n

u201eu017bywau201d lekcja historii – tym razem w Warszawie.

nnnn

16 pau017adziernika 2019 r. uczniowie klas VII a, VII b, VIII a i VIII b wraz z opiekunami i wychowawcami : Mau0142gorzatu0105 Doniecku0105, Katarzynu0105 Krzysztoporsku0105, Katarzynu0105 Chudu0105 i Jolantu0105 Grzegorczyk, udali siu0119 na wycieczku0119 do Warszawy. Gu0142u00f3wnym celem wyjazdu byu0142o pogu0142u0119bienie wiedzy historycznej, poznanie miejsc pamiu0119ci narodowej oraz sylwetek wybitnych postaci z historii Polski, a w szczegu00f3lnou015bci ksztau0142towanie u015bwiadomou015bci narodowej oraz patriotyzmu z czasu00f3w II wojny u015bwiatowej w odniesieniu do mu0142odego pokolenia i czasu00f3w wspu00f3u0142czesnych. Bezpou015bredni kontakt z u201eu017cywu0105 historiu0105u201d w stolicy uczniowie rozpoczu0119li od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnicy przybliu017cyli uczniom obraz jednego z najbardziej tragicznych wydarzeu0144 naszej historii. Ekspozycje pokazywau0142y codzienne u017cycie warszawiaku00f3w, grozu0119 walk, fotografie scen powstau0144czych i bohateru00f3w podejmuju0105cych heroicznu0105 walku0119 o wolnou015bu0107 : umundurowanie, brou0144, wyglu0105d kanau0142u00f3w, ktu00f3rymi u00a0szliu015bmy w ciemnou015bci, i to wszystko na tle biju0105cego serca stolicy, gu0142osu00f3w walczu0105cych oraz wybuchu bomb. Duu017ce wrau017cenie wywaru0142 film 3D u201e Morze ruinu201d, pokazuju0105cy Warszawu0119 tuu017cu00a0u00a0u00a0 u00a0po wyzwoleniu. Zderzeniem wspu00f3u0142czesnou015bci z czasami II wojny u015bwiatowej byu0142o lustro, w ktu00f3rym kau017cdy stoju0105cy mu0142ody czu0142owiek mu00f3gu0142 przeistoczyu0107 siu0119 w podobnego do siebie powstau0144ca. To niesamowite wrau017cenie poczuu0107 siu0119 jednym z walczu0105cych. Po tej interesuju0105cej lekcji historii udaliu015bmy siu0119 na Cmentarz Powu0105zkowski – miejsce spoczynku bohateru00f3w narodowych: u017cou0142nierzy, dziau0142aczy niepodlegu0142ou015bciowych, przedstawicieli nauki, kulturyu00a0i sztuki. Podczas spaceru naszu0105 uwagu0119 zwru00f3ciu0142y nagrobki znanych osu00f3b takich jak:u00a0R. Kukliu0144ski, W. Bartoszewski, uczestnicy katastrofy smoleu0144skiej, Z. Religa, czy u201eKorau201d. Po peu0142nym spokoju i zadumy spacerze zwiedzaliu015bmy kolejne miejsca na naszej mapie historii: Gru00f3b Nieznanego u017bou0142nierza, Pau0142ac Prezydencki, Kolumna Zygmunta, Zamek Kru00f3lewski, pomnik warszawskiej Syrenki oraz Pomnik Mau0142ego Powstau0144ca.

n