Teatr żywego aktora

n

TEATR nu017bYWEGO AKTORA W NASZEJ SZKOLE

nnnn

nn3 pau017adziernika 2019 r. do naszej szkou0142y przybyli aktorzy z Teatru Amuzado z nKrakowa, ktu00f3rzy przygotowali dla przedszkolaku00f3w i uczniu00f3w klas I-III spektakl nedukacyjny pt. u201ePrzygody Rysia Krzysiau201d. Gu0142u00f3wny bohater przedstawiu0142 ndzieciom ewentualne niebezpieczeu0144stwa, z ktu00f3rymi mogu0105 zetknu0105u0107 siu0119 w ruchu ndrogowy oraz wynikaju0105ce z kontaktu00f3w z nieznajomymi osobami. Przygody Rysia nprzeplatane byu0142y wesou0142ymi tau0144cami i zabawami, w ktu00f3rych uczniowie chu0119tnie i z nradou015bciu0105 brali udziau0142.

n