Wrzesień 39


„Wrzesień 39”

 W związku z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do naszej szkoły została zaproszona Grupa Artystyczna ,,Rekonstrukto” z Lublina. Zaprezentowała pokaz historyczny: ,,Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”.

Goście, którzy przybyli omówili sytuację międzynarodową II RP, przedstawili etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Następnie zaprezentowano: polski mundur wojskowy, ekwipunek i wyposażenia używane podczas kampanii wrześniowej oraz bezpieczne repliki broni. Wybrani uczniowie brali czynny udział w rekonstrukcjach.

Na zakończenie każdy uczestnik mógł zobaczyć z bliska sprzęt, broń i wyposażenie żołnierza. Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem i pogłębił wiedzę historyczną uczniów.