,III . Tematem przedstawienia było uświadomienie złego wpływu używek takich jak:papierosy, narkotyki , alkohol i dopalacze na zdrowie  człowieka i ich zgubne skutki zażywania.

Ze względu na uniwersalny charakter spektaklu został on przedstawiony również kl.IV-VIII.

Po skończonym przedstawieniu Pani Dyrektor M. Palus przeprowadziła z uczniami profilaktyczną pogadankę.