Szkoła pamięta

,,Szkoła pamięta’’

W tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych nauczyciele historii z   przedstawicielami Samorządu Szkolnego udali się na cmentarz parafialny, by posprzątać bezimienne i opuszczone groby. Udało się uporządkować kilka z nich oraz zapalić światełko pamięci.

W związku z realizacją projektu: ,,Szkoła pamięta’’ 18.11.2019 r. uczniowie z klasy Vb wraz z nauczycielami historii Katarzyną Chudą i Jolantą Grzegorczyk odwiedzili na cmentarzu parafialnym groby zmarłych nauczycieli i pracowników PSP w Fałkowie. Przy każdym grobie nauczyciele krótko wspomnieli zmarłych. Uczniowie zapalili znicze – symbol pamięci.

Działania zrealizowane w październiku

Działania zrealizowane w  PSP w Fałkowie

PAŹDZIERNIK – 2019

Lp. Data Wydarzenie Uczestnicy Odpowiedzialny
1 02.10.2019 Konkurs dla uczniów klas VII i VIII na temat pierwszej pomocy przedmedycznej „ Wiem co zrobić, gdy …” Klasa VII, VIII B. Gonerka
2 0210.2019 Wyjście do ogrodu warzywnego Klasa II R. Michalska
3 03.10.2019 Teatr Żywego Aktora „ Przygody Krzysia Rysia” Klasy I- III i oddziały przedszkolne B. Gonerka   wychowawcy kl. 0 – III                                                       
4 03.10.2019 Ognisko w ramach integracji członków kółka religijnego Klasa VI B A. Leśniewicz
5 04.10.2019 Wycieczka do Urzędu Gminy – wywiad z księgową szkoły Klasa III W. Nowak
6 07.10.2019 Spotkanie z rodzicami Klasa I J. Chojnacka
7 07.10.2019 Wyjście do ogrodu warzywnego Klasa III W. Nowak
8 09.10.2019 Udział w Wielkim Quizie Historycznym „ Gramy dla Niepodległej” – etap wojewódzki 3 – osobowy zespół uczniów – VII b, VIII a, VIII b K. Chuda,                       J. Grzegorczyk
9 13.10.2019 Szkolne wybory parlamentarne – „ Młodzi głosują 2019” Uczniowie klas IV – VIII K. Krzysztoporska         B. Delowska
10 16.10.2019 Wycieczka do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki Klasa. VII a, VII b a ,VIII a VIII b M. Doniecka                    K. Krzysztoporska              K. Chuda                         J. Grzegorczyk
11 19.10.2019 Rajd pieszy– „Harcerze – Zuchom” Klasy I – III Klasy VII -VIII M. Kuzdak, Wychowawcy kl. I – III  
12 19.10.2019  2610.2019        Porządkowanie zbiorowej mogiły partyzantów, sadzenie wrzosów Klasy  – VII a VII b M. Doniecka                       K. Krzysztoporska
13 24.10.2019 Konkurs „Bezpieczeństwo na piątkę” – etap powiatowy Klasa V a B. Gonerka
14 28.10.2019 Wyjście na cmentarz- zapalenie zniczy na grobie partyzantów oraz żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej Klasa V a B. Gonerka
15 październik Początek projektów współpracy europejskiej Klasy IV – VI H. Szymczyk

Ślepy zaułek


„Ślepy zaułek” .

W ramach działań wewnątrzszkolnego innowacyjnego programu „Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół Idei Harcerskich”  z obszaru działań „ Ślepy zaułek” 15 listopada  – drużyna  klas VII a i VII b pod opieką koordynatora p.M.Kuzdak  przygotowała spektakl profilaktyczny „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”  dla młodszej widowni –gromady –kl.I,II,III . Tematem przedstawienia było uświadomienie złego wpływu używek takich jak:papierosy, narkotyki , alkohol i dopalacze na zdrowie  człowieka i ich zgubne skutki zażywania.

Ze względu na uniwersalny charakter spektaklu został on przedstawiony również kl.IV-VIII.

Po skończonym przedstawieniu Pani Dyrektor M. Palus przeprowadziła z uczniami profilaktyczną pogadankę.
Zbieraj baterie i telefony

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ

„ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”

Informujemy, że od listopada nasza szkoła bierze udział w IX Edycji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”
Program realizowany jest w ramach kampanii WŁĄCZ EKO WYOBRAŹNIĘ. Partnerem Głównym
Programu jest spółka BIOSYSTEM S. A.
Celem Programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz promowanie zasad
selektywnego pozbywania się odpadów.
ZBIERAMY ZUŻYTE:
 – BATERIE
 – TELEFONY KOMÓRKOWE
 – AKUMULATORY
Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm
Koordynator: Iwona Błońska